บวชพระ สนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษา

บวชพระ เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญที่เกิดจากการบวชพระมีมากมหาศาล แต่จะมาทบทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องบุญกุศลที่ได้และให้เห็นความสำคัญของบุญกับการบวชพระ https://dmc.tv/a15900

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 13 มิ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17422 ]

บวชพระ

 สนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษาสนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษา
เรียบเรียงมาจากรายการ DMC Guide ที่ออกอากาศทางช่อง DMC
 

บวชพระ

 
 


ความสำคัญของการบวชและบุญที่ได้จากการบวช
ความสำคัญของการบวชพระและบุญที่ได้จากการบวช
 
 
บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการบวชพระ


      เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญที่เกิดจากการบวชพระมีมากมหาศาล    แต่จะมาทบ
ทวนความรู้ความเข้าใจเรื่องบุญกุศลที่ได้ ให้เห็นความสำคัญของบุญกับการบวชพระ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับพระไตรปิฏก เรื่องของการเกาะชายผ้าเหลืองจากการบวชพระ เป็นเหตุการณ์ในพระไตรปิฏกและเหตุการณ์ในปัจจุบันยกมาเป็นตัวอย่าง 
 
     การเกาะชายผ้าเหลืองนับว่าเป็นประเพณีไทย มีความเชื่อว่า เมื่อได้บวชพระลูกชายหรืองานบวชพระญาติของตนเราจะได้อานิสงส์ไปด้วย  ซึ่งเป็นความเชื่อที่ฝังติดกันมานานแม้แต่คนไทยและคนต่างประเทศ เมืองพุทธก็ดีมีความเชื่อนี้อยู่มาก แต่เป็นสิ่งที่ใช่เพราะบุญบวชนับว่าได้อานิสงส์แรงมาก ได้อานิสงส์ทั้งผู้บวช บุพการีหรือผู้ที่ชวนบวช ตัวอย่างจากพระไตรปิฏก 2 เรื่อง 


บุญเกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชาย


บุญที่ได้จากการบูชาเจดีย์
บุญที่ได้จากการบูชาเจดีย์
 

บวชพระ เรื่องเล่าสมัยพุทกาล
 
     เรื่องแรกเป็นเรื่องชองกลุ่มชาวทมิฬ (ชนชาติชาวศรีลังกา) หลังสมัยพุทธกาลชื่อว่า ทีฆชยันตะ เคยได้ทำบุญอย่างหนึ่ง คือการนำผ้าระบายสีแดงไปผูกบูชาเจดีย์ ผูกประดับตกแต่งเจดีย์ให้สวยงามทำเป็นธงปักบ้าง เจดีย์ที่ประเทสศรีลังกาเป็นเจดีย์ทรงสูงมาก เรียกกันว่า เจดีย์ระฟ้าเพราะเป็นเจดีย์ที่สูงเฉียดฟ้า ที่วัดสุมนวิหารในประเทศศรีลังกา ตอนที่ทำบุญทำบุญด้วยความเลื่อมใส  แต่ชีวิตหลังจากที่ทำบุญใช้ชีวิตแแบประมาทผิดพลาดจากการดำเนินชีวิตจึงพลัดตกไปสู่อบายแต่ด้วยบุญที่ทำตอนมีชีวิต  ในขณะที่เขาอยู่ในยมโลกใกล้กับอุสสทนรกเขาเห็นเปลวเพลิงในนรก

     ทำให้เขานึกถึงผ้าสีแดงที่ประดับอยู่บนเจดีย์ ขณะที่ตัวเขาไปร่วมถวายพุทธบูชาที่พระมหาเจดีย์  เพียงแค่นึกแค่แวบเดียวทำให้เขาเปลี่ยนจากภพภูมิจากทุคติไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ คือ เมื่อละจากโลกไปแล้วต้องพลัดไปสู่อบาย แต่ยังอยู่ในช่วงจะงหวะที่ยังไม่ได้รับการทัณฑ์ทรมานอยู่ในนรก เพราะเห็นไฟสีแดงและนึกถึงบุญที่เคยกระทำมา นี่คือข้อดีสำหรับผู้ที่ได้สั่งสมสร้างบุญมา  โชคดีที่เราได้เป็นชาวพุทธจึงต้องรักษาโอกาสนี้ไว้  ดังนั้นสิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าการที่เราได้สั่งสมบุญอะไรไว้  หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่รอบข้างที่เป็นบุคคลที่รักของเรา ถ้าท่านได้คุ้นเคยกับภาพเหตุการณ์ จดจำสิ่งที่ดีไว้ ถือได้ว่าเป็นเสบียงที่ช่วยเราได้ในชีวิตหลังความตาย ถึงแม้จะไม่ใช่บุญที่มาจากบุญบวชพระโดยตรงก็ตาม
 
 
บุญบวชผ้ากาสาวพัสตร์และถวายผ้าไตร
บุญบวชผ้ากาสาวพัสตร์และถวายผ้าจีวร
 
 
บวชพระ

     เรื่องที่สองเป็นบุญที่เกิดจากพ่อแม่ โดยตรงคือบุญบวชผ้ากาสาวพัสตร์ มีโยมพ่อคนหนึ่งมีลูกชายบวชพระอยู่เกิดความปลื้มปิติมาก ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้ไปถวายผ้าสาดก คือ ผ้าจีวรธรรมดาเป็นผ้าสบงหรือผ้าสรงน้ำ เป็นผ้าชิ้นเล็กไม่ใหญ่ขนาดเท่าจีวร แต่ก็ถือว่าเป็นผ้ากาสาวพัสตร์เมื่อไปถวายวางใกล้เท้าพระลูกชาย  ได้ยินเสียงผ้าที่วางลงพื้นและบุญนี้ก็ช่วยในยามที่ใกล้จะสิ้นลม แต่ว่าพ่อของพระรูปนี้อาจมีกรรมที่เกิดจากการดำเนินชีวิต เมื่อใกล้จะหมดลมหายใจพ่อได้ยินเสียงของผ้าสาดกที่กระทบพื้นที่เคยไปถวายพระลูกชาย แต่ด้วยกรรมที่แรงกว่าทำให้ไปอยู่ในยมโลกใกล้อุสสทนรก  แต่พ่อได้ยินเสียงไฟเป็นเสียงผ้าที่วางกระทบพื้นที่ถวายพระลูกชาย สีเปลวไฟก็เหมือนกับผ้าสาดกทำให้นึกถึงบุญที่ทำมา ได้เปลี่ยนภพภูมิอย่างอัศจรรย์ได้ไปอยู่สวรรค์  เพียงแค่แวบเดียวที่บุญดึงออกมาจากอบายภูมิ  ทำให้รู้ว่าภาพแห่งความทรงจำในการสร้างความดีและพระลูกชายที่เป็นจุดศูนย์รวม  ทำให้พ่อแม่นึกถึงบุญกุศลที่ได้สร้างไว้ 


ที่มาของบุญเกาะชายผ้าเหลือง
 
          
     บุญที่เกิดจากการบวชพระลูกชาย บวชญาติ หรือบวชเองบุญจะมาช่วยในยามที่เราลำบาก แต่ไม่ใช่ตกนรกแล้วจะรอให้บุญมาช่วยได้เสมอไป ต้องปลื้มปิติและหมั่นนึกถึงบุญในทุกขณะจิตของเรา แต่ประสบการณ์จาก 2 เรื่องนี้คือ เราต้องไปนึกทบทวนถึงเรื่องราวที่ผิดพลาด
 

     เรื่องการได้โอกาสบวชพระของผู้ชายที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา เป็นเรื่องที่จะยกตัวอย่าง ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมา ที่เกี่ยวข้องกับบุญในปัจจุบันที่เกิดขึ้นว่าบุญช่วยเรื่องการได้เกาะชายผ้าเหลืองอย่างไร เรื่องคุณพ่อคนหนึ่งเป็นชาวจีน มีเชื้อสายจีนได้มีโอกาสได้บวชลูกชายแต่ว่าไม่ได้เต็มใจ  แต่ยอมอนุญาติให้บวชตามที่ครอบครัวทางบ้านภรรยาขอร้อง พ่อชาวจีนคนนี้มีอาชีพที่ต้องฆ่าสัตว์เป็นอาจิณ ฆ่าหมู เป็ด ห่าน ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมและดื่มเหล้าเป็นประจำ
 
 
บุญที่ได้จากการบวชสามเณรลูกชาย
 บุญที่ได้จากการบวชสามเณรลูกชาย
 
 
อานิสงส์การบวชพระ

     เมื่อใกล้ตายซึ่งน่าจะเกิดจากโรคสุรา แต่ก่อนหน้านั้นแม้ที่บ้านจะบอกสอนอะไร  หรือแม้แต่เณรลูกชายจะมาเทศก์โปรดก็ไม่ฟังเมื่อสามเณรลูกชายมาเยี่ยมดูใจจนตัวเองตาย  ก็จัดงานศพแบบไม่ใส่โลง  ตามประเพณีบางพื้นที่ของประเทศไทยเป็นแค่การเอาผ้าขาวคลุมไว้ เมื่อบำเพ็ญกุศลได้ไม่กี่วันวัน ทางบ้านเตรียมเรื่องจะนำศพไปเผาที่วัดแต่เกิดอัศจรรย์ที่คุณพ่อชาวจีนลุกขึ้นมา 
 
     เมื่อคุณพ่อฟื้นขึ้นมาก็จับมือสามเณรลูกชายก็เล่าให้สามเณรลูกชายฟัง  ว่าตนไปเจอเปลวไฟสีเพลิงคล้ายสีจีวรของสามเณรลูกชายพ่อเชื่อแล้วว่ากฎแห่งกรรมมีจริง  สัญญาว่าต่อไปนี้ตนจะไม่ฆ่าสัตว์และดื่มเหล้าอีก  ซึ่งเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากไม่ใช่กรณีที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายจะทำตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย แต่เรื่องนี้คุณพ่อได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าเห็นแล้วปรับตัวไม่ทันก็จะมีผลกับชีวิตหลังความตายของเรา  ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่าท่านไปนรกหรือไม่ เมื่อเทียบจากพระไตรปิฎกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้  หรืออาจจะไม่ไปก็ตามแต่ก็ถือว่าคุ้ม  เพราะสามเณรลูกชายเปลี่ยนคุณพ่อทำให้เปลี่ยนจากคนทิฐิมาเป็นคนที่มีสัมมาทิฐิ  เชื่อในสิ่งที่สามเณรลูกชายบอกทุกอย่างนี่คือบุญที่ได้จากการเกาะชายผ้าเหลือง

                    
อานิสงส์ของผู้ทำหน้าที่ชวนคนมาบวชพระ


 ชายไทยตัดสินใจบวชเพื่อแทนคุณพ่อแม่
 ชายไทยตัดสินใจบวชเพื่อแทนคุณพ่อแม่
 
 
บวชพร

     เมื่อทราบอานิสงส์ของการบวชพระหรือเกาะชายผ้าเหลือง ส่วนใหญ่คนไทยทุกคนที่พื้นฐานจิตใจที่ดีอยู่ทุกคนซึ่งคือความกตัญญู  ผู้นำบุญทุกคนให้จับประเด็นนี้เป็นหลักซึ่งบางครั้งอาจจะคิดไม่ถึงว่าจะฟื้นฟูศาสนาหรืออย่างไรก็ตาม  แต่ว่าพื้นฐานจิตใจของเขาดีงามอยากให้บุพการีและครอบครัวได้บุญไปด้วยกันเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดี 
 
    ซึ่งคนไทยและคนเมืองพุทธเชื่อแบบนี้เราจึงจับจุดนี้เป็นหลัก เรื่องฟื้นฟูศาสนาก็ทำได้แต่ให้เป็นเรื่องรอง เพราะทางวัดพระธรรมกายได้ผลสำรวจ ผู้ชายไทยส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจบวชพระเพราะเกิดจากความกตัญญูพ่อแม่และบวชพระเพื่อแทนคุณพ่อแม่       สำหรับผู้นำบุญสามารถใช้เรื่องนี้ไปยกเป็นประเด็นตัวอย่างได้  สำหรับผู้นำบุญชวนบวชถือว่าได้บุญมากเช่นกัน เพราะเราได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เป็นบุญแรงเหมือนกับได้พลิกฟื้นพระพุทธศานาให้เฟื่องฟู  ถ้าผู้นำบุญมองตรงนี้ชัดบุญที่ได้ยิ่งมากเพราะเกิดจากความเข้าใจมีสัมมาทิฐิ 
 
 
อานิสงส์ที่ได้จากการบวช
อานิสงส์ที่ได้จากการบวชพระ
 
 
บวชพระ
 
      อานิสงส์ที่ได้จากการบวชพระ สำหรับผู้ที่บวช 64 กัปป์ ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญถ้าเป็นพ่อ แม่ก็ได้บุญครึ่งหนึ่งคือ 32 กัปป์ ถ้าเป็นผู้ที่ร่วมอนุโมทนาบุญทั่วไป คือ 16 กัปป์ แต่ทุกคนจะสงสัยว่าอานิสงส์จะส่งผลอย่างไร เรามาทำความเข้าใจกับการให้ทานทั่วๆไปก่อนว่า เราจะได้อานิสงส์ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละและปฏิภาณนี่คือบุญที่เราได้จากการถวายมหาทานทั่วไป เช่น ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานได้อานิสงส์ร้อยเท่าแต่ถ้าเป็นเนื้อนาบุญได้บุญแบบไม่มีประมาณ
 
     ฉะนั้น บุญบวชพระได้อานิสงส์ที่ตามส่งผลเช่นเดียวกัน เช่น สำหรับพ่อแม่ที่ยกลูกชายให้กับพระพุทธศาสนาก็จะมีอายุยืน  เพราะถือว่าได้ต่ออายุพระพุทธศาสนา เมื่อพระที่เราชวนบวช พระลูกชาย พระหลานชายบำเพ็ญสมณธรรมแล้วเข้าถึงธรรมเราก็ได้มีส่วนในบุญที่ท่านเข้าถึงธรรม นั่งธรรมะ หยุดใจง่ายขึ้น นี่คือบุญที่ได้จากการบวชและชวนบวช เพราะเมื่อดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอานิสงส์เกิดขึ้นมากมายทั้งผู้บวช ผู้ที่ชวนบวช และผู้ที่ร่วมอนุโมทนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบุพการีซึ่งเป็นอานิสงส์ของการเกาะชายผ้าเหลืองที่ยิ่งใหญ่
 
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอสนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา
ชมวิดีโอสนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา    Download ธรรมะสนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา
 

http://goo.gl/2vM3c


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      การเดินทางไปสู่ปรโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร