อานิสงส์ร่วมสร้างมหาพุทธเจดีย์

คนไม่มีบุญจะมีศิลปะหรือไม่มีศิลปะก็ตาม จะสามารถรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้ใช้สอยทรัพย์เหล่านั้น https://dmc.tv/a21696

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 2 ส.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2548 ]
 
อานิสงส์ร่วมสร้างมหาพุทธเจดีย์

เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์

จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 


“คนไม่มีบุญจะมีศิลปะหรือไม่มีศิลปะก็ตาม จะสามารถรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก
แต่คนมีบุญเท่านั้นย่อมได้ใช้สอยทรัพย์เหล่านั้น
โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมากย่อมล่วงเลยผู้ไม่มีบุญ และเกิดขึ้นแก่ผู้ทำบุญไว้ในทุกสถาน
อนึ่ง โภคทรัพย์เป็นอันมากย่อมเกิดขึ้นในสถานที่ที่แม้มิใช่ที่เกิดแห่งทรัพย์ทั้งหลาย”
(สิริโจรชาดก)

     บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนถึงพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราได้รูปสมบัติที่งดงามแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจของมหาชนทั้งหลาย มีทรัพย์สมบัติมาก ทั้งแก้วแหวนเงินทอง เพชรนิลจินดา พวกพ้องบริวาร พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการสร้างบารมี มีคุณสมบัติที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์ด้วยสมบัติทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรค ผล นิพพานสมบูรณ์หมดทุกประการ ดังนั้นบุญจึงเป็นแหล่งกำเนิดที่สามารถดลบันดาลให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ดวงบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายภายในของกายทุกกาย ซ้อน ๆ กันอยู่ภายใน เป็นผังสำเร็จที่ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติ

     คนไม่มีบุญก็เหมือนผลไม้พันธุ์ไม่ดี ถึงแม้จะใส่ปุ๋ย พรวนดิน รดน้ำบำรุงรักษาอย่างดีอย่างมากก็แค่ทำให้ผลดกขึ้นมาบ้าง แต่ที่จะทำให้มีรสโอชากว่าเดิมนั้นเป็นไปได้ยาก ดังนั้นคนมีบุญน้อยไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนัก และเสียเวลามาก อีกทั้งยังติด ๆ ขัด ๆ มีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลา แม้จะรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมากก็ไม่ได้ใช้ทรัพย์นั้น แต่คนมีบุญมากไม่ว่าจะทำกิจการงานใดก็จะสำเร็จลุล่วงได้โดยงาย จะไปอยู่ที่ไหนทรัพย์สมบัติก็บังเกิดขึ้นมารองรับ
 

     เรื่องราวต่อไปนี้เกิดขึ้นในสมัยของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นเรื่องของกุมาริกาคนหนึ่งผู้เป็นธิดาในตระกูลที่มั่งคั่งสมัยนั้นหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ชาวเมืองกำลังช่วยกันสร้างพระเจดีย์ทองที่มีความสูงราว ๑ โยชน์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กุมาริกาผู้นี้ได้ไปยังสถานที่ก่อสร้างพระเจดีย์พร้อมกับมารดา เมื่อเห็นชาวเมืองต่างพากันขยันขันแข็งในการก่อสร้างพระเจดีย์ จึงถามแม่ว่า “พวกชาวเมืองกำลังสร้างอะไรกันอยู่” แม่ของหนูน้อยตอบว่า “เขากำลังทำอิฐทองคำเพื่อก่อสร้างพระเจดีย์กันอยู่จ้ะลูก” หนูน้อยได้ฟังข่าวบุญอันเป็นมงคล ก็อยากมีส่วนร่วมในบุญใหญ่ครั้งนั้นด้วย จึงตัดสินใจถอดเครื่องประดับที่ติดตัวมา แล้วบอกกับแม่ว่า “แม่จ๋า หนูขอสละสร้อยคอเส้นนี้เพื่อร่วมสร้างพระเจดีย์ทองด้วย ขอแม่จงให้ช่างนำเครื่องประดับนี้ไปทำเป็นอิฐทองคำเพื่อสร้างพระเจดีย์ด้วยนะจ๊ะ”

      แม่ของกุมาริกาฟังแล้วก็ปีติขนลุกชูชันพลางอนุโมทนากับลูกว่า “ดีแล้วลูก ลูกให้ไปเถิด” แล้วก็นำเครื่องประดับของลูกสาวส่งให้ช่างทอง เมื่อช่างทองรับเครื่องประดับไปแล้วก็อนุโมทนาในการทำบุญของหนูน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวที่เด็กหญิงตัวน้อย ๆ มีหัวใจกล้าหาญและยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้

      ต่อมากุมาริกาตามตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ในครั้งนั้นมาเรื่อย ๆ และสังสมบญอยู่เป็นประจำจนตลอดชีวิต เมื่อถึงวาระสุดท้ายภาพของการสร้างบุญใหญ่ คือ การสร้างพระเจดีย์ ก็มาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มใส เมื่อละจากอัตภาพนั้นแล้ว นางได้ไปบังเกิดในเทวโลก มีบริวารและวิมานอันใหญ่โตโอฬาร มีรัศมีกายสว่างไสวประดุจทองคำ ได้ท่องเที่ยวเสวยสุขอยู่ในเทวโลกเป็นเวลายาวนาน และท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุคติภพอย่างเดียว จนมาถึงในยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา นางได้มาเกิดที่ตำบลนาลกะในแคว้นมคธ หมู่ญาติตั้งชื่อให้นางว่า เสสวดีนางได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบุคคลรอบข้างจนกระทั่งเติบโตเป็นสาว

     วันหนึ่งมารดาให้นางไปซื้อน้ำมันที่ตลาด วันนั้นพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรเศรษฐีได้ขุดสมบัติของบิดาที่ฝังไว้เป็นจำนวนมากเพื่อจะนำเงินทอง แก้วมณี และแก้วมุกดาเหล่านั้นมาใช้ แต่ด้วยวิบากกรรมมาบดบังทำให้ทรัพย์สมบัติที่ขุดขึ้นมากลายเป็นถ่านกระเบื้อง ก้อนหิน และก้อนกรวดจนหมดสิ้น
 

     ถึงแม้เหตุการณ์จะเป็นเช่นนี้ พ่อค้าก็ไม่ยอมละทิ้งทรัพย์สมบัติเหล่านั้น กลับขนไปกองไว้ที่ตลาด ด้วยความหวังว่า ถ้าหากผู้มีบุญมาพบเข้าก็คงจะเห็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแน่

     และแล้วความหวังของพ่อค้าหนุ่มคนนั้นก็สัมฤทธิผล เมื่อนางเสสวดีไปที่ตลาดนางเดินเข้าไปหาพ่อค้าแล้วถามขึ้นว่า “ทำไมท่านจึงนำแก้วมณี แก้วมุกดา และเงินทองมากมายมากองไว้เช่นนี้เล่า สิ่งเหล่านี้ควรจะเก็บไว้ให้ดีในที่มิดชิดมิใช่หรือ” พ่อค้ารีบให้นางไปจับต้องสมบัติเหล่านั้นดู ในที่สุดถ่านกระเบื้อง ก้อนหิน และก้อนกรวด ก็กลายเป็นแก้วแหวนเงินทองเหมือนเดิม พ่อค้าหนุ่มรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของนาง จึงให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยา

     เมื่อพ่อค้าอยู่ครองคู่กับนาง ก็ได้เห็นความประพฤติที่ดีงาม หาข้อตำหนิไม่ได้เลยจึงเปิดประตูเรือนคลัง แล้วถามว่า “น้องหญิงเจ้ามองเห็นอะไรในคลังนี้บ้าง” นางตอบว่า “ดิฉันมองเห็นเงิน ทองคำ และแก้วมณีจำนวนมากกองอยู่” พ่อค้าหนุ่มจึงเล่าให้นางฟังว่า “ที่ทรัพย์สมบัติเหล่านี้หายไปหมด เพราะบาปกรรมของพี่ แต่บัดนี้ทรัพย์สมบัติกลับมีขึ้นอีกด้วยบุญบารมีของน้อง นับแต่นี้ไปขอให้น้องจงจัดแจงดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในบ้านเพียงผู้เดียว พี่จะใช้สอยเฉพาะส่วนที่น้องให้เท่านั้น”

    นางได้ทำหน้าที่เป็นศรีภรรยา คอยดูแลทรัพย์สมบัติและดูแลกิจการภายในบ้านเป็นอย่างดี ต่อมา นางทราบข่าวการปรินิพพานของพระสารีบุตร จึงสั่งคนรับใช้ให้ถือผอบดอกไม้ทองคำและของหอม แล้วไปลาพ่อของสามี แต่พ่อสามีห้ามปรามนางด้วยความห่วงใยว่า “ลูกอย่าไปเลย เจ้ากำลังมีครรภ์แก่ ที่นั้นมีคนมากมาย เจ้าอาจถูกผู้คนเบียดเสียดหรือเหยียบเอาได้ แค่ส่งดอกไม้และของหอมไปก็พอแล้ว”

     นางผู้มีกำลังศรัทธาแรงกล้าคิดว่า “ถึงแม้ว่าจะต้องตายในสถานที่นั้นจริง ๆ เราก็จะไปสักการบูชาสรีระของพระธรรมเสนาบดีให้ได้” จึงออกเดินทางไปพร้อมกับหญิงรับใช้

     ขณะที่นางยืนประนมมือบูชาสรีระของพระสารีบุตรด้วยของหอมและดอกไม้ เป็นต้นบังเอิญมีช้างเชือกหนึ่งของพวกข้าราชบริพารที่พากันมาบูชาพระธรรมเสนาบดี เกิดอาการตื่นคนวิ่งมาทางนั้นพอดี ผู้คนต่างตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พากันวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดส่วนนางเสสวดีซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์เกิดพลาดล้มลง ฝูงชนที่กำลังแตกตื่นพากันเหยียบนางจนตายตรงนั้นเลย
 

     ด้วยอานิสงส์ที่นางทำการบูชาสักการะด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระธรรมเสนาบดี ครั้นละโลกแล้ว ก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีเหล่าเทพนารีแวดล้อมมากมาย วิมานของนางงดงามด้วยแก้วผลึก มีข่ายเงิน ข่ายทองคำ มีพื้นวิจิตรด้วยรัตนะสีต่าง ๆ มีซุ้มประตูเป็นแก้ว ๗ ประการ ที่ลานวิมานเรียงรายไปด้วยทรายทองงดงามส่องสว่างไปทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ เหมือนพระอาทิตย์ที่ส่องสว่างในท่ามกลางท้องฟ้า วิมานของเธอส่องแสงเหมือนกับแสงแห่งเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่บนยอดเขาในเวลากลางคืน

     เราจะเห็นว่า การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด มีผลานิสงส์มาก และยังเป็นการยกใจของตนให้สูงส่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถยกใจผู้อื่นให้สูงขึ้นได้อีกด้วย การบูชาบุคคลผู้ควรบูชานอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพในคุณธรรมความดีของท่านผู้หมดกิเลสเหล่านั้นแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราเกิดกำลังใจในการทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไปและเป็นเครื่องนำพาตนให้ไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดของชีวิต คือ การได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนนิพพาน
 
อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ
อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่ อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกบัว ๘ กำ
อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่องพระพุทธคุณ อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ อานิสงส์การรักษาศีล 5
อานิสงส์ถวายความหอม อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน
อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ ดาวน์โหลดวารสารอยู่ในบุญ
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ
      วันมาฆบูชา 2561 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร