อิทธิบาท4 ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ

อิทธิบาทก็คือ “ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ”ซึ่งประกอบด้วยหมวดธรรม 4 ข้อ คือ 1. ฉันทะ คือ เต็มใจทำ 2. วิริยะ คือ แข็งใจทำ 3. จิตตะ คือ ตั้งใจทำ 4. วิมังสา คือ เข้าใจทำ

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ DMC
[ 16 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 12757 ]
   Bookmark and Share
อิทธิบาท 4 
ทางดำเนินไปสู่ความสำเร็จ

อิทธิบาท4 : ทางสู่ความสำเร็จ
 
 
       ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรม ทุกคนต่างปรารถนาความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น แล้วทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ ถ้าเราเดินเข้าไปในท้องตลาด ในร้านขายหนังสือจะพบกับตำราเทคนิควิธีการทำงานรูปแบบต่างๆ มากมาย จนบางทีอ่านแล้วงง แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ให้หลักการสั้นๆ ไว้เพียง 4 ข้อเท่านั้นเอง
 
     ในอิทธิบาท 4 ชื่อก็บอกอยู่แล้ว อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ หรือ ความสำเร็จ  บาท แปลว่า เส้นทางไป ทางดำเนินไป 
 
     อิทธิบาทก็คือ “ทางดำเนิน ไปสู่ความสำเร็จ” ซึ่งประกอบด้วยหมวดธรรม 4 ข้อ ได้แก่
 
 
อิทธิบาท 4 มีดีงนี้ คือ
 
       1. ฉันทะ คือ เต็มใจทำ ได้แก่ มีความต้องการที่จะทำมีใจรักที่จะทำใจใฝ่รักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอ
 
     2. วิริยะ คือ แข็งใจทำ ขยันทำสิ่งนั้นด้วยความพยายาม อดทนไม่ท้อถอย อะไรจะเกิดก็แข็งใจทำ
 
     3. จิตตะ คือ ตั้งใจทำ มีใจจดจ่อ ทำสิ่งนั้นด้วยความฝักใฝ่ เอาใจใส่เสมอ มีใจจดจ่อเป็นสมาธิ(Meditation)           
 
     4. วิมังสา คือ เข้าใจทำ มีความรู้ความสามารถในสิ่งที่ทำ ทำด้วยความพิจารณา หมั่นตรวจสอบ มีการวางแผน วัดผล ตลอดจนหาวิธีแก้ไขปรับปรุง

      เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ถึงหัวข้อธรรมทั้ง 4 ข้อ โดยการศึกษาจากตารางต่อไปนี้
 
 
ตัวหนุน
ตัวขวาง
ฉันทะ
เห็นประโยชน์, ความสำเร็จในอดีต, ความมั่นใจในความรู้ความสามารถ
ความไม่ยุติธรรม
วิริยะ
ผู้คนรอบตัวที่ขยันขันแข็ง, การตั้งสัจจะ อธิษฐาน
อบายมุข
จิตตะ
การทำสมาธิ
ความไม่มีระเบียบในการทำงาน
วิมังสา
การหมั่นหาความรู้ ฝึกฝนตนเองเสมอ
ความหลงตัวเอง, การดูถูกตัวเอง
 
      เมื่อเรารู้ หลักนี้แล้ว เราจึงต้องไม่หยุดในการหาความรู้ ฝึกฝนตนเองเสมอ แล้วเราชาวพุทธมีอาวุธลับสำคัญคือ “ธรรมะ”ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งทันสมัยที่สุดในโลกไม่มีวันเชยเพราะเป็น อกาลิโก คือ ไม่ขึ้นกับกาลเวลานั้นเอง
 
       ใครศึกษาธรรมจนกระทั่งเข้าใจ จะมีกรอบความคิดสำเร็จรูปที่ตั้งโดยพระสัพพัญญู คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรามั่นใจว่าถูกต้องแน่นอนยิ่งกว่าผู้รู้ใดๆ ในโลกนี้ เมื่อเรารู้ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วไปศึกษาเรื่องอื่นๆ เราจะสามารถจัดระบบความคิดของเราได้อย่างเป็นระเบียบและจะมองอะไรลึกซึ้งกว่าคนอื่น เพราะเรามีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวจับ นี่คือข้อได้เปรียบของเรา เราจึงต้องนำมาใช้ให้คุ้มกับที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

โครงการอบรมพระ 1 แสนรูป


http://goo.gl/Iuag0

     
Tag : สมาธิ  วิดีโอ  พระพุทธเจ้า  ธรรมะ  ทันโลกทันธรรม  

พิมพ์บทความนี้


<< ก่อนหน้า
ฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผู้ครองเรือน สังคหวัตถุ-4-หลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ถัดไป >>

   

Bookmark and Share   

บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
      วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
      ธรรมะในการทำงานเพื่อมวลชน
      ชายไทยทำไมต้องบวช
      กุศลกรรมบถ ศีล..มารดาแห่งความดี
      รับมือกับตัวป่วนที่ทำงาน
      เหตุแห่งความมีอายุยืน
      วันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
      โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      วันมาฆบูชา ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา 2557
      ธรรมะคู่ชีวิต
      คู่ครอง ดวงความรัก ทำนายความรักธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ฉลองวิสาขบูชาโลกรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวนหลายอัตรา


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
  8 มีนาคม วันสตรีสากล การถือกำเนิดของวันสตรีสากลนี้ เป็นเสมือ..
(23 ก.พ. 2554)    ชม 12,351 ครั้ง