วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงา

วิธีแก้เหงา บางครั้งความเหงาก็ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่มีความรู้สึกเหงาด้วย หลายๆ คนจึงใช้ข้ออ้างเรื่องความเหงาไปทำสิ่งไม่ดีอยู่บ่อยๆ ความเหงาจึงต้องแก้จากภายใน คือ การทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูยน์กลางกายใจจึงจะมีความสุข https://dmc.tv/a15246

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 1 มี.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 50716 ]

เหตุเกิดจากความเหงา

วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงาความเหงาเป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนเกินที่เกิดขึ้น
ความเหงาเป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนเกินที่เกิดขึ้น
 
           ในทางจิตวิทยาได้อธิบายไว้ว่า ความเหงาเป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนเกินที่เกิดขึ้น  แต่ในทางพระพุทธศาสนาหากจะนิยามคำว่า "ความเหงา"เปรียบได้กับความหดหู่ และ ความฟุ้งซ่าน ซึ่งมาจากสาเหตุหลัก คือ ขาดความรู้สึกตระหนักในคุณค่าของตนเอง ถ้าเราเข้าใจสาเหตุของความเหงา เรากสามารถแก้ความเหงาได้


หาใครสักคนที่รักเราและสามารถพูดคุยให้คำปรึกษาแก่เราได้
หาใครสักคนที่รักเราและสามารถพูดคุยให้คำปรึกษาแก่เราได้
 

วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงา

วิธีแก้เหงามีอยู่ด้วยกันหลายวิธี 


         1. หาใครสักคนที่รักเราและสามารถพูดคุยให้คำปรึกษาแก่เราได้ (ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ช-ญ เท่านั้น) คอยดูแลเราได้ 

        2. เลือกที่จะไปทำในสิ่งที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น เช่น ช่วยงานพระพุทธศาสนา  เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ผู้ที่ได้ทำจะรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นไม่เหงาอีกต่อไป เพราะสิ่งที่ได้ทำไปนั้นได้ส่งผลดีต่อคนรอบข้าง 

        3. หางานทำ  โดยเฉพาะงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  การอยู่เฉยๆ กสามารถทำให้เราเหงาได้  ควรหาอะไรทำ  ทำแล้วสิ่งเหล่านั้นกควรเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม  ดังนั้น  การตระหนักในคุณค่าจึงเกิดขึ้นจากภายในใจของเรา  มิใช่ต้องคอยให้ผู้อื่นมาเติมเต็มความเหงา 

       4. การนั่งสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม  สามารถแก้ความเหงาได้โดยการทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายดิ่งเข้าหาธรรมภายในใจจึงมีแต่ความสุข  เพราะตระหนักดีว่าตนกำลังทำสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นมีคุณค่าต่อชีวิตอย่างไร ดังเรื่องในสมัยพุทธกาล  ความว่า  มีพระภิกษุรูปหนึ่งบำเพ็ญสมณะธรรมอยู่ในป่า  พระภิกษุรูปนี้ก่อนบวชท่านได้เสวยราชสมบัติเป็นพระราชามาก่อน วันหนึ่งท่านถึงกับรำพึงออกมาว่า "สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ" แม้ตอนเป็นพระราชาถึงจะมีบริวารคอยรับใช้มากมายเพียงใด  มีอาหารรสเลิศปานใด  ท่านก้อไม่เคยพูดคำนี้เลย  ดังนั้นเราควรทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม  เช่น  การมาวัดทำบุญ  ,ทำหน้ากัลยาณมิตรชักชวนผู้มีบุญทำความดี ทำได้อย่างนี้ชีวิตเราจึงจะมีคุณค่า  ความเหงาก๊จะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จักอีกต่อไป
 

ผู้ที่เคยมีอารมณ์เหงาพอฝึกสมาธิอาจมีความรู้สึกฝืนอยู่บ้าง
     ความเหงาแก้ได้อย่างถาวรด้วยการนั่งสมาธิ  นำใจมาจดจ่ออยู่กับพระรัตนตรัยให้ใจเรานิ่งสงบไปเรื่อยๆ

วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงา


     ความเหงาแก้ได้อย่างถาวรด้วยการนั่งสมาธิ  นำใจมาจดจ่ออยู่กับพระรัตนตรัยให้ใจเรานิ่งสงบไปเรื่อยๆ  สิ่งที่เราจะน้อมนำให้ใจเรานิ่งมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เช่น การตรึกระลึกองค์พระแก้วใสหรือดวงแก้วใสใส การภาวนาสัมมาอะระหัง เป็นต้น ในช่วงแรกๆ ผู้ที่เคยมีอารมณ์เหงาพอฝึกสมาธิอาจมีความรู้สึกฝืนอยู่บ้าง ให้ใช้ความอดทนฝึกสมาธิต่อไปไม่ช้าใจจะเริ่มนิ่ง  อาการฝืนจะค่อยๆ หายไปอาการ เหงา-เครียด ทุกอย่างจะคลายลง  ตัวเราเองจะค่อยๆ เกิดความสุขจากภายในที่เหนือความสุขอื่นใด  บางคนพอมีความเหงาเกิดขึ้นจึงหาสิ่งต่างๆ รอบข้างมาชดเชย  เช่น  คน สัตว์ สิ่งของ เปรียบเหมือนผู้ที่ดื่มน้ำทะเลแก้กระหาย
 
        ดังนั้น ความเหงาจึงต้องแก้จากภายใน คือ การทำใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูยน์กลางกายใจจึงจะมีความสุข  เปรียบเหมือนผู้ที่ดื่มน้ำสะอาดบริสุทธิ์ย่อมแก้ความกระหายได้อย่างแน่นอน 
 

วิธีแก้เหงา การเอาชนะความเหงา

 
       นักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ทำการวิจัยคนวัยทำงาน ว่า  ให้เลือกระหว่าง  1. ให้ทิ้งมือถือหนึ่งวัน  2. หยุดการติดต่อกับเพื่อนหญิงชายหนึ่งวัน ผลปรากฏว่าคนส่วนมากเลือกมือถือมากกว่าเพื่อน  จะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับมือถือมากกว่า เพราะ มือถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้  เช่น การเข้า social network เพื่อติดต่อกับคนที่เราไม่รู้จัก เป็นต้น 
 
       สิ่งที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นวิธีการหาสิ่งต่างๆ มาทดแทนความเหงาหรือสิ่งที่ตนเองขาดเท่านั้นไม่ใช้ทางแก้ความเหงาอย่างยั่งยืน  วิธีแก้ความเหงาที่ดี คือ การนั่งสมาธิให้ใจหยุดนิ่ง เป็นการสร้างคุณค่าตนเองโดยการละตัวตนภายนอกไม่ว่าจะเป็น คน สัตว์ สิ่งของ แสวงหาความสุขภายในที่เกิดจากการทำใจหยุดนิ่ง เมื่อเกิดความสุขจากภายในแล้วผิวพรรณวรรณะดูผ่องใส ดูสงบ ผู้คนรอบข้างกอยากอยู่ใกล้ๆ เพราะมีความสุข  ดังนั้นกาารแก้ความเหงาจากภายในจึงเป็นวิธีแก้ที่ต้นเหตุจริงๆ
 
รับชมวิดีโอ
 

รับชมคลิปวิดีโอเอาชนะ ความเหงา
ชมวิดีโอเอาชนะ ความเหงา   Download ธรรมะเอาชนะ ความเหงา


http://goo.gl/224cf


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
      เลิกราอย่างเข้าใจ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 วันคล้ายวันเกิดครบรอบ 110 ปี คุณย..
(10 ม.ค. 2554)    ชม 28,874 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร