ทุก 2-3 แสนปี สนามแม่เหล็กโลกจะสลับขั้ว ขั้วโลกเหนือไปเป็นขั้วโลกใต้ ขั้วโลกใต้ไปเป็นขั้วโลกเหนือ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคิดไม่ออกว่ามันเป็นไปได้อย่างไร แต่ทีมวิจัยฝรั่งเศสทดลองกลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกในห้องแล็ปได้สำเร็จแล้ว

นักวิจัยฝรั่งเศสได้สร้างแท่งทรงกระบอกขนาดใหญ่ทำด้วยทองแดงเพื่อทดลองปั่นโซเดียมเหลวที่มีปริมาณมากพอ
ที่จะเทลงอ่างอาบน้ำจนเต็ม จากนั้นเดินเครื่องปั่นด้วยความเร็วหลายรอบต่อวินาที เพื่อเลียนแบบการหมุนของแกนโลกที่มีสภาพเป็นเหล็กหลอมเหลว

เมื่อโลหะเหลวถูกปั่นจะเกิดกระแสไฟฟ้าและเกิดสนามแม่เหล็กขึ้น เป็นหลักการเดียวกับไดนาโมผลิตไฟฟ้าที่จับเอาลวดโลหะมาหมุนผ่านสนามแม่เหล็ก

ถึงแม้นักวิทยาศาสตร์จะทราบมานานแล้วว่า สนามแม่เหล็กโลกเกิดจากแรงหมุนของแกนโลก แต่ยังไม่รู้ชัดเจนดีนักว่ากระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสลับขั้วสนามแม่เหล็ก ในอดีต ขั้วแม่เหล็กโลกเฉทิศทางไปจากเดิม และเกิดสลับหัวสลับหางขึ้น ขั้วโลกเหนือเป็นขั้วโลกใต้ ขั้วโลกใต้เป็นขั้วโลกเหนืออย่างน่าอัศจรรย์

เหตุการณ์ดังกล่าวสามารถสังเกตได้จากหินตะกอนที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ซึ่งมีร่องรอยความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็กปรากฏให้เห็นระหว่างเริ่มก่อสภาพเป็นหิน

ในอดีต นักวิทยาศาสตร์พยายามทดลองสร้างสนามแม่เหล็กโลกเทียมขึ้นในห้องแล็ป โดยในปี 2543 นักวิทยาศาสตร์จากประเทศลัตเวียประสบความสำเร็จสร้างสนามแม่เหล็กให้เกิดขึ้นด้วยกระบวนการปั่นโซเดียมเหลว
ในกระบอกขนาดใหญ่ เพียงแต่สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นยังไม่ทำให้ขั้วแม่เหล็กกลับขั้วได้เหมือนขั้วโลก

ทีมจากฝรั่งเศสจึงใช้หลักการเดียวกันนี้ออกแบบแท่งทรงกระบอกที่มีโซเดียมเหลวอยู่ข้างใน ที่ปากฝาบนและล่างของแท่งกระบอกมีแผ่นเหล็กที่หมุนสลับทิศทางกันประกบอยู่ พอเปิดสวิตช์หมุนแผ่นเหล็ก โซเดียมเหลวที่อยู่ข้างในจะถูกปั่นป่วนด้วยความเร็วสูงทำให้เกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นในแกนแท่งทรงกระบอก

นักวิจัยพบว่า ขณะที่แผ่นเหล็กหมุนด้วยความเร็วเท่ากันแต่กลับทิศทางกันนั้น สนามแม่เหล็กยังอยู่ที่เดิม แต่เมื่อปรับความเร็วของแผ่นเหล็กด้านบนและด้านล่างให้ต่างกัน แกนแท่งกระบอกจะเปลี่ยนไป สภาพดังกล่าวทำให้ขั้วแม่เหล็กสลับขั้วกันเป็นบางจังหวะ โดยทั่วไปแล้วเกิดขึ้นทุกหนึ่งนาที หรือมากกว่านั้น คล้ายกับที่เกิดกับโลกทุก 2-3 แสนปี เท่ากับว่าเมื่อสนามแม่เหล็กลดลงช้าๆ จนเป็นศูนย์ ขั้วแม่เหล็กจะสลับขั้วกันทันที
 
 
 
 
ที่มา- 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/2007-03-17-3.html
เมื่อ 18 มิถุนายน 2561 10:59
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv