สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลสอบบาลี ประโยคหนึ่งสอง ถึงชั้นเปรียญธรรม 5 ประโยค  ครั้งที่ 2 ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ  และ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร  โดยในชั้นประโยค 1-2 มีพระภิกษุสามเณรสอบได้จำนวน 872 รูป ในจำนวนนี้มีพระภิกษุสามเณร วัดพระธรรมกายสอบได้ จำนวน  20 รูป ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค มีพระภิกษุสามเณรสอบได้จำนวน 481 รูป ซึ่งพระภิกษุสามเณร วัดพระธรรมกายสอบได้จำนวน  18 รูป  ชั้นเปรียญธรรม 4 ประโยค มีพระภิกษุสามเณรสอบได้จำนวน 175 รูป พระภิกษุสามเณร วัดพระธรรมกาย สอบได้จำนวน 9 รูป ชั้นเปรียญธรรม 5 ประโยค มีพระภิกษุสามเณรสอบได้ จำนวน 136 รูป  และในจำนวนนี้มีพระภิกษุสามเณร วัดพระธรรมกายสอบได้จำนวน 7 รูป  รวมแล้วพระภิกษุ สามเณร สอบได้ทั้งหมด 54 รูป
 
 
DMC  NEWS
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/news/2009-13-5-1.html
เมื่อ 24 มิถุนายน 2561 10:13
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv