World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ธรรมกาย พบ 11292 รายการ

   Tag :    วัดพระธรรมกาย    ธรรมกาย    ธรรมกายเจดีย์    สร้างพระธรรมกายประจำตัว    วัดธรรมกาย

วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายกองบุญยารักษาโรค
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายยารักษาโรค ซึ่งได้จั.. ชม 56 ครั้ง (18 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630518-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรม
  วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมหล่อหลอมประจำ.. ชม 72 ครั้ง (18 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630515-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 105 ครั้ง (18 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630515-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา .. ชม 104 ครั้ง (18 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630515-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชา.. ชม 322 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630514-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษย์าถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่วัดลานนา
  วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระ.. ชม 343 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630513-1-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์ มอบแอลกอฮอล์แก่นายอำเภอคลองหลวง
  วัดพระธรรมกาย ร่วมคณะศิษยานุศิษย์ มอบแอลกอฮอล์ล้างมือแก่นายอำเภอคลองหลวง ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-.. ชม 334 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630513-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีว.. ชม 341 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630513-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีป
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน.. ชม 360 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630513-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด .. ชม 355 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630513-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชา และพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา พร.. ชม 287 ครั้ง (16 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630514-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่วัดทวีการะอนันต์
  วัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระ.. ชม 648 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630512-น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19-แก่วัดทวีการะอนันต..
วัดพระธรรมกาย ถวายผักปลอดสารพิษแด่วัดดอนใหญ่ และวัดโพสพผลเจริญ
  วัดพระธรรมกาย ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์วัดพระ.. ชม 617 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630512-1-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพุทธเวียนนา จัดปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชา
  คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรชาววัดพุทธเวียนนา ประเทศออสเตรีย ได้ร่วมใจกันสั่งสมบุญใหญ่ จัดปฏิบัติธ.. ชม 598 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630512-วัดพุทธเวียนนา.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชา ผ่านการถ่ายทอดสด FaceBook liv.. ชม 612 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630512-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 ณ วัดบางหลวง
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิ ชม 682 ครั้ง (13 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630513-น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19-ณ-วัดบางหลวง...
น้อมถวายผักปลอดสารพิษ ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 แด่จจ.ปทุมธานี
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิ ชม 738 ครั้ง (12 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630511-น้อมถวายผักปลอดสารพิษ-ส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนพฤษภาคม .. ชม 695 ครั้ง (12 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630511-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก .. ชม 689 ครั้ง (12 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630511-วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดโคมประทีปและเวียนประทักษิณ เนื่องในวันว.. ชม 498 ครั้ง (12 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630511-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก .. ชม 555 ครั้ง (11 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630510-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 490 ครั้ง (11 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630510-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือนพฤษภาคม .. ชม 489 ครั้ง (11 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630511-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าออนไลน์ .. ชม 460 ครั้ง (11 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630510-วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนพฤษภาคม .. ชม 580 ครั้ง (09 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630509-วัดพระธรรมกายบาวาเรีย.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด .. ชม 424 ครั้ง (09 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630508-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์ ประเทศนอร์เวย์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ทั้ง Facebooklive และ .. ชม 426 ครั้ง (08 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630507-วัดพระธรรมกายเอกเกอร์ซุนด์.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดสวดอภิธรรมแก่กัลฯจิตสุภา บุญเรือง
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดสวดอภิธรรมออนไลน์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ก.. ชม 691 ครั้ง (08 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630507-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายโคมวิสาขประทีป .. ชม 413 ครั้ง (08 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630507-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนพฤษภาคม .. ชม 409 ครั้ง (08 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630508-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระ.. ชม 491 ครั้ง (07 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630506-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี น้อมถวายเครื่องบริโภคแด่สมเด็จพระสังฆราช
  คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับภาคีฯ น้อมถวายเครื่องบริโภค พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19.. ชม 522 ครั้ง (06 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/6305-คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี-น้อมถวายเครื่องบริโภคแด่สมเด..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด และพิธีถวายกองบุญแสงสว่าง.. ชม 485 ครั้ง (06 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630505-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองบุญบำรุงวัด 20 ศู.. ชม 6 ครั้ง (06 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630505-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่ โรงพยาบาลโขงเจียม
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี จ.. ชม 586 ครั้ง (05 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630504-วัดพระธรรมกาย-มอบชุดป้องกันไวรัสโควิด-19.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญา.. ชม 583 ครั้ง (05 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630504-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีบุพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี และพิธีทอดผ้าป่า สหวาระเดือนเกิด.. ชม 589 ครั้ง (05 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630504-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีถวายกองบุญบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดเนื่องในสถานการณ์ COVID-.. ชม 616 ครั้ง (05 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630505-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด .. ชม 626 ครั้ง (05 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630504-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดป้องกันโควิด-19 แก่โรงพยาบาลใน จ.เชียงใหม่
  คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ได้ส่งมอบชุดป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่โรงพยาบาลสันป่าตอง และโรงพยาบาลดอยหล่อ.. ชม 603 ครั้ง (04 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630504-วัดพระธรรมกาย%20มอบชุดป้องกันโควิด-19.html..
วัดลาดสนุ่น มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช
  วัดลาดสนุ่นมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได.. ชม 683 ครั้ง (04 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630503-วัดลาดสนุ่น-มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีสวดอภิธรรมอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศแด่คุณพ่อวาสิ.. ชม 609 ครั้ง (04 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630504-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์โควิด-19 แก่สำนักงานสาธารณสุข อ.คลองหลวง
  วัดพระธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระ ชม 609 ครั้ง (04 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630503-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดเขียนเขต สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช มอบทานช่วยเหลือชาวบ้าน
  วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ร่วมกับองค์กรภาคีฯ มอบทานถุงยังชีพ สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ.. ชม 625 ครั้ง (04 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดเขียนเขต-มอบทานช่วยเหลือชาวบ้าน.html..
ธรรมะจากพระครูโสตถิธรรมวิเทศ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
  พระครูโสตถิธรรมวิเทศ รองเจ้าอาวาสวัดพระ..ธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เทศน์สอนธรรมะอันทรงคุณค่า เรื่องการทำใจให้เป็.. ชม 718 ครั้ง (02 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630502-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ผ่านก.. ชม 709 ครั้ง (02 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630402-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานวันคุ้มครองโลก
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก .. ชม 734 ครั้ง (02 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630502-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
วัดพระธรรมกาย มอบชุดกันป้องกัน COVID-19 แก่ โรงพยาบาลสันกำแพง
  วัดพระธรรมกาย และธุดงคสถานล้านนา มอบชุดกันป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ให้แก่โรงพยาบาลสันกำแพง .. ชม 697 ครั้ง (01 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630501-1-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก .. ชม 712 ครั้ง (01 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/630501-วัดพระธรรมกายบาวาเรีย.html..
วัดพระธรรมกายชวน “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” นั่งสมาธิออนไลน์ทั่วโลก
  วัดพระธรรมกายชวน “หยุดใจ ชนะภัยโควิด” ด้วยการนั่งสมาธิออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ในเวลา 19.30 น. .. ชม 687 ครั้ง (01 พ.ค. 2563)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/630501-วัดพระธรรมกาย-ชวน-หยุดใจ-ชนะภัยโควิด.html..

<1> 2 3 4 ..  224  225   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ