World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : วิสาขบูชา พบ 355 รายการ

   Tag :    วิสาขบูชา

พระบรมธาตุในประเทศไทย ตอนที่ 4
  พระบรมธาตุในประเทศไทย วัดทุ่งธาตุ สันนิษฐานว่า บรรจุพระบรมธาตุฝ่ามือซ้าย, วัดผาใหญ่วชิรวงศ.. ชม 147 ครั้ง (31 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/พระบรมธาตุในประเทศไทย-ตอนที่-4.html..
ธุดงค์อัญเชิญพระบรมธาตุ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ เจดีย์น้อยดอยสวรรค์ วัดแม่ขิง
  ร่วมสักการะพระบรมะาตุ และโปรยกลีบดอกดาวเรืองดาวรวย ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ต้อนรับคณะสงฆ์ 500.. ชม 987 ครั้ง (26 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140325-ข่าวดีที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์-ต้อนรับปีใหม่ไทย...
สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 - บุพกรรมแหวนสวรรค์ - ตักบาตรสามแผ่นด.. ชม 262 ครั้ง (20 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140319-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันพุธที่-19-มีนาคม-2557.ht..
ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
  อินโดนีเซียนับเป็นดินแดนสำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเพราะเคยเป็นศูนย์กลางท.. ชม 12049 ครั้ง (04 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140203-ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย.html..
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก
  ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉ..วิสาขบูชาโลก ในวันที่ 7 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,000 รูป.. ชม 12214 ครั้ง (27 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน-พุทธอุทย..
ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ (3)
  พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน พ.ศ. 2451 มีบันทึกไว้ว่า ขณะทำการบูรณะพระเจดีย์ มีงูตัวหนึ่งหัวแดงลำ.. ชม 12009 ครั้ง (25 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ-3.html..
ผลงานตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย
  ผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้สร้างวัดไป พร้อม ๆ กับการสร้างคน.. ชม 12460 ครั้ง (13 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ผลงานตลอดระยะเวลา40ปีที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย.html..
กำหนดการวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2557
  กำหนดการวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ชม 12006 ครั้ง (05 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการวันวิสาขบูชา-2557.html..
กรมการศาสนาหนุนเด็กไทยฝึกสวดมนต์
  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สนับสนุนให้เด็กไทยสวดมนต์ ด้วยการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพ.. ชม 12019 ครั้ง (28 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/กรมการศาสนาหนุนเด็กไทยฝึกสวดมนต์.html..
พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
  ประวัติพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย .. ชม 12389 ครั้ง (26 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/พระมหาสมชาย-ฐานวุฑโฒ.html..
ปลื้มธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3 เผยแผ่ธรรมเชิงรุก ตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ปลื้มไปกับธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3..มีอะไรแตกต่างจากปีแรกๆบ้าง พระที่เดินธุดงค์ในครั้งนี้ ท่าน.. ชม 12001 ครั้ง (10 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ปลื้มไปกับธุดงค์ธรรมชัยปีที่%203.html..
ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินจันทรคติ
  ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินบุญเพื่อชาวพุทธ มีปฏิทินจันทรคติ และปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา .. ชม 41796 ครั้ง (25 ส.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/DMC-calendar.html
พระพุทธรูปปางต่างๆ
  พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส พระพุทธรูปปางรั.. ชม 12722 ครั้ง (21 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พระพุทธรูปปางต่างๆ.html..
วันเยาวชนแห่งชาติ 2557 ประวัติความเป็นมาคำขวัญภาพกิจกรรม
  วันเยาวชนแห่งชาติ 2557 บทความ คำขวัญวันวันเยาวชนแห่งชาติ ประวัติความเป็นมาของวันเยาวชนแห่ง.. ชม 12162 ครั้ง (25 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันเยาวชนแห่งชาติ-ประวัติความเป็นมา-คำขวัญ-ภาพกิจกรรมวันเยาวช..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 12312 ครั้ง (21 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-3.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 12254 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 12551 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-1.html..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Earth Day
  วันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่อง วันคุ้มครองโลก "Earth Day" มีความสำคัญอย่างไร เราจะอธิบายกิจกร.. ชม 12146 ครั้ง (17 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-Earth-Day.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 11964 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ กับธรรมะดีๆ ในชีวิตประจำวัน
  แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ รวมประวัติแพนเค้ก และรูปภาพสวยๆ ของเธอไว้ที่นี่แล้ว ..... ชม 12050 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/แพนเค้ก.html
พุทธศาสนิกชนเศร้า "สมเด็จเกี่ยว" มรณภาพ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ หรือ สมเด็จเกี่ยว ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสว.. ชม 14243 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พุทธศาสนิกชนเศร้า-สมเด็จเกี่ยว-มรณภาพ.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 12107 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พุทธประวัติ.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันอาสาฬหบูชา
  ติดตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ วันอาสาฬหบูชา = Asalha Puja Day หากเราจะอธิบา.. ชม 12001 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-วันอาสาฬหบูชา.html..
พุทธประวัติ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อหาและภาพพุทธประวัติ พุทธประวัติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเ.. ชม 13322 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ครอบครัว และคำศัพท์อื่นๆอีกมากมาย
  คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือญาติของเรา ตลอดจนประโยคภาษาอังกฤษ บทสน.. ชม 15202 ครั้ง (31 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-ครอบครัว.html..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันวิสาขบูชา
  ติดตามเรื่อง Visakha Puja Day = วันวิสาขบูชา จะมีวิธีการอธิบายเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติว่าอย่างไร มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้.. ชม 12032 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-วันวิสาขบูชา.html..
วันเข้าพรรษา 2557 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
  วันเข้าพรรษา 2557 วันเข้าพรรษาปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ประวัติวัน.. ชม 13593 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/20100716_Buddhist_Lent_Day.html
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค และมอบประกาศนียบัตรประโยค 1.. ชม 11972 ครั้ง (27 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม-3-ประโยค-คณะสงฆ์-กรุงเทพมหานคร.htm..
มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
  มหาธรรมกายเจดีย์ เป้าหมายในการก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ องค์มหาธรรมกายเจดีย์ มหาธรรมกายเจดี.. ชม 12154 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/มหาธรรมกายเจดีย์.html..
วันวิสาขบูชา ณ เมืองฮ่องกง
  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นสวรรค์ของนักช.. ชม 11941 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130610-วันวิสาขบูชา-ณ-เมืองฮ่องกง.html..
พิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาประเทศมองโกเลีย
  ทีมงานลูกพระธัมฯได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธในมองโกเลีย ด้วยการจัดพิธีจุดวิสาขประทีป มาแล้ว 6 .. ชม 11991 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130608-พิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาประเทศม..
Vesak Day In Singapore ตอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
  การจัดงานวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี โดยปีนี้จัดขึ้น 3 วัน คือ ระหว่างวันท.. ชม 11984 ครั้ง (08 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130607-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ_RIGHT...
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล.. ชม 11934 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness.. ชม 11931 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกาย-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวัน..วิสาขบูชานานาชาติ ชม 11936 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายบอสตัน-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวัน..วิสาขบูชา และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว.. ชม 11939 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายนางาโน่-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี จัดงานบุญเนื่องในวัน..วิสาขบูชา ประจำปี 2556 ชม 11940 ครั้ง (01 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพระธรรมกายดันนีดิน จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ จัดงานบุญเนื่องในวัน..วิสาขบูชา ประจำปี 2556 ภายในงานมีสาธุชนทั้วชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก.. ชม 11963 ครั้ง (01 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายดันนีดิน-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคม เพื่อสันติภาพโลก ที่ประเทศฟิลิปปินส์
  วันนี้ผู้สื่อข่าวสว่าง ขอรายงานบรรยากาศแห่งความปลื้มล้นปลื้ม ของการเดินทางไปจัดงานจุดประที.. ชม 12005 ครั้ง (01 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130531-บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคมที่ประเทศฟิล..
วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ.. ชม 12219 ครั้ง (27 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันอัฏฐมีบูชา-ประวัติความสำคัญ-ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐ..
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญเนื่องในวัน..วิสาขบูชา ประจำปี 2556 ชม 11932 ครั้ง (31 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายโทชิหงิ-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี จัดงานบุญวัน..วิสาขบูชา ภายในงานมีคณะกัลยาณมิตรทั่งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้.. ชม 11940 ครั้ง (30 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพุทธไฮล์บรอนน์-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดงานวิสาขบูชานานาชาติ
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวัน..วิสาขบูชาตินานาชาติ ครั้งที่ 2 ภายในงานมีพระภิกษุและสาธุชนจากหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมงานเ.. ชม 11954 ครั้ง (30 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกาย-ดี.ซี.-จัดงานวิสาขบูชานานาชาติ.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีจุดวิสาขประทีป และอัญเชิญพระประธานห้องนั..วิสาขบูชาที่ผ่านมา ชม 11937 ครั้ง (29 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวัน..วิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2556 ชม 11944 ครั้ง (29 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายฟลอริดา-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
World news ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดงานบุญเนื่องในวัน..วิสาขบูชา ประจำปี 2556 ภายในงานมีสาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากและวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แ.. ชม 11943 ครั้ง (28 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-27-พฤษภาคม-พ.ศ.2556.html..
ฮือฮา สื่อนอกลงข่าวปล่อยโคมจำนวนมากที่สุดในโลกที่ฟิลิปปินส์
  สื่อต่างประเทศลงข่าวงาน The Light of PEACE in Philippines ปล่อยโคมลอยจำนวนมากที่สุดในโลก 1.. ชม 11965 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ฮือฮา-สื่อนอกลงข่าวปล่อยโคมจำนวนมากที่สุดในโลกที่ฟิลิปปินส์.html..
วิสาขบูชา ประเทศมองโกเลียจุดวิสาขประทีปและโคมลอย
  วิสาขบูชา ประเทศมองโกเลียจุดวิสาขประทีปและโคมลอย.. ชม 11975 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/วิสาขบูชา-ประเทศมองโกเลีย-จุดวิสาขประทีปและปล่อยโคมลอย.html..
พศ.จัดตักบาตรพระ 986 เนื่องในวันวิสาขบูชา
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีตักบาตรพระภิกษุจำนวน 986 รูป เนื่องในวัน..วิสาขบูชา ประจำปี 2556 ชม 11948 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พศ.จัดตักบาตรพระ-986-เนื่องในวันวิสาขบูชา.html..
World news ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
  วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จัดงานบุญ..วิสาขบูชา ด้วยการจุดโคมวิสาขะประทีป และเวียนประทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและวัดพระภาวนา.. ชม 11941 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-24-พฤษภาคม-พ.ศ.2556.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ