World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อนันตริยกรรม พบ 48 รายการ

   Tag :    อนันตริยกรรม

เครื่องช่วยพยุงชีพของพ่อ
  คำถาม : มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าคุณพ่อป่วยหนักระยะสุดท้าย การที่ไม่ให้คุณหมอปั๊..อนันตริยกรรมหรือไม่ครับ ชม 16052 ครั้ง (20 มิ.ย. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/เครื่องช่วยพยุงชีพของพ่อ.html..
บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับอะไร?
  คำถาม : คนที่ถือศีล8 กับศีล5 ทำผิดศีลข้อเดียวกัน เช่นฆ่าสัตว์ บาปจะเท่ากันหรือต่างกันไหมคร.. ชม 16058 ครั้ง (31 ม.ค. 2560)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/บาปมากบาปน้อยขึ้นอยู่กับอะไร.html..
การอนุโมทนาและมุทิตาจิต
  คำว่า “อนุโมทนาบุญ” มีความหมายอย่างไร? การที่เรามุทิตาจิตถือเป็นการอนุโมทนาบุญอย่างหนึ่งหร.. ชม 16278 ครั้ง (05 พ.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/การอนุโมทนาและมุทิตาจิต.html..
คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา
  ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่เ.. ชม 16114 ครั้ง (20 เม.ย. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา.html..
กฎหมายกับกฎแห่งกรรม
  กฎหมายกับกฎแห่งกรรมแตกต่างกันอย่างไร? ผู้คนส่วนใหญ่เกรงกลัวกฎหมายหรือกฎแห่งกรรมมากกว่ากัน?.. ชม 16063 ครั้ง (31 มี.ค. 2559)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/กฎหมายกับกฎแห่งกรรม.html..
แม่..พระในบ้าน
  ทำไมถึงมีคำเปรียบเปรยว่าแม่คือพระในบ้าน? แม่ที่ทิ้งลูกไปตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ได้เลี้ยงดูลูก ถ.. ชม 16061 ครั้ง (14 ส.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/แม่-พระในบ้าน.html..
การกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆ ที่มีคนว่าพระ บาปหรือไม่
  การกดไลค์คอมเมนต์ต่าง ๆ ที่มีคนว่าพระ บาปหรือไม่? กรรมมีการแบ่งระดับอย่างไร? และส่งผลในแต่.. ชม 16059 ครั้ง (17 เม.ย. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/การกดไลค์คอมเมนต์ต่างๆ-ที่มีคนว่าพระบาปหรือไม่.html..
แม่ผู้ให้กำเนิดกับแม่ที่เลี้ยงดู ใครมีพระคุณมากกว่า
  คำถาม : ผู้หญิงที่อุ้มท้องให้คนอื่น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จะได้บุญหรือไม่คะ และคุณแม่ผู้ที่อ.. ชม 16053 ครั้ง (12 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/แม่ผู้ให้กำเนิดกับแม่ที่เลี้ยงดูใครมีพระคุณมากกว่า.html..
แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?
  แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม? การแก้กรรมมีผลดีอย่างไรบ้าง.. ชม 16155 ครั้ง (30 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/แก้กรรม-วิธีแก้กรรม-ตัดกรรม-แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม..
สะอาดกาย สะอาดใจ
  “สัตว์ทั้งหลายสะดุ้งต่ออาชญากันหมด เพราะชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลาย ฉะนั้น คนควรเอาตนเ.. ชม 16067 ครั้ง (11 ก.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/สะอาดกาย-สะอาดใจ.html..
กรรมหนัก 5 อย่าง ทำแล้วไปอบายภูมิ
  คำถาม : อนันตริยกรรม 5 มีอะไรและผลกรรมจะเป็นอย่างไรค่ะ.. ชม 16138 ครั้ง (11 เม.ย. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/กรรมหนัก-5-อย่างทำแล้วไปอบายภูมิ.html..
แม่พระในบ้าน
  พระคุณของแม่ หน้าที่ของลูกที่ดีและการตอบแทนพระคุณของแม่จะตอบแทนท่านได้อย่างไรบ้าง?.. ชม 16061 ครั้ง (05 ก.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/แม่พระในบ้าน.html
มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
  มหาธรรมกายเจดีย์ เป้าหมายในการก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ องค์มหาธรรมกายเจดีย์ มหาธรรมกายเจดี.. ชม 16087 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/มหาธรรมกายเจดีย์.html..
เทพบุตรมาร (๒)
  รูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ เสียงที่จะพึงรู้แจ้งด้วยหู กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก รสที่จ.. ชม 16057 ครั้ง (14 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เทพบุตรมาร-(2).html
ตอแห่งวัฏฏะ
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมแม้สักอย่างหนึ่งที่จะมีโทษมาก เหมือนอย่างมิจฉาทิฏ.. ชม 16059 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตอแห่งวัฏฏะ.html
ครุกรรม (๒)
  ผู้ใดไม่มีกรรมที่ทำชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ เราเรียกผู้นั้น ซึ่งสำรวมดีแล้ว โดยฐานะทั้ง.. ชม 16051 ครั้ง (04 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ครุกรรม-(2).html
ครุกรรม (๑)
  คนพาลกระทำกรรมอันลามกอยู่ ย่อมไม่รู้สึก บุคคลที่มีปัญญาทรามย่อมเดือดร้อน เพราะกรรมทั้งหลาย.. ชม 16057 ครั้ง (03 ก.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ครุกรรม-(1).html
กฏหมายกับกฏแห่งกรรมคุณกลัวอะไรมากกว่ากัน
  กฎหมายกับกฎแห่งกรรมมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร คนส่วนใหญ่จะเกรงกลัวกฎหมายหรือกฎแห่ง.. ชม 16063 ครั้ง (18 พ.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/กฎหมายกับกฎแห่งกรรม-ข้อคิดรอบตัว.html..
มหานรก ๘ ขุม
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้ เหมือนถูกนำมาโยนลงในนรก ธรรม ๔ ประ.. ชม 16058 ครั้ง (16 เม.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหานรก-8-ขุม.html
จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย
  บุคคลผู้ทำบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ย่อมเดือดร้อนในโลกหน้า ย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง บุคคลผ.. ชม 16060 ครั้ง (07 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย.html..
บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่ ๒
  ดูก่อนมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพ.. ชม 16062 ครั้ง (02 ม.ค. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บุพกรรมของพระพุทธเจ้าตอนที่_2.html..
คนที่เคยเป็นสามีภรรยากันได้ทำกรรมใดร่วมกันมา
  การที่ชายหญิงมาเป็นสามีภรรยากันนั้น เพราะในอดีตชาติมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน ได้สร้างบุญสร้า.. ชม 16067 ครั้ง (23 พ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/คู่สร้างคู่สม-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน ตอนที่ 8
  บุญจากการทอดกฐิน ถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มากเป็นอย่างยิ่ง เป็นบุญที่ทำได้ยาก มีข้อจำกัด.. ชม 16064 ครั้ง (04 พ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111103-อานิสงส์ของการทำบุญกฐิน-ตอนที่-8.html..
๑๐ ตุลาคม พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำเชื่อมสายบุญกับ หลวงปู่พระผู้ปราบมาร
  บุญที่เกิดขึ้นวันนั้นถือเป็นบุญใหญ่อันจะนับจะประมาณไม่ได้ เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็น.. ชม 16061 ครั้ง (07 ต.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/หลวงปู่สด-หลวงปู่ทองคำ-พระผู้ปราบมาร.html..
มหานรกทั้ง 8 ขุม รายละเอียดมหานรกแต่ละขุม
  มหานรกที่ไม่มีวันตาย นรกขุมนี้ เป็นนรกขุมแรกที่อยู่ใต้เขาตรีกูฏ มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดามหา.. ชม 17074 ครั้ง (08 เม.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/ตายแล้วไปไหน/มหานรกทั้ง8ขุม-รายละเอียดมหานรกแต่ละขุม.html..
นรกเป็นอย่างไรทำกรรมอะไรจึงต้องไปนรก
  นรก มีขุมใหญ่สำคัญๆ เรียกว่า มหานรกมีอยู่จำนวน 8 ขุม ตั้งอยู่ในบริเวณปังสุปถวี ตรงลงไปเบื้.. ชม 16125 ครั้ง (06 เม.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/ตายแล้วไปไหน/นรกเป็นอย่างไรทำกรรมอะไรจึงต้องไปนรก.html..
อนันตริยกรรมที่มีเจตนากับไม่มีเจตนาให้ผลแตกต่างกันอย่างไร
  คุณลุงเป็นลูกชายคนที่สาม ของคุณยาย ได้ขับรถกลับมาที่บ้านเพื่อมาเอาของ ขณะถอยหลัง..อนันตริยกรรมที่มีเจตนากับไม่มีเจตนาให้ผลแตกต่างกันอย่างไรคะ.. ชม 16057 ครั้ง (31 มี.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อนันตริยกรรม-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 75 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 3
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบั.. ชม 16080 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110217-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 74 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 2
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบั.. ชม 16066 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110215-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
การบริหารเวลา-วงจรชีวิต
  เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน อุปมาเหมือนช่องว่างในถัง แตกต่างกันตรงที่เอาเวลาไปใช้กับเร.. ชม 16062 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การบริหารเวลา-วงจรชีวิต.html..
กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต
  การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าโชคดีที่สุด เพราะกายมนุษย์มีโอกาสในการท.. ชม 16089 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 16248 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ_2
  ธรรมดาว่าท่านผู้ ประเสริฐ เมื่อจะอุบัติในโลกนี้ ท่านจะอุบัติเฉพาะในสัตว์ ๒ เท้าเท่านั้น ค.. ชม 16054 ครั้ง (27 ก.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ_2.html..
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ชนะโทสะ ด้วยอโทสะ
  เมื่อธรรมเทพบุตร เห็นอธรรมเทพบุตรไม่ให้หนทางแน่แล้ว จึงกล่าวว่า ถ้า หากท่านเป็นผู้กระหายใ.. ชม 16061 ครั้ง (31 ส.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-28.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - ไม่ควรคบผู้อกตัญญู
  เวลาเราอยู่ใน สังคม จะคบเพื่อนก็ขอให้คบเพื่อนที่ดี ไม่ใช่สักแต่ว่าคบๆ ไปอย่างนั้น มันจะไม.. ชม 16067 ครั้ง (16 ก.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-10.html
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต - ปัญญาพิชิตปัญหา
  พระโพธิสัตว์ได้ใช้สติปัญญา แก้ข้อครหาของอำมาตย์ทั้ง ๕ คน เช่น เรียกให้อุจเฉทวาทีอำมาตย์เข.. ชม 16066 ครั้ง (23 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-33.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - " ห ยุ ด " เพื่อเริ่มต้นใหม่
  เรื่องราวขององคุลีมาลที่เคยฆ่าคนเพียงเพื่อเอานิ้วมือ มาร้อยเป็นพวงมาลััยคล้องคอ จะให้ได้คร.. ชม 16068 ครั้ง (13 มิ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-03.html
มงคลที่ ๒ คบบัณฑิต - สัมมาทิฏฐิ ( ๗ )
  บาปอกุศลอันหนักของอลาตเสนาบดียังรอคอยการให้ผลอยู่ แต่ที่เขาได้รับความสุขอยู่ในบัดนี้ เพราะ.. ชม 16056 ครั้ง (20 มี.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol01-27.html
ห้ามปวดตับ, ห้ามดับจิต
  เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวเธอเองแม้ไม่ลำบากในเรื่องเงินๆทองๆ แต่ต้องทำงานหนัก จนเ.. ชม 16069 ครั้ง (22 ก.พ. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-02-21.html
แม่จะเป็นอะไรก็ห่วงใยลูกเสมอ
  การฆ่าบิดา ถือเป็นกรรมหนัก...ชายคนหนึ่ง มีนิสัยเกเร ติดกาว มักจะไถเงินจากพ่อของตนเองเสมอ เ.. ชม 16087 ครั้ง (03 ก.พ. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-02-02.html
เรารักแม่
  อุทาหรณ์ของการจองเวร...ด้วยเหตุที่ได้อาฆาตผูกเวรกันมา เป็นเหตุให้เกิดเหตุการณ์สะ..อนันตริยกรรมในชาตินี้...มาร่วมกันศึกษาเรื่องราวนี้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนตัวเราว่า อย่าจองเวรใ.. ชม 16053 ครั้ง (16 ธ.ค. 2549)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2549-12-15.html
ชีวิตโลเล ก็เหมือน เรือที่เหออกจากเส้นทาง
  วันเผาคุณตาลูกรับไม่ได้จริงๆเลยค่ะ ตอนนั้นรู้เลยว่าหัวใจสลายเป็นอย่างไร ลูกจำได้ว่า ลูก.. ชม 16056 ครั้ง (30 ม.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2549-06-23.html
คำสอนของเธอจำไว้นะ, ครับ ผมจะจำ
  ชีวิตลูกเหมือนกับถูกชูขึ้นให้สูงแล้วทุ่มลงสู่พื้น เงินทองที่เก็บไว้เกลี้ยงภายในพริบตา มีห.. ชม 16063 ครั้ง (27 ก.ย. 2549)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2549-02-25.html
นรก คืออะไร ตายแล้วไปไหน?
  ตายแล้วไปไหน...สถานที่ที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ต้องเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ 31ภูมิ หากอยากจ.. ชม 16196 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  https://www.dmc.tv/pages/about/page07.html
ฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอ
  ข้าพเจ้าเป็นภิกษุณีในพุทธ ศาสนานิกายมหายาน อยู่ที่ประเทศไต้หวัน บวชได้เกือบ 30 พรรษาแล้ว .. ชม 16063 ครั้ง (12 ก.ย. 2549)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-12-29.html
หลับอย่างสบาย ตื่นขึ้นมาก็ตายทันที, ให้เธอหมดใจ และเขาต้องตายด้วยกุยช่าย
  ความรักที่ลงตัวของ 1 หญิง 2 ชาย ...แม่กับชีวิตใกล้ตายและการตัดสินใจของลูก ...หนังสือ.. ชม 16068 ครั้ง (13 พ.ย. 2549)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-11-11.html
หัวหน้าสายส่งเด็กสาวไปเป็นโสเภณี เรื่องที่ 2
  ชายคนหนึ่ง เปิดกิจการซ่องโสเภณี ชอบดื่มเหล้า ติดผู้หญิง เล่นการพนัน ไม่สนใจครอบครัว เมื่อเ.. ชม 16056 ครั้ง (15 มี.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2547-10-04.html
ทำพ่อเสียใจ
  เรื่องราวฝังใจในอดีตของนักรบแห่งกองทัพธรรม...ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจ ทำให้ท่าน (ข..อนันตริยกรรม หรือไม่...ที่นี่...มีคำตอบ... ชม 16060 ครั้ง (03 เม.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2547-07-20.html

   

   ค้นหา บทความธรรมะ