World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : เข้าพรรษา พบ 1339 รายการ

   Tag :    เข้าพรรษา    บวชเข้าพรรษา    วันเข้าพรรษา

สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557
  สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 โครงการบวชภาคฤดูร้อน - บุพกรรมแหว.. ชม 170 ครั้ง (10 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140403-สรุปประเด็นร.ร.อนุบาลฯ-วันพฤหัสบดีที่-3-เมษายน-255..
พิธีประดิษฐานส่วนประกอบองค์พระเจดีย์น้อยดอยสวรรค์เป็นปฐมเริ่ม
  ขณะนี้การก่อสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ รางวัลแห่งศรัทธาที่คุณครูไม่ใหญ่มอบให้ชาวบ้านแม่โขง .. ชม 12691 ครั้ง (04 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140403-พิธีประดิษฐานส่วนประกอบองค์พระเจดีย์น้อยดอยสวรรค์เ..
ชายไทยทำไมต้องบวช
  ชายไทยทำไมต้องบวช และทำไมต้องบวชนานถึง 3 เดือน ในช่วง..เข้าพรรษา? บางคนบวช 3 เดือนไม่ได้ อยากบวช 1 เดือน อานิสงส์ต่างกันไหม? บวช.. ชม 12173 ครั้ง (22 มี.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ชายไทยทำไมต้องบวช.html
วันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
  วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนามีจริงหรือไม่? ทำอย่างไรวันมาฆบูชาจึงจะมีความสำคัญในใจเยาวชนม.. ชม 12112 ครั้ง (12 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันมาฆบูชา-วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์.html..
ความประทับใจที่ได้บวช จากพระชิษณุพงษ์ นาถกโร
  กระผม พระชิษณุพงษ์ นาถกโร อายุ 28 ปี ผมบวชในโครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556 ครับ.. ชม 12031 ครั้ง (10 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140208-ความประทับใจที่ได้บวช-จากพระชิษณุพงษ์-นาถกโร%20.ht..
โครงการบวชของวัดพระธรรมกาย
  โครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษา รุ่นภาคฤดูร้อน บวชพระนานาชาติ บวชสามเณร อบรมธรรมทายาทชาย - หญิง.. ชม 12738 ครั้ง (24 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/บวช.html
ปลื้มธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3 เผยแผ่ธรรมเชิงรุก ตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ปลื้มไปกับธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3..มีอะไรแตกต่างจากปีแรกๆบ้าง พระที่เดินธุดงค์ในครั้งนี้ ท่าน.. ชม 12034 ครั้ง (10 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ปลื้มไปกับธุดงค์ธรรมชัยปีที่%203.html..
ธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดเห็นมงคล
  ภาพพุทธบุตรจากโครงการอุปสมบทหมู่ ..เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทั่วไทย ปี พ.ศ. 2556 ของศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายระเบียง 2 , ระเบียงบุญ ,.. ชม 12027 ครั้ง (25 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/561224-ธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดเห็นมงคล.html..
พุทธประเพณี ประเพณีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
  พุทธประเพณี คือ ประเพณีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นระเบียบแบบแผนและเอกลักษณ์ของชาวพุท.. ชม 12048 ครั้ง (19 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/พุทธประเพณี-ประเพณีของผู้รู้-ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน.html..
ปชาบดีเถรี ผู้รัตตัญญู (๒)
  ความชั่วทางกาย วาจา และใจของบุคคลใดไม่มี เราเรียกบุคคลนั้น ผู้สำรวมแล้วโดยฐานะ ๓ ว่า เป็นพ.. ชม 12048 ครั้ง (19 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปชาบดีเถรี%20ผู้รัตตัญญู-(2).html..
ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินจันทรคติ
  ปฏิทินวันพระ 2557 ปฏิทินบุญเพื่อชาวพุทธ มีปฏิทินจันทรคติ และปฏิทินวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา .. ชม 30474 ครั้ง (25 ส.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/DMC-calendar.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 10
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #10 ประวัติของพระส.. ชม 12029 ครั้ง (12 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
ธุดงค์ธรรมชัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.ปราจีนบุรี
  การเดินธุดงค์ที่จังหวัดปราจีนบุรี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ..เข้าพรรษา 1 แสนรูปทั่วไทย ของศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ระเบียง 3 และ โครงการรุ่นบูชาธรรม 129.. ชม 12031 ครั้ง (05 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/561204-ธุดงค์ธรรมชัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา-ปราจีนบุรี_RIGHT.htm..
พระนันทกเถระ (๒)
  ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา พระนันทกะเป็นเลิศทางด้านให้โอวาทแก่ภิกษุณ.. ชม 12024 ครั้ง (02 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระนันทกเถระ-(2).html
โครงการปลอดเหล้า จ.ศรีสะเกษ
  จังหวัดศรีสะเกษ สรุปผลโครงการปลอดเหล้าปลอดบุหรี่ปลอดการพนัน เพื่อเทิดพระเกียรติพ.. ชม 12027 ครั้ง (29 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/โครงการปลอดเหล้า-ศรีสะเกษ%20.html..
พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร - บันทึกผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์ DMC GUIDE
  โครงการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์ บูชาธรรมครูไม่ใหญ่ โดย พระมหาทศพร ปุญญฺงกุโร.. ชม 12051 ครั้ง (14 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/โครงการบันทึกผลการปฏิบัติธรรมออนไลน์-บูชาธรรมครูไม่ใหญ่.html..
พระโสณโกฬิวิสเถระ
  ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป ชีวิต.. ชม 12053 ครั้ง (26 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระโสณโกฬิวิสเถระ.html..
พระวักกลิเถระ
  ชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น มีฉันทะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียว เลื่อมใสยิ่งแล้ว ไปเพื่อเ.. ชม 12044 ครั้ง (22 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระวักกลิเถระ.html
กิจกรรมปลูกดาวรวยศูนย์กัลยาณมิตร จ.นครสวรรค์
   คณะกัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมปลูกดาวรวย เพื่อใช้ต้อนรับคณะพระธุดงค์.. ชม 12022 ครั้ง (06 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/กิจกรรมปลูกดาวรวยศูนย์กัลยาณมิตร-นครสวรรค์.html..
เดินอีกแล้ว ธุดงค์จังหวัดชลบุรี
  การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาท จังหวัด ชลบุรี เริ่มแล้ว การเดินธุดงค์ครั้งนี้ ทำให้พระทุกรูป.. ชม 12019 ครั้ง (04 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงค์จังหวัดชลบุรี.html..
วัดเวฬุวราราม จัดพิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา
  พิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยและพิธีฉลองพระธรรมทายาทผู้ผ่านการอบรม ศูนย์อบรมพระธรร.. ชม 12023 ครั้ง (04 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดเวฬุวรารามจัดพิธีปิดโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา.h..
มูลนิธิธรรมกาย ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ชลบุรี
  พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้พร.. ชม 12014 ครั้ง (01 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ข่าวน้ำท่วมมูลนิธิธรรมกายช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ชลบุรี.h..
วัดสุวรรณวนาราม จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดสุวรรณวนาราม ( วัดเลียบ) จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2556 ภายในงา.. ชม 12017 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดสุวรรณวนาราม-จัดพิธีทอดกฐิน.html..
พระธรรมทายาท จังหวัดจันทบุรี เดินธุดงค์พัฒนาวัดร้าง
  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่น..เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมในจังหวัดจันทบุรี ได้ออกเดินธุดงค์โปรดญา.. ชม 12027 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พระธรรมทายาท-จังหวัดจันทบุรี-เดินธุดงค์พัฒนาวัดร้าง.html..
พระธรรมทายาท จังหวัดเชียงใหม่ เดินธุดงค์พัฒนาวัดร้าง
  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่น..เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ของศูนย์อบรมในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสามเณรในโคร.. ชม 12034 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พระธรรมทายาท-จังหวัดเชียงใหม่-เดินธุดงค์พัฒนาวัดร้าง.htm..
บั้งไฟพญานาค 2556 คลิปบั้งไฟพญานาค บั้งไฟพญานาคหนองคาย
  "บั้งไฟพญานาค" เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกๆ ปี ณ จังหวัดหนองคาย จริงหรือไ.. ชม 12698 ครั้ง (21 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/บั้งไฟพญานาค-Fire-Ball.html
เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (2)
  นับจากวันออกพรรษาได้ 3 วันแล้ว เราได้วอร์ม ๆ ปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่ในพรรษามาแล้ว บางคน.. ชม 12015 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ-2.html..
เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ (1)
  พระธรรมกายเหมือนฮาร์ดแวร์ พระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนซอร์ฟแวร์ อยู่ในกลางพระธรรมกาย .. ชม 12011 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เมื่อเข้าถึงจึงรู้สึกพอ-1.html..
มหาปวารณา
  วันมหาปวารณา คือ วันที่พระภิกษุทุกรูป จะต้องมาปวารณาซึ่งกันและกันว่า ถ้าใครเห็น ได้ยิน หรื.. ชม 12007 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/มหาปวารณา.html..
หยุดเป็นตัวสำเร็จ
  เหลืออีก 2 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว ใครที่มีความตั้งใจตั้งแต่ต้นพรรษาที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึ.. ชม 12024 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/หยุดเป็นตัวสำเร็จ.html..
ทำทุกอิริยาบถ
  หยุดเท่านั้นจึงเป็นตัวสำเร็จ ที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวได้อย่างอื่นไม่สำเร็จ หยุดอย่าง.. ชม 12008 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/ทำทุกอิริยาบถ.html..
พอดีเมื่อพึงพอใจ
  เหลืออีก 4 วัน จะออกพรรษาแล้ว พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก .. ชม 12009 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/พอดีเมื่อพึงพอใจ.html..
ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
  เหลืออีก 5 วัน จะออกพรรษาแล้ว เรานับกันทุกวัน ตั้งแต่วันแรกเรื่อยมาเลย เหลืออีก 5 วันเท่าน.. ชม 12007 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/ง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว.html..
นั่งสมาธิต่อเนื่อง 10 ตุลาคมจนถึงวันทอดกฐิน กับโครงการสมาธิออนไลน์
  นั่งสมาธิต่อเนื่อง 10 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ 10 ตุลา.. ชม 12021 ครั้ง (13 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/นั่งสมาธิต่อเนื่อง.html..
บวชไปนิพพาน
  เพศนักบวชคือเพศอันประเสริฐ ไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ในเพศนี้อย่างง่าย ๆต้องมีบุญมีบารมี ต้องบำเ.. ชม 12013 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/บวชไปนิพพาน.html..
4 ส. ช่วยให้ง่าย
  เหลืออีก 9 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้เรามีสิ่งดี ๆ หลายอย่างเกิดขึ้น ตั้งแ..เข้าพรรษา ตอนนี้เหลืออีก 9 วัน ก็ออกพรรษาแล้ว เราวอร์ม ๆ งดเหล้ากันมาในช่วง.. ชม 12016 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/4-ส-ช่วยให้ง่าย.html..
ความเชื่อไว้บนหิ้ง ความจริงต้องพิสูจน์
  เหลืออีก 10 วัน จะออกพรรษากันแล้วเร็วจัง จริง ๆ เวลามันก็เดินเท่าเดิม แต่ความรู้สึกของนักส.. ชม 12008 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/ความเชื่อไว้บนหิ้ง-ความจริงต้องพิสูจน์.html..
บวชแล้วได้อะไร
  ผู้ที่บวชช่วงสั้น ๆ ถ้าบวชแล้วไม่ได้ทำกิจอะไรเลย เวลาลาสิกขาไปแล้วมักจะมีความคิดว่า บวชแล้.. ชม 12059 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/บวชแล้วได้อะไร.html..
ไม่ได้ตายเถอะ
  พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ของเรา ตัดสินใจวันเดียว ลุยวันเดียว ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ไม่ได้ตายเถอ.. ชม 12013 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/ไม่ได้ตายเถอะ.html..
อิทธิบาท 4 ธรรมแห่งความสำเร็จ
  พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ท่านใช้คำว่า ปล้ำใจให้อยู่ เหมือนนักมวยปล้ำมีคู่ต่อสู้คือความอยาก มัน.. ชม 12024 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/อิทธิบาท-4-ธรรมแห่งความสำเร็จ.html..
วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน
  เหลืออีก 15 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุพระธรรมกายให้ได้.. ชม 12022 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่า.. ชม 12013 ครั้ง (05 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายมินเนโซตา-จัดงานบุญวันอาทิตย์.html..
ถ้าไม่มีหลวงปู่ คิดแล้วหนาว
  เหลืออีก 16 วัน จะออกพรรษาแล้ว วันเวลาที่ผ่านไปรวดเร็วมาก เราคงจำได้ว่าเรามีเวลาเท่ากันในก.. ชม 12005 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/ถ้าไม่มีหลวงปู่-คิดแล้วหนาว.html..
อีก 17 วัน จะออกพรรษา : จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง
  อีก 17 วัน จะออกพรรษาแล้ว เหลืออีกสองอาทิตย์นิดหน่อย ผ่านไปเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็มืดอี.. ชม 12012 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง.html..
พญานาค บึงกาฬ รวมคลิปรูปข่าว พญานาคโผล่บึงโขงหลง
  รวมคลิปภาพข่าวพญานาคล่าสุด บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ล่าสุด 19-20-21-22-23 ส.ค. 2554 พิสูจน์.. ชม 12472 ครั้ง (20 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/พญานาค-บึงกาฬ-รวมคลิปรูปข่าว-พญานาคโผล่แม่น้ำโขง.html..
อีก 18 วัน จะออกพรรษา : ทำความดี 24 น.
   เหลืออีก 18 วัน จะออกพรรษากันแล้ว เวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่ว.. ชม 12010 ครั้ง (02 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-ทำความดี-24-น.html..
อีก 19 วันจะออกพรรษา : นั่งหลับตาคืออาชีพพระ
  เหลืออีก ๑๙ วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว วันคืนล่วงไปเร็วเหลือเกิน เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวก็.. ชม 12010 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-นั่งหลับตาคืออาชีพพระ.html..
อำเภอปากช่อง จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ จำนวน 129 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบู.. ชม 12017 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/อำเภอปากช่อง-จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ.html..
วันนี้วันที่ 69 นับจากวันเข้าพรรษา : เวลาเท่ากัน ได้ไม่เท่ากัน
  เหลืออีก 21 วัน จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งเป็นพระรัตนตรั.. ชม 12020 ครั้ง (29 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-เวลาเท่ากัน-ได้ไม่เท่ากัน.html..
อีก 22 วัน ก็จะออกพรรษา : ระบบการควบคุมชีวิต
  เหลืออีก 22 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เผลอประเดี๋ยวเดียวนะ พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบร..เข้าพรรษาว่า จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันให้เต็มที่ ให้เข้าถึงพระธรรมกายให้ได้ หรืออย่าง.. ชม 12008 ครั้ง (29 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-ระบบการควบคุมชีวิต.html..

<1> 2 3 4 ..  25  26   เก่ากว่า >   

   ค้นหา บทความธรรมะ