World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2419 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ปรโลกนิวส์ ตอน คุณพ่อถนอมละโลกแล้วไปไหน ตอนจบ
  ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิต ใจของท่านมีความผ่องใสเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลา.. ชม 11970 ครั้ง (01 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120927-ปรโลกนิวส์-ตอน-คุณพ่อถนอมละโลกแล้วไปไหน-ตอนจบ.html..
คุณคือคนสำคัญ
  กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญนั่นแล อันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑.. ชม 11932 ครั้ง (28 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คุณคือคนสำคัญ.html
โลกาพินาศเพราะอำนาจกิเลส
  คนพาลมีปัญญาทราม กระทำกรรมชั่วอยู่ ก็ไม่รู้สึกว่าได้ทำความชั่ว แต่เขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมข.. ชม 11961 ครั้ง (26 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โลกาพินาศเพราะอำนาจกิเลส.html..
ติดตามพระศาสดาเพื่ออะไร
  ดูก่อนอานนท์ สาวกไม่ควรจะติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะ เคยยะและไวยากรณ์เลย นั่นเพราะเหตุไร.. ชม 11939 ครั้ง (25 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ติดตามพระศาสดาเพื่ออะไร.html..
คนจนมีสิทธิ์นะครับ
  เรื่องราวของนักสร้างบารมี ผู้ต้องการจะรื้อผังจนให้กับตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทา.. ชม 12021 ครั้ง (11 ส.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-08-08.html
สันติภาพโลกเป็นจริงได้
  ท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาท จงตามคุ้มครองจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างที่ต.. ชม 11960 ครั้ง (22 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สันติภาพโลกเป็นจริงได้.html..
วัฑฒิสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยความเจริญของผู้ครองเรือน
  ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้น บางคนคิดว่าคือความสุขที่มาจากทรัพย์บางคนก็คิดว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยค.. ชม 12054 ครั้ง (20 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/วัฑฒิสูตร-ข้อคิดรอบตัว.html..
แชมป์ดาวรวย บุญช่วยหนุนนำ
  นักธุรกิจเครือข่ายระดับมงกุฏทูต ของธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งในประเทศไทย แชมป์อันดับหนึ่ง นั.. ชม 11993 ครั้ง (12 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-11.html
ปรโลกนิวส์ ตอน ท่านเทพธิดากิมเอง ตอนที่ 3
  สำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ของลูกต้องมาป่วยด้วยโรคหลายๆ อย่างทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณ.. ชม 11968 ครั้ง (18 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120915-ปรโลกนิวส์-ตอน-ท่านเทพธิดากิมเอง-ตอนที่-3.html..
ชนะด้วยเมตตา
  ผู้ใดให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อในเวลาเช้า ให้ทานอีก ๑๐๐ หม้อในเวลาเที่ยง และให้ทานอีก ๑๐๐ หม้อใ.. ชม 11935 ครั้ง (17 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชนะด้วยเมตตา.html
บัณฑิตควรตักเตือนกัน
  คนเราควรเตือนสติกัน ควรแนะนำกัน และควรห้ามปรามกันจากอกุศลกรรม คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่ร.. ชม 11940 ครั้ง (15 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บัณฑิตควรตักเตือนกัน.html..
ทรงพยากรณ์คติของสาวกทำไม
  ดูก่อนอนุรุทธะทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ตถาคตเห็นอำนาจประโยชน์อะไรอยู่ จึงพยาก.. ชม 11933 ครั้ง (14 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ทรงพยากรณ์คติของสาวกทำไม.html..
เทพบุตรยักษ์ มาเป็นเทพบุตรสุดหล่อ
  เรื่องราวของผลแห่งบุญและบาป บุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จะส่งผลต่อเราเมื่.. ชม 12004 ครั้ง (19 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-16.html
เธอคือสตรีหมายเลขหนึ่ง ตอนที่สาม
  อุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชอบเตือนผู้อื่นอย่างรุนแรง และใช้คำพูดอันไม่เป็นที่รัก...วิธีแก้ไขสำหร.. ชม 11982 ครั้ง (23 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-21.html
ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
  ความศรัทธา เป็นทางมาแห่งความดีทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ควรบูชา โดยเฉพาะอย่.. ชม 11955 ครั้ง (12 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว.html..
เธอคือสตรีหมายเลขหนึ่ง ตอนที่สอง
  เรื่องน่าศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีความศรัทธาในการไหว้เจ้า และการสร้างบุญบูชาเทพเจ้า..ปัญญาดี เรียนเก่ง...ที่นี่มีคำตอบ ชม 11979 ครั้ง (22 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-20.html
เธอคือสตรีหมายเลขหนึ่ง ตอนที่หนึ่ง
  บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ...จริงหรือ บุญใดทำให้เป็นที่รัก มีชื่อเสียง...ต้องปฏ.. ชม 11979 ครั้ง (22 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-19.html
บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว
  ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ที่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ ค.. ชม 11934 ครั้ง (08 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว.html..
ทำไมถึงพลาดสิ่งที่อยากได้
  ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ได้รับการศึกษา ไม่เห็นอริยเจ้า ไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยเจ้า เมื่อเข.. ชม 11934 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ทำไมถึงพลาดสิ่งที่อยากได้-แรงบันดาลใจจากพระไตรป..
ไม่มีอะไรสายเกินไป
  บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งน.. ชม 11954 ครั้ง (06 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ไม่มีอะไรสายเกินไป.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านของกัลยาณมิตรคนิดา กิตติอุดม ในย่าน Glen.. ชม 11924 ครั้ง (05 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร.html..
วันธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน
  นอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ลูกพระธัมฯ ที่อาศัยอยู่ในรัฐออเรกอนและรัฐใกล้เคียงได้เดินท.. ชม 11943 ครั้ง (04 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วันธรรมชัย-ณ-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
ครูนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
  ครูคือผู้ที่มีความสำคัญมากต่อลูกศิษย์ และเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมาก เพราะมีหน้าที่อบรมสั่ง.. ชม 12068 ครั้ง (04 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/คุณค่าของครู-ข้อคิดรอบตัว.html..
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ แถลงข่าวถ่ายทอดสดแข่งเรือปลอดเหล้า
  สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดแถลงข่าวถ่ายทอดสดแข่งเ.. ชม 11933 ครั้ง (03 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สสส-ถ่ายสดแข่งเรีอปลอดเหล้า.html..
ทำไมคนมีชื่อเสียงจึงหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมากขึ้น
  ปัจจุบันในต่างประเทศจะเห็นว่ามีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ หลายคนในระดับโลก หันมานับถือพระพ.. ชม 11983 ครั้ง (01 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ข้อคิด-in-ter-ข้อคิดรอบตัว.html..
หากเสียชีวิต ขณะถือซองอธิษฐานจิตทำบุญเสาแก้ว ตายแล้วจะไปไหน
  ลูกสาวยอดกตัญญู...เธอได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ให้กับคุณแม่ของเธอในช่วงสุดท้ายของชีวิต..... ชม 12023 ครั้ง (05 ก.พ. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-01-06.html
มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองหนตะวันออกและหนกลาง ของคณะสงฆ์มหา.. ชม 11962 ครั้ง (31 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง.html..
ชีลับ
  หญิงสาวคนหนึ่ง มีความศรัทธาในความเชื่ออื่น แต่ด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา ทำให้เธอมีโอกาส.. ชม 12036 ครั้ง (30 ม.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-01-21.html
สมปรารถนาได้ด้วยบุญ
  ชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความตาย ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้ว ย่อมต้านทานไว้ไม่ได้ เมื่อบุคค.. ชม 11973 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สมปรารถนาได้ด้วยบุญ.html..
สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน ตอนจบ
  คำถามข้อที่ 4. นวัตกรรมต่างๆ ที่คุณสตีฟ จ็อบส์ ได้คิดค้นขึ้นให้คนนำมาใช้เป็นจำนวนมากนั้น ถ.. ชม 12057 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120830-สตีฟ-จ็อบส์-ตายแล้วไปไหน-ตอน..
จะมีวิธีการเติมบุญให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง
  ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ จะเห็นคนไปทำบุญกัน ในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันและกลุ่มอายุก็ยิ่งแตก.. ชม 11995 ครั้ง (28 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/เติมบุญ-ข้อคิดรอบตัว.html..
มหาปูชนียาจารย์
  เรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร ผู้ค้นพบวิชชาธ.. ชม 11980 ครั้ง (17 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2553-02-17.html
ระบุคนไทยเสี่ยงป่วยสูง เพราะไม่ออกกำลังกาย
  กระทรวงสาธารณสุข ระบุคนไทยเกือบ 43 ล้านคน ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงป่วยสูงกว่าผู้ออกกำลังกายถึง.. ชม 11937 ครั้ง (27 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/550827-คนไทยเสี่ยงป่วยสูง-เพราะไม่ออกกำลังกาย.html..
สตีฟ จ๊อบส์ ตอนที่ 5 : บุพกรรมใดทำให้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ตอนที่ 2
  และเมื่อตัวคุณสตีฟ จ็อบส์ กับพวกลูกน้องของเขา (ในภพชาตินั้น) ได้ไปเจอกับหมอเถื่อนคนนั้นแล.. ชม 12057 ครั้ง (27 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120825-สตีฟ-จ๊อบส์-ตอนที่-4-บุพกรรม..
กรณีศึกษา สตีฟ จ็อบส์ ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิและกฏแห่งกรรม
  กรณีศึกษา สตีฟ จ็อบส์ ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิและกฏแห่งกรรม เรียบเรียงโดย พระมหาทศพร ปุญฺ.. ชม 11991 ครั้ง (26 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120826-กรณีศึกษาสตีฟ-จ็อบส์-ถูกต้อง..
ทำอย่างไรจะได้ไม่เกิดมาเป็นคนพิการ
  เมื่อพูดถึงความพิการ หลายคนอาจรู้สึกสงสารผู้ที่เกิดมาพิการ แต่คนพิการบางคนกลับให้กำลังใจเร.. ชม 11983 ครั้ง (24 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ข้อคิดจากความพิการ-ข้อคิดรอบตัว.html..
มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ผู้ช.. ชม 11973 ครั้ง (23 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ.html..
ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ยืนยัน เผย "สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน" ได้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
  เรื่องราวหลังความตายของสตีฟ จ็อบส์ให้อะไรกับคุณบ้าง?..ทำดี? ละชั่ว? กฎแห่งกรรมมีอยู่จริง? .. ชม 11987 ครั้ง (23 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/ข้อคิด-ความรู้-ประโยชน์จากเรื่องสตีฟ-..
อย่าด่วนตัดสินใจ
  กรรมที่บุคคลใดไม่พินิจพิเคราะห์ ไม่คิดให้ถ้วนถี่เสียก่อน แล้วทำลงไป ผลที่เลวร้ายย่อมมีแก่บ.. ชม 11944 ครั้ง (22 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อย่าด่วนตัดสินใจ.html
ศิลปะกับศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  เมื่อศาสนาเกิดขึ้นก็ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ศาสนา หรือแม้กระทั่งการสร้างศาสนสถาน.. ชม 12049 ครั้ง (22 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ศิลปะกับศาสนา-ข้อคิดรอบตัว.html..
บัณฑิตกับพหูสูตแตกต่างกันอย่างไร
  พหูสูต หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและนำความรู้ความสามารถไปใช้ในทางที่ดีอย่างถูกต้อง .. ชม 11977 ครั้ง (21 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/พหูสูต-ข้อคิดรอบตัว.html..
สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ หลักธรรมว่าด้วยความเห็นชอบ 10 ประการ
  สัมมาทิฏฐิ 10 ประการ สัมมาทิฏฐิ หมายถึง มีความเห็นชอบ เห็นถูกต้องตามทำนองคลองธรรม.. ชม 12543 ครั้ง (21 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ-10-ประการ.html..
ปรโลกนิวส์ สตีฟ จ๊อบส์ ตอนที่ 3 ทำไมสตีฟ จ็อบส์จึงเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
  นวัตกรรมเปลี่ยนโลกของ “สตีฟ จ็อบส์” เขาได้รับการเชิดชูในฐานะนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จระด.. ชม 12146 ครั้ง (21 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120820-ทำไม-สตีฟ-จ็อบส์-จึงเป็นนักธ..
มรดกโลกจำเป็นและสำคัญอย่างไร
  ปัจจุบันมรดกโลกแบ่งออกเป็น 2 ด้านใหญ่ๆ ส่วนหนึ่งมาจากธรรมชาติสร้างขึ้นมา และอีกส่วนมาจากมน.. ชม 11976 ครั้ง (20 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/มรดกโลก-ข้อคิดรอบตัว.html..
ปรโลกนิวส์ สตีฟ จ๊อบส์ ตอนที่ 2 ทำไมสตีฟ จ็อบส์จึงเป็นคนฉลาด
  เหตุใดสตีฟ จ็อบส์ จึงเป็นคนฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร ทำให้สามารถสร้า.. ชม 12085 ครั้ง (21 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120818-ปรโลกนิวส์-สตีฟ-จ๊อบส์-ตอนที..
แทงตา ฆ่าลูกวัว
  เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง...เนื่องจากคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้ จึงเลิกกับคุณแม่ตั้งแต่เธอย.. ชม 12017 ครั้ง (09 ก.พ. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2547-12-06.html
บนเส้นทางของผู้นำ
  บุคคลพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะค.. ชม 11946 ครั้ง (17 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บนเส้นทางของผู้นำ.html..
ผลสำรวจอยากให้พ่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก
  ผลสำรวจสภาวการณ์ "แม่กับการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่น"ในโอกาสวันแม่ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างคุณแม.. ชม 11936 ครั้ง (14 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อยากให้พ่อเป็นแบบอย่างที่ดี.html..
การทอดกฐิน ประเพณีการทอดกฐิน และอานิสงส์แห่งบุญ
  การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ บุญทอดกฐินมีอานิสงส์มหาศาลทั้งผู้รับและผู้ให้ เป็น.. ชม 12211 ครั้ง (13 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/การทอดกฐิน-ประเพณีการทอดกฐินและอานิสงส์บุญกฐิน.html..
ไม่มีใครติเตียน
  ผู้ใด เมื่อผู้อื่นทำความดีต่อตน ทำประโยชน์ให้ในกาลก่อน แล้วรู้คุณของเขา ประโยชน์ที่ผู้นั้.. ชม 11940 ครั้ง (13 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ไม่มีใครติเตียน.html


   ค้นหา บทความธรรมะ