World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2792 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

เขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา
  เราเรียกผู้ไม่เยื่อใยในกามทั้งหลายเหล่านั้นว่า เป็นผู้สงบ เพราะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรั.. ชม 18430 ครั้ง (23 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เขมาเถรี%20อัครสาวิกาเบื้องขวา.html..
คำอวยพรปีใหม่ ภาษาไทย คําอวยพรปีใหม่ภาษาอังกฤษ
  วันปีใหม่ 2559 dmc.tv อาสาสนุกต้อนรับปีใหม่ให้คุณได้ส่งคำอวยพรปีใหม่ กลอนปีใหม่ คําอวยพรปี.. ชม 249179 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ปีใหม่.html
พรปีใหม่ 2557 จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้พรปีใหม่ปีพุทธศักราช 2557 ขอให้ชาวไทย จงรักษา.. ชม 13361 ครั้ง (18 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พรปีใหม่-2557-จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์.html..
คำขวัญวันเด็ก 2559 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
  คำขวัญวันเด็ก คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559 คำขวัญวันเด็กที่ผ่านมาทุกปี ประวัติความเป็นมาของว.. ชม 25864 ครั้ง (06 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ.html..
สามเณรนิโครธ (๓)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลาย เข้าไปหาสกุลใด มนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็.. ชม 13498 ครั้ง (16 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สามเณรนิโครธ-(3).html
สามเณรนิโครธ (๑)
  ผู้ใดเห็นภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ ให้ท่านยืนอยู่เบื้องหน้า ประคองอัญชลีนมัสการแล้ว ผู้นั้น.. ชม 14721 ครั้ง (12 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สามเณรนิโครธ-(1).html
“สัมมา อะระหัง” 500 ครั้ง ดวงใจพบสุข
  การภาวนา “สัมมา อะระหัง” อย่างต่อเนื่อง ด้วยจิตใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่ง ไม่ว่าใครก็ต.. ชม 23538 ครั้ง (12 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/สัมมา-อะระหัง-500-ครั้ง-ดวงใจพบสุข.html..
คัมภีร์ใบลาน ร้อยเรียงลาน...สืบสานพุทธธรรม
  คัมภีร์ใบลานจัดเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่งที่ยังคงพบเห็นได้ตามวัด พิพิธภัณฑ์ หรือหอสมุด คัม.. ชม 17667 ครั้ง (12 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/คัมภีร์ใบลาน-ร้อยเรียงลานสืบสานพุทธธรรม.html..
วัดพระธรรมกายร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์
  ศูนย์สาขาต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์ อดีตปร.. ชม 12914 ครั้ง (11 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสมเด็จพระพุฒาจารย์.html..
พุทธชิโนรส (๖)
  ดูก่อนมารผู้กระทำซึ่งที่สุด ตัวท่านเป็นผู้ที่เรากำจัดเสียแล้ว ชนเหล่าใดสำรวมดีแล้ว ด้วยกาย.. ชม 13098 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(6).html
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีเปิดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ.. ชม 13207 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว%20%..
พุทธชิโนรส (๔)
  พระตถาคตผู้มีพระปัญญาเฉลียวฉลาด ทรงสมบูรณ์ด้วยศีล ทรงรักษาเราเหมือนนกต้อยตีวิด พึงรักษาไข่ เหมือนเนื้.. ชม 13525 ครั้ง (07 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(4).html
วันพ่อแห่งชาติ 2559 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
  วันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2559 วันพ่อแห่งชาติปีนี้บอกรักพ่อด้วย กลอ.. ชม 493913 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันพ่อ2553.html
พระโปฐิลเถระ
  การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดี ตามสมควรแก่..ปัญญาของตนแล้วทรงไว้ กล่าวบอกพุทธวจนะนั้น ชื่อว่า การศึกษาคันถธุระ ส่วนการเริ่มตั้งคว.. ชม 13633 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระโปฐิลเถระ.html
พระนันทกเถระ (๒)
  ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา พระนันทกะเป็นเลิศทางด้านให้โอวาทแก่ภิกษุณ.. ชม 13288 ครั้ง (02 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระนันทกเถระ-(2).html
พระนันทกเถระ (๑)
  ความเคลือบแคลงสงสัยของหมู่ชน ย่อมไม่มีในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ ว่าพระจันทร์จะพร่องหรือเต็มก็.. ชม 13569 ครั้ง (29 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระนันทกเถระ-(1).html
พระปิลินทวัจฉะ (๒)
  หมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ หากได้ทำกรรมอันใดไว้คือบุญและบาป บุญ และบาปทั้ง.. ชม 13461 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิลินทวัจฉะ-(2).html
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ ตั้งแต่วันแรกของปี สร้างสิริมงคลแก่ชีวิตเข้าส.. ชม 13502 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ.html..
พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพื้นเอเชีย
   พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศ ภาคพื้นเอเชีย จากรัฐสภา โดยพระเดชพระ.. ชม 13491 ครั้ง (27 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ประมวลภาพพิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างป..
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
  กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละไปตามลำดับ บุคคลเมื่อเห็นมรณภัยแล้ว พึงล.. ชม 13786 ครั้ง (25 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพาหิยทารุจิริยเถระ.html..
ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก (ภาษาอังกฤษ)
   ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้าง..ปัญญาบารมี ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะขององ.. ชม 13954 ครั้ง (25 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก-ภาษาอังกฤษ.htm..
พระวักกลิเถระ
  ชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น มีฉันทะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียว เลื่อมใสยิ่งแล้ว ไปเพื่อเ.. ชม 13672 ครั้ง (22 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระวักกลิเถระ.html
ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำคมคุณครูไม่ใหญ่
  ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมสร้าง..ปัญญาบารมีในกองทุนหนังสือพระเทพญาณมหามุนี (วิชาการ01) ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อ.. ชม 14366 ครั้ง (20 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำคมคุณครูไม่..
อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ค.. ชม 13983 ครั้ง (21 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/อุปสมบทหมู่บูชาธรรม-105-ปี-คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา..
พระมหากัปปินเถระ
  บุคคล ผู้เอิบอิ่มในธรรม มีใจผ่องใส ย่อมอยู่เป็นสุข บัณฑิต ย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้า .. ชม 13648 ครั้ง (20 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัปปินเถระ.html
พระสุภูติเถระ
  ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย ครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จักยังมนัสใ.. ชม 13596 ครั้ง (13 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสุภูติเถระ.html
พระภัททิยะเถระ
  ผู้ใดตัดความข้องทั้งปวงแล้ว บรรเทาความกระวนกระวายใจได้ ผู้นั้นถึงความสงบใจ เป็นผู้สงบระ.. ชม 13668 ครั้ง (11 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระภัททิยะเถระ.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 7
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #7 ประวัติของพระสั.. ชม 14398 ครั้ง (01 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก"
  กิจฉา พุทธานมุปปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.. ชม 15216 ครั้ง (06 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.html..
พระอานนท์พุทธอนุชา
  สหาย เป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำไว้ดีแล้ว จะเป็นมิตรในสั.. ชม 13956 ครั้ง (05 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอานนท์พุทธอนุชา.html..
จดหมายจากลูกยาผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจำปี พ.ศ.2556
  ลูกมีความรู้สึกปลื้มทุกครั้งที่ได้มีโอกาสใช้แรงกายแรงใจของตนสร้างความดี ดังนั้นในทุกวันอาท.. ชม 15377 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/จดหมายจากลูกยาผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจำปี-2556_LEFT.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556 โดยมีพุทธศาสนิกเข้าร่.. ชม 12911 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชิคาโก-จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 25.. ชม 31268 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีทอดกฐิน-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
พระวนวัจฉะผู้อยู่ในป่า
  ความเสวยอารมณ์เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เช่นเป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี ไม่ใช่ทุกข์ไม.. ชม 13228 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระวนวัจฉะผู้อยู่ในป่า.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ชีวิตเกิดมาเหมือนขึ้นนาวาข้ามสมุทร"
  กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตฺ การดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ เป็นการยาก โครงสร้างของร่างกายตัวตน จะเป็นมน.. ชม 15486 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-ชีวิตเกิดมาเหมือนขึ้นนาวาข้ามสมุทร.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556.. ชม 13118 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดงานบุญทอดกฐิน.html..
อาเซียน วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
  ประชาคมอาเซียน กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสาหลักของประชาคมอาเซียน กฎบ.. ชม 102089 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/อาเซียน-วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน.html..
ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
  ชาติภูมิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน .. ชม 14584 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์-(ช่วง-วรปุญฺโญ-ป.ธ.๙).html..
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช จากหนังสือชีวิตนี้น้อยนัก พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
  ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช รวมเสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนัก บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สม.. ชม 30840 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช.html..
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
  100 คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิ.. ชม 136210 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/100-คำสอน-สมเด็จพระสังฆราช.html..
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมพระประวัติ เทิดทูนและอาลัยพระชันษา.. ชม 30388 ครั้ง (25 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้"
  สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้ สักการะ หมายถึง สิ่งที่มีคนนำมามอบให้ต.. ชม 15156 ครั้ง (24 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้.html..
อัครสาวก ซ้าย-ขวา
  ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ .. ชม 17957 ครั้ง (23 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อัครสาวก%20ซ้าย-ขวา.html
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557
  ต้อนรับศักราชใหม่ เติมบุญใหญ่ให้ชีวิต โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ในวันที่ 2 -28 มกราคม พ.. ชม 29065 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ธุดงค์ธรรมชัย-ปีที่-3.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ของดีความดีต้องมีคู่กัน"
  หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมี..ปัญญาทราม ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ย่อมจะเป็นของดี ของมีค่าที่จะอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ผ.. ชม 15255 ครั้ง (21 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-ของดีความดีต้องมีคู่กัน.html..
พระพุทธรูปปางต่างๆ
  พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส พระพุทธรูปปางรั.. ชม 52086 ครั้ง (21 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พระพุทธรูปปางต่างๆ.html..
มหาปวารณา
  วันมหาปวารณา คือ วันที่พระภิกษุทุกรูป จะต้องมาปวารณาซึ่งกันและกันว่า ถ้าใครเห็น ได้ยิน หรื.. ชม 13956 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/มหาปวารณา.html..
อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรม วจีก.. ชม 13967 ครั้ง (18 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อยู่ก็รัก-จากก็คิดถึง.html..
ทำความดีต้องมีกุศโลบาย
  โอหนอ ทานนี้เป็นทานอันเลิศ เราได้ถวายไว้ดีแล้วในพระกัสสปเถรเจ้า.. ชม 13621 ครั้ง (17 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำความดีต้องมีกุศโลบาย.html..
ตักบาตรเทโวฯ วัดคลองสอง พระ 129 รูป
  ขอเชิญร่วมสั่งสมบุญ ตักบาตรเทโวโรหนะ อาหารแห้ง ณ วัดคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน.. ชม 14805 ครั้ง (16 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรเทโววัดคลองสอง-พระ-129-รูป%20.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ