World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2423 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

มูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ ต.ห่อหมก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  มูลนิธิธรรมกาย เป็นผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วโลก นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรู.. ชม 12021 ครั้ง (11 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/มูลนิธิธรรมกาย-มอบถุงยังชีพ-ต-ห่อหมก-จังหวัดพระนครศรีอยุ..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๕)
  บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลาย เพื่อบรรลุนิพพาน เป็นผู้ไม่ประมาท มี..ปัญญาเป็นเครื่องสอดส่อง ฟังอยู่ด้วยดี ย่อมได้.. ชม 12021 ครั้ง (03 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(5).html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๔)
  การได้ฟังพระสัทธรรมนั้นเป็นการยาก.. ชม 12015 ครั้ง (03 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(4).html..
ปรโลกนิวส์ คุณแม่ประชิดละโลกแล้วไปไหน ตอนจบ
  หลังจากที่ตัวลูก ได้เดินทางไปถึงวัดใหม่ของพระเถระ(ผู้สืบทอดวิชชาฯ ต่อจากพระมหาเถระ หรือคุณ.. ชม 12037 ครั้ง (08 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20121005-ปรโลกนิวส์-ตอน-คุณแม่ประชิดละโลกแล้วไปไหน-ตอนจบ.ht..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๓)
  ความรักเสมอด้วยตนไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี แสงสว่างเสมอด้วย..ปัญญาไม่มี ฝนเท่านั้นเป็นสระอันยอดเยี่ยม.. ชม 12036 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-3.html
ร่วมทอดผ้าป่าบูชาครูพระผู้ปราบมาร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี
  ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญ ร่วมทอดผ้าป่าบูชาครูพระผู้ปราบมาร ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ.. ชม 12009 ครั้ง (04 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ร่วมทอดผ้าป่าบูชาครูพระผู้ปราบมาร-ณ-ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดตักบาตร ณ Cerritos
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดตักบาตร ณ Cerritos Park เมือง Cerritos ซึ่งได้จัดต่อเนื่อง.. ชม 12029 ครั้ง (04 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดตักบาตร-ณ-Cerritos.html..
บุญแม้เล็กน้อย
  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า "บุญมีประมาณน้อย" จักไม่มาถึง แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลง.. ชม 12015 ครั้ง (04 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/บุญแม้เล็กน้อย.html..
กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม กรรมลิขิต คนเกิดมารับกรรมจริงไหม ? กรณีศึกษาตัวอย่างของกฎแห่งกรรม ตายแล้วไปไหน .. ชม 12543 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  http://www.dmc.tv/pages/about/page21.html
อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอน ปาปาย่า มันอะเลิร์ท
  ทุกเช้าขณะรดน้ำต้นมะละกอ ลูกสวดสรรเสริญหลวงปู่ไปอย่างเบิกบาน แล้วอธิษฐานจิตขอหลวงปู่ ช่วยใ.. ชม 12055 ครั้ง (03 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20121002-อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ.html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๒)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้ว ๑ ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิ.. ชม 12019 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(2).html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๑)
  ขุมทรัพย์คือบุญนั้น สามารถให้สมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างได้ มนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาผลใด.. ชม 12016 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(1).html..
ปรโลกนิวส์ ตอน คุณพ่อถนอมละโลกแล้วไปไหน ตอนจบ
  ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิต ใจของท่านมีความผ่องใสเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลา.. ชม 12025 ครั้ง (01 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120927-ปรโลกนิวส์-ตอน-คุณพ่อถนอมละโลกแล้วไปไหน-ตอนจบ.html..
คุณคือคนสำคัญ
  กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญนั่นแล อันสูงสุดต่อไปซึ่งมีสุขเป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน ๑.. ชม 12022 ครั้ง (28 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คุณคือคนสำคัญ.html
โลกาพินาศเพราะอำนาจกิเลส
  คนพาลมีปัญญาทราม กระทำกรรมชั่วอยู่ ก็ไม่รู้สึกว่าได้ทำความชั่ว แต่เขาย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมข.. ชม 12030 ครั้ง (26 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โลกาพินาศเพราะอำนาจกิเลส.html..
ติดตามพระศาสดาเพื่ออะไร
  ดูก่อนอานนท์ สาวกไม่ควรจะติดตามศาสดาเพียงเพื่อฟังสุตตะ เคยยะและไวยากรณ์เลย นั่นเพราะเหตุไร.. ชม 12012 ครั้ง (25 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ติดตามพระศาสดาเพื่ออะไร.html..
คนจนมีสิทธิ์นะครับ
  เรื่องราวของนักสร้างบารมี ผู้ต้องการจะรื้อผังจนให้กับตนเอง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทา.. ชม 12079 ครั้ง (11 ส.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-08-08.html
สันติภาพโลกเป็นจริงได้
  ท่านทั้งหลายจงยินดีในความไม่ประมาท จงตามคุ้มครองจิตของตน จงถอนตนขึ้นจากหล่ม เหมือนช้างที่ต.. ชม 12028 ครั้ง (22 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สันติภาพโลกเป็นจริงได้.html..
วัฑฒิสูตร พระสูตรที่ว่าด้วยความเจริญของผู้ครองเรือน
  ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั้น บางคนคิดว่าคือความสุขที่มาจากทรัพย์บางคนก็คิดว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยค.. ชม 12056 ครั้ง (20 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/วัฑฒิสูตร-ข้อคิดรอบตัว.html..
แชมป์ดาวรวย บุญช่วยหนุนนำ
  นักธุรกิจเครือข่ายระดับมงกุฏทูต ของธุรกิจเครือข่ายแห่งหนึ่งในประเทศไทย แชมป์อันดับหนึ่ง นั.. ชม 12042 ครั้ง (12 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-11.html
ปรโลกนิวส์ ตอน ท่านเทพธิดากิมเอง ตอนที่ 3
  สำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ของลูกต้องมาป่วยด้วยโรคหลายๆ อย่างทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณ.. ชม 12026 ครั้ง (18 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120915-ปรโลกนิวส์-ตอน-ท่านเทพธิดากิมเอง-ตอนที่-3.html..
ชนะด้วยเมตตา
  ผู้ใดให้ทานประมาณ ๑๐๐ หม้อในเวลาเช้า ให้ทานอีก ๑๐๐ หม้อในเวลาเที่ยง และให้ทานอีก ๑๐๐ หม้อใ.. ชม 12038 ครั้ง (17 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชนะด้วยเมตตา.html
บัณฑิตควรตักเตือนกัน
  คนเราควรเตือนสติกัน ควรแนะนำกัน และควรห้ามปรามกันจากอกุศลกรรม คนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่ร.. ชม 12020 ครั้ง (15 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บัณฑิตควรตักเตือนกัน.html..
ทรงพยากรณ์คติของสาวกทำไม
  ดูก่อนอนุรุทธะทั้งหลาย เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ตถาคตเห็นอำนาจประโยชน์อะไรอยู่ จึงพยาก.. ชม 12016 ครั้ง (14 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ทรงพยากรณ์คติของสาวกทำไม.html..
เทพบุตรยักษ์ มาเป็นเทพบุตรสุดหล่อ
  เรื่องราวของผลแห่งบุญและบาป บุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จะส่งผลต่อเราเมื่.. ชม 12059 ครั้ง (19 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-16.html
เธอคือสตรีหมายเลขหนึ่ง ตอนที่สาม
  อุทาหรณ์สำหรับผู้ที่ชอบเตือนผู้อื่นอย่างรุนแรง และใช้คำพูดอันไม่เป็นที่รัก...วิธีแก้ไขสำหร.. ชม 12039 ครั้ง (23 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-21.html
ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
  ความศรัทธา เป็นทางมาแห่งความดีทั้งหลาย ผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในสิ่งที่ควรบูชา โดยเฉพาะอย่.. ชม 12023 ครั้ง (12 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้มีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว.html..
เธอคือสตรีหมายเลขหนึ่ง ตอนที่สอง
  เรื่องน่าศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่มีความศรัทธาในการไหว้เจ้า และการสร้างบุญบูชาเทพเจ้า..ปัญญาดี เรียนเก่ง...ที่นี่มีคำตอบ ชม 12034 ครั้ง (22 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-20.html
เธอคือสตรีหมายเลขหนึ่ง ตอนที่หนึ่ง
  บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ...จริงหรือ บุญใดทำให้เป็นที่รัก มีชื่อเสียง...ต้องปฏ.. ชม 12027 ครั้ง (22 ก.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-09-19.html
บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว
  ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ที่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ ค.. ชม 12011 ครั้ง (08 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว.html..
ทำไมถึงพลาดสิ่งที่อยากได้
  ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่ได้รับการศึกษา ไม่เห็นอริยเจ้า ไม่ฉลาดต่อคุณธรรมของพระอริยเจ้า เมื่อเข.. ชม 12010 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ทำไมถึงพลาดสิ่งที่อยากได้-แรงบันดาลใจจากพระไตรป..
ไม่มีอะไรสายเกินไป
  บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งน.. ชม 12032 ครั้ง (06 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ไม่มีอะไรสายเกินไป.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านของกัลยาณมิตรคนิดา กิตติอุดม ในย่าน Glen.. ชม 12012 ครั้ง (05 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร.html..
วันธรรมชัย ณ วัดพระธรรมกายออเรกอน
  นอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมที่ผ่านมา ลูกพระธัมฯ ที่อาศัยอยู่ในรัฐออเรกอนและรัฐใกล้เคียงได้เดินท.. ชม 12023 ครั้ง (04 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วันธรรมชัย-ณ-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
ครูนั้นมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
  ครูคือผู้ที่มีความสำคัญมากต่อลูกศิษย์ และเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างมาก เพราะมีหน้าที่อบรมสั่ง.. ชม 12073 ครั้ง (04 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/คุณค่าของครู-ข้อคิดรอบตัว.html..
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ แถลงข่าวถ่ายทอดสดแข่งเรือปลอดเหล้า
  สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดแถลงข่าวถ่ายทอดสดแข่งเ.. ชม 12018 ครั้ง (03 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สสส-ถ่ายสดแข่งเรีอปลอดเหล้า.html..
ทำไมคนมีชื่อเสียงจึงหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนากันมากขึ้น
  ปัจจุบันในต่างประเทศจะเห็นว่ามีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ หลายคนในระดับโลก หันมานับถือพระพ.. ชม 12042 ครั้ง (01 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ข้อคิด-in-ter-ข้อคิดรอบตัว.html..
หากเสียชีวิต ขณะถือซองอธิษฐานจิตทำบุญเสาแก้ว ตายแล้วจะไปไหน
  ลูกสาวยอดกตัญญู...เธอได้ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตร ให้กับคุณแม่ของเธอในช่วงสุดท้ายของชีวิต..... ชม 12056 ครั้ง (05 ก.พ. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-01-06.html
มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองหนตะวันออกและหนกลาง ของคณะสงฆ์มหา.. ชม 12026 ครั้ง (31 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มหาเถรสมาคมแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง.html..
ชีลับ
  หญิงสาวคนหนึ่ง มีความศรัทธาในความเชื่ออื่น แต่ด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา ทำให้เธอมีโอกาส.. ชม 12095 ครั้ง (30 ม.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2548-01-21.html
สมปรารถนาได้ด้วยบุญ
  ชีวิตถูกชรานำเข้าไปใกล้ความตาย ผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปใกล้แล้ว ย่อมต้านทานไว้ไม่ได้ เมื่อบุคค.. ชม 12027 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สมปรารถนาได้ด้วยบุญ.html..
สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน ตอนจบ
  คำถามข้อที่ 4. นวัตกรรมต่างๆ ที่คุณสตีฟ จ็อบส์ ได้คิดค้นขึ้นให้คนนำมาใช้เป็นจำนวนมากนั้น ถ.. ชม 12080 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120830-สตีฟ-จ็อบส์-ตายแล้วไปไหน-ตอน..
จะมีวิธีการเติมบุญให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง
  ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ จะเห็นคนไปทำบุญกัน ในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันและกลุ่มอายุก็ยิ่งแตก.. ชม 12042 ครั้ง (28 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/เติมบุญ-ข้อคิดรอบตัว.html..
มหาปูชนียาจารย์
  เรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร ผู้ค้นพบวิชชาธ.. ชม 12027 ครั้ง (17 ก.พ. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2553-02-17.html
ระบุคนไทยเสี่ยงป่วยสูง เพราะไม่ออกกำลังกาย
  กระทรวงสาธารณสุข ระบุคนไทยเกือบ 43 ล้านคน ไม่ออกกำลังกายเสี่ยงป่วยสูงกว่าผู้ออกกำลังกายถึง.. ชม 12015 ครั้ง (27 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/550827-คนไทยเสี่ยงป่วยสูง-เพราะไม่ออกกำลังกาย.html..
สตีฟ จ๊อบส์ ตอนที่ 5 : บุพกรรมใดทำให้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน ตอนที่ 2
  และเมื่อตัวคุณสตีฟ จ็อบส์ กับพวกลูกน้องของเขา (ในภพชาตินั้น) ได้ไปเจอกับหมอเถื่อนคนนั้นแล.. ชม 12053 ครั้ง (27 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120825-สตีฟ-จ๊อบส์-ตอนที่-4-บุพกรรม..
กรณีศึกษา สตีฟ จ็อบส์ ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิและกฏแห่งกรรม
  กรณีศึกษา สตีฟ จ็อบส์ ถูกต้องตามหลักสัมมาทิฏฐิและกฏแห่งกรรม เรียบเรียงโดย พระมหาทศพร ปุญฺ.. ชม 12045 ครั้ง (26 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/20120826-กรณีศึกษาสตีฟ-จ็อบส์-ถูกต้อง..
ทำอย่างไรจะได้ไม่เกิดมาเป็นคนพิการ
  เมื่อพูดถึงความพิการ หลายคนอาจรู้สึกสงสารผู้ที่เกิดมาพิการ แต่คนพิการบางคนกลับให้กำลังใจเร.. ชม 12057 ครั้ง (24 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ข้อคิดจากความพิการ-ข้อคิดรอบตัว.html..
มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้ง รองเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ ผู้ช.. ชม 12050 ครั้ง (23 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการ.html..
ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่ยืนยัน เผย "สตีฟ จ็อบส์ ตายแล้วไปไหน" ได้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต
  เรื่องราวหลังความตายของสตีฟ จ็อบส์ให้อะไรกับคุณบ้าง?..ทำดี? ละชั่ว? กฎแห่งกรรมมีอยู่จริง? .. ชม 12044 ครั้ง (23 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/สตีฟ-จ็อบส์-Steve-Jobs-ตายแล้วไปไหน/ข้อคิด-ความรู้-ประโยชน์จากเรื่องสตีฟ-..


   ค้นหา บทความธรรมะ