World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2770 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำคมคุณครูไม่ใหญ่
  ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมสร้าง..ปัญญาบารมีในกองทุนหนังสือพระเทพญาณมหามุนี (วิชาการ01) ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อ.. ชม 14282 ครั้ง (20 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำคมคุณครูไม่..
อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ค.. ชม 13951 ครั้ง (21 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/อุปสมบทหมู่บูชาธรรม-105-ปี-คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา..
พระมหากัปปินเถระ
  บุคคล ผู้เอิบอิ่มในธรรม มีใจผ่องใส ย่อมอยู่เป็นสุข บัณฑิต ย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้า .. ชม 13551 ครั้ง (20 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัปปินเถระ.html
พระสุภูติเถระ
  ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย ครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จักยังมนัสใ.. ชม 13536 ครั้ง (13 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสุภูติเถระ.html
พระภัททิยะเถระ
  ผู้ใดตัดความข้องทั้งปวงแล้ว บรรเทาความกระวนกระวายใจได้ ผู้นั้นถึงความสงบใจ เป็นผู้สงบระ.. ชม 13584 ครั้ง (11 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระภัททิยะเถระ.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 7
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #7 ประวัติของพระสั.. ชม 14271 ครั้ง (01 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก"
  กิจฉา พุทธานมุปปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.. ชม 14982 ครั้ง (06 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.html..
พระอานนท์พุทธอนุชา
  สหาย เป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำไว้ดีแล้ว จะเป็นมิตรในสั.. ชม 13850 ครั้ง (05 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอานนท์พุทธอนุชา.html..
จดหมายจากลูกยาผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจำปี พ.ศ.2556
  ลูกมีความรู้สึกปลื้มทุกครั้งที่ได้มีโอกาสใช้แรงกายแรงใจของตนสร้างความดี ดังนั้นในทุกวันอาท.. ชม 15267 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/จดหมายจากลูกยาผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจำปี-2556_LEFT.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2556 โดยมีพุทธศาสนิกเข้าร่.. ชม 12873 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชิคาโก-จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดให้มีพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 25.. ชม 31229 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีทอดกฐิน-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
พระวนวัจฉะผู้อยู่ในป่า
  ความเสวยอารมณ์เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย เช่นเป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ก็ดี ไม่ใช่ทุกข์ไม.. ชม 13178 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระวนวัจฉะผู้อยู่ในป่า.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ชีวิตเกิดมาเหมือนขึ้นนาวาข้ามสมุทร"
  กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตฺ การดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ เป็นการยาก โครงสร้างของร่างกายตัวตน จะเป็นมน.. ชม 15354 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-ชีวิตเกิดมาเหมือนขึ้นนาวาข้ามสมุทร.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานบุญทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556.. ชม 13089 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดงานบุญทอดกฐิน.html..
อาเซียน วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
  ประชาคมอาเซียน กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสาหลักของประชาคมอาเซียน กฎบ.. ชม 97093 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/อาเซียน-วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน.html..
ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
  ชาติภูมิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน .. ชม 14494 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์-(ช่วง-วรปุญฺโญ-ป.ธ.๙).html..
ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช จากหนังสือชีวิตนี้น้อยนัก พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ
  ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช รวมเสียงอ่านหนังสือชีวิตนี้น้อยนัก บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สม.. ชม 29908 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ธรรมะสมเด็จพระสังฆราช.html..
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
  100 คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิ.. ชม 129122 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/100-คำสอน-สมเด็จพระสังฆราช.html..
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมพระประวัติ เทิดทูนและอาลัยพระชันษา.. ชม 30015 ครั้ง (25 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้"
  สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้ สักการะ หมายถึง สิ่งที่มีคนนำมามอบให้ต.. ชม 14893 ครั้ง (24 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้.html..
อัครสาวก ซ้าย-ขวา
  ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ .. ชม 17026 ครั้ง (23 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อัครสาวก%20ซ้าย-ขวา.html
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 วันที่ 2 - 28 มกราคม พ.ศ. 2557
  ต้อนรับศักราชใหม่ เติมบุญใหญ่ให้ชีวิต โครงการธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ในวันที่ 2 -28 มกราคม พ.. ชม 28806 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ธุดงค์ธรรมชัย-ปีที่-3.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ของดีความดีต้องมีคู่กัน"
  หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมี..ปัญญาทราม ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ย่อมจะเป็นของดี ของมีค่าที่จะอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ผ.. ชม 15085 ครั้ง (21 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-ของดีความดีต้องมีคู่กัน.html..
พระพุทธรูปปางต่างๆ
  พระพุทธรูปปางต่างๆ พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส พระพุทธรูปปางรั.. ชม 48594 ครั้ง (21 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พระพุทธรูปปางต่างๆ.html..
มหาปวารณา
  วันมหาปวารณา คือ วันที่พระภิกษุทุกรูป จะต้องมาปวารณาซึ่งกันและกันว่า ถ้าใครเห็น ได้ยิน หรื.. ชม 13873 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/มหาปวารณา.html..
อยู่ก็รัก จากก็คิดถึง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สาราณียธรรม ๖ ประการนี้ คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปตั้งกายกรรม วจีก.. ชม 13875 ครั้ง (18 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อยู่ก็รัก-จากก็คิดถึง.html..
ทำความดีต้องมีกุศโลบาย
  โอหนอ ทานนี้เป็นทานอันเลิศ เราได้ถวายไว้ดีแล้วในพระกัสสปเถรเจ้า.. ชม 13555 ครั้ง (17 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำความดีต้องมีกุศโลบาย.html..
ตักบาตรเทโวฯ วัดคลองสอง พระ 129 รูป
  ขอเชิญร่วมสั่งสมบุญ ตักบาตรเทโวโรหนะ อาหารแห้ง ณ วัดคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน.. ชม 14668 ครั้ง (16 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรเทโววัดคลองสอง-พระ-129-รูป%20.html..
ตักบาตรเทโวฯ เมืองคำชะโนด พระ 2,556 รูป ณ ดินแดนถิ่นนาคาวัดศิริสุทโธ
  ตักบาตรเทโวฯ เมืองคำชะโนด ตักบาตรพระ 2,556 รูป ณ ดินแดนถิ่นนาคาวัดศิริสุทโธ อำเภอบ้านดุง เ.. ชม 13642 ครั้ง (15 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรเทโวเมืองคำชะโนด-พระ-2556-รูป.html..
ขอเชิญร่วม “ตักบาตรมิตรภาพไทย-ลาว” วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
  ขอเชิญร่วม “ตักบาตรมิตรภาพไทย-ลาว” ในวันออกพรรษา วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 05.3.. ชม 13963 ครั้ง (15 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วม-ตักบาตรมิตรภาพไทย-ลาว-ในวันออกพรรษา.html..
พอดีเมื่อพึงพอใจ
  เหลืออีก 4 วัน จะออกพรรษาแล้ว พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุก ๆ คนในโลก .. ชม 14299 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/พอดีเมื่อพึงพอใจ.html..
การหว่านไถอย่างอริยะ
  ผู้ใดรู้ขันธ์ที่เคยอาศัยในกาลก่อน แลเห็นสวรรค์ และอบาย บรรลุพระอรหัตอันเป็นที่สิ้นชาติ อยู.. ชม 13237 ครั้ง (15 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การหว่านไถอย่างอริยะ.html..
เสียงสาธุการของเทวดา
  มนต์ทั้งหลาย มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน เรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน ความเกียจคร้านเป็นมลทิน.. ชม 13964 ครั้ง (14 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เสียงสาธุการของเทวดา.html..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดพิธีบูชาข้าวพระและหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพ.. ชม 13012 ครั้ง (14 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/บูชาข้าวพระ-วัดพระธรรมกายปารีส.html..
บวชไปนิพพาน
  เพศนักบวชคือเพศอันประเสริฐ ไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ในเพศนี้อย่างง่าย ๆต้องมีบุญมีบารมี ต้องบำเ.. ชม 13998 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/บวชไปนิพพาน.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน สอนนั่งสมาธิ
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Eric Severson (อีริค เ.. ชม 13300 ครั้ง (09 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/สอนนั่งสมาธิ-วัดพระธรรมกายบอสตัน%20.html..
จงฉลาดในการใช้ทรัพย์
  สัตบุรุษผู้ครอบครองทรัพย์ ย่อมเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เทวดาย่อมรักษาเขาผู้อันธ.. ชม 13684 ครั้ง (07 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จงฉลาดในการใช้ทรัพย์.html..
วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน
  เหลืออีก 15 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เราตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมให้บรรลุพระธรรมกายให้ได้.. ชม 13091 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/วิธีหาอริยทรัพย์ภายใน.html..
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม
  วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Kassel (คา.. ชม 13080 ครั้ง (05 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต-จัดปฏิบัติธรรม.html..
วัดภาวนานาโกย่า จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหารไทยอยุธยา
  วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ร้านอาหารไทย อยุธยา ย่าน ค.. ชม 12896 ครั้ง (05 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดภาวนานาโกย่า-จัดปฏิบัติธรรม-ณ-ร้านอาหารไทยอยุธยา.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "คนชั่วช้า ไม่พ้นตาสังคม"
  สพฺพญฺเจ ปฐวี ทชชา, นากตญฺญุมภิราธเย ถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้ยินดีไม่ได้.. ชม 17120 ครั้ง (04 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-คนชั่วช้าไม่พ้นตาสังคม.html..
อีก 17 วัน จะออกพรรษา : จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง
  อีก 17 วัน จะออกพรรษาแล้ว เหลืออีกสองอาทิตย์นิดหน่อย ผ่านไปเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็มืดอี.. ชม 13079 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-จะซาบซึ้งต้องเข้าถึง.html..
ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก
  บุคคลผู้มีจิตผ่องใส เป็นผู้มีศรัทธา ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลาย ที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะอย.. ชม 14773 ครั้ง (02 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก.html..
อีก 18 วัน จะออกพรรษา : ทำความดี 24 น.
   เหลืออีก 18 วัน จะออกพรรษากันแล้ว เวลามันผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่ว.. ชม 13517 ครั้ง (02 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-ทำความดี-24-น.html..
ทอดผ้าป่าหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี
  ทอดผ้าป่าหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำองค์ที่ 7 ณ อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโ.. ชม 14555 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ทอดผ้าป่าหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทองคำองค์ที่-7.html..
อำเภอปากช่อง จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ
  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ จำนวน 129 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบู.. ชม 13254 ครั้ง (01 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/อำเภอปากช่อง-จัดพิธีตักบาตรพระนานาชาติ.html..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ที่ดี"
  พุทธสุภาษิต วันนี้ "มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโห อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณ.. ชม 14474 ครั้ง (21 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิตสะกิดใจ-3-ตามรอยยุคลบาท-จะเป็นปราชญ์ที่ดี.html..
ความอัศจรรย์แห่งมนต์ ๑
  ชนทั้งหลายหุงอาหารด้วยไฟใด บรรเทาความหนาวด้วยไฟใด ไฟนั้นก็มาไหม้ตัวเรา ภัยเกิดแต่ที่พึ่งอา.. ชม 12961 ครั้ง (30 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความอัศจรรย์แห่งมนต์-1.html..
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
  บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (พร้อมคำแปล).. ชม 214219 ครั้ง (27 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/praying/Dhammajak.html
วันนี้วันที่ 69 นับจากวันเข้าพรรษา : เวลาเท่ากัน ได้ไม่เท่ากัน
  เหลืออีก 21 วัน จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ซึ่งเป็น..ปัญญา วิชชา แสงสว่างรวมประชุมกันอยู่ภายในองค์ท่านและเป็นที่รวมหมวดหมู่แห่งธรรมด้วย ท่.. ชม 13477 ครั้ง (29 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-เวลาเท่ากัน-ได้ไม่เท่ากัน.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ