World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ภพชาติ พบ 1388 รายการ

   Tag :    ภพชาติ

บุพการี คือ ต้นทางสวรรค์ของลูกหลาน
  การดูแลปรนนิบัติบุพการีเป็นหน้าที่ที่บุตรทุกๆคนควรกระทำ เพราะจะได้บุญใหญ่ติดตามตัวไปข้ามภพ.. ชม 17585 ครั้ง (04 มี.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110302-ปรโลกนิวส์-บุพการีคือต้นทางสวรรค์ของลูกหลาน.html..
ผอ.เขตสว่าง ต้นบุญต้นแบบครูผู้ให้แสงสว่าง
  การทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตร ชักชวนคนให้ทำความดีของผอ.ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ต้นบุญต้นแบบของพุทธ.. ชม 14025 ครั้ง (04 มี.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110302-ผู้อำนวยการเขตสว่าง-ต้นบุญต้นแบบครูผู้ให้แสงสว่าง...
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๘)
  พระรัตนตรัย คือ รัตนะอันลํ้าค่ายิ่งกว่ารัตนะใดๆ ในโลก เพราะเป็นที่พึ่งที่ระลึกทั้งในโลกนี้.. ชม 13182 ครั้ง (02 มี.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี-8.html..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๗)
  พระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ เป็นสมบัติอันลํ้าค่ากว่ารัตนะใดๆ ในโลก เพ.. ชม 12956 ครั้ง (02 มี.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี-7.html..
เทพบุตรคนธรรพ์แห่งป่าไม้สีทอง
  ด้วยผลแห่งบุญที่สั่งสมมาตอนยังมีชีวิต ส่งผลให้เมื่อละโลกไปแล้ว ได้ไปเสวยสุข เป็นเทพบุตรคนธ.. ชม 15279 ครั้ง (25 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110223-ปรโลกนิวส์-เทพบุตรคนธรรพ์แห่งป่าไม้สีทอง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 76 อธิมุตตกาลกิริยา
  การทำ อธิมุตตกาลกิริยา หมายถึง อธิษฐานจิตดับชีพของตน เพื่อลงมาเกิดสร้างบารมีบนโลกมนุษย์ เป.. ชม 19100 ครั้ง (24 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110223-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อธิมุตตกาลกิริย..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๓)
  มนุษย์ทั้งหลายมักติดข้องกันอยู่เช่นนี้มายาวนาน ทำให้ลืมเลือนภารกิจหลักที่แท้จริงของชีวิต ค.. ชม 13626 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดก%20บำเพ็ญอธิษฐานบารมี-3.html..
มีความสุขขึ้นด้วยบุญที่อุทิศไปให้
  บุญมีความสำคัญต่อชีวิตในปรโลก ด้วยบุญที่ลูกหลานอุทิศไปให้ ส่งผลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้.. ชม 13081 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110222-ปรโลกนิวส์-มีความสุขขึ้นด้วยบุญที่อุทิศไปให้.html..
บ้านผีสิงวิญญาณเร่ร่อนที่พริทอเรีย
  คุณซูซาน ลี คิดว่าบ้านของเธอมีผีสิง หาหมอผีหลายรายมาไล่ก็ไม่สำเร็จ ในบ้านของเธอมีผีสิงจริง.. ชม 16773 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110221-กรณีศึกษากฎแห่งกรรม-บ้านผีสิงที่พริทอเรีย_RIGHT.ht..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๒)
  การประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง เป็นหัวใจของการสร้างบารมี... .. ชม 13315 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดก%20บำเพ็ญอธิษฐานบารมี-2.html..
มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ ประธานาธิบดีถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัว
  เรื่องราว ประสบการณ์การเผชิญหน้ามนุษย์ต่างดาว มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือไม่ และ มนุษย์ต่างดาว.. ชม 25423 ครั้ง (22 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110219-กรณีศึกษากฎแห่งกรรม-ประธานาธิบดีกับมนุษย์ต่างดาว_L..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 75 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 3
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบั.. ชม 19047 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110217-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ท่านคีร์ซาน...ยอดนักหมากรุก
  บุญใด ทำให้ท่านคีร์ซานมีความสามารถในการเล่นหมารุกเป็นเลิศ จนครองแชมป์หมากรุกของสาธารณรัฐคา.. ชม 14854 ครั้ง (20 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110217-กรณีศึกษากฎแห่งกรรม-ท่านคีร์ซาน-ยอดนักหมากรุก_RIGH..
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม บุญใดส่งผลให้เป็นผู้นำ
  เรื่องราวน่าศึกษาของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาลมิเกีย บุญใดส่งผลให้ท่านได้เกิดมาเป็นผู้นำ.. ชม 15325 ครั้ง (20 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110216-กรณีศึกษากฎแห่งกรรม-บุญใดส่งผลให้เป็นผู้นำ_LEFT.ht..
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอน พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
  เราได้ศึกษาถึงอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชาอันเป็นประวัติของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู.. ชม 17487 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา-2.html..
วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจบารมี (๖)
  การทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่แท้จริง ทานที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์.. ชม 15362 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจบารมี-6.html..
วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจบารมี (๕)
  มนุษย์ที่เกิดมา ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อมาสร้างบารมี มาปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกา.. ชม 13244 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจบารมี-5.html..
อานิสงส์บุญจากการสร้างองค์พระและพุทธเจดีย์ด้วยทรายหุ้มปิดด้วยแผ่นทอง
  ในบรรดามนุษย์หกพันเจ็ดร้อยกว่าล้านคนทั่วโลกจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสรู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหล.. ชม 16756 ครั้ง (15 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/อานิสงส์สร้างองค์พระปิดเจดีย์-1.html..
บุญนั้นสำคัญอย่างไร
  ชีวิตหลังความตายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปของตนเอง และมีระยะเวลายาวนานกว่าชีวิตในโลกมนุษย์มา.. ชม 13452 ครั้ง (17 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110215-ปรโลกนิวส์-บุญนั้นสำคัญอย่างไร.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 74 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 2
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบั.. ชม 15560 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110215-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 73 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบั.. ชม 14605 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110214-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
ถ่ายทอดสดพิเศษ สดตรงจากเมืองปายในพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป
  ตักบาตรเนื้อนาบุญเมืองปายผ่าน www.dmc.tv ออนไลน์ไปทั่วโลก ผู้มีบุญจากทั่วโลก สามารถเข้ามาร.. ชม 14368 ครั้ง (13 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/Live-DMC-tv-Online.html
ตักบาตรพระ1,111รูป ณ ถนนคนเดินเมืองปาย
  ตักบาตรพระ 1,111 รูป วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06.00 - 08.00 น. ณ ถนนคนเดิน เ.. ชม 13664 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรเมืองปาย.html
วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจบารมี (๑)
  ช่วงชีวิตของคนเรานั้นสั้นนัก การยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างหนึ่ง จะต้องใคร่ครวญให้.. ชม 13231 ครั้ง (12 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจบารมี.html..
อานิสงส์สร้างองค์พระปิดเจดีย์
  ชาวพุทธเชื่อกันว่าบุญจากการสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า .. ชม 15190 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/อานิสงส์สร้างองค์พระปิดเจดีย์.html..
แค่คิดจะสร้างพระ...ก็รวยแล้ว
  เราเกิดมาแล้ว อย่างน้อยต้องทำบุญที่มีอานิสงส์มากๆ ทำบุญใหญ่ๆสักครั้งหนึ่ง เพื่อใ..ภพชาติเบื้องหน้า ชม 15231 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110210-พลิกชีวิตด้วยการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-แค่คิดจะสร..
ด้วยบุญของลูกช่วยแม่ไปสวรรค์
  ด้วยบุญที่ลูกสาวอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนา เป็นบุญหลักที่ช่วยให้แม่ไปเกิดบนสวรรค์ มีความสุข.. ชม 14668 ครั้ง (08 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110207-ปรโลกนิวส์-ด้วยบุญของลูกช่วยแม่ไปสวรรค์_RIGHT.html..
นรก...น่ากลัวกว่าที่คิด
  นรก ดินแดนแห่งความทุกข์ทรมาน ยากที่จะหาคำใดมาอธิบายได้ นรก น่ากลัวกว่าที่เราจินตนาการกันไว.. ชม 17207 ครั้ง (02 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110131-ปรโลกนิวส์-นรก-น่ากลัวกว่าที่คิด_LEFT.html..
บทสัมภาษณ์ กัลฯ อารีพันธุ์ ตรีอนุสรณ์ อุปัฏฐาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  การที่เราจะได้สร้าง บารมีกันอย่างตลอดรอดฝั่งนั้นจะต้องเป็นคนที่มี บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ..... ชม 21903 ครั้ง (27 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/กัลอารีพันธุ์-ตรีอนุสรณ์-อุปัฏฐากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์..
ต้องคลาดจากกันด้วยแรงอธิษฐาน
  เพราะอธิษฐานเอาไว้ว่าขออย่าได้พบเจอกันอีก ทำให้ชาย-หญิงคู่หนึ่ง กว่าจะได้มาพบกัน กว่าจะได้.. ชม 15115 ครั้ง (27 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110125-ปรโลกนิวส์-ต้องคลาดจากกันด้วยแรงอธิษฐาน.html..
มหาโควินทสูตรตอนที่ ๑ (เทวสันนิบาต)
  ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุแห่งสุข ภิกษุผู้ยินดีในความพร้อมเพรียงกัน ตั้งอยู่ในธรรม ย่อ.. ชม 13752 ครั้ง (25 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตรตอนที่๑.html..
วิบากกรรมผู้สนับสนุนน้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์
  ผู้สนับสนุนให้น้ำเมาเข้าตลาดหลักทรัพย์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จะทำให้มีวิบากกรรมใน..ภพชาติต่อๆ ไปอย่างไร ชม 14035 ครั้ง (25 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/วิบากกรรมผู้สนับสนุนน้ำเมา-ที่นี่มีคำตอบ.html..
เจ้าชายผู้รักสันติภาพ
  เรื่องราวของเจ้าชายผู้สลดใจในภัยจากสงคราม จึงมุ่งมั่นที่จะยุติสงครามระหว่างแคว้นที่จะกำลัง.. ชม 14583 ครั้ง (26 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110124-ปรโลกนิวส์-เจ้าชายผู้รักสันติภาพ_RIGHT.html..
สงครามนำมาซึ่งความสูญเสีย
  สงครามนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน อีกทั้งยังนำมาซึ่งความทุกข์ของผู้คนมากมาย.. ชม 15190 ครั้ง (24 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110122-ปรโลกนิวส์-สงครามนำมาซึ่งความสูญเสีย_RIGHT.html..
เมื่อวิบากกรรมส่งผล...ตายก่อนหมดอายุขัย
  เมื่อวิบากกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตได้ช่องตามมาส่งผล จึงทำให้ลูกชายของนักธุรกิจระดับโลก ต้องมา.. ชม 17455 ครั้ง (22 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110121-ปรโลกนิวส์-เมื่อวิบากกรรมส่งผล-ตายก่อนหมดอายุขัย.h..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (๑)
  การบังเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย นำมาซึ่งสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเรา.. ชม 13967 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า.html..
ลักษณะมหาบุรุษ (๓)
  เวลาธรรมกาย เป็นเวลาที่ทรงคุณค่าที่ทุกท่านจะได้เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน เพื่อกลั่นกาย วาจา ใ.. ชม 13611 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ-3.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 60 พระโพธิสัตว์ และ พระบรมโพธิสัตว์
  บุคคลใดก็ตามที่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เฉกเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นก.. ชม 17384 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110120-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระโพธิสัตว์และ..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 59 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (7)
  กว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์จะต้องทรงผ่านการบำเพ็ญเพียรและสั่งสมบารมีอย่.. ชม 16278 ครั้ง (20 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110119-การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก-7_L..
ลักษณะมหาบุรุษ (๒)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 13233 ครั้ง (19 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ๒.html
ลักษณะมหาบุรุษ (๑)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 13345 ครั้ง (18 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ.html
วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมันธุดงค์ปีไหม่วันบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด
  วันบุญใหญ่ของลูกพระธัมฯวัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้มาเดินทางมาปฏิบัติธรรมอยู่ธุด.. ชม 13338 ครั้ง (17 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพุทธฮัมบวร์ก1.html
เอาชีวิตเขามาเลี้ยงชีวิตเราบาปหรือไม่
  ร้านอาหารของลูกยังขายอาหารที่ทำจากสัตว์เป็นๆ ลูกกำลังพยายามจะเลิก จะมีวิบากกรรมอย่างไรบ้าง.. ชม 13792 ครั้ง (12 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ร้านอาหารที่ทำจากสัตว์เป็นๆ%20-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ปรโลกนิวส์...การฆ่าทำให้อายุสั้น
  ชายหนุ่มวัยสามสิบปี เสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน อะไรคือสาเหตุที่แท้จร.. ชม 13363 ครั้ง (08 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110107-ปรโลกนิวส์-การฆ่าทำให้อายุสั้น.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 48 พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร
  เมื่อพระมหากัสสปะอายุ 120 ปี ท่านได้ตรวจดูอายุสังขารด้วยญาณทัศนะของท่าน แล้วก็พบว่าอายุสัง.. ชม 31290 ครั้ง (06 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110105-พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร_LEFT.html..
ตักบาตรพระ11,111รูป ณ อ.ธัญบุรี
  ตักบาตรพระ 11,111 รูป วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 น. ณ ตลาดรังสิต ต. ประชาธ.. ชม 13362 ครั้ง (05 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ11111รูป-ธัญบุรี.html..
ปรโลกนิวส์...คุณพ่อของคุณโฮเวิร์ด แมกเครี่ ตอนที่ 2
  เรื่องราวชีวิตหลังความตายของคุณพ่อของนักร้องชื่อดังระดับโลก เจ้าของผลงานเพลงสุดไพเราะมากมา.. ชม 14764 ครั้ง (05 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110104-ปรโลกนิวส์-คุณพ่อของคุณโฮเวิร์ด-แมกเครี่_RIGHT.htm..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 47 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)
  การได้บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห้วง.. ชม 20694 ครั้ง (05 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110104-พระเจ้าสัตตุตาปราชา_LEFT.html..
ปรโลกนิวส์...คุณพ่อของคุณโฮเวิร์ด แมกเครี่
  เรื่องราวชีวิตหลังความตายของคุณพ่อของนักร้องชื่อดังระดับโลก เจ้าของผลงานเพลงสุดไพเราะมากมา.. ชม 13858 ครั้ง (04 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110103-ปรโลกนิวส์-คุณพ่อของคุณโฮเวิร์ด-แมกเครี่_RIGHT.htm..
เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง...สุคติเป็นที่ไป (2)
  สิ่งที่เราเคยทำอะไรไปในภพชาติที่ผ่านมาไม่ว่าบุญหรือบาป ไม่ได้สูญหายไปไหน แต่จะติดอยู่ในตัวของเรา ทำให้ชีวิตไม.. ชม 13900 ครั้ง (03 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110101-ปรโลกนิวส์-เมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง-สุคติเป็นที่..


   ค้นหา บทความธรรมะ