World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ภัตตาหาร พบ 2026 รายการ

   Tag :    ภัตตาหาร

ศูนย์ปฏิบัติธรรม มองโกเลีย จัดบูชาข้าวพระครั้งแรก
  ช่วงสายของวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555ศูนย์ปฏิบัติธรรม มองโกเลีย จัดปฏิบัติ นั่งสมาธิ.. ชม 12211 ครั้ง (05 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ศูนย์ปฏิบัติธรรม-มองโกเลีย-จัดบูชาข้าวพระครั้งแรก.html..
ตักบาตรพระสันป่าตอง 1,000 รูป ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.สันป่าตอง 10 มิ.ย. 55
  ตักบาตรพระ 1,000 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 .. ชม 12244 ครั้ง (04 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ-สันป่าตอง-1000รูป.html..
ปรนิมมิตวสวัตดี ตอน สิริมาเทพนารี ๑
  ดูก่อนสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้.. ชม 12192 ครั้ง (28 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปรนิมมิตวสวัตดี-ตอน-สิริมาเทพนารี-1.html..
นิมมานรดี
  ดูก่อนสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้.. ชม 12201 ครั้ง (26 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิมมานรดี.html
ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าพัฒนาและปรับปรุง “POP Club”
  ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าพัฒนาและปรับปรุง “POP Club”ณ บ้านพลังแห่งสันติภาพ POP House-Power O.. ชม 12187 ครั้ง (25 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ขอเชิญร่วมบุญ-ทอดผ้าป่าพัฒนาและปรับปรุง-POP-Club.html..
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์
  ทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสถ.. ชม 12308 ครั้ง (24 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ทอดผ้าป่าสามัคคี-สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์.html..
พิธีอัญเชิญพระประธานและประดิษฐานดวงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย
  พิธีอัญเชิญพระประธานและประดิษฐานดวงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พุ.. ชม 12231 ครั้ง (23 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20120523-พิธีอัญเชิญพระประธานและประดิษฐานดวงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมมอง..
สวรรค์ชั้นยามา
  ดูก่อนสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีหวังสิ่งตอบแทนในทาน แต่ก็ให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผ.. ชม 12340 ครั้ง (22 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สวรรค์ชั้นยามา.html
คืนหัวใจสู่ธรรมชาติ ผ้าป่าขยายแผ่นดินรูปหัวใจ สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง
  ผ้าป่าขยายแผ่นดินรูปหัวใจสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ขยายใจให้กว้างใหญ่ เติมเต็ม แผ่นดินท.. ชม 12184 ครั้ง (16 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/คืนหัวใจสู่ธรรมชาติ-ผ้าป่าขยายแผ่นดินรูปหัวใจ.html..
ร่วมถวายสังฆทานยา วัดละ 1 บาท แด่คณะสงฆ์ 655 วัด จ.ลพบุรี
  ร่วมสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ถวายสังฆทานยา วัดละ 1 บาท แด่คณะสงฆ์ 655 วัด ทั้วทั้งจัง.. ชม 12445 ครั้ง (15 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ร่วมถวายสังฆทานยา-วัดละ-1-บาท-แด่คณะสงฆ์-655-จ-ลพบุรี.html..
ทุกย่างก้าว เพื่อพระพุทธศาสนา
  การเดินธุดงค์ธรรมชัย ของพุทธบุตรผู้กล้า กว่า 100 รูป ในโครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ของศูนย.. ชม 12224 ครั้ง (13 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120512-ทุกย่างก้าว-เพื่อพระพุทธศาสนา.html..
กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
  เลื่อนพิธีบูชาข้าวพระ จากวันอาทิตย์ 3 มิถุนายน เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2.. ชม 12296 ครั้ง (09 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/เลื่อนพิธีบูชาข้าวพระ-เป็นวันจันทร์ที่-4-มิถุนายน-พ.ศ.25..
ทำอย่างไรจึงจะชวนคนที่ไม่นับถือพระพุทธศานาให้หันมานับถือได้
  การชักชวนให้ใครมานับถือพระพุทธศาสนาตามอย่างเรานั้น ผู้ไปชวนจะต้องสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัว.. ชม 12716 ครั้ง (11 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/วิธีชวนคนมานับถือพระพุทธศาสนา-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี
  ภาษาบาลี เป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล.. ชม 12273 ครั้ง (02 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี.html..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 7
  1. ลูกเณร ชื่อ สามเณร ปฏิภาณ ใจสุระ อายุ 14 ปี จากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเ.. ชม 12333 ครั้ง (29 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120428-ความประทับใจของ-สามเณรกองพันอัญเชิญ-ตอนที่-7.html..
บวชเป็นพระวัดพระธรรมกายทำไมจึงบวชให้แต่เฉพาะผู้มีปริญญา
  เพื่อนเขาว่า ถ้าวัดนี้ดีจริงทำไมจึงบวชให้แก่เฉพาะผู้มีปริญญา ผมพยายามใช้ภูมิปัญญาเอาเหตุผล.. ชม 12391 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/ทำไมจึงบวชให้แต่เฉพาะผู้มีปริญญา-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
ตักบาตรหัวหิน พระ 10,101 รูป ณ ถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าโรงเรียนสมถวิลถึงสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน
  ตักบาตรพระ 10,101 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ทำบุญเมืองหัวหินครบ 101 ปี ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่.. ชม 12298 ครั้ง (03 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรหัวหิน-พระ-10101-รูป.html..
ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต
  ดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้จักซึ่งเปตวิสัย ทางไปสู่เปตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปตว.. ชม 12342 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต.html..
ปรทัตตูปชีวีเปรต
  น้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม ฉันใด ทานที่ญาติมิตรให้แล้วจากมนุษยโลกนี้ ย่อมสำเร็จผ.. ชม 12400 ครั้ง (26 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปรทัตตูปชีวีเปรต.html
งานบุญสงกรานต์ ต่างแดน
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรมที่ร้านอาหารไทยสวัสดี พร้อมทั้งจัดได้ปฎิ.. ชม 12230 ครั้ง (24 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญสงกรานต์-ต่างแดน.html
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 6
  ลูกเณร ชื่อ สามเณร ประสิทธิ์ นามประสพ อายุ 13 ปี จากหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกา.. ชม 12308 ครั้ง (18 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120417-ความประทับใจของสามเณรกองพันอัญเชิญ-ตอนที่-6.html..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 4
  1.ลูกเณร ชื่อ สามเณร วรากร ศรีแก้ว หรือ สามเณรการ์ตูน อายุ 9 ขวบครับ 2.ลูกเณร ชื่อ สามเณร .. ชม 12380 ครั้ง (14 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120413-ความประทับใจของสามเณรกองพันอัญเชิญ-ตอนที่-4.html..
พิธีถวายผ้าไตรและตักบาตรฉลองสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม
  กำหนดการพิธีถวายผ้าไตรสามเณรใหม่ โครงการ “หน่อแก้วเปรียญธรรม”รุ่นแรกของโลก.. ชม 12254 ครั้ง (13 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/กำหนดการพิธีถวายผ้าไตรและตักบาตรฉลองสามเณรหน่อแก้วเปรียญ..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 2
  1. ลูกเณร ชื่อ สามเณรทวีศักดิ์ ท้าวศิริ หรือสามเณรลีโอ เป็นชาวเจียงใหม่ครับ อายุ 13 ปี 2. .. ชม 12406 ครั้ง (12 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120411-ความประทับใจของสามเณรกองพันอัญเชิญ.html..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ
  1สามเณร สุโทมุ๊ วาตานาเบะ อายุ 11 ปี สามเณรเป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นครับ และเป็นตัวแทนสา.. ชม 12443 ครั้ง (11 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120410-ความประทับใจของ-สามเณรกองพันอัญเชิญ.html..
พระภัททิยเถระกับการสร้างบุญพิเศษอย่างหนึ่งให้เต็มที่เต็มกำลัง
  ในการทำบุญที่ส่งผลอลังการนั้น ไม่ใช่สิ่งผูกขาดเฉพาะกับบุคคลในพระไตรปิฎกเท่านั้น แต่เป็นสิ่.. ชม 12313 ครั้ง (09 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/พระภัททิยเถระ-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก.html..
เทพธิดาวิมานแก้วประกายเพชร ตอนที่ 2
  สำหรับสาเหตุที่ทำให้คุณแม่ของลูกต้องมาเสียชีวิตด้วยอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก ตอนอายุ 8.. ชม 12298 ครั้ง (06 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120405-เทพธิดาวิมานแก้วประกายเพชร-ตอนที่-2.html..
วันแห่งมหาปีติล้นใจ ณ ถนนสายมังกร
  ขณะนี้กระแสสว่าง ในการเดินธุดงค์ธรรมชัย อัญเชิญหลวงปู่ทองคำ ได้กลายเป็นเรื่อง Talk Of The .. ชม 12481 ครั้ง (06 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120405-วันแห่งมหาปีติล้นใจ-ณ-ถนนสายมังกร.html..
ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ 6 เมษายน
  วันพรุ่งนี้ (6 เม.ย.) ก็จะเป็นวันฉลองชัย ชิตัง เม กันแล้ว คณะพระภิกษุสามเณร จำนวน 1,500 รู.. ชม 12167 ครั้ง (06 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120405-ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ-6-เมษายน.html..
วันมหาปีติอภิมหาปลื้มล้นใจ
  วันนี้ทีมงานนักข่าวบุญสว่าง ยังคงเกาะกระแสความปลื้ม อภิมหาปลื้ม แบบเกาะติดทุกกิโลเมตรสว่าง.. ชม 12276 ครั้ง (04 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120403-วันมหาปีติอภิมหาปลื้มล้นใจ.html..
พระภัททกาปิลานี เกิดในตระกูลดีแต่มีกลิ่นตัวแรง
  ทองคำเป็นวัตถุธาตุที่มนุษย์ทุกยุคสมัยยอมรับว่าสูงค่า สาธุชนผู้ใจบุญจึงนิยมนำทองคำมาเป็นเคร.. ชม 12709 ครั้ง (04 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/พระภัททกาปิลานีเถรี-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก.ht..
เทพธิดาวิมานแก้วประกายเพชร
  ก่อนที่คุณแม่ของลูกจะเสียชีวิตหลายวัน คุณแม่ของลูกก็มีความรู้สึกลึกๆ ว่า “ตัวท่านเองคงจะอย.. ชม 12322 ครั้ง (03 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/201204-เทพธิดาวิมานแก้วประกายเพชร.html..
ปฏิบัติธรรม “ครอบครัวอบอุ่น” 13-15 เมษายน 2555
  ท่ามกลางธรรมชาติเงียบสงบเหมาะสำหรับ พักกาย พักใจ อาหารแสนอร่อย สระว่ายน้ำสูดลังการ.. ชม 12478 ครั้ง (03 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ปฏิบัติธรรม-ครอบครัวอบอุ่น.html..
ปรโลกนิวส์ โชคดีได้เกิดเป็นพ่อพระ ตอนที่ 5
  ภายหลังจากที่ตัวลูก ได้กลับบ้านไปพบกับทุกคนในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัวลูกก็ได้เดินท.. ชม 12139 ครั้ง (30 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120329-ปรโลกนิวส์โชคดีได้เกิดเป็นพ่อพระตอนที่-5.html..
กำหนดการตักบาตรพระ 30,000 รูป วงเวียนใหญ่ อาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555
  กำหนดการตักบาตรพระ 30,000 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม .. ชม 12937 ครั้ง (08 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/กำหนดการตักบาตรพระพระ-1-ล้านรูปบนเส้นทางอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ.html..
โครงการตักบาตรพระ 6 แห่ง ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพ
  การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต.. ชม 13643 ครั้ง (21 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูปบนเส้นทางอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ.html..
โทษของคนมักโกรธ
  คนโกรธมีผิวพรรณทราม ย่อมนอนเป็นทุกข์ ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว กลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป.. ชม 12697 ครั้ง (16 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของคนมักโกรธ.html
โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
  24 มีนาคม พ.ศ.2555 เชิญตักบาตรที่เยาวราช-เจริญกรุง : จากเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นเป็นครั้งแร.. ชม 13634 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100814_give_alms_1,000,000.html
สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก ตอนที่ 1
  ลูกชายของลูกเสียชีวิตแล้วไปอยู่ที่ไหน ขณะนี้เขามีความเป็นอยู่เป็นอย่างไร และวิบากกรรมใดที่.. ชม 12274 ครั้ง (11 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120310-สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลกตอนที่-1.html..
วิบากกรรมของนักล่าสัตว์
  เมื่อก่อน กระผมเป็นพรานเนื้อ เป็นผู้มีฝ่ามือเปื้อนโลหิต เป็นคนหยาบช้าทารุณ มีใจประทุษร้ายใ.. ชม 12280 ครั้ง (10 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิบากกรรมของนักล่าสัตว์.html..
โครงการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษเพื่อผู้นำชาวพุทธจากแดนประสูติ
  นับเป็นโอกาสสำคัญที่หาได้ยาก ที่ทีมงาน The Middle Way จะได้มีโอกาสต้อนรับชาวเนปาลกลุ่มหนึ่.. ชม 12280 ครั้ง (10 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120309-โครงการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษเพื่อผู้นำชาวพุทธจากแดนป..
สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก คุณพ่อโอปิก ตอนที่ 1
  คำถามข้อที่ 1. คุณพ่อละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหน ตอนนี้เป็นอย่างไร ได้รับผลบุญที่คุณแม่และลูก ๆ .. ชม 12271 ครั้ง (01 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120229-สะเก็ดข่าวสั้นทันปรโลก-คุณพ่อโอปิก-ตอนที่-1.html..
ต้นกล้าแห่งธรรมงอกงาม ณ เมืองพร้าว
  วัดแม่ปั๋ง อยู่ใกล้ๆ วัดดอยแม่ปั๋ง ของหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ศูนย์อบรมพระธรรมทายาทหนึ่งแสนรู.. ชม 12389 ครั้ง (01 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120229-ต้นกล้าแห่งธรรมงอกงาม%20ณ%20เมืองพร้าว.html..
กำหนดการวันมาฆบูชา ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555
   ชม 12235 ครั้ง (21 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/กำหนดการวัดมาฆบูชาที่-7-มีนาคม-พ.ศ.-2555.html..
การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย หรือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเป็นพระภิกษ.. ชม 12816 ครั้ง (22 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/20120222-การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำ.html..
อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 9
  อานิสงส์ข้อที่ 2 .ด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ลูกๆ พระธรรมทายาททุกรูปได้ตั้งใจถือธุดงควัตร และ.. ชม 12347 ครั้ง (24 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120223-อานิสงส์การถือธุดงควัตร-ตอนที่-9.html..
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวช 1 แสนรูป ทั่วไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้เราจะไปเกาะกระแสการชวนบวช กับลูกพระธัมฯ หัวใจเ.. ชม 12164 ครั้ง (22 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120221-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวช-1-แสนรูปทั่วไทยจังหวัดร้อยเ..
ประมวลภาพตักบาตรอุ้มผางพระ 555 รูป วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
  แล้ววันมหาปีติของชาวอุ้มผางก็มาถึง วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ครั้งแรก ณ แผ่นดิ.. ชม 12495 ครั้ง (18 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ประมวลภาพตักบาตรอุ้มผางพระ%20555%20รูป.html..
อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 7
  ในเวลาต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกย่องพระมหากัสสปะว่า เป็นเอตทัคคะทางด้านการถือธุดงค.. ชม 12582 ครั้ง (16 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120215-อานิสงส์การถือธุดงควัตร-ตอนที่-7.html..
อานิสงส์การถือธุดงควัตร (ภาคพิเศษ) ตอนที่ 6
  ในขณะที่พระมหากัสสปะกำลังถือบาตรมุ่งหน้าเดินทางไปโปรดหญิงเข็ญใจอยู่นั้น ท้าวสักกะเทวราชก.. ชม 12425 ครั้ง (11 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120210-อานิสงส์การถือธุดงควัตร-ตอนที่-6.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ