World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ภัตตาหาร พบ 2095 รายการ

   Tag :    ภัตตาหาร

จดหมายจากใจพระมหาเปรียญธรรม 9 ประโยค พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน
  พระมหา วิโรจน์ ญาณวิโรจโน เปรียญธรรม 9 ประโยค พระภิกษุนาคหลวง รูปที่ 6 ของวัดพระธรรมกายค.. ชม 12754 ครั้ง (31 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120730-จดหมายจากใจพระมหาเปรียญธรรม-9-ประโยค-พระมหาวิโรจน์..
พิธีหล่อเทียนพระธรรมกาย ณ วัดภาวนาเกาลูน
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 ได้มีพิธีตักบาตร พิธีถวาย..ภัตตาหารเป็นสังฆทานพิธีหล่อเทียนพระธรรมกาย และพิธีปล่อยสัตว์-ปลา .. ชม 12369 ครั้ง (31 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีหล่อเทียนพระธรรมกาย-ณ-วัดภาวนาเกาลูน.html..
อุปสมบทธรรมทายาทรุ่นอุดมศึกษานานาชาติ
  ได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบท รุ่นผู้บริหารศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จำนวน 5 รูป และพิธีอุปสมบทธร.. ชม 12291 ครั้ง (30 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อุปสมบทธรรมทายาท.html
ทอดผ้าป่าสร้างอาคาร สมปรารถนา ณ วัดพระธรรมกายฟลอริดา
  ทอดผ้าป่าสร้างอาคาร สมปรารถนา วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2555 กัลยาณมิตรลูกพระธัมม์วัดพระธรร.. ชม 12221 ครั้ง (27 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ทอดผ้าป่าสร้างอาคาร-สมปรารถนา-ณ-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
ควรพิจารณากิจของตน
  บุคคล ไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองการงานของคนอื่น ว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ .. ชม 12424 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ควรพิจารณากิจของตน.html..
อยู่ไกลก็เหมือนใกล้
  พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย วิบากของบุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุท.. ชม 12376 ครั้ง (25 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อยู่ไกลก็เหมือนใกล้.html..
งานบุญพิธีทอดผ้าป่า สร้างวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเ.. ชม 12256 ครั้ง (25 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญพิธีทอดผ้าป่า-สร้างวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน.html..
พิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคาร สมปรารถนา วัดพระธรรมกายฟลอริดา
  วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2555 กัลยาณมิตรลูกพระธัมม์วัดพระธรรมกายฟลอริดา โดยมี พระมหาจักรตร.. ชม 12161 ครั้ง (24 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธี-ทอดผ้าป่าสร้างอาคาร-สมปรารถนา-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..
ทำไมจึงฉันมื้อเดียว
  การฉันอาหารมื้อเดียว จะมีอาพาธน้อย ลำบากกายน้อย มีกำลัง และอยู่อย่างผาสุข.. ชม 12775 ครั้ง (21 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ทำไมจึงฉันมื้อเดียว-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฏก.ht..
จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในวันเกิด ณ เมืองออฟเฟนสเตทเท่น
  ในวันอาทิตย์ที่ 8กรกฎาคม พ.ศ.2555กัลฯ อรทัย ไซเดิล ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวา.. ชม 12197 ครั้ง (20 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในวันเกิด.html..
ปัจจัยในการบรรลุธรรม
  การฝึกจิตที่บุคคลข่มได้ยาก เป็นธรรมชาติแล่นไปเร็ว มักตกไปในอารมณ์ตามความปรารถนา เป็นสิ่งที.. ชม 12443 ครั้ง (20 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปัจจัยในการบรรลุธรรม.html..
พิธีบรรพชาสามเณร วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่
  วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่จัดพิธีขอขมา พิธีบรรพชา ถวายบาตรและผ.. ชม 12287 ครั้ง (19 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีบรรพชาสามาเณร-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี่.html..
วัดพุทธออสเตรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือน กรกฎาคม 2555
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาวัดพุทธออสเตรีย ได้จัดพิธีปฏิบัติธรรมบูชาข้าว.. ชม 12311 ครั้ง (18 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพุทธออสเตรีย-สจัดพิธีบูชาข้าวพระ-เดือน-กรกฎาคม-2555.html..
ตอบแทนพระคุณแม่ ช่วงเทศกาลวันแม่ ด้วยการปฏิบัติธรรม
  ตอบแทนพระคุณแม่ ช่วงเทศกาลวันแม่ ด้วยการปฏิบัติธรรม ที่ The Zign Hotel พัทยา-นาเกลือ จ.ชลบ.. ชม 13001 ครั้ง (18 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตอบแทนพระคุณแม่-ช่วงเทศกาลวันแม่-ด้วยการปฏิบัติธรรม.html..
วัดพระธรรมกายบูโรสจัดพิธีบูชาข้าวพระ เดือน กรกฎาคม 2555
  เมื่อวันอาทิตย์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ลูกพระธัมฯ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้มาเตรียม.. ชม 12320 ครั้ง (17 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายบูโรสจัดพิธีบูชาข้าวพระ-เดือน-กรกฎาคม.html..
ชัยชนะที่แท้จริง
  พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี อีกทั้งคนตระหนี่ และคนเหลวไหล..... ชม 12440 ครั้ง (13 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ชัยชนะที่แท้-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฏก.html..
การเจริญมรณานุสติ
  ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนโง่และคนฉลาด ทั้งคนจนและคนรวย ล้วนบ่ายหน้าไปหามฤตยูทั้งสิ้น.. ชม 12575 ครั้ง (16 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การเจริญมรณานุสติ.html..
ดอกเข้าพรรษา ดอกไม้ประจำเทศกาลเข้าพรรษา
  ดอกเข้าพรรษา ดอกไม้ที่บานสะพรั่งในช่วงวันเข้าพรรษา.. ชม 19110 ครั้ง (12 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ดอกเข้าพรรษา.html
การบวชจะช่วยทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้อย่างไร
  ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา การเกิดมาเป็นผู้ชายแล้วบวชได้น.. ชม 12748 ครั้ง (05 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/สุดยอดคำถามเพื่อการบวช-ข้อคิดรอบตัว.html..
ปรโลกนิวส์ ตอน ด้วยแรงอธิษฐาน ตอนที่ 2
  คำถามข้อที่ 2 ทำไมคุณแม่ถึงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีอายุขัยยืนยาว และมีฐานะร่ำรวย อีกทั.. ชม 12666 ครั้ง (05 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120703-ปรโลกนิวส์-ตอนด้วยแรงอธิษฐาน-ตอนที่-2.html..
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน จัดตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
  ชมรมพุทธศาสน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนจัดตักบาตร Freshy ต้อนรับน้องใหม่ แด่พระภิกษุสาม.. ชม 12360 ครั้ง (27 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120626-ม.เกษตรศาสตร์-บางเขน-จัดตักบาตรต้อนรับน้องใหม่.htm..
ภูมิของพระสกทาคามี
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ ๒ เป็นไฉน ภิกษุในศาสนานี้เป็นสกิทาคามีเพราะสังโยชน์ ๓ สิ้นไป เ.. ชม 12681 ครั้ง (24 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภูมิของพระสกทาคามี.html..
ธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา จ.สุพรรณบุรี
  ภาพการเดินธุดงค์ธรรมชัย ผ่าใจกลางเมืองสุพรรณบุรี ของพุทธบุตรทหารกล้าแห่งกองทัพธรรม จากโครง.. ชม 12981 ครั้ง (17 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120616-ธุดงค์ธรรมชัย-ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา-จ-สุพรรณบุรี.html..
การโคลนนิ่งเป็นวิธีการทำให้มนุษย์เป็นอมตะได้หรือไม่
  ในปี 2545 มีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาจากการโคลนนิ่ง และยังมีองค์กรบางแห่งที่อ้างตัวว่าเป็นเหมื.. ชม 13173 ครั้ง (06 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/การโคลนนิ่ง-ชีวิตที่เนรมิตได้-ข้อคิดรอบตัว.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มองโกเลีย จัดบูชาข้าวพระครั้งแรก
  ช่วงสายของวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555ศูนย์ปฏิบัติธรรม มองโกเลีย จัดปฏิบัติ นั่งสมาธิ.. ชม 12292 ครั้ง (05 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ศูนย์ปฏิบัติธรรม-มองโกเลีย-จัดบูชาข้าวพระครั้งแรก.html..
ตักบาตรพระสันป่าตอง 1,000 รูป ถนนเชียงใหม่-ฮอด อ.สันป่าตอง 10 มิ.ย. 55
  ตักบาตรพระ 1,000 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 .. ชม 12352 ครั้ง (04 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ-สันป่าตอง-1000รูป.html..
ปรนิมมิตวสวัตดี ตอน สิริมาเทพนารี ๑
  ดูก่อนสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้.. ชม 12281 ครั้ง (28 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปรนิมมิตวสวัตดี-ตอน-สิริมาเทพนารี-1.html..
นิมมานรดี
  ดูก่อนสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้ทาน ไม่มีจิตใจผูกพันในผลแห่งทานแล้วให้.. ชม 12292 ครั้ง (26 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิมมานรดี.html
ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าพัฒนาและปรับปรุง “POP Club”
  ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่าพัฒนาและปรับปรุง “POP Club”ณ บ้านพลังแห่งสันติภาพ POP House-Power O.. ชม 12272 ครั้ง (25 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ขอเชิญร่วมบุญ-ทอดผ้าป่าพัฒนาและปรับปรุง-POP-Club.html..
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์
  ทอดผ้าป่าสามัคคีฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสถ.. ชม 12438 ครั้ง (24 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ทอดผ้าป่าสามัคคี-สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์.html..
พิธีอัญเชิญพระประธานและประดิษฐานดวงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย
  พิธีอัญเชิญพระประธานและประดิษฐานดวงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พุ.. ชม 12321 ครั้ง (23 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20120523-พิธีอัญเชิญพระประธานและประดิษฐานดวงแก้วศูนย์ปฏิบัติธรรมมอง..
สวรรค์ชั้นยามา
  ดูก่อนสารีบุตร ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีหวังสิ่งตอบแทนในทาน แต่ก็ให้ทาน ไม่มีจิตผูกพันในผ.. ชม 12452 ครั้ง (22 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สวรรค์ชั้นยามา.html
คืนหัวใจสู่ธรรมชาติ ผ้าป่าขยายแผ่นดินรูปหัวใจ สถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง
  ผ้าป่าขยายแผ่นดินรูปหัวใจสถาปนาศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง ขยายใจให้กว้างใหญ่ เติมเต็ม แผ่นดินท.. ชม 12264 ครั้ง (16 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/คืนหัวใจสู่ธรรมชาติ-ผ้าป่าขยายแผ่นดินรูปหัวใจ.html..
ร่วมถวายสังฆทานยา วัดละ 1 บาท แด่คณะสงฆ์ 655 วัด จ.ลพบุรี
  ร่วมสร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ถวายสังฆทานยา วัดละ 1 บาท แด่คณะสงฆ์ 655 วัด ทั้วทั้งจัง.. ชม 12635 ครั้ง (15 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ร่วมถวายสังฆทานยา-วัดละ-1-บาท-แด่คณะสงฆ์-655-จ-ลพบุรี.html..
ทุกย่างก้าว เพื่อพระพุทธศาสนา
  การเดินธุดงค์ธรรมชัย ของพุทธบุตรผู้กล้า กว่า 100 รูป ในโครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ของศูนย.. ชม 12315 ครั้ง (13 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120512-ทุกย่างก้าว-เพื่อพระพุทธศาสนา.html..
กำหนดการวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
  เลื่อนพิธีบูชาข้าวพระ จากวันอาทิตย์ 3 มิถุนายน เลื่อนมาเป็นวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2.. ชม 12433 ครั้ง (09 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/เลื่อนพิธีบูชาข้าวพระ-เป็นวันจันทร์ที่-4-มิถุนายน-พ.ศ.25..
ทำอย่างไรจึงจะชวนคนที่ไม่นับถือพระพุทธศานาให้หันมานับถือได้
  การชักชวนให้ใครมานับถือพระพุทธศาสนาตามอย่างเรานั้น ผู้ไปชวนจะต้องสามารถปฏิบัติตนให้เป็นตัว.. ชม 12988 ครั้ง (11 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/วิธีชวนคนมานับถือพระพุทธศาสนา-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี
  ภาษาบาลี เป็นเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้พระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล.. ชม 12356 ครั้ง (02 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/พิธีถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี.html..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 7
  1. ลูกเณร ชื่อ สามเณร ปฏิภาณ ใจสุระ อายุ 14 ปี จากโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเ.. ชม 12457 ครั้ง (29 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120428-ความประทับใจของ-สามเณรกองพันอัญเชิญ-ตอนที่-7.html..
บวชเป็นพระวัดพระธรรมกายทำไมจึงบวชให้แต่เฉพาะผู้มีปริญญา
  เพื่อนเขาว่า ถ้าวัดนี้ดีจริงทำไมจึงบวชให้แก่เฉพาะผู้มีปริญญา ผมพยายามใช้ภูมิปัญญาเอาเหตุผล.. ชม 12522 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/ทำไมจึงบวชให้แต่เฉพาะผู้มีปริญญา-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
ตักบาตรหัวหิน พระ 10,101 รูป ณ ถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าโรงเรียนสมถวิลถึงสี่แยกเทศบาลเมืองหัวหิน
  ตักบาตรพระ 10,101 รูป ฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ทำบุญเมืองหัวหินครบ 101 ปี ทำบุญใหญ่เพื่อแผ่.. ชม 12416 ครั้ง (03 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรหัวหิน-พระ-10101-รูป.html..
ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต
  ดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้จักซึ่งเปตวิสัย ทางไปสู่เปตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปตว.. ชม 12453 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต.html..
ปรทัตตูปชีวีเปรต
  น้ำฝนตกลงในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่ม ฉันใด ทานที่ญาติมิตรให้แล้วจากมนุษยโลกนี้ ย่อมสำเร็จผ.. ชม 12664 ครั้ง (26 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปรทัตตูปชีวีเปรต.html
งานบุญสงกรานต์ ต่างแดน
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรมที่ร้านอาหารไทยสวัสดี พร้อมทั้งจัดได้ปฎิ.. ชม 12323 ครั้ง (24 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญสงกรานต์-ต่างแดน.html
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 6
  ลูกเณร ชื่อ สามเณร ประสิทธิ์ นามประสพ อายุ 13 ปี จากหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกา.. ชม 12418 ครั้ง (18 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120417-ความประทับใจของสามเณรกองพันอัญเชิญ-ตอนที่-6.html..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 4
  1.ลูกเณร ชื่อ สามเณร วรากร ศรีแก้ว หรือ สามเณรการ์ตูน อายุ 9 ขวบครับ 2.ลูกเณร ชื่อ สามเณร .. ชม 12514 ครั้ง (14 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120413-ความประทับใจของสามเณรกองพันอัญเชิญ-ตอนที่-4.html..
พิธีถวายผ้าไตรและตักบาตรฉลองสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม
  กำหนดการพิธีถวายผ้าไตรสามเณรใหม่ โครงการ “หน่อแก้วเปรียญธรรม”รุ่นแรกของโลก.. ชม 12356 ครั้ง (13 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/กำหนดการพิธีถวายผ้าไตรและตักบาตรฉลองสามเณรหน่อแก้วเปรียญ..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ ตอนที่ 2
  1. ลูกเณร ชื่อ สามเณรทวีศักดิ์ ท้าวศิริ หรือสามเณรลีโอ เป็นชาวเจียงใหม่ครับ อายุ 13 ปี 2. .. ชม 12551 ครั้ง (12 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120411-ความประทับใจของสามเณรกองพันอัญเชิญ.html..
ความประทับใจของ สามเณรกองพันอัญเชิญ
  1สามเณร สุโทมุ๊ วาตานาเบะ อายุ 11 ปี สามเณรเป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่นครับ และเป็นตัวแทนสา.. ชม 12601 ครั้ง (11 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120410-ความประทับใจของ-สามเณรกองพันอัญเชิญ.html..
พระภัททิยเถระกับการสร้างบุญพิเศษอย่างหนึ่งให้เต็มที่เต็มกำลัง
  ในการทำบุญที่ส่งผลอลังการนั้น ไม่ใช่สิ่งผูกขาดเฉพาะกับบุคคลในพระไตรปิฎกเท่านั้น แต่เป็นสิ่.. ชม 12453 ครั้ง (09 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/พระภัททิยเถระ-แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ