World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทางสายกลาง พบ 190 รายการ

   Tag :    ทางสายกลาง

วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ เมื่อ “ธรรมกาย” เกิดขึ้น วั.. ชม 12835 ครั้ง (12 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/วิชชาธรรมกาย-ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์.html..
ความประทับใจการเดินธุดงค์ธรรมชัย ตอน อดีตมือปราบ แบกกลด จรดธรรมะ ชนะมาร
  ผมว่าการเป็นพระยากกว่าเป็นตำรวจ เพราะการฝึกของตำรวจนั้น พอเดินตากแดดก็มีหมวก ไปยืนหลบได้ ถ.. ชม 12344 ครั้ง (11 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130206-ความประทับใจการเดินธุดงค์ธรรมชัย_LEFT.html..
นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ว่าพระตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุคือสิ่งที่ทร.. ชม 12424 ครั้ง (04 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง.html..
คนเช่นอสูร คนเช่นเทวดา
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลในโลก มี ๔ จำพวก คือบุคคลเช่นกับอสูร มีคนเช่นกับอสูรเป็นบริวาร บุ.. ชม 12325 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คนเช่นอสูร%20คนเช่นเทวดา.html..
V-Star Change the World ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้
  animation movie จะนำนรกจะทะลุจอมาให้คุณสะท้าน สวรรค์จะผ่านจอมาให้เห็นเต็มๆตา นิทรรศการวันร.. ชม 13681 ครั้ง (12 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/นิทรรศการ-3D-V-Star-สะท้านโลก-8-ธันวาคมนี้.html..
ชีวิตสุดขั้ว เกลียดวัดสุดขีด
  " ไม่ชอบวัดนี้เลย..!! พระที่นี่เป็นอยู่สบาย..อยู่กันบนคอนโด แถมทำบุญวัดนี้ ยังต้องแย่งกัน.. ชม 16166 ครั้ง (22 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/อะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจ/ชีวิตสุดขั้ว-เกลียดวัดสุดขีด.html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๒)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้ว ๑ ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิ.. ชม 12343 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(2).html..
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็นวันที่เราจะนึกถึง พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือห.. ชม 18302 ครั้ง (30 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันครูวิชชาธรรมกาย-หลวงพ่อวัดปากน้ำบรรลุธรรม.html..
ทำไมพระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร จึงมีลูกศิษย์มากมายทั่วโลก
  พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีแล.. ชม 12376 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/หลวงปู่-ข้อคิดรอบตัว.html..
จะมีวิธีการเติมบุญให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง
  ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ จะเห็นคนไปทำบุญกัน ในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันและกลุ่มอายุก็ยิ่งแตก.. ชม 12896 ครั้ง (28 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/เติมบุญ-ข้อคิดรอบตัว.html..
กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด
  ดูก่อนพราหมณ์ แม่น้ำคงคานี้ ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เม็ดทรายในระยะนี้ .. ชม 12721 ครั้ง (14 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กิเลสพันห้า-ตัณหาร้อยแปด.html..
ความปรารถนาของบัณฑิต
  บุคคลควรคบหากับสัตบุรุษ ควรทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะเมื่อบุคคลรู้ทั่วถึงธรรมของสัตบุร.. ชม 12387 ครั้ง (07 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความปรารถนาของบัณฑิต.html..
ควรพิจารณากิจของตน
  บุคคล ไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองการงานของคนอื่น ว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ .. ชม 12424 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ควรพิจารณากิจของตน.html..
บุคคลผู้ทรงธรรม
  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพรา.. ชม 12319 ครั้ง (23 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บุคคลผู้ทรงธรรม.html
สมาธิมีผลต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนได้จริงหรือ
  ความสำเร็จของชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยศาสตร์แห่งสมาธิ เพราะสมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษา เรี.. ชม 12582 ครั้ง (17 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ศาสตร์แห่งสมาธิ-ข้อคิดรอบตัว.html..
หนทางที่ไม่ต้องเกิด
  แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทาง และเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได.. ชม 12365 ครั้ง (13 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/หนทางที่ไม่ต้องเกิด.html..
นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต
  ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยาก ชื่อว่านิพพาน ไม่มีตัณหา นิพพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้ ไม่เห็นได้โดยง่า.. ชม 12473 ครั้ง (29 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต.html..
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริ.. ชม 12672 ครั้ง (28 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.html..
ภูมิของพระโสดาบัน
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป.. ชม 12859 ครั้ง (20 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภูมิของพระโสดาบัน.html..
อุทกดาบส อาฬารดาบส
  เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือแม้ไปสู่ภวัคคพรหม ย่อมกลับ.. ชม 13995 ครั้ง (15 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อุทกดาบส-อาฬารดาบส.html..
สัญญาเวทยิตนิโรธ
  อนุปุพพวิหาร คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ ๙ ประการ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากา.. ชม 12584 ครั้ง (11 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สัญญาเวทยิตนิโรธ.html
อรูปภพ
  คำว่าอรูปพรหม ไม่ได้หมายความว่า พรหมผู้ไม่มีรูปร่าง ท่านมีรูปกาย มีความสวยงามยิ่งกว่าพรหมใ.. ชม 12772 ครั้ง (08 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อรูปภพ.html
พรหมปาริสัชชาภูมิ
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำใ.. ชม 12515 ครั้ง (31 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พรหมปาริสัชชาภูมิ.html..
ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต
  ดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้จักซึ่งเปตวิสัย ทางไปสู่เปตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปตว.. ชม 12453 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต.html..
ภพของเปรตผู้มีฤทธิ์
  ท่านพึงบอกชนเหล่าอื่นที่มาสู่ที่นี่ว่า ท่านทั้งหลายจงทำบุญเถิด ท่านทั้งหลายจะได้รับความสุข.. ชม 12540 ครั้ง (18 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภพของเปรตผู้มีฤทธิ์.html..
โทษของคนมักโกรธ
  คนโกรธมีผิวพรรณทราม ย่อมนอนเป็นทุกข์ ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว กลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป.. ชม 12968 ครั้ง (16 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของคนมักโกรธ.html
เกาะติดบรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555
  วันนี้เราจะมาเกาะติดบรรยากาศ ในช่วงโค้งสุดท้าย กับภารกิจปลื้มล้นใจ ในการสถาปนาเส้นทางมหาปู.. ชม 12425 ครั้ง (25 ม.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120124-เกาะติดบรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย-วันที่-24-มกรา..
กรรมของคนผิดคำสาบาน
  บุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ท.. ชม 14401 ครั้ง (17 ม.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กรรมของคนผิดคำสาบาน.html..
ตามรอยมหาปูชนียาจารย์ ตอนที่2 วัดโบสถ์บนสถานที่บรรลุธรรม
  วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพ.. ชม 12555 ครั้ง (28 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/วัดโบสถ์บน-บางคูเวียง.html..
โทษของการทำปาณาติบาต
  คนพาลผู้มีปัญญาทราม ย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ย่อมทำกรรมชั่วที่มีผลเผ็ดร้อน บุคคลทำกรรมใ.. ชม 12381 ครั้ง (28 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของการทำปาณาติบาต.html..
โทษของการพูดโกหก
  เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญฉันทาคติ คือความลำเอียงเพราะรัก บุคคลไม่พึงเป็นผู้ท.. ชม 12758 ครั้ง (27 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของการพูดโกหก.html
โทษของความประมาท
  บุคคลใดประมาทในกาลก่อน แล้วกลับมาไม่ประมาทในภายหลัง เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง กระจ่างดังพระ.. ชม 13669 ครั้ง (23 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของความประมาท.html
กรรมตามสนอง
  ผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสดุจเนิน บาปย่อมกลับถึงผู้นั้.. ชม 12612 ครั้ง (09 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กรรมตามสนอง.html
อานิสงส์ทำจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
  ดูก่อนยาย ขอยายจงนมัสการพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงมีพระยศและกิตติศัพท์ประเ.. ชม 12476 ครั้ง (01 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ทำจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า.html..
อานิสงส์แห่งอัญชลีกรรม
  ผู้ใดได้ถวายบังคมเราตถาคต กล่าวสรรเสริญชมเชยญาณของเรา ด้วยจิตอันเลื่อมใสไม่คลอนแคลน ผู้นั้.. ชม 12263 ครั้ง (16 พ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์แห่งอัญชลีกรรม.html..
แม่เสือสอนลูก-ทันโลก-ทันธรรม
  ...นิตยสาร Time ได้จัดอันดับ 100 บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก มีรายชื่อหนึ่งที่น่าสนใจมาก.. ชม 12960 ครั้ง (07 ต.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/แม่เสือสอนลูก-ทันโลก-ทันธรรม.html..
คนอย่างผม จะบวชแบบชาติต่อชาติเพื่อกอบกู้พระพุทธศาสนา
  การบวช ทำให้ได้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา ดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ปิดปร.. ชม 12302 ครั้ง (04 ต.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111003-คนอย่างผม-จะบวชแบบชาติต่อชาติเพื่อกอบกู้พระพุทธศาส..
อานิสงส์ยกมือไหว้พระ
  เราอาศัยอยู่ที่ภูเขาหิมพานต์ เรานุ่งห่มหนังสัตว์ อยู่ในระหว่างภูเขา เราได้เห็นพระสัมพุทธเจ.. ชม 12340 ครั้ง (03 ต.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ยกมือไหว้พระ.html..
ที่สุดของความสุข คือ การได้บวชสองชั้น
  การบวช สามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับตนเองและพ่อแม่ ที่สุดของชีวิต คือ ชีวิตสมณะ .. ชม 12349 ครั้ง (25 ก.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110924-ที่สุดของความสุข-คือ-การได้บวชสองชั้น.html..
วันนี้ วันอิควินอกซ์ กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน 23 กันยายน นี้
  ทุกท่านคงยังจะไม่ทราบว่า วันที่ 23 ก.ย.นี้ คือ วันอิควินอกซ์ เพราะกลางวันและกลางคืนยาวเท่า.. ชม 13746 ครั้ง (19 ก.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/วันอิควินอกซ์-อิควินอกซ์-ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ.html..
อานิสงส์ถวายดอกอ้อ
  ฉับพลันทันใดกินนรีก็คิดว่า ไทยธรรมที่ควรถวายในมือของเราก็ไม่มี หากเราจะไม่สั่งสมบุญอะไรเล.. ชม 12261 ครั้ง (27 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายดอกอ้อ.html..
อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย
  ผู้ใดโยนดอกปทุมนี้มาบูชาพระสัพพัญญูผู้เป็นนายกของโลก เราจักพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายจงฟั.. ชม 12698 ครั้ง (25 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย.html..
ทำบุญธรรมดาก็มีบริวารอยู่แล้ว ถ้าจะให้เยอะต้องทำหน้าที่ผู้นำบุญ
  คำคมสอนใจกับธรรมะใสๆ ที่ให้แง่คิดมุมมองดีๆ กับชีวิต สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อป.. ชม 12433 ครั้ง (17 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/บริการส่ง-sms-ฟรี/SMSธรรมะสอนใจ170811.html..
อานิสงส์ถวายพวงมาลัย
  ทวยเทพผู้มีศรัทธา คือ เชื่อในพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ย่อมรุ่งโรจน์กว่าดิฉัน โ.. ชม 13055 ครั้ง (27 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายพวงมาลัย.html..
อานิสงส์ถวายเภสัช
  ดูก่อนเทพธิดา ท่านมีวรรณะงาม เปล่งรัศมีไปทั่วทุกทิศ ดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร ท่านจึงม.. ชม 12504 ครั้ง (23 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายเภสัช.html..
อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน
  เราเป็นคนเข็ญใจ สมควรได้รับความการุญอย่างยิ่ง ได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พร.. ชม 12279 ครั้ง (18 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน.html..
ความพอดี
  ความพอดี เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความช่างสังเกตและความพ.. ชม 12480 ครั้ง (14 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/ความพอดี.html..
อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส
  ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหลาย ด้วยรัศมี ฉันใด บุคคลผู้ส.. ชม 12399 ครั้ง (08 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส.html..
การอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น (The Middle Way Meditation Coach Training Program)
  การอบรมผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น (MMC)เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ ได้ร.. ชม 13218 ครั้ง (08 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Meditation-Coach-Training-Program.html
ทำอย่างไรถึงจะได้ไปนิพพาน
  จากภพภูมิที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ภูมิมนุษย์เท่านั้น ที่มีความพิเศษกว่าภูมิอื่น เพราะเป็นสถาน.. ชม 13561 ครั้ง (25 มิ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/ตายแล้วไปไหน/ทำอย่างไรถึงจะได้ไปนิพพาน.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ