World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทางสายกลาง พบ 207 รายการ

   Tag :    ทางสายกลาง

พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล
  The Middle Way Meditation Institute ได้ทำพิธีเปิดศูนย์สมาธิ..ทางสายกลางอิโลอิโล เพื่อสอนสมาธิแก่ชาวฟิลิปปินส์.. ชม 13020 ครั้ง (03 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง-อิโลอิโล.html..
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” “วันมหัศจรรย์ของโลก” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็น.. ชม 15206 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/วันครูวิชชาธรรมกาย.html
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 43917 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 81275 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-1.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 14959 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 19302 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พุทธประวัติ.html
เทวดาเตือนภัย
  บัณฑิต พึงรีบทำกิจที่ควรทำก่อน อย่าให้กิจที่ต้องทำเบียดเบียนตัวได้ในเวลาที่ต้องการ กิจนั้น.. ชม 13203 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เทวดาเตือนภัย.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4
  เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths แปลว่า อริยสัจ 4 (เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประ.. ชม 29711 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-อริยสัจ-๔.html..
ความหมายของ ธรรม ในคำว่า ธรรมกาย
  ธรรม ในคำว่าธรรมกาย ที่เป็นพระนามหนึ่งของพระตถาคตนั้นจึงควรหมายถึง โลกุตตรธรรม คือ มรรค ผล.. ชม 13976 ครั้ง (13 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/ความหมายของ-ธรรม-ในคำว่า-ธรรมกาย.html..
เรียงความวันสุนทรภู่
  เดือนมิถุนายนเป็นเดือนที่มีความสำคัญเด็กๆจะต้องเขียนเรียงความวันสุนทรภู่ วันนี้มีตัวอย่างก.. ชม 212423 ครั้ง (18 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/เรียงความวันสุนทรภู่.html..
คาถากันยักษ์ ตอนที่ ๑
  พระพุทธเจ้าเหล่าใด ผู้ดับแล้วในโลก ทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริง พระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็น.. ชม 13641 ครั้ง (14 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คาถากันยักษ์-ตอนที่-1.html..
เสียงร้องปริศนา
  เราเห็นพระนิพพานอันเป็นที่สิ้นชาติ ไม่ต้องกลับมานอนในครรภ์อีกโดยไม่ต้องสงสัย ความเกิดของเร.. ชม 13203 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เสียงร้องปริศนา.html
บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2
  บรรยากาศในวันงาน เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักมากๆ เราจะเห็นผู้ร่วมงานเริ่มทยอยกันเดินทางมา.. ชม 15368 ครั้ง (02 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130601-บรรยากาศพิธีจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลก-ประ..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แสวงหาคุณให.. ชม 14253 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
เทพบุตรมาร (๓)
  ชนเหล่าใดจักสำรวมจิตนี้ ซึ่งไปได้ไกล เที่ยวไปโดดเดี่ยว ไม่มีรูปร่าง มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย .. ชม 13899 ครั้ง (15 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เทพบุตรมาร-(3).html
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 10
  บทความให้กำลังใจ กลอนให้กำลังใจ ข้อความให้กำลังใจ กลอนกำลังใจ คำคมกำลังใจ ดาวน์โหลดภาพและข.. ชม 25911 ครั้ง (20 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บทความให้กำลังใจ/บทความให้กำลังใจ-10.html..
สมณะแท้ คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย
  บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงกันได้ ๘ บุรุษ คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค.. ชม 13512 ครั้ง (13 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สมณะแท้-คือผู้เข้าถึงพระรัตนตรัย.html..
วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์ เมื่อ “ธรรมกาย” เกิดขึ้น วั.. ชม 15371 ครั้ง (12 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/วิชชาธรรมกาย-ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์.html..
ความประทับใจการเดินธุดงค์ธรรมชัย ตอน อดีตมือปราบ แบกกลด จรดธรรมะ ชนะมาร
  ผมว่าการเป็นพระยากกว่าเป็นตำรวจ เพราะการฝึกของตำรวจนั้น พอเดินตากแดดก็มีหมวก ไปยืนหลบได้ ถ.. ชม 13192 ครั้ง (11 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130206-ความประทับใจการเดินธุดงค์ธรรมชัย_LEFT.html..
นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ว่าพระตถาคตทั้งหลาย จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุคือสิ่งที่ทร.. ชม 13458 ครั้ง (04 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิยามหรือผังของสรรพสิ่ง.html..
คนเช่นอสูร คนเช่นเทวดา
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลในโลก มี ๔ จำพวก คือบุคคลเช่นกับอสูร มีคนเช่นกับอสูรเป็นบริวาร บุ.. ชม 13044 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คนเช่นอสูร%20คนเช่นเทวดา.html..
V-Star Change the World ครั้งที่ 7 วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคมนี้
  animation movie จะนำนรกจะทะลุจอมาให้คุณสะท้าน สวรรค์จะผ่านจอมาให้เห็นเต็มๆตา นิทรรศการวันร.. ชม 18047 ครั้ง (12 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/นิทรรศการ-3D-V-Star-สะท้านโลก-8-ธันวาคมนี้.html..
ชีวิตสุดขั้ว เกลียดวัดสุดขีด
  " ไม่ชอบวัดนี้เลย..!! พระที่นี่เป็นอยู่สบาย..อยู่กันบนคอนโด แถมทำบุญวัดนี้ ยังต้องแย่งกันเ.. ชม 60212 ครั้ง (22 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/อะไรที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจ/ชีวิตสุดขั้ว-เกลียดวัดสุดขีด.html..
เส้นทางจอมปราชญ์ (๒)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่ชักชวนเข้าในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีแล้ว ๑ ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วปฏิ.. ชม 13228 ครั้ง (02 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางจอมปราชญ์-(2).html..
ทำไมพระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร จึงมีลูกศิษย์มากมายทั่วโลก
  พระมงคลเทพมุนี สด จันทสโร หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ แม้ท่านจะละสังขารไปแล้ว แต่คุณงามความดีแล.. ชม 13260 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/หลวงปู่-ข้อคิดรอบตัว.html..
จะมีวิธีการเติมบุญให้กับชีวิตเราได้อย่างไรบ้าง
  ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ จะเห็นคนไปทำบุญกัน ในแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันและกลุ่มอายุก็ยิ่งแตก.. ชม 15382 ครั้ง (28 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/เติมบุญ-ข้อคิดรอบตัว.html..
กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด
  ดูก่อนพราหมณ์ แม่น้ำคงคานี้ ย่อมเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด เม็ดทรายในระยะนี้ .. ชม 14028 ครั้ง (14 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กิเลสพันห้า-ตัณหาร้อยแปด.html..
ความปรารถนาของบัณฑิต
  บุคคลควรคบหากับสัตบุรุษ ควรทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษ เพราะเมื่อบุคคลรู้ทั่วถึงธรรมของสัตบุร.. ชม 13116 ครั้ง (07 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความปรารถนาของบัณฑิต.html..
ควรพิจารณากิจของตน
  บุคคล ไม่ควรใส่ใจคำก้าวร้าวของคนอื่น ไม่ควรมองการงานของคนอื่น ว่าเขาทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำ .. ชม 13410 ครั้ง (26 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ควรพิจารณากิจของตน.html..
บุคคลผู้ทรงธรรม
  เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพรา.. ชม 13070 ครั้ง (23 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บุคคลผู้ทรงธรรม.html
สมาธิมีผลต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคนได้จริงหรือ
  ความสำเร็จของชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยศาสตร์แห่งสมาธิ เพราะสมาธิเป็นพื้นฐานสำคัญของการศึกษา เรี.. ชม 14170 ครั้ง (17 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ศาสตร์แห่งสมาธิ-ข้อคิดรอบตัว.html..
หนทางที่ไม่ต้องเกิด
  แต่ไหนแต่ไรมา ยังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทาง และเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได.. ชม 13186 ครั้ง (13 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/หนทางที่ไม่ต้องเกิด.html..
นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต
  ฐานะที่บุคคลเห็นได้ยาก ชื่อว่านิพพาน ไม่มีตัณหา นิพพานนั้นเป็นธรรมจริงแท้ ไม่เห็นได้โดยง่า.. ชม 13662 ครั้ง (29 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิพพานคือเป้าหมายของชีวิต.html..
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง
  ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง บัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริ.. ชม 13994 ครั้ง (28 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง.html..
ภูมิของพระโสดาบัน
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นพระโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป.. ชม 14381 ครั้ง (20 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภูมิของพระโสดาบัน.html..
อุทกดาบส อาฬารดาบส
  เหล่าสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปแล้วสู่กามภพ และรูปภพ หรือแม้ไปสู่ภวัคคพรหม ย่อมกลับ.. ชม 17958 ครั้ง (15 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อุทกดาบส-อาฬารดาบส.html..
สัญญาเวทยิตนิโรธ
  อนุปุพพวิหาร คือธรรมเป็นเครื่องอยู่ตามลำดับ ๙ ประการ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน อากา.. ชม 13899 ครั้ง (11 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สัญญาเวทยิตนิโรธ.html
อรูปภพ
  คำว่าอรูปพรหม ไม่ได้หมายความว่า พรหมผู้ไม่มีรูปร่าง ท่านมีรูปกาย มีความสวยงามยิ่งกว่าพรหมใ.. ชม 13780 ครั้ง (08 มิ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อรูปภพ.html
พรหมปาริสัชชาภูมิ
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำใ.. ชม 13829 ครั้ง (31 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พรหมปาริสัชชาภูมิ.html..
ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต
  ดูก่อนสารีบุตร เราย่อมรู้จักซึ่งเปตวิสัย ทางไปสู่เปตวิสัย และปฏิปทาอันจะยังสัตว์ให้ถึงเปตว.. ชม 13394 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปฏิปทาของผู้ไปเกิดเป็นเปรต.html..
ภพของเปรตผู้มีฤทธิ์
  ท่านพึงบอกชนเหล่าอื่นที่มาสู่ที่นี่ว่า ท่านทั้งหลายจงทำบุญเถิด ท่านทั้งหลายจะได้รับความสุข.. ชม 13603 ครั้ง (18 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ภพของเปรตผู้มีฤทธิ์.html..
โทษของคนมักโกรธ
  คนโกรธมีผิวพรรณทราม ย่อมนอนเป็นทุกข์ ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้ว กลับปฏิบัติสิ่งอันไม่เป.. ชม 14977 ครั้ง (16 มี.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของคนมักโกรธ.html
เกาะติดบรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555
  วันนี้เราจะมาเกาะติดบรรยากาศ ในช่วงโค้งสุดท้าย กับภารกิจปลื้มล้นใจ ในการสถาปนาเส้นทางมหาปู.. ชม 13778 ครั้ง (25 ม.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120124-เกาะติดบรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัย-วันที่-24-มกรา..
กรรมของคนผิดคำสาบาน
  บุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสอง บุคคลผู้ท.. ชม 20511 ครั้ง (17 ม.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กรรมของคนผิดคำสาบาน.html..
ตามรอยมหาปูชนียาจารย์ ตอนที่2 วัดโบสถ์บนสถานที่บรรลุธรรม
  วัดโบสถ์บน บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานที่สำคัญ 1 ใน 6 แห่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระเดชพ.. ชม 14872 ครั้ง (28 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/วัดโบสถ์บน-บางคูเวียง.html..
โทษของการทำปาณาติบาต
  คนพาลผู้มีปัญญาทราม ย่อมประพฤติกับตนเองดังศัตรู ย่อมทำกรรมชั่วที่มีผลเผ็ดร้อน บุคคลทำกรรมใ.. ชม 13261 ครั้ง (28 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของการทำปาณาติบาต.html..
โทษของการพูดโกหก
  เพราะฉะนั้นแล บัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญฉันทาคติ คือความลำเอียงเพราะรัก บุคคลไม่พึงเป็นผู้ท.. ชม 14566 ครั้ง (27 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของการพูดโกหก.html
โทษของความประมาท
  บุคคลใดประมาทในกาลก่อน แล้วกลับมาไม่ประมาทในภายหลัง เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง กระจ่างดังพระ.. ชม 15977 ครั้ง (23 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของความประมาท.html
กรรมตามสนอง
  ผู้ใดประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสดุจเนิน บาปย่อมกลับถึงผู้นั้.. ชม 13972 ครั้ง (09 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กรรมตามสนอง.html
อานิสงส์ทำจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า
  ดูก่อนยาย ขอยายจงนมัสการพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงมีพระยศและกิตติศัพท์ประเ.. ชม 13659 ครั้ง (01 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ทำจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ