World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อานิสงส์ พบ 1552 รายการ

   Tag :    อานิสงส์

พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)
  เมื่อพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ.. ชม 13171 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100911-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-การสร้างมหาทานบ..
สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้ง.. ชม 12395 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ.html..
อานิสงส์การบวช กับ สามัญญผล
  สาเหตุสำคัญที่มี “โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” เพราะปัญหา.. ชม 12423 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อานิสงส์การบวช.html
ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย แสงสว่างกลางขุนเขา
  ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย ดินแดนแห่งสันติสุข แสงสว่างกลางขุนเขา.. ชม 12620 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100908-ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย.html..
ออกแบบชีวิตด้วยศีล
  ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆอีกมากมายในชาติต่อๆไปแม.. ชม 12752 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ออกแบบชีวิตด้วยศีล-ชีวิตออกแบบได้.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 12659 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์
  สุรุจิพราหมณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้ว ก็พลันบังเกิดมหาปีติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้.. ชม 13240 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100907-พระศรีอริยเมตไตรย์-การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพรา..
อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกและเพื่อนๆ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักช..อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ ชม 12272 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ถือศีลได้บุญอย่างไร
  ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนี้ จะช่.. ชม 13067 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ถือศีลได้บุญอย่างไร-ชีวิตออกแบบได้.html..
ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข-หลวงพ่อตอบปัญหา
  เราจะมีวิธีใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข,การบริจาคร่างกายหลังจากที่เราตายแล้วได้บุญมากกว่ากา.. ชม 12464 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน
  ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใด.. ชม 20399 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ (พระสุมังคลพุทธเจ้า)
  มานพบรมโพธิสัตว์จุดไส้ตะเกียงหนึ่งพันไส้ในถาดทองคำนั้นให้ลุกโชนขึ้นมา แล้วนำถาดมาทูนไว้บนศ.. ชม 13390 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100903-พระศรีอริยเมตไตรย์-เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์-พระสุมัง..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 5 การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  ครั้นได้บุตรทั้งสองของพระบรมโพธิสัตว์มาแล้ว ยักษ์ขรทาฐิกะได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสองต่อหน้าพระ.. ชม 13226 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100902--พระศรีอริยเมตไตรย์-การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังค..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานวันธรรมชัย
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดปฏิบัติธรรม และถวายคิลานเภสัช เนื่องในวันธรรมชัย.. ชม 12105 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายปารีสจัดงานวันธรรมชัย.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  พระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.. ชม 13955 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-พระศรีอริยเมตไตรย์-ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ..
ตักบาตรพระ2,500รูปที่จังหวัดร้อยเอ็ด
  มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 2,500 รูป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และรวมพลังส่งกำลังใจช่วย.. ชม 12240 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตร-give_food_offerings_to_a_buddhist_monk.html..
ข่าวงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาซานโฮเซ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 วัดภาวนาซานโฮเซ ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น โดยมีลูก.. ชม 12140 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาซานโฮเซ.html..
พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย
  พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย วิบากของเหล่าชนผู้เลื่อมใสในพระพ.. ชม 12326 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย.html..
ถวายลูกให้แก่พระศาสนา
  ลูกและญาติๆ เคยรบเร้าพระลูกชายสมัยยังเป็นสามเณรให้ลาสิกขาอยู่หลายครั้ง จะมีวิบาก..อานิสงส์อย่างไรบ้าง ชม 12272 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480714_02.html
อาคาร 100 ปี เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
  วิชชาธรรมกายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จน.. ชม 13865 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100811_100year.html
ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดิมชื่อว่าต้น “อัสสัตถพฤกษ์” แต่ที่เรียกกันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะพระ.. ชม 14938 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-03.html
ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?
  นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองมาถวายด้วยความเคารพเลื่อมใสในลักษณะ มหาบุรุษที่สง่างามม.. ชม 13807 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-02.html
ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร
  ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธั.. ชม 15294 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-01.html
ประโยค ๑๐
  การเรียนจบประโยค ๙ อย่างเดียว,การเรียนจบประโยค ๙ แล้วต่อด้วยประโยค ๑๐,การเรียนเฉ..อานิสงส์ต่างกันอย่างไร? ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อย ควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุด?.. ชม 12243 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_490216.html
บวชตลอดชีวิต
  การบวชชั่วคราวแล้วลาสิกขาออกไป ต่อมาภายหลังกลับเข้ามาบวชใหม่จนตลอดชีวิต กับการบว..อานิสงส์แตกต่างกันอย่างไร ? ชม 12744 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480706_01.html
กองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันธรรมชัย จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม
  ขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ในโครงการถวายกองทุนรักษาพร.. ชม 12396 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20100816_bua_patum.html
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 29939 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
วัดพระธรรมกายปารีส เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวไทยและชาวฝรั่งเศส
  พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายปารีส ได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะ ให้กับชาวไทยและชาวฝรั่ง.. ชม 12246 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100825_news1.html
ประมวลภาพ ปล่อยปลา เดือน ส.ค. 2553
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ทีมงาน dmc.tv ได้จัดกิจกรรม ปล่อยปลา ที่วัดมะขาม จัง.. ชม 12457 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/20100823_Fish.html
หมอดูไพ่ยิปซี
  ลูกไม่เคยเรียนวิชาหมอดู แต่ทำไมลูกดูไพ่ยิปซีแม่นมาก และลูกก็นำค่าดูหมอมาทำบุญ จะ..อานิสงส์ไหมคะ? ชม 12549 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_470518.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 18361 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 14644 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 15483 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16738 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
พลิกชีวิตด้วยบุญทอดกฐิน ตอน ฝ่าวิกฤต มารวย
  ถ้าอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์สร้างเสร็จ จะเป็นอาคารที่รองรับการทำงานระดับโลกได้มากกว่านี้ไม.. ชม 12481 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100819_1SPE1_LEFT.html
มหาปูชนียาจารย์ (1)
  ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลาย นี้เป็นมงคลอันสูงสุด.. ชม 12284 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์%20_1.html
พลิกชีวิตด้วยบุญทอดกฐิน
  บทพิสูจน์อานุภาพแห่งบุญ...บุญ คือ เบื้องหลังความสุขความสำเร็จในชีวิต.. ชม 12442 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100816_3MER1.html
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยปลา DMC.TV ประจำเดือน สิงหาคม 2553
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ประจำเดือน สิงหาคม 2553 ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553 ณ วัดมะข.. ชม 12425 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/20100810_Fish.html
เจริญสังฆานุสติ
  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์.. ชม 12229 ครั้ง (15 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เจริญสังฆานุสติ.html
ตักบาตรพระ 10,000 รูป ใจกลางนครหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2553
  ย้อนระลึกนึกถึงบุญ 9 ปี ตักบาตรใจกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ.2544-2552.. ชม 12364 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/020753_give_alms.html
เจริญธัมมานุสติ
  พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น.. ชม 12395 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เจริญธัมมานุสติ.html
พระสังฆคุณ
  สุปฏิปนฺฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ ยทิทํ จตฺตาริ ปุริสยุคานิ อฏฺฐ .. ชม 13170 ครั้ง (12 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสังฆคุณ.html
คนธรรพ์ชวนบวช
  บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมีส่วนในบุญนี้.. ชม 12403 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_2SPE1.html
ครุฑชวนบวช
  บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมีส่วนในบุญนี้.. ชม 12450 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100809_2SPE_RIGHT.html
พระพุทธคุณ ตอน พระผู้เสด็จไปดีแล้ว
  พระสุคต มาจากศัพท์บาลี คือ สุคโต แปลว่า เสด็จไปดี เสด็จไปงาม คือ พระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดี.. ชม 12319 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_พระผู้เสด็จไปดีแล้ว.html..
พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายมินเนโซต้า
  สาธุชนวัดพระธรรมกายมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ เพื่อถวายเป็นพุทธบ.. ชม 12254 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news1.html
บวชแล้วรวย
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12421 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100806_3DHM1.html
ยักษ์ชวนบวช
  ผู้มาบวชหลายๆท่าน ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย มักกล่าวว่า.. ชม 12368 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100805_3SPE1_RIGHT.html
พระพุทธคุณ ตอน พระคุ้มครอง
  มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยคุกคามย่อมยึดเอาภูเขาป่าไม้ว่าเป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งนั้นไม่เก.. ชม 12329 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_พระคุ้มครอง.html..
พญานาคชวนบวช
  ผู้มาบวชหลายๆท่าน ในโครงการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษาในปีนี้ มักกล่าวว่า “ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจ.. ชม 12689 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100803_2SPE1_RIGHT.html


   ค้นหา บทความธรรมะ