World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อานิสงส์ พบ 1814 รายการ

   Tag :    อานิสงส์

อานิสงส์ถวายสังฆทาน
  ด้วยกรรมที่ทำสังฆทานไว้ดีแล้ว และด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้น.. ชม 15300 ครั้ง (06 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายสังฆทาน.html..
อานิสงส์ขอน้อยให้มาก
  เมื่อสามีสั่งว่า เธอจงให้หนึ่งส่วนนะ นางก็มักจะถวายเกินเป็นสองส่วน ทำให้ได้บุญเป็นอันมาก บ.. ชม 13897 ครั้ง (05 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ขอน้อยให้มาก.html..
อานิสงส์ต้อนรับดี
  ถ้าวิญญูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว เขาย่อมรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลัน เหมือนลิ้นที่.. ชม 13444 ครั้ง (04 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ต้อนรับดี.html..
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เทคโนฯบางมด)
  ขอเชิญ สั่งสมบุญ สร้างบารมี “บุญ อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ” ร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธร.. ชม 13700 ครั้ง (04 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ขอเชิญร่วมสวดมนต์-ปฏิบัติธรรม-ฟังธรรม-ณ-มหาวิทยาลัยเทคโน..
ตักบาตรอยุธยา ฉลองพระเข้าพรรษา 1,000 รูป
  ครั้งแรกของอำเภอบางปะอิน ขอเชิญสร้างบุญใหญ่ตักบาตรพระเข้าพรรษา ตักบาตร ฉลองพระเข้าพรรษา 1,.. ชม 13723 ครั้ง (27 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรอยุธยา-ฉลองพระเข้าพรรษา-1-000-รูป.html..
อานิสงส์ถวายผลพุทรา
  เราไม่เห็นวัตถุใดๆ ที่เราจะหามาถวายได้ เราได้เห็นผลพุทราที่สุกแล้วเพียงอย่างเดียว แล้วได้ร.. ชม 13433 ครั้ง (03 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายผลพุทรา.html..
อานิสงส์ถวายมะม่วง
  ผู้มีจิตเลื่อมใส เมื่อได้ถวายทานในหมู่แห่งภิกษุผู้ปฏิบัติตรง ย่อมได้ผลอันไพบูลย์ ผู้นั้นแ.. ชม 14570 ครั้ง (02 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายมะม่วง.html..
อานิสงส์ถวายยารักษาโรค
  ผู้ใดได้ถวายเภสัชแก่เราตถาคต บุคคลนั้นจักรื่นเริงในสุคติโลกสวรรค์เป็นเวลาแสนมหากัป เมื่อมา.. ชม 24663 ครั้ง (01 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายยารักษาโรค.html..
ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม ธุดงคสถาน “นครธรรม”
  มีพระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่าน ชูยอดแห่งมหารัตนมณีที่สุกใส งดงาม อย่างองอาจ สง่า และสง.. ชม 15490 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ทอดผ้าป่าสามัคคี-ปฐพีเกริกธรรม-ธุดงคสถาน-นครธรรม.html..
อานิสงส์ถวายผ้าไตร ๑ แสนผืน
  เราได้เสวยสมบัติในเทวโลกถึง ๓๐๐ ครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง และเป็นพระราชาประ.. ชม 15358 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายผ้าไตร_1_แสนผืน.html..
ตักบาตรศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย ฉลองพระใหม่ 1,000 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554
  มหกรรมพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์บวชใหม่ โครงการบวช 1 แสนรูปเข้าพรรษา ณ ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย.. ชม 14134 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระใหม่-ณ-ศูนย์อบรมวัดพระธรรมกาย-ในวันอาทิตย์ที่-..
ตักบาตรโคราช 5,555 รูป ณ บริเวณลานย่าโม จ.นครราชสีมา
  ตักบาตรโคราช มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ของ จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมตักบาตร.. ชม 14181 ครั้ง (07 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระใหม่-5555-รูป-ณ-บริเวณลานย่าโม-จ-นครราชสีมา.ht..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าถวายองค์พระประธานทั่วทั้งทวีปยุโรป.. ชม 13882 ครั้ง (28 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายลอนดอน-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
อานิสงส์ถวายประทีป
  การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่ง.. ชม 15262 ครั้ง (28 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายประทีป..html..
ตักบาตรสุรินทร์ พระ 1,250 รูป
  จังหวัดสุรินทร์ตักบาตรพระ 1,250 รูป ในอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2554เวลา 06.00 ณ ถนนหน้าตล.. ชม 13595 ครั้ง (27 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรสุรินทร์-พระ-1-250-รูป.html..
อานิสงส์ถวายพวงมาลัย
  ทวยเทพผู้มีศรัทธา คือ เชื่อในพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ย่อมรุ่งโรจน์กว่าดิฉัน โ.. ชม 17866 ครั้ง (27 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายพวงมาลัย.html..
อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย
  ควรทำวันและคืนไม่ให้เปล่าประโยชน์ จะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไปแล้ว ชีวิตของ.. ชม 14209 ครั้ง (26 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย.html..
อานิสงส์การเป็นศรีภรรยาที่ดี
  แม่น้ำเป็นที่อยู่แห่งฝูงปลา ย่อมหลั่งไหลไปสู่สาครท้องทะเลหลวง ซึ่งจะประมาณมิได้ มีสิ่งที่น.. ชม 14031 ครั้ง (25 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์การเป็นศรีภรรยาที่ดี.html..
อานิสงส์ถวายเภสัช
  ดูก่อนเทพธิดา ท่านมีวรรณะงาม เปล่งรัศมีไปทั่วทุกทิศ ดุจดาวประกายพรึก เพราะบุญอะไร ท่านจึงม.. ชม 49573 ครั้ง (23 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายเภสัช.html..
หลับแล้วตื่นกลางวิมาน ตอนที่ 8 (ตอนจบ)
  แต่ไม่ว่าวิบากกรรมเหล่านั้น ลูกจะทำไปด้วยจิตที่มีเจตนาหรือไม่มีเจตนา หรือทำตามหน้าที่ ลูกก.. ชม 13616 ครั้ง (24 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110723-หลับแล้วตื่นกลางวิมาน-ตอนที่-8.html..
งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน 03-07-54 วัดพระธรรมกายบอสตัน
  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยในภาคเช้าพระค.. ชม 13159 ครั้ง (22 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน03-07-54-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญ ประจำปี 2554
  การทำบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ทำได้ปีละครั้ง หรือที่เรียกว่าเป็นบุญตามกาล คือ ให้ตามเวลาที่ควรจ.. ชม 22730 ครั้ง (21 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/กฐินสามัคคี-พิธีทอดกฐิน-ประเพณีการทอดกฐิน.html..
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน “ประเดิมทุนก้อนแรกถวายที่ดิน” สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน “ประเดิมทุนก้อนแรกถวายที่ดิน” สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบร.. ชม 13674 ครั้ง (21 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน-ประเดิมทุนก้อนแรกถวายที่ดิน-สร้างศูนย์ปฏิ..
อานิสงส์ถวายทานด้วยตัวเอง
  สำหรับผู้ปรารถนาอยู่ร่วมกับทวยเทพทั้งหลาย ควรที่จะบำเพ็ญกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าผู้ที่ทำบุญไ.. ชม 13402 ครั้ง (21 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายทานด้วยตัวเอง.html..
อานิสงส์ถวายงา
  เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีกิเลส ผ่องใสไม่มัวหมอง ก็เลื่อมใส ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจถ.. ชม 13593 ครั้ง (20 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายงา.html
การอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล เพื่อการศึกษาของแพทย์หลังจากเราตายแล้ว มีอานิสงส์อย่างไรบ้าง
  ให้ร่างกายหลังตายแล้ว นักศึกษาแพทย์ก็เอาศพไปศึกษาหาความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ เพื่อหาทางรักษาค.. ชม 21679 ครั้ง (20 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/อุทิศร่างกาย-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์ถวายตั่ง
  เรายินดี มีจิตโสมนัส ได้ถวายตั่งอันสวยงามแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นนาถะของโลก เป.. ชม 13271 ครั้ง (19 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายตั่ง.html
อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน
  เราเป็นคนเข็ญใจ สมควรได้รับความการุญอย่างยิ่ง ได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พร.. ชม 13692 ครั้ง (18 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน.html..
ประมวลภาพงานบรรพชารุ่นเข้าพรรษา ๙ ก.ค. ๒๕๕๔ Update !
  โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษานี้ เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของพุทธบริษัท ๔ .. ชม 17444 ครั้ง (09 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/20110709-งานบวชพระรุ่นเข้าพรรษา-ภาพเด่นทันเหตุการณ์.html..
อานิสงส์ถวายข้าวตัง
  หญิงผู้ยากไร้ มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวตังแก่เราผู้เที่ยวบิณฑบาต ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น ค.. ชม 13525 ครั้ง (17 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายข้าวตัง.html..
อานิสงส์ถวายอาสนะสงฆ์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทานมิใช่จักมีผลมาก ด้วยการถึงพร้อมแห่งไทยธรรมอย่างเดียว ที่แท้ทานจักมี.. ชม 18798 ครั้ง (15 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายอาสนะสงฆ์.html..
ร่วมทำบุญปล่อยปลากับ DMC.tv เนื่องในวันเข้าพรรษา
  www.dmc.tv ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการปล่อยปลาเนื่องในวันเข้าพรรษา.. ชม 15000 ครั้ง (06 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Activities/ปล่อยปลาวันเข้าพรรษา.html..
อานิสงส์ถวายปูนขาวร่วมสร้างเจดีย์
  ใครๆ ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระสาวก ผู้สมควรบูชา ผ.. ชม 13409 ครั้ง (14 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายปูนขาวร่วมสร้างเจดีย์.html..
อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน
  นอกจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก ปากคน ๑ นหุต บุรุษไรเล่าผู้สามารถจะกล่าว..อานิสงส์ของการถวายที่อยู่อาศัยได้ ชม 13949 ครั้ง (13 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน.html..
พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยให้กระผมได้บวชต่อ
  ปรากฏว่าคืนนั้นเอง กระผมฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ มาบอกว่า “ไม่ต้องห่วง.. ชม 13420 ครั้ง (13 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110712-พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยให้กระผมได้บวชต่อ.html..
อานิสงส์ของการทำจิตผ่องใส
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นที่ไป.. ชม 16098 ครั้ง (12 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ของการทำจิตผ่องใส.html..
อานิสงส์ถวายนมสด
  บุญนิธินั้น ให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างแก่ทวยเทพและมนุษย์ ปรารถนาผลใดๆ ผลนั้นๆ ทั้งปวง ย่อมไ.. ชม 14174 ครั้ง (11 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายนมสด.html
ตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ ถนนตรัง-ปะเหลืยน อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง
  ยามมีภัยเราคนไทยไม่ทิ้งกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน ร่วมงาน.. ชม 14640 ครั้ง (11 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ-1111-รูป-ณ-อำเภอย่านตาขาว-จ-ตรัง.html..
อานิสงส์และสาเหตุของการสร้างพระพุทธรูปคืออะไร
  การที่ใครก็ตามสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา ก็ได้ชื่อว่าได้ยกใจของประชาชนหรือชาวโลกให้สูงขึ้น ให้พ.. ชม 25159 ครั้ง (11 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/สาเหตุการสร้างพระพุทธรูป-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์ถวายเสา ๕ ต้น ร่วมสร้างโรงฉัน
  สัตบุรุษย่อมให้ทาน คือ ข้าวและน้ำที่สะอาด ประณีตตามกาล สมควร เนืองนิตย์ ในผู้ประพฤติพรหมจร.. ชม 13737 ครั้ง (09 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายเสา_๕_ต้น_ร่วมสร้างโรงฉัน.html..
อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส
  ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหลาย ด้วยรัศมี ฉันใด บุคคลผู้ส.. ชม 14324 ครั้ง (08 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส.html..
อานิสงส์ถวายหม้อน้ำหอม
  เรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ภพของเรา ๗ ชั้น สูงสุดน่าหวาดเสียว นางเทพกัญญา ๑ แสน แวดล้อมเราเสม.. ชม 13849 ครั้ง (07 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายหม้อน้ำหอม.html..
การที่พระน้องชายสัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่กลับสึกก่อนจะบาปหรือไม่
  น้องชายสัญญาว่า จะบวชตลอดชีวิตแต่บวชได้เพียง ๗ พรรษา ก็สึกออกมามีครอบครัว สาเหตุเพราะหลังบ.. ชม 14051 ครั้ง (06 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/สัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิต-ที่นี่มีคำตอบ.html..
บุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดมายากจนและลำบากในวัยเด็ก ทำไมบ้านของลูกจึงถูกไฟไหม้
  ลูกมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบาก เพราะเกิดในครอบครัวยากจน มีบ้านก็ถูกไฟไหม้จนไม่มีที่จะอยู่ แต่.. ชม 21447 ครั้ง (04 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ซินเดอเรลล่า-ที่นี่มีคำตอบ.html..
Wow ! เปิดบ้านกัล ฯ ณ ประเทศเยอรมนี สวย
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนในเม.. ชม 13260 ครั้ง (04 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/บ้านกัลยาณมิตรร้านอาหารลายไทย%20เมืองมนไฮม%20ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเย..
อานิสงส์ถวายที่นอน
  หากมีที่นอนที่นุ่มนวลประณีตก็จะทำให้สรีระร่างกายนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ อย่ากระนั้นเลย เ.. ชม 15174 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายที่นอน.html..
อานิสงส์ถวายรองเท้า
  เราได้ถวายรองเท้าแด่พระพุทธเจ้า พระนามว่ากกุสันธะ ผู้เป็นปราชญ์ มีบาปอันลอยแล้ว อยู่จบพรหม.. ชม 18853 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายรองเท้า.html..
อานิสงส์ถวายทานแด่พระสงฆ์
  สมัยเป็นมนุษย์ ดิฉันเป็นสตรีผู้ยินดีในการให้ทาน ไม่เคยเบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญเลย เพราะเ.. ชม 21929 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายทานแด่พระสงฆ์.html..
อานิสงส์ถวายเสา ๑ ต้นร่วมสร้างศาลา
  พระเอกถัมภิกเถระ ได้เคยสร้างบุญด้วยการถวายเสาเพียงต้นเดียวเพื่อร่วมสร้างศาลาถวายพระบรมศาสด.. ชม 17415 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายเสา-สร้างศาลา.html..
อานิสงส์ถวายวิหาร
  ลูกไม่ประสงค์จะครองเรือน ลูกยินดีอย่างยิ่งในพระนิพพาน ภพถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ ก็ไม่ยั่งยืน .. ชม 14783 ครั้ง (27 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายวิหาร.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ