World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อานิสงส์ พบ 1572 รายการ

   Tag :    อานิสงส์

พิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป จังหวัดสกลนคร
  โครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย.. ชม 12446 ครั้ง (05 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20101021-ตักบาตรพระจังหวัดสกลนคร.html..
อ.โพธาราม จัดปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา
  ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา.. ชม 12169 ครั้ง (07 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อ.โพธาราม-จัดปฏิบัติธรรม.html..
ปัจเจกพุทธภูมิ
  ผู้หยั่งลงในความเพียรในกาลก่อนย่อมมี..อานิสงส์ ๕ ประการเหล่านี้ คือ ๑.ทำให้ได้บรรลุพระอรหัตตผลในปัจจุบัน ๒.ถ้ายังไม่ได้บรรลุพร.. ชม 12291 ครั้ง (04 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ปัจเจกพุทธภูมิ.html
จ.ลำพูน จัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
  สำนักงานกัลยาณมิตรลำพูน ร่วมกับผู้นำบุญและอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีปฏ.. ชม 12219 ครั้ง (06 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์-จ.ลำพูน.html..
V-STAR ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา ถวายปิ่นโตพระธรรมทายาท
  เด็กดี V-STAR โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา จัดกิจกรรมปิ่นโตน้อย ถอยบุญ พูนสุข พร้อมทั้งร่.. ชม 12172 ครั้ง (04 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ร.ร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา.html..
V-STAR จ.หนองบัวลำภู ร่วมพัฒนาวัด
  เด็กดี V-STAR โรงเรียนบ้านโคกกุง และโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ร.. ชม 12244 ครั้ง (01 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/V-STAR-จ.หนองบัวลำภู-พัฒนาวัด.html..
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา
  ผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ยังดำรงพระชนมชีพอยู่ก็ดี พึงบูชาพระบรมธาต.. ชม 12320 ครั้ง (27 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา.html..
ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ หน้าสำนักงานเทศบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
  ร่วมทำบุญจังหวัดปราจีนบุรีครั้งประวัติศาสตร์ “ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง รวมพลังส่งกำลังใจ.. ชม 12238 ครั้ง (27 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ1,000รูป-กบินทร์บุรี.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 15 พระนางปชาบดีโคตมีถวายผ้าสาฎก
  พระนางปชาบดีโคตมีทรงรู้สึกเสียพระทัยเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่ได้รับผ้าสาฎกใหม่เนื้อดีนั้น ก.. ชม 14270 ครั้ง (26 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100925-พระนางปชาบดีโคตมีถวายผ้าสาฎก.html..
ตักบาตรพระ-1000-รูป-จังหวัดเชียงราย
  มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 1,000 รูป จังหวัดเชียงราย.. ชม 12466 ครั้ง (25 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ1000รูปจังหวัดเชียงราย.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน
  ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง) จะมี..อานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก.. ชม 13702 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100920-อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน_LEFT.html..
โครงการปฏิบัติธรรมรวมใจอุบาสิกาแก้ว รุ่นที่ 1
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต ร่วมกับ ชมรมอุบาสิกาแก้ว จากจังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต ได้จัดโครง.. ชม 12225 ครั้ง (19 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ปฏิบัติธรรมรวมใจอุบาสิกาแก้ว.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก
  กรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ทุกขั้นตอนในการผลิต ล้วนทำอย่างละเอียด.. ชม 13774 ครั้ง (19 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100918-พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎกเพื่อถวายแด่พระสั..
บุญจากการบริจาคอวัยวะ บุญจัดงานตักบาตร บุญรักษาศีล
  บุญที่จะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงและมีอวัยวะที่สมบูรณ์นั้นก็มีอยู่ ซึ่งเป็นบุญที่เราสามารถส.. ชม 12777 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100917-บุญจากการบริจาคอวัยวะ-จัดงานตักบาตร-รักษาศีล_RIGHT..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 11 พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช
  ในกาลสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ได้ลงมาบังเกิดเป็.. ชม 13587 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100916-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระเจ้าจักรพรรด..
กิจกรรมบุญ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครโอรีว่า นิวซีแลนด์
  วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบ.. ชม 12183 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครโอรีว่า-นิวซีแลนด์.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครโอรีว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพ.. ชม 12126 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครโอรีว่า-บูชาข้าวพระ-ก.ย.53.html..
รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที
  บุญอันล้ำเลิศย่อมเจริญแก่ชนทั้งหลาย ผู้เลื่อมใสแล้วในบุคคลผู้เลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ คว.. ชม 12667 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระอุกฤษฏ์ ปีติวฑฺฒโน
  พอดวงขยาย แสงสว่างก็มากขึ้น กระผมปล่อยสบายๆ ดวงแก้วก็กระจายตัวกว้างออกไปเรื่อยๆ.. ชม 12374 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100914-ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท.html..
กิจกรรมบุญ วัดพระธรรมกายเท็กซัส
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรม โดยมีสาธุชนเดินทางมาร่วมปฏิบัติธรรม นั่งสมา.. ชม 12233 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/กิจกรรมบุญ-วัดพระธรรมกายเท็กซัส-ส.ค.53.html..
หนทางของพุทธะ
  ดูก่อนสุเมธบัณฑิต จำเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็ม ธรรมดาว่า หม้อน้ำที่คว.. ชม 12215 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/หนทางของพุทธะ.html
พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ
  ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา แต่มีน้อยคนที่รู้ว่า ความสุข คืออะไรและอยู่ที่ไหน.. ชม 12518 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/พบความสุขที่แท้จริงในตัวเราด้วยสมาธิ-ชีวิตออกแบบไ..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)
  เมื่อพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ.. ชม 13367 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100911-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-การสร้างมหาทานบ..
สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้ง.. ชม 12450 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ.html..
อานิสงส์การบวช กับ สามัญญผล
  สาเหตุสำคัญที่มี “โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” เพราะปัญหา.. ชม 12486 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อานิสงส์การบวช.html
ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย แสงสว่างกลางขุนเขา
  ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย ดินแดนแห่งสันติสุข แสงสว่างกลางขุนเขา.. ชม 12745 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100908-ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย.html..
ออกแบบชีวิตด้วยศีล
  ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆอีกมากมายในชาติต่อๆไปแม.. ชม 12894 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ออกแบบชีวิตด้วยศีล-ชีวิตออกแบบได้.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 12743 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์
  สุรุจิพราหมณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้ว ก็พลันบังเกิดมหาปีติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้.. ชม 13415 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100907-พระศรีอริยเมตไตรย์-การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพรา..
อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกและเพื่อนๆ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักช..อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ ชม 12342 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ถือศีลได้บุญอย่างไร
  ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนี้ จะช่.. ชม 13254 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ถือศีลได้บุญอย่างไร-ชีวิตออกแบบได้.html..
ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข-หลวงพ่อตอบปัญหา
  เราจะมีวิธีใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข,การบริจาคร่างกายหลังจากที่เราตายแล้วได้บุญมากกว่ากา.. ชม 12533 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน
  ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใด.. ชม 21976 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ (พระสุมังคลพุทธเจ้า)
  มานพบรมโพธิสัตว์จุดไส้ตะเกียงหนึ่งพันไส้ในถาดทองคำนั้นให้ลุกโชนขึ้นมา แล้วนำถาดมาทูนไว้บนศ.. ชม 13624 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100903-พระศรีอริยเมตไตรย์-เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์-พระสุมัง..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 5 การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  ครั้นได้บุตรทั้งสองของพระบรมโพธิสัตว์มาแล้ว ยักษ์ขรทาฐิกะได้เคี้ยวกินเด็กทั้งสองต่อหน้าพระ.. ชม 13433 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100902--พระศรีอริยเมตไตรย์-การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังค..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดงานวันธรรมชัย
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดปฏิบัติธรรม และถวายคิลานเภสัช เนื่องในวันธรรมชัย.. ชม 12123 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายปารีสจัดงานวันธรรมชัย.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  พระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.. ชม 14261 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-พระศรีอริยเมตไตรย์-ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ..
ตักบาตรพระ2,500รูปที่จังหวัดร้อยเอ็ด
  มหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 2,500 รูป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และรวมพลังส่งกำลังใจช่วย.. ชม 12279 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตร-give_food_offerings_to_a_buddhist_monk.html..
ข่าวงานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาซานโฮเซ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 วัดภาวนาซานโฮเซ ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น โดยมีลูก.. ชม 12164 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญวันอาทิตย์วัดภาวนาซานโฮเซ.html..
พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย
  พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย พระธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย วิบากของเหล่าชนผู้เลื่อมใสในพระพ.. ชม 12369 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย.html..
ถวายลูกให้แก่พระศาสนา
  ลูกและญาติๆ เคยรบเร้าพระลูกชายสมัยยังเป็นสามเณรให้ลาสิกขาอยู่หลายครั้ง จะมีวิบาก..อานิสงส์อย่างไรบ้าง ชม 12315 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480714_02.html
อาคาร 100 ปี เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
  วิชชาธรรมกายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จน.. ชม 14160 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100811_100year.html
ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดิมชื่อว่าต้น “อัสสัตถพฤกษ์” แต่ที่เรียกกันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะพระ.. ชม 15411 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-03.html
ถวายภัตตาหารครั้งใด มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ที่สุด?
  นางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสใส่ถาดทองมาถวายด้วยความเคารพเลื่อมใสในลักษณะ มหาบุรุษที่สง่างามม.. ชม 14020 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-02.html
ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร
  ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธั.. ชม 15834 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-01.html
ประโยค ๑๐
  การเรียนจบประโยค ๙ อย่างเดียว,การเรียนจบประโยค ๙ แล้วต่อด้วยประโยค ๑๐,การเรียนเฉ..อานิสงส์ต่างกันอย่างไร? ในเมื่อชีวิตนี้เป็นของน้อย ควรเลือกเรียนแบบไหนจึงจะดีที่สุด?.. ชม 12288 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_490216.html
บวชตลอดชีวิต
  การบวชชั่วคราวแล้วลาสิกขาออกไป ต่อมาภายหลังกลับเข้ามาบวชใหม่จนตลอดชีวิต กับการบว..อานิสงส์แตกต่างกันอย่างไร ? ชม 12868 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_480706_01.html
กองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันธรรมชัย จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม
  ขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ในโครงการถวายกองทุนรักษาพร.. ชม 12458 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20100816_bua_patum.html
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 32920 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
วัดพระธรรมกายปารีส เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวไทยและชาวฝรั่งเศส
  พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายปารีส ได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมะ ให้กับชาวไทยและชาวฝรั่ง.. ชม 12277 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100825_news1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ