World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อานิสงส์ พบ 1689 รายการ

   Tag :    อานิสงส์

เทพบุตรคนธรรพ์แห่งป่าไม้สีทอง
  ด้วยผลแห่งบุญที่สั่งสมมาตอนยังมีชีวิต ส่งผลให้เมื่อละโลกไปแล้ว ได้ไปเสวยสุข เป็นเทพบุตรคนธ.. ชม 13922 ครั้ง (25 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110223-ปรโลกนิวส์-เทพบุตรคนธรรพ์แห่งป่าไม้สีทอง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 76 อธิมุตตกาลกิริยา
  การทำ อธิมุตตกาลกิริยา หมายถึง อธิษฐานจิตดับชีพของตน เพื่อลงมาเกิดสร้างบารมีบนโล..อานิสงส์พิเศษของพระนิยตโพธิสัตว์ ชม 15566 ครั้ง (24 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110223-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อธิมุตตกาลกิริย..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๔)
  ความงามยามราตรีอยู่ที่รัศมีแห่งแสงจันทร์ ความงามของดวงตะวันอยู่ที่การทอแสงให้กับสรรพสัตว์แ.. ชม 12980 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี-4.html..
รักเลย...เลยชวนกันไปบวช
  การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ของเหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดเลย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสน.. ชม 12780 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110222-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวช-รักเลย-เลยชวนกันไปบวช.html..
โครงการอบรม ยุวเปรียญธรรม
  การอบรมยุวเปรียญธรรม เป็นการปฏิวัตินิสัยของตนเองโดยใช้ปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุก.. ชม 12710 ครั้ง (14 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/บวชเณร-ภาคฤดูร้อน.html
โครงการตักบาตรพระ 3,399 รูป 9 ประเทศ - จ.นครพนม
  ตักบาตรพระ 3,399 รูป 9 ประเทศ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า .. ชม 12481 ครั้ง (14 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตร-นครพนม.html
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๒)
  การประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง เป็นหัวใจของการสร้างบารมี... .. ชม 12559 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดก%20บำเพ็ญอธิษฐานบารมี-2.html..
ตักบาตรพระภิกษุ 99 รูป ณ ลานจอดรถสำเพ็งโพธาราม จ.ราชบุรี
  ขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 99 รูป มหาสังฆทานประวัติศาสตร์ ครั้งแรกของสำเพ็ง.. ชม 13124 ครั้ง (03 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตร-โพธาราม.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 75 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 3
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบังเกิ.. ชม 15547 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110217-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
ประเพณีสร้างองค์พระของชาวพุทธ
  พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ชาวไทยเป็นชาติที่มีพื้นฐานของสันติภาพอยู่ภายในใจตลอ.. ชม 14065 ครั้ง (17 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/buddhist_tradition_casting_buddha_images_th.html
แสงแห่งความสมหวัง เกิดขึ้นแล้ว ณ แดนประสูติ
  พิธีบรรพชาสามเณรครั้งประวัติศาสตร์ จำนวน 111 รูป ณ ประเทศเนปาล ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัม.. ชม 13282 ครั้ง (18 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110216-แสงแห่งความสมหวัง-เกิดขึ้นแล้ว-ณ-แดนประสูติ.html..
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา ตอน พระปัญจทีปิกาเถรี ผู้บูชาด้วยประทีป 5 ดวง
  เราได้ศึกษาถึงอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชาอันเป็นประวัติของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีรัศมีแผ่อ.. ชม 14386 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา-2.html..
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์
  อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้.. ชม 15379 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา.html..
อานิสงส์บุญจากการสร้างองค์พระและพุทธเจดีย์ด้วยทรายหุ้มปิดด้วยแผ่นทอง
  ในบรรดามนุษย์หกพันเจ็ดร้อยกว่าล้านคนทั่วโลกจะมีสักกี่คนที่มีโอกาสรู้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหล.. ชม 14432 ครั้ง (15 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/อานิสงส์สร้างองค์พระปิดเจดีย์-1.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 74 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ตอนที่ 2
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบังเกิ.. ชม 14129 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110215-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 73 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์
  ถ้าหากอานิสงส์พิเศษได้บังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านใดแล้ว พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็จะไม่ไปบังเกิ.. ชม 13557 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110214-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-อานิสงส์พิเศษ-1..
ตักบาตรพระ 2,000 รูป ณ สวนศรีเมืองระยอง
  ขอเชิญตักบาตรพระ 2,000 รูป น้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง .. ชม 12702 ครั้ง (05 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตร-ระยอง.html
ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร
  การบวชพระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะชายที่มีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยที่เข้าสู.. ชม 108852 ครั้ง (27 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ประเพณีการบวชพระ-ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร.html..
ถ่ายทอดสดพิเศษ สดตรงจากเมืองปายในพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป
  ตักบาตรเนื้อนาบุญเมืองปายผ่าน www.dmc.tv ออนไลน์ไปทั่วโลก ผู้มีบุญจากทั่วโลก สามารถเข้ามาร.. ชม 13155 ครั้ง (13 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Live-DMC-tv-Online.html
ตักบาตรพระ1,111รูป ณ ถนนคนเดินเมืองปาย
  ตักบาตรพระ 1,111 รูป วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 06.00 - 08.00 น. ณ ถนนคนเดิน เ.. ชม 12955 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรเมืองปาย.html
อานิสงส์สร้างองค์พระปิดเจดีย์
  ชาวพุทธเชื่อกันว่าบุญจากการสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า .. ชม 13514 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/อานิสงส์สร้างองค์พระปิดเจดีย์.html..
แค่คิดจะสร้างพระ...ก็รวยแล้ว
  เราเกิดมาแล้ว อย่างน้อยต้องทำบุญที่มี..อานิสงส์มากๆ ทำบุญใหญ่ๆสักครั้งหนึ่ง เพื่อให้บุญนี้ติดตัวเราไปในภพชาติเบื้องหน้า.. ชม 14127 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110210-พลิกชีวิตด้วยการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-แค่คิดจะสร..
จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี (๑)
  ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร เป็นผู้ไม่มากด้วยโท.. ชม 12910 ครั้ง (07 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมาร-บำเพ็ญขันติบารมี.html..
ขุนเขาแห่งตำนานและประวัติศาสตร์แห่งเขาแก้วเสด็จ
  คืนพระจันทร์วันเพ็ญลอยดวงเด่นเหนือท้องฟ้า ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต่างจ้องมองและสังเกตว่า มีดวง.. ชม 16058 ครั้ง (04 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/หนึ่งทศวรรษแห่งความทุ่มเทในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ.html..
มหาโควินทสูตรตอนที่ ๗ (ออกบวช)
  บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระวา.. ชม 12455 ครั้ง (02 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตรตอนที่๗.html..
พิธีถวายโคมมาฆประทีปเพื่อใช้จุดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมาฆบูชา
  ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตร และสาธุชนทั่วโลก ได้ร่วมพิธีถวาย "กองทุนโคมมาฆประทีป" เพื่อใช้ประกอบ.. ชม 12992 ครั้ง (31 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/พิธีถวายโคมมาฆประทีปประจำปี2554.html..
โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 39
  โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 39 เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวัน.. ชม 13023 ครั้ง (11 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน-รุ่นที่39.html..
งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษา
  งานบวช เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวช จะต้องบวชให้ได้สักครั้งห.. ชม 32137 ครั้ง (27 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/งานบวชพระ-ครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย.html..
ภาษาบาลีและสันสกฤตมีความสำคัญอย่างไร
  ภาษาไทย แม้จะเป็นภาษาคนละตระกูลกับภาษาบาลีและสันสกฤต แต่ก็รับเอาคำบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษ.. ชม 37849 ครั้ง (26 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ประโยชน์ของภาษาบาลีและสันสกฤต.html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (๓)
  วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ทุกชีวิตย่างสู่วัยเสื่อมและวัยชรา หากเรามองย้อนไปพิจารณาการกระทำ.. ชม 12458 ครั้ง (22 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า-3.html..
วัดพระธรรมกายปารีส ปฏิบัติธรรมธุดงค์ปีใหม่
  วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 – วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554 วัดพระธรรมกายปารีส จ.. ชม 12638 ครั้ง (22 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายปารีส1.html
ลักษณะมหาบุรุษ (๓)
  เวลาธรรมกาย เป็นเวลาที่ทรงคุณค่าที่ทุกท่านจะได้เจริญสมาธิภาวนาร่วมกัน เพื่อกลั่นกาย วาจา ใ.. ชม 12846 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ-3.html
เปลี่ยนจากบ้าน...มาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม
  โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมและ ฟังธรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมในกลุ่มคนทุกระดั.. ชม 13038 ครั้ง (21 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110120-เปลี่ยนจากบ้าน-มาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม.html..
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระมังคลพุทธเจ้า
  การให้ประทีป ชื่อว่าให้จักษุ คนเราแม้ตาดีแต่ถ้าอยู่ในที่มืดก็ไม่เห็นอะไร ต่อเมื่อมีประทีปส.. ชม 17900 ครั้ง (20 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา-พระมังคลพุทธเจ้า.html..
ลักษณะมหาบุรุษ (๒)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12556 ครั้ง (19 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ๒.html
ชัยชนะครั้งที่ ๗ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑ ชนะนันโทปนันทนาคราช)
  ความทุกข์เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชีวิตต่างปรารถนาความสุข แสวงห.. ชม 12647 ครั้ง (12 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่๗ตอนที่๑.html..
อาหาร คือ ยาหลัก
  มีบางคนป่วยพร้อมๆกันกับเพื่อนโรคเดียวกัน แต่หายป่วยเร็วกว่า เช่น นอนหลับซักตื่น.. ชม 13217 ครั้ง (06 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/อาหารคือยาหลัก.html..
ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๓ ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พื้นฐานชีวิตของมนุษย์ทุกคน ล้วนมีความทุกข์กันทั้งนั้น ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงบัดนี้ เราต้อ.. ชม 12649 ครั้ง (06 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชนะสัจจกนิครนถ์.html..
ตักบาตรพระ11,111รูป ณ อ.ธัญบุรี
  ตักบาตรพระ 11,111 รูป วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 06.00 น. ณ ตลาดรังสิต ต. ประชาธ.. ชม 12749 ครั้ง (05 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ11111รูป-ธัญบุรี.html..
ถวายกองทุนห้องสมุด DOU
  ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันสร้างความทรงจำอันดี ต้อนรับปีใหม่ในการถวายกองทุนเพื.. ชม 12548 ครั้ง (03 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ถวายกองทุนห้องสมุด-DOU.html..
ชัยชนะครั้งที่ ๑ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑ ชนะพญามาร)
  เปรียบ..เสมือนดวงสุริยาที่ทอแสงให้ความสว่างในชีวิตแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงโดยไม่เลือกที่รักผลัก.. ชม 13571 ครั้ง (25 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่๑ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.html..
อาชีพแต่งงบบัญชีจะมีวิบากกรรมอย่างไร
  ลูกมีความชำนาญในการทำบัญชี ทั้งที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาเลย อาชีพรับจ้างแต่งงบบัญชีให้กับบริ.. ชม 12819 ครั้ง (20 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อาชีแต่งงบบัญชีจะมีวิบากกรรมอย่างไร-ที่นี่มีคำตอบ.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรม
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง คิสเฮิส รัฐเค้น (Kent).. ชม 12408 ครั้ง (20 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายลอนดอน-นั่งสมาธิ.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Worthing
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Worthing.. ชม 12452 ครั้ง (17 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ปฏิบัติธรรมเมือง-Worthing.html
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองอัลกอย
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้าน.. ชม 12454 ครั้ง (16 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/จัดปฏิบัติธรรมเมืองอัลกอย.html..
ศาสดาเอกของโลก(๓)
  นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นว่า การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ ความแก่ ความเจ็บและความตายก็เ.. ชม 12759 ครั้ง (15 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก(๓).html
นิทรรศการยาวที่สุดในโลก...สุดอลังการ
  การเตรียมงาน วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the World วันที่ .. ชม 15298 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101208-นิทรรศการยาวที่สุดในโลก-สุดอลังการ_RIGHT.html..
ตักบาตรคลองหลวง2553
  มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี ตักบาตรพระ 1,000 รูป ในดครงการตักบาตรพระ 1,00.. ชม 12577 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรคลองหลวง2553.html
โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2554
  โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ปี 2554 ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 39 สำหร.. ชม 13173 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2554.html..
ร.ร.วัดปากพระ ทำหน้าที่ชวนสตรีบวชอุบาสิกาแก้ว
  พระอาจารย์จากศูนย์เผยแผ่ธรรมะ วัดพระธรรมกาย เชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนวัดปากพระ.. ชม 12511 ครั้ง (29 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ร.ร.วัดปากพระ-ชวนอุบาสิกาแก้ว.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ