World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อานิสงส์ พบ 1793 รายการ

   Tag :    อานิสงส์

กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง สุดยอดแห่งบุญ ประจำปี 2554
  การทำบุญทอดกฐินเป็นบุญที่ทำได้ปีละครั้ง หรือที่เรียกว่าเป็นบุญตามกาล คือ ให้ตามเวลาที่ควรจ.. ชม 21885 ครั้ง (21 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/กฐินสามัคคี-พิธีทอดกฐิน-ประเพณีการทอดกฐิน.html..
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน “ประเดิมทุนก้อนแรกถวายที่ดิน” สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม ตำบลธรรมามูล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน “ประเดิมทุนก้อนแรกถวายที่ดิน” สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบร.. ชม 13496 ครั้ง (21 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกัน-ประเดิมทุนก้อนแรกถวายที่ดิน-สร้างศูนย์ปฏิ..
อานิสงส์ถวายทานด้วยตัวเอง
  สำหรับผู้ปรารถนาอยู่ร่วมกับทวยเทพทั้งหลาย ควรที่จะบำเพ็ญกุศลไว้ให้มาก เพราะว่าผู้ที่ทำบุญไ.. ชม 13206 ครั้ง (21 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายทานด้วยตัวเอง.html..
อานิสงส์ถวายงา
  เราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากธุลีกิเลส ผ่องใสไม่มัวหมอง ก็เลื่อมใส ทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจถ.. ชม 13314 ครั้ง (20 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายงา.html
การอุทิศร่างกายให้กับโรงพยาบาล เพื่อการศึกษาของแพทย์หลังจากเราตายแล้ว มีอานิสงส์อย่างไรบ้าง
  ให้ร่างกายหลังตายแล้ว นักศึกษาแพทย์ก็เอาศพไปศึกษาหาความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ เพื่อหาทางรักษาค.. ชม 16865 ครั้ง (20 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/อุทิศร่างกาย-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์ถวายตั่ง
  เรายินดี มีจิตโสมนัส ได้ถวายตั่งอันสวยงามแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะ ผู้เป็นนาถะของโลก เป.. ชม 13039 ครั้ง (19 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายตั่ง.html
อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน
  เราเป็นคนเข็ญใจ สมควรได้รับความการุญอย่างยิ่ง ได้ถวายผ้าครึ่งท่อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พร.. ชม 13521 ครั้ง (18 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายผ้าครึ่งท่อน.html..
ประมวลภาพงานบรรพชารุ่นเข้าพรรษา ๙ ก.ค. ๒๕๕๔ Update !
  โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รุ่นเข้าพรรษานี้ เกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกันของพุทธบริษัท ๔ .. ชม 17061 ครั้ง (09 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/20110709-งานบวชพระรุ่นเข้าพรรษา-ภาพเด่นทันเหตุการณ์.html..
อานิสงส์ถวายข้าวตัง
  หญิงผู้ยากไร้ มีจิตเลื่อมใส ได้ถวายข้าวตังแก่เราผู้เที่ยวบิณฑบาต ด้วยอานุภาพแห่งบุญนั้น ค.. ชม 13341 ครั้ง (17 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายข้าวตัง.html..
อานิสงส์ถวายอาสนะสงฆ์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทานมิใช่จักมีผลมาก ด้วยการถึงพร้อมแห่งไทยธรรมอย่างเดียว ที่แท้ทานจักมี.. ชม 17720 ครั้ง (15 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายอาสนะสงฆ์.html..
ร่วมทำบุญปล่อยปลากับ DMC.tv เนื่องในวันเข้าพรรษา
  www.dmc.tv ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมสร้างมหาทานบารมีด้วยการปล่อยปลาเนื่องในวันเข้าพรรษา.. ชม 14589 ครั้ง (06 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Activities/ปล่อยปลาวันเข้าพรรษา.html..
อานิสงส์ถวายปูนขาวร่วมสร้างเจดีย์
  ใครๆ ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระสาวก ผู้สมควรบูชา ผ.. ชม 13237 ครั้ง (14 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายปูนขาวร่วมสร้างเจดีย์.html..
อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน
  นอกจากพระพุทธเจ้าผู้เป็นนาถะของโลก ปากคน ๑ นหุต บุรุษไรเล่าผู้สามารถจะกล่าว..อานิสงส์ของการถวายที่อยู่อาศัยได้ ชม 13746 ครั้ง (13 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน.html..
พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยให้กระผมได้บวชต่อ
  ปรากฏว่าคืนนั้นเอง กระผมฝันเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ มาบอกว่า “ไม่ต้องห่วง.. ชม 13264 ครั้ง (13 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110712-พระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยให้กระผมได้บวชต่อ.html..
อานิสงส์ของการทำจิตผ่องใส
  เมื่อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นที่ไป.. ชม 15466 ครั้ง (12 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ของการทำจิตผ่องใส.html..
อานิสงส์ถวายนมสด
  บุญนิธินั้น ให้สมบัติน่าใคร่ทุกอย่างแก่ทวยเทพและมนุษย์ ปรารถนาผลใดๆ ผลนั้นๆ ทั้งปวง ย่อมไ.. ชม 13882 ครั้ง (11 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายนมสด.html
ตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ ถนนตรัง-ปะเหลืยน อำเภอย่านตาขาว จ.ตรัง
  ยามมีภัยเราคนไทยไม่ทิ้งกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงทุกท่าน ร่วมงาน.. ชม 14406 ครั้ง (11 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ-1111-รูป-ณ-อำเภอย่านตาขาว-จ-ตรัง.html..
อานิสงส์และสาเหตุของการสร้างพระพุทธรูปคืออะไร
  การที่ใครก็ตามสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา ก็ได้ชื่อว่าได้ยกใจของประชาชนหรือชาวโลกให้สูงขึ้น ให้พ.. ชม 24105 ครั้ง (11 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/สาเหตุการสร้างพระพุทธรูป-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานิสงส์ถวายเสา ๕ ต้น ร่วมสร้างโรงฉัน
  สัตบุรุษย่อมให้ทาน คือ ข้าวและน้ำที่สะอาด ประณีตตามกาล สมควร เนืองนิตย์ ในผู้ประพฤติพรหมจร.. ชม 13531 ครั้ง (09 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายเสา_๕_ต้น_ร่วมสร้างโรงฉัน.html..
อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส
  ดวงจันทร์ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหลาย ด้วยรัศมี ฉันใด บุคคลผู้ส.. ชม 14067 ครั้ง (08 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายข้าวมธุปายาส.html..
อานิสงส์ถวายหม้อน้ำหอม
  เรารื่นรมย์อยู่ในเทวโลก ภพของเรา ๗ ชั้น สูงสุดน่าหวาดเสียว นางเทพกัญญา ๑ แสน แวดล้อมเราเสม.. ชม 13547 ครั้ง (07 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายหม้อน้ำหอม.html..
การที่พระน้องชายสัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิตแต่กลับสึกก่อนจะบาปหรือไม่
  น้องชายสัญญาว่า จะบวชตลอดชีวิตแต่บวชได้เพียง ๗ พรรษา ก็สึกออกมามีครอบครัว สาเหตุเพราะหลังบ.. ชม 13687 ครั้ง (06 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/สัญญาว่าจะบวชตลอดชีวิต-ที่นี่มีคำตอบ.html..
บุพกรรมใดทำให้ลูกเกิดมายากจนและลำบากในวัยเด็ก ทำไมบ้านของลูกจึงถูกไฟไหม้
  ลูกมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบาก เพราะเกิดในครอบครัวยากจน มีบ้านก็ถูกไฟไหม้จนไม่มีที่จะอยู่ แต่.. ชม 20313 ครั้ง (04 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ซินเดอเรลล่า-ที่นี่มีคำตอบ.html..
Wow ! เปิดบ้านกัล ฯ ณ ประเทศเยอรมนี สวย
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนในเม.. ชม 13148 ครั้ง (04 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/บ้านกัลยาณมิตรร้านอาหารลายไทย%20เมืองมนไฮม%20ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเย..
อานิสงส์ถวายที่นอน
  หากมีที่นอนที่นุ่มนวลประณีตก็จะทำให้สรีระร่างกายนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ อย่ากระนั้นเลย เ.. ชม 14722 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายที่นอน.html..
อานิสงส์ถวายรองเท้า
  เราได้ถวายรองเท้าแด่พระพุทธเจ้า พระนามว่ากกุสันธะ ผู้เป็นปราชญ์ มีบาปอันลอยแล้ว อยู่จบพรหม.. ชม 17919 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายรองเท้า.html..
อานิสงส์ถวายทานแด่พระสงฆ์
  สมัยเป็นมนุษย์ ดิฉันเป็นสตรีผู้ยินดีในการให้ทาน ไม่เคยเบื่อหน่ายในการสั่งสมบุญเลย เพราะเ.. ชม 21387 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายทานแด่พระสงฆ์.html..
อานิสงส์ถวายเสา ๑ ต้นร่วมสร้างศาลา
  พระเอกถัมภิกเถระ ได้เคยสร้างบุญด้วยการถวายเสาเพียงต้นเดียวเพื่อร่วมสร้างศาลาถวายพระบรมศาสด.. ชม 16309 ครั้ง (30 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายเสา-สร้างศาลา.html..
อานิสงส์ถวายวิหาร
  ลูกไม่ประสงค์จะครองเรือน ลูกยินดีอย่างยิ่งในพระนิพพาน ภพถึงแม้ว่าจะเป็นทิพย์ ก็ไม่ยั่งยืน .. ชม 14466 ครั้ง (27 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายวิหาร.html..
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระ 100,000 รูปเข้าพรรษานี้
  การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก การได้เกิดเป็นชายและได้โอกาสมาบวชในพระพุทธศาสนาเป..อานิสงส์ผลบุญมากมายเช่นกัน ขอเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นเจ้าภาพ โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1.. ชม 14062 ครั้ง (27 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/เจ้าภาพ-บวชพระ-100,000รูป-เข้าพรรษา.html..
เปิดร้านและเปิดบ้านกัลยาณมิตร เมืองแยบว์เล่
  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา พระอาจารย์จากวัดพุทธสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปที่เมืองแย.. ชม 13207 ครั้ง (27 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/เปิดร้านและเปิดบ้านกัลยาณมิตรเมืองแยบว์เล่.html..
อานิสงส์ถวายมหาวิหารทาน
  เหตุที่ต้องมายืนตากฝนอย่างนี้ ก็เพราะไม่เคยได้ทำบุญสร้างศาลาวิหารถวายวัดเลย อย่างกระนั้นเ.. ชม 14703 ครั้ง (27 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายมหาวิหารทาน.html..
อานิสงส์ถวายสังฆาราม
  การทำบุญวิหารทานเป็นสังฆาราม เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ เพราะเป็นการอำนวยความสะดวก.. ชม 14325 ครั้ง (25 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายสังฆาราม.html..
นิตยสารฟอร์บส์ของสหรัฐ จัดอับดับเศรษฐีผู้ใจบุญ ไทยติดอันดับ 4 คน
   ชม 18257 ครั้ง (24 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/นิตยสารฟอร์บส์ของสหรัฐจัดอับดับเศรษฐีผู้ใจบุญ.html..
เหตุใดคุณแม่จึงมีคู่แข่งทางการค้าตลอดและจะแก้ไขได้อย่างไร
  คุณแม่เปิดร้านขายของชำ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น แต่คุณแม่ก็ไม่ค่อยชอบไปไหนอ้างว่าเป็นห่วงร้าน .. ชม 15083 ครั้ง (24 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/คู่แข่งคู่ค้า-ที่นี่มีคำตอบ.html..
อานิสงส์ถวายอารามสงฆ์
  ผลบุญที่เกิดจากการถวายอารามสงฆ์นี้ มี..อานิสงส์ใหญ่มากมาย ดังตัวอย่างของพระอุบาลี ผู้เป็นเลิศในด้านพระธรรมกถึก.. ชม 14273 ครั้ง (23 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายอารามสงฆ์.html..
ปฏิบัติธรรม บ้านกัลยาณมิตรนินน้อย กึนเทอร์
  เมื่่อวันอาทิตย์ที่่่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่ีผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนใ.. ชม 13191 ครั้ง (22 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนินน้อยกึนเทอร์.html..
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย
  การถวายที่ดินเพื่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม นำพาสาธุชนได้มาประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเป็นหนทางแห่ง.. ชม 12818 ครั้ง (22 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อสร้างเป็นศูนย..
ขอเชิญผู้มีบุญร่วมทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษา แด่คณะสงฆ์ 645 วัด
  “การรวมสงฆ์ เป็นการยาก”ในครั้งนี้ถือเป็นวันมงคลยิ่ง ที่เหล่าสาธุชนจะได้เห็นภาพอันประเสริฐค.. ชม 16127 ครั้ง (21 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ขอเชิญผู้มีบุญร่วมทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษา-แด่คณะสงฆ์-645-วัด.html..
เงินงอกเป็นแสนด้วยอานิสงส์บวชพระ
  เชิญชายไทยบวชเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 7 พ.ย. 2554 ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาห.. ชม 13379 ครั้ง (21 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110620-เงินงอกเป็นแสนด้วยอานิสงส์บวชพระ.html..
คนที่ชอบอนุโมทนาบุญกับคนที่ชอบบาปจะมีผลต่างกันอย่างไร
  ถ้าใจของเราแต่เดิมใสเหมือนพลาสติก ทันทีที่อนุโมทนาบุญ ใจจะใสขึ้น ใสเหมือนกระจกเลย ถ้าเดิมใ.. ชม 14861 ครั้ง (20 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/ผลต่างของการอนุโมทนาบุญและบาป-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานุภาพบุญของผลบวช
  ฤดูอุปสมบทเข้ามาแล้วเพราะช่วงนี้จนถึงเข้าพรรษาในเดือนกรกฎาคม ชายไทยทุกคนที่นับถือศาสนาพุทธ.. ชม 16855 ครั้ง (04 พ.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/บวชดีอย่างไรบวชได้อะไรและเพื่ออะไร.html..
แข่งบุญสร้างบารมีอานิสงส์มากมาย
  คนเราทุกคนต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่ควรแสวงหาสิ่งที่เป็นอบายทั้งหลายสิ่งพวกนั้นล้วนแต่เป็นไฟเผ.. ชม 13592 ครั้ง (18 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/แข่งบุญสร้างบารมีอานิสงส์มากมาย.html..
การทำบุญด้วยการสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิตจะได้บุญอย่างไร
  การสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิต เป็นกิจกรรมคนละอย่างกัน ลูกนิมิตคือลูกหินที่ทำเป็นลูกกลม โตประ.. ชม 24672 ครั้ง (17 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/บุญสร้างโบสถ์และฝังลูกนิมิต-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
ผู้ชายเจ้าเอย..เมื่อไหร่จะบวชเอย..
  เฉลยชัด!ทุกข้อข้องใจของโครงการบวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษาทุกหมู่บ้านทั่วไทย เมื่อหมดข้อสงสัย.. ชม 21628 ครั้ง (15 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ถามตอบ-บวชพระวัดพระธรรมกายดีอย่างไร.html..
เมื่อต้องสอน ผู้มองต่างมุม
  เมื่ออยู่ในสถานะที่แตกต่าง ความคิดความเข้าใจย่อมแตกต่าง ดังเช่น บางคนไม่เข้าใจว่า ทำไม.. ชม 14201 ครั้ง (15 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/เมื่อต้องสอนผู้มองต่างมุม.html..
ตักบาตรพระ 1,171 รูป ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตร “FRESHY”ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 .. ชม 15822 ครั้ง (15 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ-1-171-รูป-ณ-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-บางเขน.htm..
ประมวลภาพพิธี ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา
  เวลา 9.00 น. ได้มีการจัดขบวนอัญเชิญต้นผ้าป่า ขึ้นบนธรรมะสภาจากนั้นได้มีการปฏิบัติธรรมร่วมก.. ชม 15853 ครั้ง (14 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ประมวลภาพพิธี-ทอดผ้าป่าหล่อเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชา.html..
การทำบุญด้วยเงินที่โกงเขามาจะได้บุญหรือไม่
  คนที่โกงเขามาทำบุญ แม้ว่าเจตนาอยากได้บุญ เวลากรรมส่งผล ได้อะไรมาก็ขาดๆ วิ่นๆ ใช้ได้ประเดี๋.. ชม 15198 ครั้ง (13 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/บุญปนบาป-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
การบริจาคโลหิตเป็นการทำบุญหรือไม่ ถ้าเป็นจะได้อานิสงส์อย่างไร?
  การบริจาคโลหิตถือว่าเป็นการให้เลือดเนื้อเป็นทานทีเดียว ได้บุญมากระดับอุปบารมี คือเป็นบุญที.. ชม 20709 ครั้ง (10 มิ.ย. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/การบริจาคโลหิต-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ