World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ตักบาตร พบ 2980 รายการ

   Tag :    ตักบาตร    ตักบาตรดอกไม้    ตักบาตรหาดใหญ่

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายทองคำและถวายคิลานเภสัช.. ชม 12863 ครั้ง (29 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายจอร์เจีย-จัดพิธีถวายคิลานเภสัช.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทภาคฤดูร้อน.. ชม 12672 ครั้ง (29 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายออเรกอน%20จัดพิธีบรรพชาสามเณร.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองบาเซิ่ล
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองบาเซิ่ล.. ชม 12732 ครั้ง (29 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จัดปฏิบัติธรรมเมืองบาเซิ่ล.html..
นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมพิธีตักบาตรพระ
  นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมพิธี..ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน 323 รูป.. ชม 14020 ครั้ง (27 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/นักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก-ร่วมพิธีตักบาตรพระ.html..
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ที่ประเทศเนเธอแลนด์.. ชม 12795 ครั้ง (27 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์-จัดปฏิบัติธรรม.html..
พิธีถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก ตอนที่ 2
  เช้าของวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นวันบุญประวัติศาสตร์ที่ชาวแม่ลาน้อยยังคงปลื้.. ชม 14688 ครั้ง (27 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130626-พิธีถวายองค์พระประธาน-ณ-วัดป่าหมาก-ตอนที่-2.html..
วันเข้าพรรษา เรื่องเล่าเข้าพรรษา ตอนที่ 2
  เรื่องเล่าเข้าพรรษา สำหรับท่านที่อยากจะเพิ่ม เพิ่มให้ได้บุญบารมีเต็มๆ ให้สมกับเข้าพรรษานี่.. ชม 20567 ครั้ง (25 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันเข้าพรรษา-เรื่องเล่าเข้าพรรษา-ตอนที่-2.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช.. ชม 12684 ครั้ง (25 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเท็กซัส-จัดพิธีถวายคิลานเภสัช.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารสมปรารถนา และพิธีถว.. ชม 12632 ครั้ง (25 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายฟลอริดา-จัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรมเมืองอ๊อกลี่
  วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองอ๊อกลี่ ประเทศฝรั่งเศส.. ชม 12799 ครั้ง (24 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายปารีส-จัดปฏิบัติธรรมเมืองอ๊อกลี่.html..
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก.. ชม 12908 ครั้ง (24 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์-จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร.html..
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดตักบาตรรับน้องใหม่
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จัดพิธี..ตักบาตร พระ 556 รูป เพื่อต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556.. ชม 13959 ครั้ง (22 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี-จัดตักบาตรรับน้องใหม่.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์.. ชม 12520 ครั้ง (22 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายซีแอตเติล-จัดงานบุญวันอาทิตย์.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรม เมืองฮันโนเฟอร์
  พระอาจารย์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองฮันโนเฟอร์.. ชม 12571 ครั้ง (22 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพุทธฮัมบวร์ก-จัดปฏิบัติธรรม-เมืองฮันโนเฟอร์.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก้ จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดให้มีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน Summer Youth camp ระหว่างอายุ 9-1.. ชม 13692 ครั้ง (21 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชิคาโก้-จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน.html..
วัดพุทธบอร์คโด จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศสจัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธี..ตักบาตรข้าวสารอาหาร ชม 12729 ครั้ง (21 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพุทธบอร์คโด-จัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
วัดพระธรรมกายไทเป จัดสอนสมาธิสำหรับชาวไต้หวัน
  วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน ได้จัดคอร์สสอนสมาธิ 3 เดือนสำหรับชาวไต้หวัน.. ชม 13382 ครั้ง (20 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายไทเป-จัดสอนสมาธิสำหรับชาวไต้หวัน.html..
จังหวัดสมุทรปราการ จัดตักบาตรพระ 11,111 รูป
  จังหวัดสมุทรปราการ จัดตักบาตรพระกว่า 11,111 รูป มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฉลององค์พระสม.. ชม 13345 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จังหวัดสมุทรปราการ-จัดตักบาตรพระ-11111-รูป.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) .. ชม 12409 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดภาวนาเกาลูน-จัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
  มหาธรรมกายเจดีย์ เป้าหมายในการก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ องค์มหาธรรมกายเจดีย์ มหาธรรมกายเจดี.. ชม 22136 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/มหาธรรมกายเจดีย์.html..
วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ จัดปฏิบัติธรรมเมือง Nunningen
  วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองนุนนินเง่น .. ชม 12650 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์-จัดปฏิบัติธรรมเมือง-Nunningen.h..
พระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนา เดินธุดงค์
  พระธรรมทายาทโครงการพุทธบุตรล้านนา ได้ปฏิบัติสมณะกิจ ออกเดินบิณฑบาต และเดินธุดงค์เพื่อโปรดญ.. ชม 13373 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนา-เดินธุดงค์.html..
ประมวลภาพตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป
  ประมวลภาพตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป ฉลององค์พระสมุทรเจดีย์ รอบองค์พระสมุทรเจดีย์ - ห.. ชม 13909 ครั้ง (18 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพตักบาตรสมุทรปราการ-พระ-11,111-รูป.html..
ตักบาตรพระมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระ 1,173 รูป
  ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ..ตักบาตรพระ 1,173 รูป ต้อนรับ Freshy KU 73 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556.. ชม 14060 ครั้ง (18 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรพระมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-พระ-1173-รูป.html..
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557
  กิจกรรมเรียนรู้คู่การอ่านเนื่องในวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2557 ประวัติสุนทรภู่ กลอนส.. ชม 38959 ครั้ง (13 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/กิจกรรมวันสุนทรภู่.html
วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองบลัว
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองบลัว ประเทศฝรั่งเศส.. ชม 12752 ครั้ง (13 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายปารีส-จัดปฏิบัติธรรม%20เมืองบลัว.html..
ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
  วัดพระธรรมกาย ทั้ง 13 ศูนย์สาขาทั่วภาคพื้นอเมริกา ช่วยกันรับบุญต้อนรับพระเถรานุเถระที่มาร่.. ชม 13319 ครั้ง (13 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา.html..
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว.. ชม 12786 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเท็กซัส-จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล.html..
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองโค้ปเล่นซ์
  วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม ณ เมืองโค้ปเล่นซ์.. ชม 12647 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต-จัดปฏิบัติธรรม-เมืองโค้ปเล่นซ์..
วัดภาวนาเซาท์ฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเซาท์ฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาเซาท์ฟลอริดา.. ชม 12367 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดภาวนาเซาท์ฟลอริดา-จัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
อำเภอสันป่าตอง จัดพิธีตักบาตรพระ 1,043 รูป
  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัด..ตักบาตรพระ 1,043 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งส่.. ชม 13027 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/อำเภอสันป่าตอง-จัดพิธีตักบาตรพระ-1,043-รูป.html..
ปรโลกนิวส์ กัลฯ พล.อ.อ.วีระวุธ ตอนที่ 1
  ตอนที่คุณอาจะเสียชีวิต ในช่วงที่ตัวท่านกำลังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้น คุณอาก็พอที.. ชม 13885 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130607-ปรโลกนิวส์-กัลฯ-พล.อ.อ.วีระวุธ-ตอนที่-1_LEFT.html..
วันวิสาขบูชา ณ เมืองฮ่องกง
  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นสวรรค์ของนักช.. ชม 13508 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130610-วันวิสาขบูชา-ณ-เมืองฮ่องกง.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชชาธรรมก.. ชม 12915 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายนางาโน่-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วัดพุทธบอร์คโด จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพุทธบอร์คโด.. ชม 12460 ครั้ง (08 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพุทธบอร์คโด-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วัดภาวนาไถจง จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดภาวนาไถจง ประเทศใต้หวัน จัดพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา.. ชม 13259 ครั้ง (08 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดภาวนาไถจง-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 (โครงการ 2)
  ขอเรียนเชิญ สาธุชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทโครงการอบรมธรรมทายาท อุปสมบทหมู่ ระด.. ชม 15638 ครั้ง (16 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท-ระดับอุดมศึกษา-รุ่นที่-41.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าถวายย.. ชม 12879 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล.. ชม 12601 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล.html..
ประมวลภาพตักบาตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6 มิ.ย.2556
  ประมวลภาพตักบาตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พระ 1,054 รูป วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 25.. ชม 13818 ครั้ง (07 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ตักบาตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-6-มิ.ย-2556.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้วในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้.. ชม 12699 ครั้ง (06 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว.html..
วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 12811 ครั้ง (06 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำป.. ชม 13027 ครั้ง (05 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/มหาวิทยาลัยแม่โจ้-จัดตักบาตรต้อนรับน้องใหม่.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกา.. ชม 12519 ครั้ง (05 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายลอนดอน-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
ตักบาตรมหาวิทยาลัยบูรพา พระ 1,111 รูป
  ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะพระภิกษุสามเณร 1,111 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. .. ชม 14897 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/มหาวิทยาลัยบูรพา-ตักบาตรพระ-1111-รูป.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนมิ.. ชม 12808 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายบาวาเรีย-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันวิสาขบูชา
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา และพิธีบุพเปตพลี เ.. ชม 12639 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายนางาโน่-จัดงานบุญวันวิสาขบูชา.html..
วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองไลด์มูสเดนเบริ์ก
  วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองไลด์มูสเดนเบริ์.. ชม 12501 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์-จัดปฏิบัติธรรมเมืองไลด์มูสเดนเบริ..
ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่จะได้ร่วมธุดงค์เพื่ออัญเชิญรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (.. ชม 15669 ครั้ง (02 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์.html..
ธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ ในช่วงท้ายของโครงการพระธรรมทายาทจะได้ธุดงค์ เพื่อเผากิเลส.. ชม 16998 ครั้ง (01 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ธุดงค์ธรรมชัยพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ