World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สาธุชน พบ 2690 รายการ

   Tag :    สาธุชน

World news ประจำวันที่ 27 เมษายน 2556
  วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี จัดงานวันคุ้มครองโลก และพิธีถวายกองทุน..สาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชม 13166 ครั้ง (29 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-27-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 26 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก ภายในงา..สาธุชนร่วมงานเป็นจำนวนมากและวัดพระธรรมกายนครเวลลิงตัน จัดงานบุญพิธีบรรพชาสามเณรแก้วรุ่.. ชม 14046 ครั้ง (29 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-26-เมษายน-2556.html..
อเนกวรรณเทพบุตร
  ข้าพเจ้าได้ชักชวนคนอื่นๆ ให้ทำบุญว่า ท่านทั้งหลายจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ค.. ชม 12996 ครั้ง (28 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อเนกวรรณเทพบุตร.html
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระใหญ่ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กั.. ชม 13209 ครั้ง (26 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายจ.ปทุมธานี-จัดพิธีปุพพเปตพลี.html..
World news ประจำวันที่ 25 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน แด่พุทธบุตร 24,000 กว่าวั..สาธุชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรม ชม 13094 ครั้ง (26 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-25-เมษายน-2556.html..
จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล
  จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ เยาวชนได้ใช้ช่วงเวลาป.. ชม 12757 ครั้ง (25 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จังหวัดพิษณุโลก-จัดพิธีบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล.html..
World news ประจำวันที่ 24 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดงานบุญวันคุ้มครองโลก เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ผ่านม.. ชม 12672 ครั้ง (25 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-24-เมษายน-2556.html..
จังหวัดชัยภูมิจัดตักบาตรสามเณรดีศรีตำบล
  จังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีตักบาตรสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล กว่า 500 รูป.. ชม 12689 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จังหวัดชัยภูมิจัดตักบาตรสามเณรดีศรีตำบล.html..
World news ประจำวันที่ 23 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารสมปรารถนา และพิธีอายุวัฒ.. ชม 13217 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-23-เมษายน-2556.html..
พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย
  พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประจำตลอดต่อเนื่อ.. ชม 12979 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีบูชาข้าวพระ.html..
World news ประจำวันที่ 20 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์และวันครอบครัวและพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย.. ชม 13110 ครั้ง (23 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-20-เมษายน-2556.html..
พิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุและสามเณรใหม่
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดตักบาตรฉลองพระภิกษุ และสามเณรใหม่ในโครงการอบรมธรรมทายาทระ.. ชม 13217 ครั้ง (23 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุและสามเณรใหม่.html..
World news ประจำวันที่ 19 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมเมือง Brighton (ไบรตัน)และวัดพุทธสตอก.. ชม 12752 ครั้ง (20 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-19-เมษายน-2556.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดงานบุญล้านนาเดือนเมษายน
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบุญล้านนาประจำเดือนเมษายน.. ชม 13089 ครั้ง (19 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดงานบุญล้านนาเดือนเมษายน.html..
World news ประจำวันที่ 18 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดงานบุญทอดผ้าป่า 23วัดทั่วทวีปยุโรปและวัดภาวนาเกาล.. ชม 13735 ครั้ง (19 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-18-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 17 เมษายน 2556
  วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันสงกรานต์ และประกอบพิธีปุพพเปตพลี .. ชม 13019 ครั้ง (18 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-17-เมษายน-2556.html..
พิธีทำบุญตักบาตรหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์ แม่โจ้
  ธุดงคสถานล้านนาร่วมกับชมรมครอบครัวอบอุ่น หมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์แม่โจ้ จัดพิธีทำบุญตักบาตร.. ชม 13045 ครั้ง (18 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีทำบุญตักบาตรหมู่บ้านแลนด์แอนด์เฮาส์-แม่โจ้.html..
World news ประจำวันที่ 16 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดงานบุญบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนและกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายไทเ.. ชม 12880 ครั้ง (17 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-16-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 15 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายดี.ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด พร้อมทั้งจัดงานบุญเนื่องในว.. ชม 13617 ครั้ง (16 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-15-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 13 เมษายน 2556
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระและสรงน้ำพระธรรมกายและผู้นำบุญชาวบังคลาเทศ.. ชม 13410 ครั้ง (14 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-13-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 12 เมษายน 2556
  วัดพุทธบอร์คโด ประเทศฝรั่งเศส จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพุทธบอร์คโดแล.. ชม 12789 ครั้ง (13 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-12-เมษายน-2556.html..
ความประทับใจในวันบรรพชา
  ผมหลับตาเบาๆ เหมือนใกล้จะนอนหลับ ใจของผมนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆ สักพักแสงสว่างจ้าก็ป.. ชม 13192 ครั้ง (13 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130412-ความประทับใจในวันบรรพชา_RIGHT.html..
พระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน จ.กาญจนบุรี ร่วมพัฒนาวัด
  คณะพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย จังหวัดกาญจนบุรี .. ชม 12584 ครั้ง (12 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน-จ.กาญจนบุรี-ร่วมพัฒนาวัด.html..
World news ประจำวันที่ 11 เมษายน 2556
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเบรเมนและวัดพระธรรมกายจอ.. ชม 12690 ครั้ง (12 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-11-เมษายน-2556.html..
กรณีศึกษา คุณปู่กระจ่าง ใจวงศ์ ตอนที่ 9 (ตอนจบ)
  หลวงน้าของลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยท.. ชม 13007 ครั้ง (12 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130410-กรณีศึกษา-คุณปู่กระจ่าง-ใจวงศ์-ตอนที่9-ตอนจบ_LEFT...
World news ประจำวันที่ 10 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกา.. ชม 12883 ครั้ง (11 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-10-เมษายน-2556.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีปุพพเปตพลีเนื่องในวันพระใหญ่ ภายในงานมีศรัท..สาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชม 12915 ครั้ง (11 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกาย-จัดพิธีปุพพเปตพลี.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศมองโกเลียจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศมองโกเลีย จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีบูชาข้าว.. ชม 12807 ครั้ง (11 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์ปฏิบัติธรรมประเทศมองโกเลีย-จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาห..
พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 2
  โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่ 2 ประจำปี 2556 จัดพิธีตัดปอยผมหน่อแก้วเปรียญธ..สาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ชม 12630 ครั้ง (10 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีตัดปอยผมโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรมรุ่นที่-2.html..
World news ประจำวันที่ 9 เมษายน 2556
  วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายมหาสังฆทาน 24,000 กว่าวัดและวั.. ชม 12649 ครั้ง (10 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-9-เมษายน-2556.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้วภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 26 ครั้งที่2 .. ชม 12935 ครั้ง (09 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดพิธีบรรพชาสามเณรลูกแก้ว.html..
World news ประจำวันที่ 8 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าประจำเดือนเมษายนแ.. ชม 12620 ครั้ง (09 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-8-เมษายน-2556.html..
พิธีตัดปอยผมมัชฌิมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตัดปอยผมมัชฌิมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556.. ชม 12853 ครั้ง (08 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีตัดปอยผมมัชฌิมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน.html..
World news ประจำวันที่ 6 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดพิธีทอดผ้าป่าและพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล.. ชม 12736 ครั้ง (08 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-6-เมษายน-2556.html..
กรณีศึกษา คุณปู่กระจ่าง ใจวงศ์ ตอนที่ 4
  ข่าวการกลับมาบวชของตัวลูกก็ได้แพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มี..สาธุชนจำนวนมาก ได้พากันมากราบและสนทนาพูดคุยกับตัวลูกอยู่เป็นประจำ.. ชม 13095 ครั้ง (06 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130404-กรณีศึกษา-คุณปู่กระจ่าง-ใจวงศ์-ตอนที่-4_LEFT.html..
World news ประจำวันที่ 5 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองซูริคและวัดพระธรรมกายฮ่องก.. ชม 13024 ครั้ง (06 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-5-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 4 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ประเทศลักซัมเบริ์กแล.. ชม 12547 ครั้ง (05 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-4-เมษายน-2556.html..
กรณีศึกษา คุณปู่กระจ่าง ใจวงศ์ ตอนที่ 3
  พระภิกษุรูปนั้นได้เมตตาถ่ายทอด และเล่าถึงประสบการณ์การเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนให้ตัวลูกในภพชาต.. ชม 12833 ครั้ง (05 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130403-กรณีศึกษา-คุณปู่กระจ่าง-ใจวงศ์-ตอนที่-3_RIGHT.html..
World news ประจำวันที่ 3 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมแก่กัลยาณมิตรเมือง Würzburg(วืร์ซบวร.. ชม 12766 ครั้ง (04 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-3-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 2 เมษายน 2556
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันพระใหญ่และวัดภาวนาเ.. ชม 12606 ครั้ง (03 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-2-เมษายน-2556.html..
World news ประจำวันที่ 1 เมษายน 2556
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม บ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเด้กเก้นดอร์ฟ (D.. ชม 12857 ครั้ง (02 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-1-เมษายน-2556.html..
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่รุ่นบูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายา.. ชม 12833 ครั้ง (01 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่รุ่นบูชาธรรม-69-ปี.html..
World news ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2556
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นกองทุนภัตตาหารพระในโครงก.. ชม 12946 ครั้ง (01 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-30-มีนาคม-2556.html..
World news ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2556
  วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรที่ประเทศเนเธอแลนด์และว.. ชม 12604 ครั้ง (30 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-28-มีนาคม-2556.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดอบรมสามเณรแก้ว
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมสามเณรแก้ว ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน.. ชม 12925 ครั้ง (30 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดอบรมสามเณรแก้ว.html..
World news ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2556
  วัดพุทธสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองสตอกโฮล์มและวัดภาวนาเกาล.. ชม 12560 ครั้ง (30 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-29-มีนาคม-2556.html..
เก็บตกความปลื้มไม่รู้จบธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ
  ช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอย เริ่มขึ้นในเวลาที่ปลื้มที่สุด ด้วยการอัญเชิญรูปหล่อท.. ชม 14113 ครั้ง (29 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130328-เก็บตกความปลื้มธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่ทองคำ_RI..
World news ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2556
  พระอาจารย์วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรมให้กับกลุ่มกัลยาณมิตรเมือง.. ชม 12476 ครั้ง (28 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-27-มีนาคม-2556.html..
พิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่ ณ วัดสองพี่น้อง
  สาธุชนจำนวนมากจากทั่วทุกสารทิศ พร้อมใจกันมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์กว่า 1,500 รูป ในพิธีอัญ.. ชม 12569 ครั้ง (28 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำหลวงปู่-ณ-วัดสองพี่น้อง.html..
เกาะติดบรรยากาศธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่
  วันมหาปีตินี้เริ่มต้นขึ้นเวลาสิบโมงเช้า คณะพระธุดงค์ 1,500 กว่ารูป เดินธุดงค์อย่างสงบเสงี่.. ชม 14210 ครั้ง (28 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130327-เกาะติดบรรยากาศธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่_RIGHT.h..


   ค้นหา บทความธรรมะ