World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สาธุชน พบ 3196 รายการ

   Tag :    สาธุชน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน 50 วัด ในวาระครบรอบ 3 ปี ศูนย์ปฏิบัติธรรมเ.. ชม 13672 ครั้ง (24 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570220-ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์จัดพิธีถวายสังฆทาน-50-วั..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา .. ชม 13276 ครั้ง (22 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570214-วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมือง BAD-PARMONT
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองบัด-เพร์มอน.. ชม 12927 ครั้ง (22 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570216-วัดพุทธฮัมบวร์ก-จัดปฏิบัติธรรมเมือง-BAD-PARMONT.h..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดปฏิบัติธรรมเมือง Logansport
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Logansport .. ชม 12861 ครั้ง (21 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชิคาโก-จัดปฏิบัติธรรมเมืองLogansport-2557.h..
ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างสุขพิมานและถว.. ชม 13627 ครั้ง (21 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน-จัดพิธีทอดผ้าป่า-2557.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองทูน
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองทูน.. ชม 13190 ครั้ง (20 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570220-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์-จัดปฏิบัติธรรมเมืองทู..
ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ (1)
  การเพิ่มหรือลดจำนวน เปล่งแสงสว่างเป็นฉัพพรรณรังสีและดวงรัศมี : มีหลายลักษณะและมีบันทึกไว้ม.. ชม 14434 ครั้ง (20 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/ปรากฏการณ์สำแดงอานุภาพของพระบรมธาตุ-(1).html..
ศูนย์การค้าเสนาเฟสจัดตักบาตรพระ 108 รูป
  ศูนย์การค้าเสนาเฟส ได้จัดพิธีตักบาตรพระ 108 รูป เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช.. ชม 13669 ครั้ง (18 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์การค้าเสนาเฟสจัดตักบาตรพระ-108-รูป%20.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวันมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบ.. ชม 12897 ครั้ง (18 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570214-วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวั..
วัดพระธรรมกายดีซีจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวันมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา.. ชม 13469 ครั้ง (18 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570214-วัดพระธรรมกายดีซีจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวันมา..
พิธีอัญเชิญแบบจำลองเจดีย์น้อยดอยสวรรค์
  บันทึกประวัติศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนยอดดอย พิธีอัญเชิญแบบจำลอง “เจดีย์น้อยดอยสวรรค์.. ชม 16003 ครั้ง (18 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140217-พิธีอัญเชิญแบบจำลองเจดีย์น้อยดอยสวรรค์.html..
วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และงานบุญวันมาฆบูชา โดยมีพุทธศาส.. ชม 13912 ครั้ง (17 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายจัดพิธีบูชาข้าวพระและงานมาฆบูชา-2557.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมงานบุญบูชาข้าวพระและงานบุญวันมาฆบูชา.. ชม 13794 ครั้ง (17 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานบุญมาฆบูชา-2557.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานบุญมาฆบูชา
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดโคม.. ชม 13151 ครั้ง (17 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานบุญมาฆบูชา-2557.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป.. ชม 13000 ครั้ง (13 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570213-วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป.html..
กำหนดการพิธีกลั่นแผ่นดินสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ ณ วัดแม่ขิง จ.เชียงใหม่
  กำหนดการกิจกรรมรวมใจสาธุชนบนยอดดอยเพื่อร่วมใจสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ ณ วัดแม่ขิง บ้านแม่โขง ต.นาเกี.. ชม 13501 ครั้ง (13 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140212-กำหนดการพิธีกลั่นแผ่นดินสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์.h..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายโคมมาฆประทีป.. ชม 13355 ครั้ง (12 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/25570209-วัดพระธรรมกายชิคาโก-จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป.htm..
โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 12
  สำนักต่างประเทศธรรมทายาทนานาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 มีผู้เข้ารับการอบรมแล้วกว่า 400 คน จาก.. ชม 15750 ครั้ง (25 พ.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ.html..
วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป
  วัดพระธรรมกาย จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป ซึ่งภายในงานมี..สาธุชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมาก ชม 13516 ครั้ง (10 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกาย-จัดพิธีถวายโคมมาฆประทีป-2557.html..
กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ตอน เบื้องหลังกลีบดอกดาวรวย
  ถนนสายทองคำที่ยาวสุดสายตา หากเพ่งมองให้ชัดลงไปจะพบว่าล้วนเกิดจากดาวรวยกลีบเล็ก ที่ผู้คนนำ.. ชม 13789 ครั้ง (08 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140207-กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย-ปีที่-3-ตอน-เบื้องหลังกลีบ..
พิธีถวายโคมมาฆประทีป เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
  กองทุนถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสาก.. ชม 17510 ครั้ง (31 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีถวายโคมมาฆประทีป-เสาร์ที่-8-กุมภาพันธ์-2557.html..
วันมาฆบูชา 2557 จ.ตราด
  วัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมา.. ชม 14485 ครั้ง (07 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วันมาฆบูชา-2557-ตราด.html..
กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ตอน เบื้องหลังสาธุชนที่มาโปรยดาวรวย
  กว่าที่สาธุชนชุดขาวๆจำนวนมาก จะได้ออกมาโปรยดาวรวยได้พร้อมกันอย่างมากมายมิใช่เรื่องง่ายๆเลย แต.. ชม 13705 ครั้ง (07 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140206-กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย-ปีที่-3-ตอน-เบื้องหลังสาธุ..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Handy hints for the congregation
  คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Handy hints for the congregation ข้อแนะนำสำหรั..สาธุชน ชม 15641 ครั้ง (06 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-Handy-hints-for-the-congrega..
กระป๋องที่ยอดเยี่ยม
  กระป๋องที่ยอดเยี่ยม อย่าดูถูกว่าเป็นเพียงแค่กระป๋องที่ด้อยค่า แม้จะเป็นกระป๋อง ก็ขอเป็นกระ.. ชม 13410 ครั้ง (06 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/กระป๋องที่ยอดเยี่ยม.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันมหาปูชนียาจารย์ และพิธีบำเพ็.. ชม 13296 ครั้ง (05 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายชิคาโกจัดงานวันมหาปูชนียาจารย์-2557.html..
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อส.. ชม 13084 ครั้ง (05 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดภาวนาปาล์มบีชจัดงานวันมหาปูชนียาจารย์-2557.html..
กำหนดการวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2557
  กำหนดการวันวิสาขบูชา วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557.. ชม 18785 ครั้ง (05 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการวันวิสาขบูชา-2557.html..
กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3 ตอน เบื้องหลังเส้นทางพระธุดงค์
  ใครที่ได้มาโปรยดาวรวยบนเส้นทางพระผู้ปราบมาร ก็คงจะอดตื่นเต้นและชื่นชมไม่ได้ เพราะทุกครั้งท.. ชม 13530 ครั้ง (05 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140204-กว่าจะเป็นธุดงค์ธรรมชัย-ปีที่-3-ตอน-เบื้องหลังเส้น..
วัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดงานวันมหาปูชนียาจารย์
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานวันมหาปูชนียาจารย์.. ชม 12995 ครั้ง (04 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายเท็กซัสจัดงานวันมหาปูชนียาจารย์-2557.html..
อยากใจใสตลอดทำอย่างไร
  ผมเป็นอาสาสมัครกองบริการงานบุญไปช่วยงานพระศาสนา ก็รู้ว่าได้บุญได้กุศล แต่ว่าบางทีเหนื่อยแล.. ชม 13295 ครั้ง (04 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/อยากใจใสตลอดทำอย่างไร.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดปฏิบัติธรรมเมืองมาร์เกต
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรเมืองมาร์เกต.. ชม 13009 ครั้ง (03 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570126-วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดปฏิบัติธรรมเมืองมาร์เกต.htm..
เปิดรับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณและผู้แทนแนวกลาง วันมาฆบูชา 2557
   วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ขอเชิญร่วมสมัครเป็นผู้แทนเวียนประทักษิณ รอบม.. ชม 15133 ครั้ง (03 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/เปิดรับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณ-วันมาฆบูชา.html..
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดปฏิบัติธรรมเมือง Fort Lauderdale
  วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Fort Lauderd.. ชม 13494 ครั้ง (03 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570129-วัดภาวนาปาล์มบีชจัดปฏิบัติธรรมเมือง-Fort-Lauderda..
โครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน ทุกจังหวัดทั่วไทย
  โครงการปฏิบัติธรรม 3 วัน 7 วัน ทุกจังหวัดทั่วไทย สถานที่ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพ สถานที่ปฏิบัต.. ชม 73986 ครั้ง (23 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สถานที่ปฏิบัติธรรม-ที่นี่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทยใกล้กรุงเ..
วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี ครั้งที่ 14
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีปุพพเปตพลี เนื่องในวันพระ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญา.. ชม 13397 ครั้ง (30 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายจัดพิธีปุพพเปตพลี-ครั้งที่-14.html..
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารวันที่ 28 มกราคม 2557
  เก็บตกความปลื้มล้นใจ ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทาง พระผู้ปราบมาร ในวันฉลองชัยชิตังเม เป็นวันแห่งมหา.. ชม 15676 ครั้ง (30 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140129-เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารว..
ทดแทนคุณ เอาบุญกับคุณยาย
  คุณยายอาจารย์ฯ ศึกษา “วิชชาธรรมกาย” อยู่ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กับพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุ.. ชม 16833 ครั้ง (29 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ทดแทนคุณ-เอาบุญกับคุณยาย.html..
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองชัยชนะต้อนรับคณะพระธุดงค์ 1,129 รูป
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองชัยชนะต้อนรับคณะพระธุดงค์ จำ.. ชม 13657 ครั้ง (29 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองชัยชนะต้อนรับคณะพระธุดงค์-1129-ร..
หนทางหลุดพ้นจากวิบากกรรม
  วันนี้มีคำถามจากท่านสาธุชนมาว่า ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่า จะต้องอโหสิกรรมใช่หรือไม่.. ชม 14632 ครั้ง (29 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/หนทางหลุดพ้นจากวิบากกรรม.html..
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช
  วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช.. ชม 13001 ครั้ง (28 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570127-วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช.html..
กำหนดการพิธีต้อนรับพระธุดงค์ ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์
  กำหนดการ พิธีต้อนรับพระธุดงค์ ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี .. ชม 15183 ครั้ง (25 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/กำหนดการพิธีต้อนรับพระธุดงค์โครงการธุดงค์ธรรมชัยปีที่..
สาธุชนภาคเหนือร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย
  สาธุชนในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้พร้อมใจกันมาร่วมต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพ.. ชม 13895 ครั้ง (25 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/สาธุชนภาคเหนือร่วมต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย.html..
ความประทับใจที่มีต่อธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 3
  ความปลื้ม ความประทับใจของสาธุชนที่มาร่วมถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ธรรมชัย 1,129 รูป ตลอดระยะทางในทุกๆ วัน ตั้งแ.. ชม 15735 ครั้ง (03 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/ความประทับใจที่มีต่อธุดงค์ธรรมชัยปีที่-3.html..
ชาวกรุงปลื้ม ขานรับธุดงค์ธรรมชัย
  ชาวกรุงฯ ปลื้มธุดงค์ธรรมชัย พระมากถึง 1,500 รูปผ่านใจกลางกรุง ทำให้ใครหลายๆ คน อดไม่ได้ที่.. ชม 17779 ครั้ง (08 เม.ย. 2555)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ชาวกรุงปลื้มธุดงค์ธรรมชัย_RIGHT.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยาย
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์.. ชม 13236 ครั้ง (24 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570123-วัดพระธรรมกายซีแอตเติลจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยาย..
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยาย
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจั.. ชม 13328 ครั้ง (24 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570123-วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดงานวันคล้ายวันเกิดคุณยาย.h..
กำหนดการวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดพระธรรมกาย
  กำหนดการวันมาฆบูชา พิธีบูชาข้าวพระ พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 พิธีมอบโล่.. ชม 18362 ครั้ง (23 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการวันมาฆบูชา-ประจำปี-2557-ณ-วัดพระธรรมกาย.html..
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารวันที่ 21 มกราคม 2557
  ความปลื้มในวันนี้ เริ่มต้นที่วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร ซึ่งพระครูอนุกูลบวรกิจ ผู้ช่วยเจ้าอ.. ชม 15614 ครั้ง (22 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages//20140121-เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารวันที่-21-มกรา..
กำหนดการพิธีจุดประทีปถวายเป็นบูชา ณ พุทธมณฑล
  กำหนดการพิธีจุดประทีปถวายเป็นบูชา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 18.00 - 2.. ชม 14514 ครั้ง (22 ม.ค. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/570122-กำหนดการพิธีจุดประทีปถวายเป็นบูชา-ณ-พุทธมณฑล.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ