World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระพุทธศาสนา พบ 8633 รายการ

   Tag :    พระพุทธศาสนา

ชาวเมียนมา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวเมียนมา เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ .. ชม 492 ครั้ง (07 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611207-ชาวเมียนมา.html..
วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพร.. ชม 414 ครั้ง (07 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611207-วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว .. ชม 398 ครั้ง (07 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611207-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวั.. ชม 397 ครั้ง (07 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611207-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 434 ครั้ง (07 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611207-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
ลูกเสือชาวท้องถิ่นศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์
  คณะครูและลูกเสือชาวท้องถิ่น ได้เดินทางมาศึกษา..พระพุทธศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ ณ วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ .. ชม 345 ครั้ง (07 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611207-วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์.html..
ชาวเวียดนาม เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย
  ชาวเวียดนาม ได้เดินทางมาเยี่ยมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์ .. ชม 566 ครั้ง (06 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611206-ชาวเวียดนาม.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 451 ครั้ง (06 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611206-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระ.. ชม 306 ครั้ง (06 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611206-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบูรณะวัดพระธรรมกายโต.. ชม 378 ครั้ง (06 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611206-วัดพระธรรมกายโตเกียว.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด .. ชม 385 ครั้ง (06 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611206-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
กฎหมายตาวิเศษ
  โลกเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนแปลง เมื่อตำรวจไม่เพียงพอ กฎหมายตาวิเศษจึงเกิดขึ้น.. ชม 473 ครั้ง (05 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/โลกเปลี่ยนไปคนเปลี่ยนแปลง-เมื่อตำรวจไม่เพียงพอ-กฎหมายตาวิเศษ..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่งวั.. ชม 341 ครั้ง (05 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611205-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น .. ชม 327 ครั้ง (05 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611205-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 275 ครั้ง (05 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611205-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด .. ชม 269 ครั้ง (05 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611205-วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรรมกายซีแอตเติล ประเทศหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจั.. ชม 307 ครั้ง (04 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611204-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจัก.. ชม 300 ครั้ง (04 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611204-วัดพระธรรมกายโอซาก้า.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 303 ครั้ง (04 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611204-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี .. ชม 366 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิใน International Day 2018
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้สอนสมาธิใน International Day 2018 .. ชม 387 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 405 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพระธรรมกายปาล์มบีช.html..
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุงวัด .. ชม 386 ครั้ง (03 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611203-วัดพระธรรมกายออเรกอน.html..
คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  คณะพระภิกษุจากวัด Ba vang temple เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั.. ชม 425 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611201-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศล .. ชม 442 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีถวายคิ.. ชม 536 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทงธรรม .. ชม 430 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีลอยกระทง
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญประเพณีลอยกระทง และพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกั.. ชม 402 ครั้ง (01 ธ.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611201-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
บรรยากาศการสอบธรรมศึกษา ณ วัดพระธรรมกาย
  นักเรียนธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท และเอก จำนวน 610 คน ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมสอบธรรมศึกษา ปร.. ชม 642 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611130-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี)
  พุทธศาสนิกชนทั้งชาวประเทศไทยและกัมพูชา ร่วมพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ วัดโพธิมาราม (วัดปาฮี) จั.. ชม 504 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611130-วัดโพธิมาราม.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทง .. ชม 352 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611130-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น .. ชม 387 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611130-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร .. ชม 365 ครั้ง (30 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611130-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
ชาว สปป.ลาว เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  พุทธศาสนิกชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุ.. ชม 691 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611129-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 428 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายเทนเนสซี.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีจุดประทีปกระทงธรรม และพิธีปุพพเป.. ชม 436 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว .. ชม 391 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด .. ชม 402 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีทอดมหากฐินสามัคคี
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดมหากฐินสามัคคี 3 Bigboon เพื่อสถาปนาศูนย์ปฏ.. ชม 326 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายโตเกียว.html..
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินเพื่อสร้างรัตนบัลลังก์ .. ชม 360 ครั้ง (29 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611129-วัดพระธรรมกายมินเนโซตา.html..
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่น
  หมู่บ้านปฏิบัติธรรมญี่ปุ่น วัดพระธรรมกายกุมมะ ได้จัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แก่ช.. ชม 395 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611128-วัดพระธรรมกายกุมมะ.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีลอยกระทงธรรม .. ชม 347 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611128-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐิน ณ เมืองมาตาเล ศรีลังกา
  คณะจากมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐิน ณ เมืองมาตาเล ประเทศศรีลังกา .. ชม 635 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611128-มูลนิธิธรรมกาย.html..
ชาวเวียดนาม มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  ชาวเวียดนามสัญชาติอเมริกาและจากหลากหลายประเทศในยุโรป มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย .. ชม 347 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611128-ชาวเวียดนาม.html..
ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24
  ขอเชิญร่วมงานพิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ และพระเถระ ครั้งที่ 24 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ว.. ชม 588 ครั้ง (28 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611128-พิธีมุทิตาสักการะพระมหาเถระ.html..
ศักดิ์สิทธิ์นอกศาสนา
  พระรัตนตรัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ ทุกคนรู้ดีแล้วผ้ายันต์ เครื่องรางของขลังมาจากไหน.. ชม 504 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/พระรัตนตรัยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ-ทุกคนรู้ดีแล้วผ้ายั..
บรรยากาศสอบนักธรรมโท-เอก ณ วัดพระธรรมกาย
  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2561 ในระดับชั้นนักธรรมโทและเอกพร้อม.. ชม 598 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611127-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น .. ชม 307 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611127-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อขยายวัดและพิธีลอยกระ.. ชม 274 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611127-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
มูลนิธิธรรมกาย ถวายกฐินเมืองไฮเดอราบัด และตรีปุระ
  คณะผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย ร่วมถวายกฐิน ณ วัดสิทธัตถะพุทธวิหาร ไฮเดอราบัด และ วัดธรรมะทีปะ รั.. ชม 261 ครั้ง (27 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611127-มูลนิธิธรรมกาย.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ