World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อาจารย์ พบ 6603 รายการ

   Tag :    อาจารย์    คุณยายอาจารย์

ทำดีแต่อายุสั้น
  คำถาม : รู้จักคนดี ๆ คนหนึ่งแต่กลับอายุสั้น สงสัยว่าทำไมคนทำความดีมาตลอดชีวิต ถึงได้อายุสั.. ชม 687 ครั้ง (13 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611112-ทำดีแต่อายุสั้น.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดิน สร้างศูนย์ปฏิบัต.. ชม 304 ครั้ง (13 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611113-ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร.html..
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น .. ชม 333 ครั้ง (13 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611113-วัดพระธรรมกายโตเกียว.html..
ไม่มีที่ให้พึ่ง
  คำถาม : เราควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากต้องอยู่คนเดียวโดยไม่มีญาติพี่น้องให้พึ่งพาอาศัย.. ชม 555 ครั้ง (12 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611111-ไม่มีที่ให้พึ่ง.mp4.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลองบีช
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองลองบีช .. ชม 591 ครั้ง (12 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611112-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ จัดพิธีทอดกฐิน
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชรในอุปถัมภ์พระมหาโพธิวงศาจารย์ จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทอดกฐินสามั.. ชม 375 ครั้ง (11 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611111-ศูนย์ปฏิบัติธรรมกำแพงเพชร.html..
อยากมีสติว่องไว
  คำถาม : เป็นคนขี้น้อยใจ และชอบชักสีหน้า ทำอย่างไรจึงจะมีสติที่ว่องไว แก้ไขได้ทันคะ.. ชม 565 ครั้ง (10 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611109-อยากมีสติว่องไว.html..
ชาวเมียนมา มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  พระสงฆ์และสาธุชนชาวเมียนมา ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งร่วมสักการะ.. ชม 384 ครั้ง (10 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611110-วัดพระธรรมกาย.html..
กำลังตัดสินใจเป็นโสด
  คำถาม : กำลังตัดสินใจอยู่คนเดียว เป็นโสด แต่ก็ยังกังวลกลัวว่าอยู่ตัวคนเดียว แล้วจะไม่มีใคร.. ชม 544 ครั้ง (09 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611108-กำลังตัดสินใจเป็นโสด.html..
นศ.ชาวจีน ม.นอร์ท กรุงเทพ มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  นักศึกษาชาวจีน จากมหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ได้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย เพื่อศึกษาเรียนรู้วั.. ชม 356 ครั้ง (09 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611109-วัดพระธรรมกาย.html..
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 344 ครั้ง (09 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611109-วัดพุทธไฮล์บรอนน์.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล.. ชม 312 ครั้ง (09 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611109-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่ว.. ชม 347 ครั้ง (08 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611108-ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้.html..
อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด
  คำถาม : ในบรรดาอบายมุขทุกอย่าง อะไรที่ถือว่าเลวร้ายที่สุดครับ.. ชม 517 ครั้ง (08 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611107-อบายมุขที่เลวร้ายที่สุด.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน ประเทศบรูไน จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐินและพิธีบูชาข้าวพระ .. ชม 380 ครั้ง (08 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611108-ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไน.html..
หลับยากแต่ตื่นง่าย
  คำถาม : ผู้ที่นอนยาก แต่ตื่นง่าย เกิดจากกรรมอะไรคะ.. ชม 552 ครั้ง (07 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611106-หลับยากแต่ตื่นง่าย.html..
พระภิกษุชาวเมียนมา เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  พระภิกษุชาวเมียนมา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระมหาธรรมกายเจดี.. ชม 341 ครั้ง (07 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611107-ชาวเมียนมา.html..
มีลูกมากกับมีลูกน้อย
  คำถาม : ผู้ที่มีบุตรมากกับผู้ที่มีบุตรน้อยเป็นเพราะบุญกรรมอะไรคะ.. ชม 503 ครั้ง (06 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/611105-มีลูกมากกับมีลูกน้อย.mp4.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองทุนต้นสมบัติ.. ชม 354 ครั้ง (06 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611106-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พุทธศักราช 2561 .. ชม 368 ครั้ง (06 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611106-วัดพุทธไฮล์บรอนน์.html..
ขอเชิญร่วมพิธีถวาย "ต้นสมบัติจักรพรรดิ" ปีที่ 7
  ขอเชิญร่วมพิธีถวาย "ต้นสมบัติจักรพรรดิ" ปีที่ 7 เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั.. ชม 1008 ครั้ง (06 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/611106-พิธีถวายกองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ-7.html..
ชาวศรีลังกา เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  พระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยชาวศรีลังกา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมสักการะพระ.. ชม 411 ครั้ง (05 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611105-ชาวศรีลังกา.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลั.. ชม 383 ครั้ง (05 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611105-ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองทุนยานพาหนะ .. ชม 428 ครั้ง (05 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611105-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
นักศึกษาชาวจีน ม.นอร์ธกรุงเทพ เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย
  นักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยนอร์ธกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย.. ชม 517 ครั้ง (03 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611103-เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น .. ชม 408 ครั้ง (03 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611103-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
จุลลโพธิชาดก ชาดกว่าด้วยความโกรธ
  ดูก่อนภิกษุ ขึ้นชื่อว่าความโกรธ เธอควรจะห้ามเสีย อันความโกรธเห็นปานนี้ ที่จะทำประโยชน์ให้ใ.. ชม 1493 ครั้ง (01 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-จุลลโพธิชาดก.html..
ชพส. จัดกิจกรรม Social Innovation Camp
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดกิจกรรม Social Innovation Camp .. ชม 862 ครั้ง (01 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611101-Social-Innovation-Camp.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที.. ชม 395 ครั้ง (01 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611101-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดภาวนาเดนเวอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดภาวนาเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน .. ชม 375 ครั้ง (01 พ.ย. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611101-วัดภาวนาเดนเวอร์.html..
เข็นครกขึ้นป.โท-ป.เอก
  ปริญญาตรีสมัยนี้ไม่พอแล้ว ต้องต่อโท ต่อเอก พูดดูง่าย แล้วเรียนจริงจะยากขนาดไหน.. ชม 652 ครั้ง (30 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/ปริญญาตรีสมัยนี้ไม่พอแล้ว%20ต้องต่อโท%20ต่อเอก%20พูดดูง่าย%2..
สงสัยอย่างสร้างสรรค์
  อะไร ที่ไหน ทำไม การตั้งคำถามเป็นเรื่องที่ดี แต่จะสงสัยให้ดีต้องสงสัยอย่างไร.. ชม 840 ครั้ง (27 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข้อคิดรอบตัว/อะไร%20ที่ไหน%20ทำไม%20การตั้งคำถามเป็นเรื่องที่ดี%20แต่จะสง..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไป.. ชม 849 ครั้ง (26 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611026-ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้-จัดพิธีปุพพเปตพลี.html..
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น.. ชม 735 ครั้ง (26 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611026-วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์-จัดสอนสมาธิแ..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น.. ชม 814 ครั้ง (25 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611025-วัดพระธรรมกายลอนดอน-จัดสอนสมาธิสำหรับ..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และพิธีถวายคิ.. ชม 792 ครั้ง (24 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611024-วัดพระธรรมกายนางาโน่.html..
วัดภาวนาโตรอนโต จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไปนิรันตร์ อนันตชัย .. ชม 694 ครั้ง (24 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611024-วัดภาวนาโตรอนโต.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ปฏิบัติธรรมในโครงการใจใสนำสุข รุ่นที่ 12
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดปฏิบัติธรรมในโครงการ ใจใสนำสุข รุ่นที่ 12 .. ชม 719 ครั้ง (24 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611024-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อบำรุ.. ชม 735 ครั้ง (23 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611023-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
พิธีตักบาตรสามเณรใหม่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอนเมือง
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเบญจธรรม ดอนเมือง จัดพิธีตักบาตรฉลองพระภิกษุและสามเณรใหม่ พิธ.. ชม 707 ครั้ง (23 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611023-ศูนย์ปฏิบัติธรรมดอนเมือง.html..
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดพระอภิธร..อาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง .. ชม 728 ครั้ง (23 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611023-วัดพระธรรมกายชิคาโก.html..
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ .. ชม 716 ครั้ง (23 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611023-วัดพระธรรมกายแคนซัส.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 731 ครั้ง (23 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611023-วัดพระธรรมกายบอสตัน.html..
ชพส. จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
  ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนต้นแบบ.. ชม 647 ครั้ง (22 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611022-ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน.html..
วัดพระธรรมกายดีซี จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรั.. ชม 368 ครั้ง (22 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611022-วัดพระธรรมกายดีซี.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น .. ชม 310 ครั้ง (22 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611022-วัดพุทธฮัมบวร์ก.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีปุพพเปตพลี
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่.. ชม 355 ครั้ง (20 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611020-ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีจุดประทีปเนื่องในวันพระ
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีจุดประทีป เวียนประทักษิณรอบรัตนเจดีย์ น้อมถวายเ.. ชม 681 ครั้ง (20 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/611020-ธุดงคสถานล้านนา.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน สอนสมาธิชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้สอนสมาธิชาวท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาว.. ชม 334 ครั้ง (20 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611020-วัดพระธรรมกายลอนดอน.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดปฏิบัติธรรมร้านอาหาร Thai wood house
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม ณ ร้านอาหาร Thai wood house เมือ.. ชม 423 ครั้ง (20 ต.ค. 2561)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ/611020-วัดพระธรรมกายฟลอริดา.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ