World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ธรรมเทศนา พบ 1795 รายการ

   Tag :    ธรรมเทศนา

ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 33
  “พวกพระองค์ได้เพียรพยายาม ทุกวิถีทางเพื่อจะนำสระโบกขรณีมาถวายพระองค์ให้จงได้ แต่เพราะเหตุท.. ชม 18474 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita033.html
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง - ผลของความเพียรพยายาม
  ความขยันหมั่นเพียร เป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จทุกประการ บุคคลผู้มีความเพียรไม่เบื่อหน่ายในกา.. ชม 20926 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-13.html
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง - ผู้ไม่เกียจคร้าน
  ในสังคมของชาวโลกนั้น ความสำเร็จของงานเป็นสิ่งที่ทุกๆ คนต่างปรารถนา งานทุกอย่างจะสำเร็จได้เ.. ชม 15657 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-12.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 32
  ชายผู้เป็นหัวหน้ามิได้สะทกสะท้าน ได้กราบทูลอย่างองอาจว่า “หามิได้พระเจ้าค่ะ พระองค์มิได้รั.. ชม 21199 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita032.html
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง - ทุ่มเทสร้างบารมี
  เมื่อบุคคลปรารภจะทำอะไรแล้ว พึงกระทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะสิ่งเหล่านี้.. ชม 15649 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-11.html
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง - ขยันถูกเวลานำพาสู่ความสำเร็จ
  วันเวลาที่ผ่านไป ได้นำเอาความชรามาสู่เรา ชีวิตมนุษย์มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และในที่สุดก็เสื่อ.. ชม 16099 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-10.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 31
  พวกราชบุรุษชุดเดิมก็ได้ไปป่าวประกาศให้ชาวบ้านปา จีนยวมัชฌคามทราบว่า “เจ้าเหนือหัวมีพระราชป.. ชม 17270 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita031.html
มงคลที่ ๑๔ ทำงานไม่คั่งค้าง - เพียรสู่ความสำเร็จ
  ผู้ที่มีความเพียรพยายาม จะทำอะไรย่อมประสบผลสำเร็จ ดังคำกล่าวที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน คว.. ชม 14271 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-09.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 30
  “คืออย่างนี้พระเจ้าค่ะ... วานนี้พระองค์เพียงแต่รับสั่งให้ฟั่นเชือกทรายมาถวายเส้นหนึ่ง แต่ก.. ชม 15409 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita030.html
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) - ถนอมน้ำใจกันไว้
  เรื่องความน้อยอกน้อยใจนี้เป็นอันตรายมาก บาง ครั้งการแสดงความหวังดีกับผู้ที่เรารัก กลับไม่ไ.. ชม 17466 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-08.html
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) - ยอดนารีั ศรีภรรยา
  การจะใช้ชีวิตคู่ให้ยั่งยืนจนตลอดชีวิตและมีความสุข ตามอัตภาพได้นั้น ภรรยาจำเป็นต้องรู้จักวิ.. ชม 15378 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-07.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 29
  พระราชาทรงปรารถนาจะเล่นชิงช้าพรวนทราย คือ ชิงช้าห้อยที่ทำด้วยเม็ดทรายเนื้อละเอียด ท้าวเธอท.. ชม 14672 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita029.html
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) - คู่ทุกข์ - คู่ยาก
  คุณธรรมอีกอย่างหนึ่งที่พึงมี คือ ทั้งคู่ต้องมีปัญญาเสมอกัน ตั้งแต่ใช้เหตุใช้ผล ใช้สติมากกว.. ชม 15201 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-06.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 28
  ชาวบ้านปาจีนยวมัชฌคามได้อาศัยวิธีหุงต้มตามที่ มโหสถแนะนำ ในที่สุดก็สามารถช่วยกันหุงข้าวเปร.. ชม 15419 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita028.html
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - รักลูกให้ถูกทางนิพพาน
  สำหรับวันนี้เรามารับฟังเรื่องราวของพระเถรีรูป หนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า พระวัฑฒมาตาเถรี ซึ่งนอกจ.. ชม 14161 ครั้ง (29 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-04.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 27
  ท่ามกลางมหาชนที่มารอรับฟังกันอย่างคับคั่ง “เรา..พระเจ้าวิเทหราช ปรารถนาจะเสวยข้าวเปรี้ยวรส.. ชม 15372 ครั้ง (31 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita027.html
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - น้ำใสใจจริง จากมารดา
  สามเณรได้ฟังความในใจและรับรู้ถึงความปรารถนาอัน บริสุทธิ์ของโยมมารดา ก็เกิดความสลดสังเวชใจท.. ชม 14361 ครั้ง (29 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-03.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 26
  มโหสถทำท่าจะหัวเราะ แล้วก็ไม่กล่าวอะไรเลย จึงถามขึ้นว่า “พ่อมโหสถ พวกเราจะทำอย่างไรกันดี เ.. ชม 16512 ครั้ง (31 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita026.html
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - สงเคราะห์บุตรให้เข้าถึงธรรม
  การเลี้ยงลูกตามหลักพุทธศาสนานั้น ต้องเริ่ม ต้นที่พ่อแม่ คือพ่อแม่ต้องทำตัวเป็นต้นแบบที่ดีใ.. ชม 19632 ครั้ง (27 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-02.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 25
  ชาวปาจีนยวมัชฌคามทุกคนที่มารอฟังพระบรมราชโองการ อยู่ในที่นั้น ต่างก็พากันตกตะลึงพรึงเพริดก.. ชม 15239 ครั้ง (31 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita025.html
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - สงเคราะห์บุตรให้เข้าถึงธรรม
  จงเลือกเอาว่า ต้องการให้ลูกของเราเป็นคนดีในระดับใด เรามีสิทธิ์เลือก จะให้เป็นคนดีแบบทางโลก.. ชม 15997 ครั้ง (24 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-01.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 24
  ครั้นมโหสถกุมารและเหล่าสหายมาถึง ได้รับทราบเรื่องที่พระราชารับสั่งให้ร้อยเส้นด้ายใหม่เข้าไ.. ชม 15435 ครั้ง (20 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita024.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - ฝ่าเท้ามารดา หนทางพาสู่สวรรค์
  ในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นช้างเผือก ที่มีความ กตัญญู มีบริวารถึง ๑๐๐,๐๐๐ เชือก สามารถ.. ชม 14157 ครั้ง (12 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-60.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 23
  มโหสถใช้เวลาครุ่นคิดเพียงชั่วครู่เท่านั้น ก็สามารถที่จะเฉลยคำตอบในทันทีว่า “เรื่องนี้ไม่ยา.. ชม 15092 ครั้ง (19 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita023.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - แทนคุณอันสุดซึ้ง ต้องให้เข้าถึงธรรม
  นักปราชญ์ได้กล่าวถึงพระคุณของพ่อแม่ว่า มีมากเกินกว่าที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้ และเป็นการยาก.. ชม 26989 ครั้ง (12 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-59.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - เลี้ยงดูพ่อแม่ เกิดก่อสวรรค์
  วันหนึ่ง พระภิกษุผู้เป็นบุตรเศรษฐีได้ข่าวจากเพื่อนภิกษุอาคันตุกะว่า โยมพ่อโยมแม่ของท่านกำล.. ชม 38329 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-58.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 22
  นับแต่นั้นมา พระเจ้าวิเทหราชก็ได้ผูกปัญหาส่งไปทดสอบชาวปาจีนยวมัชฌคามอย่างต่อเนื่องมิ ได้ขา.. ชม 15986 ครั้ง (19 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita022.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - พระในบ้าน
  ข้าพเจ้าจักเพลิดเพลิน และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใด บุตรเหล่านั้นถูกภรรยา ยุยง รุกรานข.. ชม 14609 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-57.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - พญาช้างโพธิสัตว์
  ความมืดมิดที่ปกคลุมดวงจิตของคนอกตัญญู มืดยิ่งกว่ากลางคืนที่ไร้แสงจันทร์ เพราะ ยามราตรีแม้ไ.. ชม 14347 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-56.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - ผลแห่งอริยวาจา
  วาจาที่เปล่งออกจากปาก จะทำให้เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ หรือเราจะให้เป็นหอก เป็นเข็มที่มาทิ่มแทง.. ชม 15751 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-55.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - ความสัตย์ขจัดอันตราย
  โยมพ่อโยมแม่ของสามเณร เห็นพวกโจรกำลังเตรียมมีดเตรียมหลาวต่อหน้าต่อตา ทั้งหวาดกลัวต่อมรณภัย.. ชม 28817 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-54.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - โคนันทวิสาล
  จะเห็นได้ว่า การกล่าววาจาทุพภาษิต เช่น คำหยาบ คำด่านั้น ไม่ดีเลย เหมือนที่พราหมณ์พูดกับโคน.. ชม 18396 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-53.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 21
  ไม้ท่อนนั้นแม้มองด้วยสายตาจะเห็นว่าเท่ากันทั้งสอง ด้าน แต่เมื่อได้วางลงไปในน้ำ แทนจะจมลงไป.. ชม 15806 ครั้ง (10 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita021.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 20
  สิริวัฒกะเศรษฐีกล่าว พลางยื่นท่อนไม้ตะเคียนคืบหนึ่งส่งให้มโหสถดู “พระราชาทรงมีพระบรม ราชโอ.. ชม 15074 ครั้ง (09 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita020.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - วจีกรรมนำสู่นิพพาน
  เราเป็นผู้มีปกติกล่าวสรรเสริญพระชินวรเจ้าทุกเมื่อ เพราะ กรรมนั้น เราจึงเป็นผู้มีร่างกายและ.. ชม 17852 ครั้ง (06 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-52.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 19
  ฝ่ายอาจารย์เสนกะ เมื่อได้ยินว่าท้าวสักกเทวราชได้เสด็จมาเพื่อประกาศปัญญานุภาพของ มโหสถก็ยิ่.. ชม 14848 ครั้ง (30 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita019.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - กัลยาณวาทะ
  นิครนถ์นาฏบุตร เจ้าลัทธิเดียรถีย์ที่ไม่ชอบใจในพระบรมศาสดา เพราะศรัทธามหาชนของตนเองห่างเหิน.. ชม 14587 ครั้ง (04 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-51.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - วาจาอันเป็นที่รัก
  ภรรยาของบุรุษมีอยู่ ๗ จำพวก เธอเป็นภรรยาพวกไหนใน ๗ จำพวกนั้น (พระบรมศาสดาตรัสถามนางสุชาดา).. ชม 19877 ครั้ง (02 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-50.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 18
  กล่าวถึงพระเจ้าวิเทหราช ครั้นท้าวเธอได้ทรงสดับคำรายงานที่มหาอำมาตย์กราบบังคมทูลถวายผ่านทูต.. ชม 14809 ครั้ง (30 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita018.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - พูดดีเป็นศรีแต่ตัว
  เรื่องราวของนายพรานผู้เป็นบัณฑิต ที่ถูกลูกเศรษฐีทั้ง ๔ คน มาขอชิ้นเนื้อที่ตนหามาได้ โ็ดยท.. ชม 15454 ครั้ง (01 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-49.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 17
  ท้าวสักกเทวราชไม่ตรัสตอบสิ่งใด เมื่อความจริงได้ปรากฏ และบัดนี้มหาชนก็ได้ทราบแล้วว่าพระองค์.. ชม 15381 ครั้ง (29 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita017.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - ราชฑูตรับใช้ตัวเอง
  ตัณหาความทะยานอยาก เป็นสาเหตุของความทุกข์ เมื่ออยากได้ อยากมี อยากเป็น ก็ต้องแสวงหา และใน.. ชม 13895 ครั้ง (25 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-48.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - ผู้นำบุญของโลก
  อานิสงส์จากการทำหน้าที่ผู้นำบุญ ชักชวนผู้อื่นให้ทำความดีนั้น มีอานิสงส์มาก จะทำให้เราอยู่ใ.. ชม 16262 ครั้ง (25 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-47.html
มงคลที่ ๙ มีวินัย - ศีล เส้นทางสู่ความเป็นมนุษย์
  ศีล เป็นคุณธรรมที่จะคุ้มครองรักษากาย วาจา ใจ ของเราให้เรียบร้อยสมบูรณ์ เป็นคุณธรรมเบื้องต.. ชม 14658 ครั้ง (24 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-46.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 16
  มโหสถพิจารณาอยู่ว่า “...ชายเข็ญใจผู้นี้เป็นใครกันแน่ ตาก็ไม่กระพริบ แววตาช่างดูมีอำนาจ ซ.. ชม 15966 ครั้ง (21 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita016.html
มงคลที่ ๙ มีวินัย - ทางมาแห่งสมบัติ
  เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น บุญบารมีและศีลที่เรารักษามาดีแล้วเท่านั้น ที่คอยช่วย.. ชม 14387 ครั้ง (18 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-45.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 15
  ในตอนนี้ ท้าวสักกเทวาธิราช จอมเทพผู้เป็นใหญ่ในภพดาวดึงส์ ทรงตรวจตราดูโลกมนุษย์ด้วยทิพยเนตร.. ชม 16127 ครั้ง (19 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita015.html
มงคลที่ ๙ มีวินัย - อานิสงส์แห่งศีล
  พระปัญจสีลสมาทานิยเถระ เกิดเป็นคนยากไร้ ต้องทำงานรับจ้างอยู่ในนครจันทวดี แต่ท่านเป็นคนมีปั.. ชม 17691 ครั้ง (18 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-44.html
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ - แก้ปัญญาหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง (๔)
  มาถึงตอนนี้พระโพธิสัตว์ได้ตัดสินคดีความเละตรัสตอบคำถามที่นายคามณิจันท์รับปาก เขามาถามทั้งห.. ชม 13498 ครั้ง (18 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-43.html
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ - แก้ปัญญาหาด้วยปัญญาอันลึกซึ้ง (๓)
  พระราชาจึงตรัสถามนายคามณิจันท์ว่า "แล้วความจริงมันเป็นอย่างไรล่ะ ท่านจงเล่ามาซิ" เขาได้เล่.. ชม 13593 ครั้ง (18 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-42.html


   ค้นหา บทความธรรมะ