World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2932 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ผิดไหมที่ทำอาชีพค้าน้ำเมา
  บุญหรือกรรมใดมาส่งเสริมให้ผมได้สืบทอดกิจการตัวแทนจำหน่ายสุราและบุหรี่แต่เพียงผู้เดียวจากคุ.. ชม 13385 ครั้ง (16 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ผิดไหมที่ทำอาชีพค้าน้ำเมา-ที่นี่มีคำตอบ.html..
คาลมิเกีย ดินแดนชาวพุทธแห่งเดียวในทวีปยุโรป
  สาธารณรัฐคาลมิเกีย นับเป็นดินแดนชาวพุทธแห่งเดียวในทวีปยุโรป ที่รับเอาศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาป.. ชม 17880 ครั้ง (16 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101215-คาลมิเกีย-ดินแดนชาวพุทธแห่งเดียวในทวีปยุโรป_RIGHT...
ศาสดาเอกของโลก(๓)
  นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นว่า การเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์ ความแก่ ความเจ็บและความตายก็เ.. ชม 13403 ครั้ง (15 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก(๓).html
ศาสดาเอกของโลก (๒)
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของยอดนักสร้างบารมี ที่สร้างบารมีในทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่ว่าจะ.. ชม 13265 ครั้ง (14 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก2.html
จดหมายจากคุณโฮเวิร์ด แมกเครี่
  ฐานรากอันมั่นคงทางด้านศีลธรรมและจริยธรรมของเยาวชน ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้ก่อตัวขึ้นแล้ว .. ชม 13717 ครั้ง (14 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101213-จดหมายจากคุณโฮเวิร์ด-แมกเครี่.html..
มจร. จัดหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฎฐาน
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐานให้กับ.. ชม 12916 ครั้ง (13 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/มจร.-หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฎฐาน.html..
พระสัพพัญญุตญาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้บริสุทธิ์ หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอา.. ชม 14194 ครั้ง (08 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสัพพัญญุตญาณ.html
วิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร (๒)
  เรือที่แล่นออกสู่ทะเลมหาสมุทร เมื่อมีมรสุมต้องรีบหามุมหลบก่อน ครั้นมรสุมสงบ จึงแล่นเรือต่อ.. ชม 17299 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิเคราะห์การให้ทาน-2.html..
โครงการสอนอักษรจารึกพระไตรปิฎก รุ่น1
  โครงการพระไตรปิฎก สถาบันธรรมชัย ได้รวบรวมคัมภีร์พระไตรปิฎกใบลานฉบับภาษาบาลีที่จา..ปัญญาบารมีและยังได้เรียนรู้พระไตรปิฎกใบลาน ฉบับต่างๆในโลก ท่านสามารถร่วมเป็นอาสาสมัคร.. ชม 13687 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/โครงการสอนอักษรจารึกพระไตรปิฎก-รุ่น1.html..
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง
  โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบถึงแนวทาง และ.. ชม 13074 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/โรงเรียนตะวันชัยวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง.html..
วิเคราะห์การให้ทานของพระเวสสันดร (๑)
  ปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหารอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ค่าครองชีพท.. ชม 14149 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิเคราะห์การให้ทาน.html..
การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม (๒)
  ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ล้วนมีทั.. ชม 17853 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม.html..
ตักบาตรคลองหลวง2553
  มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ อ.คลองหลวง ปทุมธานี ตักบาตรพระ 1,000 รูป ในดครงการตักบาตรพระ 1,00.. ชม 13165 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรคลองหลวง2553.html
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดภาวนาบอสตัน
  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วัดภาวนาบอสตัน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งนับเป็นป.. ชม 14038 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีทอดกฐินสามัคคี-วัดภาวนาบอสตัน.html..
วัดภาวนาบอสตัน จัดพิธีทอดกฐิน
  วัดภาวนาบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2553.. ชม 12651 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/วัดภาวนาบอสตัน-จัดพิธีทอดกฐิน.html..
โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2554
  โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ปี 2554 ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 39 สำหร.. ชม 13902 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2554.html..
คุณลักษณะของพระโพธิสัตว์
  พลังใจของมนุษย์เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ และความใฝ่ฝันอันสูงส่ง จึงทำให้อยากลงมือท.. ชม 16714 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คุณลักษณะของพระโพธิสัตว์.html..
จ.อุดรธานี จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ 122 วัด
  จังหวัดอุดรธานี จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์จำนวน 122 วัด ทั่วทั้งจังหวัดอุดรธานี.. ชม 12847 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/จ.อุดรธานี-จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์122วัด.html..
วัดพระธรรมกายดันนีดิน จัดปฏิบัติธรรม เมือง Queenstown
  วัดพระธรรมกายดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง Queenstown.. ชม 13010 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายดันนีดิน-จัดปฏิบัติธรรมเมืองQueenstown.html..
พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าคณะภาค
  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช.. ชม 13087 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/พิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะภาค.html..
ชวนบวชอุบาสิกาแก้วที่ยโสธร...อย่างแรง
  การทำหน้าที่ชวนคนบวชในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนหนึ่งล้านคนที่ยโสธร ได้รับความร่วมมือเ.. ชม 14172 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101201-ชวนบวชอุบาสิกาแก้วที่ยโสธร-อย่างแรง_RIGHT.html..
ร่วมปล่อยปลาไข่ ปลาดุก และนก-ประจำเดือน ธันวาคม
  ต้อนรับเดือนธันวาคม เดือนแห่งการปิดงบบุญประจำปี 2553 จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่.. ชม 13303 ครั้ง (01 ธ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ร่วมปล่อยปลาไข่-ปลาดุก-และนก.html..
เหตุที่ทำให้มีไอคิวสูง
  คุณแม่ทำกรรมมาอย่างไร ถึงได้ฉลาด ไอคิวสูง เกิดมาในครอบครัวฐานะดี แต่ชีวิตคู่กลับล้มเหลว.. ชม 14443 ครั้ง (30 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/เหตุที่ทำให้มีไอคิวสูง-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พระทศพลญาณ
  มนุษย์ส่วนใหญ่ต่างเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆ เพียงเพื่อให้รู้วิธีการประกอบอาชีพ ที่จะนำมาซึ่งป.. ชม 14943 ครั้ง (30 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระทศพลญาณ.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 34 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (6)
  หลายๆคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้ ทั้งๆที่จริงแล้ว เราสามารถเลือ.. ชม 20370 ครั้ง (30 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101129-พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ_LEFT.html..
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์เมืองกาฬสินธุ์
  กฐินสัมฤทธิ์ของเด็กดีวีสตาร์ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร โรงเรียนประจำตำบลหนองแปน จ.กาฬสิ.. ชม 14189 ครั้ง (28 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101127-กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์เมืองกาฬสินธุ์_RIGHT.html..
พระพุทธลีลา
  พระ ผู้เป็นนาถะของโลก ทรงสมบูรณ์ด้วยจรณะ ไม่ก้าวพระบาทยาวในที่ไกลมาก ไม่ก้าวพระบาทถี่ในที่.. ชม 14032 ครั้ง (27 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธลีลา.html
ทอดกฐิน วัดพระธรรมกายเบลเยียม
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเบลเยียม พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2553.. ชม 12975 ครั้ง (26 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ทอดกฐิน-วัดพระธรรมกายเบลเยียม.html..
อานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัด
  ผมมีอาชีพเป็นตำรวจ บางครั้งผมได้ติดตามจับกุมบุคคลที่มาขโมยของวัด และนำของที่ถูกขโมยมาคืนวั.. ชม 15422 ครั้ง (25 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัด-ที่นี่มีคำตอ..
สัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่ชาวอเมริกัน
  คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนพระพุท.. ชม 12704 ครั้ง (25 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/สัมมนาพุทธศาสนาแก่ชาวอเมริกัน.html..
อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ
  บุญพิเศษ ๕ บุญ คือ บุญถวายดอกบัวบูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญถวายปานะ บุญถวายอังสะกันหนาว บุญจั.. ชม 15304 ครั้ง (24 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อโพธิญาณ
  “การสร้างบารมี” เป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี ดำเนินตามรอยบาทพ.. ชม 13173 ครั้ง (23 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อโพธิญาณ.html..
ชมรมคนรักบุญ จัดปฏิบัติธรรม เนื่องในงานประเพณีชักพระ
  ชมรมคนรักบุญร่วมกับสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้จัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบู.. ชม 12977 ครั้ง (22 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ชมรมคนรักบุญ-ประเพณีชักพระ.html..
จักษุของพระพุทธเจ้า
  มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาความสุข ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต จึงพยายามเสาะแสวงหาที่พึ่.. ชม 14391 ครั้ง (19 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จักษุของพระพุทธเจ้า.html..
พระอรหันต์หาได้ยาก
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของเรา ทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว มีความบริสุทธิ์หมดจดจ.. ชม 13839 ครั้ง (18 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอรหันต์หาได้ยาก.html..
อานิสงส์ของการให้ที่พักและที่สร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบ
  การที่ลูกหาสถานที่พักให้พระภิกษุและอุบาสกระหว่างเรียน และหาสถานที่สร้างวัดไทยนางาโน่ ประเท.. ชม 14445 ครั้ง (17 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการให้ที่พักและที่สร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบ.htm..
เกาะติดกระแสกฐินสัมฤทธิ์ฟีเวอร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  เหลือเวลาอีกเพียง 25 วันเท่านั้น ก็จะถึงวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 5.. ชม 15210 ครั้ง (17 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101116-เกาะติดกระแสกฐินสัมฤทธิ์ฟีเวอร์.html..
อานิสงส์ของการสนับสนุนการศึกษา-ที่นี่มีคำตอบ
  บุญใดทำให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน ได้รับทุนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มีผู้ช่วยเหลือสนั.. ชม 14899 ครั้ง (16 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการสนับสนุนการศึกษา-ที่นี่มีคำตอบ.html..
สักกปัญหสูตร ตอนที่ ๒ (โคปกเทพบุตร)
  การปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา เป็นกรณียกิจ คือ กิจที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจหลักที่จะ.. ชม 13573 ครั้ง (16 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สักกปัญหสูตร1.html
สักกปัญหสูตร ตอนที่๑ ( ฤาจะสิ้นท้าวสักกะ )
  การที่จะดำรงภาวะของความเป็นมนุษย์ ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะจะต้อง.. ชม 14033 ครั้ง (15 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สักกปัญหสูตร.html
อานิสงส์ของการเป็นโยมอาจารย์-แม่พิมพ์ของชาติ-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกเป็นโยมอาจารย์มีหน้าที่ถวายความรู้พระภิกษุสามเณร และบุคลากรในวัด และช่วยออกแบบสื่อสิ่งพ.. ชม 14615 ครั้ง (15 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการเป็นโยมอาจารย์-แม่พิมพ์ของชาติ-ที่นี่มีคำ..
พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ร.ร.บ้านห้วยไซ
  เด็กดี V-Star โรงเรียนบ้านห้วยไซ ร่วมกับสำนักกัลยาณมิตรลำพูน และคณะกัลยาณมิตรจังหวัดลำพูน .. ชม 12686 ครั้ง (16 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/กฐินสัมฤทธิ์-ร.ร.บ้านห้วยไซ.html..
ธุดงค์ธรรมชัย - การเดินทางที่แตกต่าง
  เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล.. ชม 15829 ครั้ง (12 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101111-ธุดงค์ธรรมชัย-การเดินทางที่แตกต่าง_LEFT.html..
วัดวิมุตยาราม จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี
  วัดวิมุตยาราม จัดพิธีทอดกฐิน ซึ่งทางวัดได้รักษาประเพณีโบราณได้นำผ้าสีขาวมาตัดเย็บและย้อมมา.. ชม 12833 ครั้ง (11 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดกฐินวัดวิมุตยาราม.html..
เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมปล่อยปลาไข่ ปลาดุก และนก
  ต้อนรับเดือนธันวาคม เดือนแห่งการปิดงบบุญประจำปี 2553 จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่.. ชม 13370 ครั้ง (09 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ร่วมปล่อยปลาไข่.html
อานิสงส์ของการทำการ์ตูนธรรมะ-ที่นี่มีคำตอบ
  ผู้ที่รับบุญทำการ์ตูนประกอบรายการธรรมะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา จะมีอานิสงส์อย่างไร? แ.. ชม 14404 ครั้ง (08 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการทำการ์ตูนธรรมะ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
กฐินสัมฤทธิ์ V-Star ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร
  เด็กดี V-Star โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์ ณ.. ชม 12920 ครั้ง (08 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร-V-Star.html
ชพส. จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ V-Happy Camp รุ่นที่ 1
  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดค่ายสมาธิกับธรรมชาติ V-Happ.. ชม 12664 ครั้ง (08 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ-รุ่นที่1.html..
อานิสงส์ของการผลิตรายการธรรมะ-ที่นี่มีคำตอบ
  การผลิตรายการธรรมะผ่านทางจานดาวธรรม ได้บุญมากเพียงใด และได้รับอานิสงส์อย่างไร ?.. ชม 13491 ครั้ง (06 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของการผลิตรายการธรรมะ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พิธีกรพิธีกรรม-ที่นี่มีคำตอบ
  การเป็นพิธีกรในงานพระพุทธศาสนา เช่น พิธีกรในงานพิธีกรรมหรืองานบุญต่างๆ มีอานิสงส์อะไรบ้าง.. ชม 14548 ครั้ง (04 พ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/พิธีกรพิธีกรรม-ที่นี่มีคำตอบ.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ