World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2739 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ความกตัญญูกตเวทีดีอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา
  ความกตัญญูทำให้ชีวิตคนเรามีความเจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่, ความกตัญญูจะก่อให้เกิด..ปัญญาได้อย่างไร, จะสอนให้คนเรามีความกตัญญูได้อย่างไร.. ชม 16287 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode30.html
โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 2
  โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้เยาวชนใกล้ชิดกับพร.. ชม 13323 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100809_bua_patum.html
การสร้างบารมีของ กัลฯสุพัตรา ภูริปัญโญ ในพุทธันดรที่แล้ว
  บทสรุปของยอดนักสร้างบารมี ผู้จากโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะ.. ชม 13629 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100807_2CAS1.html
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3
  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3 ได้ร่วมประชุมสงฆ์ทั้งจังหวัดลพบุรี ตามมติของมหาเถรสม.. ชม 13164 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news5.html
พระพุทธคุณ ตอน สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ
  พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของผู้ไร้ที่พึ่ง ทรงประทานความไม่มีภัยแก่เหล่าชนผู้มีความกลัว ทรงเป็น.. ชม 13048 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ.html..
พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง
  เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง รู้ธรรมทั้งปวง อันตัณหา และทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้ว ในธรรมทั้งปวง ล.. ชม 12868 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา มหาปุญฺโญ
  อีกหนึ่งคำยืนยันว่า ความสุขจาการนั่งสมาธิ เป็นความสุขที่หาความสุขใดๆมาเปรียบไม่ได้.. ชม 13042 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100805_2MED1.html
ค่ายคุณธรรม พุทธมณฑล
  นักเรียนจากโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์กว่า 300 คน เข้าอบรมโครงการค่ายคุณธรรมที่พุทธมณฑล.. ชม 12870 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news11.html
พลังแห่งรัก พลังแห่งวัฒนธรรม
  กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวการจัดงานพลังแห่งรัก พลังแห่งวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ.. ชม 12533 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news9.html
กลยุทธของชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
  คนในโลกนี้มี 2 จำพวก คือคนที่ได้ กับคนที่ไม่ได้ เราต้องวางกลยุทธว่าเราต้องได้ เราต้องพิจ.. ชม 13390 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100804_DMC_A04.html
พระพุทธคุณไม่มีประมาณ
  ผู้ใดมีความศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ มีควา.. ชม 12761 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณไม่มีประมาณ.html..
มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค
  ภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา ปีนี้เป็นปีที่ 23 มีพระภิกษุสอบได้เปรียญทั้งหมด 43 รูป.. ชม 14703 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100353_DMC_MU_LEFT.html
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ เรียบเรียงโดยพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ 5 เล่ม เรียบเรียงโดยพระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ หนั.. ชม 13014 ครั้ง (07 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20100607_1PR2.html
โครงการรวมใจชาวพุทธ
  โครงการรวมใจชาวพุทธ สวดมนต์เพื่อแผ่นดินตลอดพรรษา.. ชม 12768 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100802_Meditation1.html
ลักษณะของชุดขาวที่สวมใส่เพื่อเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี
  พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื.. ชม 23064 ครั้ง (17 มี.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/white_dressing.html
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 62
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ใน 4 จังห.. ชม 12611 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news9.html
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท.. ชม 12564 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news3.html
ชุมชนสว่างไสวด้วยพุทธบุตรใหม่รุ่นแสนรูป
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 13842 ครั้ง (01 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100731_3DHM1.html
ทำบุญ เนื่องในวันเข้าพรรษา
  เนื่องในวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนทุกท่าน จะได้ประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา ทั่วป.. ชม 13271 ครั้ง (28 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100727_news8.html
เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ_2
  ธรรมดาว่าท่านผู้ ประเสริฐ เมื่อจะอุบัติในโลกนี้ ท่านจะอุบัติเฉพาะในสัตว์ ๒ เท้าเท่านั้น ค.. ชม 12601 ครั้ง (27 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ_2.html..
พิธีทอดผ้าป่า และพิธีบรรพชาสามเณรนานาชาติ
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์ฝึกอบรมพระราชภาวนาวิสุท.. ชม 12625 ครั้ง (27 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100726_news6.html
เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ_1
  ธรรมดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย แม้รู้ว่าสกลจักรวาลทั้งสิ้น เต็มด้วยถ่านเพลิงซึ่งปราศจากเปลว.. ชม 12857 ครั้ง (26 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางสู่ความเป็นพุทธะ_1.html..
ผลการปฏิบัติธรรมพระรุ่ง ปิยวีโร
  “สมาธิทำให้ผมมีความสุข เป็นความสุขในความสงบ ถ้าใจนิ่งมากก็ยิ่งสัมผัสได้ถึงบุญกุศ..ปัญญา ชม 13372 ครั้ง (25 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100724_2MED1.html
เกาะติดสถานการณ์บวชพระรุ่นเข้าพรรษาแสนรูป
  ตัวอย่างของพุทธบุตรผู้ตั้งใจฝึกตนให้เป็นพระแท้ เพื่อคว่ำบาตรอดีตชีวิตที่ผิดพลาด เปลี่ยนชีว.. ชม 12869 ครั้ง (24 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100723_3DHM1.html
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_5
  ดูก่อนสุเมธดาบส ท่านพึงบำเพ็ญแม้..ปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ ท่านอย่าได้เว้นใครๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นคนชั้นล่าง ชั้นกลาง และชั้น.. ชม 12923 ครั้ง (23 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_5.html..
พิธีบรรพชาสามเณร โครงการแสนรูปเข้าพรรษา
  นาคธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เข้าร่วมพิธีบรรพชาบร.. ชม 12706 ครั้ง (23 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100723_1NEW3.html
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_4
  ดูก่อนสุเมธดาบส ท่านจงสมาทานศีลบารมีข้อที่ ๒ นี้ กระทำให้มั่นก่อน จงถึงความเป็นผู้มีศีลบาร.. ชม 12956 ครั้ง (22 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_4.html..
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_3
  ถ้าเธอปรารถนาบรรลุพระโพธิญาณ เปรียบเหมือนหม้อน้ำที่ใครคนหนึ่งคว่ำปากลง น้ำก็ออกจากหม้อมิได.. ชม 12937 ครั้ง (21 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_3.html..
รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เมตตาคล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาท
  รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เมตตาคล้องอังสะให้แก่นาคธรรมทายาท.. ชม 14871 ครั้ง (21 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100720_1DHM2.html
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_2
  พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นมาก็ เพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มาก ทรงบำเพ็ญประโยชน์ทั้ง.. ชม 13223 ครั้ง (20 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_2.html..
ยิ้มทั้งน้ำตาระบาดทั่วไทย
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12949 ครั้ง (20 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100719_2DHM1.html
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_1
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พึงบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ให้เต็มเปี่ยมฉันใด ข้าแต่ท่านมห.. ชม 12842 ครั้ง (19 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_1.html..
มส.อนุมัติพระสงฆ์ปฎิบัติศาสนกิจต่างประเทศ
  มหาเถรสมาคมอนุมัติพระภิกษุไปปฎิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูตในประเทศ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส แ.. ชม 12740 ครั้ง (19 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100719_1NEW2.html
ผลการปฏิบัติธรรม Peace revolution รุ่นที่ 3
  ประสบการณ์ภายในของเยาวชน 17 คน จาก 14 ประเทศ ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ .. ชม 12839 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100716_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทนานาชาติ
  โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8.. ชม 12933 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100715_1MED1.html
ทุนเล่าเรียนหลวงปี 53
  โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดพิธีถวายทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำป.. ชม 12759 ครั้ง (10 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100710_1NEW1.html
บูชาข้าวพระ ณ บูธ dmc.tv
  ทีมงาน dmc.tv ได้จัดกิจกรรมกับเหล่าบรรดาสมาชิกเว็บทั้งหลายในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน.. ชม 12968 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/20100708_1DMC1.html
ครบรอบ 17 ปี วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดทำบุญฉลองครบรอบ 17 ปี ของการเริ่มบุกเบิกสร้างศูนย์สาขาในรัฐแค.. ชม 12702 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100702_1NEW4.html
กิจกรรมวันอาทิตย์ สำหรับชาวเว็บ DMC
  ขอเรียนเชิญชาวเว็บ DMC ทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สั่งสมบุญทุกบุญในวันอาทิตย์ทั้งทา.. ชม 12891 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/20100702_activities.html
ศธ. เตรียมจัดกิจกรรมมหกรรมรักการ 14-16 ก.ค.
  กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมมหกรรมรักการอ่าน ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคมนี้ เพื่อดึง.. ชม 12572 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100701_1NEW4.html
พุทธมณฑลจัดค่ายคุณธรรม
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนนครหลวงพิบูลย์ประเสริฐวิทย์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี.. ชม 13123 ครั้ง (29 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100629_1NEW4.html
มุทิตาจิต แด่เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
  เจ้าคณะภาค 7 กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต แด่เจ้าคณะจังหวัดลำพูน รู.. ชม 13240 ครั้ง (29 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100629_1NEW3.html
สัมมนาครูสอนพระปริยัติฯแผนกบาลี คณะสงฆ์หนเหนือ
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยกองพุทธศาสนศึกษา จัดประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบ.. ชม 12831 ครั้ง (28 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100628_1NEW6.html
พิธีมอบพัด ป.ธ.๓ และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล จ.สุโขทัย
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบเปรียญธ.. ชม 13166 ครั้ง (26 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100626_1NEW3.html
จังหวัดปราจีนบุรี ชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแสนรูป
  พระพี่เลี้ยงรุ่นเข้าพรรษา ศูนย์อบรมเขาแก้วเสด็จพร้อมด้วยกัลยาณมิตรในจังหวัดปราจีนบุรี ออกท.. ชม 12869 ครั้ง (25 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/201025_1NEW5.html
สละชีวิตเป็นทาน(ปรมัตถบารมี)
  หากว่าปราชญ์พึงเห็นแก่สุขอันไพบูลย์ เพราะยอมเสียสละสุขส่วนน้อย เมื่อผู้มี..ปัญญาเล็งเห็นสุขอันไพบูลย์แล้ว ก็ควรสละสุขส่วนน้อยเสีย.. ชม 13750 ครั้ง (25 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สละชีวิตเป็นทาน_(ปรมัตถบารมี).html..
บวชโลก (ฟีเวอร์)
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแสนรูป.. ชม 15301 ครั้ง (24 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100623_2DHM1.html
มส.แต่งตั้งพระสังฆาธิการทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายจำนวน 5 รูป.. ชม 13174 ครั้ง (23 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100622_1NEW2.html
กฎหมายเหล้า โฆษณาปรับสูงสุด 5 แสน
  กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบกำหนดอัตราค่าปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.. ชม 12746 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100617_1NEW6.html
จ.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาชวนบวชแสน เข้าพรรษา
  คณะสงฆ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยกัลยาณมิตรในจัดหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาโครงการอุปสมบท.. ชม 12557 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100617_1NEW4.html


   ค้นหา บทความธรรมะ