World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2423 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - เลิศเฉพาะทาง เลิศทุกทาง
  พระเถระได้วิสัชนาว่า “ขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสว่า พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ม.. ชม 12016 ครั้ง (28 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-50.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 139
  เหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้พระเจ้าจุลนีถึงกับทรงตกตะลึง อึดอัดพระทัยเป็นอย่างยิ่ง พระพักตร์เผื.. ชม 12023 ครั้ง (28 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita139.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 138
  จากตอนที่แล้ว พระเจ้าจุลนีทรงประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งพราหมณ์อนุเกวัฏเป็นผู้บังคับบัญ.. ชม 12011 ครั้ง (18 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita138.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - สนทนาอย่างบัณฑิต
  "ดูก่อนมหาบพิตร ถ้ามหาบพิตรจักสนทนาตามเยี่ยงอย่างบัณฑิต อาตมภาพก็พร้อมจะสนทนากับมหาบพิตร แ.. ชม 12021 ครั้ง (19 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-49.html
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อยุธยา
  มูลนิธิธรรมกาย ส่งเครื่องอุปโภค บริโภค ไปช่วยเหลือพระภิกษุ และประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ใ.. ชม 12018 ครั้ง (11 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-11-11-1.html
พิธีมอบของตักบาตร อำเภอระแงะ
  น้ำใจจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ที่หลั่งไหลผ่านโครงการตักบาตรพระ 500,000รูป 76จังหวัด ทุกวั.. ชม 12017 ครั้ง (12 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_WatTantikaram.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - ปุจฉา-วิสัชนา
  ดังเช่นในสมัยพุทธกาล เหล่าทวยเทพในสวรรค์จะลงจากเทวโลก เพื่อมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.. ชม 12015 ครั้ง (14 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-48.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 137
  เมื่อลงมือไปได้หน่อยหนึ่ง แต่แล้วก็ไม่อาจปฏิบัติงานต่อไปได้ เนื่องจากไพร่พลที่กระโจนลงไปใน.. ชม 12011 ครั้ง (08 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita137.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - ตอบปัญหาธรรมะ
  ครั้งนั้น มีลูกของเศรษฐีได้สนทนากันในเรื่องที่ว่า ทำอย่างไรจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด.. ชม 12020 ครั้ง (08 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-47.html
มส.เห็นชอบ75พระสงฆ์ขอพระราชทาน สมณศักดิ์
  มหาเถรสมาคมเห็นชอบ 75พระสงฆ์ขอพระราชทาน สมณศักดิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระ.. ชม 12009 ครั้ง (05 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-11-05-2.html
นักเรียนทุนตะวันธรรม (2)
  สาเหตุที่ลูกสนใจอยากไปศึกษาต่อต่างประเทศนั้น เพราะคิดว่าหากเราอยากจะเผยแผ่ เอาสิ่งดีๆไปสู่.. ชม 12039 ครั้ง (04 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Sun_of_Peace_Vilaiporn.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - เกวียน ๗ ผลัด ทางลัดสู่นิพพาน
  ครั้นพระปุณณะเดินทางมาถึง ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตามลำพัง แล้วขอโอกาสลาไปนั่งปลีกวิเวกในป.. ชม 12031 ครั้ง (01 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-46.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - ไขปริศนาธรรม
  พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งโลก ตรัสตอบว่า “บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพาน ฟ..ปัญญา บุคคลเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้ฉลาด เป็นผู้ทำอะไรเหมาะสม ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพีย.. ชม 12015 ครั้ง (29 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-45.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 136
  ด้วยมธุรสวาจาอันไพเราะอ่อนหวาน คล้อยตามพระราชอัธยาศัย ล้วนแล้วแต่เป็นถ้อยคำเชิดชูพระเกียรต.. ชม 12007 ครั้ง (30 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita136.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 135
  พราหมณ์อนุเกวัฏยังไม่จบเพียงเท่านั้น ยังกราบทูลต่อไปเพื่อผูกเงื่อนให้น่าเชื่อถือว่า “ใช่แล.. ชม 12010 ครั้ง (27 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita135.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชมพระเถระทุกรูปว่า วาจาของพระเถระทุกรูปต่างเป็นสุภาษิตเหมือนกัน .. ชม 12019 ครั้ง (28 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-44.html
พิธีทอดกฐินอัครบรมจักรพรรดิ
   ชม 12024 ครั้ง (25 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ktinna_2551B.E..html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - อานิสงส์การเห็นสมณะ
  เมื่อลูกสาวเห็นว่า คุณพ่อมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เธอจึงแนะนำให้พ่อแม่นิมนต์พระพุทธเจ.. ชม 12047 ครั้ง (23 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-43.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 134
  ขืนทำเช่นนั้น ก็จะเป็นอันตรายแก่ตน เหมือนคนที่จ้องมองตะวันที่กำจายรัศมีอยู่กลางหาว ย่อมเป็.. ชม 12010 ครั้ง (21 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita134.html
บทบาทของนักวิชาการทางพุทธศาสนากับความสุขมวลรวมของชาวภูฐานทั้งประเทศ
   ชม 12015 ครั้ง (20 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-10-20-1.html
ตาบอดมาสิบปี...หายได้
  จนกระทั่งเมื่อวันงานหล่อรูปเหมือนทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่ผ่านมา ในขณะนั่งสมาธิลูกสัง.. ชม 12009 ครั้ง (19 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Sopha_Luangpu.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 133
  สิ้นเสียงมโหสถบัณฑิต พวกทหารก็พากันฉุดลากตัวพราหมณ์อนุเกวัฏออกไปจากกองบัญชาการรบอย่างไม่ปร.. ชม 12009 ครั้ง (14 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita133.html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - เส้นทางสมณะ
  พอดำริเช่นนั้นแล้ว สุภัททปริพาชกจึงเข้าไปหาพระอานนท์ ที่ดงป่าไม้สาละของพวกมัลลกษัตริย์ เพื.. ชม 12022 ครั้ง (14 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-41.html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - เพียงพบเห็นก็เป็นมงคล
  วันรุ่งขึ้น เขาได้จัดแจงตระเตรียมอาหารอย่างดี ไปหาพระเถระตั้งแต่เช้า และได้ยืนอยู่ในที่ท้า.. ชม 12026 ครั้ง (13 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-40.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 132
  พราหมณ์อนุเกวัฏได้คิดอย่างรอบครอบแล้ว ก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นว่า “ท่านบัณฑิต ความภ.. ชม 12011 ครั้ง (10 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita132.html
Calming your negative thoughts through mindfulness
   ชม 12012 ครั้ง (06 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-10-06-1.html
เล่าเรื่อง พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ (11)
  เรื่องราวอานุภาพของวิชชาธรรมกาย เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้แขวนพระของขวัญได้ประสบพบมานั้น ล้ว.. ชม 12057 ครั้ง (04 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Phra_Visutiwongsachan_4.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 131
  จากตอนที่แล้ว พระเจ้าจุลนีเสด็จทรงม้าพระที่นั่งควบไปอย่างรวดเร็ว ครั้นพระองค์ทรงเห็นว่าเสด.. ชม 12008 ครั้ง (04 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita131.html
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย - โทษของการเป็นผู้ว่ายาก
  เมื่อตรัสเล่าเรื่องนี้แล้ว พระบรมศาสดาก็ตรัสสรุปว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แร้งนั้นถึงความพิ.. ชม 12031 ครั้ง (04 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-38.html
เล่าเรื่อง พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ (10)
  เรื่องราวความอัศจรรย์ของวิชชาธรรมกาย ที่ได้ถูกถ่ายทอดถึงรุ่นต่อรุ่นจากผู้ใกล้ชิดพระเดชพระค.. ชม 12030 ครั้ง (03 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Phra_Visutiwongsachan_3.html
อยากบอกว่ารัก
  ชายคนหนึ่ง ตอนเด็กๆก็ขยันขันแข็งดี แต่เมื่อโตขึ้นกลับสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับพ่อแม่.. ชม 12024 ครั้ง (02 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-10-01.html
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย - ทางมาแห่งคุณธรรม
  เพราะฉะนั้น เวลามีใครมาชี้โทษตักเตือนเรา ก็อย่าได้ขุ่นมัว ถ้าเราพิจารณาดูแล้วพบว่า เราผิดจ.. ชม 12019 ครั้ง (29 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-37.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 130
  ตรัสดังนี้แล้ว พระองค์ก็ทรงมีพระบรมราชโองการ ประกาศให้เหล่าแม่ทัพนายกองทุกหมู่เหล่า ตลอดจน.. ชม 12013 ครั้ง (28 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita130.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 129
  มโหสถบัณฑิตจึงตอบพราหมณ์เกวัฏว่า “ท่านเกวัฏ ข้าพเจ้าน่ะ...ยังคิดถึงท่านอยู่เสมอ แต่เพราะยั.. ชม 12011 ครั้ง (26 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita129.html
หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยทองคำ
   ชม 12063 ครั้ง (24 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Casting_Golden_Statue_th.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 128
  จากตอนที่แล้ว สนามธรรมยุทธ์ที่เป็นปริมณฑลกว้างขวาง บัดนี้กลับดูคับแคบลงถนัดใจ ทั้งพระราชาแ.. ชม 12016 ครั้ง (22 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita128.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติและเมตตาพาสู่ดุสิตบุรี
  พระราชาเห็นพระนางแสดงความรักต่อพระกุมารมากถึงเพียงนั้น ก็ยิ่งอิจฉา และโกรธเคืองยิ่งขึ้น จึ.. ชม 12009 ครั้ง (22 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-35.html
พุทธศาสนา​ ‘​บูม​’ ​ใน​รัสเซีย​ ​ชี้คำ​สอนพิสูจน์​ได้​จริง​-​เตรียมแปลพระ​ไตรปิฎกรองรับ​
   ชม 12002 ครั้ง (20 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-09-20-1.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติธรรมชำนะกิเลส
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน ๕ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของค.. ชม 12045 ครั้ง (20 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-34.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 127
  ชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มายืนอำนวยอวยชัย ส่งขบวนของมโหสถบัณฑิตตลอดทางตั้งแต่ประตูราชวังจนถึ.. ชม 12009 ครั้ง (18 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita127.html
ชี้ศาสนาพุทธ​เป็น​สื่อรวมชนชาติ​ ​ช่วย​ดับร้อน​ใน​โลก​ด้วย​สติปัญญา
   ชม 12009 ครั้ง (18 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-09-18-1.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติธรรมอยู่ที่ไหน
  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสรรเสริญขันติธรรมว่าเป็นเลิศ เป็นหลักเป็นประธานที่ทำให้เกิ..ปัญญาแล้ว เราตถาคตสรรเสริญว่า ขันติเป็นเลิศ" เพราะฉะนั้น ขันติบารมีจึงเป็นบารมีที่เรา.. ชม 12033 ครั้ง (18 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-33.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 126
  จากตอนที่แล้ว พราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลอุบายของตนแด่พระเจ้าจุลนีว่า “ขอเดชะ เลศที่จะกระทำนี้เ.. ชม 12015 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita126.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ผู้มีขันติธรรมเป็นเลิศ
  ดูก่อน...ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนมี ๕ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใ.. ชม 12042 ครั้ง (11 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-32.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 125
  พระเจ้าจุลนีสดับคำทูลนั้นแล้ว ก็ตรัสด้วยความกังวลพระหฤทัยว่า “ก็ เราจะทำอย่างไรได้เล่า ท่า.. ชม 12016 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita125.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - อดใจเมื่อมีอุปสรรค
  พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้พวกเรามีใจ หนักแน่นมั่นคงเหมือนกับแผ่นดิน แผ่นดินที่แม้จะมีใครเอาส.. ชม 12029 ครั้ง (08 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-31.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 124
  พราหมณ์เกวัฏนั้น เมื่อไม่อาจทนฟังถ้อยคำเหล่านั้นได้ จึงรีบกราบทูลท้าวเธอด้วยน้ำเสียงอย่างห.. ชม 12013 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita124.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - มองโลกในแง่ดี
  การสร้างบารมีในสภาวะปัจจุบันนี้ เราต้องคบค้าสมาคมกับบุคคลต่างๆ มากมาย ซึ่งต่างจิตต่างใจ ต่.. ชม 12024 ครั้ง (02 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-30.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 123
  มโหสถสั่งการให้ทหารระดมกำลังช่วยกันโกยเลนขึ้นไปถมบนกำแพง แล้วให้หว่านข้าวเปลือกลงในที่นั้น.. ชม 12016 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita123.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - อดทนให้ถึงที่สุด
  พระกุมารทรงระลึกชาติหนหลัง ก็รู้ว่าก่อนที่ตนจะมาเกิดในพระราชฐานนี้ ได้จุติมาจากเทวโลก และท.. ชม 12024 ครั้ง (02 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-29.html


   ค้นหา บทความธรรมะ