World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2833 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

มส.แต่งตั้งเจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาค
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ.. ชม 13484 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มส.แต่งตั้งเจ้าคณะภาค.html
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 64
  พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเบ.. ชม 12671 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ถวายสังฆทาน-266วัด-ครั้งที่64.html..
รอดพ้นจากภัยอันตราย – หมวดคุณสมบัติ
  รอดตายได้เนื่องจากในอดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่ บวชพระ ไม่มีกรรมปาณาติบาต และทำบุญสงเคราะห์ญา.. ชม 13747 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-รอดตาย-หายป่วย.html..
ผีเข้า หรือจะสู้เหรียญปราบมารหลวงปู่ฯ
  ลูกขอยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญปราบมารหลวงปู่ฯ เพราะลูกเจอมากับตัวและเห็นมากับตา อีกท.. ชม 15495 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100920-อานุภาพเหรียญหลวงปู่-รุ่นปราบมาร_RIGHT.html..
โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคเกี่ยวกับสมอง ประกอบด้วย เส้นเลือดในสมองแตก เลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดในสมองตีบ สมองฝ่อ.. ชม 24968 ครั้ง (20 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-โรคเกี่ยวกับสมอง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก
  กรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ทุกขั้นตอนในการผลิต ล้วนทำอย่างละเอียด.. ชม 20204 ครั้ง (19 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100918-พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎกเพื่อถวายแด่พระสั..
พระธรรมโกศาจารย์
  วันเกิดครบรอบปีที่ 55 ของพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งต..ปัญญาอันบริสุทธิ์ และเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถ.. ชม 12739 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วันเกิด-พระธรรมโกศาจารย์.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุ.. ชม 17008 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100917-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พุทธพยากรณ์ความ..
การบริหารเวลา-วงจรชีวิต
  เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน อุปมาเหมือนช่องว่างในถัง แตกต่างกันตรงที่เอาเวลาไปใช้กับเร.. ชม 14061 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การบริหารเวลา-วงจรชีวิต.html..
โรคจิต ประสาท - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคจิต ประสาท ประกอบด้วย อาการทางประสาท ประสาทหลอน ซึมเศร้า อาการทางจิต และได้ยินเสียงชวนใ.. ชม 19679 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-โรคจิต-ประสาท.html..
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคเกี่ยวกับสติปัญญา ประกอบด้วย อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติ.. ชม 19873 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-บ้า-ดาวน์ซินโดรม-ออทิสติก.html..
วธ.ขับเคลื่อน โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์
  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สสส. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ โดยตั้งเป้าภายในสิ.. ชม 12590 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์.html..
สัมมนาเจ้าหน้าที่อาศรมหญิง วัดพระธรรมกาย
  เจ้าหน้าที่ภายในอาศรมหญิงวัดพระธรรมกาย กว่า 500 ท่าน ร่วมสัมมนาย่อย ข้อคิดการดูแลรักษาสุขภ.. ชม 12681 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ข้อคิดการดูแลรักษาสุขภาพ-อาศรมหญิง.html..
พุทธกิจของพระพุทธเจ้า
  ในเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต เวลาเย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนา เวลาย่ำค่ำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ เที่ยง.. ชม 22413 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธกิจของพระพุทธเจ้า.html..
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ
  กรรมที่ทำให้มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง ได้แก่ บุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา มีนิสัยใฝ่การศึกษา บุญชอ.. ชม 15314 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-ฉลาด-ปัญญา.html..
ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ
  ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี – ภรรยาดี ซึ่งอาจเคยทำบุญร่วมกั.. ชม 17950 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-ครอบครัวอบอุ่น.html..
จ.กำแพงเพชร จัดตักบาตรพระ 1,000 รูป
  สาธุชนในอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระ 1 พันรูป ใ.. ชม 12818 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ตักบาตรพระ1,000รูป-จ.กำแพงเพชร.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดสัมมนากฐินยาย 101 ปี
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสัมมนากฐินยาย 101 ปี พร้อมทั้งได้ไปร่วมงา.. ชม 12600 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สัมมนากฐินยาย-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที
  บุญอันล้ำเลิศย่อมเจริญแก่ชนทั้งหลาย ผู้เลื่อมใสแล้วในบุคคลผู้เลิศ อายุ วรรณะ ยศ ..ปัญญาให้ของอันเลิศ ตั้งมั่นแล้วในธรรมอันเลิศ เป็นภูตหรือเทวดาก็ตาม เป็นมนุษย์ก็ตาม ย่.. ชม 14082 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที.html..
บุญบวช ปิดอบายไปสวรรค์
  บุญจากการบวชส่งผลให้วิบากกรรมต่างๆที่ลูกเบนซ์เคยทำผิดพลาดมาในอดีต มีกำลังเบาบางและเจือจางล.. ชม 14521 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100914-บุญบวชปิดอบายไปสวรรค์_RIGHT.html..
กฎพาเรโต-หนทางสู่ความสำเร็จ
  หลักการของพาเรโต 20/80 นี้ เป็นหลักการเก่าประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ตั้งขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร.. ชม 14692 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/กฎพาเรโต-หนทางสู่ความสำเร็จ-รีวิวทันโลกทันธรรม.html..
การกำจัดกิเลสด้วยบุญ
  บุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลส 3 ตระกูลคือโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุ.. ชม 15133 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การกำจัดกิเลสด้วยบุญ-ชีวิตออกแบบได้.html..
เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต
  การที่เรามองโลกด้วยมุมมองแตกต่างกัน เป็นเพราะเราเกิดมาแตกต่างกัน ได้สัมผัสโลกในแง่มุมที่ต่.. ชม 13920 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/เราคือผู้ออกแบบชีวิต-ชีวิตออกแบบได้.html..
เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อน แล้วจึงเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง
  ถ้าจะกล่าวถึงหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์ เอาเข้าจริงๆแล้ว หน้าที่หลัก คือ การบำเพ็ญตนเป็นกั.. ชม 13546 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100913-เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อน_LEFT.html..
ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา
  จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดี.. ชม 13382 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า “ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺท.. ชม 14122 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง.html..
การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุ.. ชม 17692 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การทำสมาธิภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้ง.. ชม 13526 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ.html..
ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ
  ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเรียกว่าภาวนามัย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทา.. ชม 13911 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ-ชีวิตออกแบบได้.html..
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
  การบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร จะต้องใช้ทั้งสติ..ปัญญา และจะต้องใช้ทั้งความอดทนด้วย.. ชม 14280 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100910-กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์_LEFT.html..
แสนโกฏิจักรวาล
  หมู่สัตว์ ๑ อากาศ ๑ จักรวาลไม่มีที่สุด ๑ และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้ ๑ ทั้ง ๔ อย่างนี้ ใ.. ชม 13789 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสนโกฏิจักรวาล.html
๔๐ปีวัดพระธรรมกายกับความหมาย“การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำ
  ๔๐ ปี วัดพระธรรมกาย กับความหมาย “การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำวัดพระธร.. ชม 15145 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/๔๐ปีวัดพระธรรมกาย.html
ขายบริการเลี้ยงดูพ่อแม่-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกทำอาชีพขายบริการ เพื่อส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ จะมีผลบุญจากความกตัญญูเทียบกับผลบาปอย่างไรค.. ชม 14935 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ขายบริการเลี้ยงดูพ่อแม่-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พุทธานุภาพไม่มีประมาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์ ขวนขวายในฌาน ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบระงับ ด้วยสามารถแ.. ชม 12869 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธานุภาพไม่มีประมาณ.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 14377 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
ยอดกัลยาณมิตรของโลก
  บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกปาปมิตร ไม่พึงคบพวกบุรุษต่ำทราม พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษสูงสุด.. ชม 12773 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยอดกัลยาณมิตรของโลก.html..
อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกและเพื่อนๆ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให.. ชม 13084 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ.html..
World-PEC ณ ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 3
  โครงการ World-PEC นี้ ได้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารกันภายในครอบครัว โครงการนี้มีประโยชน์มาก.. ชม 14391 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100906-World-PEC-Sri-Lanka.html
ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ
  ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษา กาย วาจาให้เป็นระเ.. ชม 16756 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ.html..
พระอรหันต์ของโลก
  โลกนี้ โลกหน้า เรารู้อยู่ จึงประกาศไว้ดีแล้ว เราเป็นผู้ตรัสรู้เอง รู้ชัดโลกทั้งป..ปัญญาอันยิ่ง ได้เปิดประตูอมตะอันปลอดโปร่ง เพื่อบรรลุพระนิพพาน กระแสมารผู้ลามก เราตัดแ.. ชม 13504 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอรหันต์ของโลก.html
ออกแบบชีวิตด้วยทาน
  การให้ทานเป็นการเอาชนะความตระหนี่ เมื่อเราให้ทานอยู่เป็นนิตย์ กระแสบุญจากการให้จะเข้ามาแทน.. ชม 15201 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ตอนออกแบบชีวิตด้วยทาน.html..
บุญติดตามไปถึงภพหน้า
  บุญที่คนเราทำไว้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงา ไม่ได้สูญหายไปไหน และจะส่งผลมากมายเกินคาด คล้ายก.. ชม 14421 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ตอนบุญติดตามไปถึงภพหน้า.html..
สวช. จัดงาน “กรุงเทพฯ มหานครแห่งวัฒนธรรม”
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดงาน “.. ชม 12618 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กรุงเทพฯ-มหานครแห่งวัฒนธรรม.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานวันธรรมชัย
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญเนื่องใ.. ชม 12503 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดงานวันธรรมชัย.html..
มหาบุรุษ อัครบุรุษแห่งโลก
  บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่เป็นสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า มีเท้ามาก เท้าน้อย หรือไม่มีเท้.. ชม 12828 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาบุรุษ_อัครบุรุษแห่งโลก.html..
พิธีมอบประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจ.. ชม 12929 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/การบริหารกิจการคณะสงฆ์.html..
ประกาศผลการแข่งขัน เกมส์ตอบคำถาม ตอบปัญหาชิงรางวัล
  รับรางวัลได้ที่ บูธ เสา E6 สภาธรรมกายสากล ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 กันยายน 2553 สอบถามรา.. ชม 13389 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/DMCTV-Games-Rewards-เกมส์ตอบคำถาม.html..
คาถาหัวใจเศรษฐี-หลวงพ่อตอบปัญหา
  คนที่ท่องหัวใจเศรษฐีคือ “อุ อา กะ สะ” เพราะเชื่อว่าจะทำให้รวยได้ คาถานี้จะช่วยคนเราเป็นเศร.. ชม 19740 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/คาถาหัวใจเศรษฐี-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
รู้ทันวิบากกรรม
  ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา มีคุณค่าอันประมาณมิได้ เป็นประ.. ชม 21507 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-วิบากกรรม-1.html..
เบื้องหลังการออกแบบชีวิต
  คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการ.. ชม 16909 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/20100901-DMC-L01.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ