World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2692 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

บวชโลก (ฟีเวอร์)
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแสนรูป.. ชม 14842 ครั้ง (24 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100623_2DHM1.html
มส.แต่งตั้งพระสังฆาธิการทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกายจำนวน 5 รูป.. ชม 12971 ครั้ง (23 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100622_1NEW2.html
กฎหมายเหล้า โฆษณาปรับสูงสุด 5 แสน
  กระทรวงสาธารณสุข ออกระเบียบกำหนดอัตราค่าปรับ ผู้กระทำผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.. ชม 12621 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100617_1NEW6.html
จ.ฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาชวนบวชแสน เข้าพรรษา
  คณะสงฆ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยกัลยาณมิตรในจัดหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมสัมมนาโครงการอุปสมบท.. ชม 12457 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100617_1NEW4.html
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(11)
  สิ่งใดที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้ สิ่งนั้นเปรียบเหมือนยวดยาน หรือทรัพย์ที่ยืมเขามา เพราะฉะนั้น.. ชม 12865 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(11).html..
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(9)
  ชนเหล่าใด เมื่อของมีน้อยก็แบ่งให้ เหมือนพวกเดินทางไกล ย่อมแบ่งของให้แก่พวกที่เดินทางร่วมกั.. ชม 12653 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(9).html..
การพัฒนาบุคคลากรด้วยปัญญา 3 ฐาน
  ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ได้เสนอวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยหลัก..ปัญญา 3 ฐาน คือ ฐานกาย ฐานใจ ฐานความคิด ซึ่งแท้จริงแล้วนำมาจากหลักในพระพุทธศาสนานั่นเ.. ชม 16464 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/tree_panya_RIGHT.html
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(4)
  ชนเหล่าใดไม่มีเพื่อนสอง อยู่คนเดียว ย่อมไม่รื่นรมย์ ย่อมไม่ได้ปีติเกิดแต่วิเวก ชนเหล่านั้น.. ชม 12681 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(4).html..
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(3)
  บุคคลย่อมบังเกิดในขัตติยตระกูลเพราะพรหมจรรย์ขั้นต่ำ บุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นเทวดาเพราะพรหม.. ชม 12982 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(3).html..
จ.ฉะเชิงเทรา สัมมนาชวนบวชแสน เข้าพรรษา
  คณะสงฆ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยกัลยาณมิตรในจัดหวัดฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาโครงการบวชพระ 1.. ชม 12519 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100616_1NEW5.html
โครงการสานสายใยร่วมใจตามหาพระธรรม
  นักเรียนโรงเรียนเผดิมศึกษากว่า 300 คน เข้าร่วมโครงการสานสายใยร่วมใจตามหาพระธรรม ที่พุทธมณฑ.. ชม 12713 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100615_1NEW5.html
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(2)
  เมื่อใดพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นบัณฑิต เป็นพระราชา ผู้ปราบอริราชศัตรู มีพระประสงค์ด้วยกุศล ท.. ชม 12866 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(2).html..
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(1)
  พระเจ้าเนมิราช พระราชาของชนชาววิเทหรัฐ ผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลา ครั้นตรัสพระคาถานี้ว่.. ชม 12818 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(1).html..
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  ลูกชายของแม่ ถ้ารักแม่ บวชให้แม่สักหนึ่งพรรษาได้ไหม เพื่อให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชา.. ชม 13660 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100615_1SPE1_RIGHT.html
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (6)
  บุคคลผู้มีปัญญา ถึงจะสิ้นทรัพย์ ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนบุคคลผู้ไม่มี.. ชม 12605 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(6).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (5)
  บุคคลอยู่ในเรือนของผู้ใดแม้คืนเดียว ได้กินข้าวและดื่มนํ้าแล้ว ไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้นั้นแม้ด้.. ชม 12793 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(5).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (4)
  ผู้ครองเรือนไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียว ไม่ควรซ่องเสพถ้อยคำให้ติดอย..ปัญญาเจริญได้เลย ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยวัตร ไม่ประมาท มี.. ชม 12616 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(4).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (3)
  รสเหล่าใดมีอยู่ในแผ่นดิน สัจจะเป็นรสที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารสเหล่านั้น เพราะว่าสมณพราห.. ชม 12811 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(3).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (2)
  ชีวิตนี้น้อยนัก หมู่สัตว์ย่อมตาย แม้ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกิน ๑๐๐ ปีไปไซร้ สัตว.. ชม 12608 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(2).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (1)
  นรชนผู้กำหนัดในกาม ยินดีในกาม หมกมุ่นอยู่ในกาม กระทำบาปกรรมแล้ว ย่อมเข้าถึงทุคติ ส่วนนรชนเ.. ชม 12680 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(1).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (4)
  สัตบุรุษทั้งหลายบรรเทาความทุกข์อันยากที่จะอดทนได้ด้วยความสุข เพราะเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นยิ่.. ชม 12484 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(4).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (3)
  ลูกเอ๋ย ลูกอย่าเชื่อคำนั้น ข่าวที่ว่า สุคติจะมีเพราะเอาบุตรไปบูชายัญ ทางนั้นเป็นทางไปนรก ไ.. ชม 12553 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(3).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (2)
  ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยความอดทน ย่อมไม่หลงทำกาละ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่อมเข้าถึงส.. ชม 12431 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(2).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 7 ออกบวช)
  บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระ.. ชม 12399 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%207%20ออกบวช).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 5 พบมหาพรหม)
  บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศล บุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจดวงจันทร์พ้.. ชม 12505 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%205%20พบมหาพรหม).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 4 โชติบาลกุมาร)
  ความดี คนดีทำง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำง่าย ความชั่ว อริยบุคคลทำได้ยาก.. ชม 12493 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%204%20โชติบาลกุมาร).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 3 สนังกุมารพรหม)
  ชาวโลกนี้ เป็นผู้มืดบอด มีน้อยคนที่เห็นแจ้งในโลกนี้ น้อยคนเหลือเกินที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค.. ชม 12570 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%203%20สนังกุมารพรหม).html..
สรุปผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ และ รางวัลพุทธคุณูปการ
   ชม 13001 ครั้ง (11 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100613_1NEW1.html
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (4)
  ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตในสวรรค์ ทรั.. ชม 12569 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(4).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (2)
  ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคต ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว มีศีลอันงามที่พระอริยะสรรเสริญ มีคว..ปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ และความเห็น.. ชม 12465 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(2).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (1)
  ดูก่อนเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม.. ชม 12647 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(1).html..
ห้องมหาสมบัติ
  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เปิดเผยเรื่องราวความจริงของชีวิต คนเร.. ชม 12925 ครั้ง (04 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/GOLD.html
ฝึกสมาธิชะลอวัย
  กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทย ฝึกสมาธิ ทำให้จิตใจสงบเกิดสติ..ปัญญาช่วยแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและที่สำคัญสามารถ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้.. ชม 12512 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100531_1NEW1.html
ลักษณะมหาบุรุษ (2)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12609 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(2).html
ลักษณะมหาบุรุษ (1)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 12512 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(1).html
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 6 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  อาสวะเหล่าใดที่ทำให้เศร้าหมอง ให้เกิดภพใหม่ มีวิบากเป็นทุกข์ ให้มีชาติ ชรา มรณะต่อไป บุคค.. ชม 12642 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%206%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 4 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลเอก เป็นความปรากฏแห่งจักษุใหญ่ แห่งแสงสว่างใหญ่ .. ชม 12378 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%204%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 3 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระธรรมราชา ผู้ส่องแสงสว่างไสว ยังไม่เสด็จอุบัติขึ้น เพียงใด ชนทั้งหลายก.. ชม 12471 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%203%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 2 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  บรรดาสิ่งที่งอกขึ้น ความรู้เป็นสิ่งที่ประเสริฐ บรรดาสิ่งที่ตกไป อวิชชาเป็นเลิศ บรรดาสัตว์ท.. ชม 12464 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%202%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 1 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือ..ปัญญา ได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอด มีอัธยาศัยไม่ยอมรับความจริง มีใจคิดแต่จะยก.. ชม 12901 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%201%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี ซึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแส.. ชม 13214 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%203_(ตอน%20ชนะช้างนาฬาคีรี).html..
ชัยชนะครั้งที่ 2 (ตอน ชนะอาฬวกยักษ์)
  พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เ.. ชม 13302 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%202_(ตอน%20ชนะอาฬวกยักษ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 5 (ตอน ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณวิกา)
  พระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมมุนี ได้ทรงชนะคำกล่าวร้ายของนางจิญจมาณวิกา ผู้ทำอาการเหมือนหญิงมีครรภ.. ชม 12794 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%205_(ตอน%20ชนะการถูกกล่าวหาจากนางจิญจมาณ..
ศาสดาเอกของโลก (6)
  ชนเหล่าใด ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชนเหล่านั้น ละโลกนี้ไปแล้ว จักไม่ไ.. ชม 13317 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(6).html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 12901 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญา.. ชม 12659 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
ศาสดาเอกของโลก (2)
  ชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อม.. ชม 12544 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(2).html
พิธีมอบพระธรรมกายครั้งประวัติศาสตร์ ณ บังคลาเทศ
  เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโลกจะได้รับรู้ว่า ชาวพุทธไม่เคยทอดทิ้งกันในยามมีภัย.. ชม 14689 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100527_3SPE1.html
พิธีจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา ครั้งแรก ณ ดินแดนพุทธภูมิ
  ทีมงานลูกพระธัมฯจากประเทศไทย ทั้งพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา ได้เดินทางไปร่วมจัดพิธีสำคัญในคร.. ชม 14457 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100525_2SPE1.html
ทหารกองพลสถาปนาพร้อมลุย 24 น.
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสม.. ชม 12987 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_1DHM1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ