World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2841 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก “ดร.เค พลังแห่งฝัน” ตอนที่ 1
  จากเรื่องจริงแสนจริงของชีวิต ดร.เค หรือ ดร.กฤษฏา จ่างใจมนต์ เจ้าของธุรกิจกาแฟเนเจอร์กิฟ.. ชม 20356 ครั้ง (30 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100929-ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก_LEFT.html..
โรคเลือด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคเลือดประกอบด้วย ทาลัสซีเมีย เกล็ดเลือดต่ำ ทรอมโบซิส โลหิตจาง ลูคีเมีย โลหิตเป็นพิษ เม็ด.. ชม 15584 ครั้ง (29 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-โรคเลือด.html..
ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า (1)
  บัณฑิตทราบอำนาจเนื้อความนี้ว่า บุตรทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพื่อต้านทาน บิดา และพวกพ้องทั้งหลาย .. ชม 13141 ครั้ง (28 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า_(1).html..
อาจารย์ดื้อ-ที่นี่มีคำตอบ
  ทำไมบางคนมักโชคดี ทั้งๆ ที่เรียนหนังสือปานกลาง แต่ก็ได้เป็นอาจารย์ คนที่ชอบเถียงพ่อแม่ จะม.. ชม 13661 ครั้ง (28 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อาจารย์ดื้อ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พิธีมอบรางวัลพุทธคุณูปการ
  สถานีโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา หรือ DMC ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทองค์กร จากคณะกรร.. ชม 12584 ครั้ง (27 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีมอบรางวัลพุทธคุณูปการ.html..
พิธีถวายและมอบประกาศเกียรติคุณ พุทธคุณูปการ
  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร จัดพิธีถวายและมอบประกาศเกียรติคุณพุท.. ชม 12549 ครั้ง (26 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พุทธคุณูปการ-พิธีถวาย.html
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ร่วมสัมมนาแนวคิดตามวิถีพุทธ
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมสัมมนาแนวคิดตามวิถีพุทธ และได้จัดปฏิบัติธ.. ชม 12483 ครั้ง (25 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
สัปปุริสธรรม 7 ธรรมของสัตบุรุษ
  บทธรรมแต่ละหมวด ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์สอนไว้แล้วมีบันทึกในพระไตรปิฎก ล้วนคือ “ขุมท.. ชม 18979 ครั้ง (25 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สัปปุริสธรรม-7.html
ยุทธศาสตร์ชีวิต-พิชิตใจตน
  ยุทธศาสตร์ของชีวิต คือ 1. ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน มีศรัทธา 2. มีวินัยกำกับตัว..ปัญญาในการนำสรรพกำลังทั้งปวงมาทุ่มเทแก้ปัญหา.. ชม 15310 ครั้ง (24 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ยุทธศาสตร์ชีวิต.html
วัดพระธรรมกายเบลเยียม จัดปล่อยปลา
  วัดพระธรรมกายเบลเยียม จะจัดให้มีกิจกรรมบุญพิเศษ คือ พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็.. ชม 12821 ครั้ง (23 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายเบลเยียม.html
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าภาคพื้นอเมริกา ซึ่งมีคณะกัลยาณมิ.. ชม 12997 ครั้ง (23 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายชิคาโก.html
มส.แต่งตั้งเจ้าคณะภาค และรองเจ้าคณะภาค
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ.. ชม 13499 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มส.แต่งตั้งเจ้าคณะภาค.html
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ครั้งที่ 64
  พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 64 จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเบ.. ชม 12689 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ถวายสังฆทาน-266วัด-ครั้งที่64.html..
รอดพ้นจากภัยอันตราย – หมวดคุณสมบัติ
  รอดตายได้เนื่องจากในอดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่ บวชพระ ไม่มีกรรมปาณาติบาต และทำบุญสงเคราะห์ญา.. ชม 13771 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-รอดตาย-หายป่วย.html..
ผีเข้า หรือจะสู้เหรียญปราบมารหลวงปู่ฯ
  ลูกขอยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญปราบมารหลวงปู่ฯ เพราะลูกเจอมากับตัวและเห็นมากับตา อีกท.. ชม 15550 ครั้ง (21 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100920-อานุภาพเหรียญหลวงปู่-รุ่นปราบมาร_RIGHT.html..
โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคเกี่ยวกับสมอง ประกอบด้วย เส้นเลือดในสมองแตก เลือดคั่งในสมอง เส้นเลือดในสมองตีบ สมองฝ่อ.. ชม 25255 ครั้ง (20 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-โรคเกี่ยวกับสมอง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก
  กรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ทุกขั้นตอนในการผลิต ล้วนทำอย่างละเอียด.. ชม 20336 ครั้ง (19 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100918-พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎกเพื่อถวายแด่พระสั..
พระธรรมโกศาจารย์
  วันเกิดครบรอบปีที่ 55 ของพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งต..ปัญญาอันบริสุทธิ์ และเป็นผู้ทรงความรู้ความสามารถ.. ชม 12752 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วันเกิด-พระธรรมโกศาจารย์.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุ.. ชม 17051 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100917-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พุทธพยากรณ์ความ..
การบริหารเวลา-วงจรชีวิต
  เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน อุปมาเหมือนช่องว่างในถัง แตกต่างกันตรงที่เอาเวลาไปใช้กับเร.. ชม 14089 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การบริหารเวลา-วงจรชีวิต.html..
โรคจิต ประสาท - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคจิต ประสาท ประกอบด้วย อาการทางประสาท ประสาทหลอน ซึมเศร้า อาการทางจิต และได้ยินเสียงชวนใ.. ชม 19795 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-โรคจิต-ประสาท.html..
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
  โรคเกี่ยวกับสติปัญญา ประกอบด้วย อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติ.. ชม 20003 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-บ้า-ดาวน์ซินโดรม-ออทิสติก.html..
วธ.ขับเคลื่อน โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์
  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สสส. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์ โดยตั้งเป้าภายในสิ.. ชม 12606 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/โครงการเปิดวัดวันอาทิตย์.html..
สัมมนาเจ้าหน้าที่อาศรมหญิง วัดพระธรรมกาย
  เจ้าหน้าที่ภายในอาศรมหญิงวัดพระธรรมกาย กว่า 500 ท่าน ร่วมสัมมนาย่อย ข้อคิดการดูแลรักษาสุขภ.. ชม 12701 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ข้อคิดการดูแลรักษาสุขภาพ-อาศรมหญิง.html..
พุทธกิจของพระพุทธเจ้า
  ในเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต เวลาเย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนา เวลาย่ำค่ำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ เที่ยง.. ชม 22747 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธกิจของพระพุทธเจ้า.html..
มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง – หมวดคุณสมบัติ
  กรรมที่ทำให้มีปัญญามาก ฉลาด เรียนเก่ง ได้แก่ บุญสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา มีนิสัยใฝ่การศึกษา บุญชอ.. ชม 15357 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-ฉลาด-ปัญญา.html..
ครอบครัวอบอุ่น – หมวดคุณสมบัติ
  ครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย ได้พ่อแม่ดี ได้ลูกดี ได้สามี – ภรรยาดี ซึ่งอาจเคยทำบุญร่วมกั.. ชม 18039 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-ครอบครัวอบอุ่น.html..
จ.กำแพงเพชร จัดตักบาตรพระ 1,000 รูป
  สาธุชนในอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระ 1 พันรูป ใ.. ชม 12843 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ตักบาตรพระ1,000รูป-จ.กำแพงเพชร.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดสัมมนากฐินยาย 101 ปี
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดสัมมนากฐินยาย 101 ปี พร้อมทั้งได้ไปร่วมงา.. ชม 12618 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สัมมนากฐินยาย-วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย.html..
รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที
  บุญอันล้ำเลิศย่อมเจริญแก่ชนทั้งหลาย ผู้เลื่อมใสแล้วในบุคคลผู้เลิศ อายุ วรรณะ ยศ ..ปัญญาให้ของอันเลิศ ตั้งมั่นแล้วในธรรมอันเลิศ เป็นภูตหรือเทวดาก็ตาม เป็นมนุษย์ก็ตาม ย่.. ชม 14125 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที.html..
บุญบวช ปิดอบายไปสวรรค์
  บุญจากการบวชส่งผลให้วิบากกรรมต่างๆที่ลูกเบนซ์เคยทำผิดพลาดมาในอดีต มีกำลังเบาบางและเจือจางล.. ชม 14565 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100914-บุญบวชปิดอบายไปสวรรค์_RIGHT.html..
กฎพาเรโต-หนทางสู่ความสำเร็จ
  หลักการของพาเรโต 20/80 นี้ เป็นหลักการเก่าประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ตั้งขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร.. ชม 14724 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/กฎพาเรโต-หนทางสู่ความสำเร็จ-รีวิวทันโลกทันธรรม.html..
การกำจัดกิเลสด้วยบุญ
  บุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลส 3 ตระกูลคือโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุ.. ชม 15202 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การกำจัดกิเลสด้วยบุญ-ชีวิตออกแบบได้.html..
เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต
  การที่เรามองโลกด้วยมุมมองแตกต่างกัน เป็นเพราะเราเกิดมาแตกต่างกัน ได้สัมผัสโลกในแง่มุมที่ต่.. ชม 13933 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/เราคือผู้ออกแบบชีวิต-ชีวิตออกแบบได้.html..
เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อน แล้วจึงเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกคนที่อยู่รอบข้าง
  ถ้าจะกล่าวถึงหน้าที่ที่แท้จริงของมนุษย์ เอาเข้าจริงๆแล้ว หน้าที่หลัก คือ การบำเพ็ญตนเป็นกั.. ชม 13577 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100913-เป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองก่อน_LEFT.html..
ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา
  จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดี.. ชม 13399 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า “ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺท.. ชม 14155 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง.html..
การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุ.. ชม 17855 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การทำสมาธิภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้ง.. ชม 13558 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ.html..
ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ
  ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเรียกว่าภาวนามัย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทา.. ชม 13955 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ-ชีวิตออกแบบได้.html..
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
  การบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร จะต้องใช้ทั้งสติ..ปัญญา และจะต้องใช้ทั้งความอดทนด้วย.. ชม 14342 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100910-กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์_LEFT.html..
แสนโกฏิจักรวาล
  หมู่สัตว์ ๑ อากาศ ๑ จักรวาลไม่มีที่สุด ๑ และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้ ๑ ทั้ง ๔ อย่างนี้ ใ.. ชม 13819 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสนโกฏิจักรวาล.html
๔๐ปีวัดพระธรรมกายกับความหมาย“การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำ
  ๔๐ ปี วัดพระธรรมกาย กับความหมาย “การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำวัดพระธร.. ชม 15186 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/๔๐ปีวัดพระธรรมกาย.html
ขายบริการเลี้ยงดูพ่อแม่-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกทำอาชีพขายบริการ เพื่อส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ จะมีผลบุญจากความกตัญญูเทียบกับผลบาปอย่างไรค.. ชม 14986 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ขายบริการเลี้ยงดูพ่อแม่-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พุทธานุภาพไม่มีประมาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์ ขวนขวายในฌาน ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบระงับ ด้วยสามารถแ.. ชม 12903 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธานุภาพไม่มีประมาณ.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 14485 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
ยอดกัลยาณมิตรของโลก
  บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกปาปมิตร ไม่พึงคบพวกบุรุษต่ำทราม พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษสูงสุด.. ชม 12792 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยอดกัลยาณมิตรของโลก.html..
อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกและเพื่อนๆ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให.. ชม 13117 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ.html..
World-PEC ณ ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 3
  โครงการ World-PEC นี้ ได้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารกันภายในครอบครัว โครงการนี้มีประโยชน์มาก.. ชม 14439 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100906-World-PEC-Sri-Lanka.html
ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ
  ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษา กาย วาจาให้เป็นระเ.. ชม 16822 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ