World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2504 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา 2552
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ประจำปี 2.. ชม 12099 ครั้ง (30 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-30-5.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๓
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นให้พระภิกษุสงฆ์มุ่งแสวงหาความสงบวิเวก แสวงหาความบริสุทธิ์ เพื่อที.. ชม 12180 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-16.html
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อภิธรรมศึกษา 2552
   ชม 12126 ครั้ง (01 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/520401_อภิธรรมศึกษา52.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 161
  ฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัต ทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะ เมื่อทรงสดับว่า บัดนี.. ชม 12148 ครั้ง (28 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita161.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๒
  ในวันที่๗ พระพุทธองค์เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ แล้วมาประทับยืนอยู่ที่ประตูถ้ำ ราชสีห์ทราบว่า.. ชม 12177 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-15.html
ความทุกข์นั้นมีอยู่ แต่ไม่มีใครที่เป็นทุกข์
   ชม 12128 ครั้ง (20 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-20-1.html
บุญอัศจรรย์ทันตาเห็น
  เรื่องราวของอานุภาพแห่งบุญ...ชายคนหนึ่ง ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หลังจากทำบุญแล้ว ปรากฏว่า.. ชม 12253 ครั้ง (18 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-04-17.html
ที่เธอรักที่สุด คือ พระธรรมกายประจำตัว
  แม้ “รัก” จะเป็นแค่ “คำเล็กๆ” แต่มีอานุภาพระดับบิ๊ก ดังนั้นถ้าหัวใจยังมีรัก อย่าลืมสร้างพร.. ชม 12186 ครั้ง (16 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/ที่เธอรักที่สุด%20คือ%20พระธรรมกายประจำตัว.html..
Super Kids Summer Camp 26-30เม.ย
   ชม 12135 ครั้ง (08 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/520408_SuperKIDs_Summer_Camp.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 160
  ทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรก ลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรู มโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจ คำนว.. ชม 12166 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita160.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๑
  พญาราชสีห์ได้เหยื่อและกลับมายังถ้ำ เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ภา.. ชม 12229 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-14.html
หมดเวลามีแต่ Idea ถึงเวลา I do ก่อนจะสายเกินไป
  หากลูกใช้เวลาหาทรัพย์หรือใช้เวลากับ Idea ความคิดที่จะทำ โดยไม่ลงมือ I do คือทำสักที สิ่งที.. ชม 12268 ครั้ง (15 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/หมดเวลามีแต่%20Idea%20ถึงเวลา%20I%20do%20ก่อนจะสายเกินไป.ht..
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 159
  เมื่อได้ฟังความลับจากสุวโปดกแล้ว มโหสถถึงกับรำพึงในใจว่า “นั่นอย่างไรล่ะ เราคาดไว้แล้วไม่ม.. ชม 12169 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita159.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - ผู้ถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต
  จนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้ ท่านเกิดในตระกูลเศรษฐี มีชื่อว่า โชติกะ ในวันที่ท่านเกิด สรรพาวุธท.. ชม 12181 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-13.html
พระพยอมแนะสงกรานต์อ่านหนังสือ
  พระพยอมแนะสงกรานต์นี้ ให้ทุกคนสาด..ปัญญาให้สมองด้วยการอ่านหนังสือ ชม 12178 ครั้ง (06 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-06-1.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - ต่างวิธีการ แต่เป้าหมายเดียวกัน
  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงวิธีการทำใจให้สงบไว้ ๔๐วิธี ซึ่งทั้งหมดนั้น เราสามารถเลือก.. ชม 12168 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-12.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 158
  สุวโปดกรู้ว่า ถึงอย่างไรนางก็จะไม่ยอมบอกตนง่ายๆ จึงได้ใช้ไม้ตายสุดท้ายเพื่อให้นางยอมจำนน “.. ชม 12194 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita158.html
ลูกรักของแม่
  บุพกรรมใด ทำให้มีลูกที่ทั้งเก่งและดี.. ชม 12182 ครั้ง (11 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/480714_01.html
ศาสนาของจักรวาลแห่งอนาคต
   ชม 12194 ครั้ง (01 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-01-1.html
วิธีแก้ปัญหาครอบครัวอบอ้าว
  คนในครอบครัวอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ มีวิธีใดที่จะทำให้เป็นครอบครัวอบอุ่น.. ชม 12252 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/460704_01.html
The Middle Way รุ่นที่ 5 ประเทศแอฟริกาใต้
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์ก หรือวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ได้จัดคอร์สสมาธิ The Middle Wa.. ชม 12198 ครั้ง (01 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/The%20Middle%20Way%20รุ่นที่%205%20ประเทศแอฟริกาใต้.html..
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - ผู้ดื่มรสแห่งธรรม
  ภิกษุผู้ที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบได้แม้แต่ข้อเดียว จึงนั่งก้ม.. ชม 12155 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-11.html
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตอนที่ 2
  ทุกครั้งที่ผมต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิต กระผมจะใช้บุญเป็นที่ตั้งเสมอ โดยจะน..ปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี.. ชม 12185 ครั้ง (30 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น%20ตอนที่%202.html..
พ่อรอดตาย เพราะได้สร้างองค์พระ
  อานิสงส์ของการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวนั้น มากมายไม่มีประมาณ...ชายคนหนึ่งรอดตายจากโรคร้.. ชม 12594 ครั้ง (31 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-27.html
พ่อนึกบุญสร้างพระหยุดร้องไห้ทันที
  อานิสงส์อันไม่มีประมาณของการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว...พ่อของเขา ดื่มเหล้า สูบบุหรี่และ.. ชม 12214 ครั้ง (24 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-23.html
ร่วมเป็นเจ้าภาพวารสารอยู่ในบุญ
   ชม 12152 ครั้ง (23 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/080323_Unaiboon.html
ขอเชิญรับบุญด้านปัญญาด้วยการพิมพ์ข้อมูลภาษาบาลี
   ชม 12223 ครั้ง (23 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/080323_Pali.html
อย่าเพิ่งตาย ถ้ายังไม่สร้างพระ
  ชายคนหนึ่งชอบดื่มเหล้า ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้ม ต่อมาป่วยเป็นโรคร้าย ก่อนตายเขาได้มีโอกาสสร้างอง.. ชม 12335 ครั้ง (23 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-21.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 157
  สาลิกาฟังคำของสุวโปดกแล้ว ก็ไม่สบายใจ รีบห้ามผู้เป็นสามีทันทีว่า “เรื่องอัปมงคลเช่นนี้ ทำไ.. ชม 12194 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita157.html
รอดตายหายป่วยด้วยอานิสงส์สร้างองค์พระ
  ด้วยอานิสงส์ของการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ชายคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง แต่.. ชม 12261 ครั้ง (21 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-20.html
หนึ่งในหมื่น ที่รอดได้เพราะสร้างพระ
  อานุภาพแห่งบุญจากการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ...ชายคนหนึ่งล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน เมื่อภ.. ชม 12209 ครั้ง (15 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-14.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 156
  พี่เจ้าขา ธรรมดาใจของบุรุษเป็นดั่งกระแสน้ำลึกที่ไหลเชี่ยวกราก ยากแท้จะหยั่งถึง ใครก็ไม่อาจ.. ชม 12229 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita156.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - อบรมตนมุ่งสู่ทางสวรรค์
  ผู้คนมากมายซึ่งต่างไม่ปรารถนาจะให้พระราชาออกผนวช พากันยื่นข้อเสนอมากมาย แต่พระองค์ไม่ได้ทร.. ชม 12166 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-09.html
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของสมาธิ
   ชม 12156 ครั้ง (12 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-03-12-1.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 155
  สุวโปดกจึงชักอุปมาว่า “สาลิกา จ๋า อย่าว่าแต่เธอกับฉันเลย แม้แต่ในหมู่มนุษย์ พระราชามหากษัต.. ชม 12177 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita155.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - ประพฤติพรหมจรรย์
  เพียงตัดสินใจออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์แค่ไม่กี่ปี ยังเป็นเหตุให้ท่านได้ทิพยสมบัติมากมาย .. ชม 12352 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-08.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 154
  สุวโปดกเห็นว่าโอกาสมาถึงตนแล้ว จึงได้แสร้งตีหน้าเศร้า พลางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่า “สาลิ.. ชม 12171 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita154.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - ญาติธรรมและธรรมทายาท
  แม้พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสละพระราชทรัพย์ถึง ๙๖โกฏิ สร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐หลัง ไว้ในพระพุทธศาส.. ชม 12193 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-07.html
อนุบาลนำทีม ถวายกระเช้าผลไม้พระ
  วันนี้ V-Star โรงเรียนสนิทวิทยา สร้างวีรกรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เมื่อ ผอ.นวลเนตร กวยา.. ชม 12249 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/อนุบาลนำทีม%20ถวายกระเช้าผลไม้พระ.html..
ศศินา วิมุตตานนท์ "เติมบุญด้วยการสวดมนต์ทุกวัน"
  ศศินา บอกด้วยว่า โดยส่วนตัวแล้วเป็นคนเชื่อในเรื่องของวิบากกรรม เนื่องจากถ้าเราได้ดูคนทุกระ.. ชม 12358 ครั้ง (26 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/sasina.html
ลูกผู้ชายอย่างเรา ฟ้าไม่กลัว ดินไม่เกรง
  ผมอดีตธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม 100 ปีคุณยายอาจารย์ “บัณฑิต ตระกูลคูศรี” ขอรายงานตัวกับหลวงพ่อ.. ชม 12149 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/ลูกผู้ชายอย่างเรา%20ฟ้าไม่กลัว%20ดินไม่เกรง.html..
ไอเดีย เจ๋ง เร่งสร้างบวร ให้เข้มแข็ง
  ล่าสุดกับกิจกรรมถวายกระเช้าผลไม้พระ ณ วัดใกล้บ้าน ที่หลายๆโรงเรียนฝากกระซิบมาว่า “งานนี้นะ.. ชม 12228 ครั้ง (24 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/ไอเดีย%20เจ๋ง%20เร่งสร้างบวร%20ให้เข้มแข็ง.html..
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 153
  “โอว...สาลิกาจ๋า เธอช่างดีเหลือเกิน ฉันได้คุยกับนางนกสาลิกามามากต่อมาก ยังไม่เคยเห็นใครที่.. ชม 12175 ครั้ง (10 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita153.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - ครั้งหนึ่งในชีิวิตของลูกผู้ชาย
  "ดูก่อนโสณะ พรหมจรรย์มีภัตรหนเดียว ต้องนอนผู้เดียวตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ท่านเป็นคฤ.. ชม 12207 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-06.html
สกู๊ปพระธรรมกิตติวงศ์
  เนื่องในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ เป็นวาระวันคล้ายวันเกิด 63 ปี ของพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติว.. ชม 12206 ครั้ง (16 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-02-16-5.html
ว.วชิรเมธี เตือนวัยรุ่นรักด้วยสมอง
  ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตยาลัย เตือนเยาวชนยึดความรักที่ถูกที่ควร เป็นแนวทางปฏิบัติ ไม่ใช่ไปจ.. ชม 12140 ครั้ง (16 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-02-16-1.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 152
  สุวโปดกเจ้านกแสนรู้ รับคำสั่งของมโหสถแล้ว ก็ประคองปีกทั้งสองบรรจบกัน เพื่อแสดงความคารวะ แล.. ชม 12202 ครั้ง (05 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita152.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 151
  ครั้นแล้ว มโหสถก็คิดหาอุบายได้อย่างหนึ่ง จึงได้เรียกสุวโปดกมา เพื่อมอบหมายภารกิจครั้งสำคัญ.. ชม 12226 ครั้ง (04 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita151.html
วันคุ้มครองโลก 2552
  พิธีถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวปิดเจดีย์ .. ชม 12429 ครั้ง (12 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Earth_Day_2552.html
คำถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
   ชม 12311 ครั้ง (10 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-02-10-1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ