World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2516 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง - จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต
  ด้วยจิตที่จะอนุเคราะห์พระราชา พระปัจเจกพุทธเจ้าจึงถวายพระพรว่า "ธรรมดานักโทษย่อมไม่ยินดีใน.. ชม 12109 ครั้ง (20 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_๓๔_ทำพระนิพพานให้แจ้ง_จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต..
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 165
  แน่นอนว่าคนเหล่านั้นทั้งหมด ต่างก็ไม่มีใครยอมให้รื้อถอนเรือนของตนเลย ทุกคนต่างต่อรองว่าจะข.. ชม 12172 ครั้ง (28 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita165.html
ประทีปธรรม ส่องสว่างบรมพุทโธ
  ปีนี้ ทางวัดพระธรรมกายได้รับโอกาสเดินทางไปร่วมจัดงานวันวิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ซึ่งถือเป็นพุท.. ชม 12353 ครั้ง (20 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/ประทีปธรรม%20ส่องสว่างบรมพุทโธ.html..
ปัญหาของผม คือ “ทำไมชีวิตผมถึงไม่มีปัญหา”
  เขาเกิดมามีความพร้อมสมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์ สมบัติ คุณสมบัติ และมีชื่อเสียง .. ชม 12382 ครั้ง (20 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-05-15.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 164
  “อืม...พ่อคุณเอ๊ย พระนครกว้างใหญ่ไพศาลถึงเพียงนี้ ทำไมท่านถึงเจาะจงมาเลือกตำหนักของฉัน จะห.. ชม 12177 ครั้ง (28 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita164.html
มงคลที่ ๓๔ ทำพระนิพพานให้แจ้ง - ๓๐ ปีที่รอคอย
  "ท่านอาจารย์ผู้ว่างเปล่า อย่าทำตนเป็นผู้ไม่ว่างอยู่เลย ท่านไม่รู้ตัวหรือว่าขณะนี้ท่านเป็นผ.. ชม 12181 ครั้ง (12 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มงคลที่_๓๔_ทำพระนิพพานให้แจ้ง_๓๐_ปีที่รอคอย.html..
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 163
  จากนั้น มโหสถก็ได้เรียกสั่งช่างของตนมา ออกอุบายให้คนเหล่านั้น พากันไปที่พระตำหนักของพระนาง.. ชม 12194 ครั้ง (28 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita163.html
วัดสระเกศเปิดศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม ฯ
  สมเด็จพระพุฒาจารย์ แต่งตั้งพระสงฆ์ 9 รูป บริหารศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม ฯ เพื่ออบรมเยาวชนปีละ .. ชม 12120 ครั้ง (05 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-5-5-3.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๔
  พระเถระอธิบายให้ฟังว่า "ขอถวายพระพรมหาบพิตร พระบรมศาสดาตรัสสอนไว้ว่า...มาเถิดภิกษุทั้งหลาย.. ชม 12239 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-17.html
วันวิสาขบูชาโอกาสสุดท้ายแห่งการสร้างองค์พระปิดเจดีย์
   ชม 12426 ครั้ง (04 พ.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/520508_Vesak_day.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 162
  มโหสถจึงได้เริ่มดำเนินการตามแผนของตนทันที ลำดับนั้น มโหสถได้เรียกพวกช่างไม้ซึ่งเป็นคนของตน.. ชม 12192 ครั้ง (28 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita162.html
สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา 2552
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ประจำปี 2.. ชม 12112 ครั้ง (30 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-30-5.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๓
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเน้นให้พระภิกษุสงฆ์มุ่งแสวงหาความสงบวิเวก แสวงหาความบริสุทธิ์ เพื่อที.. ชม 12203 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-16.html
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ อภิธรรมศึกษา 2552
   ชม 12143 ครั้ง (01 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/520401_อภิธรรมศึกษา52.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 161
  ฝ่ายพระเจ้าจุลนีพรหมทัต ทรงสนพระทัยติดตามข่าวคราวของมโหสถอยู่ทุกระยะ เมื่อทรงสดับว่า บัดนี.. ชม 12164 ครั้ง (28 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita161.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๒
  ในวันที่๗ พระพุทธองค์เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ แล้วมาประทับยืนอยู่ที่ประตูถ้ำ ราชสีห์ทราบว่า.. ชม 12198 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-15.html
ความทุกข์นั้นมีอยู่ แต่ไม่มีใครที่เป็นทุกข์
   ชม 12142 ครั้ง (20 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-20-1.html
บุญอัศจรรย์ทันตาเห็น
  เรื่องราวของอานุภาพแห่งบุญ...ชายคนหนึ่ง ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หลังจากทำบุญแล้ว ปรากฏว่า.. ชม 12285 ครั้ง (18 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-04-17.html
ที่เธอรักที่สุด คือ พระธรรมกายประจำตัว
  แม้ “รัก” จะเป็นแค่ “คำเล็กๆ” แต่มีอานุภาพระดับบิ๊ก ดังนั้นถ้าหัวใจยังมีรัก อย่าลืมสร้างพร.. ชม 12211 ครั้ง (16 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/ที่เธอรักที่สุด%20คือ%20พระธรรมกายประจำตัว.html..
Super Kids Summer Camp 26-30เม.ย
   ชม 12155 ครั้ง (08 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/520408_SuperKIDs_Summer_Camp.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 160
  ทันทีที่เหยียบเท้าก้าวแรก ลงบนดินแดนของฝ่ายศัตรู มโหสถก็ได้เริ่มต้นกำหนดแผนการไว้ในใจ คำนว.. ชม 12183 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita160.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - พระปิณโฑลภารทวาชเถระ ตอนที่ ๑
  พญาราชสีห์ได้เหยื่อและกลับมายังถ้ำ เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่ภา.. ชม 12266 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-14.html
หมดเวลามีแต่ Idea ถึงเวลา I do ก่อนจะสายเกินไป
  หากลูกใช้เวลาหาทรัพย์หรือใช้เวลากับ Idea ความคิดที่จะทำ โดยไม่ลงมือ I do คือทำสักที สิ่งที.. ชม 12307 ครั้ง (15 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/หมดเวลามีแต่%20Idea%20ถึงเวลา%20I%20do%20ก่อนจะสายเกินไป.ht..
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 159
  เมื่อได้ฟังความลับจากสุวโปดกแล้ว มโหสถถึงกับรำพึงในใจว่า “นั่นอย่างไรล่ะ เราคาดไว้แล้วไม่ม.. ชม 12182 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita159.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - ผู้ถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต
  จนมาถึงในสมัยพุทธกาลนี้ ท่านเกิดในตระกูลเศรษฐี มีชื่อว่า โชติกะ ในวันที่ท่านเกิด สรรพาวุธท.. ชม 12209 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-13.html
พระพยอมแนะสงกรานต์อ่านหนังสือ
  พระพยอมแนะสงกรานต์นี้ ให้ทุกคนสาด..ปัญญาให้สมองด้วยการอ่านหนังสือ ชม 12188 ครั้ง (06 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-06-1.html
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - ต่างวิธีการ แต่เป้าหมายเดียวกัน
  ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ได้กล่าวถึงวิธีการทำใจให้สงบไว้ ๔๐วิธี ซึ่งทั้งหมดนั้น เราสามารถเลือก.. ชม 12190 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-12.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 158
  สุวโปดกรู้ว่า ถึงอย่างไรนางก็จะไม่ยอมบอกตนง่ายๆ จึงได้ใช้ไม้ตายสุดท้ายเพื่อให้นางยอมจำนน “.. ชม 12211 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita158.html
ลูกรักของแม่
  บุพกรรมใด ทำให้มีลูกที่ทั้งเก่งและดี.. ชม 12215 ครั้ง (11 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/480714_01.html
ศาสนาของจักรวาลแห่งอนาคต
   ชม 12224 ครั้ง (01 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-04-01-1.html
วิธีแก้ปัญหาครอบครัวอบอ้าว
  คนในครอบครัวอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ มีวิธีใดที่จะทำให้เป็นครอบครัวอบอุ่น.. ชม 12286 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/460704_01.html
The Middle Way รุ่นที่ 5 ประเทศแอฟริกาใต้
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมโจฮันเนสเบิร์ก หรือวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ได้จัดคอร์สสมาธิ The Middle Wa.. ชม 12230 ครั้ง (01 เม.ย. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/The%20Middle%20Way%20รุ่นที่%205%20ประเทศแอฟริกาใต้.html..
มงคลที่ ๓๓ เห็นอริยสัจ - ผู้ดื่มรสแห่งธรรม
  ภิกษุผู้ที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถตอบได้แม้แต่ข้อเดียว จึงนั่งก้ม.. ชม 12175 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-11.html
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตอนที่ 2
  ทุกครั้งที่ผมต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหาในชีวิต กระผมจะใช้บุญเป็นที่ตั้งเสมอ โดยจะน..ปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี.. ชม 12213 ครั้ง (30 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น%20ตอนที่%202.html..
พ่อรอดตาย เพราะได้สร้างองค์พระ
  อานิสงส์ของการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวนั้น มากมายไม่มีประมาณ...ชายคนหนึ่งรอดตายจากโรคร้.. ชม 12672 ครั้ง (31 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-27.html
พ่อนึกบุญสร้างพระหยุดร้องไห้ทันที
  อานิสงส์อันไม่มีประมาณของการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว...พ่อของเขา ดื่มเหล้า สูบบุหรี่และ.. ชม 12243 ครั้ง (24 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-23.html
ร่วมเป็นเจ้าภาพวารสารอยู่ในบุญ
   ชม 12163 ครั้ง (23 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/080323_Unaiboon.html
ขอเชิญรับบุญด้านปัญญาด้วยการพิมพ์ข้อมูลภาษาบาลี
   ชม 12247 ครั้ง (23 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/080323_Pali.html
อย่าเพิ่งตาย ถ้ายังไม่สร้างพระ
  ชายคนหนึ่งชอบดื่มเหล้า ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้ม ต่อมาป่วยเป็นโรคร้าย ก่อนตายเขาได้มีโอกาสสร้างอง.. ชม 12393 ครั้ง (23 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-21.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 157
  สาลิกาฟังคำของสุวโปดกแล้ว ก็ไม่สบายใจ รีบห้ามผู้เป็นสามีทันทีว่า “เรื่องอัปมงคลเช่นนี้ ทำไ.. ชม 12208 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita157.html
รอดตายหายป่วยด้วยอานิสงส์สร้างองค์พระ
  ด้วยอานิสงส์ของการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ชายคนหนึ่งป่วยเป็นมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือง แต่.. ชม 12286 ครั้ง (21 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-20.html
หนึ่งในหมื่น ที่รอดได้เพราะสร้างพระ
  อานุภาพแห่งบุญจากการสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว ...ชายคนหนึ่งล้มป่วยลงอย่างกะทันหัน เมื่อภ.. ชม 12236 ครั้ง (15 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2552-03-14.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 156
  พี่เจ้าขา ธรรมดาใจของบุรุษเป็นดั่งกระแสน้ำลึกที่ไหลเชี่ยวกราก ยากแท้จะหยั่งถึง ใครก็ไม่อาจ.. ชม 12265 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita156.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - อบรมตนมุ่งสู่ทางสวรรค์
  ผู้คนมากมายซึ่งต่างไม่ปรารถนาจะให้พระราชาออกผนวช พากันยื่นข้อเสนอมากมาย แต่พระองค์ไม่ได้ทร.. ชม 12180 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-09.html
ความเชื่อที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของสมาธิ
   ชม 12169 ครั้ง (12 มี.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2009-03-12-1.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 155
  สุวโปดกจึงชักอุปมาว่า “สาลิกา จ๋า อย่าว่าแต่เธอกับฉันเลย แม้แต่ในหมู่มนุษย์ พระราชามหากษัต.. ชม 12195 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita155.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - ประพฤติพรหมจรรย์
  เพียงตัดสินใจออกบวชเพื่อประพฤติพรหมจรรย์แค่ไม่กี่ปี ยังเป็นเหตุให้ท่านได้ทิพยสมบัติมากมาย .. ชม 12404 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-08.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 154
  สุวโปดกเห็นว่าโอกาสมาถึงตนแล้ว จึงได้แสร้งตีหน้าเศร้า พลางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นว่า “สาลิ.. ชม 12182 ครั้ง (22 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita154.html
มงคลที่ ๓๒ ประพฤติพรหมจรรย์ - ญาติธรรมและธรรมทายาท
  แม้พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสละพระราชทรัพย์ถึง ๙๖โกฏิ สร้างพระวิหาร ๘๔,๐๐๐หลัง ไว้ในพระพุทธศาส.. ชม 12217 ครั้ง (31 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol06-07.html
อนุบาลนำทีม ถวายกระเช้าผลไม้พระ
  วันนี้ V-Star โรงเรียนสนิทวิทยา สร้างวีรกรรมใหม่ที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน เมื่อ ผอ.นวลเนตร กวยา.. ชม 12290 ครั้ง (27 ก.พ. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/อนุบาลนำทีม%20ถวายกระเช้าผลไม้พระ.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ