World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปัญญา พบ 2807 รายการ

   Tag :    ปัญญาอ่อน    ปัญญาทึบ    ปัญญา

ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา
  จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดี.. ชม 13344 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า “ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺท.. ชม 14077 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง.html..
การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุ.. ชม 17483 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การทำสมาธิภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้ง.. ชม 13494 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ.html..
ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ
  ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเรียกว่าภาวนามัย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทา.. ชม 13851 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ-ชีวิตออกแบบได้.html..
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
  การบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร จะต้องใช้ทั้งสติ..ปัญญา และจะต้องใช้ทั้งความอดทนด้วย.. ชม 14191 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100910-กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์_LEFT.html..
แสนโกฏิจักรวาล
  หมู่สัตว์ ๑ อากาศ ๑ จักรวาลไม่มีที่สุด ๑ และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้ ๑ ทั้ง ๔ อย่างนี้ ใ.. ชม 13749 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสนโกฏิจักรวาล.html
๔๐ปีวัดพระธรรมกายกับความหมาย“การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำ
  ๔๐ ปี วัดพระธรรมกาย กับความหมาย “การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำวัดพระธร.. ชม 15098 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/๔๐ปีวัดพระธรรมกาย.html
ขายบริการเลี้ยงดูพ่อแม่-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกทำอาชีพขายบริการ เพื่อส่งเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ จะมีผลบุญจากความกตัญญูเทียบกับผลบาปอย่างไรค.. ชม 14859 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ขายบริการเลี้ยงดูพ่อแม่-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พุทธานุภาพไม่มีประมาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์ ขวนขวายในฌาน ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบระงับ ด้วยสามารถแ.. ชม 12855 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธานุภาพไม่มีประมาณ.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 14290 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
ยอดกัลยาณมิตรของโลก
  บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกปาปมิตร ไม่พึงคบพวกบุรุษต่ำทราม พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษสูงสุด.. ชม 12748 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยอดกัลยาณมิตรของโลก.html..
อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกและเพื่อนๆ เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมกาย ช่วยงานวัดมาแล้ว ๑๘ ปี ทำหน้าที่ชักชวนสาธุชนให.. ชม 13055 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบ.html..
World-PEC ณ ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 3
  โครงการ World-PEC นี้ ได้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารกันภายในครอบครัว โครงการนี้มีประโยชน์มาก.. ชม 14356 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100906-World-PEC-Sri-Lanka.html
ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ
  ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษา กาย วาจาให้เป็นระเ.. ชม 16693 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ.html..
พระอรหันต์ของโลก
  โลกนี้ โลกหน้า เรารู้อยู่ จึงประกาศไว้ดีแล้ว เราเป็นผู้ตรัสรู้เอง รู้ชัดโลกทั้งป..ปัญญาอันยิ่ง ได้เปิดประตูอมตะอันปลอดโปร่ง เพื่อบรรลุพระนิพพาน กระแสมารผู้ลามก เราตัดแ.. ชม 13481 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอรหันต์ของโลก.html
ออกแบบชีวิตด้วยทาน
  การให้ทานเป็นการเอาชนะความตระหนี่ เมื่อเราให้ทานอยู่เป็นนิตย์ กระแสบุญจากการให้จะเข้ามาแทน.. ชม 15141 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ตอนออกแบบชีวิตด้วยทาน.html..
บุญติดตามไปถึงภพหน้า
  บุญที่คนเราทำไว้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงา ไม่ได้สูญหายไปไหน และจะส่งผลมากมายเกินคาด คล้ายก.. ชม 14345 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ตอนบุญติดตามไปถึงภพหน้า.html..
สวช. จัดงาน “กรุงเทพฯ มหานครแห่งวัฒนธรรม”
  สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครและสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จัดงาน “.. ชม 12607 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กรุงเทพฯ-มหานครแห่งวัฒนธรรม.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดงานวันธรรมชัย
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญเนื่องใ.. ชม 12487 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดงานวันธรรมชัย.html..
มหาบุรุษ อัครบุรุษแห่งโลก
  บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่เป็นสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า มีเท้ามาก เท้าน้อย หรือไม่มีเท้.. ชม 12805 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาบุรุษ_อัครบุรุษแห่งโลก.html..
พิธีมอบประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจ.. ชม 12912 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/การบริหารกิจการคณะสงฆ์.html..
ประกาศผลการแข่งขัน เกมส์ตอบคำถาม ตอบปัญหาชิงรางวัล
  รับรางวัลได้ที่ บูธ เสา E6 สภาธรรมกายสากล ในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 5 กันยายน 2553 สอบถามรา.. ชม 13359 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/DMCTV-Games-Rewards-เกมส์ตอบคำถาม.html..
คาถาหัวใจเศรษฐี-หลวงพ่อตอบปัญหา
  คนที่ท่องหัวใจเศรษฐีคือ “อุ อา กะ สะ” เพราะเชื่อว่าจะทำให้รวยได้ คาถานี้จะช่วยคนเราเป็นเศร.. ชม 19472 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/คาถาหัวใจเศรษฐี-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
รู้ทันวิบากกรรม
  ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา มีคุณค่าอันประมาณมิได้ เป็นประ.. ชม 21227 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-วิบากกรรม-1.html..
เบื้องหลังการออกแบบชีวิต
  คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการ.. ชม 16802 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/20100901-DMC-L01.html..
อานุภาพดวงแก้วคุณยายฯ
  งานนี้ เรียกว่า ขอถวายเวลา ด้วยการถวายปัจจัย ตั้งผังรวยก่อนใคร ขอเป็นขุนพลแนวหน้า ไม่ขอคัด.. ชม 13946 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100830_อานุภาพดวงแก้วคุณยาย_RIGHT.html..
การแก้คำกล่าวหาแบบพุทธวิธี
  ภิกษุใด ชนะหนามคือกาม ชนะการด่า การฆ่า และ การจองจำได้ ภิกษุนั้น เป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวด.. ชม 13265 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การแก้คำกล่าวหาแบบพุทธวิธี.html..
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จัดพิธีถวายสังฆทานพระ 450 รูป
  ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จังหวัดราชบุรี จัดพิธีถวายสังฆทานพระ 450 รูป เพื่ออุทิศ..ปัญญาคุณ (หลวงพ่อกิตฺติวุฒฑโฒ)พร้อมทำพิธีไถ่ชีวิตโค และทอดผ้าป่าสร้างกุฏิสงฆ์รองรับงา.. ชม 12917 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช-จัดพิธีถวายสังฆทานพระ-450-รูป.html..
สัปปุริสธรรม 7
  ธรรมที่ทำให้คนเป็นสัตบุรุษ หรือ เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นคนเก่ง มี 7 ประการ ด้วยกัน คือ 1. .. ชม 104582 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100830-DMC-A08.html
จ.ปราจีนบุรี จัดประชุมพระนวกะ ปี 53
  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการประชุมอบรมพระนวกะ ประจำปี 2553.. ชม 12647 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100828_news6.html
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 1 เกริ่นนำ
  เรื่องราวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้.. ชม 23157 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100827_พระศรีอริยเมตไตรย์_LEFT.html..
อาคาร 100 ปี เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
  วิชชาธรรมกายเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จน.. ชม 19529 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100811_100year.html
คนที่ชอบอนุโมทนาบุญกับคนที่ชอบอนุโมทนาบาปจะมีผลอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา
  เมื่อเราเห็นคนสร้างบุญกุศลแล้ว เราอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็มีส่วนได้บุญนั้นด้วย แต่ถ้าคนที่ชอ.. ชม 13208 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode39.html
วุฒิธรรม (คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม)
  วุฒิธรรม หรือ วุฒิ 4 ธรรมหมวดนี้ ในบาลี เรียกว่า ธรรมที่เป็นไปเพื่อ..ปัญญาวุฒิ ( ชม 25662 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100826_DMC_A07.html
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 72663 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
ถ้าเราถูกใส่ความจะทำอย่างไรดี - หลวงพ่อตอบปัญหา
  ในกรณีที่เราถูกใส่ความโดยไม่มีมูลความจริง เราควรจะวางตัวอย่างไรดี,คนที่มีนิสัยชอบอิจฉาผู้อ.. ชม 15371 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode38.html
ตามรอยบาทพระศาสดา
  หากว่าแม้พระพุทธเจ้าจะพึงพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกัน โดยไม่ตรัสอย่างอื่นเลย จนกัปหนึ.. ชม 13446 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตามรอยบาทพระศาสดา.html..
การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมหรือการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพ ไม่น่าที่จะผิดศีลข้อ ๕ ใช่หรือไม่-หลวงพ่อตอบปัญหา
  การดื่มเหล้าเพื่อเข้าสังคมหรือการดื่มไวน์เพื่อสุขภาพไม่น่าที่จะผิดศีลข้อ ๕ ใช่หรือไม่?,ผู้.. ชม 18952 ครั้ง (24 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode36.html
การทำแท้งด้วยความจำเป็นบางอย่าง บาปหรือไม่?-หลวงพ่อตอบปัญหา
  ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนหรือตั้งครรภ์แล้วป่วยด้วยหัดเยอรมัน ถ้าเด็กคลอดออกมาก็จะพิการ การทำแท้ง.. ชม 32808 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode35.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 33617 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 19541 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-30.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17665 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-29.html
ไปโปรดพรหม - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16360 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-28.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 20436 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
บรมครูผู้ยิ่งใหญ่ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17444 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-18.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 22313 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 19407 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-07.html
ยมกปาฏิหาริย์
  ภูเขาวิบุละ เขากล่าวกันว่าเป็นภูเขาสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคฤห์ เสตบรรพต เ.. ชม 14203 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยมกปาฏิหาริย์.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 25944 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html


   ค้นหา บทความธรรมะ