World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สวรรค์ พบ 2786 รายการ

   Tag :    สวรรค์

ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า (2)
  นักปราชญ์เหล่าใดมีศีลบริสุทธิ์ มีปัญญาหมดจดดี มีจิตตั้งมั่น ประกอบความเพียร เจริญวิปัสสนา .. ชม 14513 ครั้ง (30 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชีวิตพระปัจเจกพุทธเจ้า_(2).html..
จ.อยุธยา จัดตักบาตรพระ 300 รูป
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดพิธีตักบาตรพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา ท.. ชม 13270 ครั้ง (01 ต.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ตักบาตรพระ300รูป-จ.อยุธยา.html..
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา
  ผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลก ยังดำรงพระชนมชีพอยู่ก็ดี พึงบูชาพระบรมธาต.. ชม 13639 ครั้ง (27 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรบูชา.html..
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระอุปัชฌาย์
  พระอุปัชฌาย์ในเขตการปกครองหนเหนือ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ทำหน้าที่พระ.. ชม 13412 ครั้ง (26 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ประชุมสัมมนาพระอุปัชฌาย์.html..
เพราะแค้นจึงต้องฆ่า ทำให้ต้องมาเป็นมะเร็ง
  พี่ชายได้เอาดาบแทงเข้าที่ท้องของเพื่อนด้วยความแค้น จนเพื่อนขาดใจตายอยู่ตรงนั้น.. ชม 14657 ครั้ง (26 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100925-เพราะแค้นจึงต้องฆ่า_LEFT.html..
ตักบาตรพระ-1000-รูป-จังหวัดเชียงราย
  มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระ 1,000 รูป จังหวัดเชียงราย.. ชม 14573 ครั้ง (25 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ตักบาตรพระ1000รูปจังหวัดเชียงราย.html..
การเก็บรักษาสิ่งที่ควรบูชา
  ถูปารหบุคคล ๔ เหล่าที่ควรบูชานี้ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ .. ชม 13542 ครั้ง (24 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การเก็บรักษาสิ่งที่ควรบูชา.html..
ประกาศเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
  กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันใ.. ชม 12869 ครั้ง (19 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/เตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน.html..
การบริหารเวลา-วงจรชีวิต
  เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีเท่ากัน อุปมาเหมือนช่องว่างในถัง แตกต่างกันตรงที่เอาเวลาไปใช้กับเร.. ชม 15165 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การบริหารเวลา-วงจรชีวิต.html..
บิดเบือนคำสอน-ที่นี่มีคำตอบ
  การที่นักการศาสนาหลายท่านสอนให้เข้าใจเรื่องบุญบาป นรก..สวรรค์แบบผิดๆ ถ้าเป็นเพียงความเข้าใจผิด จะมีวิบากกรรมเช่นไร และถ้ามีเจตนาต้องการบิดเบื.. ชม 14631 ครั้ง (17 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/บิดเบือนคำสอน-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พุทธกิจของพระพุทธเจ้า
  ในเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต เวลาเย็นทรงแสดงพระธรรมเทศนา เวลาย่ำค่ำทรงประทานโอวาทแก่ภิกษุ เที่ยง.. ชม 29765 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธกิจของพระพุทธเจ้า.html..
เพราะขายลูกสัตว์ จึงต้องพลัดพรากจากแม่...ตั้งแต่เยาว์วัย
  สาเหตุที่ทำให้ลูกเบนซ์ต้องสูญเสียคุณแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิบากกรรมปาณาติบ.. ชม 14482 ครั้ง (16 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100915-เพราะขายลูกสัตว์จึงต้องพลัดพรากจากแม่_RIGHT.html..
รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที
  บุญอันล้ำเลิศย่อมเจริญแก่ชนทั้งหลาย ผู้เลื่อมใสแล้วในบุคคลผู้เลิศ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ คว.. ชม 15526 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รอยพระบาทริมฝั่งนัมมทานที.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 10 พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
  พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรในครั้งที่สาม เพื่อโปรดพุทธบิดา ได้ม.. ชม 18188 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100914-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-พระสุชาตสัมมาสั..
บุญบวช ปิดอบายไปสวรรค์
  บุญจากการบวชส่งผลให้วิบากกรรมต่างๆที่ลูกเบนซ์เคยทำผิดพลาดมาในอดีต มีกำลังเบาบางและเจือจางล.. ชม 15484 ครั้ง (15 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100914-บุญบวชปิดอบายไปสวรรค์_RIGHT.html..
หนทางของพุทธะ
  ดูก่อนสุเมธบัณฑิต จำเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็ม ธรรมดาว่า หม้อน้ำที่คว.. ชม 13333 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/หนทางของพุทธะ.html
พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ
  ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา แต่มีน้อยคนที่รู้ว่า ความสุข คืออะไรและอยู่ที่ไหน.. ชม 23881 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/พบความสุขที่แท้จริงในตัวเราด้วยสมาธิ-ชีวิตออกแบบไ..
กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต
  เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง กรรมที่ทำมาตลอดชีวิตจะมาจัดลำดับการส่งผลตั้งแต่หนักไปจนถึงเบ.. ชม 15514 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต.html..
กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต
  การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าโชคดีที่สุด เพราะกายมนุษย์มีโอกาสในการท.. ชม 15569 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต.html..
บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า “ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺท.. ชม 15086 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง.html..
เพราะโหด โฉด เหี้ยม เภสัชกรหนุ่มจึงหัวใจวายตาย
  ลูกเบนซ์ได้เสนอแผนการอันโหด-โฉด-เหี้ยม ต่อผู้บังคับบัญชาของตน เพื่อข่มขู่และกดดันให้ฝ่ายตร.. ชม 15243 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100911-เพราะโหดโฉดเหี้ยม-เภสัชกรหนุ่มจึงหัวใจวายตาย_RIGHT..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)
  เมื่อพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ.. ชม 19700 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100911-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-การสร้างมหาทานบ..
อานิสงส์การบวช กับ สามัญญผล
  สาเหตุสำคัญที่มี “โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” เพราะปัญหา.. ชม 18415 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/อานิสงส์การบวช.html
อบรมกลุ่มนักเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
  นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมอบรมกลุ่มนักเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ประกอ.. ชม 13029 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/นักเรียนจังหวัดชุมพร-อบรมคุณธรรมจริยธรรม.html..
แสนโกฏิจักรวาล
  หมู่สัตว์ ๑ อากาศ ๑ จักรวาลไม่มีที่สุด ๑ และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้ ๑ ทั้ง ๔ อย่างนี้ ใ.. ชม 14555 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสนโกฏิจักรวาล.html
พุทธานุภาพไม่มีประมาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์ ขวนขวายในฌาน ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบระงับ ด้วยสามารถแ.. ชม 13838 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธานุภาพไม่มีประมาณ.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 16440 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
เมื่อคองโกห่มขาวในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรกใจกลางอาฟริกา
  เมื่อคองโกห่มขาว ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรกใจกลางอาฟริกา ...ในวันท้องฟ้าแจ่มใส.. ชม 13163 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/อุบาสิกาแก้ว-คองโก.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์
  สุรุจิพราหมณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้ว ก็พลันบังเกิดมหาปีติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้.. ชม 18970 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100907-พระศรีอริยเมตไตรย์-การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพรา..
สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิต
  ภาพวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาตรเทโว เป็นวันที่พระสัมมาส..สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งพุทธกาล เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสนคร อยู่ที่ประเทศอินเดีย พระส.. ชม 15685 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/สถานที่สัตว์เกิด%20หรือสัตว์ที่อยู่-วงจรชีวิต.htm..
ถือศีลได้บุญอย่างไร
  ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศ..สวรรค์อีกด้วย ชม 20185 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ถือศีลได้บุญอย่างไร-ชีวิตออกแบบได้.html..
ขึ้นจากนรก พระมาโปรด
  ด้วยบุญที่ลูกๆได้ทำแล้วอุทิศไปให้พ่อและแม่ ได้ส่งผลทำให้ชีวิตหลังความตายของท่านทั้งสอง มีค.. ชม 16364 ครั้ง (05 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100904-ขึ้นจากนรก-พระมาโปรด_RIGHT.html..
ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน
  ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใด.. ชม 78879 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ.html..
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 3 (ตอนภพมารสะดุ้ง)
  เราจะบอกมลทินอันยิ่งกว่ามลทินนั้น อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เมื่.. ชม 13642 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_3_ตอนภพมารสะดุ้ง.html..
วิธีฝึกสมาธิ-หลวงพ่อตอบปัญหา
  เคยชวนเพื่อนมานั่งสมาธิที่วัด เขาสงสัยว่าทำไมวัดเราไม่มีการสอนให้เดินจงกรม และทำไมเวลานั่ง.. ชม 15330 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/วิธีฝึกสมาธิ-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานุภาพบุญสร้างอาคาร 100 ปี - ซื้อที่ได้ราคาถูก
  แม้เราจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อหาทรัพย์ แต่ก็รู้สึกเสมอว่า มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ.. ชม 14307 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100901-อานุภาพบุญสร้างอาคาร100ปี_RIGHT.html..
เบื้องหลังการออกแบบชีวิต
  คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการ.. ชม 19041 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/20100901-DMC-L01.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  พระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.. ชม 23507 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-พระศรีอริยเมตไตรย์-ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ..
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 1 (ตอนพรหมและเทวาโกลาหล)
  พระอาทิตย์ ย่อมส่องแสงในเวลากลางวัน พระจันทร์ย่อมส่องแสงในเวลากลางคืน กษัตริย์เมื่อทรงเครื.. ชม 13439 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_1_ตอนพรหมและเทวาโกลาหล.html..
ไม่คบคนพาล-ให้คบบัณฑิต-หลวงพ่อตอบปัญหา
  คนพาลมีลักษณะอย่างไร คบแล้วมีผลเสียอย่างไร,ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมทำงานกับคนพาลจะวางตั.. ชม 17513 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/ไม่คบคนพาล-ให้คบบัณฑิต-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
เด็กหูหนวกเป็นประธานกฐินได้
  พวกเขากำลังจะแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า เด็กหูหนวกก็สามารถสวดมนต์ทำวัตรได้.. ชม 20902 ครั้ง (29 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100828_เด็กหูหนวกเป็นประธานกฐินได้_RIGHT.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานะ วิชฺชาทีโป
  กระผมเห็นเป็นดวงแก้วใสมาก ซ้อนกันอยู่สองดวงคลุมตัวกระผมไว้ ดวงใหญ่เลยตัวกระผมออกไปประมาณ 1.. ชม 14473 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_ผลการปฏิบัติธรรม.html..
คนธรรพ์ชวนบวช (2)
  บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมี.. ชม 13978 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_คนธรรพ์ชวนบวช.html
ฆ่าตัวตาย กรรมหนัก นรกเป็นที่ไป (2)
  บุญใดที่จะช่วยคุณพ่อของลูกได้เร็วแรงที่สุดในช่วงนี้คะ.. ชม 17035 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_กรรมฆ่าตัวตาย.html
กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ก่อนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ต้องสละชีวิตและอวัยวะมานับภพนับชาติไม่ถ้วน หากเ.. ชม 33411 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-06.html
ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร
  ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธั.. ชม 30878 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-01.html
พุทธปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด ไม่มีเท้าก็ดี ๒ เท้าก็ดี ๔ เท้าก็ดี มีเ.. ชม 15478 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธปาฏิหาริย์_3500_อย่าง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 93538 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น
  โครงการอบรมพระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น รุ่นที่ 2.. ชม 16353 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100824_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธนชาติ อติวฑฺฒโน
  พอใจของกระผมหยุดนิ่ง ก็เห็นในกลางท้องมีองค์พระแก้วในสององค์ องค์เล็กนั่งอยู่ในองค์ที่ใหญ่ก.. ชม 13510 ครั้ง (24 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100823_1MED1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ