World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สวรรค์ พบ 2771 รายการ

   Tag :    สวรรค์

หนทางของพุทธะ
  ดูก่อนสุเมธบัณฑิต จำเดิมแต่นี้ไป ท่านพึงบำเพ็ญทานบารมีข้อแรกให้เต็ม ธรรมดาว่า หม้อน้ำที่คว.. ชม 13251 ครั้ง (14 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/หนทางของพุทธะ.html
พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ
  ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา แต่มีน้อยคนที่รู้ว่า ความสุข คืออะไรและอยู่ที่ไหน.. ชม 23715 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/พบความสุขที่แท้จริงในตัวเราด้วยสมาธิ-ชีวิตออกแบบไ..
กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต
  เมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตมาถึง กรรมที่ทำมาตลอดชีวิตจะมาจัดลำดับการส่งผลตั้งแต่หนักไปจนถึงเบ.. ชม 15378 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กรรมให้ผลตามลำดับ-วงจรชีวิต.html..
กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต
  การเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบเจอพระพุทธศาสนานั้น ถือว่าโชคดีที่สุด เพราะกายมนุษย์มีโอกาสในการท.. ชม 15383 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/กายมนุษย์ทำกรรมดีได้มากที่สุด-วงจรชีวิต.html..
บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า “ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺท.. ชม 14981 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง.html..
เพราะโหด โฉด เหี้ยม เภสัชกรหนุ่มจึงหัวใจวายตาย
  ลูกเบนซ์ได้เสนอแผนการอันโหด-โฉด-เหี้ยม ต่อผู้บังคับบัญชาของตน เพื่อข่มขู่และกดดันให้ฝ่ายตร.. ชม 15111 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100911-เพราะโหดโฉดเหี้ยม-เภสัชกรหนุ่มจึงหัวใจวายตาย_RIGHT..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)
  เมื่อพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์ในอนาคตแล้ว พระพุทธองค์จึงทรงประทานพุทธพยากรณ.. ชม 19452 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100911-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-การสร้างมหาทานบ..
อานิสงส์การบวช กับ สามัญญผล
  สาเหตุสำคัญที่มี “โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” เพราะปัญหา.. ชม 18304 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/อานิสงส์การบวช.html
อบรมกลุ่มนักเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม
  นักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร เข้าร่วมอบรมกลุ่มนักเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม ประกอ.. ชม 12995 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/นักเรียนจังหวัดชุมพร-อบรมคุณธรรมจริยธรรม.html..
แสนโกฏิจักรวาล
  หมู่สัตว์ ๑ อากาศ ๑ จักรวาลไม่มีที่สุด ๑ และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้ ๑ ทั้ง ๔ อย่างนี้ ใ.. ชม 14461 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสนโกฏิจักรวาล.html
พุทธานุภาพไม่มีประมาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นปราชญ์ ขวนขวายในฌาน ยินดีแล้วในธรรมที่เข้าไปสงบระงับ ด้วยสามารถแ.. ชม 13738 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธานุภาพไม่มีประมาณ.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 16151 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
เมื่อคองโกห่มขาวในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรกใจกลางอาฟริกา
  เมื่อคองโกห่มขาว ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรกใจกลางอาฟริกา ...ในวันท้องฟ้าแจ่มใส.. ชม 13128 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/อุบาสิกาแก้ว-คองโก.html
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์
  สุรุจิพราหมณ์เมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้ว ก็พลันบังเกิดมหาปีติที่ตนเองจะได้สร้างมหาทานบารมีครั้.. ชม 18631 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100907-พระศรีอริยเมตไตรย์-การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพรา..
สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิต
  ภาพวันพระพุทธเจ้าเปิดโลก ในวันออกพรรษาจะมีประเพณีตักบาตรเทโว เป็นวันที่พระสัมมาส..สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในครั้งพุทธกาล เสด็จลงมาที่เมืองสังกัสสนคร อยู่ที่ประเทศอินเดีย พระส.. ชม 15513 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/สถานที่สัตว์เกิด%20หรือสัตว์ที่อยู่-วงจรชีวิต.htm..
ถือศีลได้บุญอย่างไร
  ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศ..สวรรค์อีกด้วย ชม 19833 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ถือศีลได้บุญอย่างไร-ชีวิตออกแบบได้.html..
ขึ้นจากนรก พระมาโปรด
  ด้วยบุญที่ลูกๆได้ทำแล้วอุทิศไปให้พ่อและแม่ ได้ส่งผลทำให้ชีวิตหลังความตายของท่านทั้งสอง มีค.. ชม 16140 ครั้ง (05 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100904-ขึ้นจากนรก-พระมาโปรด_RIGHT.html..
ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน
  ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใด.. ชม 75652 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ.html..
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 3 (ตอนภพมารสะดุ้ง)
  เราจะบอกมลทินอันยิ่งกว่ามลทินนั้น อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เมื่.. ชม 13538 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_3_ตอนภพมารสะดุ้ง.html..
วิธีฝึกสมาธิ-หลวงพ่อตอบปัญหา
  เคยชวนเพื่อนมานั่งสมาธิที่วัด เขาสงสัยว่าทำไมวัดเราไม่มีการสอนให้เดินจงกรม และทำไมเวลานั่ง.. ชม 15174 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/วิธีฝึกสมาธิ-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
อานุภาพบุญสร้างอาคาร 100 ปี - ซื้อที่ได้ราคาถูก
  แม้เราจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อหาทรัพย์ แต่ก็รู้สึกเสมอว่า มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ.. ชม 14223 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100901-อานุภาพบุญสร้างอาคาร100ปี_RIGHT.html..
เบื้องหลังการออกแบบชีวิต
  คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการ.. ชม 18745 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/20100901-DMC-L01.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  พระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.. ชม 23036 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-พระศรีอริยเมตไตรย์-ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ..
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 1 (ตอนพรหมและเทวาโกลาหล)
  พระอาทิตย์ ย่อมส่องแสงในเวลากลางวัน พระจันทร์ย่อมส่องแสงในเวลากลางคืน กษัตริย์เมื่อทรงเครื.. ชม 13337 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_1_ตอนพรหมและเทวาโกลาหล.html..
ไม่คบคนพาล-ให้คบบัณฑิต-หลวงพ่อตอบปัญหา
  คนพาลมีลักษณะอย่างไร คบแล้วมีผลเสียอย่างไร,ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมทำงานกับคนพาลจะวางตั.. ชม 17258 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/ไม่คบคนพาล-ให้คบบัณฑิต-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
เด็กหูหนวกเป็นประธานกฐินได้
  พวกเขากำลังจะแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า เด็กหูหนวกก็สามารถสวดมนต์ทำวัตรได้.. ชม 20576 ครั้ง (29 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100828_เด็กหูหนวกเป็นประธานกฐินได้_RIGHT.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานะ วิชฺชาทีโป
  กระผมเห็นเป็นดวงแก้วใสมาก ซ้อนกันอยู่สองดวงคลุมตัวกระผมไว้ ดวงใหญ่เลยตัวกระผมออกไปประมาณ 1.. ชม 14346 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_ผลการปฏิบัติธรรม.html..
คนธรรพ์ชวนบวช (2)
  บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมี.. ชม 13886 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_คนธรรพ์ชวนบวช.html
ฆ่าตัวตาย กรรมหนัก นรกเป็นที่ไป (2)
  บุญใดที่จะช่วยคุณพ่อของลูกได้เร็วแรงที่สุดในช่วงนี้คะ.. ชม 16783 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_กรรมฆ่าตัวตาย.html
กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ก่อนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ต้องสละชีวิตและอวัยวะมานับภพนับชาติไม่ถ้วน หากเ.. ชม 32017 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-06.html
ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร
  ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธั.. ชม 29866 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-01.html
พุทธปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด ไม่มีเท้าก็ดี ๒ เท้าก็ดี ๔ เท้าก็ดี มีเ.. ชม 15273 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธปาฏิหาริย์_3500_อย่าง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 91149 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น
  โครงการอบรมพระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น รุ่นที่ 2.. ชม 16247 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100824_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธนชาติ อติวฑฺฒโน
  พอใจของกระผมหยุดนิ่ง ก็เห็นในกลางท้องมีองค์พระแก้วในสององค์ องค์เล็กนั่งอยู่ในองค์ที่ใหญ่ก.. ชม 13405 ครั้ง (24 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100823_1MED1.html
มหัศจรรย์วันออกพรรษา
  พระจันทร์ พระอาทิตย์ ซึ่งปราศจากมลทิน ย่อมแจ่มกระจ่างในท้องฟ้า ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ข้าแ.. ชม 15594 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหัศจรรย์วันออกพรรษา.html..
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 23617 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-36.html
แบ่งพระพรมสารีริกธาตุ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 20076 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-35.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 43449 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
เปิดโลกทั้งสามด้วยพุทธานุภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 20371 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-25.html
โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 20658 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-24.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 23317 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
อธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 21003 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-11.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 25531 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 20010 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-08.html
7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 22316 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-07.html
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 2.. ชม 12951 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/20100821_news3.html
ยอดนักสร้างบารมี ตายด้วยโรคไข้หวัดกลายพันธุ์ กลับดุสิตบุรี
  เขาสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในการชวนชายผู้มีบุญมาบวช.. ชม 14657 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_CAS1_RIGHT.html
บรรยากาศการเตรียมงานตักบาตรพระ (หาดใหญ่)
  โครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย.. ชม 13219 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_1SPE1.html
ยมกปาฏิหาริย์
  ภูเขาวิบุละ เขากล่าวกันว่าเป็นภูเขาสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคฤห์ เสตบรรพต เ.. ชม 15447 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยมกปาฏิหาริย์.html


   ค้นหา บทความธรรมะ