World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สวรรค์ พบ 2751 รายการ

   Tag :    สวรรค์

เบื้องหลังการออกแบบชีวิต
  คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการ.. ชม 17768 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/20100901-DMC-L01.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
  พระรัศมีของพระมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จะเป็นสีทองและแผ่ออกไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.. ชม 21717 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-พระศรีอริยเมตไตรย์-ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ..
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 1 (ตอนพรหมและเทวาโกลาหล)
  พระอาทิตย์ ย่อมส่องแสงในเวลากลางวัน พระจันทร์ย่อมส่องแสงในเวลากลางคืน กษัตริย์เมื่อทรงเครื.. ชม 13092 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_1_ตอนพรหมและเทวาโกลาหล.html..
ไม่คบคนพาล-ให้คบบัณฑิต-หลวงพ่อตอบปัญหา
  คนพาลมีลักษณะอย่างไร คบแล้วมีผลเสียอย่างไร,ถ้าเราจำเป็นต้องอยู่ในสังคมทำงานกับคนพาลจะวางตั.. ชม 16542 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/ไม่คบคนพาล-ให้คบบัณฑิต-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
เด็กหูหนวกเป็นประธานกฐินได้
  พวกเขากำลังจะแสดงให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า เด็กหูหนวกก็สามารถสวดมนต์ทำวัตรได้.. ชม 19349 ครั้ง (29 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100828_เด็กหูหนวกเป็นประธานกฐินได้_RIGHT.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานะ วิชฺชาทีโป
  กระผมเห็นเป็นดวงแก้วใสมาก ซ้อนกันอยู่สองดวงคลุมตัวกระผมไว้ ดวงใหญ่เลยตัวกระผมออกไปประมาณ 1.. ชม 13912 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_ผลการปฏิบัติธรรม.html..
คนธรรพ์ชวนบวช (2)
  บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมี.. ชม 13588 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_คนธรรพ์ชวนบวช.html
ฆ่าตัวตาย กรรมหนัก นรกเป็นที่ไป (2)
  บุญใดที่จะช่วยคุณพ่อของลูกได้เร็วแรงที่สุดในช่วงนี้คะ.. ชม 15973 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_กรรมฆ่าตัวตาย.html
กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ก่อนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ต้องสละชีวิตและอวัยวะมานับภพนับชาติไม่ถ้วน หากเ.. ชม 29401 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-06.html
ม้ากัณฐกะ มีความสำคัญอย่างไร
  ม้ากัณฐกะเป็นม้าพระที่นั่งของเจ้าชายสิทธัตถะ เป็นม้าสหชาติ คือ เกิดวันเดียวกับเจ้าชายสิทธั.. ชม 26578 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-01.html
พุทธปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด ไม่มีเท้าก็ดี ๒ เท้าก็ดี ๔ เท้าก็ดี มีเ.. ชม 14580 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธปาฏิหาริย์_3500_อย่าง.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 82489 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น
  โครงการอบรมพระธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น รุ่นที่ 2.. ชม 15910 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100824_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธนชาติ อติวฑฺฒโน
  พอใจของกระผมหยุดนิ่ง ก็เห็นในกลางท้องมีองค์พระแก้วในสององค์ องค์เล็กนั่งอยู่ในองค์ที่ใหญ่ก.. ชม 13158 ครั้ง (24 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100823_1MED1.html
มหัศจรรย์วันออกพรรษา
  พระจันทร์ พระอาทิตย์ ซึ่งปราศจากมลทิน ย่อมแจ่มกระจ่างในท้องฟ้า ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ข้าแ.. ชม 14818 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหัศจรรย์วันออกพรรษา.html..
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 22493 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-36.html
แบ่งพระพรมสารีริกธาตุ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 19036 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-35.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 39413 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
เปิดโลกทั้งสามด้วยพุทธานุภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 19250 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-25.html
โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 19328 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-24.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 21723 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
อธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 18567 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-11.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 23544 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 18858 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-08.html
7 ขวบ เรียนจบ 18 สาขา ภายใน 7 วัน - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 20671 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-07.html
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการอบรมสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 2.. ชม 12848 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/20100821_news3.html
ยอดนักสร้างบารมี ตายด้วยโรคไข้หวัดกลายพันธุ์ กลับดุสิตบุรี
  เขาสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ในการชวนชายผู้มีบุญมาบวช.. ชม 14246 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_CAS1_RIGHT.html
บรรยากาศการเตรียมงานตักบาตรพระ (หาดใหญ่)
  โครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย.. ชม 13027 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_1SPE1.html
ยมกปาฏิหาริย์
  ภูเขาวิบุละ เขากล่าวกันว่าเป็นภูเขาสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคฤห์ เสตบรรพต เ.. ชม 14606 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยมกปาฏิหาริย์.html
ขอลูกที่พะเยา
  ขอลูกที่พะเยา ตัวลูกเองหลังจากแต่งงานมาได้ ๓ ปี ก็ยังไม่มีบุตร ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ลูกก็ได้ไป.. ชม 13441 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/20100817_bua_patum70.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 27503 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระวันชัย สุวาโท
  เมื่อกระผมดูตรงกลางเข้าไปอีก ปรากฏว่าดวงแก้วที่กำลังผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั้น มีองค์พระผ.. ชม 13789 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100819_2MED1.html
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
  อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้ก.. ชม 30963 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html
วัดพระธรรมกาย บาวาเรีย จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบรรพชาสามเณร ในโครงการอบรมสามเณร ภาคฤดูร้อน ครั.. ชม 13067 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news4.html
บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
  เมื่อยังไม่หมดกิเลส ต้องสร้างบุญให้เต็มที่ เพราะ "การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทั้งใ.. ชม 15669 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/make-merit.html
หัวใจวายมรณภาพ กรรมใช้แรงงานนักโทษหนักปางตาย
  ใครทำกรรมใดไว้ ตนจักต้องได้รับผลของกรรมนั้น นี้คือความเป็นจริงของชีวิต.. ชม 15332 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100816_2CAS1_LEFT.html
ชีวิตสมณะ..ชีวิตที่ฝันใฝ่.. ของลูกผู้ชายตัวจริง
  ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาสามัญ แต่เมื่อเข้าสู่การเป็นเพศนักบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ว่าจะเ.. ชม 15351 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/yunaiboon_journal/yu-nai-boon_53_july.html
ตักบาตรพระ 10,000 รูป ใจกลางนครหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2553
  ย้อนระลึกนึกถึงบุญ 9 ปี ตักบาตรใจกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ.2544-2552.. ชม 13726 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/020753_give_alms.html
เจริญธัมมานุสติ
  พระธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมนั้น.. ชม 16595 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เจริญธัมมานุสติ.html
ตักบาตรพระภิกษุ รุ่นเข้าพรรษา 350 รูป จ.นครสวรรค์ เสาร์ที่ 28 ส.ค. 2553
  นายกสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 350 รูป ตามโครงการอ.. ชม 15381 ครั้ง (12 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100812_give_alms_Nakornsawan.html
ขอเชิญร่วมตักบาตรพระภิกษุ รุ่นเข้าพรรษา
  นายกสมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา ขอเชิญร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ 350 รูป ตามโครงการอ.. ชม 12886 ครั้ง (12 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news10.html
แม่ พระคุณแม่ เรื่องของแม่ทำคลอด
  บทความ และเพลงเพราะๆ ซึ้งๆ ของแม่อยู่ที่นี่แล้ว.. ชม 15597 ครั้ง (15 มิ.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/20100615_mother.html
บวชไม่ถึงพรรษาหัวใจวาย หลับแล้วตื่นกลางวิมานชั้นดาวดึงส์
  ทันทีที่ท่านได้ลืมตาตื่นขึ้น คือ หลับแล้วตื่น ท่านก็พบว่าร่างกายของท่านเปลี่ยนไป.. ชม 14618 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_4CAS2_LEFT.html
นางกวัก-ที่นี่มีคำตอบ
  อยากรู้เรื่องนางกวัก อ่านที่นี่..กุมารีทองเมื่อโตขึ้น กลายเป็นนางกวักหรือไม่?,เขาชอบนั่งท้.. ชม 14193 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Anawer_461213_01.html
พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งโลก
  บุคคลใดมีความเพียร ข่มขี่มาร ครอบงำมัจจุราชได้แล้ว ได้ถูกต้องธรรมอันเป็นที่สิ้นการเกิด บุค.. ชม 13548 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_ผู้รู้แจ้งโลก.html..
ศีลคือตัวคูณ บริสุทธิ์มากได้บุญมาก
  ศีล อุปมาเหมือนชันที่ใช้อุดรอยรั่วของภาชนะ สิ่งที่จะรองรับบุญนั้น คือ ใจ เมื่อศีลพร่องก็เห.. ชม 13500 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_4CAS1_LEFT.html
ครุฑชวนบวช
  บุญจากการบวชมีอานิสงส์มาก ผู้ที่รู้ซึ้งถึงผลแห่งบุญ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด ก็ล้วนอยากอยากมี.. ชม 13607 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100809_2SPE_RIGHT.html
พระพุทธคุณ ตอน ผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวา
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้พระนามว่า สตฺถา เทวมนุสฺสานํ คือ ทรงเป็นบรมครูของเทวดา และมนุษย์ท.. ชม 13919 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_ผู้เป็นครูของมนุษย์และเทวา.html..
บวช 7 วัน มรณภาพแล้วไปดาวดึงส์
  อัศจรรย์บุญบวช ตั้งใจบวชแม้เพียงเจ็ดวัน ละโลกแล้วได้ไปสู่สุคติโลก..สวรรค์ ชม 13432 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100807_2CAS2_LEFT.html
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน.. ชม 12874 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/news/20100806_news2.html


   ค้นหา บทความธรรมะ