World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สวรรค์ พบ 2661 รายการ

   Tag :    สวรรค์

พระกัลยาณมิตรรับมอบนโยบายบวชพระแสนรูป
  พระกัลยาณมิตร หลักสูตรพระพี่เลี้ยง รับฟังนโยบาย โครงการบวชพระ 1 แสนรูป ณ วัดพระธรรมกาย.. ชม 12673 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100616_1NEW3.html
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  วิธีง่ายๆของลูกชายในการทดแทนพระคุณพ่อแม่ คือ บวชให้ท่าน อย่างน้อยหนึ่งพรรษา บวชพรรษานี้..... ชม 13708 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100616_2SPE1.html
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(2)
  เมื่อใดพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นบัณฑิต เป็นพระราชา ผู้ปราบอริราชศัตรู มีพระประสงค์ด้วยกุศล ท.. ชม 12989 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(2).html..
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(1)
  พระเจ้าเนมิราช พระราชาของชนชาววิเทหรัฐ ผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลา ครั้นตรัสพระคาถานี้ว่.. ชม 12940 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(1).html..
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  ลูกชายของแม่ ถ้ารักแม่ บวชให้แม่สักหนึ่งพรรษาได้ไหม เพื่อให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลื..สวรรค์ ชม 13897 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100615_1SPE1_RIGHT.html
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (6)
  บุคคลผู้มีปัญญา ถึงจะสิ้นทรัพย์ ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนบุคคลผู้ไม่มีปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ แ.. ชม 12715 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(6).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (4)
  ผู้ครองเรือนไม่ควรบริโภคอาหารที่มีรสอร่อยแต่ผู้เดียว ไม่ควรซ่องเสพถ้อยคำให้ติดอย..สวรรค์และนิพพาน เพราะถ้อยคำเช่นนั้น ไม่ทำให้ปัญญาเจริญได้เลย ผู้ครองเรือนพึงเป็นผู้มีศ.. ชม 12734 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(4).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (3)
  รสเหล่าใดมีอยู่ในแผ่นดิน สัจจะเป็นรสที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จกว่ารสเหล่านั้น เพราะว่าสมณพราห.. ชม 12958 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(3).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (2)
  ชีวิตนี้น้อยนัก หมู่สัตว์ย่อมตาย แม้ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกิน ๑๐๐ ปีไปไซร้ สัตว.. ชม 12731 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(2).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (4)
  สัตบุรุษทั้งหลายบรรเทาความทุกข์อันยากที่จะอดทนได้ด้วยความสุข เพราะเป็นผู้มีจิตเยือกเย็นยิ่.. ชม 12625 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(4).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (3)
  ลูกเอ๋ย ลูกอย่าเชื่อคำนั้น ข่าวที่ว่า สุคติจะมีเพราะเอาบุตรไปบูชายัญ ทางนั้นเป็น..สวรรค์ ลูกรัก ลูกจงให้ทาน อย่าได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง นี่เป็นทางไปสู่สุคติ.. ชม 12661 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(3).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (2)
  ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยความอดทน ย่อมไม่หลงทำกาละ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่..สวรรค์ ชม 12515 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(2).html..
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (1)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน ๕ ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นท..สวรรค์ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนมี ๕ ประการเช่นนี้แล.. ชม 12624 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(1).html..
รวมสื่อทำหน้าที่ชวนบวช
  ระยะเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (112 วัน) วัน.. ชม 16109 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100610_1Srain-retreat.html
ปรโลกนิวส์...เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชายไปสวรรค์
  เพราะก่อนตาย...พ่อนึกถึงพระลูกชาย ใจจึงใสไม่เศร้าหมอง...มีสุคติเป็นที่ไป.. ชม 12856 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100609_6CAS1.html
ตายเสียในการต่อสู้...ดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา.. ชม 13571 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100609_3DHM1.html
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  แม่...เสียสละทุกสิ่งให้ลูกได้เสมอ จนถึงวันนี้...คุณตอบแทนพระคุณของท่านหรือยัง..... ชม 13762 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100609_2SPE1.html
มิวสิควีดีโอ เพลงวันที่แม่รอคอย
  เป็นลูกชาย ถ้ารักแม่...บวชให้แม่อย่างน้อยหนึ่งพรรษา ฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ เพื่..สวรรค์ ชม 13498 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100609_1MVD1_LEFT.html
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 7 ออกบวช)
  บุคคลผู้ปีติในธรรม เมื่อดื่มรสอันเกิดแต่วิเวก และรสแห่งความสงบแล้ว ย่อมไม่มีความกระวนกระ.. ชม 12486 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%207%20ออกบวช).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 4 โชติบาลกุมาร)
  ความดี คนดีทำง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำง่าย ความชั่ว อริยบุคคลทำได้ยาก.. ชม 12591 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%204%20โชติบาลกุมาร).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 3 สนังกุมารพรหม)
  ชาวโลกนี้ เป็นผู้มืดบอด มีน้อยคนที่เห็นแจ้งในโลกนี้ น้อยคนเหลือเกินที่จะไปสู่สุค..สวรรค์ เหมือนนกน้อยตัวที่รอดพ้นจากตาข่ายมีน้อยเหลือเกินฉะนั้น.. ชม 12682 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%203%20สนังกุมารพรหม).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 2 พุทธคุณ ๘ ประการ)
  บุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้ ชื่อว่.. ชม 12546 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%202%20พุทธคุณ%20๘%20ประการ).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 1 เทวสันนิบาต)
  ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุแห่งสุข และการสนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุ..สวรรค์ตลอดกัป ชม 12601 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%201%20เทวสันนิบาต).html..
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  กว่าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่านาที ที่แม่รอคอย เพราะฉะนั้น...เราก็ควรจะให้สิ่งที่แม.. ชม 16339 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100608_2SPE1_RIGHT.html
มิวสิควีดีโอ เพลงน้ำใจแม่
  เป็นลูกชาย ถ้ารักแม่...บวชให้แม่อย่างน้อยหนึ่งพรรษา ฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ เพื่..สวรรค์ ชม 13447 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100608_1MVD1_LEFT.html
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (4)
  ทรัพย์เครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้ หรือโลกอื่น หรือรัตนะใดอันประณีตใน..สวรรค์ ทรัพย์และรัตนะนั้นที่เสมอด้วยพระตถาคตไม่มีเลย แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระ.. ชม 12729 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(4).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (3)
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปราชญ์กล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้น สัตว์เหล่าใดเลื่อ.. ชม 12566 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(3).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (1)
  ดูก่อนเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ คือ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัม.. ชม 12770 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(1).html..
ลักษณะมหาบุรุษ (2)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12707 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(2).html
ลักษณะมหาบุรุษ (1)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 12627 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(1).html
ชัยชนะครั้งที่ 8 (ตอนที่ 2 ชนะพกพรหม)
  เพราะว่า สังสารวัฏกำหนดที่สุดของเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอ.. ชม 12680 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%208_(ตอนที่%202%20ชนะพกพรหม).html..
ชัยชนะครั้งที่ 7 (ตอนที่ 1 ชนะนันโทปนันทนาคราช)
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมมุนี ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส ไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผู้.. ชม 13714 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%207_(ตอนที่%201%20ชนะนันโทปนันทนาคราช).h..
ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี ซึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแส.. ชม 13440 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%203_(ตอน%20ชนะช้างนาฬาคีรี).html..
ศาสดาเอกของโลก (6)
  ชนเหล่าใด ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ชนเหล่านั้น ละโลกนี้ไปแล้ว จักไม่ไ.. ชม 13492 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(6).html
ศาสดาเอกของโลก (1)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เลิศเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป.. ชม 12817 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(1).html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 13036 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญา.. ชม 12771 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
ศาสดาเอกของโลก (2)
  ชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อม.. ชม 12656 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(2).html
วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
   ชม 14780 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100528_1spd1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 4
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี.. ชม 13104 ครั้ง (22 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100521_1CAS1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 1
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี.. ชม 13260 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100518_4CAS1.html
ระวังร้อนตับแตก เพราะอากาศร้อนขึ้น
  อากาศที่ร้อนจัดจนมีความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต.. ชม 12536 ครั้ง (17 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100512_1NEW2.html
บุญใหญ่ขนาดนี้...เทวดาขอมีส่วนด้วย
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนสมัยพุทธกา.. ชม 13441 ครั้ง (15 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100514_1SPE1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระศุภสิทธิ์ ถามสิทฺโธ
  พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์.. ชม 12850 ครั้ง (14 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100513_3MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
  ธรรมทายาทหญิงณัฐสุดา เอี่ยมธนาภรณ์.. ชม 12980 ครั้ง (11 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100510_4MED1.html
จดหมาย จาก...พระภิกษุ ผู้เป็นต้นเรื่องของ “แก้วกลางดอย”
  พระศุภชัย คณสกฺโก (ศุภชัย พยุงจำปี).. ชม 14542 ครั้ง (07 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100506_3DHM_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสมศรี เชิดผล ชม 12814 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_1MED1.html
Case Study บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม ตอนที่ 1
  ทำไม ต้องมาเป็นนักมวยหญิง ทำไมชอบศิลปะการต่อสู้ ทั้งๆที่เป็นสาวสวย...ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 13761 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_3SPE2_RIGHT.html
พลังสตรีที่โลกไม่เคยลืม
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12924 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_3UBK1.html
ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป
  ตอน ผ้าเหลืองห่มดอย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่.. ชม 13994 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_1DHM1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ