World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ธรรมทายาท พบ 1590 รายการ

   Tag :    ธรรมทายาทหญิง    ธรรมทายาท

วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีมอบลูกแก้ว
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมมอบลูกแก้วให้กับผู้ปกครอง หลังเข้..ธรรมทายาท รุ่นที่ 9 ชม 12214 ครั้ง (13 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายลอนดอน-จัดพิธีมอบลูกแก้ว.html..
พิธีบรรพชาอุปสมบท ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ..ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ชม 12140 ครั้ง (12 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีบรรพชาอุปสมบท-ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น.html..
วัดพุทธออสเตรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธออสเตรีย ประเทศออสเตรีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 12110 ครั้ง (12 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จัดพิธีบูชาข้าวพระ-วัดพุทธออสเตรีย.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีอุปสมบทให้กับพระ..ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2556.. ชม 12119 ครั้ง (12 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดพิธีอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา.ht..
วัดพระธรรมกายปารีส บิณฑบาตกลางเมืองปารีส
  คณะสงฆ์พร้อมด้วยสามเณรวัดพระธรรมกายปารีส ได้ออกรับบิณฑบาตเพื่อเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวพุทธที่ม.. ชม 12226 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายปารีส-บิณฑบาตกลางเมืองปารีส.html..
วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 12176 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีบูชาข้าวพระ%20-วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 12169 ครั้ง (09 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีบูชาข้าวพระ-วัดพระธรรมกายบาวาเรีย.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร..ธรรมทายาทรุ่นเข้าพรรษา จำนวน 8 รูป ชม 12199 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดพิธีบรรพชาสามเณร.html..
วัดภาวนานาโกย่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดภาวนานาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยภายในงานมีศรัทธาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาว.. ชม 12207 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีบูชาข้าวพระ-วัดภาวนานาโกย่า.html..
พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาค..ธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่.. ชม 12179 ครั้ง (06 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น.html..
วัดพระธรรมกายปารีส จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร ประจำปีพุทธศักราช 2556.. ชม 12105 ครั้ง (03 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายปารีส-จัดพิธีบรรพชาสามเณร.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาท
  สาธุชนชาวล้านนา ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญในงานบุญทอดผ้าป่าฉลองพระ..ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมธุดงคสถ.. ชม 12183 ครั้ง (02 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดพิธีทอดผ้าป่าฉลองพระธรรมทายาท.html..
พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 8
  อุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 8 ขอเชิญร่วมพิธีตัดปอยผม.. ชม 12203 ครั้ง (01 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น-ครั้งที่-8...
วัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดพิธีตัดปอยผมยุวธรรมทายาท
  วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี จัดพิธีตัดปอยผมยุว..ธรรมทายาท รุ่นที่ 8 ชม 12096 ครั้ง (01 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพุทธไฮล์บรอนน์-จัดพิธีตัดปอยผมยุวธรรมทายาท.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดอบรมธรรมทายาท
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดอบรม..ธรรมทายาท ประจำปีพุทธศักราช 2556 ชม 12142 ครั้ง (31 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายลอนดอน-จัดอบรมธรรมทายาท.html..
พิธีบรรพชาอุปสมบทและตักบาตรพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 11
  พิธีตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองพระใหม่ โครงการอบรม..ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกา.. ชม 12257 ครั้ง (29 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/พิธีบรรพชาอุปสมบทและตักบาตรพระธรรมทายาทนานาชาติ-รุ่นที่-11.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส.. ชม 12174 ครั้ง (27 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายนางาโน่-จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา.html..
ขอเชิญร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่ ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 11
  พิธีตักบาตรและถวายผ้าไตรฉลองพระใหม่ โครงการอบรม..ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกา.. ชม 12174 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมตักบาตรฉลองพระใหม่-ธรรมทายาทนานาชาติ-รุ่นที่-..
วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน.. ชม 12186 ครั้ง (25 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกาย-ดี.ซี.-จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีถวายเทียนพรรษา
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญเข้าพรรษา โดยการถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และพิธีตักบาตร.. ชม 12223 ครั้ง (23 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายบอสตัน-จัดพิธีถวายเทียนพรรษา.html..
ร่วมเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนานาชาติ รุ่นที่ 11
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณบรรพชาอุปสมบทหมู่ พระนานาชาติ รุ่นที่ 11 วันเสาร์ที่ .. ชม 12201 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ร่วมเป็นเจ้าภาพเวียนประทักษิณบรรพชาอุปสมบทหมู่พระนานาชา..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีบรรพชาสามเณร..ธรรมทายาท ในโครงการอบรม ชม 12227 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายบอสตัน-จัดพิธีบรรพชาสามเณร.html..
ความประทับใจในวันบรรพชา
  พอคิดอยากบวช ก็บังเอิญไปเห็นใบปลิวชวนบวชโครงการ 1 แสนรูปติดอยู่ที่ตลาด เลยเข้าไปถามที่วัดค.. ชม 12293 ครั้ง (16 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130715-ความประทับใจในวันบรรพชา.html..
พิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา
  พิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556.. ชม 12219 ครั้ง (14 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/พิธีขอสรณคมน์และศีลของธรรมทายาทในวันบรรพชา.html..
พิธีบรรพชาและคล้องอังสะธรรมทายาทในวันบรรพชา
  พิธีบรรพชาและคล้องอังสะธรรมทายาทในวันบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556.. ชม 12396 ครั้ง (14 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/พิธีบรรพชาและคล้องอังสะธรรมทายาทในวันบรรพชา.html..
พิธีเวียนประทักษิณและวันทาเจดีย์ในวันบรรพชา
  พิธีเวียนประทักษิณและวันทาเจดีย์ในวันบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหม.. ชม 12385 ครั้ง (13 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/พิธีเวียนประทักษิณและวันทาเจดีย์ในวันบรรพชา.html..
วัดไผ่เขียวจัดพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร
  ศูนย์อบรมวัดไผ่เขียว จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรจีวรแด่นาค..ธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยครั้งที่ 8.. ชม 12224 ครั้ง (13 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดไผ่เขียวจัดพิธีขอขมาและมอบผ้าไตร.html..
ความในใจของนาคธรรมทายาท รุ่นที่ 8 ตอน พรรษานี้ต้องบริสุทธิ์ที่สุด
  หลวงพ่อครับ ผมไม่เคยมาวัดพระธรรมกายนะครับ แต่ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ผมได้ดู DMC ผ่านทางเคเบิลท.. ชม 12302 ครั้ง (13 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130712-พรรษานี้ต้องบริสุทธิ์ที่สุด.html..
ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย
  ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2556.. ชม 12250 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท-รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย.html..
ความในใจของนาคธรรมทายาท รุ่นที่ 8 ตอนบวชให้แม่ชื่นใจ
  หลวงพ่อครับ โปสเตอร์แผ่นนั้นทำให้ผมได้คิดถึงความตั้งใจเดิมเมื่อตอนอายุ 25 ปี ตอนนั้นผมตั้ง.. ชม 12284 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130711-ความในใจของนาคธรรมทายาท-รุ่นที่-8-ตอนบวชให้แม่ชื่น..
จังหวัดระยอง จัดพิธีตัดปอยผมและพิธีขอขมา
  จังหวัดระยอง จัดพิธีตัดปอยผม พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตรแก่นาค..ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12172 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จังหวัดระยอง-จัดพิธีตัดปอยผมและพิธีขอขมา.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีขอขมา
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร แก่นาค..ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12245 ครั้ง (11 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้-จัดพิธีขอขมา.html..
วัดไทรใหญ่ จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท
  วัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผม..ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12209 ครั้ง (10 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดไทรใหญ่-จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท.html..
ความในใจของนาคธรรมทายาท รุ่นที่ 8 ตอน ฝึกเพื่อเป็นพระแท้
  นาคธรรมทายาท ธนกฤต เขียนแก้ว อายุ 36 ปี ตัวแทนนาค.. ชม 12254 ครั้ง (10 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130709-ความในใจของนาคธรรมทายาท-รุ่นที่-8-ตอน-ฝึกเพื่อเป็น..
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท อ.ลาดหลุมแก้ว
  อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ตัดปอยผม และแห่นาค..ธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12200 ครั้ง (09 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/อำเภอลาดหลุมแก้วจัดพิธีตัดปอยผม.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญบูชาข้าวพระ.. ชม 12168 ครั้ง (09 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายบอสตัน-จัดงานบุญบูชาข้าวพระ.html..
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดพิธีถวายผ้าไตร
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีถวายผ้าไตรเพื่อใช้ในโครงการอบรม..ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 - 21 กรกฎาคมนี้.. ชม 12155 ครั้ง (08 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายจอร์เจีย-จัดพิธีถวายผ้าไตร.html..
ธุดงคสถานล้านนา จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีตัดปอยผมให้แก่..ธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12196 ครั้ง (06 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท.html..
คลิปวิดีโอน้ำท่วม รวมคลิปน้ำท่วม
  คลิปวีดีโอน้ำท่วม รวมคลิปน้ำท่วม วิดีโอน้ำท่วม น้ำท่วมกรุง รวมภาพวิดีโอเหตุการณ์น้ำท่วมกรุ.. ชม 12188 ครั้ง (05 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/คลิปวิดีโอน้ำท่วม-รวมคลิปน้ำท่วม.html..
การบวชในพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2
  บวชพระ งานบวชพระ การบวชพระ อานิสงส์การบวชพระ การบวชเป็นประเพณีไทยที่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาล.. ชม 12410 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/การบวชในพระพุทธศาสนา-ตอนที่-2.html..
ดอนเมืองชวนบวชทะลุเป้าแล้วค่ะ
  แม้ลูกจะเพิ่งเข้าวัดได้ไม่นาน แต่เพราะคำสอนของหลวงพ่อทำให้ลูกรู้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป.. ชม 12302 ครั้ง (02 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130701-ดอนเมืองชวนบวชทะลุเป้าแล้วค่ะ.html..
พิธีถวายองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก ตอนที่ 2
  เช้าของวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นวันบุญประวัติศาสตร์ที่ชาวแม่ลาน้อยยังคงปลื้.. ชม 12332 ครั้ง (27 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130626-พิธีถวายองค์พระประธาน-ณ-วัดป่าหมาก-ตอนที่-2.html..
จังหวัดระยอง จัดปฏิบัติธรรมพิเศษถวายทองคำหล่อหลวงปู่
  จังหวัดระยอง จัดปฏิบัติธรรมพิเศษถวายทองคำหล่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ( สด จนฺทสโร) พระผ.. ชม 12246 ครั้ง (25 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จังหวัดระยอง-จัดปฏิบัติธรรมพิเศษถวายทองคำหล่อหลวงปู่.htm..
มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
  มหาธรรมกายเจดีย์ เป้าหมายในการก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ องค์มหาธรรมกายเจดีย์ มหาธรรมกายเจดี.. ชม 13110 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/มหาธรรมกายเจดีย์.html..
พระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนา เดินธุดงค์
  พระธรรมทายาทโครงการพุทธบุตรล้านนา ได้ปฏิบัติสมณะกิจ ออกเดินบิณฑบาต และเดินธุดงค์เพื่อโปรดญาต.. ชม 12195 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พระธรรมทายาทพุทธบุตรล้านนา-เดินธุดงค์.html..
ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุฏิสงฆ์และพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม
  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุฏิสงฆ์ และพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน..ธรรมทายาท ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม จ.ลพบุรี วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2556.. ชม 12346 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองกุฏิสงฆ์และพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุ..
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เชิญชวนบวชเข้าพรรษา
  เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เชิญชวนชายไทย ร่วมบวชในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ.. ชม 12176 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี-เชิญชวนบวชเข้าพรรษา.html..
บวชพระ ภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 (โครงการ 2)
  ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 41 (โครงการ 2) วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 16.. ชม 12409 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/บวชพระ-ภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท-ระดับอุดมศึกษา-รุ่นที่-41--โครงการ-..
ธุดงคสถานล้านนา จัดโครงการอุปสมบทหมู่
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นพุทธบุตรล้านนา.. ชม 12151 ครั้ง (08 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ธุดงคสถานล้านนา-จัดโครงการอุปสมบทหมู่.html..
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมงานประดิษฐานองค์พระประธาน ณ วัดป่าหมาก
  นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตากล่าวในโรงเรียนอนุบาลฯ ว่าจะให..ธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนีโครงการ 2 เดินธุดงค์อัญเชิญองค์พระประธานองค์ที่งดงาม.. ชม 12209 ครั้ง (08 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130607-บรรยากาศการเตรียมความพร้อมงานประดิษฐานองค์พระประธา..


   ค้นหา บทความธรรมะ