World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บ้านกัลยาณมิตร พบ 374 รายการ

   Tag :    บ้านกัลยาณมิตร

เทศบาลเมืองลัดหลวง จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร
  สาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรร..บ้านกัลยาณมิตร เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น.. ชม 12769 ครั้ง (08 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/เทศบาลเมืองลัดหลวง-จัดสวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร.html..
สวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  สาธุชนในเขตพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์ และปฏิบ..บ้านกัลยาณมิตร เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและเพื่อสร้างครอบครัวที่อบอุ่น.. ชม 13018 ครั้ง (05 ต.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สวดมนต์บ้านกัลยาณมิตร-อำเภอโพธาราม-จังหวัดราชบุรี.html..
กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้จัดกิจกรรม..บ้านกัลยาณมิตรเป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่องทุกเดือน.. ชม 12960 ครั้ง (29 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร-ณ-ศูนย์ปฏิบัติธรรมไฮดี้แลนด์.html..
รีบทำเสียเถิดก่อนจะสายเกินไป
  บุคคลใดไม่คำนึงถึงหนาวร้อน อดทนให้เหมือนหญ้า ทำกิจที่ควรทำด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชาย บุคคลน.. ชม 13082 ครั้ง (13 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รีบทำเสียเถิดก่อนจะสายเกินไป.html..
สังคมในอุดมคติ
  ผู้ที่แผ่เมตตาเป็นประจำ จะทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย หากฝันก็ฝันแต่เรื่องที่เ.. ชม 13994 ครั้ง (11 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สังคมในอุดมคติ.html
บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว
  ธรรมอย่างหนึ่งที่มีอุปการะมาก ที่เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรค อันประกอบด้วยองค์ ๘ ค.. ชม 12865 ครั้ง (08 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บ้านกัลยาณมิตรพาชีวิตสว่างไสว.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดปฏิบัติธรรมที่บ้านของกัลยาณมิตรคนิดา กิตติอุดม ในย่าน Glen.. ชม 12790 ครั้ง (05 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร.html..
โลภนักมักลาภหาย
  ถึงหากจะให้แผ่นดินทั้งหมด แก่คนอกตัญญู ผู้คอยมองหาช่องอยู่เป็นนิตย์ ก็ไม่ทำให้เขาพอใจได้.. ชม 13620 ครั้ง (04 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โลภนักมักลาภหาย.html
สั่งสมบุญตลอดพรรษา
  ชีวิตของสรรพสัตว์มีความตายเป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักเข้าถึงผลบุญและบาปที่ทำเอาไว้ ผู้ทำกร.. ชม 13068 ครั้ง (01 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สั่งสมบุญตลอดพรรษา.html..
เทศบาลเมืองลาดสวาย จัดโครงการสวดมนต์เข้าพรรษา
  เทศบาลเมืองลาดสวาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดสวดมนต์และปฏิบัติธรรม ในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษา ฉ.. ชม 13182 ครั้ง (01 ก.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/เทศบาลเมืองลาดสวาย-จัดโครงการสวดมนต์เข้าพรรษา.html..
พลิกวัดร้างกลางเมืองแม่ลาน้อย
  วัดป่าหมาก อดีตวัดร้าง ณ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลแม่ลาน้อย ห่า.. ชม 14376 ครั้ง (30 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120829-พลิกวัดร้างกลางเมืองแม่ลาน้อย.html..
บ้านกัลยาณมิตร.
  ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง รสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวง การประพฤติธรรมเป็นความดี การ.. ชม 13165 ครั้ง (28 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/บ้านกัลยาณมิตร..html
โรงเรียนฉัตรวิทยา จัดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา
  โรงเรียนฉัตรวิทยา ได้จัดพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปี แ.. ชม 13192 ครั้ง (27 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/news/550827-โรงเรียนฉัตรวิทยา-จัดโครงการปฏิบัติธรรม.html..
ปรโลกนิวส์ ตอน สาส์นจากเทพบุตรพัฒนะ ตอนที่ 1
  คำถามข้อที่ 1 วิบากกรรมใดที่ทำให้สามีของลูกมีอายุสั้นและจากไปอย่างกะทันหัน ในขณะนี้ เขามี.. ชม 13196 ครั้ง (14 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120810-ปรโลกนิวส์-สาส์นจากเทพบุตรพัฒนะ_RIGHT.html..
กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมืองเรเกน ประเทศเยอรมนี
  เจ้าของร้านอาหารไทยในเมืองเรเกน (Regen)ประเทศเยอรมนี มีจิตศรัทธาทำบุญเลี้ยงพระ จึงได้นิมนต.. ชม 12780 ครั้ง (07 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร.html
ปรโลกนิวส์ ตอน สาส์นจากเทพบุตรพัฒนะ ตอนที่ 2
  ทันทีที่กายละเอียดสามีของตัวลูกได้ค่อยๆ ลืมตาขึ้น ตัวเขาก็ได้พบกับสิ่งอัศจรรย์ที่ตัวเขาไ.. ชม 13740 ครั้ง (14 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120811-ปรโลกนิวส์-ตอน-สาส์นจากเทพบุตรพัฒนะ-ตอนที่-2.html..
กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมืองบไลชัค ประเทศเยอรมนี
  ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กัลฯ กรรณิการ์ โลลิส ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกาย.. ชม 12888 ครั้ง (01 ส.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร-เมืองบไลชัค-ประเทศเยอรมนี.html..
จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในวันเกิด ณ เมืองออฟเฟนสเตทเท่น
  ในวันอาทิตย์ที่ 8กรกฎาคม พ.ศ.2555กัลฯ อรทัย ไซเดิล ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวา.. ชม 12822 ครั้ง (20 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/จัดกิจกรรมบ้านกัลยาณมิตรเนื่องในวันเกิด.html..
พลิกชีวิตพระพี่เลี้ยง…ด้วยบุญบวช พระธรรมทายาทปกิตพิชญ์ ปริปุณฺโณ
  พระธรรมทายาท ปกิตพิชญ์ ปริปุณฺโณ อายุ 48 ปี ผมบวชในโครงการ 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ที่ผ่านมาค.. ชม 13425 ครั้ง (17 ก.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120716-พลิกชีวิตพระพี่เลี้ยงด้วยบุญบวช-พระธรรมทายาทปกิตพิ..
ถ้อยคำอันทรงคุณค่าจากพระมหาเถระทั้ง7รูป
  ถ้อยคำอันทรงคุณค่า จากพระมหาเถระ 7 รูป ที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่.. ชม 13887 ครั้ง (09 พ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/ถ้อยคำอันทรงคุณค่าจากพระมหาเถระทั้ง7รูป.html..
รวยเปรี้ยงปร้างไปถึง 3 เท่าตัว
  ลูกชื่อ ลำดวน มีโพนงาม ส่วนสามีของลูกชื่อ มิชาเอล ซีลิ่ง (Michael Seling) ปัจจุบันเป็นเจ้า.. ชม 13626 ครั้ง (17 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120416-รวยเปรี้ยงปร้างไปถึง-3-เท่าตัว.html..
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชจังหวัดอุตรดิตถ์
  ตอนนี้ภารกิจอะไร ก็ไม่สำคัญเท่ากับภารกิจบวชแสน ซึ่งลูกพระธัมฯ ตัวจริงดีจริงทุกพื้นที่ ทุกเ.. ชม 12739 ครั้ง (24 ก.พ. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20120223-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชจังหวัดอุตรดิตถ์.html..
ชมรมอาสาวัยสร้างสรรค์ BLC รับสมัครอาสาสมัคร
  ขอเชิญผู้สนในร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างสรรค์สื่อเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั.. ชม 13437 ครั้ง (29 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ชมรมอาสาวัยสร้างสรรค์-BLC-รับสมัครอาสาสมัคร.html..
ทุกๆ อนุวินาทีผมมีแต่ความปลื้ม
  ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระชลที ชินวํโส อายุ36ปีจากศ.. ชม 12901 ครั้ง (29 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111228-ทุกๆ-อนุวินาทีผมมีแต่ความปลื้ม.html..
โทษของการฉ้อราษฎร์บังหลวง
  โลกเป็นไปเพราะกรรม หมู่สัตว์เป็นไปเพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นเครื่องกระชับ เหมือนลิ่.. ชม 13254 ครั้ง (20 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/โทษของการฉ้อราษฎร์บังหลวง.html..
ปลื้มเหลือล้นที่จะได้รวยสุดกำลัง
  หลวงพ่อคะ แม้ว่าลูกจะเป็นหมอ แต่อาชีพหมอก็ไม่ใช่อาชีพที่ลูกรักที่สุดนะคะ เพราะอาชีพสุดที่.. ชม 13243 ครั้ง (19 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111217-ปลื้มเหลือล้นที่จะได้รวยสุดกำลัง.html..
เปิดบ้านกัลยาณมิตร เมืองดาร์มสตัดท์ ประเทศเยอรมนี
  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2554 กัลฯนลินภัสร์ ซีม่อน ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกา.. ชม 12767 ครั้ง (13 ธ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/เปิดบ้านกัลยาณมิตร-เมืองดาร์มสตัดท์-ประเทศเยอรมนี.html..
กฐินสัมฤทธิ์น้องสิงโต วัย 5 ขวบ
  อีกคนแล้วสำหรับน้องยุวชนต้อนรับระดับโลก น้องสิงโต วัย 5 ขวบก็มาเป็นประธานกฐินสัมฤทธิ์ และส.. ชม 13802 ครั้ง (23 พ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20111122-กฐินสัมฤทธิ์น้องสิงโต.html..
อานิสงส์ต้อนรับปฏิสันถาร
  บุคคลผู้เคารพในพระบรมศาสดา เคารพในพระธรรม มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระสงฆ์ เคารพในความไม่ป.. ชม 13879 ครั้ง (17 พ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ต้อนรับปฏิสันถาร.html..
อานิสงส์สร้างพระคันธกุฎี
  ท่านเทพบุตร วิมานของท่านดูงดงามเหลือเกิน เต็มไปด้วยข่ายแก้วสีทองสุกปลั่ง รุ่งเรืองดุจรัศมี.. ชม 13285 ครั้ง (15 ต.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์สร้างพระคันธกุฎี.html..
ข่าวบ้านแป้ง จ.สิงห์บุรี จัดงานตักบาตรพระ 1,111 รูป จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ชมรม..บ้านกัลยาณมิตรจังหวัดสิงห์บุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป.. ชม 14300 ครั้ง (13 ก.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ข่าวบ้านแป้ง-จ-สิงห์บุรี-จัดงานตักบาตรพระ-1111-รูป-จากหน..
กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองซาบรู๊กเค่น ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม
  กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองซาบรู๊กเค่น ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุก..บ้านกัลยาณมิตรศิริวรรณ ลุนเนอร์บัค... ชม 12768 ครั้ง (11 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองซาบรู๊กเค่น-ประเทศเยอรมนี-จัดปฏิบัติธรรม.html..
กลุ่มกล้าดี ม.รามคำแหง จัดปฏิบัติธรรม ณ คณะเศรษฐศาสตร์
  กลุ่มกล้าดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก.. ชม 13031 ครั้ง (01 ส.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กลุ่มกล้าดี-ม-รามคำแหง-จัดปฏิบัติธรรม-คณะเศรษฐศาสตร์.html..
พิธีบูชาข้าวพระครั้งแรก ณ เมืองอลาสก้า
  คืนวันเสาร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระครั้งแรก ขึ้น ณ เมืองอลาสก้า สห.. ชม 12745 ครั้ง (26 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีบูชาข้าวพระครั้งแรก-เมืองอลาสก้า-สหรัฐอเมริกา.html..
กลุ่มกล้าดี ม. รามคำแหง จัดปฏิบัติธรรม
  กลุ่มกล้าดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม..บ้านกัลยาณมิตร โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก.. ชม 12888 ครั้ง (23 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กลุ่มกล้าดี-ม-รามคำแหง-จัดปฏิบัติธรรม.html..
บรรพชาสามเณร วัดพระธรรมกายบูโรส
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบูโรส ได้เดินทา..บ้านกัลยาณมิตรวรรณิดา วินควิสต์ ณ เมืองทรอลฮัตตัน.. ชม 12899 ครั้ง (23 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/บรรพชาสามเณร%20วัดพระธรรมกายบูโรส.html..
Wow! เปิดบ้านกัลยาณมิตร กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
  วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 กัลยาณมิตรอภิญญา โอบายาเชียง ได้นิมนต์พระอาจาร..บ้านกัลยาณมิตร ณ กรุงปารีส ชม 12835 ครั้ง (15 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/เปิดบ้านกัลยาณมิตร-ปารีส-ฝรั่งเศส.html..
Wow ! เปิดบ้านกัล ฯ ณ ประเทศเยอรมนี สวย
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท..บ้านกัลยาณมิตรที่ร้านอาหารลายไทยของกัลฯวิภารัตน์ สาขากร.. ชม 12707 ครั้ง (04 ก.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/บ้านกัลยาณมิตรร้านอาหารลายไทย%20เมืองมนไฮม%20ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเย..
เปิดร้านและเปิดบ้านกัลยาณมิตร เมืองแยบว์เล่
  เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา พระอาจารย์จากวัดพุทธสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปที่เมืองแย.. ชม 12780 ครั้ง (27 มิ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/เปิดร้านและเปิดบ้านกัลยาณมิตรเมืองแยบว์เล่.html..
งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
  งานบุญวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคค.. ชม 12946 ครั้ง (23 มิ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/งานบุญวันอาทิตย์-วัดพระธรรมกายจอร์เจีย.html..
เปิดบ้านกัลยาณมิตร เมืองบะเยือคลิ้งเงะ
  เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พระอาจารย์จากวัดพุทธสตอกโฮล์มและคณะกัลฯ ได้เดินทางไ..บ้านกัลยาณมิตร รุ่น Change The World ชม 12903 ครั้ง (23 มิ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/เปิดบ้านกัลยาณมิตรเมืองบะเยือคลิ้งเงะ.html..
ปฏิบัติธรรม บ้านกัลยาณมิตรนินน้อย กึนเทอร์
  เมื่่อวันอาทิตย์ที่่่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2554 ที่ีผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เ..บ้านกัลยาณมิตร นินน้อย กึนเทอร์ ชม 12764 ครั้ง (22 มิ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรนินน้อยกึนเทอร์.html..
กิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตรเมืองเบรเมน ประเทศเยอรมันนี
  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม กัลฯ ประภาพร แอรบัค ได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพุท..บ้านกัลยาณมิตร ชม 12982 ครั้ง (10 มิ.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/กิจกรรมเปิดบ้านกัลยาณมิตรเมืองเบรเมน-เยอรมันนี.html..
AZUSA ร่วมจัดงานวันวิสาขบูชากับวัดจีนนิกายมหายาน
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกว่า .. ชม 14589 ครั้ง (27 พ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/จัดงานวันวิสาขบูชากับวัดจีนนิกายมหายาน.html..
บุญเปิดบ้านกัลยาณมิตร ที่เมืองยุลดอล
  วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พระอาจารย์จากวัดพุทธสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปที่เมืองยุลดอล ..บ้านกัลยาณมิตร รุ่น Change The World และจัดงานวิสาขบูชา.. ชม 12773 ครั้ง (26 พ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/เปิดบ้านกัลยาณมิตรเมืองยุลดอล.html..
ทุ่มสุดใจ ชวนคนทั่วไทยมาบวชกัน
  การทำหน้าที่ชวนบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา และชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนหนึ่งล้านคน ครั้งที่ 6 ข.. ชม 13548 ครั้ง (22 พ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110521-ทุ่มสุดใจชวนคนทั่วไทยมาบวชกัน_LEFT.html..
งานบุญบ้านกัลยาณมิตรวัดพุทธนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
  วัดพุทธนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ โดยพิธีเริ่มเวลา 03.30 น. ตามเวลาท้อง.. ชม 12680 ครั้ง (04 พ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/news/งานบุญบ้านกัลยาณมิตรวัดพุทธนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษ.html..
MMC ทูตแห่งสันติภาพที่โลกรอคอย
  MMC หมายถึง ผู้ช่วยสอนสมาธิเบื้องต้น (Middle Way Meditation Coach) เพื่อนำการฝึกสมาธิขยายไ.. ชม 13598 ครั้ง (02 พ.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110430-MMC-ทูตแห่งสันติภาพที่โลกรอคอย_RIGHT.html..
แม้มืดตื้อมืดมิด...ก็มีสิทธิ์ผุดเป็นสาย
  การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากทำอย่างถูกวิธีตามหลักวิชชา แม้มาจากต่างที่ต่างวัยต่างภ.. ชม 13224 ครั้ง (15 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110414-ผลการปฏิบัติธรรม-แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์ผุดเป็น..
บ้านกัลยาณมิตรเมือง AACHEN ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มี.ค.2554 ที่ผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนใน..บ้านกัลยาณมิตร ชม 12617 ครั้ง (07 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ