World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 5044 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนมิถุนายน
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 373 ครั้ง (17 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570617-วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนมิถุนาย..
ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิที่พักสงฆ.. ชม 402 ครั้ง (17 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570617-ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีทอดผ้าป่า.ht..
Peace Revolution : Loving Kindness
  โครงการปฏิบัติธรรมของพีซเรฟโวลูชั่นครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 3–16 มิถุนายน 2557.. ชม 623 ครั้ง (17 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140616-Peace-Revolution-Loving-Kindness.html
วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนมิถุนายน
  วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างว.. ชม 394 ครั้ง (16 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570616-วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระเดือนมิถุ..
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประจำเดือนมิถุนายน
  วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน .. ชม 425 ครั้ง (14 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570614-วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาประจำเดื..
ศูนย์สาขาในประเทศ
  ศูนย์สาขาในประเทศ ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย.. ชม 789 ครั้ง (13 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/about/ศูนย์สาขาในประเทศ.html
ศูนย์สาขาทั่วโลก
  วัดพระธรรมกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสาขาอยู่ในต่างประเทศจ.. ชม 16778 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  http://www.dmc.tv/pages/about/world_centers.html
ศูนย์อบรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์อบรมสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างกำแพงแก้ว ป้อง.. ชม 452 ครั้ง (11 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570611-ศูนย์อบรมสมุทรปราการจัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
Ability To Withstand รับศึกได้
  รับศึกได้เป็นร้อยเรื่องนี้ไม่มีใครเข้าใจแต่ตัวยายเองเข้าใจดีว่า อะไรเป็นอะไรเหตุ..ปฏิบัติธรรมมามาก และหวังพึ่งธรรมะในตัวเอง.. ชม 551 ครั้ง (11 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/Ability-To-Withstand-รับศึกได้.html..
ศีล..สะพานข้ามสู่เทวโลก
  “สีลํ เสตุ มเหสกฺโข สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร สีลํ วิเลปนํ เสฏฺฐํ เยน วาติ ทิโส ทิสํ ศีลเป็นสะพา.. ชม 1193 ครั้ง (10 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ศีล-สะพานข้ามสู่เทวโลก.html..
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีบูชาข้าวพระ ประจำเดือนมิถุนายน
  วัดภาวนาปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด.. ชม 379 ครั้ง (10 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570601-วัดภาวนาปาล์มบีชจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนมิถุน..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองโซโลทูน
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัด..ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองโซโลทูน.. ชม 389 ครั้ง (10 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570525-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองโซโ..
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
  ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ .. ชม 855 ครั้ง (08 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสร้างกุฏิที่พักสงฆ์-ณ-ศูนย์อบรมเ..
๔๐ วิธี เพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย
  ผู้ใดแล มีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่ รากแก้วคืออริยมรรค ประดิษฐานมั่นคง อันสมณพราหมณ์ เ.. ชม 1954 ครั้ง (05 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/40-วิธี-เพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย.html..
ผู้ขัดขวางการสร้างบารมี
  ชนเหล่าใด จักสำรวมจิต ที่ท่องไปในที่ไกลๆ เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ มีถ้ำเป็นที่อาศัย ชนเ.. ชม 1969 ครั้ง (04 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้ขัดขวางการสร้างบารมี.html..
ถ้าสู้..อุปสรรคก็ไร้ความหมาย
  หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวกสบาย แต่ปลายทางจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรเหมือนการ.. ชม 1430 ครั้ง (31 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ถ้าสู้อุปสรรคก็ไร้ความหมาย.html..
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม World No Tobacco Day
  31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก พระเทพญาณมหามุนี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและรณรงค์เ.. ชม 24633 ครั้ง (25 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/31-พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลก-World-No-Tobacco-Day.html..
กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
  ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย มาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ ในกาลนั้น พราหมณ์ย่อมกำจัดม.. ชม 1118 ครั้ง (30 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กายแห่งการตรัสรู้ธรรม.html..
รัตนะ ๗ ยังสู้พระรัตนตรัยไม่ได้
  รัตนะใดๆ ที่มีมากมายในโลกนี้ รัตนะนั้นทั้งหมด เทียบไม่ได้กับพุทธรัตนะ ดังนั้น ขอความสุขสวั.. ชม 1200 ครั้ง (28 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รัตนะ-7-ยังสู้พระรัตนตรัยไม่ได้.html..
ปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานอินยูเอสเอ
  คณะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายทั้ง 16 สาขา ของภาคพื้นอเมริกา ได้จัด..ปฏิบัติธรรมพิเศษพิเศษดอกไม้บานอินยูเอสเอ.. ชม 766 ครั้ง (28 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570528-ปฏิบัติธรรมพิเศษดอกไม้บานอินยูเอสเอ.html..
อินทสมานโคตตชาดก ชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ
  อินทสมานโคตรเป็นนักบวชผู้ว่ายาก สอนยาก มีนิสัยดื้อรันไม่ยอมฟังใคร เขาได้พบเจอลูกช้างในป่า .. ชม 3485 ครั้ง (27 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-อินทสมานโคตตชาดก.html..
พระรัตนตรัยเป็นเยี่ยม
  บุญอันเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขและกำลัง ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมอันเลิศ เล.. ชม 1055 ครั้ง (27 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระรัตนตรัยเป็นเยี่ยม.html..
ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพฤกษาร่มธรรม ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร..ปฏิบัติธรรม ชม 524 ครั้ง (27 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570524-ศูนย์อบรมเยาวชนนนทบุรีจัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
  ผู้บุกเบิกให้เกิดพัฒนาการใหม่ๆ ในช่วงแรกมักจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นด้วย เพราะขัดกับค.. ชม 2159 ครั้ง (26 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบียน
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัด..ปฏิบัติธรรม ณ เมืองเบียน ชม 502 ครั้ง (24 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570524-วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดปฏิบัติธรรมเมืองเบี..
พ่อแม่ไม่สนใจลูกเลยคิดอยากฆ่าตัวตาย
  คำถาม : พ่อกับแม่ของหนูเลิกกันตั้งแต่หนูอายุ 11 ปี ตอนนี้หนูอายุ 19 ปีแล้วค่ะ พ่อก็ไม่เคยต.. ชม 759 ครั้ง (24 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/พ่อแม่ไม่สนใจลูกเลยคิดอยากฆ่าตัวตาย.html..
เส้นทางไปของผู้มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  ชนเหล่าใดในศาสนานี้ละกามราคะอนุสัย คือภวราคะ และโมหะได้ขาด ชนเหล่านั้น ย่อมไม่ต้องนอนในครร.. ชม 991 ครั้ง (23 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางไปของผู้มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.html..
กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network
  กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network ว่า มีกองกำลัง มีอาวุธ และมีทหารเข้าจับกุมในว..ปฏิบัติธรรมตามปกติ... พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส วันที่ 22 พ.ค. 2557 เวลา 20.00 น... ชม 2422 ครั้ง (22 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กรณีปล่อยข่าวเท็จใน-Social-Network.html..
ถึงพระรัตนตรัย ไม่ไกลนิพพาน
  ท่านทั้งหลายจงรับไตรสรณคมน์ จงรับศีลห้า ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว จักทำที่สุดแห่ง.. ชม 1049 ครั้ง (21 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ถึงพระรัตนตรัย-ไม่ไกลนิพพาน.html..
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน จากวันวานถึงวันนี้
  วัดพระธรรมกายในวันนี้ ได้ผ่านวันเวลาอันยาวนานมาถึง 4 ทศวรรษ โดยมุ่งมั่นในการ เผยแผ่พระพุทธ.. ชม 907 ครั้ง (21 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ประวัติพระเทพญาณมหามุนี/หลวงพ่อธัมมชโย-จากวันวานถึงวันนี้.html..
ผลการปฏิบัติธรรมของลูกๆ สมาธิแก้ว รุ่นที่ 46 ตอนที่ 2
  ลูกชื่อ ปนัดดา กรฤทธิไกร ชื่อเล่น ปอ ค่ะ อายุ 22 ปี เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร.. ชม 804 ครั้ง (21 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140520-ผลการปฏิบัติธรรมของลูกสมาธิแก้วรุ่นที่-46.html..
ผลแห่งการยึดมั่นในพระรัตนตรัย
  ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ความกลัว ความครั่น.. ชม 1319 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผลแห่งการยึดมั่นในพระรัตนตรัย.html..
ผลการปฏิบัติธรรมของลูกสมาธิแก้ว รุ่นที่ 46
  ลูกชื่อ ไปรยา ชมภูชัย ชื่อเล่น น้องนุ๊ก ค่ะ ตอนนี้อายุ 18 ปี เพิ่งจบ ม.6 หยกๆ และกำลังรอ.. ชม 709 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140519-ผลการปฏิบัติธรรมของลูกสมาธิแก้ว-รุ่นที่-46.html..
นามนี้สำคัญไฉน ของประเทศไทย
  นามนี้สำคัญไฉน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่.. ชม 740 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/นามนี้สำคัญไฉน-ของประเทศไทย.html..
ชาวญี่ปุ่นต่อแถวเพื่อรอนั่งสมาธิในงาน Thai Festival ครั้งที่ 19
  ชาวญี่ปุ่นต่อแถวเพื่อรอนั่งสมาธิในงาน Thai Festival ครั้งที่ 19 17-18 พฤษภาคม 2557 ณ Yoyog.. ชม 970 ครั้ง (19 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/Thai-Festival-19.html
ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิงวนิดา วรจรานนท์และจิดาภา โมสูงเนิน
  1. ลูกชื่อ ธรรมทายาทหญิง วนิดา วรจรานนท์ ชื่อเล่น นุช เจ้าค่ะ กำลังจะขึ้นปี 1 มหาวิทยาลัย.. ชม 781 ครั้ง (19 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140517-ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิงวนิดา-วรจรานนท์และจิด..
Selfie กับ DMC ลุ้นไปปฏิบัติธรรมฟรี
  ขอเชิญชาว Selfie ร่วมถ่ายรูป Selfie ในกิจกรรมงานบุญต่างๆ แล้วแชร์ภาพลงใน Twitter..ปฏิบัติธรรมฟรี ... ชม 1079 ครั้ง (18 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/กิจกรรมสมาชิก/Selfie-EnjoyMyMerit%20.html
ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิงนรินพร แจ้งไพร
  ลูกธรรมทายาทหญิง นรินพร แจ้งไพร หรือ น้องนกค่ะ เรียนอยู่มหาวิทยาลัยนครพนม คณะครุศาสตร์วิท.. ชม 747 ครั้ง (17 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140516-ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิงนรินพร-แจ้งไพร.html..
ทุกย่างก้าว..เป็นองค์พระใสสว่าง
  กระผมพระธรรมทายาท ศาสตรา ปุสฺสวณฺโณ อายุ 23 ปี จากโครงการอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดู.. ชม 781 ครั้ง (16 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140515-ทุกย่างก้าวเป็นองค์พระใสสว่าง.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันวิสาขบูชา ประจำปี 2557
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดงานบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายในงาน.. ชม 499 ครั้ง (15 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันวิสาขบูชาประจำปี-255..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Making Suggestion
  คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ Making Suggestion การให้คำแนะนำ.. ชม 1204 ครั้ง (15 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-Making-Suggestion.html..
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์
  ชีวิตใหม่ในเพศบรรพชิต พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นพระภิกษุผู้เคร่งครัด..ปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นจนเต็มสนามหญ้าหน้าบ้าน โดยเฉพาะในวัน อาทิตย์นั้นต้องเปิดประตูรั้วทิ้.. ชม 777 ครั้ง (15 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ประวัติพระเทพญาณมหามุนี/หลวงพ่อธัมมชโย-เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์.html..
พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต ประจำปีพุทธศักราช 2557
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิต เนื่องในวันวิสาข.. ชม 769 ครั้ง (14 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีอุปสมบทสามเณรเปรียญธรรมอุทิศชีวิตประจำปีพุทธศักราช-2..
ผีกักวิญญาณ
  ทุกคนก็ลงความเห็นว่า น้องชายตายแทนเพื่อน แล้วญาติๆของลูกจึงได้ไปหาคนทรงอีกครั้ง ก็ได้ความ.. ชม 13659 ครั้ง (29 ส.ค. 2549)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2549-05-02.html
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน แสวงหาคำตอบของชีวิต (1)
  หลังจากนั่งสมาธิกับคุณยายได้ไม่นานท่านก็พบคำตอบที่เฝ้าค้นหามาตลอดว่า "คนเราเกิดม..ปฏิบัติธรรมกับคุณยายทำให้ท่านพบคำตอบแล้วว่า “คนเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี และพระนิพพาน คือเป้.. ชม 783 ครั้ง (12 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ประวัติพระเทพญาณมหามุนี/หลวงพ่อธัมมชโย-แสวงหาคำตอบของชีวิต-1.html..
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน รู้เป้าหมายชีวิต
  ในวันแรกพบนั้นเอง ท่านรู้สึกได้ทันทีว่า ได้พบครูบาอาจารย์ที่แสวงหามาแสนนาน จึงขอฝากตัวเป็น.. ชม 683 ครั้ง (10 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ประวัติพระเทพญาณมหามุนี/หลวงพ่อธัมมชโย-รู้เป้าหมายชีวิต.html..
บวชเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา) .. ชม 19320 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/บวชพระเข้าพรรษา-2557.html..
สามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2557
   ชม 2516 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/บวชอุทิศชีวิต-สามเณรเปรียญธรรม-ปี-2557.html..
เชิญชวนนั่งสมาธิ 1 ล้านวินาทีถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก
  กิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ เชิญชวนทุกท่านนั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ติดต.. ชม 1174 ครั้ง (08 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/กิจกรรมสมาชิก/นั่งสมาธิออนไลน์วันวิสาขบูชาโลก.html..
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ เรากล่าวว่า เป็นบัณฑิต เพราะการยึดได้ซึ่งประโยชน์ในทิฏฐธรรม และ.. ชม 43071 ครั้ง (08 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป้าหมายสูงสุดของชีวิต.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ