World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ศีลธรรม พบ 1535 รายการ

   Tag :    ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก    ศีลธรรม

เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอนจะบวชสองชั้นให้โยมพ่อโยมแม่ได้ขึ้นสวรรค์
  ผมชื่อ สามเณร อชิตะ ทานาแซง หรือ อชิ อายุ 7 ขวบเต็มครับ ตัวแทนสามเณรจากศูนย์อบรมวัดพระธรร.. ชม 2653 ครั้ง (01 เม.ย. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150331-จะบวชสองชั้นให้โยมพ่อโยมแม่ได้ขึ้นสวรรค์.html..
เรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน สามเณรดีศรีเมืองเลย
   ชม 2749 ครั้ง (01 เม.ย. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150330-สามเณรดีศรีเมืองเลย.html..
ภาพบรรยากาศการอบรมของ ศูนย์อบรม 7 แห่งใน จ.มหาสารคาม
  ภาพบรรยากาศการอบรมของ ศูนย์อบรม 7 แห่งใน จ.มหาสารคาม.. ชม 1472 ครั้ง (30 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580330-ภาพบรรยากาศการอบรมของศูนย์อบรม-7-แห่งใน-มหาสารคาม..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม.. ชม 2056 ครั้ง (30 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580330-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์อบรมโรงเรียนวัดมะเก..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
  พระเดชพระคุณพระราชวิมลโมลีเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดพายัพ (พระอารามหลวง) เมตตา.. ชม 3770 ครั้ง (30 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580330-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีม..
เรื่องปลื้มๆ โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน ผมจะบวชสองชั้นให้เป๊ะทั้งภายนอกและภายในครับ
  วันนี้เราไปปลื้มกับบรรยากาศปลื้มๆที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี ขณะนี้มีแมนแมนร.. ชม 3235 ครั้ง (29 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150329-ผมจะบวชสองชั้นให้เป๊ะทั้งภายนอกและภายในครับ.html..
ภาพบรรยากาศพิธีขอขมามอบผ้าไตร ณ ศูนย์อบรมวัดป่าหมาก. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  ภาพบรรยากาศพิธีขอขมามอบผ้าไตร ณ ศูนย์อบรมวัดป่าหมาก. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน.. ชม 2599 ครั้ง (29 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580329-ภาพบรรยากาศพิธีขอขมามอบผ้าไตร-ศูนย์อบรมวัดป่าหมาก..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด จ.พังงา
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด จ.พังงา.. ชม 1702 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์อบรมโรงเรียนทับปุดว..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรม ร.ร.อนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรม ร.ร.อนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี.. ชม 1652 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์อบรมร.ร.อนุบาลบ่อทอ..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมวัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมวัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช.. ชม 1835 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์อบรมวัดรามประดิษฐ์-..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์วัดใต้ตาเณร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์วัดใต้ตาเณร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด.. ชม 1495 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์วัดใต้ตาเณร-ร้อยเอ็..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์ ร.ร.นาทรายวิทยาคม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์ ร.ร.นาทรายวิทยาคม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี.. ชม 1422 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์นาทรายวิทยาคม-อุดรธ..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด.. ชม 1330 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์เมยวดี-ร้อยเอ็ด.htm..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์วัดอนามัย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์วัดอนามัย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์.. ชม 1673 ครั้ง (28 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580328-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-ศูนย์วัดอนามัย-บุรีรัมย์..
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
  ประมวลภาพพิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวียงพิงค์ ๒,๕๐๐ รูป ต้นแบบเยาวชน.. ชม 2680 ครั้ง (27 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/580327-ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ-ณ-วัดเจ็ดยอด-เชียงใหม่.html..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร วัดเทพจันดาราม บ้านห้วยขอบ อ.ปากชม จ.เลย
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร วัดเทพจันดาราม บ้านห้วยขอบ อ.ปากชม จ.เลย.. ชม 1994 ครั้ง (27 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580327-ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร-วัดเทพจันดาราม-จ.เลย.htm..
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
  ประมวลภาพโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ วัดวรรณรังษี บ้านหนองไม้ถี่ ต.หนอ.. ชม 1628 ครั้ง (27 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ-วัดวรรณรังษี-ท่าตูม-สุรินทร์.html..
เกาะติดความปลื้มโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน ว่าที่สามเณรเล็กหัวใจยิ่งใหญ่
  ขณะนี้ความปลื้มกำลังกระจายไปทั้งแผ่นดินไทยแล้ว ซึ่งบรรยากาศการเข้าอบรมสามเณรเล็กกำลังคึกคั.. ชม 1950 ครั้ง (27 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150326-ว่าที่สามเณรเล็กหัวใจยิ่งใหญ่.html..
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
  ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณรฟื้นฟู..ศีลธรรมโลกทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ชม 5022 ครั้ง (26 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณรฟื้นฟูศีลธรรมโลกทั่วไทย-2558.htm..
ทหาร หาญรวมใจ แพ็คผ้าไตร มีชัย 2,500 รูปปลูกฝั่งศีลธรรมนำสู่เณรล้าน
  ทหาร หาญรวมใจ แพ็คผ้าไตร มีชัย 2,500 รูปปลูกฝั่ง..ศีลธรรมนำสู่เณรล้าน ชม 804 ครั้ง (26 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ทหาร%20หาญรวมใจ-แพ็คผ้าไตร-มีชัย-2500-รูปปลูกฝั่งศีลธรรม..
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน จะพลิกแผ่นดินไทยให้สว่างไสวเป็นแผ่นดินธรรม
  การทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ได้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย.. ชม 1236 ครั้ง (23 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150321-จะพลิกแผ่นดินไทยให้สว่างไสวเป็นแผ่นดินธรรม.html..
อานิสงส์ถวายความหอม
  “ของหอม” ตรงกันข้ามกับ “ของเหม็น” ของหอมเป็นสุคันธารมณ์ที่ชื่นชอบ พออกพอใจ ชุ่มชื่นใจแก่คน.. ชม 3030 ครั้ง (19 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์ถวายความหอม.html..
พิธีบรรพชาสามเณร 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2558
  วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ฤดูร้อน 1 แ.. ชม 1883 ครั้ง (14 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580314-พิธีบรรพชาสามเณร-1-แสนรูป-ภาคฤดูร้อน-ประจำปี-2558..
โครงการบัณฑิตอาสาฯ รับสมัคร รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พ.ค. 2558
  โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก รับสมัคร รุ่นที่ 8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สอบถามโทร. 082-790-7.. ชม 2164 ครั้ง (13 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/บัณฑิตอาสา-รับสมัครรุ่นที่-8-ตั้งแต่วันนี้-31-พ.ค-2558...
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน ทุ่มสุดหัวใจ ชวนบวชทุกวันไม่เว้นวรรค
  การทำหน้าที่ชวนบวชที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงคึกคักสนุกสนาน ถึงแม้จะได้ยอดใบ..ศีลธรรม ชม 1254 ครั้ง (13 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150212-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย-ทุ่มสุดหัวใจชวนบวชทุ..
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน ไม่มีปัญหามุ่งเป้าพิชิตสามเณรแสนรูป
  วันนี้เราไปติดตามกลเม็ดเด็ดๆของการชวนบวชสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เมื่อเป้าหมาย.. ชม 1870 ครั้ง (11 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150310-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย-ไม่มีปัญหามุ่งเป้าพิ..
V-Star ศรีสะเกษ พลิกชีวิต…สู่สามเณรล้าน
  วันมาฆบูชา 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ในปีนี้จะเป็นวันครบรอบ 45 ปี ของการสร้างวัดพระธรรมก..ศีลธรรมโลก ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูวัดร้าง สร้างวัดรุ่ง ให้กลับมารุ่งเรืองดั่งย้อนยุคพ.. ชม 1989 ครั้ง (05 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150303-V-Star-ศรีสะเกษพลิกชีวิตสู่สามเณรล้าน.html..
วันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย
  ประมวลภาพวันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี.. ชม 5203 ครั้ง (04 มี.ค. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/วันมาฆบูชา-2558-วัดพระธรรมกาย.html..
พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งอำเภอเบตง
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมตะวัน และ มูลนิธิธรรมตะวัน เป็นตัวแทนมูลนิธิธรรมกาย และวัดพระธรรมกาย .. ชม 1503 ครั้ง (28 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580228-พิธีมอบข้าวสารอาหารแห้งอำเภอเบตง.html..
ศรีสะเกษ เร่งผลิตผู้นำชาวพุทธเข้มแข็งทุกอำเภอ
  จากสถานการณ์ภัยของพระพุทธศาสนาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ อาทิเช่น ปัญหาวัดร้าง กว่า 4,00.. ชม 2234 ครั้ง (28 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150227-ศรีสะเกษเร่งผลิตผู้นำชาวพุทธเข้มแข็งทุกอำเภอ.html..
Shining Star Camp "เส้นทางดาวแห่งความดี" รุ่นที่ 1
  โครงการที่จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองทั้งด้านคุณธรรมและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพด้านผู้น..ศีลธรรมของประเทศต่อไป ชม 1358 ครั้ง (28 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/Shining-Star-Camp-เส้นทางดาวแห่งความดี-รุ่นที่-1.html..
ผอ.V-Star นครสวรรค์ สุดเจ๋ง สร้างโมเดลเด็ด เด็กดีต้องบวชยกโรงเรียน
  งานบวชสามเณรแสนรูปในปีนี้เป็นงานรวมสงฆ์ทั้งแผ่นดิน รวมพลังกันเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา เครือ.. ชม 3256 ครั้ง (27 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150226-ผอ.V-Star-นครสวรรค์สุดเจ๋งสร้างโมเดลเด็ดเด็กดีต้อง..
วัดพระธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จ.นราธิวาส
  มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ร่วมกับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย.. ชม 1922 ครั้ง (26 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580226-วัดพระธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง-นราธิวาส.html..
บวชสามเณรประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช 1,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  วันนี้เราไปติดตามการทำหน้าที่ปฏิบัติการฟื้นฟู..ศีลธรรมโลกกับภารกิจชวนบวชทั่วไทย ที่ขอบอกว่า วันนี้กลายเป็นกระแสอินเทรนด์สุดๆ ฮอทฮิตติด.. ชม 3419 ครั้ง (26 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150225-บวชสามเณรประวัติศาสตร์-นครศรีธรรมราช-1000-รูป.html..
กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2558
  กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดเทศกาลมาฆบูชาประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม โ.. ชม 2038 ครั้ง (25 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดเทศกาลมาฆบูชาประจำปี-2558.html..
วันมาฆบูชา วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์
  วันแห่งความรักทางพระพุทธศาสนามีจริงหรือไม่? ทำอย่างไรวันมาฆบูชาจึงจะมีความสำคัญในใจเยาวชนม.. ชม 28528 ครั้ง (12 ก.พ. 2557)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันมาฆบูชา-วันแห่งความรักอันบริสุทธิ์.html..
จังหวัดตากมาแรงขึ้นแท่นแชมป์อันดับ 1 บวชเณร ฟื้นฟูวัดร้างสร้างวัดรุ่ง
  จากการทำหน้าที่ของลูกๆทีมงานบุดดิสฮาร์ดคอร์ ทั้งลูกๆพระประธานส่งเสริม..ศีลธรรมจังหวัด หัวหน้าศูนย์บวช ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร และครูอาสา ช่วยกันจัดบวชแสนรูปกัน.. ชม 1959 ครั้ง (24 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150223-จังหวัดตากมาแรงขึ้นแท่นแชมป์อันดับ-1-บวชเณรฟื้นฟูว..
วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกาย “ ศีลธรรมดีถ้วนหน้า ภายในปี 2563"
  วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกาย กับการสร้าง..ศีลธรรมดีถ้วนหน้า ภายในปี 2563 ชม 233964 ครั้ง (23 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/วิสัยทัศน์วัดพระธรรมกาย%20.html..
จังหวัดลำปางจัดตักบาตรพระ 3,000 รูป ช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  คณะสงฆ์จังหวัดลำปางร่วมกับจังหวัดลำปางและองค์กรภาคีในเครือข่ายสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติกว่า .. ชม 1652 ครั้ง (23 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580223-จังหวัดลำปางจัดตักบาตรพระ-3000-รูป.html..
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน รวมพลขุนพลอีสาน พิชิตเป้าบวชสามเณรแสน
  วันนี้เราไปติดตามข่าวสว่างที่ส่งตรงมาจากแดนดินถิ่นอีสาน ในช่วงวันที่ 19-21 ก.พ.น..ศีลธรรมจังหวัด หัวหน้าศูนย์บวช และทีมงาน รวมกว่า 500 ท่าน.. ชม 3392 ครั้ง (21 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150220-รวมพลขุนพลอีสาน-พิชิตเป้าบวชสามเณรแสน_RIGHT.html..
ความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะเป็นพระแท้ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา
  ก่อนมาบวช ผมเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้มาก ถ้าพูดถึงศีล 5 โดยเฉพาะข้อ 3 กับ ข้อ 5 ผิดป..ศีลธรรมเพราะพอตื่นเช้ามาปุ๊บก็รีบไปทำงาน เลิกงานกลับคอนโด แถวคอนโดก็มีแหล่งสังสรรค์ ชีว.. ชม 1362 ครั้ง (18 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150217-ความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ-ตอน-จะเป็นพระแท้ตอบ..
อำเภอแม่แตงจัดตักบาตรพระ 499 รูป
  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตักบาตรพระ 499 รูป เพื่อฉลอง 108 ปีการสถาปนาอำเภอแม่แตง.. ชม 1448 ครั้ง (17 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580217-อำเภอแม่แตงจัดตักบาตรพระ-499-รูป.html..
สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต จ.อุดรธานี จัดตักบาตรพระ 1,250 รูป
  สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต ร่วมกับคณะจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี ได้จัดต.. ชม 2611 ครั้ง (16 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/580216-สมาคมศาสนธรรมนำชีวิต-อุดรธานี-จัดตักบาตรพระ-1250-..
คำคมความรัก
  คำคมความรัก คำคมชวนคิด Status โดนใจกับความรักที่น่ารัก สำหรับคนมีความรัก คำคมโดนๆ จากความร.. ชม 95130 ครั้ง (22 ม.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/คำคมความรัก.html
กลอนวันวาเลนไทน์ กลอนวันแห่งความรัก ข้อคิดดีๆเรื่องความรัก
  กลอนวันวาเลนไทน์ Valentine’s Day กลอนวันแห่งความรักนวลสงวนตัว กลอนพร้อมข้อคิดดีๆ การ์ดพร้อ.. ชม 81111 ครั้ง (22 ม.ค. 2556)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/กลอนวันวาเลนไทน์.html
ความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะบวชฝึกตนไม่มีวันถอยหลังกลับ
  หลวงพ่อครับ ผมอยากจะเล่าให้นักเรียนอนุบาลทั่วโลกฟัง..ว่าบวชแล้วดียังไง อยากฟังมั๊ย..? ตอนท.. ชม 1509 ครั้ง (13 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20150212-ความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ-ตอน-จะบวชฝึกตนไม่มี..
ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ Love Myself "รักในตัวตน"
  ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ Love Myself "รักในตัวตน" โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ.. ชม 1685 ครั้ง (12 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมบุญจัดพิมพ์หนังสือ-Love-Myself-รักในตัวตน.htm..
พุทธวิธีครองรักให้ยั่งยืน
  พุทธวิธีครองรักให้ยั่งยืน วิธีการทำให้ความรักยั่งยืน หน้าที่ของสามีต่อภรรยา หน้าที่ของภรรย.. ชม 5241 ครั้ง (12 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/พุทธวิธีครองรักให้ยั่งยืน.html..
อานิสงส์การรักษาศีล 5
  “เรารักษาศีล 5 บริบูรณ์แล้ว ทำให้ไม่ต้องตกอบายภูมิอีกเลย การที่เรารักษาศีล 5 ย่อมได้อานิสง.. ชม 216789 ครั้ง (06 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การรักษาศีล-5.html..
โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2558
  พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีดำริให้โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ขยายโ..ศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมพลังชาวพุทธเป็นขวั.. ชม 13506 ครั้ง (05 ก.พ. 2558)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/โครงการตักบาตรพระ2000000รูป-2558.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ