World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สันติภาพ พบ 704 รายการ

   Tag :    สันติภาพ

กำหนดการวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดพระธรรมกาย
  กำหนดการวันมาฆบูชา พิธีบูชาข้าวพระ พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 32 ..สันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 8 พิธีเวียนประทักษิณ และจุดมาฆประทีป วันศุกร์ที่ 14 กุ.. ชม 17537 ครั้ง (23 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการวันมาฆบูชา-ประจำปี-2557-ณ-วัดพระธรรมกาย.html..
ศีล 5 กลอนธรรม พระเทพสุวรรณโมลี
  อ่านกลอนศีล 5 กลอนธรรมโดยพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท) เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ไว.. ชม 35632 ครั้ง (10 ม.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ศีลห้ากฏสากล.html
พิธีลงนามเพื่อร่วมกันจัดงานแสงแห่งสันติภาพครั้งที่ 2 ปี 2557
  สถาบันสมาธิทางสายกลางร่วมกับ 6 องค์กรสำคัญในฟิลิปปินส์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ..สันติภาพครั้งที่ 2 ปี 2557” ชม 13191 ครั้ง (30 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีลงนามเพื่อร่วมกันจัดงานแสงแห่งสันติภาพครั้งที่-2-ปี-..
สุมนสามเณร
  บุคคลใดมีสัจจะ มีธรรมะ มีความไม่เบียดเบียน มีความสำรวม มีความข่มใจ บุคคลนั้นชื่อว่า เป็นนั.. ชม 14336 ครั้ง (11 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สุมนสามเณร.html
World Peace Light in Bangkok
   ขอเชิญร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์..สันติภาพคนรุ่นใหม่ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 16.30 - 19.00 น. ณ ลานสนามหญ้า ส.. ชม 14438 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/World-Peace-Light-in-Bangkok.html..
พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพื้นเอเชีย
  พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศ ภาคพื้นเอเชีย จากรัฐสภา โดยพระเดชพระค.. ชม 13460 ครั้ง (09 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพ..
ลอยกระทง จุดประทีป ณ บ้านสวนตะวันธรรม
  ขอเชิญร่วมงานลอยกระทง-จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25..สันติภาพ บ้านสวนตะวันธรรม ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี .. ชม 13556 ครั้ง (16 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/งานลอยกระทง-จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา-ณ-บ้านสวนตะวันธรร..
อาเซียนในเวทีโลก
  บทบาทของอาเซียนในเวทีโลก อาเซียนกับสหประชาชาติ อาเซียนกับประเทศต่างๆ อาเซียน+6=? .. ชม 24352 ครั้ง (30 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/อาเซียนในเวทีโลก.html..
อาเซียน วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
  ประชาคมอาเซียน กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสาหลักของประชาคมอาเซียน กฎบ.. ชม 119760 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/อาเซียน-วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน.html..
อาเซียน 10 ประเทศ
  อาเซียน 10 ประเทศ ชื่อประเทศทั้ง 10 ธงอาเซียน ประวัติอาเซียน ประวัติอาเซียน การจัดทำปฏิญญา.. ชม 100314 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/อาเซียน-10-ประเทศ.html..
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมพระประวัติ เทิดทูนและอาลัยพระชันษา.. ชม 31459 ครั้ง (25 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์.html..
โครงการดวงตะวันสันติภาพ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7.1
  โครงการดวงตะวันสันติภาพ เปิดรับสมัครรุ่นที่ 7.1 สัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 13, 20, 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556.. ชม 13239 ครั้ง (16 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการดวงตะวันสันติภาพ-เปิดรับสมัครรุ่นที่-7-1.html..
ค่ายการอบรม Inspiration Camp
  โครงการดวงตะวันสันติภาพ วัดพระธรรมกาย ได้เปิดค่ายการอบรม Inspiration Camp สมาธิกับภาษาอังกฤษ ให้กับน้อง.. ชม 13045 ครั้ง (16 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ค่าย-Inspiration-Camp.html..
การหว่านไถอย่างอริยะ
  ผู้ใดรู้ขันธ์ที่เคยอาศัยในกาลก่อน แลเห็นสวรรค์ และอบาย บรรลุพระอรหัตอันเป็นที่สิ้นชาติ อยู.. ชม 13440 ครั้ง (15 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การหว่านไถอย่างอริยะ.html..
บวชไปนิพพาน
  เพศนักบวชคือเพศอันประเสริฐ ไม่ใช่ว่าใครจะมาอยู่ในเพศนี้อย่างง่าย ๆต้องมีบุญมีบารมี ต้องบำเ.. ชม 14244 ครั้ง (03 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/บวชไปนิพพาน.html..
ผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา
  ผู้ใดมีความเชื่อในพระตถาคต ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว มีศีลอันงาม อันพระอริยะชอบใจ สรรเสริญ มีควา.. ชม 14609 ครั้ง (11 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้จรรโลงพระพุทธศาสนา.html..
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดประชุม WFBY ,WBSY
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดประชุมคณะยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก แ.. ชม 13129 ครั้ง (05 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย-จัดประชุม-WFBY-,WBSY.html..
วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงาน Open House
  วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงาน Open House และพิธีส่งมอบดวงแก้วสำเร็จแด่วัดภ.. ชม 13171 ครั้ง (02 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายบอสตันจัดงาน-Open-House.html..
โครงการดวงตะวันสันติภาพ (The Sun Of Peace) รุ่นที่ 6 ฤดูหนาว
  บัณฑิตที่แท้คือผู้มุ่งฝึกฝนอบรมตนเอง เห็นโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ไม่จำกัด เป็นผ.. ชม 14621 ครั้ง (07 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/โครงการดวงตะวันสันติภาพ-The-Sun-Of-Peace-รุ่นที่-6.html..
วันนี้วันที่ 54 นับจากวันเข้าพรรษา : เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย
  นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 54 วันแล้ว เหลืออีกแค่ 36 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมา.. ชม 12918 ครั้ง (14 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-เมื่อเราสว่าง-โลกก็สว่างด้วย.html..
วันนี้วันที่ 51 นับจากวันเข้าพรรษา : ใจอินโนเซ้นท์
   นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 51 วันแล้ว เหลืออีกไม่ถึง 40 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เราจะเห็นว่าวัน.. ชม 12766 ครั้ง (11 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บางสิ่งที่แสวงหา/เข้าพรรษา-ใจอินโนเซ้นท์.html..
ภาษาอังกฤษวันละคำ Rest in peace
  วันนี้เรามาดูคำศัพท์คำนี้กันนะครับ เมื่อจะบอกว่า "หลับให้สบายนะ" ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Rest i.. ชม 33753 ครั้ง (06 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/หลับให้สบายนะ-ภาษาอังกฤษ-Rest-in-peace.html..
พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง อิโลอิโล
  The Middle Way Meditation Institute ได้ทำพิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโล เพื่อสอนสมาธ.. ชม 13165 ครั้ง (03 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีเปิดศูนย์สมาธิทางสายกลาง-อิโลอิโล.html..
อานุภาพเนรุบรรพต
  การอยู่ในประเทศที่เหมาะสม เป็นมงคลอันสูงสุด.. ชม 13333 ครั้ง (29 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานุภาพเนรุบรรพต.html
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
  “วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย” “วันมหัศจรรย์ของโลก” วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกปีเป็น.. ชม 15755 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/วันครูวิชชาธรรมกาย.html
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 3
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 56886 ครั้ง (21 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-3.html..
ละความโกรธกันเถิด
  ความโกรธย่อมเกิดขึ้นแก่คนพาล ผู้โฉดเขลาไม่รู้จริง เพราะความแข่งดี แม้เขาก็ถูกความโกรธนั้นเ.. ชม 13560 ครั้ง (21 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ละความโกรธกันเถิด.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 59971 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 1
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 96998 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-1.html..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Earth Day
  วันนี้เราจะมาศึกษากันเรื่อง วันคุ้มครองโลก "Earth Day" มีความสำคัญอย่างไร เราจะอธิบายกิจกร.. ชม 27315 ครั้ง (17 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-Earth-Day.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 15180 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่น.. ชม 12621 ครั้ง (09 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี-จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่น.html..
พุทธประวัติ
  พุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน การสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแต่ละพระอง.. ชม 20077 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/พุทธประวัติ.html
พุทธประวัติ ประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื้อหาและภาพพุทธประวัติ พุทธประวัติของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเ.. ชม 98283 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-00.html
งานวันสมาธิโลก 2557
   กำหนดการวันอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ และ “วันสมาธิโลก” พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ ผู.. ชม 16170 ครั้ง (21 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/world_meditation_2553.html
ชาวพุทธแสดงพลังหน้า UN ปกป้องพุทธคยา
  เรื่องพุทธคยาถูกบอมพ์ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการเรียกร้องสันติ และรักษาพุทธสถานทั่วโลก.. ชม 13727 ครั้ง (10 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ชาวพุทธแสดงพลังหน้า-UN-ปกป้องพุทธคยา.html..
ความโกรธทำให้เสียประโยชน์
  คนผู้โกรธย่อมประพฤติในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ย่อมไม่รู้จักความเจริญ ย่อมมีภัยที่เกิดขึ้นแล.. ชม 16256 ครั้ง (01 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ความโกรธทำให้เสียประโยชน์.html..
Peace Revolution : Perfect Storm
  เยาวชนรุ่นนี้ มีชื่อรุ่นว่า เพอร์เฟ็คสตอร์ม เพราะมาพร้อมฝน จะทำกิจกรรมทีไร ฝนตกพายุเข้าทุก.. ชม 13895 ครั้ง (30 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130629-Peace-Revolution.html
จดหมายจากลูกพระธัมฯพันธุ์ฮาร์ดคอร์ ตอน ลุยชวนบวชทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัดระยอง
  ทุกๆ วันก่อนลงพื้นที่ ลูกและหมู่คณะจะรวมตัวนั่งสมาธิก่อน เสร็จแล้วก็สรุปผลจากการทำหน้าที่ข.. ชม 13624 ครั้ง (22 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130621-ลุยชวนบวชทุกหมู่บ้านทั่วจังหวัดระยอง.html..
คาถากันยักษ์ ตอนที่ ๓
  ขอนอบน้อมแด่พระวิปัสสีพุทธเจ้า ผู้มีพระจักษุ มีพระสิริ ขอนอบน้อมแด่พระสิขีพุทธเจ้า ผู้ทรงอ.. ชม 13059 ครั้ง (20 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/คาถากันยักษ์-ตอนที่-3.html..
มหาธรรมกายเจดีย์ มหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
  มหาธรรมกายเจดีย์ เป้าหมายในการก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ องค์มหาธรรมกายเจดีย์ มหาธรรมกายเจดี.. ชม 35221 ครั้ง (19 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมกาย/มหาธรรมกายเจดีย์.html..
จดหมายจากลูกพระธัมฯพันธุ์ฮาร์ดคอร์ ตอน ชวนบวชไม่หยุดที่หัวลำโพง
  ตอนนี้ทีมงานลูกพระธัมฯหน้าใสกำลังหมุนเวียนกันลงพื้นที่ชวนคนบวชทุกวัน ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงค.. ชม 13974 ครั้ง (14 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130613-ชวนบวชไม่หยุดที่หัวลำโพง.html..
วันวิสาขบูชา ณ เมืองฮ่องกง
  เขตปกครองพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และเป็นสวรรค์ของนักช.. ชม 13681 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130610-วันวิสาขบูชา-ณ-เมืองฮ่องกง.html..
พิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาประเทศมองโกเลีย
  ทีมงานลูกพระธัมฯได้ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธในมองโกเลีย ด้วยการจัดพิธีจุดวิสาขประทีป มาแล้ว 6 .. ชม 16798 ครั้ง (10 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130608-พิธีจุดวิสาขประทีปและลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชาประเทศม..
Vesak Day In Singapore ตอน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ
  การจัดงานวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์ ถือเป็นงานบุญใหญ่ประจำปี โดยปีนี้จัดขึ้น 3 วัน คือ ระห.. ชม 14527 ครั้ง (08 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130607-พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ_RIGHT...
กินเนสส์ เวิลด์ เร็คคอร์ด 2 รางวัลที่สุดของโลก เพื่อสันติภาพโลก
  ทบทวนบุญพิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณกินเนสส์ เวิลด์ เร็คคอร์ด ตอน 2 รางวัลที่..สันติภาพโลก ชม 14443 ครั้ง (04 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130603-กินเนสส์เวิลด์เร็คคอร์ด-2-รางวัลที่สุดของโลกเพื่อส..
Guinness World Records การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลกและการลอยโคมพร้อมกันมากที่สุดในโลก
  พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records ประเภท "การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไ.. ชม 14271 ครั้ง (03 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Guinness-World-Records.html
บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลกที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตอนที่ 2
  บรรยากาศในวันงาน เต็มไปด้วยสีสันและความคึกคักมากๆ เราจะเห็นผู้ร่วมงานเริ่มทยอยกันเดินทางมา.. ชม 15794 ครั้ง (02 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130601-บรรยากาศพิธีจุดประทีปและลอยโคมเพื่อสันติภาพโลก-ประ..
บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคม เพื่อสันติภาพโลก ที่ประเทศฟิลิปปินส์
  วันนี้ผู้สื่อข่าวสว่าง ขอรายงานบรรยากาศแห่งความปลื้มล้นปลื้ม ของการเดินทางไปจัดง..สันติภาพโลก หรือ The Light of Peace Event ที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งงานนี้ถือเป็นงานระดับซุปเปอ.. ชม 14721 ครั้ง (01 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130531-บรรยากาศการเตรียมงานจุดประทีปและลอยโคมที่ประเทศฟิล..
V Peace Magazine เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
  ขอเชิญดาวน์โหลด นิตยสารสำหรับอาสาสมัครและบุคคลที่สนใจ เรื่องราวของ Volunteers for World P.. ชม 16265 ครั้ง (27 เม.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/yunaiboon_journal/นิตยาสารอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก-V-Peace-Magazine.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ