World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ให้ทาน พบ 776 รายการ

   Tag :    ให้ทาน

เป็นใหญ่ด้วยธรรม
  ผู้ปกครองหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่ถ้าเป็นคนโง่เขลา ก็เอาดีไม่ได้ ผู้ปกครองหมู่คณะ ถ้าเ.. ชม 12749 ครั้ง (10 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เป็นใหญ่ด้วยธรรม.html
อย่ามองข้ามการปฏิสันถาร
  ดูก่อนสารีบุตร ภิกษุเคารพในพระศาสดา จักไม่เคารพในพระธรรม ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ภิกษ.. ชม 13300 ครั้ง (24 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อย่ามองข้ามการปฏิสันถาร.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 25767 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด
  ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด.. ปกติคนทั่วไป เมื่อเราทำดีเขาจะชอบ จะพอใจ และจะรักเรา แต่พอทำดีแล.. ชม 17707 ครั้ง (17 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 13685 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
รวยแต่ไม่มีบุญได้ใช้ทรัพย์
  เมื่อมัวบ่นเพ้ออยู่อย่างนี้ว่าของเราแล้วหวงแหนทรัพย์ไว้ ภายหลังพระราชาบ้าง โจรบ้าง ทายาทผู.. ชม 12977 ครั้ง (12 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//รวยแต่ไม่มีบุญได้ใช้ทรัพย์.html..
มะเร็ง รู้ทันโรคมะเร็ง
  ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกว่า 100,000 รายในจำนวนนั้นกว่า 60,000 รายที่เสียชีวิตถือ.. ชม 25233 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//รู้ทันโรคมะเร็ง.html
สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว
  คนควรให้ทาน จะน้อยหรือมากก็ตาม แต่ผู้ใด ครั้น.. ชม 12828 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว.html..
อานุภาพแห่งความจริง
  ปีกของเรามีอยู่ แต่ก็บินไม่ได้ เท้าทั้งสองของเรามีอยู่ แต่ก็เดินไม่ได้ มารดาและบิดาของเราอ.. ชม 12602 ครั้ง (07 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อานุภาพแห่งความจริง.html
ตอบแทนด้วยความรัก
  พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเ.. ชม 13017 ครั้ง (06 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตอบแทนด้วยความรัก.html
ผู้รักในการทำความดี
  ผู้มีปัญญา ทำกุศลอยู่คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะโดยลำดับ พึงกำจัดมลทิน คือกิเลสของตนได้ เหมือนช่า.. ชม 12939 ครั้ง (31 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ผู้รักในการทำความดี.html
พุทธศาสนสุภาษิต
  พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต รวมพุทธสุภาษิตที่สำคัญตามหมวดหมู่ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด พุทธศาสนสุภาษ.. ชม 55136 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พุทธศาสนสุภาษิต.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันวิสาขบูชา
  ติดตามเรื่อง Visakha Puja Day = วันวิสาขบูชา จะมีวิธีการอธิบายเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติว่.. ชม 19198 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-วันวิสาขบูชา.html..
แผลกดทับ สาเหตุและวิธีดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ
  แผลกดทับเกิดมาจากสาเหตุเกี่ยวกับทางร่างกายและสาเหตุจากการขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ.. ชม 61356 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//แผลกดทับ.html
กัณฐกวิมาน
  พระจันทร์มีรอยรูปกระต่ายในเดือนเพ็ญ ถูกหมู่ดาวแวดล้อม เป็นอธิบดีของหมู่ดาวทั้งหลาย ย่อมโคจ.. ชม 12550 ครั้ง (15 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//กัณฐกวิมาน.html
อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร
  บุคคลเป็นผู้มีความสุขเป็นนิตย์ได้ เพราะการได้คบกับกัลยาณมิตร ด้วยว่าบุคคลผู้สมาคมกับกัลยาณ.. ชม 12721 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร.html..
บวชพระ สนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษา
  บวชพระ เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญที่เกิดจากการบวชพระมีมากมหาศาล แต่จะมาทบทวนความรู้คว.. ชม 13975 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//สนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา.html..
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 13
  บทความให้กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงให้กำลังใจ กลอนเพลงให้กำลังใจ เพลงให้กำลังใจ หรือจ.. ชม 28114 ครั้ง (06 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//บทความให้กำลังใจ-ตอนที่-13.html..
วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ.. ชม 36686 ครั้ง (27 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages//วันอัฏฐมีบูชา-ประวัติความสำคัญ-ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา.html..
สุกธรรมคุ้มครองโลก
  ถ้าสัตว์เหล่าใด ไม่มีหิริและโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อแล้ว สัตว์เหล่านั้น ก็เป็นผู้ปราศจากสุกธร.. ชม 12732 ครั้ง (31 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//สุกธรรมคุ้มครองโลก.html
พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง
  ผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว และความหลง ยศของผู้นั้น ย่อมเต็มเ.. ชม 12605 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง.html..
วันพระของชาวสวรรค์
  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จะไม่มาถึงเรา แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำตกท.. ชม 12720 ครั้ง (21 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//วันพระของชาวสวรรค์.html
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แ..ให้ทาน ทานที่ให้แล้วจะมีผลมากในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลสมควร ทายกเป็นอันมาก ครั้นให้.. ชม 13353 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html
บริษัทไม้อบทวีพรรณ จัดตักบาตรพระ
  บริษัทไม้อบทวีพรรณ และทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จัดตักบาตรพระ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สั่งสมบ.. ชม 12577 ครั้ง (14 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//บริษัทไม้อบทวีพรรณ-จัดตักบาตรพระ.html..
จูฬรถเทพบุตร
  การคบหาคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปฉะนั้น ส่วน.. ชม 13026 ครั้ง (01 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//จูฬรถเทพบุตร.html
อาการปวดหัวที่ต้องระวัง
  อาการปวดหัวมีระดับของความรุนแรงที่แบ่งไปแต่ละประเภท เช่น การปวดหัวทั่วไปหรือปวดหัวไมเกรน เ.. ชม 177638 ครั้ง (29 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อาการปวดศีรษะที่ต้องระวัง.html..
พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย
  พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประจำตลอดต่อเนื่อ.. ชม 12685 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พิธีบูชาข้าวพระ.html
เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่
  สุพรรณบุรีในวันนี้ เป็นวันสว่างเป็นวันบุญหมื่นล้านแสนล้านปลื้ม เป็นรุ่งอรุณที่เริ่มต้นด้วย.. ชม 13355 ครั้ง (27 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//20130325-เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่_LEFT.html..
World news ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2556
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ ตักบาตรข้าวสาร.. ชม 12593 ครั้ง (23 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//World-news-ประจำวันที่-22-มีนาคม-2556.html..
อุกกาบาต คลิปอุกกาบาตตก สาเหตุอุกกาบาตพุ่งชนโลก
  อุกกาบาตตก ข่าวอุกกาบาต คลิปอุกกาบาต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข่าว อุกกาบาตเกิดเห.. ชม 15867 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อุกกาบาต.html
ตักบาตรอยุธยา พระภิกษุ 199 รูป ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา
  ตักบาตรพระภิกษุ 199 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต.. ชม 12919 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรอยุธยา-พระภิกษุ-199-รูป-ณ-วัดมงคลบพิตร-อยุธยา.html..
ตักบาตรพระสามแผ่นดิน พระ 3,333 รูป บริเวณด้านหน้าด่านศุลกากร อ.แม่สาย
  ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 3,333 รูป วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00-18.30 น. บริเวณด.. ชม 13220 ครั้ง (27 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรพระสามแผ่นดินพระ-3333-รูป.html..
งานบวช บวชพระทางแห่งความภูมิใจ
  งานบวช ประเพณีบวชพระ การบวชในปัจจุบันแตกต่างจากการบวชในอดีตอย่างไร ทำไมโบราณจึงให้บวชก่อนเ.. ชม 14693 ครั้ง (08 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//งานบวช-บวชพระทางแห่งความภูมิใจ.html..
Soft Skill เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จในชีวิต
  มีผู้กล่าวไว้ว่า "Hard Skill ทำให้คุณได้สัมภาษณ์งาน แต่คุณจะได้งานและรักษางานจนกระทั่งเจร.. ชม 16320 ครั้ง (05 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//Soft-Skill.html
ตักบาตรพระ แฟชั่นไอส์แลนด์ พระ 1,800 รูป 16 มีนาคม
  ตักบาตรพระ 1,800 รูป ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ตักบาตรในศูนย์การค้า ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส.. ชม 13218 ครั้ง (05 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรพระ-แฟชั่นไอส์แลนด์-พระ-1800-รูป.html..
ตักบาตรกาญจนบุรี พระ 1,151 รูป ณ ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  ชาวกาญจนบุรี ตักบาตรพระ 1,151 รูป เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร.. ชม 12843 ครั้ง (26 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรกาญจนบุรี-พระ-1151-รูป.html..
วัดพระธรรมกาย กับคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
  วัดพระธรรมกาย วิชชาธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คำถามที่ถูกถามถึงบ่อย ทำไมต้องสวมเสื้อแข.. ชม 20997 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  http://www.dmc.tv/pages//page15.html
ตักบาตรนครศรีธรรมราช พระ 1,250 รูป ณ ถนน ราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  ตักบาตรพระเมืองนคร พระ 1,250 รูป ณ ถนน ราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 24 .. ชม 13159 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรนครศรีธรรมราช-พระ-1250-รูป.html..
ตักบาตรพระนานาชาติ 365 รูป ณ POP House บ้านสวนตะวันธรรม
  ตักบาตรพระนานาชาติ 365 รูป วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ POP House บ้านสวนตะวัน.. ชม 13103 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรพระนานาชาติ-365-รูป-ณ-บ้านสวนตะวันธรรม.html..
ตักบาตรระยอง พระ 2,600 รูป ณ ถนนสุขุมวิท หน้าห้างโลตัส จ.ระยอง
  สร้างบุญใหญ่ เพื่อชีวิตสดชื่น ราบรื่น สมหวัง เฮงทั้งปี ตักบาตรพระ 2,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี.. ชม 13569 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรระยอง-พระ-2600-รูป.html
ปีชง 2558 ปีชงมีอิทธิพลต่อมนุษย์จริงหรือไม่
  ปีชง 2558 ปีชงมีปีอะไรบ้าง เราจะมีวิธีแก้ปีชงได้อย่างไร ปีชงมีอิทธิพลต่อมนุษย์จริงหรือไม่ .. ชม 50917 ครั้ง (12 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ปีชง.html
พุทธพยากรณ์ ๑
  พระพุทธชินเจ้ามีพระวาจาไม่เป็นสอง มีพระวาจาไม่เปล่าประโยชน์ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำไม่จริง เร.. ชม 12726 ครั้ง (12 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//พุทธพยากรณ์-1.html
ตักบาตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง พระ 1,420 รูป
  ตักบาตรพระ 1,420 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ในว.. ชม 13605 ครั้ง (07 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรมหาวิทยาลัยรามคำแหงพระ-1420-รูป.html..
อาจิณณกรรม
  ภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอน เหมือนภัยของผลไม้สุก ย่อมมีเพราะต้องหล่น.. ชม 12778 ครั้ง (05 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อาจิณณกรรม.html
ตักบาตรอุ้มผาง พระ 1,000 รูป และพิธีทอดผ้าป่าขยายแผ่นดิน
  ขอเชิญร่วมงาน ตักบาตรพระ 1,000 รูป เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 6.00 – 8.00 น. ณ สนามบิ.. ชม 12786 ครั้ง (31 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรอุ้มผางพระ-1000-รูป.html
วิธีแก้กิเลสในตัว
  กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ให้ผลเป็นความสุข อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็น.. ชม 13118 ครั้ง (22 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//วิธีแก้กิเลสในตัว.html
ตักบาตรลำปาง พระ 11,333 รูป ณ ถนนดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง
  ประเพณีวันกตัญญูฉลองครบรอบ 1,333 ปี เมืองลำปาง ตักบาตรพระ 11,333 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่.. ชม 13349 ครั้ง (21 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ตักบาตรลำปาง-พระ-11333-รูป.html
ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ 1,128 รูป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ในวันที่ 22 มกราคมนี้ ช่วงเย็นประมาณบ่าย 4 โมง พระธุดงค์จะเดินถึงพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศ.. ชม 14646 ครั้ง (20 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์1,128-รูป-ณ-พุทธมณฑล.html..
ม่อจื้อดูการย้อมผ้า
  พวกเธอดูผ้าไหมที่ขาวบริสุทธิ์เหล่านั้น พอใสลงในหม้อย้อม ก็เปลียนสีไปทันที ที่อยู่ในถังสีเห.. ชม 12827 ครั้ง (19 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//ม่อจื้อดูการย้อมผ้า.html
อย่าขอสิ่งที่ไม่ควรขอ
  บุคคลรู้ว่า สิ่งของอันใดเป็นที่รักของเขา ก็ไม่ควรขอสิ่งของอันนั้น บุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชั.. ชม 12784 ครั้ง (07 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages//อย่าขอสิ่งที่ไม่ควรขอ.html


   ค้นหา บทความธรรมะ