World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ให้ทาน พบ 786 รายการ

   Tag :    ให้ทาน

พระอานนท์พุทธอนุชา
  สหาย เป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำไว้ดีแล้ว จะเป็นมิตรในสั.. ชม 13520 ครั้ง (05 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอานนท์พุทธอนุชา.html..
แม่พระในบ้าน
  พระคุณของแม่ หน้าที่ของลูกที่ดีและการตอบแทนพระคุณของแม่จะตอบแทนท่านได้อย่างไรบ้าง?.. ชม 16859 ครั้ง (05 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/แม่พระในบ้าน.html
พระมหากัสสปเถระ (๒)
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด ๗ วัน เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจี.. ชม 13662 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(2).html
ความสุข ทำอย่างไรให้มีความสุข
  ความสุขเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็แสวงหา ทราบไหมคนทั่วโลกและคนไทยมีความสุขกันอย่างไร องค์การสหประช.. ชม 25267 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ความสุข-ทำอย่างไรให้มีความสุข.html..
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
  100 คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิ.. ชม 89106 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/100-คำสอน-สมเด็จพระสังฆราช.html..
บอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง
  วิธีการบอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง ศิลปะการบอกข่าวร้าย การเตรียมตัวของคนพูด เราต้องเตรีย.. ชม 14417 ครั้ง (22 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/บอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง%20.html..
ทำความดีต้องมีกุศโลบาย
  โอหนอ ทานนี้เป็นทานอันเลิศ เราได้ถวายไว้ดีแล้วในพระกัสสปเถรเจ้า.. ชม 13182 ครั้ง (17 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำความดีต้องมีกุศโลบาย.html..
การหว่านไถอย่างอริยะ
  ผู้ใดรู้ขันธ์ที่เคยอาศัยในกาลก่อน แลเห็นสวรรค์ และอบาย บรรลุพระอรหัตอันเป็นที่สิ้นชาติ อยู.. ชม 12998 ครั้ง (15 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การหว่านไถอย่างอริยะ.html..
ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก
  บุคคลผู้มีจิตผ่องใส เป็นผู้มีศรัทธา ..ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลาย ที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัย.. ชม 14261 ครั้ง (02 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก.html..
วิธีรักษาฝ้า และยารักษาฝ้า ตอนที่ 2
  มาเรียนรู้วิธีรักษาฝ้า ตอนที่ 2 ยารักษาฝ้าในยุคแรกๆบางชนิด หากเรานำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจ.. ชม 32383 ครั้ง (10 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/ยารักษาฝ้า2.html..
เป็นใหญ่ด้วยธรรม
  ผู้ปกครองหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่ถ้าเป็นคนโง่เขลา ก็เอาดีไม่ได้ ผู้ปกครองหมู่คณะ ถ้าเ.. ชม 12909 ครั้ง (10 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นใหญ่ด้วยธรรม.html
อย่ามองข้ามการปฏิสันถาร
  ดูก่อนสารีบุตร ภิกษุเคารพในพระศาสดา จักไม่เคารพในพระธรรม ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ภิกษ.. ชม 13672 ครั้ง (24 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อย่ามองข้ามการปฏิสันถาร.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 35381 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด
  ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด.. ปกติคนทั่วไป เมื่อเราทำดีเขาจะชอบ จะพอใจ และจะรักเรา แต่พอทำดีแล.. ชม 18914 ครั้ง (17 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 14444 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
รวยแต่ไม่มีบุญได้ใช้ทรัพย์
  เมื่อมัวบ่นเพ้ออยู่อย่างนี้ว่าของเราแล้วหวงแหนทรัพย์ไว้ ภายหลังพระราชาบ้าง โจรบ้าง ทายาทผู.. ชม 13223 ครั้ง (12 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รวยแต่ไม่มีบุญได้ใช้ทรัพย์.html..
มะเร็ง รู้ทันโรคมะเร็ง
  ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกว่า 100,000 รายในจำนวนนั้นกว่า 60,000 รายที่เสียชีวิตถือ.. ชม 28475 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/รู้ทันโรคมะเร็ง.html..
สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว
  คนควรให้ทาน จะน้อยหรือมากก็ตาม แต่ผู้ใด ครั้น.. ชม 13181 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว.html..
อานุภาพแห่งความจริง
  ปีกของเรามีอยู่ แต่ก็บินไม่ได้ เท้าทั้งสองของเรามีอยู่ แต่ก็เดินไม่ได้ มารดาและบิดาของเราอ.. ชม 12772 ครั้ง (07 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานุภาพแห่งความจริง.html..
ตอบแทนด้วยความรัก
  พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเ.. ชม 13488 ครั้ง (06 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตอบแทนด้วยความรัก.html..
ผู้รักในการทำความดี
  ผู้มีปัญญา ทำกุศลอยู่คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะโดยลำดับ พึงกำจัดมลทิน คือกิเลสของตนได้ เหมือนช่า.. ชม 13112 ครั้ง (31 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้รักในการทำความดี.html..
พุทธศาสนสุภาษิต
  พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต รวมพุทธสุภาษิตที่สำคัญตามหมวดหมู่ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด พุทธศาสนสุภาษ.. ชม 84607 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/praying/พุทธศาสนสุภาษิต.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันวิสาขบูชา
  ติดตามเรื่อง Visakha Puja Day = วันวิสาขบูชา จะมีวิธีการอธิบายเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติว่.. ชม 27817 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-วันวิสาขบูชา.html..
แผลกดทับ สาเหตุและวิธีดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ
  แผลกดทับเกิดมาจากสาเหตุเกี่ยวกับทางร่างกายและสาเหตุจากการขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ.. ชม 77809 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/แผลกดทับ.html..
กัณฐกวิมาน
  พระจันทร์มีรอยรูปกระต่ายในเดือนเพ็ญ ถูกหมู่ดาวแวดล้อม เป็นอธิบดีของหมู่ดาวทั้งหลาย ย่อมโคจ.. ชม 12728 ครั้ง (15 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กัณฐกวิมาน.html
อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร
  บุคคลเป็นผู้มีความสุขเป็นนิตย์ได้ เพราะการได้คบกับกัลยาณมิตร ด้วยว่าบุคคลผู้สมาคมกับกัลยาณ.. ชม 12925 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร.html..
บวชพระ สนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษา
  บวชพระ เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญที่เกิดจากการบวชพระมีมากมหาศาล แต่จะมาทบทวนความรู้คว.. ชม 14777 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา.html..
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 13
  บทความให้กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงให้กำลังใจ กลอนเพลงให้กำลังใจ เพลงให้กำลังใจ หรือจ.. ชม 31300 ครั้ง (06 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บทความให้กำลังใจ/บทความให้กำลังใจ-ตอนที่-13.html..
วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ.. ชม 50181 ครั้ง (27 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันอัฏฐมีบูชา-ประวัติความสำคัญ-ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐ..
สุกธรรมคุ้มครองโลก
  ถ้าสัตว์เหล่าใด ไม่มีหิริและโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อแล้ว สัตว์เหล่านั้น ก็เป็นผู้ปราศจากสุกธร.. ชม 12961 ครั้ง (31 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สุกธรรมคุ้มครองโลก.html..
พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง
  ผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว และความหลง ยศของผู้นั้น ย่อมเต็มเ.. ชม 12744 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง.html..
วันพระของชาวสวรรค์
  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จะไม่มาถึงเรา แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำตกท.. ชม 12975 ครั้ง (21 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วันพระของชาวสวรรค์.html..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แ..ให้ทาน ทานที่ให้แล้วจะมีผลมากในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลสมควร ทายกเป็นอันมาก ครั้นให้.. ชม 13762 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
บริษัทไม้อบทวีพรรณ จัดตักบาตรพระ
  บริษัทไม้อบทวีพรรณ และทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จัดตักบาตรพระ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สั่งสมบ.. ชม 12801 ครั้ง (14 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บริษัทไม้อบทวีพรรณ-จัดตักบาตรพระ.html..
จูฬรถเทพบุตร
  การคบหาคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปฉะนั้น ส่วน.. ชม 13368 ครั้ง (01 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จูฬรถเทพบุตร.html
อาการปวดหัวที่ต้องระวัง
  อาการปวดหัวมีระดับของความรุนแรงที่แบ่งไปแต่ละประเภท เช่น การปวดหัวทั่วไปหรือปวดหัวไมเกรน เ.. ชม 223077 ครั้ง (29 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/อาการปวดศีรษะที่ต้องระวัง.html..
พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย
  พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประจำตลอดต่อเนื่อ.. ชม 12986 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีบูชาข้าวพระ.html..
เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่
  สุพรรณบุรีในวันนี้ เป็นวันสว่างเป็นวันบุญหมื่นล้านแสนล้านปลื้ม เป็นรุ่งอรุณที่เริ่มต้นด้วย.. ชม 13996 ครั้ง (27 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130325-เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่_L..
World news ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2556
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ ตักบาตรข้าวสาร.. ชม 12732 ครั้ง (23 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-22-มีนาคม-2556.html..
อุกกาบาต คลิปอุกกาบาตตก สาเหตุอุกกาบาตพุ่งชนโลก
  อุกกาบาตตก ข่าวอุกกาบาต คลิปอุกกาบาต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข่าว อุกกาบาตเกิดเห.. ชม 17493 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อุกกาบาต.html
ตักบาตรอยุธยา พระภิกษุ 199 รูป ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา
  ตักบาตรพระภิกษุ 199 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต.. ชม 13121 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรอยุธยา-พระภิกษุ-199-รูป-ณ-วัดมงคลบพิตร-อยุธยา.htm..
ตักบาตรพระสามแผ่นดิน พระ 3,333 รูป บริเวณด้านหน้าด่านศุลกากร อ.แม่สาย
  ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 3,333 รูป วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00-18.30 น. บริเวณด.. ชม 13412 ครั้ง (27 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรพระสามแผ่นดินพระ-3333-รูป.html..
งานบวช บวชพระทางแห่งความภูมิใจ
  งานบวช ประเพณีบวชพระ การบวชในปัจจุบันแตกต่างจากการบวชในอดีตอย่างไร ทำไมโบราณจึงให้บวชก่อนเ.. ชม 15316 ครั้ง (08 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/งานบวช-บวชพระทางแห่งความภูมิใจ.html..
Soft Skill เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จในชีวิต
  มีผู้กล่าวไว้ว่า "Hard Skill ทำให้คุณได้สัมภาษณ์งาน แต่คุณจะได้งานและรักษางานจนกระทั่งเจร.. ชม 18006 ครั้ง (05 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/Soft-Skill.html
ตักบาตรพระ แฟชั่นไอส์แลนด์ พระ 1,800 รูป 16 มีนาคม
  ตักบาตรพระ 1,800 รูป ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ตักบาตรในศูนย์การค้า ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส.. ชม 13424 ครั้ง (05 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรพระ-แฟชั่นไอส์แลนด์-พระ-1800-รูป.html..
ตักบาตรกาญจนบุรี พระ 1,151 รูป ณ ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  ชาวกาญจนบุรี ตักบาตรพระ 1,151 รูป เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร.. ชม 12989 ครั้ง (26 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรกาญจนบุรี-พระ-1151-รูป.html..
วัดพระธรรมกาย กับคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
  วัดพระธรรมกาย วิชชาธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คำถามที่ถูกถามถึงบ่อย ทำไมต้องสวมเสื้อแข.. ชม 23059 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  http://www.dmc.tv/pages/about/page15.html
ตักบาตรนครศรีธรรมราช พระ 1,250 รูป ณ ถนน ราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  ตักบาตรพระเมืองนคร พระ 1,250 รูป ณ ถนน ราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 24 .. ชม 13390 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรนครศรีธรรมราช-พระ-1250-รูป.html..
ตักบาตรพระนานาชาติ 365 รูป ณ POP House บ้านสวนตะวันธรรม
  ตักบาตรพระนานาชาติ 365 รูป วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ POP House บ้านสวนตะวัน.. ชม 13317 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรพระนานาชาติ-365-รูป-ณ-บ้านสวนตะวันธรรม.html..
ตักบาตรระยอง พระ 2,600 รูป ณ ถนนสุขุมวิท หน้าห้างโลตัส จ.ระยอง
  สร้างบุญใหญ่ เพื่อชีวิตสดชื่น ราบรื่น สมหวัง เฮงทั้งปี ตักบาตรพระ 2,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี.. ชม 13915 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรระยอง-พระ-2600-รูป.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ