World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ให้ทาน พบ 794 รายการ

   Tag :    ให้ทาน

พุทธชิโนรส (๑)
  ขอทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงนำไปสู่พระนิพพานอันสูญสิ้นกิเลสอาสวะ.. ชม 13173 ครั้ง (04 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(1).html
ตักบาตรบางระจัน พระ 1,000 รูป 22 ธันวาคม 2556
  ตักบาตรพระ 1,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2556 ขอเชิญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เวลา .. ชม 13178 ครั้ง (02 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรบางระจัน-พระ-1000-รูป.html..
ตักบาตรวันพ่อ พระ 1,111 รูป ณ ลานคลองหลวงเมืองใหม่
  ตักบาตรวันพ่อ 1,111 รูป ณ ลานคลองหลวงเมืองใหม่ (ข้างห้างแม็คโคร) วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม .. ชม 14948 ครั้ง (25 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรวันพ่อพระ-1111-รูป-ณ-ลานคลองหลวงเมืองใหม่%20.htm..
ตักบาตรร้อยเอ็ด พระ 2,557 รูป ณ ถนนสุริยะเดชบำรุง (ข้างบึงพลาญชัย)
  ต้อนรับปีใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน มหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่... ตักบาตรพระ 2,557 รูป อ.เมื.. ชม 13295 ครั้ง (29 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรร้อยเอ็ดพระ-2557-รูป-ณ-ถนนสุริยะเดชบำรุง.html..
ตักบาตรลอยฟ้าพระ 199 รูป ณ อาคารจอดรถใหม่ บนสะพานลอยชั้น 2
  ขอเชิญร่วมพิธี ฉลองอาคารจอดรถใหม่ บนสะพานลอยชั้น 2 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เริ่ม.. ชม 13138 ครั้ง (18 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรลอยฟ้าพระ-99-รูป-ณ-อาคารจอดรถใหม่.html..
พระโสณโกฬิวิสเถระ
  ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป ชีวิต.. ชม 14208 ครั้ง (26 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระโสณโกฬิวิสเถระ.html..
ตักบาตรกำแพงเพชร พระ 1,111 รูป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม
  ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 6.00 - 8.00 น ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานตักบาตร.. ชม 13193 ครั้ง (19 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรกำแพงเพชรพระ-1111-รูป-ณ-ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม.html..
ตักบาตรจอมทองพระ 1,113 รูป บริเวณลาดหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
  ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 6.00 - 8.00 น ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานตักบาตร.. ชม 13291 ครั้ง (19 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ตักบาตรจอมทองพระ-1113-รูป.html..
พระมหากัจจายนเถระ
  หากว่าบุรุษพึงทำบุญไซร์ ก็ควรทําบุญนั้นให้บ่อยๆ ควรทําความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญ.. ชม 13613 ครั้ง (15 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัจจายนเถระ.html..
พระอานนท์พุทธอนุชา
  สหาย เป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำไว้ดีแล้ว จะเป็นมิตรในสั.. ชม 13702 ครั้ง (05 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอานนท์พุทธอนุชา.html..
แม่พระในบ้าน
  พระคุณของแม่ หน้าที่ของลูกที่ดีและการตอบแทนพระคุณของแม่จะตอบแทนท่านได้อย่างไรบ้าง?.. ชม 17533 ครั้ง (05 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/แม่พระในบ้าน.html
พระมหากัสสปเถระ (๒)
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด ๗ วัน เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจี.. ชม 13881 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(2).html
ความสุข ทำอย่างไรให้มีความสุข
  ความสุขเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็แสวงหา ทราบไหมคนทั่วโลกและคนไทยมีความสุขกันอย่างไร องค์การสหประช.. ชม 26701 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ความสุข-ทำอย่างไรให้มีความสุข.html..
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
  100 คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิ.. ชม 121305 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/100-คำสอน-สมเด็จพระสังฆราช.html..
บอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง
  วิธีการบอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง ศิลปะการบอกข่าวร้าย การเตรียมตัวของคนพูด เราต้องเตรีย.. ชม 14759 ครั้ง (22 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/บอกข่าวร้ายแบบไม่ทำร้ายคนฟัง%20.html..
ทำความดีต้องมีกุศโลบาย
  โอหนอ ทานนี้เป็นทานอันเลิศ เราได้ถวายไว้ดีแล้วในพระกัสสปเถรเจ้า.. ชม 13371 ครั้ง (17 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำความดีต้องมีกุศโลบาย.html..
การหว่านไถอย่างอริยะ
  ผู้ใดรู้ขันธ์ที่เคยอาศัยในกาลก่อน แลเห็นสวรรค์ และอบาย บรรลุพระอรหัตอันเป็นที่สิ้นชาติ อยู.. ชม 13139 ครั้ง (15 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การหว่านไถอย่างอริยะ.html..
ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก
  บุคคลผู้มีจิตผ่องใส เป็นผู้มีศรัทธา ..ให้ทานด้วยโภคทรัพย์ทั้งหลาย ที่ได้มาโดยชอบธรรม แม้จะอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นผู้ยึดถือชัย.. ชม 14613 ครั้ง (02 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำบุญอย่างไรได้ผลมาก.html..
วิธีรักษาฝ้า และยารักษาฝ้า ตอนที่ 2
  มาเรียนรู้วิธีรักษาฝ้า ตอนที่ 2 ยารักษาฝ้าในยุคแรกๆบางชนิด หากเรานำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจ.. ชม 35782 ครั้ง (10 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/ยารักษาฝ้า2.html..
เป็นใหญ่ด้วยธรรม
  ผู้ปกครองหมู่คณะ ถึงจะมีกำลังอำนาจ แต่ถ้าเป็นคนโง่เขลา ก็เอาดีไม่ได้ ผู้ปกครองหมู่คณะ ถ้าเ.. ชม 13052 ครั้ง (10 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นใหญ่ด้วยธรรม.html
อย่ามองข้ามการปฏิสันถาร
  ดูก่อนสารีบุตร ภิกษุเคารพในพระศาสดา จักไม่เคารพในพระธรรม ข้อนี้ ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ภิกษ.. ชม 14046 ครั้ง (24 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อย่ามองข้ามการปฏิสันถาร.html..
ประวัติพระพุทธเจ้า ตอนที่ 2
  ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รูปภาพพระพุทธเจ้า การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สรุป.. ชม 40627 ครั้ง (19 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ประวัติพระพุทธเจ้า-ตอนที่-2.html..
ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด
  ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด.. ปกติคนทั่วไป เมื่อเราทำดีเขาจะชอบ จะพอใจ และจะรักเรา แต่พอทำดีแล.. ชม 19647 ครั้ง (17 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ทำไมคนทำดีถึงมีคนเกลียด.html..
วัดของโลก เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม
  การฟื้นฟูศีลธรรมโลก ฟื้นฟูศีลธรรม คือ การฟื้นฟูนิสัยรักศีล รักธรรมรักความถูกต้อง รักความดี.. ชม 14758 ครั้ง (15 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/วัดของโลก-เพื่อฟื้นฟูศีลธรรม.html..
รวยแต่ไม่มีบุญได้ใช้ทรัพย์
  เมื่อมัวบ่นเพ้ออยู่อย่างนี้ว่าของเราแล้วหวงแหนทรัพย์ไว้ ภายหลังพระราชาบ้าง โจรบ้าง ทายาทผู.. ชม 13448 ครั้ง (12 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รวยแต่ไม่มีบุญได้ใช้ทรัพย์.html..
มะเร็ง รู้ทันโรคมะเร็ง
  ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกว่า 100,000 รายในจำนวนนั้นกว่า 60,000 รายที่เสียชีวิตถือ.. ชม 30538 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/รู้ทันโรคมะเร็ง.html..
สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว
  คนควรให้ทาน จะน้อยหรือมากก็ตาม แต่ผู้ใด ครั้น.. ชม 13464 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว.html..
อานุภาพแห่งความจริง
  ปีกของเรามีอยู่ แต่ก็บินไม่ได้ เท้าทั้งสองของเรามีอยู่ แต่ก็เดินไม่ได้ มารดาและบิดาของเราอ.. ชม 12933 ครั้ง (07 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานุภาพแห่งความจริง.html..
ตอบแทนด้วยความรัก
  พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเ.. ชม 13826 ครั้ง (06 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตอบแทนด้วยความรัก.html..
ผู้รักในการทำความดี
  ผู้มีปัญญา ทำกุศลอยู่คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะโดยลำดับ พึงกำจัดมลทิน คือกิเลสของตนได้ เหมือนช่า.. ชม 13280 ครั้ง (31 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้รักในการทำความดี.html..
พุทธศาสนสุภาษิต
  พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต รวมพุทธสุภาษิตที่สำคัญตามหมวดหมู่ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด พุทธศาสนสุภาษ.. ชม 98196 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/praying/พุทธศาสนสุภาษิต.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันวิสาขบูชา
  ติดตามเรื่อง Visakha Puja Day = วันวิสาขบูชา จะมีวิธีการอธิบายเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติว่.. ชม 29551 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-วันวิสาขบูชา.html..
แผลกดทับ สาเหตุและวิธีดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ
  แผลกดทับเกิดมาจากสาเหตุเกี่ยวกับทางร่างกายและสาเหตุจากการขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ.. ชม 92243 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/แผลกดทับ.html..
กัณฐกวิมาน
  พระจันทร์มีรอยรูปกระต่ายในเดือนเพ็ญ ถูกหมู่ดาวแวดล้อม เป็นอธิบดีของหมู่ดาวทั้งหลาย ย่อมโคจ.. ชม 12918 ครั้ง (15 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กัณฐกวิมาน.html
อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร
  บุคคลเป็นผู้มีความสุขเป็นนิตย์ได้ เพราะการได้คบกับกัลยาณมิตร ด้วยว่าบุคคลผู้สมาคมกับกัลยาณ.. ชม 13124 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร.html..
บวชพระ สนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษา
  บวชพระ เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญที่เกิดจากการบวชพระมีมากมหาศาล แต่จะมาทบทวนความรู้คว.. ชม 15113 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา.html..
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 13
  บทความให้กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงให้กำลังใจ กลอนเพลงให้กำลังใจ เพลงให้กำลังใจ หรือจ.. ชม 33076 ครั้ง (06 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บทความให้กำลังใจ/บทความให้กำลังใจ-ตอนที่-13.html..
วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ.. ชม 57806 ครั้ง (27 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันอัฏฐมีบูชา-ประวัติความสำคัญ-ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐ..
สุกธรรมคุ้มครองโลก
  ถ้าสัตว์เหล่าใด ไม่มีหิริและโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อแล้ว สัตว์เหล่านั้น ก็เป็นผู้ปราศจากสุกธร.. ชม 13108 ครั้ง (31 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สุกธรรมคุ้มครองโลก.html..
พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง
  ผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว และความหลง ยศของผู้นั้น ย่อมเต็มเ.. ชม 12854 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง.html..
วันพระของชาวสวรรค์
  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จะไม่มาถึงเรา แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำตกท.. ชม 13131 ครั้ง (21 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วันพระของชาวสวรรค์.html..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แ..ให้ทาน ทานที่ให้แล้วจะมีผลมากในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลสมควร ทายกเป็นอันมาก ครั้นให้.. ชม 14017 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
บริษัทไม้อบทวีพรรณ จัดตักบาตรพระ
  บริษัทไม้อบทวีพรรณ และทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จัดตักบาตรพระ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สั่งสมบ.. ชม 12941 ครั้ง (14 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บริษัทไม้อบทวีพรรณ-จัดตักบาตรพระ.html..
จูฬรถเทพบุตร
  การคบหาคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปฉะนั้น ส่วน.. ชม 13685 ครั้ง (01 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จูฬรถเทพบุตร.html
อาการปวดหัวที่ต้องระวัง
  อาการปวดหัวมีระดับของความรุนแรงที่แบ่งไปแต่ละประเภท เช่น การปวดหัวทั่วไปหรือปวดหัวไมเกรน เ.. ชม 254204 ครั้ง (29 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/อาการปวดศีรษะที่ต้องระวัง.html..
พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย
  พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประจำตลอดต่อเนื่อ.. ชม 13113 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีบูชาข้าวพระ.html..
เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่
  สุพรรณบุรีในวันนี้ เป็นวันสว่างเป็นวันบุญหมื่นล้านแสนล้านปลื้ม เป็นรุ่งอรุณที่เริ่มต้นด้วย.. ชม 14262 ครั้ง (27 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130325-เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่_L..
World news ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2556
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ ตักบาตรข้าวสาร.. ชม 12849 ครั้ง (23 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-22-มีนาคม-2556.html..
อุกกาบาต คลิปอุกกาบาตตก สาเหตุอุกกาบาตพุ่งชนโลก
  อุกกาบาตตก ข่าวอุกกาบาต คลิปอุกกาบาต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข่าว อุกกาบาตเกิดเห.. ชม 18537 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อุกกาบาต.html
ตักบาตรอยุธยา พระภิกษุ 199 รูป ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา
  ตักบาตรพระภิกษุ 199 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต.. ชม 13293 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรอยุธยา-พระภิกษุ-199-รูป-ณ-วัดมงคลบพิตร-อยุธยา.htm..


   ค้นหา บทความธรรมะ