World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ให้ทาน พบ 770 รายการ

   Tag :    ให้ทาน

มะเร็ง รู้ทันโรคมะเร็ง
  ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งกว่า 100,000 รายในจำนวนนั้นกว่า 60,000 รายที่เสียชีวิตถือ.. ชม 24445 ครั้ง (10 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/รู้ทันโรคมะเร็ง.html..
สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว
  คนควรให้ทาน จะน้อยหรือมากก็ตาม แต่ผู้ใด ครั้น.. ชม 12774 ครั้ง (08 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สิ่งที่ทำได้ยากเมื่อให้ไปแล้ว.html..
อานุภาพแห่งความจริง
  ปีกของเรามีอยู่ แต่ก็บินไม่ได้ เท้าทั้งสองของเรามีอยู่ แต่ก็เดินไม่ได้ มารดาและบิดาของเราอ.. ชม 12576 ครั้ง (07 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานุภาพแห่งความจริง.html..
ตอบแทนด้วยความรัก
  พึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธ พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดี พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงชนะคนพูดเ.. ชม 12938 ครั้ง (06 ส.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตอบแทนด้วยความรัก.html..
ผู้รักในการทำความดี
  ผู้มีปัญญา ทำกุศลอยู่คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะโดยลำดับ พึงกำจัดมลทิน คือกิเลสของตนได้ เหมือนช่า.. ชม 12885 ครั้ง (31 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้รักในการทำความดี.html..
พุทธศาสนสุภาษิต
  พุทธศาสนสุภาษิต สุภาษิต รวมพุทธสุภาษิตที่สำคัญตามหมวดหมู่ พร้อมไฟล์ดาวน์โหลด พุทธศาสนสุภาษ.. ชม 53563 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/praying/พุทธศาสนสุภาษิต.html
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน วันวิสาขบูชา
  ติดตามเรื่อง Visakha Puja Day = วันวิสาขบูชา จะมีวิธีการอธิบายเรื่องนี้ให้กับชาวต่างชาติว่.. ชม 18390 ครั้ง (26 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษ-วันวิสาขบูชา.html..
แผลกดทับ สาเหตุและวิธีดูแลผู้ป่วยแผลกดทับ
  แผลกดทับเกิดมาจากสาเหตุเกี่ยวกับทางร่างกายและสาเหตุจากการขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อ.. ชม 57194 ครั้ง (17 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/แผลกดทับ.html..
กัณฐกวิมาน
  พระจันทร์มีรอยรูปกระต่ายในเดือนเพ็ญ ถูกหมู่ดาวแวดล้อม เป็นอธิบดีของหมู่ดาวทั้งหลาย ย่อมโคจ.. ชม 12510 ครั้ง (15 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กัณฐกวิมาน.html
อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร
  บุคคลเป็นผู้มีความสุขเป็นนิตย์ได้ เพราะการได้คบกับกัลยาณมิตร ด้วยว่าบุคคลผู้สมาคมกับกัลยาณ.. ชม 12668 ครั้ง (12 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อยู่ในธรรมเพราะกัลยาณมิตร.html..
บวชพระ สนทนาธรรมชวนบวชพระเข้าพรรษา
  บวชพระ เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุญที่เกิดจากการบวชพระมีมากมหาศาล แต่จะมาทบทวนความรู้คว.. ชม 13761 ครั้ง (11 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/สนทนาธรรมชวนบวชเข้าพรรษา.html..
บทความให้กำลังใจ ตอนที่ 13
  บทความให้กำลังใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงให้กำลังใจ กลอนเพลงให้กำลังใจ เพลงให้กำลังใจ หรือจ.. ชม 27112 ครั้ง (06 มิ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/บทความให้กำลังใจ/บทความให้กำลังใจ-ตอนที่-13.html..
วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฐมีบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง คือ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของ.. ชม 35427 ครั้ง (27 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/วันอัฏฐมีบูชา-ประวัติความสำคัญ-ธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐ..
สุกธรรมคุ้มครองโลก
  ถ้าสัตว์เหล่าใด ไม่มีหิริและโอตตัปปะในกาลทุกเมื่อแล้ว สัตว์เหล่านั้น ก็เป็นผู้ปราศจากสุกธร.. ชม 12695 ครั้ง (31 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สุกธรรมคุ้มครองโลก.html..
พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง
  ผู้ใดไม่ละเมิดความยุติธรรม เพราะความรัก ความชัง ความกลัว และความหลง ยศของผู้นั้น ย่อมเต็มเ.. ชม 12565 ครั้ง (27 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธวิธีเพื่อเศรษฐกิจที่มั่นคง.html..
วันพระของชาวสวรรค์
  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จะไม่มาถึงเรา แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำตกท.. ชม 12653 ครั้ง (21 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วันพระของชาวสวรรค์.html..
เป็นเทพก็ต้องทำบุญ
  ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลาย พึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้แ..ให้ทาน ทานที่ให้แล้วจะมีผลมากในพระอริยบุคคลทั้งหลายตามกาลสมควร ทายกเป็นอันมาก ครั้นให้.. ชม 13254 ครั้ง (16 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป็นเทพก็ต้องทำบุญ.html..
บริษัทไม้อบทวีพรรณ จัดตักบาตรพระ
  บริษัทไม้อบทวีพรรณ และทวีพรรณเฟอร์นิเจอร์ จัดตักบาตรพระ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้สั่งสมบ.. ชม 12526 ครั้ง (14 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บริษัทไม้อบทวีพรรณ-จัดตักบาตรพระ.html..
จูฬรถเทพบุตร
  การคบหาคนพาล ย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อปลาเน่า แม้ใบไม้ก็มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปฉะนั้น ส่วน.. ชม 12937 ครั้ง (01 พ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จูฬรถเทพบุตร.html
อาการปวดหัวที่ต้องระวัง
  อาการปวดหัวมีระดับของความรุนแรงที่แบ่งไปแต่ละประเภท เช่น การปวดหัวทั่วไปหรือปวดหัวไมเกรน เ.. ชม 166256 ครั้ง (29 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/อาการปวดศีรษะที่ต้องระวัง.html..
พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย
  พิธีบูชาข้าวพระ ณ วัดพระธรรมกาย ทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเป็นประจำตลอดต่อเนื่อ.. ชม 12628 ครั้ง (24 เม.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีบูชาข้าวพระ.html..
เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่
  สุพรรณบุรีในวันนี้ เป็นวันสว่างเป็นวันบุญหมื่นล้านแสนล้านปลื้ม เป็นรุ่งอรุณที่เริ่มต้นด้วย.. ชม 13185 ครั้ง (27 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20130325-เกาะติดบรรยากาศวันแรกธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญหลวงปู่_L..
World news ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2556
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ ตักบาตรข้าวสาร.. ชม 12547 ครั้ง (23 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/World-news-ประจำวันที่-22-มีนาคม-2556.html..
อุกกาบาต คลิปอุกกาบาตตก สาเหตุอุกกาบาตพุ่งชนโลก
  อุกกาบาตตก ข่าวอุกกาบาต คลิปอุกกาบาต เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาข่าว อุกกาบาตเกิดเห.. ชม 15634 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อุกกาบาต.html
ตักบาตรอยุธยา พระภิกษุ 199 รูป ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา
  ตักบาตรพระภิกษุ 199 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต.. ชม 12844 ครั้ง (18 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรอยุธยา-พระภิกษุ-199-รูป-ณ-วัดมงคลบพิตร-อยุธยา.htm..
ตักบาตรพระสามแผ่นดิน พระ 3,333 รูป บริเวณด้านหน้าด่านศุลกากร อ.แม่สาย
  ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 3,333 รูป วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00-18.30 น. บริเวณด.. ชม 13134 ครั้ง (27 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรพระสามแผ่นดินพระ-3333-รูป.html..
งานบวช บวชพระทางแห่งความภูมิใจ
  งานบวช ประเพณีบวชพระ การบวชในปัจจุบันแตกต่างจากการบวชในอดีตอย่างไร ทำไมโบราณจึงให้บวชก่อนเ.. ชม 14438 ครั้ง (08 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/งานบวช-บวชพระทางแห่งความภูมิใจ.html..
Soft Skill เคล็ดไม่ลับสู่ความสำเร็จในชีวิต
  มีผู้กล่าวไว้ว่า "Hard Skill ทำให้คุณได้สัมภาษณ์งาน แต่คุณจะได้งานและรักษางานจนกระทั่งเจร.. ชม 15929 ครั้ง (05 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/Soft-Skill.html
ตักบาตรพระ แฟชั่นไอส์แลนด์ พระ 1,800 รูป 16 มีนาคม
  ตักบาตรพระ 1,800 รูป ครั้งแรกของประวัติศาสตร์ ตักบาตรในศูนย์การค้า ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส.. ชม 13137 ครั้ง (05 มี.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรพระ-แฟชั่นไอส์แลนด์-พระ-1800-รูป.html..
ตักบาตรกาญจนบุรี พระ 1,151 รูป ณ ถนนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
  ชาวกาญจนบุรี ตักบาตรพระ 1,151 รูป เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ วันเสาร.. ชม 12785 ครั้ง (26 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรกาญจนบุรี-พระ-1151-รูป.html..
วัดพระธรรมกาย กับคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
  วัดพระธรรมกาย วิชชาธรรมกาย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คำถามที่ถูกถามถึงบ่อย ทำไมต้องสวมเสื้อแข.. ชม 20450 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
  http://www.dmc.tv/pages/about/page15.html
ตักบาตรนครศรีธรรมราช พระ 1,250 รูป ณ ถนน ราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
  ตักบาตรพระเมืองนคร พระ 1,250 รูป ณ ถนน ราชดำเนิน วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันอาทิตย์ที่ 24 .. ชม 13071 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรนครศรีธรรมราช-พระ-1250-รูป.html..
ตักบาตรพระนานาชาติ 365 รูป ณ POP House บ้านสวนตะวันธรรม
  ตักบาตรพระนานาชาติ 365 รูป วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ POP House บ้านสวนตะวัน.. ชม 13020 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรพระนานาชาติ-365-รูป-ณ-บ้านสวนตะวันธรรม.html..
ตักบาตรระยอง พระ 2,600 รูป ณ ถนนสุขุมวิท หน้าห้างโลตัส จ.ระยอง
  สร้างบุญใหญ่ เพื่อชีวิตสดชื่น ราบรื่น สมหวัง เฮงทั้งปี ตักบาตรพระ 2,600 รูป ฉลองพุทธชยันตี.. ชม 13466 ครั้ง (18 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรระยอง-พระ-2600-รูป.html..
ปีชง 2558 ปีชงมีอิทธิพลต่อมนุษย์จริงหรือไม่
  ปีชง 2558 ปีชงมีปีอะไรบ้าง เราจะมีวิธีแก้ปีชงได้อย่างไร ปีชงมีอิทธิพลต่อมนุษย์จริงหรือไม่ .. ชม 49981 ครั้ง (12 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ปีชง.html
พุทธพยากรณ์ ๑
  พระพุทธชินเจ้ามีพระวาจาไม่เป็นสอง มีพระวาจาไม่เปล่าประโยชน์ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสคำไม่จริง เร.. ชม 12646 ครั้ง (12 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธพยากรณ์-1.html
ตักบาตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง พระ 1,420 รูป
  ตักบาตรพระ 1,420 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ช่วยเหลือพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ในว.. ชม 13451 ครั้ง (07 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรมหาวิทยาลัยรามคำแหงพระ-1420-รูป.html..
อาจิณณกรรม
  ภัยของสัตว์ผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมีเพราะต้องตายแน่นอน เหมือนภัยของผลไม้สุก ย่อมมีเพราะต้องหล่น.. ชม 12700 ครั้ง (05 ก.พ. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อาจิณณกรรม.html
ตักบาตรอุ้มผาง พระ 1,000 รูป และพิธีทอดผ้าป่าขยายแผ่นดิน
  ขอเชิญร่วมงาน ตักบาตรพระ 1,000 รูป เสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 6.00 – 8.00 น. ณ สนามบิ.. ชม 12734 ครั้ง (31 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรอุ้มผางพระ-1000-รูป.html..
วิธีแก้กิเลสในตัว
  กุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล ให้ผลเป็นความสุข อกุสลา ธมฺมา ธรรมทั้งหลายที่เป็น.. ชม 13021 ครั้ง (22 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธีแก้กิเลสในตัว.html..
ตักบาตรลำปาง พระ 11,333 รูป ณ ถนนดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง
  ประเพณีวันกตัญญูฉลองครบรอบ 1,333 ปี เมืองลำปาง ตักบาตรพระ 11,333 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา เพื่.. ชม 13254 ครั้ง (21 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ตักบาตรลำปาง-พระ-11333-รูป.html..
ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์ 1,128 รูป ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ในวันที่ 22 มกราคมนี้ ช่วงเย็นประมาณบ่าย 4 โมง พระธุดงค์จะเดินถึงพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศ.. ชม 14484 ครั้ง (20 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/ขอเชิญสาธุชนร่วมถวายการต้อนรับพระธุดงค์1,128-รูป-ณ-พุทธม..
ม่อจื้อดูการย้อมผ้า
  พวกเธอดูผ้าไหมที่ขาวบริสุทธิ์เหล่านั้น พอใสลงในหม้อย้อม ก็เปลียนสีไปทันที ที่อยู่ในถังสีเห.. ชม 12729 ครั้ง (19 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ม่อจื้อดูการย้อมผ้า.html..
อย่าขอสิ่งที่ไม่ควรขอ
  บุคคลรู้ว่า สิ่งของอันใดเป็นที่รักของเขา ก็ไม่ควรขอสิ่งของอันนั้น บุคคลย่อมเป็นที่เกลียดชั.. ชม 12742 ครั้ง (07 ม.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อย่าขอสิ่งที่ไม่ควรขอ.html..
ผู้นำแห่งสันติภาพ
  เมื่อฝูงโคว่ายข้ามแม่น้ำอยู่ ถ้าโคจ่าฝูงว่ายคดเคี้ยว โคที่เหลือทั้งหมดจะว่ายคดเคี้ยวตามไปด.. ชม 12504 ครั้ง (03 พ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้นำแห่งสันติภาพ.html..
ให้อย่างใดก็ได้อย่างนั้น
  การทำบุญให้ทานด้วยกิริยาที่ไม่ค่อยเต็มใจ ให้แบบเสียมิได้ แบบโยนให้ขว้างให้ รวมไปถึงไม่พิธีพิถั.. ชม 14333 ครั้ง (27 ธ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ให้อย่างใดก็ได้อย่างนั้น.html..
ตักบาตรเชียงใหม่ พระ 12,999 รูป ณ โรงพยาบาลเทพปัญญา ถึง สี่แยกตลาดรวมโชค
  ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นเจ้าภาพตักบาตรพระ 12,999 รูป ปีที่ 9 วันอาทิต.. ชม 13943 ครั้ง (05 ธ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ตักบาตรเชียงใหม่-พระ-12999-รูป.html..
ตักบาตรปทุมธานี พระ 1,260 รูป หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  ตักบาตรพระ 1,260 รูป ปีที่ 4 วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 06.00 - 08.00 น. ณ หน้า.. ชม 13241 ครั้ง (26 ธ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ตักบาตรปทุมธานี-พระ-1260-รูป.html..
ตักบาตรปทุมธานี พระ 260 รูป หน้าวัดคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  ตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พระนานาชาติ 260 รูป ณ วัดคลองสอง วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวล.. ชม 13151 ครั้ง (21 ธ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ตักบาตรวัดคลองสอง-พระ-260-รูป.html..
ตักบาตรเพชรบูรณ์ พระ 2,600 รูป ณ บริเวณหน้าพระพุทธมหาธรรมราชา
  ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต.. ชม 12995 ครั้ง (24 ธ.ค. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ตักบาตรเพชรบูรณ์-พระ-2600-รูป.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ