World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทุกข์ พบ 2823 รายการ

   Tag :    ทุกข์

ต้อนรับนักธรรมคนใหม่... "อ้อม" สุนิสา สุขบุญสังข์
   ชม 12625 ครั้ง (16 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-06-16-1.html
The Middle Way ประเทศมองโกเลีย
  ในเรื่องของการนั่งสมาธิ แม้จะเป็นช่วงสั้น แต่ทุกคนก็นั่งกันได้ดีค่ะ มีผลการปฏิบัติธรรมเห็น.. ชม 13731 ครั้ง (16 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Mongolia_Meditation.html
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน - พระทัพพมัลลบุตร (๓)
  จากเรื่องนี้ เราจะเห็นได้ว่า แม้เราจะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุด ก็อาจเกิดการเข้าใจผิดกัน .. ชม 12715 ครั้ง (13 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-54.html
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน - พระทัพพมัลลบุตร (๒)
  ท่านพระทัพพมัลลบุตร ถึงแม้ว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เสร็จกิจของการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว .. ชม 13140 ครั้ง (06 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-53.html
กลับตาลปัตร
  สามีภรรยาคู่หนึ่ง...สามีต้องเป็นคนเลี้ยงลูก และดูแลบ้าน ประดุจพ่อศรีเรือน ในขณะที่ภรรยาออก.. ชม 12763 ครั้ง (12 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-06-11.html
รักเกินตัดใจ
  ผู้หญิงคนหนึ่ง ทานยาลดความอ้วน จนมีอาการทางประสาท มีพฤติกรรมก้าวร้าว บางครั้งถึง..ทุกข์มาให้ทุกฝ่าย จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร.. ชม 13364 ครั้ง (09 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-06-09.html
มงคลที่ ๒๓ มีความถ่อมตน - อ่อนน้อมถ่อมตน
  ผู้ที่จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการ ยกย่องนับถือจากผู้อื่นด้วยความจริงใจนั้น จะต้องเป็นผู้มีค.. ชม 15843 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-51.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 96
  การณ์ครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เป็นบัณฑิตนั้น เมื่อถูกความริษยาเข้าครอบงำ จิตใจที่เคยสว่.. ชม 12978 ครั้ง (06 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita096.html
ชีวิตใหม่ในเส้นทางบุญ
  เมื่อจิตสงบ ความปีติสุขก็แผ่ขยายซาบซ่านไปทั้งตัว เกิดอาการเย็นคล้ายขนลุกเกลียว ปรากฏแสงสว่.. ชม 12458 ครั้ง (09 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Thanidathip.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 95
  มโหสถบัณฑิตถูกท้าวเธอตรัสถามความ เห็นเช่นนั้น ก็มิได้คิดว่าคำถามตื้นๆเพียงเท่านี้ ยังจะมีเ.. ชม 13288 ครั้ง (29 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita095.html
แม้มืดตื้อมืดมิด ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม
  พอดีกับที่ลูกได้ดู DMC พระเดชพระคุณหลวงพ่อแนะนำว่า “ให้เราเล่นตัว ทิ้งสิ่งที่เห็นนอกตัวทั้.. ชม 12526 ครั้ง (05 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_ream.html
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ - ทางมาแห่งปัญญาบารมี
  จากเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่า ขนาด พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเอกของโลก ก็ยังทรงเคารพพระ.. ชม 13540 ครั้ง (30 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-49.html
"ดวงนี้คือดวงอะไรคะ"
  เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัฒน์ ขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่น.. ชม 12696 ครั้ง (03 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Watcharee.html

  เมื่อต้นเดือนมกราคม พ.ศ.2551 ดิฉันได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัฒน์ ขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่น.. ชม 12693 ครั้ง (06 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/cn/world_meditation/Thailand_Watcharee.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 94
  อาจารย์เสนกะไม่รอช้า รีบชิงกราบทูลก่อนใครๆว่า “ขอ เดชะมหาราชเจ้า ก่อนอื่นข้าพระบาททั้งหลาย.. ชม 12661 ครั้ง (29 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita094.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 93
  มโหสถอธิบายหลักของการคบมิตรอย่างชัดแจ้ง หวังจะให้เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทั้ง ๔ โดยปราศจากคว.. ชม 12685 ครั้ง (16 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita093.html
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ - เคารพกันตามลำดับ
  พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของผู้มีความเคารพว่า บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษ.. ชม 12937 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-47.html
งานตักบาตรพระ สมุทรปราการ
  ถ้าหากมีการทำบุญอย่างนี้ทุกจังหวัด จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ผมอยากเช.. ชม 13742 ครั้ง (26 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Samutprakarn.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 92
  มโหสถบัณฑิตจึงสรุปเพื่อยืนยันมติของตนอีกครั้งว่า “ถูกแล้วท่านอาจารย์ ความเป็นคนจริง พูดจริ.. ชม 13014 ครั้ง (16 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita092.html
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ - เจดีย์แห่งพระธรรม
  ถ้าภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีความเคารพในธรรม จะก่อให้เกิดความสงบสุข ความสามัคคีเป็นน้.. ชม 12738 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-46.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ชีวิตใหม่ในเพศสมณะ
  พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนา คือ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เห็นว่าชีว..ทุกข์ ทั้ง ชม 12754 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-45.html
เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก
   ชม 13154 ครั้ง (20 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-05-20-1.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ (๑)
  การที่ ข้าพเจ้ามีความประมาท ประพฤติอกุศลธรรม ประกอบทุจริตกรรม ก็เพราะข้าพเจ้ามีความต้องการ.. ชม 12959 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-43.html
วิถีชาวพุทธ ในยุค “ข้าวยากหมากแพง”
   ชม 12609 ครั้ง (19 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-05-19-1.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - แม้เป็นคนดี ก็ไม่ควรประมาท
  รุ่งขึ้น พระราชาให้นำไหขนาดใหญ่บรรจุคูถจนเต็ม เอาใบตองมาผูกปากไหไว้ ให้ไปตั้งเรียงกัน ใส่น.. ชม 12740 ครั้ง (11 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-41.html
วิสาขบูชาที่ประเทศมองโกเลีย
  เมื่อเราไปถึงก็เจอเรื่องเซอร์ไพรซ์ค่ะ คือ มีรูปท่านเจงกิสข่าน ขนาดใหญ่ ปูเรียงด้วยหินสีขาว.. ชม 14690 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Mongolia_Visaka.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธ ประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลาย หมั่นเจริญมรณานุสติอยู่เนืองๆ ชน.. ชม 12664 ครั้ง (11 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-40.html
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า
   ชม 14054 ครั้ง (12 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/vesak_buddha_day.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อรกศาสดา
  ในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุเฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ ปี มีเจ้าลัทธิ ผู้เรืองปัญญาท่านหนึ่ง ชื่..ทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ควรรีบทำบุญกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว.. ชม 12776 ครั้ง (11 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-38.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - แม้เป็นเทวดาก็อย่าประมาท
  วลาในโลกนี้แสนสั้น เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน ยังไม่ทันได้สั่งสมบุญให้เต็มอิ่ม ความชราก็เข้ามาเยือ.. ชม 12911 ครั้ง (06 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-37.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 84
  มโหสถบัณฑิตแลเห็นอำมาตย์นั้นแต่ไกล ก็รู้ทันทีว่าอำมาตย์ผู้นั้นถูกพระราชาใช้ให้มาตาม หาตน .. ชม 12810 ครั้ง (03 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita084.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - หนทางสู่สวรรค์นิพพาน
  เราไม่ควรประมาทในชีวิต ต้องมีสติเตือนตนเสมอว่า เราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ ความตายไม่มีเครื่อง.. ชม 13276 ครั้ง (04 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-36.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ไม่ประมาทในธรรม
  พระบรมศาสดาของเราทรงย้ำเตือนให้พุทธบริษัทไม่ประมาทในชีวิต ให้เร่งรีบสั่งสมบุญบาร..ทุกข์ทรมาน *เหมือนในสมัยหนึ่ง มีภิกษุบวชใหม่จำนวน ๕๐๐ รูป เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพระบว.. ชม 13212 ครั้ง (30 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-35.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ควรคุ้มครองอินทรีย์
  วันหนึ่งท่าน ละเลยการคุ้มครองอินทรีย์ ได้ยืนมองดูมหาชน และเหลือบไปเห็นนางวรรณทาส..ทุกข์ทรมานอยู่ถึง ๗ วัน ชม 12993 ครั้ง (30 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-34.html
เวมานิกเปรต
  อุทาหรณ์สำหรับลูกผู้หญิง...ตอนเด็กๆเธอเป็นคนเรียนเก่ง แต่พอโตขึ้นการเรียนกลับแย่ลง ยิ่งพอไ.. ชม 12943 ครั้ง (03 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-05-02.html
ครูดอยร่วมใจขยายถนน
  เมื่อถึงเวลาสว่าง หลังจากที่กระผมได้พาพี่น้องชาวปวาเก่อญอนั่งสมาธิแล้ว เราจึงออกเดินทางไปย.. ชม 12937 ครั้ง (02 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Pwageryor_07.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - พระิอินทร์มาเตือนสติ
  ู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรม ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู ดูหมิ่นผู้มีพระคุณ คนเ..ทุกข์ของผู้อื่น หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข โดยไม่ทำความดีอะไร.. ชม 13165 ครั้ง (29 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-32.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 80
  นางอมรา เทวี็ให้บริวารนำตัวอาจารย์ทั้ง ๔ ไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้หมดจด เอามีดโกนทื่อ ๆ โ.. ชม 12985 ครั้ง (29 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita080.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อย่ามัวประมาทอยู่เลย
  นางยักษิณีคิดว่า บุรุษนี้มีใจเข้มแข็ง เราจะต้องจับกินให้ได้ นางเดินตามหลังพระโพธิสัตว์ไปเร.. ชม 13354 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-30.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 79
  ครั้นได้รู้ว่าต่างคนต่างก็มาด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน อาจารย์กามินทะจึงเงียบเสียง ปล่อ.. ชม 12841 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita079.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ผู้ไม่ประมาทย่อมถึงบรมสุข
  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ตาม ล้วนมีความไม่เที่ยง แปรป.. ชม 13148 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-29.html
จดหมายจากประเทศจีน (2)
  แต่ภายหลัง พอได้อ่านหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ที่รวบรวมโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับก.. ชม 12546 ครั้ง (26 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/China_Chinese_Monk2.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ความโลภทำให้คนมืดบอด
  ทันทีที่เข้าไปในเมืองนั้น เขาเห็นนายประตูทูนจักรกรด หมุนบดขยี้อยู่บนศีรษะ แต่เขากลับมองเห็.. ชม 15492 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-28.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อย่างหลงใหลเพลิดเพลิน
  สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่ง ชื่อ สิริมา ได้เคยประทุษร้ายต่อ.. ชม 13249 ครั้ง (21 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-27.html
พระพุทธศาสนายุคไร้พรมแดน
  สมัยก่อน โลกของเราไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่มีคอมพิวเตอร์ ชาวพุทธอยู่แต่ในบ้านและประเทศของต.. ชม 13243 ครั้ง (23 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Taiwan_Buddhism3.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ความไม่ประมาท
  แม้แต่สัตว์เดียรัจฉานในแคว้นกุรุ ยังประกอบด้วยการเจริญสติถึงเพียงนี้ ไม่ยอมเป็นผู้ประมาทใน.. ชม 13166 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-26.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 76
  มโหสถได้ฟังดังนั้นก็เบาใจ รีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดา แล้วเดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทาง.. ชม 12902 ครั้ง (18 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita076.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - สละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรม
  บ้านของอุบา สิกานั้น ล้อมด้วยกำแพง ๗ ชั้น มีซุ้มประตู ๗ ซุ้ม และยังเลี้ยงสุนัขดุไว้ทุกๆ ปร.. ชม 13984 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-25.html
“แม่ชี”ปลงผมเข้าใต้ร่มเงาศาสนา ด้วยศรัทธา-เลื่อมใสหาใช่อกหักรักขม
   ชม 14526 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-04-19-1.html
คหบดีผู้สละเรือนออกบวช
  คราวนี้ กระผมจึงหันมาสนใจและอ่านหนังสือพระพุทธศาสนา เมื่อได้อ่านจึงทราบว่า ความหมายของการบ.. ชม 13463 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Taiwan_Buddhism2.html


   ค้นหา บทความธรรมะ