World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทุกข์ พบ 2924 รายการ

   Tag :    ทุกข์

ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 146
  ฝ่ายมโหสถบัณฑิตทราบข่าวนั้นแล้ว ก็เริ่มวิตกถึงการมาของพราหมณ์เกวัฏ เพราะยังไม่รู้แน่ว่า เบ.. ชม 13064 ครั้ง (06 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita146.html
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ - แม้ตายก็ไม่ทิ้งธรรม
  คืนนั้น มีนายพรานคนหนึ่งเห็นท่าน คิดว่าเป็นเนื้อ พุ่งหอกออกไป หอกได้ปักทะลุอก ครั้นนายพราน.. ชม 13371 ครั้ง (06 ม.ค. 2552)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-58.html
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ - ตบะธรรมนำชีวิตสู่นิพพาน
  ให้ดูตัวอย่างพระบรมศาสดาของเรา ที่ทรงอดทนต่อถ้อยคำหยาบคายของผู้ที่ไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย.. ชม 13359 ครั้ง (31 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-57.html
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ - ทางรอดจากสังสารวัฏ
  ทันทีที่ พระราชาบรมโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นผมหงอกบนฝ่าพระหัตถ์ ทรงสลดพระทัยพลางสอนตนเองว่า .. ชม 13056 ครั้ง (26 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-56.html
พระสังฆราชประทานพรปีใหม่
  สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ทรงแนะให้ยึดพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อไกลความ..ทุกข์ ชม 13046 ครั้ง (22 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-12-22-3.html
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ - ตบะธรรมชนะกิเลส
  ท้าวสักกะทรงดำริว่า “ดาบสนี้มีอานุภาพมากจะทำให้เราเคลื่อนจากความเป็นท้าวสักกะ เราจะต้องร่ว.. ชม 13481 ครั้ง (21 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-55.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 141
  พราหมณ์อนุเกวัฏกลับเข้าไปในฐานทัพแล้ว ก็ตะโกนก้องร้องประกาศแก่พวกพ้องว่า “พระเจ้าจุลนีหนีไ.. ชม 12770 ครั้ง (12 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita141.html
มงคลที่ ๓๑ บำเพ็ญตบะ - ละวางเบญจกามคุณ
  โสณกะได้ยินเสียงดนตรี ก็รู้เหตุการณ์โดยตลอด จึงรีบหลบเข้าไปในที่กำบัง ปุโรหิตได้ให้เจ้าพนั.. ชม 12930 ครั้ง (12 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-53.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - แผ่นดินไหวด้วยมหาทานบารมี
  แผ่นดินอันใหญ่หนักด้วยของหนัก คือ คุณความดีของบุคคล จนไม่อาจรับไว้ได้ จึงสะเทือนสะท้านหวั่.. ชม 13713 ครั้ง (05 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-52.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 140
  เมื่อทรงรู้ว่าพระองค์เสด็จมาเพียงลำพังพระองค์เดียว ก็ทรงพรั่นพรึงพระหฤทัย ทรงชักม้าพระที่น.. ชม 12807 ครั้ง (05 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita140.html
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
  ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้ว แต่ชาวบ้านก็ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้ง.. ชม 13022 ครั้ง (03 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/Thailand_Nakornnayok_Flood.html
สมเด็จพระสังฆราชประทานโอวาท
  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ สมเด็จพระสังฆ.. ชม 12514 ครั้ง (03 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-12-03-3.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - อานุภาพพระปริตร
  เหมือนพญานกยูงได้เจริญพระปริตรทุกวัน นายพรานไม่อาจจับได้ตลอดถึง ๗ปี แต่เนื่องจากวันหนึ่ง พ.. ชม 13697 ครั้ง (29 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-51.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - เลิศเฉพาะทาง เลิศทุกทาง
  พระเถระได้วิสัชนาว่า “ขอถวายพระพร ข้อที่ตรัสว่า พระมหาโมคคัลลานะ เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ม.. ชม 13159 ครั้ง (28 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-50.html
เหล้าน้ำเมาแห่งความหายนะ, Because I love U
  น้ำเมามีโทษมหันต์ ต่อชีวิตในปัจจุบัน และในปรโลก...ชายคนหนึ่ง เพราะดื่มน้ำเมา ทำให้จากที่เป.. ชม 13180 ครั้ง (21 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-11-20.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - สนทนาอย่างบัณฑิต
  "ดูก่อนมหาบพิตร ถ้ามหาบพิตรจักสนทนาตามเยี่ยงอย่างบัณฑิต อาตมภาพก็พร้อมจะสนทนากับมหาบพิตร แ.. ชม 13970 ครั้ง (19 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-49.html
มูลนิธิธรรมกายร่วมถวายดอกไม้จันทน์
  มูลนิธิธรรมกาย ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี.. ชม 12967 ครั้ง (17 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-11-17-1.html
กับเรื่องกล้วยๆ
  ทุกๆวันก่อนออกจากบ้าน ลูกจะทำบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ โดยนำเงินที่ได้จากกำไรมาทำบุญค่ะ ช.. ชม 14252 ครั้ง (12 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Peangchai_Luangpu.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - ปุจฉา-วิสัชนา
  ดังเช่นในสมัยพุทธกาล เหล่าทวยเทพในสวรรค์จะลงจากเทวโลก เพื่อมาฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.. ชม 13615 ครั้ง (14 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-48.html
จดหมายพระธรรมทายาท 2
  ตอนนี้ ทั่วโลกกำลังรอคอยความหวังจากวัดพระธรรมกาย ในการผลิตบุคลากร คือ พระภิกษุ ออกไปเผยแผ่.. ชม 13483 ครั้ง (09 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_KaoKaewSadet_2.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - ตอบปัญหาธรรมะ
  ครั้งนั้น มีลูกของเศรษฐีได้สนทนากันในเรื่องที่ว่า ทำอย่างไรจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด.. ชม 13239 ครั้ง (08 พ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-47.html
ผู้นำรถหัวใจทองคำปักธงชัย
  นอกจากนี้ เขายังมีรางวัลสำหรับนักรบอีกด้วย คือ ถ้าใครชวนได้ 10คนจะได้รับเสื้อขาว 1ตัว ถ้าใ.. ชม 13056 ครั้ง (30 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_GoldenHeart_Paktongchai.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล - ไขปริศนาธรรม
  พระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งโลก ตรัสตอบว่า “บุคคลเชื่อธรรมของพระอรหันต์ผู้บรรลุนิพพาน ฟังอยู่ด้วย.. ชม 13139 ครั้ง (29 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-45.html
อยากบอกคนที่นั่งสมาธิแล้วยังไม่เห็น
  ลูกก็ทำตามที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธิไปอย่างสบายๆ ไม่ได้คิดอะไรอื่นเลย ทันใดก็เกิดแสงสว่าง เห.. ชม 12613 ครั้ง (28 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Samneang.html
มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชมพระเถระทุกรูปว่า วาจาของพระเถระทุกรูปต่างเป็นสุภาษิตเหมือนกัน .. ชม 13898 ครั้ง (28 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-44.html
เจ็ท-ลี เขาคือฮีโร่ในชีวิตจริง
   ชม 15078 ครั้ง (23 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-10-23-2.html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - อานิสงส์การเห็นสมณะ
  เมื่อลูกสาวเห็นว่า คุณพ่อมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัย เธอจึงแนะนำให้พ่อแม่นิมนต์พระพุทธเจ.. ชม 14339 ครั้ง (23 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-43.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 134
  ขืนทำเช่นนั้น ก็จะเป็นอันตรายแก่ตน เหมือนคนที่จ้องมองตะวันที่กำจายรัศมีอยู่กลางหาว ย่อมเป็.. ชม 12800 ครั้ง (21 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita134.html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - สมณทัสสนา
  ผีเสื้อน้ำที่สุวรรณภูมิอาศัยอยู่ในทะเล หากมีทารกเกิดในราชตระกูลเมื่อใด จะขึ้นมาจับทารกไปกิ.. ชม 13116 ครั้ง (21 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-42.html
ตาบอดมาสิบปี...หายได้
  จนกระทั่งเมื่อวันงานหล่อรูปเหมือนทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่ผ่านมา ในขณะนั่งสมาธิลูกสัง.. ชม 12982 ครั้ง (19 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Sopha_Luangpu.html
จิตวิทยาและพระพุทธศาสนาในสังคมปัจจุบัน
   ชม 13107 ครั้ง (15 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-10-15-1.html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - เส้นทางสมณะ
  พอดำริเช่นนั้นแล้ว สุภัททปริพาชกจึงเข้าไปหาพระอานนท์ ที่ดงป่าไม้สาละของพวกมัลลกษัตริย์ เพื.. ชม 13148 ครั้ง (14 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-41.html
มงคลที่ ๒๙ เห็นสมณะ - เพียงพบเห็นก็เป็นมงคล
  วันรุ่งขึ้น เขาได้จัดแจงตระเตรียมอาหารอย่างดี ไปหาพระเถระตั้งแต่เช้า และได้ยืนอยู่ในที่ท้า.. ชม 14153 ครั้ง (13 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-40.html
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย - การฝึกตน บนเส้นทางอริยะ
  ในสมัยพุทธกาล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามครูฝึกม้าชื่อ เกสี ที่ไปเข้าเฝ้าพระองค์ว่า “ดูก่.. ชม 13671 ครั้ง (10 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-39.html
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย - โทษของการเป็นผู้ว่ายาก
  เมื่อตรัสเล่าเรื่องนี้แล้ว พระบรมศาสดาก็ตรัสสรุปว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แร้งนั้นถึงความพิ.. ชม 14106 ครั้ง (04 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-38.html
อยากบอกว่ารัก
  ชายคนหนึ่ง ตอนเด็กๆก็ขยันขันแข็งดี แต่เมื่อโตขึ้นกลับสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให..ทุกข์ใจเพราะลูกที่มีพฤติกรรมไม่ดี เช่นนี้...ที่นี่...มีคำตอบ.. ชม 13304 ครั้ง (02 ต.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-10-01.html
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย - ทางมาแห่งคุณธรรม
  เพราะฉะนั้น เวลามีใครมาชี้โทษตักเตือนเรา ก็อย่าได้ขุ่นมัว ถ้าเราพิจารณาดูแล้วพบว่า เราผิดจ.. ชม 14148 ครั้ง (29 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-37.html
พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (12)
  บางวิชาที่กระผมเรียน กระผมรู้สึกซาบซึ้งมากจนกระทั่งน้ำตาไหลออกมา อย่างเช่น วิชาศาสตร์แห่งก.. ชม 13471 ครั้ง (27 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Phra_Pechtripob.html
หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยทองคำ
   ชม 14992 ครั้ง (24 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Casting_Golden_Statue_th.html
บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (11)
  เมื่อได้เรียน DOU แล้ว ก็ติดใจรู้สึกว่ายิ่งเรียนยิ่งมีความสุขมากๆเลยค่ะ เพราะเป็นเหมือนได้.. ชม 12951 ครั้ง (25 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Siriporn.html
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลพบุรี
  ฤดูฝนปีนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายๆพื้นที่ในประเทศไทย เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน หลังจ.. ชม 13437 ครั้ง (23 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Lopburi_Flood.html
พุทธศาสนา​ ‘​บูม​’ ​ใน​รัสเซีย​ ​ชี้คำ​สอนพิสูจน์​ได้​จริง​-​เตรียมแปลพระ​ไตรปิฎกรองรับ​
   ชม 12884 ครั้ง (20 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-09-20-1.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติธรรมอยู่ที่ไหน
  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสรรเสริญขันติธรรมว่าเป็นเลิศ เป็นหลักเป็นประธานที่ทำให้เกิดคุณ คือ ศ.. ชม 13914 ครั้ง (18 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-33.html
ไม่รู้ว่าใครหลอกใคร
  ผู้ชายเสน่ห์แรง...เขาเป็นชายเจ้าชู้ เปลี่ยนแฟนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้า และเพราะเหตุของความเจ้.. ชม 13154 ครั้ง (17 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-09-16.html
เล่าเรื่อง พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ (7)
  นึกให้เห็นดวงให้ได้ ถ้าใครหยุดใจได้จะปรากฏเป็นดวงใสแจ่มโตเท่ากับแก้วตา ขยายขึ้นโตก็เท่ากับ.. ชม 14080 ครั้ง (17 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Phra_Meateeratanodom_7.html
"​เจสัน​ ​บอร์น"​ใจบุญ​ ​บริจาค​ความ​ช่วย​เหลือเหยื่อเฮติ​
   ชม 12742 ครั้ง (15 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-09-15-2.html
เล่าเรื่อง พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ (5)
  ผมเห็นหลวงพ่อ...ท่านรับแขก โดยช่วงเย็นจะมีญาติโยมไปพบท่าน หลังจากหลวงพ่อ...ท่านทำวัตรแล้ว .. ชม 13260 ครั้ง (13 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Phra_Meateeratanodom_5.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ผู้มีขันติธรรมเป็นเลิศ
  ดูก่อน...ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนมี ๕ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใ.. ชม 16537 ครั้ง (11 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-32.html
รักบังตา
  แม้ว่า สามีของเธอจะมีอาการทางประสาท แต่เธอก็ไม่รังเกียจ และถึงแม้พ่อแม่ของเธอจะคัดค้าน เพร.. ชม 13654 ครั้ง (10 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-09-09.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - อดใจเมื่อมีอุปสรรค
  พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้พวกเรามีใจ หนักแน่นมั่นคงเหมือนกับแผ่นดิน แผ่นดินที่แม้จะมีใครเอาส.. ชม 14069 ครั้ง (08 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-31.html


   ค้นหา บทความธรรมะ