World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทุกข์ พบ 2752 รายการ

   Tag :    ทุกข์

ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 62
  วาทะของมโหสถในครั้งนี้ เป็นดุจไม้หน้าสามที่ตีแสกลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะเสียจนหน้าคว่.. ชม 12537 ครั้ง (12 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita062.html
มงคลที่ ๑๙ งดเ้ว้นจากบาป - ผู้ก่อบาปกรรม ย่อมแพ้สงครามแห่งชีวิต
  นายจุนทะ ผู้เลี้ยงชีพด้วยการขายเนื้อสุกร เขามีชีวิตอยู่กับการฆ่าสุกรมาตลอด ๕๕ ปี ทุกวันหลั.. ชม 12417 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-12.html
เซียมซีหนีรัก
  เมื่อเธอมาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย เธอมองเห็นกายมนุษย์ละเอียด นับแต่นั้น เธอก็ปฏิบัติธร.. ชม 12572 ครั้ง (28 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-03-27.html
แด่.....ครูผู้หยัดสู้
  โดยเฉพาะคุณครูที่อยู่ในท้องที่ที่ห่างไกลตามอำเภอต่างๆ ซึ่งเขาไม่เคยได้รับน้ำใจส่วนนี้จากใค.. ชม 12307 ครั้ง (28 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Supper_Teacher.html
มงคลที่ ๑๙ งดเ้ว้นจากบาป - บาปไม่กล้ำกราย
  ด้วยพุทธานุภาพ ทำให้นายพรานปล่อยลูกธนูไปไม่ได้ ครั้นจะลดคันธนูลงก็ลดไม่ได้ ได้แต่ยืนง้างธ.. ชม 12509 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-11.html
การบ้าน 10 ข้อ ของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
  การบ้านที่คุณครูไม่ใหญ่มอบใหกับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา.. ชม 15920 ครั้ง (24 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/about/homework.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 60
  อาจารย์เสนกะถูกมโหสถเย้ยกลับด้วยถ้อยคำที่เชือด เชือนเช่นนั้น ก็รู้สึกขุ่นเคืองใจอยู่ไม่น้อ.. ชม 12582 ครั้ง (12 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita060.html
มงคลที่ ๑๙ งดเ้ว้นจากบาป - อย่าอาฆาตกันเลย
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อย่าว่าแต่พระเจ้าสุปปพุทธะ จะขึ้นไปอยู่บนปราสาทชั้น ๗ และมีทหารกำยำล่ำ.. ชม 12580 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-10.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 59
  พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้ว ก็ทรงหนักพระทัยอยู่มิใช่น้อย เพราะตัวอย่างของโครวินทเศรษฐีที่ท่.. ชม 12566 ครั้ง (12 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita059.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - อามิสสุข นิรามิสสุข
  เราต้องรู้จักเลือกประกอบแต่สัมมาอาชีวะ ให้ธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตร.. ชม 12893 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-09.html
คนนับถือพระนับถือเจ้ามีความสุข ศาสนาเป็นเกราะ ป้องกันความทุกข์
   ชม 12042 ครั้ง (21 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-03-21-1.html
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
  พอมองลงไป ลูกเห็นองค์พระอยู่ภายใน องค์พระท่านขยายใหญ่แล้วหายไป ดวงแก้วเล็กๆดวงใหม่ผุดขึ้นม.. ชม 12455 ครั้ง (21 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Sureepone.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - คนกินเดนหรือคนกินซากศพ
  ฤๅษีได้ยินนกพูดดังนั้น ต่างถามกันว่า ที่นกแขกเต้าพูดนั้น ชมเราหรือติพวกเรากันแน่Ž นกพูดขึ.. ชม 12558 ครั้ง (17 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-08.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น
  พระโพธิสัตว์เห็นท่าไม่ดี จึงรีบบอกน้องชายว่า น้อง เอ๋ย นายพรานคนนี้เป็นคนกักขฬะผิดมนุษย์ท.. ชม 12654 ครั้ง (16 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-07.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - ชีวิตดุจไม้ใกล้ฝั่ง
  ยามใดที่บุคคลทั้งหลายละเลยการฟังธรรม ยามนั้นเขาย่อมเสียโอกาส ที่จะได้สัมผัสกับอม..ทุกข์ระทม หากจะมีความสุขบ้าง ก็เพียงเล็กน้อยหรือชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น เหมือนหลับแ.. ชม 12621 ครั้ง (09 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-06.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 56
  การยอมตนเข้าไปขอความช่วยเหลือ จากมโหสถบัณฑิตในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ทั้ง ๔ นั้น ต.. ชม 12554 ครั้ง (11 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita056.html
สุขอย่างนี้ คือ สุขนิรันดร์
  ถึงขณะนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้ว เขายังคงยืนหยัดไม่ดื่มสุราและยังนั่งสมาธิทุกวัน เช้า-เย็น เป็นค.. ชม 12416 ครั้ง (20 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Singapore_Caer_Too.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - กรณียกิจ
  กรณียกิจที่สำคัญสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นงานที่มีแต่คุณอย่างเดียว ไม่มีโทษแม้แต่น้อย .. ชม 12500 ครั้ง (08 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-05.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 55
  เรื่องราวมีอยู่ว่า แพะนั้นเข้าไปในโรงช้าง เห็นหญ้าที่คนเลี้ยงช้างวางไว้สำหรับช้าง ก็ยากที่.. ชม 12603 ครั้ง (11 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita055.html
นึกว่าง้วนดิน...เลยกินเข้าไป, กินอะไรถึงได้งาม
  การกระทำของเราในชาติปางก่อน จะส่งผลส่งต่อชีวิตของเราในชาตินี้...ผู้หญิงคนหนึ่ง แม้มีโอกาสไ.. ชม 12716 ครั้ง (14 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-03-13.html
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - สังคหวัตถุธรรม
  ท่านหัตถกะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ได้สงเคราะห์เพื่อนๆ และบริวารมากมายด.. ชม 12719 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-04.html
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - อย่าทอดทิ้งกัน
  คนใกล้ชิดของท่านเศรษฐีมักปรารภให้ฟังว่า อย่าเลี้ยงนายกาฬกรรณีไว้เลย เพราะชื่อของเขาไม่เป็.. ชม 12748 ครั้ง (06 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-02.html
เงาดําหลอน แจ้นคืนสมบัติเก่า
   ชม 12541 ครั้ง (08 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-03-08-1.html
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - รอดตาย...เพราะอาศัยญาติ
  เราจะเห็นว่า การสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตพวกเรา เพราะหมู่ญาติจะเป.. ชม 12528 ครั้ง (04 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-01.html
นักเรียนอนุบาล...ตัวอย่าง
  ตอนเช้าลูกจะตื่น ตีสี่ครึ่ง นั่งจนตะวันขึ้น และระหว่างวันก็จะทำการบ้าน 10ข้อ พอตกเย็นหลังจ.. ชม 12295 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phaiboon.html
แปลงอดีตนักก๊ง นำชุมชนเลิกเหล้า
   ชม 12297 ครั้ง (05 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-03-05-1.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ก่อเวรเพราะวาทกรรม
  ในโลกนี้ สิ่งที่จะบั่นทอนกำลังใจของคนเราได้มากคือคำพูด คำพูดที่ตัดกำลังใจหรือกดใจผู้ฟังใ.. ชม 12431 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-60.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 50
  ขณะที่กำลังเสด็จผ่านต้นมะเดื่อนั้น ท้าวเธอก็ทรงทอดพระเนตรเห็นนางนั่งอยู่ลำพังผู้เดียวบนคาค.. ชม 12460 ครั้ง (23 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita050.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - เสียดายโอกาส
  “พายเถิดนะพ่อพาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า” หมายถึง จะทำอะไรก็ให้รีบทำ อย่าชักช้าลังเลใจ ต้อ.. ชม 12492 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-59.html
เหงาตัวเท่าไหน, เหงาตัวเท่าคาราบาว
  บ้านอาถรรพ์...ครอบครัวหนึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน ซึ่งเจ้าของเดิมผูกคอตาย ต่อมาภรรยาของเจ.. ชม 12485 ครั้ง (01 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-29.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - สอนตน สอนคนให้ถึงธรรม
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยอาการ ๓ อย่างด้วยกัน คือ ประการแรก ทรงสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่ง.. ชม 12499 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-58.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - พูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง
  คนที่มักโกหกหลอกลวงอยู่ ทั้ง ชีวิตจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวง เพราะต้องเสกสรรปั้นแ..ทุกข์ทรมานจากการกระทำนั้น แม้ละโลกนี้แล้ว ยังต้อง.. ชม 12833 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-56.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ทำอย่างไรถึงมีความสุข
  วิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้ทุกข์ทั้งหลายมากล้ำกรายเราไม่ได้ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้แ.. ชม 12822 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-55.html
“นิว” สู้มะเร็ง ! เปิดใจก่อนตาย อยากแต่งงาน-ขอคืนวงการโกยเงินช่วย พ่อ-แม่
   ชม 12662 ครั้ง (20 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-02-20-5.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ต้นแบบแห่งความดี
  เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ พระบรมโพธิสัตว์ในกา.. ชม 12442 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-54.html
หนังสือธรรมะ 'ได้ใจ' คนรุ่นใหม่"เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน" เล่ม2 คลอดแล้ว!!
   ชม 12269 ครั้ง (19 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-02-19-1.html
ผู้อำนวยการคนเก่ง...อาจารย์ถาวร
  ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ที่เมตตาให้แนวทางในการปลูกฝัง.. ชม 12566 ครั้ง (26 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Thaworn.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ลมหายใจแห่งสันติภาพ
  การที่มนุษย์ไม่มีศีลธรรม เพราะแหล่งที่มาของความคิดที่อยู่ภายในไม่บริสุทธิ์ มีแต่ความคิดคำพ.. ชม 12560 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-53.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ปีใหม่่นี้ สร้างบารมีกันต่อไป
  การที่จะให้พ้นจากภัยดังกล่าว เราจะต้องสั่งสมบุญให้มากๆ มีความหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในเส้นทา.. ชม 12519 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-52.html
วันแห่งความรักสากลของโลก
  สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลก อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด อย่างที่เรา.. ชม 12421 ครั้ง (19 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Makabucha.html
อีตาคนนี้แปล๊กแปลก
  เชื่อหรือไม่...เพียงคำพูดประชดประชัน ก็มีผลต่อชีวิตในภายภาคหน้า...สามี-ภรรยาคู่หนึ่ง ในงาน.. ชม 12467 ครั้ง (15 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-14.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ชีวิตเหลือน้อยนิด อย่าคิดเรื่องไร้สาระ
  ดวงบุญนี้เป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จ เมื่อเราปรารถนาสิ่งใด ให้อธิษฐานจิตในกลางดวง.. ชม 12523 ครั้ง (05 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-51.html
เธอ...ต้องอดทน
  เรื่องของคนสู้ชีวิต...เธอเกิดมาในครอบครัวชาวจีน เป็นลูกสาวคนโต ต้องช่วยทำงานบ้านตั้งแต่เด็.. ชม 12466 ครั้ง (14 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-12.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - กงล้อแห่งความเจริญ
  ต้นไม้แม้ไม่มีจิตยังกลับกลายได้ ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ที่มีจิตใจ น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังกร่อ.. ชม 12540 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-50.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เป็นของยากเหลือเกิน จะต้องมีกำลังบุญมากพอ ถ้ากำลังบุญน้อยๆ มาเก.. ชม 12659 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-48.html
สมาธิ...อัศจรรย์เกินจินตนาการ
  มะเร็งลามจากต่อมน้ำเหลืองสู่ลำคอ แล้วลามต่อไปถึงปอด อันเป็นระยะสุดท้าย วินาทีนั้น...ลูกหวา.. ชม 12311 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Arthitra.html
เกือบไป (ชีวิตสมณะ)
  ชายคนหนึ่ง ตอนมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพด้วยการค้าเป็ด-ไก่ กิจการรุ่งเรืองจนตั้งตัวได้ แต่ละวั.. ชม 12494 ครั้ง (07 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-06.html
ปรากฏการณ์เขตพื้นที่สว่าง
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่กว้าง และครอบคลุมทั้งหมด ทั้งกิจวัตร กิจกร.. ชม 12378 ครั้ง (09 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_V_Star03.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - สู่หนทางสวรรค์
  ชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนนั้นยาวนานมาก แม้กระนั้นผู้มีบุญก็ไม่ประมาทในชีวิต เพราะ..ทุกข์ เห็นโทษของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ปัจจุบันอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ยเพียง ๗๕ ปีเท่า.. ชม 12647 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-47.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - วันสุดท้ายของชีวิต
  สรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต่างอยู่บ..ทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เราควรแสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริง นั่นคือ “พระธรรม.. ชม 12594 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-46.html


   ค้นหา บทความธรรมะ