World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทุกข์ พบ 2739 รายการ

   Tag :    ทุกข์

มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - กรรมเครื่องแบ่งชนชั้น
  พระโพธิสัตว์เห็นท่าไม่ดี จึงรีบบอกน้องชายว่า น้อง เอ๋ย นายพรานคนนี้เป็นคนกักขฬะผิดมนุษย์ท.. ชม 12572 ครั้ง (16 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-07.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - ชีวิตดุจไม้ใกล้ฝั่ง
  ยามใดที่บุคคลทั้งหลายละเลยการฟังธรรม ยามนั้นเขาย่อมเสียโอกาส ที่จะได้สัมผัสกับอม..ทุกข์ระทม หากจะมีความสุขบ้าง ก็เพียงเล็กน้อยหรือชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น เหมือนหลับแ.. ชม 12539 ครั้ง (09 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-06.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 56
  การยอมตนเข้าไปขอความช่วยเหลือ จากมโหสถบัณฑิตในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า อาจารย์ทั้ง ๔ นั้น ต.. ชม 12481 ครั้ง (11 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita056.html
สุขอย่างนี้ คือ สุขนิรันดร์
  ถึงขณะนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้ว เขายังคงยืนหยัดไม่ดื่มสุราและยังนั่งสมาธิทุกวัน เช้า-เย็น เป็นค.. ชม 12364 ครั้ง (20 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Singapore_Caer_Too.html
มงคลที่ ๑๘ ทำงานไม่มีโทษ - กรณียกิจ
  กรณียกิจที่สำคัญสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ เป็นงานที่มีแต่คุณอย่างเดียว ไม่มีโทษแม้แต่น้อย .. ชม 12447 ครั้ง (08 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-05.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 55
  เรื่องราวมีอยู่ว่า แพะนั้นเข้าไปในโรงช้าง เห็นหญ้าที่คนเลี้ยงช้างวางไว้สำหรับช้าง ก็ยากที่.. ชม 12506 ครั้ง (11 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita055.html
นึกว่าง้วนดิน...เลยกินเข้าไป, กินอะไรถึงได้งาม
  การกระทำของเราในชาติปางก่อน จะส่งผลส่งต่อชีวิตของเราในชาตินี้...ผู้หญิงคนหนึ่ง แม้มีโอกาสไ.. ชม 12612 ครั้ง (14 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-03-13.html
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - สังคหวัตถุธรรม
  ท่านหัตถกะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ ได้สงเคราะห์เพื่อนๆ และบริวารมากมายด.. ชม 12630 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-04.html
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - อย่าทอดทิ้งกัน
  คนใกล้ชิดของท่านเศรษฐีมักปรารภให้ฟังว่า อย่าเลี้ยงนายกาฬกรรณีไว้เลย เพราะชื่อของเขาไม่เป็.. ชม 12653 ครั้ง (06 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-02.html
เงาดําหลอน แจ้นคืนสมบัติเก่า
   ชม 12463 ครั้ง (08 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-03-08-1.html
มงคลที่ ๑๗ สงเคราะห์ญาติ - รอดตาย...เพราะอาศัยญาติ
  เราจะเห็นว่า การสงเคราะห์ญาตินั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตพวกเรา เพราะหมู่ญาติจะเป.. ชม 12465 ครั้ง (04 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-01.html
นักเรียนอนุบาล...ตัวอย่าง
  ตอนเช้าลูกจะตื่น ตีสี่ครึ่ง นั่งจนตะวันขึ้น และระหว่างวันก็จะทำการบ้าน 10ข้อ พอตกเย็นหลังจ.. ชม 12265 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phaiboon.html
แปลงอดีตนักก๊ง นำชุมชนเลิกเหล้า
   ชม 12269 ครั้ง (05 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-03-05-1.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ก่อเวรเพราะวาทกรรม
  ในโลกนี้ สิ่งที่จะบั่นทอนกำลังใจของคนเราได้มากคือคำพูด คำพูดที่ตัดกำลังใจหรือกดใจผู้ฟังใ.. ชม 12389 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-60.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 50
  ขณะที่กำลังเสด็จผ่านต้นมะเดื่อนั้น ท้าวเธอก็ทรงทอดพระเนตรเห็นนางนั่งอยู่ลำพังผู้เดียวบนคาค.. ชม 12395 ครั้ง (23 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita050.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - เสียดายโอกาส
  “พายเถิดนะพ่อพาย ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า” หมายถึง จะทำอะไรก็ให้รีบทำ อย่าชักช้าลังเลใจ ต้อ.. ชม 12418 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-59.html
เหงาตัวเท่าไหน, เหงาตัวเท่าคาราบาว
  บ้านอาถรรพ์...ครอบครัวหนึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน ซึ่งเจ้าของเดิมผูกคอตาย ต่อมาภรรยาของเจ.. ชม 12410 ครั้ง (01 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-29.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - สอนตน สอนคนให้ถึงธรรม
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยอาการ ๓ อย่างด้วยกัน คือ ประการแรก ทรงสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่ง.. ชม 12452 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-58.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - พูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง
  คนที่มักโกหกหลอกลวงอยู่ ทั้ง ชีวิตจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวง เพราะต้องเสกสรรปั้นแ..ทุกข์ทรมานจากการกระทำนั้น แม้ละโลกนี้แล้ว ยังต้อง.. ชม 12741 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-56.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ทำอย่างไรถึงมีความสุข
  วิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้ทุกข์ทั้งหลายมากล้ำกรายเราไม่ได้ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระบรมศาสดาทรงประทานไว้แ.. ชม 12684 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-55.html
“นิว” สู้มะเร็ง ! เปิดใจก่อนตาย อยากแต่งงาน-ขอคืนวงการโกยเงินช่วย พ่อ-แม่
   ชม 12539 ครั้ง (20 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-02-20-5.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ต้นแบบแห่งความดี
  เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ พระบรมโพธิสัตว์ในกา.. ชม 12390 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-54.html
หนังสือธรรมะ 'ได้ใจ' คนรุ่นใหม่"เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน" เล่ม2 คลอดแล้ว!!
   ชม 12229 ครั้ง (19 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-02-19-1.html
ผู้อำนวยการคนเก่ง...อาจารย์ถาวร
  ทั้งนี้ ต้องขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ที่เมตตาให้แนวทางในการปลูกฝัง.. ชม 12504 ครั้ง (26 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Thaworn.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ลมหายใจแห่งสันติภาพ
  การที่มนุษย์ไม่มีศีลธรรม เพราะแหล่งที่มาของความคิดที่อยู่ภายในไม่บริสุทธิ์ มีแต่ความคิดคำพ.. ชม 12474 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-53.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ปีใหม่่นี้ สร้างบารมีกันต่อไป
  การที่จะให้พ้นจากภัยดังกล่าว เราจะต้องสั่งสมบุญให้มากๆ มีความหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในเส้นทา.. ชม 12432 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-52.html
วันแห่งความรักสากลของโลก
  สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในโลก อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันทีทันใด ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด อย่างที่เรา.. ชม 12371 ครั้ง (19 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Makabucha.html
อีตาคนนี้แปล๊กแปลก
  เชื่อหรือไม่...เพียงคำพูดประชดประชัน ก็มีผลต่อชีวิตในภายภาคหน้า...สามี-ภรรยาคู่หนึ่ง ในงาน.. ชม 12426 ครั้ง (15 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-14.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ชีวิตเหลือน้อยนิด อย่าคิดเรื่องไร้สาระ
  ดวงบุญนี้เป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จ เมื่อเราปรารถนาสิ่งใด ให้อธิษฐานจิตในกลางดวง.. ชม 12453 ครั้ง (05 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-51.html
เธอ...ต้องอดทน
  เรื่องของคนสู้ชีวิต...เธอเกิดมาในครอบครัวชาวจีน เป็นลูกสาวคนโต ต้องช่วยทำงานบ้านตั้งแต่เด็.. ชม 12400 ครั้ง (14 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-12.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - กงล้อแห่งความเจริญ
  ต้นไม้แม้ไม่มีจิตยังกลับกลายได้ ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ที่มีจิตใจ น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังกร่อ.. ชม 12486 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-50.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เป็นของยากเหลือเกิน จะต้องมีกำลังบุญมากพอ ถ้ากำลังบุญน้อยๆ มาเก.. ชม 12601 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-48.html
สมาธิ...อัศจรรย์เกินจินตนาการ
  มะเร็งลามจากต่อมน้ำเหลืองสู่ลำคอ แล้วลามต่อไปถึงปอด อันเป็นระยะสุดท้าย วินาทีนั้น...ลูกหวา.. ชม 12278 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Arthitra.html
เกือบไป (ชีวิตสมณะ)
  ชายคนหนึ่ง ตอนมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพด้วยการค้าเป็ด-ไก่ กิจการรุ่งเรืองจนตั้งตัวได้ แต่ละวั.. ชม 12405 ครั้ง (07 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-06.html
ปรากฏการณ์เขตพื้นที่สว่าง
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ที่กว้าง และครอบคลุมทั้งหมด ทั้งกิจวัตร กิจกร.. ชม 12317 ครั้ง (09 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_V_Star03.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - สู่หนทางสวรรค์
  ชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนนั้นยาวนานมาก แม้กระนั้นผู้มีบุญก็ไม่ประมาทในชีวิต เพราะ..ทุกข์ เห็นโทษของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ปัจจุบันอายุของมนุษย์โดยเฉลี่ยเพียง ๗๕ ปีเท่า.. ชม 12552 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-47.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - วันสุดท้ายของชีวิต
  สรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต่างอยู่บ..ทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เราควรแสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขที่แท้จริง นั่นคือ “พระธรรม.. ชม 12545 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-46.html
มาฆบูชา 2551
   ชม 12830 ครั้ง (03 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Magha_Puja_Day_2551.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ธรรมะคุ้มครองโลก
  ถ้าชาวโลกประพฤติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองโลก แค่ทุกคนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ก็สามารถพลิกฟื้นสถาน.. ชม 12642 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-45.html
ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้
  ลูกจึงต้องทำงานหนักมาตลอด เลยลืมนึกถึงสุขภาพตัวเอง ทำให้ป่วยเป็นวัณโรคที่ปอดข้างขวา ต้องทา.. ชม 12302 ครั้ง (06 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Rachaneewan.html
รู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง ก็ไม่มีทุกข์แล้ว
   ชม 12291 ครั้ง (31 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-01-31-4.html
World-PEC ครั้งที่2 โซโลมอน
  เมื่อพระปลัดสุธรรม สุธมฺโม ได้ส่งพระมหานิราศ สุทฺธิภาโส และอุบาสก จากวัดพระธรรมกายนครซิดนี.. ชม 12443 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/World_PEC_Around_The_World05.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อพิชิตพระนิพพาน
  พระพุทธองค์ทรงชี้ทางรั่วไหลออกของทรัพย์ว่า โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบนี้ มีทางเสื่อม ๔ ประการ .. ชม 12712 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-43.html
ฉันมันดื้อ
  อุทาหรณ์ของการอธิษฐาน...เพราะคำอธิษฐาน ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ต้องพบกับความ..ทุกข์ในการครองเรือน เธอไม่สามารถหวังพึ่งเงินทองจากสามีได้เลย อีกทั้งยังต้องใช้หนี้แทน.. ชม 12788 ครั้ง (29 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-28.html
ถึงเธอจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง ฉันก็ยังเหมือนเดิม
  หญิงชาวลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเป็นคนมีนิสัยแปลก กล่าวคือ เมื่อมีสามีแล้ว พออยู่ด้วยกัน.. ชม 12388 ครั้ง (26 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-25.html
จดหมายจากภาคใต้
  ลูกขอกราบแทบเท้า ขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ ที่ได้มอบ “กองทุน หนุนแรงใจ ช่ว.. ชม 12295 ครั้ง (24 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Napapha.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
  บางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง คิด ว่าบุญบาปไม่มี เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จึงไม่เชื่อเรื่อ.. ชม 12452 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-40.html
เกือบไป
  ชายคนหนึ่ง ไม่ค่อยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่เชื่อเรื่องบุญ-บาป มีภรรยาสองคน เมื่อภรรยา.. ชม 12464 ครั้ง (22 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-21.html
ให้เธอได้อบอุ่น ตื่นกลางวิมาน
  เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ป่วยด้วยโรคร้ายตั้งแต่เยาว์วัย ตอนแรกที่คุณพ่อของเขาทราบ ถึง.. ชม 12383 ครั้ง (17 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-16.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เลิกตระหนี่ตลอดไป (๒)
  แม้เป็นเศรษฐีแล้ว ยังต้องให้ทาน จะได้รวยข้ามชาติ ไม่ ใช่เกิดมาเสวยสมบัติอย่างเดียว ส่วนท่า.. ชม 12452 ครั้ง (08 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-35.html


   ค้นหา บทความธรรมะ