World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ทุกข์ พบ 2809 รายการ

   Tag :    ทุกข์

ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 94
  อาจารย์เสนกะไม่รอช้า รีบชิงกราบทูลก่อนใครๆว่า “ขอ เดชะมหาราชเจ้า ก่อนอื่นข้าพระบาททั้งหลาย.. ชม 12601 ครั้ง (29 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita094.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 93
  มโหสถอธิบายหลักของการคบมิตรอย่างชัดแจ้ง หวังจะให้เป็นประโยชน์แก่อาจารย์ทั้ง ๔ โดยปราศจากคว.. ชม 12628 ครั้ง (16 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita093.html
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ - เคารพกันตามลำดับ
  พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ของผู้มีความเคารพว่า บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษ.. ชม 12860 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-47.html
งานตักบาตรพระ สมุทรปราการ
  ถ้าหากมีการทำบุญอย่างนี้ทุกจังหวัด จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ ผมอยากเช.. ชม 13594 ครั้ง (26 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Samutprakarn.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 92
  มโหสถบัณฑิตจึงสรุปเพื่อยืนยันมติของตนอีกครั้งว่า “ถูกแล้วท่านอาจารย์ ความเป็นคนจริง พูดจริ.. ชม 12940 ครั้ง (16 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita092.html
มงคลที่ ๒๒ มีความเคารพ - เจดีย์แห่งพระธรรม
  ถ้าภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีความเคารพในธรรม จะก่อให้เกิดความสงบสุข ความสามัคคีเป็นน้.. ชม 12673 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-46.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ชีวิตใหม่ในเพศสมณะ
  พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนา คือ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เห็นว่าชีว..ทุกข์ ทั้ง ชม 12683 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-45.html
เภสัชอาสา ชวนคนเลิกบุหรี่ เน้นยาช่วย เน้นใจแข็ง เน้นจิตสำนึก
   ชม 13008 ครั้ง (20 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-05-20-1.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ประมาทแล้วต้องตั้งต้นใหม่ (๑)
  การที่ ข้าพเจ้ามีความประมาท ประพฤติอกุศลธรรม ประกอบทุจริตกรรม ก็เพราะข้าพเจ้ามีความต้องการ.. ชม 12862 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-43.html
วิถีชาวพุทธ ในยุค “ข้าวยากหมากแพง”
   ชม 12569 ครั้ง (19 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-05-19-1.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - แม้เป็นคนดี ก็ไม่ควรประมาท
  รุ่งขึ้น พระราชาให้นำไหขนาดใหญ่บรรจุคูถจนเต็ม เอาใบตองมาผูกปากไหไว้ ให้ไปตั้งเรียงกัน ใส่น.. ชม 12683 ครั้ง (11 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-41.html
วิสาขบูชาที่ประเทศมองโกเลีย
  เมื่อเราไปถึงก็เจอเรื่องเซอร์ไพรซ์ค่ะ คือ มีรูปท่านเจงกิสข่าน ขนาดใหญ่ ปูเรียงด้วยหินสีขาว.. ชม 14497 ครั้ง (17 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Mongolia_Visaka.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - สิ่งที่พึงพิจารณาบ่อยๆ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธ ประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลาย หมั่นเจริญมรณานุสติอยู่เนืองๆ ชน.. ชม 12607 ครั้ง (11 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-40.html
วันวิสาขบูชา วันพระพุทธเจ้า
   ชม 13833 ครั้ง (12 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/vesak_buddha_day.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อรกศาสดา
  ในยุคสมัยที่มนุษย์มีอายุเฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ ปี มีเจ้าลัทธิ ผู้เรืองปัญญาท่านหนึ่ง ชื่..ทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ควรรีบทำบุญกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้ว.. ชม 12716 ครั้ง (11 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-38.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - แม้เป็นเทวดาก็อย่าประมาท
  วลาในโลกนี้แสนสั้น เดี๋ยววันเดี๋ยวคืน ยังไม่ทันได้สั่งสมบุญให้เต็มอิ่ม ความชราก็เข้ามาเยือ.. ชม 12839 ครั้ง (06 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-37.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 84
  มโหสถบัณฑิตแลเห็นอำมาตย์นั้นแต่ไกล ก็รู้ทันทีว่าอำมาตย์ผู้นั้นถูกพระราชาใช้ให้มาตาม หาตน .. ชม 12714 ครั้ง (03 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita084.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - หนทางสู่สวรรค์นิพพาน
  เราไม่ควรประมาทในชีวิต ต้องมีสติเตือนตนเสมอว่า เราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ ความตายไม่มีเครื่อง.. ชม 13159 ครั้ง (04 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-36.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ไม่ประมาทในธรรม
  พระบรมศาสดาของเราทรงย้ำเตือนให้พุทธบริษัทไม่ประมาทในชีวิต ให้เร่งรีบสั่งสมบุญบาร..ทุกข์ทรมาน *เหมือนในสมัยหนึ่ง มีภิกษุบวชใหม่จำนวน ๕๐๐ รูป เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นพระบว.. ชม 13089 ครั้ง (30 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-35.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ควรคุ้มครองอินทรีย์
  วันหนึ่งท่าน ละเลยการคุ้มครองอินทรีย์ ได้ยืนมองดูมหาชน และเหลือบไปเห็นนางวรรณทาส..ทุกข์ทรมานอยู่ถึง ๗ วัน ชม 12920 ครั้ง (30 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-34.html
เวมานิกเปรต
  อุทาหรณ์สำหรับลูกผู้หญิง...ตอนเด็กๆเธอเป็นคนเรียนเก่ง แต่พอโตขึ้นการเรียนกลับแย่ลง ยิ่งพอไ.. ชม 12881 ครั้ง (03 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-05-02.html
ครูดอยร่วมใจขยายถนน
  เมื่อถึงเวลาสว่าง หลังจากที่กระผมได้พาพี่น้องชาวปวาเก่อญอนั่งสมาธิแล้ว เราจึงออกเดินทางไปย.. ชม 12894 ครั้ง (02 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Pwageryor_07.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - พระิอินทร์มาเตือนสติ
  ู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรม ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู ดูหมิ่นผู้มีพระคุณ คนเ..ทุกข์ของผู้อื่น หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข โดยไม่ทำความดีอะไร.. ชม 13047 ครั้ง (29 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-32.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 80
  นางอมรา เทวี็ให้บริวารนำตัวอาจารย์ทั้ง ๔ ไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้หมดจด เอามีดโกนทื่อ ๆ โ.. ชม 12870 ครั้ง (29 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita080.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อย่ามัวประมาทอยู่เลย
  นางยักษิณีคิดว่า บุรุษนี้มีใจเข้มแข็ง เราจะต้องจับกินให้ได้ นางเดินตามหลังพระโพธิสัตว์ไปเร.. ชม 13240 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-30.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 79
  ครั้นได้รู้ว่าต่างคนต่างก็มาด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน อาจารย์กามินทะจึงเงียบเสียง ปล่อ.. ชม 12770 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita079.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ผู้ไม่ประมาทย่อมถึงบรมสุข
  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ตาม ล้วนมีความไม่เที่ยง แปรป.. ชม 13027 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-29.html
จดหมายจากประเทศจีน (2)
  แต่ภายหลัง พอได้อ่านหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ที่รวบรวมโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับก.. ชม 12520 ครั้ง (26 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/China_Chinese_Monk2.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ความโลภทำให้คนมืดบอด
  ทันทีที่เข้าไปในเมืองนั้น เขาเห็นนายประตูทูนจักรกรด หมุนบดขยี้อยู่บนศีรษะ แต่เขากลับมองเห็.. ชม 15123 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-28.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อย่างหลงใหลเพลิดเพลิน
  สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่ง ชื่อ สิริมา ได้เคยประทุษร้ายต่อ.. ชม 13094 ครั้ง (21 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-27.html
พระพุทธศาสนายุคไร้พรมแดน
  สมัยก่อน โลกของเราไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ไม่มีคอมพิวเตอร์ ชาวพุทธอยู่แต่ในบ้านและประเทศของต.. ชม 13188 ครั้ง (23 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Taiwan_Buddhism3.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ความไม่ประมาท
  แม้แต่สัตว์เดียรัจฉานในแคว้นกุรุ ยังประกอบด้วยการเจริญสติถึงเพียงนี้ ไม่ยอมเป็นผู้ประมาทใน.. ชม 13058 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-26.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 76
  มโหสถได้ฟังดังนั้นก็เบาใจ รีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดา แล้วเดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทาง.. ชม 12808 ครั้ง (18 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita076.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - สละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรม
  บ้านของอุบา สิกานั้น ล้อมด้วยกำแพง ๗ ชั้น มีซุ้มประตู ๗ ซุ้ม และยังเลี้ยงสุนัขดุไว้ทุกๆ ปร.. ชม 13740 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-25.html
“แม่ชี”ปลงผมเข้าใต้ร่มเงาศาสนา ด้วยศรัทธา-เลื่อมใสหาใช่อกหักรักขม
   ชม 14268 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-04-19-1.html
คหบดีผู้สละเรือนออกบวช
  คราวนี้ กระผมจึงหันมาสนใจและอ่านหนังสือพระพุทธศาสนา เมื่อได้อ่านจึงทราบว่า ความหมายของการบ.. ชม 13329 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Taiwan_Buddhism2.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 74
  นางอมราเทวีเห็นแม่ค้าเปรียงเดินเข้าประตูเรือนไป แล้ว จึงรีบเปิดหม้อเปรียงนั้น แล้วรีบเอามื.. ชม 12680 ครั้ง (10 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita074.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - กาลเวลากับการเปลี่ยนแแปลง
  เวลา ๑๐๐ ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับชั่วครู่เดียวในสวรรค์เท่านั้นเอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำความด.. ชม 13673 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-24.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 73
  อาจารย์เสนกะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น กลับพูดต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นไปอีกว่า .. ชม 12812 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita073.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 72
  ขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย นางอมราผู้ซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานตำแหน่งสะใภ้หลวง และให้เฉลิมนามว่า .. ชม 12828 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita072.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - เลิกอบายมุข พบสุขที่แท้จริง
  ทันทีที่พระสาคตะเดินมาบิณฑบาต แต่ละครัวเรือนต่างพากันกล่าวเชื้อเชิญให้ดื่มน้ำสุราชั้นเลิศ .. ชม 13570 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-22.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้
  เรื่องมีอยู่ว่า ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเทวดาองค์หนึ่งได้เห็นจุตินิมิต เหงื่อไหลออกจากรักแร.. ชม 13364 ครั้ง (13 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-21.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - น้ำอุบาทว์ผลาญชีวิตและทรัพสิน
  เมื่อลูกชายขี้เมาได้หม้อสารพัดนึก แทนที่จะทำตามโอวาทที่ท้าวสักกะให้ไว้ กลับยิ้มย่องคิดว่า .. ชม 12829 ครั้ง (10 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-20.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด
  ภายใน ๗ วันนั้น ทั้งเมืองจะหยุดการทำงานทุกอย่าง มีแต่การละเล่นมหรสพ และการดื่มสุราเท่านั้น.. ชม 12656 ครั้ง (10 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-19.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - ชีวิตและชาติพินาศเพราะสุรา
  สุรา ดื่มแล้วจะเมามายขาดสติเดินโซเซตกลงไปในบ่อ ในหลุมน้ำครำ หรือหลุมโสโครกก็ได้ จะกล้ากินข.. ชม 13532 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-18.html
เหล้า-บุหรี่-ผีพนันทำครอบครัวไทยใกล้วิกฤต
   ชม 12549 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-04-09-2.html
วัยรุ่นอยากลอง
  อุทาหรณ์ สำหรับท่านที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต หรือมีลูกมีหลาน ที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต...หญิงสาว.. ชม 13196 ครั้ง (08 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-04-07.html
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป - อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขต
  การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม เป็นทางมาแห่งบาปอกุศล และเป็นความหมองใจ.. ชม 12635 ครั้ง (02 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-17.html
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป - บาปแม้น้อยนิด อย่าคิดทำ
  เรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งผู้มีรูปร่างเตี้ย เพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีต แต่ท่านก็ได้รับการยก.. ชม 12716 ครั้ง (20 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-16.html
โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด
  ผมได้นำโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด มาใช้กับข้าราชการเมืองของผม เพราะผมยึดหลักการพัฒนาที่ว่า “ถ้.. ชม 13198 ครั้ง (07 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Prajak_Chantaburee.html


   ค้นหา บทความธรรมะ