World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ภัตตาหาร พบ 2979 รายการ

   Tag :    ภัตตาหาร

มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ให้ทานอย่างสัตบุรุษ
  ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว ผลนั้นจะอำนวยให้ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผู้มี.. ชม 14118 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-39.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - มหาทาน คือ เสบียงสู่ความหลุดพ้น
  วันหนึ่งพระเจ้าเภรุวมหาราชทอดพระเนตรโรงทานของพระองค์ ทรงดำริว่า ปฏิคาหก ผู้รับทานของเรานี้.. ชม 14509 ครั้ง (10 ม.ค. 2551)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-37.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - การให้ที่มีผลมาก (๑)
  การทำบุญให้ทานที่ถูกหลักวิชา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การให้ที่มุ่งถึงปฏิคาหก ถ้าทักขิไณยบุคคลม.. ชม 14469 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-31.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ยิ่งให้สมบัติใหญ่ยิ่งไหลมา
  เมื่อให้ทาน สละทรัพย์ออกจากใจ ความตระหนี่ซึ่งเป็นวิบัติก็หลุดร่อนออกไปด้วย เมื่อวิบัติหลุด.. ชม 14027 ครั้ง (21 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-30.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - คิดก่อน พูดก่อน ทำก่อน ได้ก่อน
  กุฎุมพีชื่อว่า เวเทหะ มีทรัพย์สมบัติ ๘๐ โกฏิ เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากได้เข้าไปถวาย.. ชม 14389 ครั้ง (20 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-27.html
ถ้ากล้า แล้วจะรุ่ง
  จนกระทั่งวันหนึ่งก็ได้ยินข่าวแว่วๆมาว่า จะมีพระมาสอนปฏิบัติธรรมที่อิตาลี และสถานที่ที่พระอ.. ชม 13492 ครั้ง (28 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Italy_Sombat.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ยิ่งให้ยิ่งได้เพิ่ม
  สิริ คือ ที่มานอนแห่งโภคทรัพย์สมบัติ ใครมีสิริอยู่ในตัว ย่อมจะเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์สมบ.. ชม 14590 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-26.html
จดหมายจากฮาวาย
  สำหรับบุญ Module นั้น เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อต่อเวลาให้ ลูกก็หยอดกระปุกไหสมบัติของลูกต่อ .. ชม 13295 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Kawita2.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - สังฆทานเป็นทานอันเลิศ
  การถวายภัตตาหารหรือไทยธรรมเป็นสังฆทานนี้ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุญใหญ่ ได้อานิสงส์มากกว่.. ชม 14519 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-24.html
แสงสว่างภายในสว่างไสวในบ้านของซูเปอร์สตาร์
  คนมองโกเลียจึงต้องทำงานหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เราจ.. ชม 13997 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Mongolia_Journey3.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำบุญก่อนได้ก่อน
  หากเราปรารถนาความสุขความสำเร็จ เพื่อส่งผลให้เราไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เราต้องรู้จักวิธี.. ชม 17319 ครั้ง (18 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-23.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำบุญก่อนได้ก่อน
  การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญเรื่องหนึ่งที่พวกเรา จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ควบคู่ไปก.. ชม 15205 ครั้ง (11 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-22.html
เพชฌฆาตฟันคอ
  เธอเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ท่านพ่อของเธอเป็นหม่อมเจ้า ราชนิกุล ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำง.. ชม 15213 ครั้ง (18 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-14.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เศรษฐีผู้มีใจตระหนี่
  คนตระหนี่กลัวความยากจนย่อมไม่ให้อะไรแก่ผู้ใด ความกลัวจนนั่นแหละ จะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้ คนตร.. ชม 15038 ครั้ง (04 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-20.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เนื้อนาบุญอันเลิศ
  พระราชาว่า "ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นสุขุมาลชาติเคย..ภัตตาหารนั้นแล้วไม่เสวยเอง แต่พระราชทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นปุโรหิตทำไม พระเจ้าข้า".. ชม 13616 ครั้ง (04 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-19.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ไม่ควรดูหมิ่นบุญ
  ขึ้นชื่อว่าบุญ อันใครๆ ไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อย บุคคลถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ.. ชม 17693 ครั้ง (14 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-16.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - อสทิสทาน
  การให้ทานจะนำเราไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ เป็นบันไดไปสู่สวรรค์นิพพาน การทำบุญด้วยเจตนาบริสุทธิ์.. ชม 19299 ครั้ง (16 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-17.html
ผีบ้านเช่า
  ผู้หญิงคนหนึ่ง...เธอมักมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแปลก ลี้ลับ...ครั้งหนึ่ง ตอนที่เธออาศัยอ.. ชม 13599 ครั้ง (30 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-11-28.html
เทศกาลออกพรรษาที่เชียงตุง
  พระพุทธศาสนาในเชียงตุง เราจะไม่ทอดทิ้งกัน แม้ว่าจะมีความหลากหลายของเชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์.. ชม 16969 ครั้ง (23 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Myanmar_Chiangtung2.html
ปริญญาใจ ที่ใฝ่หามานาน
  กระทั่งปี พ.ศ.2537 ลูกเริ่มรู้จักหนทางสู่ปริญญาใจเป็นครั้งแรก จากกัลยาณมิตร ซึ่งเป็นคนพิเศ.. ชม 13856 ครั้ง (19 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Aksonnarong.html
มงคลที่ ๑๓ สงเคราะห์ภรรยา(สามี) - ยอดนารีั ศรีภรรยา
  การจะใช้ชีวิตคู่ให้ยั่งยืนจนตลอดชีวิตและมีความสุข ตามอัตภาพได้นั้น ภรรยาจำเป็นต้องรู้จักวิ.. ชม 15070 ครั้ง (08 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-07.html
เธอเป็นนางฟ้ามาเกิด
  เธอเกิดมาปากกัดตีนถีบก็แค่ตอนคลอดเท่านั้น...มีชีวิตที่สมบูรณ์ เพียบพร้อม ทั้งรูปสมบัติ ทรั.. ชม 13943 ครั้ง (05 ธ.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-11-13.html
วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก
  ทั้งนี้ทั้งนั้น เกิดจากความเชื่อมั่นในมโนปณิธานของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย ที่จะสร้างสั.. ชม 14304 ครั้ง (07 พ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Shosholoza_Wat_Putta_Johannesburg.html
มงคลที่ ๑๒ เลี้ยงดูบุตร - สงเคราะห์บุตรให้เข้าถึงธรรม
  จงเลือกเอาว่า ต้องการให้ลูกของเราเป็นคนดีในระดับใด เรามีสิทธิ์เลือก จะให้เป็นคนดีแบบทางโลก.. ชม 15786 ครั้ง (24 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-01.html
กฐินบรมจักรพรรดิ์ 2550
   ชม 14031 ครั้ง (27 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/Kathina2550.html
มงคลที่ ๑๑ บำรุงบิดามารดา - พระในบ้าน
  ข้าพเจ้าจักเพลิดเพลิน และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใด บุตรเหล่านั้นถูกภรรยา ยุยง รุกรานข.. ชม 14495 ครั้ง (11 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-57.html
ดาวแห่งความดีที่เวียดนาม
  ในช่วงชีวิตนี้ คิดว่าที่เราได้ทำบุญแบบคุ้มสุด ก็ตอนมาวัดพระธรรมกาย วันคุ้มครองโลก 22 เมษาย.. ชม 13171 ครั้ง (19 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Vietnam_Fuang.html
มงคลที่ ๑๐ มีวาจาสุภาษิต - กัลยาณวาทะ
  นิครนถ์นาฏบุตร เจ้าลัทธิเดียรถีย์ที่ไม่ชอบใจในพระบรมศาสดา เพราะศรัทธามหาชนของตนเองห่างเหิน.. ชม 14400 ครั้ง (04 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-51.html
123 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
   ชม 13635 ครั้ง (04 ต.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/501010_123_Aniversary_of_Phramongkolthepmuni.html
วันครูวิชชาธรรมกาย
   ชม 13502 ครั้ง (23 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/The_Great_Dhammakaya_Teacher_day.html
พุทธบุตรใจเพชร...พระครูปัญญาธรรโมภาส
  ช่วงแรกที่มา วัดเป็นป่ารก ทรุดโทรม หน้าวัดเป็นดงงูกะปะ ท่านก็จัดการพัฒนากระทั่งว..ภัตตาหารมาถวาย ใส่ปิ่นโตมา ก็วางไว้เลย ไม่มาประเคนหรือถวายพระ ท่านจึงสอนโยม โดยการไม่ฉัน.. ชม 13334 ครั้ง (19 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Great_Monk.html
มงคลที่ ๘ มีศิลปะ - ศิลปะำในการดำรงชีวิต
  ชายหนุ่มผู้มีศรัทธา เขาตั้งใจอุปัฏฐากบำรุงพระปัจเจกพุทธเจ้า ตลอดครบถ้วนไตรมาส บุญใหญ่ตลอด .. ชม 13955 ครั้ง (12 ก.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-39.html
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต - พระปัญญาบริสุทธิ์
  ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิต ผู้รู้ ผู้มีปัญญา ต้องดำรงตนเป็นทูตสันติภาพได้ด้วย นอกจากจะมีปฏ.. ชม 18362 ครั้ง (27 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-34.html
มงคลที่ ๗ เป็นพหูสูต - ปัญญาพิชิตปัญหา
  พระโพธิสัตว์ได้ใช้สติปัญญา แก้ข้อครหาของอำมาตย์ทั้ง ๕ คน เช่น เรียกให้อุจเฉทวาทีอำมาตย์เข.. ชม 14293 ครั้ง (23 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-33.html
ข้าวยำ, มัมมี่
  เธอเกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวย มีชีวิตที่เพียบพร้อมไปทุกด้าน มีสามีเป็นนายกเทศมนตรี มีลูกๆที.. ชม 16835 ครั้ง (24 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-08-23.html
ความเลวต้องหนี ความดีต้องทำ
  พอเลิกนั่ง ก็ไปกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า “ผมคิดไปเองรึเปล่า” ท่านก็บอกว่า “ที่เห็นเป็นกายล.. ชม 13412 ครั้ง (21 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Suwan.html
ทนายความผู้พบความสุขภายใน
  ถึงตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่า สมาธินั้นสำคัญกับผม และคนรอบข้าง การได้มารู้จัก The Middle Way แ.. ชม 12928 ครั้ง (16 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Malaysia_Kang_zan_lim.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - รู้เท่าไม่ถึงการณ์ (๓)
  พระราชารู้สึกกลัวในกาเมสุมิจฉาจารที่พระองค์กำลัง จะล่วงละเมิด ทรงเริ่มเกิดความสังเวชสลดพระ.. ชม 17751 ครั้ง (10 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-28.html
วันสมาธิโลก 2550
   ชม 13909 ครั้ง (01 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/world_meditation_2550.html
เหล่ากอสมณะที่นิวเจอร์ซี่
  ผมกำหนดนิมิตเป็นองค์พระ ตอนแรกเห็นเป็นสีเหมือนหินอยู่กลางตัวผม แล้วท่านก็เปลี่ยนเป็นใสมากๆ.. ชม 13272 ครั้ง (01 ส.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Novice2.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๕ )
  สามเณรเดินต่อไป เห็นช่างศร กำลังเอาลูกศรลนไฟ เล็งดูด้วยหางตา แล้วดัดให้ตรง จึงเรียนถามพระเ.. ชม 14123 ครั้ง (26 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-25.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๔ )
  ฝ่ายมหาทุคตะกลับจากวิหารเห็นเหตุอัศจรรย์เช่นนั้น บังเกิดมหาปีติ ขนลุกไปทั่วสรรพางค์ ปลื้มใ.. ชม 14242 ครั้ง (25 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-24.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๓ )
  พระองค์ทรงรับอาราธนา แล้วประทานบาตรแก่มหาทุคตะ มหาทุคตะรับบาตรไปด้วยความดีใจ เสมือนหนึ่งได.. ชม 14082 ครั้ง (25 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-23.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - จนข้ามภพ รวยข้ามชาติ ( ๒ )
  ในตอนนี้เรามาศึกษาวิธีแก้ความยากจนข้ามชาติของมหาทุคตะกัน ต่อ ว่าเขามีวิธีการอย่างไร ถึงตอน.. ชม 14740 ครั้ง (19 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-22.html
แสงแห่งธรรม สว่างขึ้นแล้ว...
  “ผมขอพูดหน่อยเถอะ ที่เราทุกคนมาวันนี้ เรามีความปลาบปลื้มใจมาก ชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลง และ.. ชม 15106 ครั้ง (23 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Mexico_Sri_chai.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - แรงบันดาลใจ ( ๒ )
  พระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า นัคคชิ พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นหญิงคนหนึ่งที่สวมกำไลแก้วม.. ชม 13906 ครั้ง (27 มิ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-20.html
สหัสชัย ไว...เด็กชาย DMC เด็กเก่ง และ ดี
  ตอนนี้ อาชัยนั่งสมาธิ มีดวงแก้ว มีองค์พระใสๆๆเยอะๆๆ ผุดขึ้นมาเป็นสาย อาชัยเห็นหลวงปู่ด้วย .. ชม 14453 ครั้ง (17 ก.ค. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/Hongkong_Sahuschai.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - เปลี่ยนวิถีชีวิตด้วยบุญบารมี
  เรื่องมีอยู่ว่า พญาปฐวินทรนาคราช ผู้ได้เสวยสุขอยู่ในนาคพิภพ สมบูรณ์ด้วยสมบัติอันโอฬารล้วนด.. ชม 13603 ครั้ง (26 มิ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-17.html
มงคลที่ ๖ ตั้งตนชอบ - สร้างผังรวยข้ามชาติ
  วันหนึ่ง เธอได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้าน บังเกิดความเลื่อมใส จึงรีบนำอา.. ชม 14075 ครั้ง (26 มิ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol02-15.html
ทศชาติชาดก เรื่องเนมิราช ผู้ยิ่งด้วยอธิษฐานบารมี ตอนที่ 17
  มหาชนได้ฟังพระราชาตรัสเล่าเรื่องราวของสัตว์นรก และบาปกรรมที่ทำให้ต้องไปตกนรกเช่นนั้น ก็เกิ.. ชม 15622 ครั้ง (23 มิ.ย. 2550)
  https://www.dmc.tv/pages/jataka/nemiraja17.html


   ค้นหา บทความธรรมะ