World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4372 รายการ

   Tag :    บารมี

พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่ 10
  นาคธรรมทายาทโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหาร รุ่นที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2556 แห่งสมาคมพุทธบุต.. ชม 12195 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีตัดปอยผมโครงการอุปสมบทหมู่ผู้บริหารรุ่นที่-10.html..
พุทธชิโนรส (๕)
  ถ้าวิญญูชนเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว เขาย่อมรู้แจ้งธรรมได้ฉับพลัน เหมือนลิ้นที่.. ชม 12275 ครั้ง (09 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(5).html
เพลงปีใหม่
  เพลงปีใหม่ เนื้อเพลงปีใหม่ รวมเพลงปีใหม่ ฟังเพลงปีใหม่ ออนไลน์ เพลงปีใหม่ ภาษาอังกฤษ เพลง.. ชม 12907 ครั้ง (08 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/เพลงปีใหม่.html
พุทธชิโนรส (๓)
  มารดาบิดาหรือว่าหมู่ญาติทั้งหลาย ไม่พึงทำเหตุนั้นให้ได้ แต่จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบ พึงทำบุค.. ชม 12249 ครั้ง (06 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(3).html
วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนธันวาคม
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้งานพิธีบูชาข้าวพระและงานบุญวันอาทิตย์.. ชม 12161 ครั้ง (06 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนธันวาคม...
พุทธชิโนรส (๒)
  จิตซึ่งบุคคลตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลนั้น ให้เลวทรามยิ่งกว่าความพินาศเสียหาย ที่โจรเห็นโจร หรื.. ชม 12273 ครั้ง (05 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(2).html
คำสอนยายภาษาอังกฤษ เรื่อง อดทน และ ปรับปรุง (Improve)
  คําคมภาษาอังกฤษ แนวคำคมธรรมะ และคำคมสอนใจ บางครั้งคำคมสั้นๆ ก็เป็นคำคมกำลังใจที่ดี วันนี้ม.. ชม 13031 ครั้ง (05 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําคมภาษาอังกฤษจากคำสอนยาย.html..
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ประจำเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2556.. ชม 12148 ครั้ง (05 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
วันพ่อแห่งชาติ 2557 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
  วันพ่อแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 วันพ่อแห่งชาติปีนี้บอกรักพ่อด้วย กลอน.. ชม 21664 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/วันพ่อ2553.html
พุทธชิโนรส (๑)
  ขอทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้ว จงนำไปสู่พระนิพพานอันสูญสิ้นกิเลสอาสวะ.. ชม 12234 ครั้ง (04 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธชิโนรส-(1).html
วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ของทุกปี
  วันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม โลกร้อนสำคัญแค่ไหน น้ำท่วมมาจากไหน ป่าไม้สำคัญอย่.. ชม 12775 ครั้ง (04 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/วันสิ่งแวดล้อมไทย.html..
พระโปฐิลเถระ
  การเรียนนิกายหนึ่งก็ดี สองนิกายก็ดี จบพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกก็ดี ตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วท.. ชม 12278 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระโปฐิลเถระ.html
มหาสังฆทาน 99 วัด ณ ธุดงคสถานปราจีนบุรี
  ธุดงคสถานปราจีนบุรี เรียนเชิญทุกท่านสร้างมหาทาน..บารมี มหาสังฆทาน 99 วัด บุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 สอบถา.. ชม 12223 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/มหาสังฆทาน-99-วัด-ณ-ธุดงคสถานปราจีนบุรี.html..
วันปีใหม่ ประวัติวันปีใหม่กลอนการ์ดและคําอวยพรวันปีใหม่
  วันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง 4 ครั้ง กิจกรรมที่นิยมจัดในวันขึ้นปีใหม่ ค.. ชม 20567 ครั้ง (01 พ.ย. 2555)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/วันปีใหม่-ประวัติวันปีใหม่-กลอนและคําอวยพรวันปีใหม่.html..
พระนันทกเถระ (๒)
  ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเรา พระนันทกะเป็นเลิศทางด้านให้โอวาทแก่ภิกษุณ.. ชม 12250 ครั้ง (02 ธ.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระนันทกเถระ-(2).html
พระนันทกเถระ (๑)
  ความเคลือบแคลงสงสัยของหมู่ชน ย่อมไม่มีในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ำ ว่าพระจันทร์จะพร่องหรือเต็มก็.. ชม 12251 ครั้ง (29 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระนันทกเถระ-(1).html
พระปิลินทวัจฉะ (๒)
  หมู่สัตว์ที่เกิดมาแล้วจำจะต้องตายในโลกนี้ หากได้ทำกรรมอันใดไว้คือบุญและบาป บุญ และบาปทั้ง.. ชม 12247 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิลินทวัจฉะ-(2).html
ภาษาอังกฤษวันละคำ pain "ปวด"
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำ pain (เพน) แปลว่า ปวด.. ชม 12413 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษวันละคำ-pain-ปวด.html..
วัดพุทธฮัมบวร์ก จัดปฏิบัติธรรมเมือง Hamburg
  วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Hamburg.. ชม 12163 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/561128-วัดพุทธฮัมบวร์กจัดปฏิบัติธรรมเมือง-Hamburg.html..
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ ตั้งแต่วันแรกของปี สร้างสิริมงคลแก่ชีวิตเข้าส.. ชม 12218 ครั้ง (28 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารอยู่ในบุญ.html..
3D Animation นิทรรศการนรกสวรรค์สุดอลังการ
  ความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญความจริงข้อนี้ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ แต่ความจริงหลังความต.. ชม 12682 ครั้ง (12 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/ขอเชิญชมนิทรรศกาลและภาพยนต์-3-มิติ.html..
พระปิลินทวัจฉะ (๑)
  สัตว์ทั้งปวงซึ่งเป็นมิตรและมิใช่มิตร ย่อมไม่เบียดเบียนเรา เราเป็นที่รักของสัตว์ทุกจำพวก น.. ชม 12239 ครั้ง (27 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิลินทวัจฉะ-(1).html
วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลานเภสัช
  ภายในงานพระอาจารย์นำสวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล กล่าว.. ชม 12323 ครั้ง (27 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายมินเนโซตาจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคิลา..
พระโสณโกฬิวิสเถระ
  ควรทำวันคืนไม่ให้เปล่าจากประโยชน์ ไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตาม เพราะวันคืนผ่านบุคคลใดไป ชีวิต.. ชม 12494 ครั้ง (26 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระโสณโกฬิวิสเถระ.html..
พระพาหิยทารุจิริยเถระ
  กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละไปตามลำดับ บุคคลเมื่อเห็นมรณภัยแล้ว พึงล.. ชม 12321 ครั้ง (25 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพาหิยทารุจิริยเถระ.html..
ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก (ภาษาอังกฤษ)
   ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมสร้างปัญญา..บารมี ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเผยแพร่ธรรมะขององค์สมเ.. ชม 12281 ครั้ง (25 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือทศชาติชาดก-ภาษาอังกฤษ.htm..
พระวักกลิเถระ
  ชนใดแล มีศรัทธาตั้งมั่น มีฉันทะตั้งมั่นในพระรัตนตรัยโดยส่วนเดียว เลื่อมใสยิ่งแล้ว ไปเพื่อเ.. ชม 12277 ครั้ง (22 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระวักกลิเถระ.html
ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำคมคุณครูไม่ใหญ่
  ขอเรียนเชิญผู้มีบุญร่วมสร้างปัญญา..บารมีในกองทุนหนังสือพระเทพญาณมหามุนี (วิชาการ01) ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำ.. ชม 12309 ครั้ง (20 ก.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเรียนเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือรวมรวบข้อคิดคำคมคุณครูไม่..
อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ค.. ชม 12394 ครั้ง (21 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/อุปสมบทหมู่บูชาธรรม-105-ปี-คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกา..
พิธีทอดกฐิน ณ ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง
  ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานบุญทอดกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2556.. ชม 12191 ครั้ง (21 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีทอดกฐิน-ณ-ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง.html..
พระมหากัจจายนเถระ
  หากว่าบุรุษพึงทำบุญไซร์ ก็ควรทําบุญนั้นให้บ่อยๆ ควรทําความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญ.. ชม 12288 ครั้ง (15 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัจจายนเถระ.html..
พระสุภูติเถระ
  ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย ครั้นเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว จักยังมนัสใ.. ชม 12329 ครั้ง (13 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสุภูติเถระ.html
พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพื้นเอเชีย
  พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศ ภาคพื้นเอเชีย จากรัฐสภา โดยพระเดชพระค.. ชม 12203 ครั้ง (09 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/พิธีมอบพัดรองและประกาศเกียรติคุณพระธรรมทูตต่างประเทศภาคพ..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก"
  กิจฉา พุทธานมุปปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.. ชม 12449 ครั้ง (06 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก.html..
พระอานนท์พุทธอนุชา
  สหาย เป็นมิตรของคนผู้มีความต้องการเกิดขึ้นบ่อยๆ บุญทั้งหลายที่ตนทำไว้ดีแล้ว จะเป็นมิตรในสั.. ชม 12450 ครั้ง (05 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระอานนท์พุทธอนุชา.html..
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม หลักสูตรความดีสากล Universal Goodness
  พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ หลวงพ่อทัตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้เมตตาจั..บารมี ที่มีความพร้อมและตั้งใจจริงที่จะศึกษาและปฏิบัติความดีทั้ง 5 ประการ จนกลายเป็นนิ.. ชม 12456 ครั้ง (02 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม.html..
ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างที่พักและห้องน้ำ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างที่พักและห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม ในวันเสา.. ชม 12196 ครั้ง (01 พ.ย. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างที่พักและห้องน้ำ-ณ-ศูนย์อบร..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 5
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #5 ประวัติของพระสั.. ชม 12263 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
จดหมายจากลูกยาผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจำปี พ.ศ.2556
  ลูกมีความรู้สึกปลื้มทุกครั้งที่ได้มีโอกาสใช้แรงกายแรงใจของตนสร้างความดี ดังนั้นในทุกวันอาท.. ชม 12553 ครั้ง (31 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/จดหมายจากลูกยาผู้สวมชุดมหาลดาปสาธน์ประจำปี-2556_LEFT.html..
ร่วมทอดกฐินสามัคคี สร้างกำแพงแก้ว ณ ธุดงคสถานพัฒนานิคม จ.ลพบุรี
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี “สร้างกำแพงแก้ว” ถวายสงฆ์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บุญส.. ชม 12283 ครั้ง (30 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ร่วมทอดกฐินสามัคคี-สร้างกำแพงแก้ว-ณ-ธุดงคสถานพัฒนานิคม...
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดงานบุญออกพรรษา
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้จัดงานบุญวันออกพรรษา พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ.. ชม 12183 ครั้ง (29 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์-จัดงานบุญออกพรรษา.html..
พระมหากัสสปเถระ (๒)
  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อข้าพระองค์ถวายทานอยู่ตลอด ๗ วัน เข้าไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจี.. ชม 12529 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(2).html
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
  ชาติภูมิสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน .. ชม 12409 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พระพุทธศาสนา/สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์-(ช่วง-วรปุญฺโญ-ป.ธ.๙).html..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha Part 3
  ติดตามเรื่องเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า The Lord Buddha's History Part #3 ประวัติของพระสั.. ชม 12208 ครั้ง (28 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Lord-Buddha-History-Part..
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก"
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "บุญลาภดี ..บารมีจะเด่น" กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก มนุษย์ แปลว่า ผู้มี.. ชม 13250 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/พุทธสุภาษิต/พุทธสุภาษิต-การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นของยาก.html..
100 คำสอน สมเด็จพระสังฆราช
  100 คำสอนของสมเด็จพระสังฆราช เป็นคำสอนที่ใช้ภาษาเรียบง่าย และงดงาม ชวนให้น้อมนำเข้ามาสู่จิ.. ชม 29153 ครั้ง (26 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/100-คำสอน-สมเด็จพระสังฆราช.html..
พระมหากัสสปเถระ (๑)
  ชนผู้ปรารถนาอายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สวรรค์ ความเกิดในตระกูลสูง และความเพลินใจ พึงทำความไม่ปร.. ชม 12293 ครั้ง (25 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระมหากัสสปเถระ-(1).html
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมพระประวัติ เทิดทูนและอาลัยพระชันษา.. ชม 13342 ครั้ง (25 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์.html..
อัครสาวก ซ้าย-ขวา
  ชนเหล่าใด มีปกติรู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ .. ชม 12925 ครั้ง (23 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อัครสาวก%20ซ้าย-ขวา.html
ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก
  ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ตำนานข้ามชาติ คุณครูไม่เล็ก (มหาเสนาบดี แห่งแคว้นพระราชาองค์ที่อ.. ชม 12249 ครั้ง (22 ต.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญร่วมจัดพิมพ์หนังสือ-ตำนานข้ามชาติ-คุณครูไม่เล็ก.h..


   ค้นหา บทความธรรมะ