World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4559 รายการ

   Tag :    บารมี

ตามเห็นกายในกาย
  ข้าแต่พระโคดม หม่อมฉันเป็นผู้อันพระองค์ให้เกิดแล้ว รูปกายของพระองค์นี้ หม่อมฉันทำให้เจริญ.. ชม 1301 ครั้ง (25 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตามเห็นกายในกาย.html
รับสมัคร ครูถวายความรู้ภาษาไทยให้กับพระนานาชาติ (IDOP)
  ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ รับสมัคร ครูถวายความรู้ภาษาไทยให้กับพระนานาชาติ สมัครได้ตั้งแ.. ชม 1192 ครั้ง (24 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ-รับสมัคร-ครูถวายความรู้ภาษ..
วิบากกรรมจะเบาบางลงได้อย่างไร
  ชีวิตที่ท่องเที่ยวไปในวัฎสงสาร ไม่มีใครที่ไม่เคยทำบาปอกุศล แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งเป็.. ชม 1181 ครั้ง (24 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/วิบากกรรมจะเบาบางลงได้อย่างไร.html..
ขอเชิญร่วมพิธีถวายกองทุนแสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
  พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน ผ้าเช็ดตัว และกองทุนแสงสว่าง เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา แด่พระภิกษุสามเณ.. ชม 12966 ครั้ง (11 ก.ค. 2556)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/กำหนดการพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนวันอาสาฬหบูชา.html..
วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดิน .. ชม 793 ครั้ง (23 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570623-วัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์จัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดบวชอุบาสิกาแก้ว
  วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์ จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้ว.. ชม 679 ครั้ง (23 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570623-วัดพระธรรมกายนอร์เวย์จัดบวชอุบาสิกาแก้ว.html..
ฝึกใจให้หยุดนิ่ง
  ท่านทั้งหลายพึงทำความเพียรเครื่องเผากิเลส พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอก เหล่าชนผู้.. ชม 1808 ครั้ง (18 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ฝึกใจให้หยุดนิ่ง.html
คู่ครอง ดวงความรัก ทำนายความรัก
  เราจะเห็นว่าการที่ชายหญิงมารักกันและได้อยู่ร่วมกันนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ แต่มีปัจจัยมาจาก 2.. ชม 51154 ครั้ง (02 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/คู่ครอง-ดวงความรัก-ทำนายความรัก.html..
Only Those With A Pure Heart Will Be With Me ใจสะอาด จึงได้ใกล้ยาย
  ผู้ที่จะสร้างบารมีไปกับยายหรือไปเกิดร่วมกันสร้าง.. ชม 954 ครั้ง (13 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/Only-Those-With-A-Pure-Heart-Will-Be-With-Me-ใจสะอาด-จึงไ..
รูปวิบัติเพราะปากแท้ๆ
  วิบัติ แปลว่า แปรปรวน คลาดเคลื่อน รูปวิบัติ หมายถึง รูปกายที่แปรปรวน คลาดเคลื่อนไปจากปกติ .. ชม 1499 ครั้ง (12 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/รูปวิบัติเพราะปากแท้ๆ.html..
ศีล..สะพานข้ามสู่เทวโลก
  “สีลํ เสตุ มเหสกฺโข สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร สีลํ วิเลปนํ เสฏฺฐํ เยน วาติ ทิโส ทิสํ ศีลเป็นสะพา.. ชม 1794 ครั้ง (10 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ศีล-สะพานข้ามสู่เทวโลก.html..
ผู้ขัดขวางการสร้างบารมี
  ชนเหล่าใด จักสำรวมจิต ที่ท่องไปในที่ไกลๆ เที่ยวไปดวงเดียว ไม่มีสรีระ มีถ้ำเป็นที่อาศัย ชนเ.. ชม 2547 ครั้ง (04 มิ.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผู้ขัดขวางการสร้างบารมี.html..
ถ้าสู้..อุปสรรคก็ไร้ความหมาย
  หนทางการสร้างบารมี เป็นหนทางที่ไม่สะดวกสบาย แต่ปลายทางจะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรเหมือนการสร้าง.. ชม 2608 ครั้ง (31 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/ถ้าสู้อุปสรรคก็ไร้ความหมาย.html..
โทษของบุหรี่ โทษภัยจากการสูบบุหรี่และยาเสพติด
  การสูบบุหรี่มีโทษด้วยหรือ? ในเมื่อเงินก็ของเรา นิ้วก็ของเรา ปากก็ปากของเรา สูบบุหรี่เข้าไ.. ชม 10363 ครั้ง (30 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/โทษของบุหรี่.html
กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
  ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย มาปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ ในกาลนั้น พราหมณ์ย่อมกำจัดม.. ชม 1554 ครั้ง (30 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/กายแห่งการตรัสรู้ธรรม.html..
มีผัวผิด คิดจนเมียตาย
  ขณะนี้สถิติการหย่าร้างสูงขึ้น คิดเป็น 35% ของคู่ที่จดทะเบียนใหม่สาเหตุหลักคือ 1. การนำควา.. ชม 2082 ครั้ง (30 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ธรรมะสอนใจ/มีผัวผิดคิดจนเมียตาย.html..
พระรัตนตรัยเป็นเยี่ยม
  บุญอันเลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุขและกำลัง ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมอันเลิศ เล.. ชม 1527 ครั้ง (27 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระรัตนตรัยเป็นเยี่ยม.html..
วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช .. ชม 780 ครั้ง (27 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570525-วัดพระธรรมกายดีซีจัดงานบุญวันอาทิตย์.html..
น้อมใจไว้ในพุทธองค์
  เราได้เป็นพระราชาสมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ เป็นใหญ่ในแว่นแคว้น ยินดียิ่งในกรรมของตน นี้เป็.. ชม 69676 ครั้ง (26 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/น้อมใจไว้ในพุทธองค์.html..
ทำจิตให้เลื่อมใส
  เพราะเหตุที่จิตผ่องใส สัตว์บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ .. ชม 1497 ครั้ง (24 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ทำจิตให้เลื่อมใส.html
เส้นทางไปของผู้มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
  ชนเหล่าใดในศาสนานี้ละกามราคะอนุสัย คือภวราคะ และโมหะได้ขาด ชนเหล่านั้น ย่อมไม่ต้องนอนในครร.. ชม 1448 ครั้ง (23 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เส้นทางไปของผู้มีรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.html..
ถึงพระรัตนตรัย ไม่ไกลนิพพาน
  ท่านทั้งหลายจงรับไตรสรณคมน์ จงรับศีลห้า ยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้ว จักทำที่สุดแห่ง.. ชม 1459 ครั้ง (21 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ถึงพระรัตนตรัย-ไม่ไกลนิพพาน.html..
รูปภาพวันงดสูบบุหรี่โลก หลากหลายรูปภาพสวยๆ สำหรับการไม่สูบบุหรี่
  รูปภาพวันงดสูบบุหรี่โลก รูปคนสูบบุหรี่ หากกำลังมองหาภาพสวยๆ สำหรับรณรงค์งดสูบบุหรี่ เรามีร.. ชม 12159 ครั้ง (21 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/รูปภาพวันงดสูบบุหรี่โลก.html..
ผลแห่งการยึดมั่นในพระรัตนตรัย
  ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ ความกลัว ความครั่น.. ชม 3114 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ผลแห่งการยึดมั่นในพระรัตนตรัย.html..
ผลการปฏิบัติธรรมของลูกสมาธิแก้ว รุ่นที่ 46
  ลูกชื่อ ไปรยา ชมภูชัย ชื่อเล่น น้องนุ๊ก ค่ะ ตอนนี้อายุ 18 ปี เพิ่งจบ ม.6 หยกๆ และกำลังรอ.. ชม 1085 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140519-ผลการปฏิบัติธรรมของลูกสมาธิแก้ว-รุ่นที่-46.html..
ขอเชิญร่วมงานฉลอง 24 ปี วัดพระธรรมกายโตเกียว วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2557
  ร่วมฉลอง 24 ปี วัดพระธรรมกายโตเกียว วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2557 24 ปี ของการเผยแผ่พร.. ชม 1183 ครั้ง (20 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/24ปี-วัดพระธรรมกายโตเกียว.html..
ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิงวนิดา วรจรานนท์และจิดาภา โมสูงเนิน
  1. ลูกชื่อ ธรรมทายาทหญิง วนิดา วรจรานนท์ ชื่อเล่น นุช เจ้าค่ะ กำลังจะขึ้นปี 1 มหาวิทยาลัย.. ชม 1235 ครั้ง (19 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140517-ผลการปฏิบัติธรรมธรรมทายาทหญิงวนิดา-วรจรานนท์และจิด..
สุดอัศจรรย์ ประดิษฐานพระบรมธาตุท่ามกลางพายุ
  หลวงพ่อคะ..เราอัญเชิญพระบรมธาตุมาถิ่นอีสานแท้ๆ แต่กลับเจอแต่คนเหนือทั้งนั้นเลยค่ะ ซึ่งคนเห.. ชม 4376 ครั้ง (15 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140513-สุดอัศจรรย์-ประดิษฐานพระบรมธาตุท่ามกลางพายุ_LEFT.h..
ผีกักวิญญาณ
  ทุกคนก็ลงความเห็นว่า น้องชายตายแทนเพื่อน แล้วญาติๆของลูกจึงได้ไปหาคนทรงอีกครั้ง ก็ได้ความ.. ชม 15063 ครั้ง (29 ส.ค. 2549)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2549-05-02.html
วัดพระธรรมกายนครบริสเบนจัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายนครบริสเบน จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดพระธรรมกายนครบริสเบน.. ชม 755 ครั้ง (12 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570512-วัดพระธรรมกายนครบริสเบนจัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน แสวงหาคำตอบของชีวิต (1)
  หลังจากนั่งสมาธิกับคุณยายได้ไม่นานท่านก็พบคำตอบที่เฝ้าค้นหามาตลอดว่า "คนเราเกิดม..บารมี และพระนิพพาน คือเป้าหมาย ชีวิตอันสูงสุดของทุกชีวิต” นั่นเอง.. ชม 1513 ครั้ง (12 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ประวัติพระเทพญาณมหามุนี/หลวงพ่อธัมมชโย-แสวงหาคำตอบของชีวิต-1.html..
การบริจาคร่างกายและอวัยวะ
  มาบริจาคร่างกายและอวัยวะกันเถอะ..หากต้องการบริจาคร่างกาย เพราะตายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้ วิธีการ.. ชม 6470 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/การบริจาคร่างกายและอวัยวะ.html..
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ตอน รู้เป้าหมายชีวิต
  ในวันแรกพบนั้นเอง ท่านรู้สึกได้ทันทีว่า ได้พบครูบาอาจารย์ที่แสวงหามาแสนนาน จึงขอฝากตัวเป็น.. ชม 1236 ครั้ง (10 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ประวัติพระเทพญาณมหามุนี/หลวงพ่อธัมมชโย-รู้เป้าหมายชีวิต.html..
บวชเข้าพรรษา ประจำปี 2557
  โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา) .. ชม 22922 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/บวชพระเข้าพรรษา-2557.html..
รู้แจ้งด้วยธรรมกาย
  ชนพาลทั้งหลายผู้ไม่รู้แจ้ง พากันลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้ ความมืดตื้อย่อมมีแก่ชนพาลทั้งหลายผู้ถู.. ชม 1229 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/รู้แจ้งด้วยธรรมกาย.html..
พระธรรมทายาทศูนย์อบรมสมุทรปราการเดินธุดงค์พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
  พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน จากศูนย์อบรมสมุทรปราการ ได้เดินธุดงค์ธรรมชัยเพื.. ชม 873 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/570509-พระธรรมทายาทศูนย์อบรมสมุทรปราการเดินธุดงค์พัฒนาวั..
สามเณรอุปสมบทอุทิศชีวิต วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2557
   ชม 3503 ครั้ง (09 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/บวชอุทิศชีวิต-สามเณรเปรียญธรรม-ปี-2557.html..
เป้าหมายสูงสุดของชีวิต
  ผู้มีปัญญาเป็นเครื่องทรงจำ เรากล่าวว่า เป็นบัณฑิต เพราะการยึดได้ซึ่งประโยชน์ในทิฏฐธรรม และ.. ชม 43624 ครั้ง (08 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เป้าหมายสูงสุดของชีวิต.html..
เพลงวันวิสาขบูชา
  เพลงวันวิสาขบูชา เพลง อัศจรรย์วันวิสาขบูชา เพลงวิสาขบูชา .. ชม 2520 ครั้ง (08 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/เพลงวันวิสาขบูชา.html
ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก
  ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมธาตุ ประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานนานาชาติ จ.หนองคาย ฉลองวิสาขบูชาโลก ใ.. ชม 32687 ครั้ง (27 ก.พ. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน-พุทธอุทย..
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Key Words of Buddhism
  คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับ The Key Words of Buddhism คำสำคัญในพระพุทธศาสนา.. ชม 1881 ครั้ง (07 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/คําคมภาษาอังกฤษ/คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้-ตอน-The-Key-Words-of-Buddhism.ht..
ผลการปฏิบัติธรรมของพระกองพันเนื้อนาบุญ
  ผมพระธนอนันต์ ญาณทีโป อายุ 25 ปี ตัวแทนพระธุดงค์ที่เตรียมจะเดินอัญเชิญพระบรมธาตุ นำความสว่.. ชม 948 ครั้ง (07 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140506-ผลการปฏิบัติธรรมของพระกองพันเนื้อนาบุญ.html..
บวชสามเณรล้านรูป พร้อมคำอธิษฐานจิตเสียงหลวงพ่อ
  บวชสามเณรล้านรูป พร้อมคำอธิษฐานจิตเสียงหลวงพ่อ.. ชม 13057 ครั้ง (07 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/บวชล้านรูป.html
ไทยหนึ่งในประชาคมอาเซียน
  เราคืออาเซียน ไทย ราชอาณาจักรไทย “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” คือสา.. ชม 4081 ครั้ง (07 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ความรู้รอบตัว/ไทยหนึ่งในประชาคมอาเซียน.html..
จดหมายจากสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต
  กระผม ลูกเณรวชิรวิทย์ปัญญาสมบัติอายุ 21 ปี เปรียญธรรม 6 ประโยค รองหัวหน้าศูนย์ธรรมปฏิบัติ.. ชม 1456 ครั้ง (06 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20140505-จดหมายจากสามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิต.html..
ฉลองครบรอบ 12 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
  ร่วมลุ้นรับรางวัลกันได้ง่ายๆ เพียงโพสต์รูปคุณกับโลโก้ DMC ภายใต้หัวข้อ I love DMC ลงบน Fac.. ชม 2255 ครั้ง (01 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/กิจกรรมสมาชิก/12thAnniversaryDMC.html
จ.นครราชสีมาเปิดงานวิสาขบูชาพุทธบารมี
  จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานวันวิสาขบูชา พุทธ..บารมี ประจำปีพุทธศักราช 2557 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดให้ชมนิทรรศการ ระบบ 3 D ตอน มิติแ.. ชม 1222 ครั้ง (02 พ.ค. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/จ.นครราชสีมาเปิดงานวิสาขบูชาพุทธบารมี.html..
ฐานที่ ๗ ใสบริสุทธิ์ดุจตะวันแก้ว
  เธอทั้งหลายจงดูรถอันไม่มีโทษ มีหลังคาสีขาว มีเพลาเดียว ไม่มีทุกข์ แล่นไปถึงที่หมาย ตัดกระแ.. ชม 1646 ครั้ง (30 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ฐานที่-7-ใสบริสุทธิ์ดุจตะวันแก้ว.html..
พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ เสาร์ที่ 3 พ.ค. 2557
  พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ เเละจัดปล่อยโค-สรรพสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม ในวันเสาร์ที่ 3 พ.ค.. ชม 1939 ครั้ง (29 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวประชาสัมพันธ์/พิธีถวายกองทุนการศึกษาธรรมะ-2557.html..
สามเณรต้นแบบสู่ AEC ธุดงคสถานล้านนาเดินธุดงค์ธรรมชัย
  สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC จากศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนา และศูนย์อบรมอ.. ชม 1140 ครั้ง (26 เม.ย. 2557)
  http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/สามเณรต้นแบบสู่-AEC-ธุดงคสถานล้านนาเดินธุดงค์ธรรมชัย.htm..


   ค้นหา บทความธรรมะ