World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อาจารย์ พบ 4636 รายการ

   Tag :    อาจารย์    คุณยายอาจารย์

ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสะอาด น้อยกลัด ชม 12231 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_2UBK1.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่โซโลมอน
  การอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่โซโลมอน อดีตดินแดนมนุษย์กินคน.. ชม 12294 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_1UBK1.html
แผ่นดินสะเทือนเดือนเมษา
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12196 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วชลอ บุญชื่น ชม 12204 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วปิยะพร ชูไทย ชม 12265 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 2
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 12370 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_3CAS1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วอรพันธุ์ ทองปกรณ์กุล.. ชม 12291 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_1MED1.html
ได้ดีเพราะมีผู้นำสร้างความดี
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12362 ครั้ง (11 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100410_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 12289 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_4CAS1.html
อัศจรรย์คุณของพระรัตนตรัย และอานุภาพแห่งศีลของอุบาสิกาแก้ว
  จดหมายจากอุบาสิกาแก้วสืบเนื่อง ดีใจ.. ชม 12438 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_1SPC1.html
โลกหยุดหมุน เมื่อวีรสตรีผู้ใจบุญ ชวนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12337 ครั้ง (08 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100408_2UBK.html
สุขอย่างนี้...พี่จึงบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12263 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 12356 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิต
  ชีวิตของเรา เราออกแบบเองด้วยการกระทำ อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา.. ชม 12331 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม จากแอฟริกาใต้
  จากผู้เข้าร่วมโครงการ The Middle Way ครั้งที่ 10.. ชม 12301 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_3MID1.html
มหาสารคามผนึกกำลัง...ปลื้มไปด้วยกัน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12266 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_1UBK1.html
พลังสตรีห้าแสนคนดี...ที่โลกรอคอย
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12224 ครั้ง (04 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100403_2UBK1.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เป็นประจำทุกเส.. ชม 12221 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100331_1NEW1.html
ปรโลกนิวส์...บุญที่ลูกทำ...ช่วยพ่อพ้นอบาย
  มาร่วมกันศึกษาเรื่องของบุญ...บทพิสูนจ์ว่า บุญค่อยช่วยเราอยู่เสมอ.. ชม 12433 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_4CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วกนกวรรณ จันทะวงศ์ศรี.. ชม 12235 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_1MED1.html
ธุดงคสถานล้านนา เชิญชวนสตรีบวชอุบาสิกาแก้ว 5 แสนคน
  ธุดงคสถานล้านนา นำโดย พระอาจารย์บุญช่วย จันโทภาโส ประธานสงฆ์ และทีมงานพี่เลี้ยง พร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรธุดงคสถานล.. ชม 12197 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100331_1NEW3.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 4
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12342 ครั้ง (01 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_4CAS1_LEFT.html
หน่ออ่อนห้าแสนคน การทำความดีที่ต้องบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12445 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วรุ่งนภา คำบุญเรือง ชม 12245 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 3
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12390 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_3CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้ว แพทย์หญิงลำพู โกศัลวิทย์.. ชม 12279 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_2MED1.html
แม่แบบแห่งความดีเริ่มต้นที่หน่ออ่อนห้าแสนคน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12416 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_1UBK1.html
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 38
  วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ได้มีพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธ.. ชม 12197 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100329_1NEW1.html
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ สามารถป้องกันโรคหัวใจ
  ศาสตราจารย์ เจมส์ ทิมมอนส์ อาจารย์วิชาการออกกำลังทางชีววิทยา มหาวิทยาลัย เฮเรียต-วัตต์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าว.. ชม 12163 ครั้ง (29 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100327_1NEW2.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส
  เรื่องราวของสามี-ภรรยา ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยการอาศัยบุญเป็นที่พึ่ง.. ชม 12331 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_4CAS1_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...บุญบวชจากพระลูกชาย
  ผลบุญจากการบวช ช่วยบุพการีได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 12289 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_4CAS1_LEFT.html
สู้สุดใจพิชิตชัยห้าแสนคน
  การทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12163 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (ต่างประเทศ)
  ตอน รักแท้ใต้สไบแก้ว ชม 12194 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_2MED1.html
มอบอาหารตักบาตร วัดตันติการาม
  คณะกัลยาณมิตรจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย และพุทธบริษัทสี่ทั้งใน.. ชม 12185 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100326_1NEW2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วสุพรรณ์ษา ตะกรุดมูล.. ชม 12471 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_1MED1.html
เพชรบุรี ระยอง พร้อมปฏิบัติการ...ลุย
  บรรยากาศชวนบวชอุบาสิกาแก้ว ห้าแสนคน.. ชม 12247 ครั้ง (25 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100325_2UBK1.html
ลุยทำหน้าที่นำความสว่างสู่ทุกดวงใจ
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12258 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_2UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (ต่างประเทศ)
  ตอน Super Mom ยอดมารดาผู้พาครอบครัวไปหารักแท้.. ชม 12264 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_1MED1.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่นพี่ พร้อมลุยเต็มที่ให้ได้หนึ่งต่อสิบ
  บรรยากาศการทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน.. ชม 12351 ครั้ง (23 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100323_3UBK1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม คุณแม่ของโฮเวิร์ด 2
  จะช่วยให้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 12392 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_4CAS1.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่นพี่พร้อมทำหน้าที่แบบไม่มีเว้นวรรค
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12356 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_2UBK1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม วิบากกรรมฆ่าตัวตาย 2
  แม่ฆ่าตัวตายแล้วไปอยู่อุสสทนรก...มีทางช่วยได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 12351 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_5CAS1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน บุญลาภครั้งยิ่งใหญ่ ชม 12468 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_4DHM1.html
อุบาสิกาแก้วสว่างแล้วบนยอดดอย
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12414 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_1UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  กัลยาณมิตรนกเล็ก มีอาษา ชม 12168 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_1MED1.html
ร่วมถวายกองทุนผ้าไตรจีวร
  มี 4 กองทุน ดังนี้ กองทุนกิตติมศักดิ์ กองทุนกิตติมเสริม กองทุนกิตติมสุข กองทุนกิตติมใส.. ชม 12162 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100319_1SPA1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม วิบากกรรมฆ่าตัวตาย
  การฆ่าตัวตายแก้ปัญหาได้ จริงหรือ...ตายแล้วก็หมดเรื่อง จริงหรือไม่...ที่นี่ มีคำตอบ.. ชม 12481 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_4CASE_RIGHT.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน ย่ำไปถึงไหนสว่างไปถึงนั่น ชม 12563 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_3DHM1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ตายขณะปฏิบัติธรรม
  เรื่องราวกรณีศึกษาอานิสงส์แห่งบุญ จะมีผลต่อชีวิตหลังความตายอย่างไร.. ชม 12540 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_3CAS1_RIGHT.html
ผอ.เขตสว่างสร้างอุบาสิกาแก้ว
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12390 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_2UBK1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ