World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อาจารย์ พบ 5321 รายการ

   Tag :    อาจารย์    คุณยายอาจารย์

ทหารหญิงจักรพรรดิ...พร้อมเข้าประจำการ
  บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคน เริ่มการอบรมแล้ว เป็นนิมิตหมายอันดีว่า พระพุทธศาสนาจะก.. ชม 12888 ครั้ง (17 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101216-ทหารหญิงจักรพรรดิ-พร้อมเข้าประจำการ.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเกาลูน ได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อ.. ชม 12318 ครั้ง (17 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดภาวนาเกาลูน-จัดพิธีทอดผ้าป่า-12ธ.ค.53.html..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดปฏิบัติธรรมเมือง Worthing
  วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมือง Worthing.. ชม 12503 ครั้ง (17 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ปฏิบัติธรรมเมือง-Worthing.html
วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายไทเป ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน.. ชม 12291 ครั้ง (18 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายไทเป-จัดงานบุญ.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวาย.. ชม 12416 ครั้ง (18 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายซีแอตเติล-12ธ.ค.53.html..
พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน
  วันบุญใหญ่ของลูกพระธัมฯวัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันตั้งแต่.. ชม 12450 ครั้ง (15 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัด.html
บุญบูชาข้าวพระ wellington ประจำเดือน ธ.ค. 2553
  ช่วงเช้า เวลา 10.00น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า ปฏิบัติธรรมพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน สำหรับตัวแ.. ชม 12602 ครั้ง (15 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/บุญบูชาข้าวพระwellington.html
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมเมืองอัลกอย
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้าน.. ชม 12499 ครั้ง (16 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/จัดปฏิบัติธรรมเมืองอัลกอย.html..
V-Star ทำความสะอาดศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ววัดโนนฉิมทัศน์
  เด็กดี V-Star โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำความสะอาดบริเวณ.. ชม 12348 ครั้ง (16 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์อุบาสิกาแก้ววัดโนนฉิมทัศน์.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จัดงานบุญอาทิตย์ต้นเดือนด้วยพิธี.. ชม 12509 ครั้ง (13 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์-บูชาข้าวพระ-ธ.ค.53.html..
เปิดศูนย์ทุกอำเภอ สร้างผู้นำบุญใหม่ทุกตำบล
  การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกาที่จังหวัดสระบุรี ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนหนึ่งล้านคน โค.. ชม 13301 ครั้ง (14 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101213-โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-เปิดศูนย์ทุกอำเภอ-ส..
สุดยอดรางวัลคุณภาพ V-Star Quality award
  V-Star Quality Award รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก มอบให้แก่เด็กดีวีสตาร์ คุณครู และโรงเรีย.. ชม 13422 ครั้ง (11 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101210-วีสตาร์มองโกเลีย-V-Star-Quality-Award_RIGHT.html..
วัดกลางคลองสาม จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์
  กลุ่มกัลยาณมิตรจังหวัดปทุมธานี และเด็กดีวีสตาร์วัดกลางคลองสาม ได้จัดพิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์.. ชม 12461 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดกลางคลองสาม-พิธีทอดกฐิน.html..
วัดพุทธสตอกโฮล์ม จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพุทธสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพุทธสตอกโฮล์ม และพิธีบูชาข้าวพระ.. ชม 12342 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพุทธสตอกโฮล์ม-ทอดผ้าป่า.html..
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ และสัมนาเพื่อ.. ชม 12372 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายบาวาเรีย-ธ.ค.53.html..
วัดพระธรรมกายโทจิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโทจิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุน.. ชม 12323 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายโทจิหงิ-ธ.ค.53.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน.. ชม 12407 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดภาวนาเกาลูน-ข้าวพระ-ธ.ค.53.html..
วัดพระภาวนาเบอร์ลิน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมใจกันมาร่วมพิธีบูชา.. ชม 12330 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระภาวนาเบอร์ลิน-ธ.ค.53.html..
วีสตาร์มองโกเลีย แสงสว่างแห่งดินแดนเจงกิสข่าน
  โครงการเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก กำลังแผ่ขยายไปทั่วโลก ประเทศมองโกเลียก็เป็นอีกป.. ชม 14008 ครั้ง (10 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101209-วีสตาร์มองโกเลีย-แสงสว่างแห่งดินแดนเจงกิสข่าน_RIGH..
พระสัพพัญญุตญาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้บริสุทธิ์ หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอา.. ชม 13312 ครั้ง (08 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสัพพัญญุตญาณ.html
พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนวัดพระธรรมกาย คานากาว่า
  วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกาย คานากาว่าได้มาสั่งสมบุญโดยการเตรียมกาย.. ชม 12843 ครั้ง (08 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน.html..
นิทรรศการยาวที่สุดในโลก...สุดอลังการ
  การเตรียมงาน วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก V-Star Change the World วันที่ .. ชม 15536 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101208-นิทรรศการยาวที่สุดในโลก-สุดอลังการ_RIGHT.html..
ชพส. จัดอบรมการทำหน้าที่ V-Guide
  ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดอบรม.. ชม 12462 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ชพส.อบรมการทำหน้าที่-V-Guide.html..
จ.กาฬสินธุ์ เดินรณรงค์ชวนบวชอุบาสิกาแก้ว
  อุบาสิกาแก้วพร้อมด้วยผู้นำบุญจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเดินรณรงค์ชวนสตรีร่วมโครงการ.. ชม 12549 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/จ.กาฬสินธุ์-ชวนบวชอุบาสิกาแก้ว.html..
ลอยกระทงแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้มีบุญได้เดินทางมาร่วมงานบุญที่วัด งานครั้งนี้.. ชม 12838 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/ลอยกระทง-แคนาดา.html
จัดพิธีทอดผ้าบริวารกฐินวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ได้จัดพิธีทอดผ้าบริวารก.. ชม 12658 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/จัดพิธีทอดผ้าบริวารกฐิน.html..
วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเวสเทริ์น ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน.. ชม 12320 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น-ธ.ค.53.html..
สัมมนา Pre Genius Leader
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ Focus Academy จัดงานสัมมนา.. ชม 12522 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สัมมนา-Pre-Genius-Leader.html
ทำบุญวัดพระธรรมกายแฟร้งเฟริต
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กัลยาณมิตรเมือง Würzburg ประเทศเยอรมนี..อาจารย์จากวัดพระ ชม 12695 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายแฟร้งเฟริต.html..
พิธีถวายอุปกรณ์กันหนาววัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน
  ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น เร.. ชม 12652 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว.html..
อลังการ..นิทรรศการวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ มาร่วมกัน Change the World
  โครงการเด็กดีวีสตาร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม และคุณธรรม โดยใน.. ชม 16436 ครั้ง (17 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/V-Star-Change-The-World.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถนนวงตะวัน
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถนนวงตะวัน เพื่อ.. ชม 12627 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดผ้าป่าถนนวงตะวัน.html..
โรงเรียนตะวันชัยวิทยา จัดประชุมผู้ปกครอง
  โรงเรียนตะวันชัยวิทยา ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบถึงแนวทาง และ.. ชม 12692 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/โรงเรียนตะวันชัยวิทยาจัดประชุมผู้ปกครอง.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดภาวนาบอสตัน
  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วัดภาวนาบอสตัน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งนับเป็นป.. ชม 13284 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีทอดกฐินสามัคคี-วัดภาวนาบอสตัน.html..
มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพ จังหวัดชัยนาท
  มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมใจ จ.ชัยนาท จำนวนกว.. ชม 12555 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20101204-มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-ชัยนาท.html..
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน.. ชม 12384 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กฐินวัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรม.. ชม 12422 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายฟลอริดา-จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร.html..
พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ร.ร.แลมป์-เทค
  โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี จัดงานทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ณ วัดโทกหัวช้าง.. ชม 12435 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี-V-Star-ร.ร.แลมป์-เทค.html..
พิธีมอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาโคราช
  ชมรมสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในอุปถัมภ์พระราชภาวนาวิสุทธิ์ มอบสื่อการเรียนรู้วิชา.. ชม 12448 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีมอบสื่อพระพุทธศาสนาโคราช.html..
วัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม.. ชม 12352 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิร์ต.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว.. ชม 12309 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายซีแอตเติล-จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว.html..
มจธ.จัดพิธีจุดเทียนชัย ถวายธรรมราชา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ ธรรมรักษารวมใจ.. ชม 12608 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/มจธ.จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร.html..
บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน...ยกพื้นที่การศึกษา
  หลายโรงเรียนใน จ.อ่างทอง ได้ตอบรับโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นถ.. ชม 12765 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101202-บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-ยกพื้นที่การศึกษา.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเกาลูน ประเทศจีน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน.. ชม 12417 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดผ้าป่า-วัดภาวนาเกาลูน.html..
วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน
  วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน.. ชม 12493 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/แมนเชสเตอร์-ผ้าป่าบริวารกฐิน.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีถวายคิลานเภสัช
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช และพิธี.. ชม 12369 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายนางาโน่-จัดพิธีถวายคิลานเภสัช.html..
วัดพระธรรมกายดันนีดิน จัดปฏิบัติธรรม เมือง Queenstown
  วัดพระธรรมกายดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง Queenstown.. ชม 12589 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายดันนีดิน-จัดปฏิบัติธรรมเมืองQueenstown.html..
ร่วมปล่อยปลาไข่ ปลาดุก และนก-ประจำเดือน ธันวาคม
  ต้อนรับเดือนธันวาคม เดือนแห่งการปิดงบบุญประจำปี 2553 จึงขอเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่.. ชม 12827 ครั้ง (01 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ร่วมปล่อยปลาไข่-ปลาดุก-และนก.html..
มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสองพี่น้อง
  มูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประ.. ชม 12983 ครั้ง (01 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20101201-มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม-สุพรรณบุรี.html..
กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง Feldkirch
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรม.. ชม 12352 ครั้ง (01 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บ้านกัลยาณมิตรเมืองFeldkirch.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ