World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อาจารย์ พบ 5018 รายการ

   Tag :    อาจารย์    คุณยายอาจารย์

วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีทอดผ้าป่าขยายวิชชาธรรมกายไปทั่วประเทศญี่ปุ่น คร.. ชม 12411 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news3.html
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเกาลูน เมืองเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน.. ชม 12319 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news1.html
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างที่พักสงฆ์
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง ประเทศจีน จัดพิธีทอดผ้าป่าสร้างที่พักสงฆ์.. ชม 12317 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news2.html
วัดพระธรรมกายโตเกียว จัดพิธีทอดผ้าป่าซ่อมบำรุงวัด
  วัดพระธรรมกายโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และพิธีทอดผ้าป่าซ่อมบำรุงวั.. ชม 12457 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100811_news5.html
ศีลคือตัวคูณ บริสุทธิ์มากได้บุญมาก
  ศีล อุปมาเหมือนชันที่ใช้อุดรอยรั่วของภาชนะ สิ่งที่จะรองรับบุญนั้น คือ ใจ เมื่อศีลพร่องก็เห.. ชม 12916 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_4CAS1_LEFT.html
นางกวัก-ที่นี่มีคำตอบ
  อยากรู้เรื่องนางกวัก อ่านที่นี่..กุมารีทองเมื่อโตขึ้น กลายเป็นนางกวักหรือไม่?,เขาชอบนั่งท้.. ชม 13129 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Anawer_461213_01.html
อาจารย์วิทยาธร
  อาจารย์วิทยาธรได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีคนเอากุมารทองไปเลี้ยงเยอะๆ.. ชม 12814 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_461213_02.html
พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลัง
  พิธีอัญเชิญเครื่องรางของขลังต่างๆ ที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยออกจากบ้าน ที่ถูกต้องควรทำอย่างไร.. ชม 13765 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_461215_02.html
พิธีบรรพชาสามเณรและบวชอุบาสิกาแก้ว วัดดอนยายหอม
  วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชอุบาสิกาแก้วเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอ.. ชม 12684 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100810_news4.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา ภานุสิริโก
  เดี๋ยวนี้พอนั่งหลับตา กระผมก็จะเห็นองค์พระในดวงแก้ว อยู่ในกลางกายได้ทันที.. ชม 12750 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม กัลยาณมิตรในประเทศคองโก
  สมาธิเป็นของสากล ทุกคนทำได้ ไม่แบ่งเชื้อชาติและความเชื่อใด.. ชม 14176 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_3COG1.html
โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 2
  โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้เยาวชนใกล้ชิดกับพร.. ชม 13011 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100809_bua_patum.html
โครงการอบรมบรรพชาธรรมทายาท รุ่นที่ 4 วัดพระธรรมกายเบลเยียม
  โครงการอบรมบรรพชาธรรมทายาท รุ่นที่ 4 วัดพระธรรมกายเบลเยียมในครั้งนี้ ได้มีการไปนั่งสมาธิแล.. ชม 13465 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100809_Belgium.html
ข่าวการปลงผมของนาคธรรมทายาทโซโลมอน
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 น. นาคธรรมทายาทจากโซโลมอนทั้ง 3 ได้เข้าพิธีปลงผม ณ โ.. ชม 13079 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100809_Solomon_1.html
ความกตัญญูกตเวทีดีอย่างไร - หลวงพ่อตอบปัญหา
  ความกตัญญูทำให้ชีวิตคนเรามีความเจริญรุ่งเรืองจริงหรือไม่, ความกตัญญูจะก่อให้เกิดปัญญาได้อย.. ชม 14870 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode30.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระวิชัย สุพนฺธโก
  ลักษณะขององค์พระที่กระผมเห็นเหมือนพระพุทธรูปแก้วใส และยังมีพระแก้วในแบบเดียวกันเรียงเป็นแถ.. ชม 12850 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100809_1MED1.html
คองโก แอฟริกา สว่างแล้วด้วยอุบาสิกาแก้ว
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ประเทศคองโก.. ชม 14996 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100809_4SPE1_LEFT.html
พระพุทธคุณ ตอน พระผู้เสด็จไปดีแล้ว
  พระสุคต มาจากศัพท์บาลี คือ สุคโต แปลว่า เสด็จไปดี เสด็จไปงาม คือ พระองค์ทรงมีทางเสด็จที่ดี.. ชม 12690 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_พระผู้เสด็จไปดีแล้ว.html..
พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายมินเนโซต้า
  สาธุชนวัดพระธรรมกายมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ เพื่อถวายเป็นพุทธบ.. ชม 12554 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news1.html
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3
  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3 ได้ร่วมประชุมสงฆ์ทั้งจังหวัดลพบุรี ตามมติของมหาเถรสม.. ชม 12838 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news5.html
การสร้างบารมีของ กัลฯสุพัตรา ภูริปัญโญ ในพุทธันดรที่แล้ว
  บทสรุปของยอดนักสร้างบารมี ผู้จากโลกนี้ไปอย่างผู้ชนะ.. ชม 13326 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100807_2CAS1.html
กลับมาแล้ว ลูกที่เคยหายไปพร้อมอากาศ
  จดหมายจากพระธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา.. ชม 12628 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100807_3DHM1.html
พระพุทธคุณ ตอน ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง
  เราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวง รู้ธรรมทั้งปวง อันตัณหา และทิฏฐิไม่ฉาบทาแล้ว ในธรรม..อาจารย์ของเราไม่มี คนเช่นเรา ก็ไม่มี บุคคลเสมอเหมือนเราก็ไม่มี ในโลกกับ ทั้งเทวโลก เพ.. ชม 12650 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_ผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง.html..
พิธีบูชาข้าวพระ เดือนสิงหาคม วัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี
  วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 วัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี ได้จัดพิธีบุชาข้าวพระ พร้อมกับ.. ชม 14158 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100806_Milan1.html
วิบากกรรมชิงตัวประกัน
  บุพกรรมใดที่ทำให้เธอเป็นมะเร็งปอด และต้องมาเกิดเป็นผู้หญิง ที่นี่...มีคำตอบ.. ชม 13176 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100806_2CAS_RIGHT.html
พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นแรกจากโซโลมอน
  จากอดีตดินแดนมนุษย์กินคน แต่ด้วยความทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพุทธบุตร ณ วันนี้พระพ.. ชม 13063 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100806_1SPE1.html
สัมมนาวิถีพุทธ วิถีพราหมณ์ กับวิถีความเป็นไทย
  คณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่องวิถีพุทธ วิ.. ชม 12673 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100806_news5.html
บ.เค พี ธรรมสำเร็จ จัดปฏิบัติธรรม
  บริษัท เค พี ธรรมสำเร็จ จัดปฏิบัติธรรม เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและนำความรู้ที.. ชม 12651 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100806_news7.html
วัดพุทธมิลาน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  คณะกัลยาณมิตรวัดพุทธมิลาน ประเทศอิตาลี พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน.. ชม 12592 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news1.html
พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา หนึ่งในศูนย์อบรมในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป.. ชม 12685 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news5.html
โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา อบต. คลองสาม
  องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อถวา.. ชม 12543 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news10.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา มหาปุญฺโญ
  อีกหนึ่งคำยืนยันว่า ความสุขจาการนั่งสมาธิ เป็นความสุขที่หาความสุขใดๆมาเปรียบไม่ได้.. ชม 12772 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100805_2MED1.html
ขุนรบพระนิพพาน สุพัตรา ภูริปัญโญ
  วันนี้เป็นเรื่องราวของยอดขุนรบพระนิพพาน ที่เพิ่งจากไปเมื่อไม่นานนี้.. ชม 13599 ครั้ง (06 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100805_1CAS1_RIGHT.html
วัดพระภาวนาเบอร์ลิน จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ.. ชม 12409 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news2.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ร่วมปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานล้านนา
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่น 100,000 และรุ่น 500,000 ที่ผ่านการอบรม 2 โครงการที่ผ่านมา ได้ร่วม.. ชม 12503 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news8.html
พิธีตักบาตรและทอดผ้าป่าฉลองพระใหม่ ธุดงคสถานล้านนา
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีตักบาตรและทอดผ้าป่าฉลองพระใหม่ ในโครงการอุปสมบท.. ชม 12534 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news11.html
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
  ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี และพิธีมุทิตาฉลองพระบวชใหม่ในโครงการ.. ชม 12481 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news12.html
ปรโลกนิวส์...บวชได้ 7 วัน...มรณภาพ
  เราต้องรีบชิงบวชตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่ เพราะเราไม่ทราบเลยว่า มรณภัยจะมาถึงเราเมื่อไหร่ คว.. ชม 14045 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100804_1CAS1_RIGHT.html
มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค
  ภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา ปีนี้เป็นปีที่ 23 มีพระภิกษุสอบได้เปรียญทั้งหมด 43 รูป.. ชม 14119 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100353_DMC_MU_LEFT.html
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์เข้าพรรษา อ.โพธาราม
  สาธุชน อำเภอโพธาราม และอำเภอใกล้เคียง ในจังหวัดราชบุรี กว่า 1000 คนร่วมพิธีสวดมนต์ ปฏิบัต.. ชม 12444 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100803_news4.html
โครงการรวมใจชาวพุทธสวดมนต์ฯ ณ ร.ร.สีวลี 2
  ชมรมครอบครัวอบอุ่น ร่วมกับสาธุชนในจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการรวมใจชาวพุทธสวดมนต์เพื่อแผ่นดิ.. ชม 12609 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100803_news5.html
พระพุทธคุณไม่มีประมาณ
  ผู้ใดมีความศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ มีควา.. ชม 12623 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณไม่มีประมาณ.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระเจริญ ติกฺขปญฺโญ
  ผมเห็นโดมทองของมหาธรรมกายเจดีย์อยู่กลางท้องของผม…ต่อมาเจดีย์ก็ค่อยๆเลือนหายไป เหลือองค์พระ.. ชม 12897 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100803_1MED1.html
วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปี
  วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ได้จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชาและฉลองครบรอบ 1 ปี ของวัด.. ชม 12417 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100802_news1.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า.. ชม 12471 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100802_news4.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระไมยสิทธิ์ ธมฺมโชโต
  ผมเห็นองค์พระที่ศูนย์กลางกายได้ง่ายมาก ง่ายจนผมสงสัยและไม่แน่ใจว่า ที่ผมเห็นนั้น ผมทำถูกต้.. ชม 13108 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100802_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8
  ผมนั่งสมาธิแล้ว...สว่าง เหมือนมีพลังภายในทำให้ผมมีความสุขมาก อยากจะนั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆ.. ชม 13027 ครั้ง (01 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100731_2MED1.html
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ จัดงานบุญเข้าพรรษา
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ จัดงานบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา.. ชม 12391 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news1.html
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญเข้าพรรษา
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญเข้าพรรษา.. ชม 12410 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news6.html
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดพิธีบรรพชาสามเณร
  วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดพิธีบรรพชาสามเณรธรรมทายาท.. ชม 12534 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100730_news4.html


   ค้นหา บทความธรรมะ