World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : อาจารย์ พบ 4800 รายการ

   Tag :    อาจารย์    คุณยายอาจารย์

ผลการปฏิบัติธรรม พระมงคล มงฺคโล
  พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์.. ชม 12684 ครั้ง (13 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100512_4MED1.html
จดหมายจากอาจารย์ประไพ ถาดทอง
  โครงการบวชพระพี่เลี้ยงพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา.. ชม 12528 ครั้ง (13 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100512_1DHM1.html
การบวชพระและบวชอุบาสิกาแก้ว ทั่วไทย
  สองโครงการสว่าง เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.. ชม 12962 ครั้ง (12 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100511_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระสมศักดิ์ ยสคุโณ
  พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์.. ชม 12504 ครั้ง (12 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100511_2MED1.html
มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย DOU
  มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านพระพุทธศาสนา ทางไกลแห่งแรกของโลก.. ชม 13365 ครั้ง (12 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100511_1DOU2.html
โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูป เข้าพรรษา ทั่วไทย
  พระธรรมเทศนา โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธมฺมชโย).. ชม 12605 ครั้ง (11 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100510_2SPE1_RIGHT.html
ข่าวสว่างจาก World Peace Valley
  เรื่องปลื้มๆของคณะคุณครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้.. ชม 12983 ครั้ง (08 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100507_4MED1.html
จดหมายจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดครุนอก จังหวัดสมุทรปราการ
  พระครูปลัดสุพล กนฺตจารี ชม 13035 ครั้ง (08 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100507_3PRA1.html
จดหมาย จาก...พระภิกษุ ผู้เป็นต้นเรื่องของ “แก้วกลางดอย”
  พระศุภชัย คณสกฺโก (ศุภชัย พยุงจำปี).. ชม 13196 ครั้ง (07 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100506_3DHM_RIGHT.html
แสวงจุดร่วมสมานจุดต่างบนยอดดอย
  ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป.. ชม 12975 ครั้ง (04 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100503_3DHM1.html
ผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
  ธรรมทายาทหญิง อรจิตต์ แซ่เอี้ยว ชม 12652 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_4MED1.html
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน ณ ประเทศกัมพูชา
  ติดตามบรรยากาศการอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา.. ชม 12779 ครั้ง (01 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100430_2UBK1.html
สัญญาใจของหน่ออ่อน
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12610 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐนันท์ทิพย์ ตันประเสริฐ, อุบาสิกาแก้วสุชาดา นวลแป้น.. ชม 12507 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_2MED1.html
ข่าวบุญพิเศษ “กองทุนการศึกษาภาษาบาลี”
  โครงการถวายกองทุนการศึกษาภาษาบาลี-นักธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรวัดพระธรรมกาย และวัดสาขาทั่.. ชม 12441 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_1SPT1.html
ไม่ชวนบวชไม่ได้แล้ว
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนห้าแสนคน.. ชม 12441 ครั้ง (28 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100427_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุณิษา วงษ์วิทยา ชม 12445 ครั้ง (28 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100427_1MED1.html
ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป
  ตอน ผ้าเหลืองห่มดอย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่.. ชม 12848 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_1DHM1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสะอาด น้อยกลัด ชม 12421 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_2UBK1.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่โซโลมอน
  การอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่โซโลมอน อดีตดินแดนมนุษย์กินคน.. ชม 12466 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_1UBK1.html
แผ่นดินสะเทือนเดือนเมษา
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12342 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วชลอ บุญชื่น ชม 12353 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วปิยะพร ชูไทย ชม 12455 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 2
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 12678 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_3CAS1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วอรพันธุ์ ทองปกรณ์กุล.. ชม 12548 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_1MED1.html
ได้ดีเพราะมีผู้นำสร้างความดี
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12602 ครั้ง (11 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100410_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 12477 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_4CAS1.html
อัศจรรย์คุณของพระรัตนตรัย และอานุภาพแห่งศีลของอุบาสิกาแก้ว
  จดหมายจากอุบาสิกาแก้วสืบเนื่อง ดีใจ.. ชม 12756 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_1SPC1.html
โลกหยุดหมุน เมื่อวีรสตรีผู้ใจบุญ ชวนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12560 ครั้ง (08 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100408_2UBK.html
สุขอย่างนี้...พี่จึงบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12434 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 12600 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิต
  ชีวิตของเรา เราออกแบบเองด้วยการกระทำ อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา.. ชม 12554 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม จากแอฟริกาใต้
  จากผู้เข้าร่วมโครงการ The Middle Way ครั้งที่ 10.. ชม 12511 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_3MID1.html
มหาสารคามผนึกกำลัง...ปลื้มไปด้วยกัน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12476 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_1UBK1.html
พลังสตรีห้าแสนคนดี...ที่โลกรอคอย
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12402 ครั้ง (04 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100403_2UBK1.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เป็นประจำทุกเส.. ชม 12387 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100331_1NEW1.html
ปรโลกนิวส์...บุญที่ลูกทำ...ช่วยพ่อพ้นอบาย
  มาร่วมกันศึกษาเรื่องของบุญ...บทพิสูนจ์ว่า บุญค่อยช่วยเราอยู่เสมอ.. ชม 12749 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_4CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วกนกวรรณ จันทะวงศ์ศรี.. ชม 12344 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_1MED1.html
ธุดงคสถานล้านนา เชิญชวนสตรีบวชอุบาสิกาแก้ว 5 แสนคน
  ธุดงคสถานล้านนา นำโดย พระอาจารย์บุญช่วย จันโทภาโส ประธานสงฆ์ และทีมงานพี่เลี้ยง พร้อมทั้งคณะกัลยาณมิตรธุดงคสถานล.. ชม 12318 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100331_1NEW3.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 4
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12570 ครั้ง (01 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_4CAS1_LEFT.html
หน่ออ่อนห้าแสนคน การทำความดีที่ต้องบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12780 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วรุ่งนภา คำบุญเรือง ชม 12383 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 3
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12656 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_3CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้ว แพทย์หญิงลำพู โกศัลวิทย์.. ชม 12480 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_2MED1.html
แม่แบบแห่งความดีเริ่มต้นที่หน่ออ่อนห้าแสนคน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12669 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_1UBK1.html
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่ 38
  วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2553 ได้มีพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธ.. ชม 12326 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100329_1NEW1.html
ออกกำลังหนักช่วงสั้นๆ สามารถป้องกันโรคหัวใจ
  ศาสตราจารย์ เจมส์ ทิมมอนส์ อาจารย์วิชาการออกกำลังทางชีววิทยา มหาวิทยาลัย เฮเรียต-วัตต์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าว.. ชม 12241 ครั้ง (29 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100327_1NEW2.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส
  เรื่องราวของสามี-ภรรยา ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยการอาศัยบุญเป็นที่พึ่ง.. ชม 12553 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_4CAS1_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...บุญบวชจากพระลูกชาย
  ผลบุญจากการบวช ช่วยบุพการีได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 12517 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_4CAS1_LEFT.html
สู้สุดใจพิชิตชัยห้าแสนคน
  การทำหน้าที่ชวนบวชในโครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12245 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_3UBK1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ