World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4558 รายการ

   Tag :    บารมี

ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 129
  มโหสถบัณฑิตจึงตอบพราหมณ์เกวัฏว่า “ท่านเกวัฏ ข้าพเจ้าน่ะ...ยังคิดถึงท่านอยู่เสมอ แต่เพราะยั.. ชม 12610 ครั้ง (26 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita129.html
พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (12)
  บางวิชาที่กระผมเรียน กระผมรู้สึกซาบซึ้งมากจนกระทั่งน้ำตาไหลออกมา อย่างเช่น วิชาศ..บารมีในหลายๆชาติ ที่ต้องใช้ความอดทนมากๆ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในการสละชีวิตให้เป็นทาน เพ.. ชม 12834 ครั้ง (27 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Phra_Pechtripob.html
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย - มหาสมุทรแห่งคุณธรรม
  คนว่าง่ายมีความเคารพเชื่อฟัง และตั้งอยู่ในโอวาทของผู้มีคุณธรรม ย่อมจะได้รับการถ่ายทอดคุณงา.. ชม 13248 ครั้ง (25 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-36.html
หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญด้วยทองคำ
   ชม 13637 ครั้ง (24 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Casting_Golden_Statue_th.html
รถไฟเฉี่ยว ตกสะพาน จมน้ำ...รอดได้
  และทันใดนั้นเอง...เราก็ได้ยินเสียงหวูดรถไฟดังไล่มา เราจึงรีบพากันหลบเข้าไปตรงจุดพักคนข้างร.. ชม 12860 ครั้ง (25 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Luangpu_by_Nattawan.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 128
  จากตอนที่แล้ว สนามธรรมยุทธ์ที่เป็นปริมณฑลกว้างขวาง บัดนี้กลับดูคับแคบลงถนัดใจ ทั้งพระราชาแ.. ชม 12536 ครั้ง (22 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita128.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติและเมตตาพาสู่ดุสิตบุรี
  พระราชาเห็นพระนางแสดงความรักต่อพระกุมารมากถึงเพียงนั้น ก็ยิ่งอิจฉา และโกรธเคืองยิ่งขึ้น จึ.. ชม 12544 ครั้ง (22 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-35.html
บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (11)
  เมื่อได้เรียน DOU แล้ว ก็ติดใจรู้สึกว่ายิ่งเรียนยิ่งมีความสุขมากๆเลยค่ะ เพราะเป็นเหมือนได้.. ชม 12540 ครั้ง (25 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Siriporn.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติธรรมชำนะกิเลส
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน ๕ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใจของค.. ชม 13260 ครั้ง (20 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-34.html
ทศชาติชาดก เรื่อง มโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 127
  ชาวเมืองมิถิลานครต่างก็มายืนอำนวยอวยชัย ส่งขบวนของมโหสถบัณฑิตตลอดทางตั้งแต่ประตูราชวังจนถึ.. ชม 12528 ครั้ง (18 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita127.html
พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (10)
  ในการเรียน DOU ของกระผม กระผมต้องใช้ความเพียรมากกว่าคนอื่นๆ เพราะจอตาของกระผมเสีย ไม่มีทาง.. ชม 12950 ครั้ง (21 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Phra_Chakkrit.html
ไม่รู้ว่าใครหลอกใคร
  ผู้ชายเสน่ห์แรง...เขาเป็นชายเจ้าชู้ เปลี่ยนแฟนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้า และเพราะเหตุของความเจ้.. ชม 12648 ครั้ง (17 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-09-16.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ขันติธรรมอยู่ที่ไหน
  พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสรรเสริญขันติธรรมว่าเป็นเลิศ เป็นหลักเป็นประธานที่ทำให้เกิ..บารมีจึงเป็น ชม 12910 ครั้ง (18 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-33.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 126
  จากตอนที่แล้ว พราหมณ์เกวัฏได้กราบทูลอุบายของตนแด่พระเจ้าจุลนีว่า “ขอเดชะ เลศที่จะกระทำนี้เ.. ชม 12595 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita126.html
เล่าเรื่อง พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ (5)
  ผมเห็นหลวงพ่อ...ท่านรับแขก โดยช่วงเย็นจะมีญาติโยมไปพบท่าน หลังจากหลวงพ่อ...ท่านทำวัตรแล้ว .. ชม 12737 ครั้ง (13 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Phra_Meateeratanodom_5.html
บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (9)
  หลังจากลงทะเบียนเรียนในปี พ.ศ.2547 ลูกก็จะอ่านหนังสืออย่างละเอียดแบบต่างคนต่างอ่าน แล้วมาพ.. ชม 12707 ครั้ง (13 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Jutatiti.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ผู้มีขันติธรรมเป็นเลิศ
  ดูก่อน...ภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทนมี ๕ประการ คือ ผู้อดทนย่อมเป็นที่รัก เป็นที่ชอบใ.. ชม 14235 ครั้ง (11 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-32.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 125
  พระเจ้าจุลนีสดับคำทูลนั้นแล้ว ก็ตรัสด้วยความกังวลพระหฤทัยว่า “ก็ เราจะทำอย่างไรได้เล่า ท่า.. ชม 12523 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita125.html
พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (8)
  มีญาติโยมถามกระผมว่า เรียน DOU ยากไหม กระผมขอตอบได้เลยครับว่า ไม่ยาก เพราะกระผมเป็นเจ้าอาว.. ชม 12902 ครั้ง (13 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Phra_Kanok.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - อดใจเมื่อมีอุปสรรค
  พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้พวกเรามีใจ หนักแน่นมั่นคงเหมือนกับแผ่นดิน แผ่นดินที่แม้จะมีใครเอาส.. ชม 13000 ครั้ง (08 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-31.html
รักบังตา
  แม้ว่า สามีของเธอจะมีอาการทางประสาท แต่เธอก็ไม่รังเกียจ และถึงแม้พ่อแม่ของเธอจะคัดค้าน เพร.. ชม 12795 ครั้ง (10 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-09-09.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 124
  พราหมณ์เกวัฏนั้น เมื่อไม่อาจทนฟังถ้อยคำเหล่านั้นได้ จึงรีบกราบทูลท้าวเธอด้วยน้ำเสียงอย่างห.. ชม 12522 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita124.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - มองโลกในแง่ดี
  การสร้างบารมีในสภาวะปัจจุบันนี้ เราต้องคบค้าสมาคมกับบุคคลต่างๆ มากมาย ซึ่งต่างจิตต่างใจ ต่างอ.. ชม 12889 ครั้ง (02 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-30.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 123
  มโหสถสั่งการให้ทหารระดมกำลังช่วยกันโกยเลนขึ้นไปถมบนกำแพง แล้วให้หว่านข้าวเปลือกลงในที่นั้น.. ชม 12632 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita123.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - อดทนให้ถึงที่สุด
  พระกุมารทรงระลึกชาติหนหลัง ก็รู้ว่าก่อนที่ตนจะมาเกิดในพระราชฐานนี้ ได้จุติมาจากเทวโลก และท.. ชม 12865 ครั้ง (02 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-29.html
อานุภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ
  ทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในบ้านแท้ๆ โจรยังเอาไปไม่ได้ ซึ่งในตอนเกิดเหตุนั้น ขนาดยังไม่ได้หล่อร.. ชม 13287 ครั้ง (05 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thhailand_Angkana.html
อีย้ายายะ เอวเธอหายไป
  จากชีวิตครอบครัวที่ล้มเหลวในครั้งแรก ทำให้เขาได้มาพบกับภรรยาคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้.. ชม 12613 ครั้ง (03 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-09-03.html
บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (3)
  ตอนแรกๆที่กระผมลงเรียน ก็คิดว่าเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนก็คงเหมือนในมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่พอเรี.. ชม 13267 ครั้ง (05 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/DOU_Phra_Somnuk.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 122
  เมื่อมโหสถบัณฑิตทราบอุบายนั้นแล้ว ก็รำพึงว่า “เห็น ทีว่าพระเจ้าจุลนีคงจะไม่รู้จักเรา เอาเถ.. ชม 12652 ครั้ง (29 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita122.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - ชนะโทสะ ด้วยอโทสะ
  เมื่อธรรมเทพบุตร เห็นอธรรมเทพบุตรไม่ให้หนทางแน่แล้ว จึงกล่าวว่า ถ้า หากท่านเป็นผู้กระหายใ.. ชม 12713 ครั้ง (31 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-28.html
ตักบาตรพระ สุรินทร์, แพร่
  เมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว ก็บอกได้คำเดียวเลยว่า “ปลื้ม” เพราะมีงานตักบาตรเกิดขึ้นที่ไหน ก็จะมี.. ชม 13293 ครั้ง (02 ธ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Takbart_Surin_Prea.html
มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน - อดทนอย่างมีเป้าหมาย
  เรายอมให้ลิงเบียดเบียนเรา ดีกว่าเราไปเบียดเบียนลิงตัวนี้ ถึงอย่างไรเราก็ไม่ทำปาณาติบาต เพี.. ชม 12771 ครั้ง (25 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-27.html
วัดไม่ใช่บาร์...ศาลาไม่ใช่บ่อน
  จนกระทั่งปัจจุบัน กระผมได้มาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด กระผมจึงใช้วิธีประชุมปรึกษาหารือ ขอประ.. ชม 12849 ครั้ง (01 ก.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Phiichit_Precha.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 121
  พวกทหารของมิถิลานครยังร้องตะโกนด่าว่า ข่มขู่ทหารของปัญจาลนคร และพูดยั่วให้โกรธว่า “เฮ้ย พว.. ชม 12623 ครั้ง (27 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita121.html
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล - นางยักษิณี ผู้ใคร่ในธรรม
  นางยักษิณีตนหนึ่ง ได้อุ้มอุตราผู้เป็นธิดา และจูงปุนัพพสุผู้เป็นลูกชายแสวงหาอาหารริมกำแพง แ.. ชม 12611 ครั้ง (25 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-26.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 120
  การบำรุงขวัญชาวเมืองของมโหสถบัณฑิต สำเร็จผลอย่างงดงาม ความหวาดหวั่นครั่นคร้ามของชาวเมืองก็.. ชม 12792 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita120.html
ผลลัพธ์ที่ได้จากสมาธิ
  การนั่งสมาธิ นอกจากจะทำให้ลูกหน้าตา ผิวพรรณผ่องใส หลับง่าย ฝันดี ไม่ปวดหัว ไม่เบื่ออาหาร ย.. ชม 12479 ครั้ง (26 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Wattana_Sukserm.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 119
  ในการทำศึกสงครามนั้น มโหสถบัณฑิตตระหนักดีว่า สิ่งสำคัญในการสู้ศึก อยู่ที่ขวัญและกำลังใจ เ.. ชม 12625 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita119.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 118
  ฝ่ายอาจารย์ทั้ง ๔ คืออาจารย์เสนกะ อาจารย์ปุกกุสะ อาจารย์กามินทะ และอาจารย์เทวินทะ เมื่อได้.. ชม 12681 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita118.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 117
  ทันใดนั้น พระเจ้าจุลนีจึงทรงประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสมาคมว่า“มา เถิดท่านทั้งหลาย บัดนี้ถึงเ.. ชม 12652 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita117.html
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล - บุญต้อนรับผู้ทำความดี
  อุบาสกซึ่งเป็นผู้เคารพในธรรม เมื่อกำลังฟังธรรมอยู่ ก็ไม่อยากให้การฟังธรรมหยุดชะงักไป จึงได.. ชม 12819 ครั้ง (13 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-22.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 116
  ครั้นแล้วสหายของมโหสถก็รีบดำเนินการตามอุบาย พากันเปล่งเสียงโห่ร้องก้องสนั่น แล้วทุบต่อยไหส.. ชม 12576 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita116.html
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล - มาฟังธรรมกันเถิด
  ความรู้ที่เกิดจากการฟังธรรมของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจาก.. ชม 12662 ครั้ง (13 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-21.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 115
  มโหสถบัณฑิตจึงได้เรียกเหล่าทหารผู้เป็นสหายบริวารที่เป็นสหชาติทันที แล้วแจ้งแผนการที่จะทำลา.. ชม 12610 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita115.html
โอ้...สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ
  ตัวลูกยังได้แนะนำให้คุณแม่ซึ่งอยู่ที่เมืองไทย ทำบุญ ถือศีล นั่งสมาธิ และดู DMC ซึ่งคุณแม่ข.. ชม 12628 ครั้ง (20 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Germany_Rattanaporn.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 114
  ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับข่าวจากทูตทหารเหล่านั้น จึงส่งข่าวตอบไปว่า “ขอ ท่านทั้งหลายอย่าไ.. ชม 12678 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita114.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - พญากวางทอง (๒)
  พญากวางทองกล่าวว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ธรรมดามนุษย์ ปากพูดไปอย่างหนึ่ง การกระทำก็อีกอย่างหนึ.. ชม 12762 ครั้ง (07 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-18.html
วันที่รอคอย
  ถึงแม้คุณพ่อบ้านจะทราบว่า ตนเองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมงานบวชของลูกๆ ก็ยังทำใจกับการโกนหัวของ.. ชม 12971 ครั้ง (09 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/USA_Anchalee.html
แก้วตาดวงใจ
  เธอเป็นชาวลาวในออสเตรเลีย...ตลอดมาเธอมีความรู้สึกว่า บางสิ่งได้ขาดหายไป จนเมื่อเธอได้มาปฏิ.. ชม 12611 ครั้ง (06 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-08-05.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 113
  เมื่อพราหมณ์เกวัฏกราบทูลแผนการจบลง สุวโปดกมาถูระก็บินรี่ออกจากที่ซ่อน โผลงจับกิ่งสาละที่อย.. ชม 12622 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita113.html


   ค้นหา บทความธรรมะ