World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 5081 รายการ

   Tag :    บารมี

ชัยชนะครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2 ชนะพญามาร)
  เราแสวงหานายช่างผู้กระทำเรือน เมื่อไม่ประสบ จึงได้ท่องเที่ยวไปในสงสารมิใช่น้อย การเกิดบ่อย.. ชม 17324 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%201_(ตอนที่%202%20ชนะพญามาร).html..
ศาสดาเอกของโลก (2)
  ชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชนเหล่านั้นชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ก็วิบากอันเลิศย่อม.. ชม 13244 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(2).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญ..บารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด ด้วยอำนาจแห่งการนอบน้อมนั้น ขอ.. ชม 13897 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
ศาสดาเอกของโลก (4)
  สติของชนเหล่าใดไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นชื่อว่าเป็น.. ชม 13877 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(4).html
ศาสดาเอกของโลก (1)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เลิศเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป.. ชม 13639 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(1).html
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเปรียญธรรม 6 ประโยค
  สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา.. ชม 14099 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100527_1MED1.html
พิธีลอยโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 3 ณ ประเทศมองโกเลีย
  สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสำคัญในครั้งนี้ได้ทาง www.dmc.tv.. ชม 13724 ครั้ง (27 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100526_2SPE1.html
วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
   ชม 16357 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/20100528_1spd1.html
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรธนา ผิวก่ำ
  สามเณรเปรียญธรรม 7 ประโยค เตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา.. ชม 13167 ครั้ง (25 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100524_1NOV1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
  พระจักรพันธ์ อินฺทจกฺโก ชม 13389 ครั้ง (23 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100522_1MED1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 4
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้าง..บารมี ชม 13802 ครั้ง (22 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100521_1CAS1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 3
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้าง..บารมี ชม 15346 ครั้ง (21 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100520_2CAS1.html
ทหารกองพลสถาปนาพร้อมลุย 24 น.
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสม.. ชม 13831 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_1DHM1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 2
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้าง..บารมี ชม 13729 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_2CAS1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 1
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้าง..บารมี ชม 14161 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100518_4CAS1.html
พิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 60
  ขอเชิญร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายสังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 59.. ชม 13854 ครั้ง (17 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/20100522_266-wad-Songkla60th.html
จดหมายจากบัณฑิต DOU
  มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านพระพุทธศาสนาทางไกลแห่งแรกของโลก.. ชม 14299 ครั้ง (18 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100517_4DOU1.html
จดหมายจากว่าที่บัณฑิต DOU...กัลยาณมิตรสวาท ปรีอารมณ์
  "...วันแห่งความสำเร็จที่แม่ค้าขายข้าวแกงอย่างลูก ก็สามารถคว้าปริญญา พุทธศาสตร์บัณฑิตของดีโ.. ชม 13999 ครั้ง (17 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100515_2DOU1.html
บุญใหญ่ขนาดนี้...เทวดาขอมีส่วนด้วย
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนสมัยพุทธกา.. ชม 14293 ครั้ง (15 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100514_1SPE1.html
จดหมายจากพระบัณฑิต DOU
  มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านพระพุทธศาสนาทางไกลแห่งแรกของโลก.. ชม 14484 ครั้ง (14 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100513_1DOU1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระมงคล มงฺคโล
  พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์.. ชม 14641 ครั้ง (13 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100512_4MED1.html
จดหมายจากอาจารย์ประไพ ถาดทอง
  โครงการบวชพระพี่เลี้ยงพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา.. ชม 13733 ครั้ง (13 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100512_1DHM1.html
การบวชพระและบวชอุบาสิกาแก้ว ทั่วไทย
  สองโครงการสว่าง เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.. ชม 15188 ครั้ง (12 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100511_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระสมศักดิ์ ยสคุโณ
  พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์.. ชม 13551 ครั้ง (12 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100511_2MED1.html
มิวสิควีดีโอ “อนาถปิณฑิกเศรษฐี”
  ตัวอย่างการสร้างบารมีของผู้มีบุญในกาลก่อน ชม 14053 ครั้ง (09 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100508_5SPE1_LEFT.html
จดหมายจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดครุนอก จังหวัดสมุทรปราการ
  พระครูปลัดสุพล กนฺตจารี ชม 16045 ครั้ง (08 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100507_3PRA1.html
ปรโลกนิวส์...วันปิดงบดุลชีวิตคิดบัญชีบุญ ตอนที่ 2
  ตัวอย่างชีวิตของยอดนักสร้าง..บารมี ผู้อุทิศตนรับใช้งานพระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต.. ชม 15598 ครั้ง (07 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100506_4CAS1.html
ของจริง...ต้องคู่กับคนจริง
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 13840 ครั้ง (05 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100504_1UBK1.html
บูชาข้าวพระจนเข้าถึงพระในตัว
  ผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิง.. ชม 13592 ครั้ง (04 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100503_1MED1.html
หน่ออ่อนคลื่นลูกใหม่แห่งการสร้างความดี
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 14078 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_3UBK1.html
Case Study บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม ตอนที่ 2
  ทำไม ต้องมาเป็นนักมวยหญิง ทำไมชอบศิลปะการต่อสู้ ทั้งๆที่เป็นสาวสวย ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 15740 ครั้ง (01 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100430_3CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสมศรี เชิดผล ชม 13528 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐนันท์ทิพย์ ตันประเสริฐ, อุบาสิกาแก้วสุชาดา นวลแป้น.. ชม 13531 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุณิษา วงษ์วิทยา ชม 13572 ครั้ง (28 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100427_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...วันปิดงบดุลชีวิต คิดบัญชีบุญ
  ตัวอย่างชีวิตของยอดนักสร้าง..บารมี ผู้อุทิศตนรับใช้งานพระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต.. ชม 14088 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_5CAS1.html
ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป
  ตอน ผ้าเหลืองห่มดอย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่.. ชม 15173 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_1DHM1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนี้เป็นที่พึ่ง
  “บุญ” มีผลต่อชีวิตหลังความตายหรือไม่อย่างไร.. ชม 13654 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_3CAS1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วชลอ บุญชื่น ชม 13194 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 3
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 13950 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_2CAS.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 2
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 14368 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_3CAS1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 13483 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_4CAS1.html
เปลี่ยนทุกอนุวินาทีเป็นบารมีโดยการชวนคนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 13758 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วทัสมา บุญบำรุง ชม 13006 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...วันพิพากษา
  วันสุดท้ายของชีวิต คือ วันตัดสินการกระทำทั้งชีวิตของเรา ทำดีเป็นนิจไปสุคติ ทำชั่วเป็นปกติไ.. ชม 14399 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_3CAS1_RIGHT.html
สุขอย่างนี้...พี่จึงบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 13136 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 13758 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิต
  ชีวิตของเรา เราออกแบบเองด้วยการกระทำ อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา.. ชม 13515 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม จากแอฟริกาใต้
  จากผู้เข้าร่วมโครงการ The Middle Way ครั้งที่ 10.. ชม 13604 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_3MID1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐิติรัตน์ คงกะเรียน.. ชม 13004 ครั้ง (04 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100403_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญที่ลูกทำ...ช่วยพ่อพ้นอบาย
  มาร่วมกันศึกษาเรื่องของบุญ...บทพิสูนจ์ว่า บุญค่อยช่วยเราอยู่เสมอ.. ชม 14410 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_4CAS1_RIGHT.html


   ค้นหา บทความธรรมะ