World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 5053 รายการ

   Tag :    บารมี

บูชาข้าวพระจนเข้าถึงพระในตัว
  ผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิง.. ชม 13538 ครั้ง (04 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100503_1MED1.html
หน่ออ่อนคลื่นลูกใหม่แห่งการสร้างความดี
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 14037 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_3UBK1.html
Case Study บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม ตอนที่ 2
  ทำไม ต้องมาเป็นนักมวยหญิง ทำไมชอบศิลปะการต่อสู้ ทั้งๆที่เป็นสาวสวย ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 15630 ครั้ง (01 พ.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100430_3CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสมศรี เชิดผล ชม 13483 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐนันท์ทิพย์ ตันประเสริฐ, อุบาสิกาแก้วสุชาดา นวลแป้น.. ชม 13489 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุณิษา วงษ์วิทยา ชม 13513 ครั้ง (28 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100427_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...วันปิดงบดุลชีวิต คิดบัญชีบุญ
  ตัวอย่างชีวิตของยอดนักสร้าง..บารมี ผู้อุทิศตนรับใช้งานพระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต.. ชม 14010 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_5CAS1.html
ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป
  ตอน ผ้าเหลืองห่มดอย ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่.. ชม 15112 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_1DHM1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนี้เป็นที่พึ่ง
  “บุญ” มีผลต่อชีวิตหลังความตายหรือไม่อย่างไร.. ชม 13593 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_3CAS1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วชลอ บุญชื่น ชม 13169 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 3
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 13902 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_2CAS.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 2
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 14313 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_3CAS1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 13444 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_4CAS1.html
เปลี่ยนทุกอนุวินาทีเป็นบารมีโดยการชวนคนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 13698 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วทัสมา บุญบำรุง ชม 12968 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...วันพิพากษา
  วันสุดท้ายของชีวิต คือ วันตัดสินการกระทำทั้งชีวิตของเรา ทำดีเป็นนิจไปสุคติ ทำชั่วเป็นปกติไ.. ชม 14348 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_3CAS1_RIGHT.html
สุขอย่างนี้...พี่จึงบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 13100 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 13689 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิต
  ชีวิตของเรา เราออกแบบเองด้วยการกระทำ อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา.. ชม 13474 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม จากแอฟริกาใต้
  จากผู้เข้าร่วมโครงการ The Middle Way ครั้งที่ 10.. ชม 13531 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_3MID1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐิติรัตน์ คงกะเรียน.. ชม 12975 ครั้ง (04 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100403_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญที่ลูกทำ...ช่วยพ่อพ้นอบาย
  มาร่วมกันศึกษาเรื่องของบุญ...บทพิสูนจ์ว่า บุญค่อยช่วยเราอยู่เสมอ.. ชม 14302 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_4CAS1_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 4
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 13614 ครั้ง (01 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วรุ่งนภา คำบุญเรือง ชม 13163 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 3
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 13877 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_3CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้ว แพทย์หญิงลำพู โกศัลวิทย์.. ชม 13846 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_2MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 2
  ศีกษาความจริงของชีวิตจากปรโลกนิวส์.. ชม 14390 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100330_4CAS1_LEFT.html
สามชุก ศรีประจันต์ ทุ่มสุดหัวใจทำหน้าที่แบบทูอินวัน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน.. ชม 13335 ครั้ง (29 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_2UBK1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส
  เรื่องราวของสามี-ภรรยา ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยการอาศัยบุญเป็นที่พึ่ง.. ชม 13845 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_4CAS1_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...บุญบวชจากพระลูกชาย
  ผลบุญจากการบวช ช่วยบุพการีได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 13610 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (ต่างประเทศ)
  ตอน รักแท้ใต้สไบแก้ว ชม 12881 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_2MED1.html
ปรโลกนิวส์...ยามเมื่อบุญส่งผล
  คนเราเมื่อตายไปแล้ว บุญและบาปเท่านั้น ที่เราจะเอาติดตัวไปได้.. ชม 13999 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_3CAS1_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป 3
  ตายแล้ว ไปอยู่กันคนละภพภูมิ เมื่อมาเจอกันจะจำกันได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 14123 ครั้ง (25 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100325_3CAS1_LEFT.html
ปรโลกนิวส์...ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป 2
  ผลแห่งบุญที่ลูกทำอย่างสุดกำลัง ถูกเนื้อนาบุญ และถูกหลักวิชชา ช่วยบุพการีได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 15014 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_3CAS1_RIGHT.html
ลุยทำหน้าที่นำความสว่างสู่ทุกดวงใจ
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 13253 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_2UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (ต่างประเทศ)
  ตอน Super Mom ยอดมารดาผู้พาครอบครัวไปหารักแท้.. ชม 13223 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป
  ตายแล้วไปไหน...คำถามที่ใครๆก็อยากรู้คำตอบ.. ชม 14020 ครั้ง (23 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100323_5CAS2_RIGHT.html
ปรโลกนิวส์...จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย
  ตายแล้วไปไหน...คำถามที่ใครๆก็อยากรู้.. ชม 13520 ครั้ง (23 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100323_5CAS1_LEFT.html
ทุกย่างก้าวคือแสงสว่างของชาวโลก
  บรรยากาศการเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท กองพันแสนรูป.. ชม 13287 ครั้ง (23 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100323_4DHM1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  กัลยาณมิตรพรทิพย์ พันธุ์นนท์ ชม 13293 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_1MED2.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม คุณแม่ของโฮเวิร์ด
  บทพิสูจน์ ความจริงของชีวิตว่า สวรค์ นรก เป็นของกลาง.. ชม 14384 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_5CAS2_LEFT.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม วิบากกรรมฆ่าตัวตาย
  การฆ่าตัวตายแก้ปัญหาได้ จริงหรือ...ตายแล้วก็หมดเรื่อง จริงหรือไม่...ที่นี่ มีคำตอบ.. ชม 14862 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_4CASE_RIGHT.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน ย่ำไปถึงไหนสว่างไปถึงนั่น ชม 15182 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_3DHM1.html
โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  ถึงยุคสว่างพร้อมกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน.. ชม 14906 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_2UBK1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ตายขณะปฏิบัติธรรม
  เรื่องราวกรณีศึกษาอานิสงส์แห่งบุญ จะมีผลต่อชีวิตหลังความตายอย่างไร.. ชม 14424 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_3CAS1_RIGHT.html
ผอ.เขตสว่างสร้างอุบาสิกาแก้ว
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 14274 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วศิกิต อุดมคุณากร ชม 13114 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_1MED1.html
CaseStudy ตายขณะปฏิบัติธรรม
  เสียชีวิตขณะปฏิบัติธรรม...ปรโลกจะเป็นอย่างไร อานิสงส์แห่งบุญจะเป็นอย่างไร.. ชม 13621 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100317_5CAS2_LEFT.html
CaseStudy ผลบุญจากการบวชพระรุ่นแสนรูป 2
  ผลแห่งบุญจากการบวชมีมากมายแค่ไหน...หาคำตอบได้...ที่นี่.. ชม 13079 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100317_5CAS1.html
CaseStudy ผลบุญจากการบวชพระรุ่นแสนรูป
  ผลแห่งบุญจากการบวชมีมากมายแค่ไหน...หาคำตอบได้...ที่นี่.. ชม 13874 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_3CAS1_RIGHT.html


   ค้นหา บทความธรรมะ