World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4415 รายการ

   Tag :    บารมี

ถึงเธอจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง ฉันก็ยังเหมือนเดิม
  หญิงชาวลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเป็นคนมีนิสัยแปลก กล่าวคือ เมื่อมีสามีแล้ว พออยู่ด้วยกัน.. ชม 12282 ครั้ง (26 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-25.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 43
  เมื่อได้ชี้แจงที่มาที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์เสนกะจึงออกคำสั่งให้เริ่มงานขุดลอกสระโ.. ชม 12226 ครั้ง (27 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita043.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
  บางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง คิด ว่าบุญบาปไม่มี เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จึงไม่เชื่อเรื่อ.. ชม 12324 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-40.html
ชีวิตมีแต่กำไรทุกอนุวินาที
  อย่างในวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ ครั้งที่มีการสร้างหอฉันถวาย ตอนท่านละสังขารไปแล้ว ก.. ชม 12242 ครั้ง (24 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Thanu.html
เกือบไป
  ชายคนหนึ่ง ไม่ค่อยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่เชื่อเรื่องบุญ-บาป มีภรรยาสองคน เมื่อภรรยา.. ชม 12332 ครั้ง (22 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-21.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ให้ทานอย่างสัตบุรุษ
  ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว ผลนั้นจะอำนวยให้ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผู้มี.. ชม 12328 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-39.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 42
  ครั้นท้าวเธอได้สดับดังนั้น ก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสเปรมปรีด์ เพราะธรรมดาแก้วมณีนั้น ชื่อ.. ชม 12266 ครั้ง (26 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita042.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - มหาทาน คือ เสบียงสู่ความหลุดพ้น
  วันหนึ่งพระเจ้าเภรุวมหาราชทอดพระเนตรโรงทานของพระองค์ ทรงดำริว่า ปฏิคาหก ผู้รับทานของเรานี้.. ชม 12379 ครั้ง (10 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-37.html
ให้เธอได้อบอุ่น ตื่นกลางวิมาน
  เรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่ง ที่ป่วยด้วยโรคร้ายตั้งแต่เยาว์วัย ตอนแรกที่คุณพ่อของเ..บารมีกับหมู่คณะ...เด็กน้อยผู้น่าสงสาร เมื่อมาวัดแล้ว ก็ได้สร้างบุญสร้าง.. ชม 12257 ครั้ง (17 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-16.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ผลแห่งการถวายดอกปทุม
  ครั้งหนึ่ง พระกาฬุทายีเถระได้สร้างบุญพิเศษที่ทำให้เกิดมหาปีติไม่เสื่อมคลาย คือ วันหนึ่งพระ.. ชม 12359 ครั้ง (08 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-36.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 41
  มาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจนึกแคลงใจว่า ธรรมดาพระโพธิสัตว์ย่อมจะรู้อุปการะคุณของบิดามารดา มีคว.. ชม 12506 ครั้ง (26 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita041.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เลิกตระหนี่ตลอดไป (๒)
  แม้เป็นเศรษฐีแล้ว ยังต้องให้ทาน จะได้รวยข้ามชาติ ไม่ ใช่เกิดมาเสวยสมบัติอย่างเดียว ส่วนท่า.. ชม 12263 ครั้ง (08 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-35.html
วิธีทำองค์พระให้ใสๆ
  พระเดชพระคุณหลวงพ่อ เป็นบุคคลที่สุดยอดมากๆเป็น Super Hero และเป็น Super Monk ของลูกเณร ลูก.. ชม 12263 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Novice_Rangsiman.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เลิกตระหนี่ตลอดไป (๑)
  บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ถ้ามีบุญน้อย อุปสรรคก็มาก ถ้ามีบุญ..บารมีเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง คือ ที่สุดแห่งทุกข์ ที่สุดแห่งธรรม.. ชม 12309 ครั้ง (08 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-34.html
หมวดศัพท์ปฏิบัติธรรม
   ชม 13266 ครั้ง (09 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/Specific_Word/meditation.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - การให้ที่มีผลมาก (๒)
  "ดูก่อนคฤหบดี เวลามพราหมณ์ ก็คือเราตถาคตนี่แหละ เราแม้เมื่อให้ทานมากมายเห็นปานนั้น ก็ไม่ได.. ชม 12278 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-32.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 40
  ครั้นทรงสดับว่าลามหัศจรรย์ ท้าวเธอก็ยิ่งทรงฉงนพระทัย จึงตรัสถามว่า “เหตุใด เธอถึงเรียกว่าล.. ชม 12399 ครั้ง (26 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita040.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - การให้ที่มีผลมาก (๑)
  การทำบุญให้ทานที่ถูกหลักวิชา เป็นสิ่งที่สำคัญมาก การให้ที่มุ่งถึงปฏิคาหก ถ้าทักขิไณยบุคคลม.. ชม 12352 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-31.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ยิ่งให้สมบัติใหญ่ยิ่งไหลมา
  เมื่อให้ทาน สละทรัพย์ออกจากใจ ความตระหนี่ซึ่งเป็นวิบัติก็หลุดร่อนออกไปด้วย เมื่อวิบัติหลุด.. ชม 12327 ครั้ง (21 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-30.html
ได้ดีเพราะ DMC
  เธอเคยติดการพนัน เคยเสียเงินจากการพนันไปเป็นล้านภายในเวลา 6 เดือน เคยประกอบอาชีพที่ผิดต่อศ.. ชม 12382 ครั้ง (03 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-02.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 39
  ท้าวเธอจึงตรัสว่า “ก่อนนั้นเราได้ฟังกิตติศัพท์ของเธอแล้ว ก็เกิดความเลื่อมใส ยิ่งได้เห็นท่ว.. ชม 12388 ครั้ง (14 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita039.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ถวายทานนำมาซึ่งความสุข
  อานุภาพแห่งบุญนี้ ไม่มีประมาณจริงหนอ ตัวเราได้สำเร็จทุกอย่างดังใจปรารถนาเพราะอานุภาพแห่งบุ.. ชม 12286 ครั้ง (21 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-29.html
อะไร...ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนใจ
  พออ่านไป...อ่านไป...ผมก็รู้สึกว่า มันโดนตัวเองอย่างจัง คิดว่า ทำไมมันช่างเหมือนความรู้สึกข.. ชม 12236 ครั้ง (02 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Chalermchai.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - มหาทานบารมีแห่งยุค
  สมัยนั้น อังกุรเทพบุตรซึ่งเคยนั่งอยู่ด้านหน้า ต้องถอยร่น ไปตามกำลังบุญ นั่งอยู่ไกลถึง ๑๒ โ.. ชม 12371 ครั้ง (20 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-28.html
แม่ค้าพวงมาลัย ยอดนักสร้างบารมี
  วันที่ลูกกับคุณแม่ได้อัญเชิญผ้าไตรกฐิน ทุกย่างก้าวของลูก คือ ความปีติใจอย่างท่วมท้น น้ำตาแ.. ชม 12333 ครั้ง (31 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Nittaya.html
สู้ซิลูก
  เธอเกิดมา มีสองเพศ ไม่มีรูทวาร ลำไส้ใหญ่สั้นมาก หัวใจเต้นไม่ปกติ เป็นลูคีเมีย เป็นเด็กดาวน.. ชม 12332 ครั้ง (27 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-27.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 38
  พระราชกระแสที่ว่า “ให้ส่งม้าอัสดรหรือม้าตัวประเสริฐมาให้ ถ้าจัักส่งม้าอัสดรมาถวาย ก็จงมาเอ.. ชม 12295 ครั้ง (02 พ.ย. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita038.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ยิ่งให้ยิ่งได้เพิ่ม
  สิริ คือ ที่มานอนแห่งโภคทรัพย์สมบัติ ใครมีสิริอยู่ในตัว ย่อมจะเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์สมบ.. ชม 12461 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-26.html
โอ้เจ้าดอกไม้บาน
  เธอและสามี ได้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนพนาวัฒน์ สามีของเธอได้เห็นอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ของมหาปูช.. ชม 12272 ครั้ง (28 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-24.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ชิตัง เม... เราชนะแล้ว
  ยามใดที่เราพรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ มีศรัทธา พบเนื้อนาบุญยามนั้นเราย่อมสร้า..บารมีได้อย่างสะดวกสบาย แต่ยามใดที่เราไม่มีไทยธรรมหรือโภคทรัพย์สมบัติ แม้จะมีศรัทธา มี.. ชม 12360 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-25.html
ไม่เอาน่า...อย่าคิด
  เรื่องราวของนักสร้างบารมี...เธอรู้จักหมู่คณะตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม...ด้วยเชื่อใ.. ชม 12268 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-21.html
จงถอนวัชพืชแห่งความสงสัยออก
  ผมนิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกเหมือนตัวหายไป เหลือแต่เส้นขอบโครงร่างกายกับองค์พระที่กลางท้อง .. ชม 12254 ครั้ง (22 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Wuttichai.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 37
  มโหสถจึงได้ตกลงกับบิดาว่า “ขอให้ท่านพ่อพร้อมด้วยอนุเศรษฐีพันหนึ่งเป็นบริวาร จงเดินทางล่วงห.. ชม 12342 ครั้ง (02 พ.ย. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita037.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำบุญก่อนได้ก่อน
  หากเราปรารถนาความสุขความสำเร็จ เพื่อส่งผลให้เราไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เราต้องรู้จักวิธี.. ชม 12507 ครั้ง (18 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-23.html
จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย
  ตอนเด็กๆ ชีวิตของเขาผูกพันอยู่กับวัดกับพระ เคยเป็นเด็กวัดอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาเหตุ..บารมีจึงได้เริ่มต้นขึ้น ชม 12379 ครั้ง (19 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-18.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำบุญก่อนได้ก่อน
  การสั่งสมบุญเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญเรื่องหนึ่งที่พวกเรา จะต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ ควบคู่ไปก.. ชม 12399 ครั้ง (11 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-22.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ผลของการให้ด้วยความเคารพ
  อุตตรมาณพ ผู้เป็นบ่าวของกระผม ทำทานด้วยความเคารพ ให้ด้วยมือของตนเอง ด้วยกิริยานอบน้อม เขา.. ชม 12349 ครั้ง (10 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-21.html
เพชฌฆาตฟันคอ
  เธอเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ท่านพ่อของเธอเป็นหม่อมเจ้า ราชนิกุล ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริต ทำง.. ชม 12570 ครั้ง (18 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-14.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 36
  อาจารย์เสนกะและสหายปุโรหิต เมื่อได้ทราบข่าวด่วนจากพนักงานกรมวังว่า พระราชาทรงเสด็จกลับมาแล.. ชม 12265 ครั้ง (02 พ.ย. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita036.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เศรษฐีผู้มีใจตระหนี่
  คนตระหนี่กลัวความยากจนย่อมไม่ให้อะไรแก่ผู้ใด ความกลัวจนนั่นแหละ จะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้ คนตร.. ชม 12324 ครั้ง (04 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-20.html
เทศบาลแรก ที่สอบ World-PEC
  หากครอบครัวอบอุ่นแล้ว ก็จะส่งผลถึงประเทศและโลกใบนี้ สันติสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นในยุคของ.. ชม 12397 ครั้ง (12 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_WORLD_PEC_Hatyai.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เนื้อนาบุญอันเลิศ
  พระราชาว่า "ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ทรงเป็นสุขุมาลชาติเคยประทับในพร.. ชม 12281 ครั้ง (04 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-19.html
หนังเหนียว
  ในวัยเด็ก เธอเกเรมาก ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ สูบกัญชา ชอบหนีเรียน ชอบขโมยผลไม้ของเพื่อนบ้าน แต.. ชม 12308 ครั้ง (11 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-10.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 35
  ความริษยานั้น เมื่อมันเข้าครอบงำใจบุคคลใด ก็ย่อมทำให้บุคคลนั้นมีจิตใจคับแคบ ทนไม่ได้เมื่อเ.. ชม 12379 ครั้ง (01 พ.ย. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita035.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - เลิกตรหนี่ชีวีสดใส
  เศรษฐีเห็นอิทธิฤทธิ์ของพราหมณ์ จึงถามว่าพวกท่านเป็นใคร พระอินทร์และเหล่าเทพบุตรบอกความจริง.. ชม 12263 ครั้ง (03 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-18.html
World-PEC "ปะทุ" แล้ว ที่แอฟริกา
  บรรยากาศ World-PEC ที่แอฟริกาใต้ เริ่มคึกคักขึ้นมาแล้วค่ะ ใครที่ได้ดู DMC ได้ฟังครูไม่ใหญ่.. ชม 12559 ครั้ง (10 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Shosholoza_World_PEC_South_Africa.html
ถามฟ้าหารัก
  ชายคนหนึ่ง...เมื่อเขามีโอกาสได้บวช ก็ซาบซึ้งในพระธรรม อยากจะใช้ชีวิตสมณะเรื่อยไป แต่เพราะภ.. ชม 12487 ครั้ง (08 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-07.html
เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งปวง
  คุณครูไม่ใหญ่เคยบอกว่า “หากเรามีบุญมาก เราจะทำอาชีพอะไร เราก็จะอยู่ตรงยอดของอาชีพนั้น” เมื.. ชม 12278 ครั้ง (07 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Kawita.html
เวียงลอ รอคอย
  เขาเป็นนักการเมือง...ได้มีโอกาสปกป้องผืนแผ่นดิน ซึ่งเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา และเป็นผู้ฟื.. ชม 12289 ครั้ง (06 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2550-12-06.html
ของขวัญวันพ่อจากสามเณรวัดบ้านขุน
  เมื่อสามเณรได้กลับไปเยี่ยมบ้าน แต่ละรูปจะไปสอนธรรมะ บอกเล่าสิ่งดีๆที่ได้รับจากการบวชให้โยม.. ชม 12348 ครั้ง (06 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Novice_Wat_Bankhun.html


   ค้นหา บทความธรรมะ