World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4510 รายการ

   Tag :    บารมี

ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 51
  พระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริในพระทัย “โธ่เอ๋ย! นึกว่าจะวิเศษสักปานใดหนอ ที่แท้บุรุษนี้มาทอ.. ชม 12465 ครั้ง (05 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita051.html
เสียพนัน 12 ล้าน ใน 1 คืน
  เรื่องราวของนักสร้างบารมีผู้หนึ่ง...เธอเคยประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ จนทำให้สามารถมีเงินเก็บถึง 12 ล.. ชม 12719 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-03-06.html
อาสาสมัคร นักสร้างบารมี
  เพราะลูกก็นอนนับองค์พระ โดยนึกว่าฝนตกหนึ่งแปะ ก็คือ องค์พระหนึ่งองค์ ตกลงมาที่ศูนย์กลางกาย.. ชม 12284 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Sarin.html
นักเรียนอนุบาล...ตัวอย่าง
  ตอนเช้าลูกจะตื่น ตีสี่ครึ่ง นั่งจนตะวันขึ้น และระหว่างวันก็จะทำการบ้าน 10ข้อ พอตกเย็นหลังจ.. ชม 12265 ครั้ง (07 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phaiboon.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ก่อเวรเพราะวาทกรรม
  ในโลกนี้ สิ่งที่จะบั่นทอนกำลังใจของคนเราได้มากคือคำพูด คำพูดที่ตัดกำลังใจหรือกดใจผู้ฟังใ.. ชม 12392 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-60.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 50
  ขณะที่กำลังเสด็จผ่านต้นมะเดื่อนั้น ท้าวเธอก็ทรงทอดพระเนตรเห็นนางนั่งอยู่ลำพังผู้เดียวบนคาค.. ชม 12397 ครั้ง (23 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita050.html
รักต้องบอก
  เธอเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างขัดสน มีพ่อที่ดีแต่พอดื่มเหล้าแล้วนิสัยก็เปลี่ยนไป กลายเป็นช.. ชม 12331 ครั้ง (05 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-03-03.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 49
  ธรรมดาว่าคู่หนุ่มสาวเมื่อร่วมเดินทางย่อมสนทนา ปราศรัย ชี้ชวนกันชมนกชมไม้เพื่อบรรเทาความเหน.. ชม 12518 ครั้ง (23 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita049.html
เหงาตัวเท่าไหน, เหงาตัวเท่าคาราบาว
  บ้านอาถรรพ์...ครอบครัวหนึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้าน ซึ่งเจ้าของเดิมผูกคอตาย ต่อมาภรรยาของเจ.. ชม 12416 ครั้ง (01 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-29.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - สอนตน สอนคนให้ถึงธรรม
  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมด้วยอาการ ๓ อย่างด้วยกัน คือ ประการแรก ทรงสอนให้ผู้ฟังรู้ยิ่ง.. ชม 12455 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-58.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 48
  ทรงดำริพลาง มีพระดำรัสถามว่า “พ่อมโหสถ เธอจำกิ้งก่าตัวนี้ได้ไหมเล่า” “จำได้อย่างแน่นอนพร.. ชม 12802 ครั้ง (23 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita048.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 47
  ท้าวเธอทรงผินพระพักตร์ไปทางเหล่าราชบุรุษ ตรัสพลางแย้มพระสรวลว่า “เออ....พวกเจ้าจงดูนี่สิ แ.. ชม 12826 ครั้ง (03 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita047.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ผู้สะอาดด้วยความดี
  ความเป็นผู้สะอาดด้วยความดีในจิตใจนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “คนดีย่อมไปหาคนดี คบ.. ชม 12689 ครั้ง (22 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-57.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - พูดอย่างหนึ่ง ทำอย่างหนึ่ง
  คนที่มักโกหกหลอกลวงอยู่ ทั้ง ชีวิตจะเต็มไปด้วยความหวาดระแวง เพราะต้องเสกสรรปั้นแต่งคำพูดตล.. ชม 12744 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-56.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 46
  แม้ว่าท้าวเธอจะทรงฉงนพระทัยสักเพียงใด แต่ครั้นได้ทรงนึกถึงข้อพิสูจน์ที่มโหสถบัณฑิตค่อยๆเปิ.. ชม 12484 ครั้ง (03 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita046.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ทำอย่างไรถึงมีความสุข
  วิธีการง่ายๆ ที่จะทำให้ทุกข์ทั้งหลายมากล้ำกรายเราไม่ได้ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระบรม.. ชม 12691 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-55.html
เอาแครอทมาฝาก
  ตอนที่เธอเกิดมา คนในครอบครัวต่างเข้าใจว่า เธอคือคุณป้า (พี่สาวของคุณพ่อ) ที่ตายไปแล้วมาเกิ.. ชม 12446 ครั้ง (26 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-19.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ต้นแบบแห่งความดี
  เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้าง ชม 12392 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-54.html
ตักบาตรพระ จังหวัดลำปาง
  ภาพงานในวันนั้น ทำให้ทุกคนที่มา เกิดความรักความสามัคคีกัน หวงแหนในพระพุทธศาสนา เป็นน้ำหนึ่.. ชม 12757 ครั้ง (29 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailang_Luapang.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ลมหายใจแห่งสันติภาพ
  การที่มนุษย์ไม่มีศีลธรรม เพราะแหล่งที่มาของความคิดที่อยู่ภายในไม่บริสุทธิ์ มีแต่ความคิดคำพ.. ชม 12475 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-53.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ปีใหม่่นี้ สร้างบารมีกันต่อไป
  การที่จะให้พ้นจากภัยดังกล่าว เราจะต้องสั่งสมบุญให้มากๆ มีความหนักแน่นตั้งมั่นอยู่ในเส้นทา.. ชม 12434 ครั้ง (13 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-52.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 45
  ทันทีที่มโหสถมาถึง ก็รีบมุ่งตรงไปที่ริมขอบสระ ยืนจ้องมองดูแสงแก้วมณีนั้นอย่างพินิจพิจารณา .. ชม 12553 ครั้ง (18 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita045.html
อีตาคนนี้แปล๊กแปลก
  เชื่อหรือไม่...เพียงคำพูดประชดประชัน ก็มีผลต่อชีวิตในภายภาคหน้า...สามี-ภรรยาคู่หนึ่ง ในงาน.. ชม 12429 ครั้ง (15 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-14.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ชีวิตเหลือน้อยนิด อย่าคิดเรื่องไร้สาระ
  ดวงบุญนี้เป็นต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จ เมื่อเราปรารถนาสิ่งใด ให้อธิษฐานจิ..บารมีอย่างไม่รู้จักหมดสิ้น เมื่อปรารถนาในสิ่งที่ดี ย่อมจะสมปรารถนาได้ ดังนั้น เราจึง.. ชม 12455 ครั้ง (05 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-51.html
เธอ...ต้องอดทน
  เรื่องของคนสู้ชีวิต...เธอเกิดมาในครอบครัวชาวจีน เป็นลูกสาวคนโต ต้องช่วยทำงานบ้านตั้งแต่เด็.. ชม 12405 ครั้ง (14 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-12.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - กงล้อแห่งความเจริญ
  ต้นไม้แม้ไม่มีจิตยังกลับกลายได้ ไม่ต้องพูดถึงมนุษย์ที่มีจิตใจ น้ำหยดลงหินทุกวัน หินยังกร่อ.. ชม 12489 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-50.html
ฝันที่เป็นจริง
  ทั้งๆที่ก่อนหน้านั้น ชีวิตของผมมีแต่ งาน...งาน...งาน จะมีเวลาเหลือก็คงแค่ตอนหายใจเท่านั้น .. ชม 12323 ครั้ง (18 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Singapore_Larry_Lai.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ที่พึ่งในภพหน้า
  รรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์หรือสิ่งของ เมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่ได้ชั่วขณะ .. ชม 12687 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-49.html
จดหมายจากพระกัลยาณมิตร
  สิ่งที่พวกเราชอบเป็นพิเศษสุดสุดเลยก็คือ การฟังธรรมบรรยายจาก พระเดชพระคุณพระภาวนา..บารมีจะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพัน” ชม 12277 ครั้ง (16 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Anuwat.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - เป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
  การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้น เป็นของยากเหลือเกิน จะต้องมีกำลังบุญมากพอ ถ้ากำลังบุญน้อยๆ มาเก.. ชม 12602 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-48.html
ไขปริศนา ทำไมคนจีนอะไรๆก็ "สีแดง"?
   ชม 12301 ครั้ง (07 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/news/2008-02-07-2.html
เกือบไป (ชีวิตสมณะ)
  ชายคนหนึ่ง ตอนมีชีวิตอยู่ประกอบอาชีพด้วยการค้าเป็ด-ไก่ กิจการรุ่งเรืองจนตั้งตัวไ..บารมีกับหมู่คณะ จึงทำให้เขาพ้นจากอบายได้...มาเรียนรู้เรื่องราวของเขา เพื่อสอนตัวเราว่.. ชม 12411 ครั้ง (07 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-02-06.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - สู่หนทางสวรรค์
  ชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนนั้นยาวนานมาก แม้กระนั้นผู้มีบุญก็ไม่ประมาทในชีวิต เพราะมองเห็นทุก.. ชม 12556 ครั้ง (04 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-47.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 44
  ขอเดชะพระบารมีปกเกล้า ข้าพระพุทธเจ้าให้คนจัดการวิดน้ำและลอกโคลนเลนในสระโบกขรณีขึ้นแล้ว แต่จนป่.. ชม 12425 ครั้ง (17 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita044.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - วันสุดท้ายของชีวิต
  สรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต ต่างอยู่บนพื้นฐานขอ.. ชม 12549 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-46.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ธรรมะคุ้มครองโลก
  ถ้าชาวโลกประพฤติธรรม ธรรมย่อมคุ้มครองโลก แค่ทุกคนรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ก็สามารถพลิกฟื้นสถาน.. ชม 12648 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-45.html
ฟ้ายังมีวันเปลี่ยนสี
  กิจการร้านอาหาร เป็นกิจการที่ต้องทำสงครามกับความหิว คำว่า “โมโหหิว” น่าเกรงกลัวอย่างไร หลา.. ชม 12404 ครั้ง (05 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Finland_Virakarn.html
BK 19 ฉันจะบิน
  นักรบแห่งกองทัพธรรม...ตั้งแต่เด็ก ฮีโร่ในดวงใจของท่าน คือ พระธุดงค์ ขณะที่ท่านเร..บารมีเรื่อยมา ท่านมีความสามารถทางภาษา จึงรับบุญแปลรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เ.. ชม 12467 ครั้ง (02 ก.พ. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-31.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ประพฤติธรรม คือ เรื่องสำคัญของชีวิต
  สังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกัน ความแก่ ความเจ็บ ความตายได้คืบคลานเข้ามาในชีวิตเรา ทำให้.. ชม 12455 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-44.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - ตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อพิชิตพระนิพพาน
  พระพุทธองค์ทรงชี้ทางรั่วไหลออกของทรัพย์ว่า โภคทรัพย์ที่เกิดโดยชอบนี้ มีทางเสื่อม ๔ ประการ .. ชม 12714 ครั้ง (25 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-43.html
ฉันมันดื้อ
  อุทาหรณ์ของการอธิษฐาน...เพราะคำอธิษฐาน ทำให้ผู้หญิงคนหนึ่ง ต้องพบกับความทุกข์ในการครองเรือ.. ชม 12792 ครั้ง (29 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-28.html
มงคลที่ ๑๖ ประพฤติธรรม - เวลาอันทรงคุณค่ายิ่ง
  มีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่า “เอสุการี” พระองค์มีปุโรหิตเป็นสหายรักตั้งแต่ครั้งยังทรงพร.. ชม 12347 ครั้ง (16 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-42.html
แสงเพชรจากภายใน
  เพชรภายนอก เราจะเห็นความแวววาวของมัน เราต้องเอามาขยับให้มันกระทบกับแสง มันจึงจะมีประกายออก.. ชม 12286 ครั้ง (29 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Phattana.html
ถึงเธอจะเปลี่ยนไปกี่ครั้ง ฉันก็ยังเหมือนเดิม
  หญิงชาวลาวในประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเป็นคนมีนิสัยแปลก กล่าวคือ เมื่อมีสามีแล้ว พออยู่ด้วยกัน.. ชม 12390 ครั้ง (26 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-25.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 43
  เมื่อได้ชี้แจงที่มาที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจารย์เสนกะจึงออกคำสั่งให้เริ่มงานขุดลอกสระโ.. ชม 12363 ครั้ง (27 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita043.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ทำอย่างไรได้อย่างนั้น
  บางคนมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง คิด ว่าบุญบาปไม่มี เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จึงไม่เชื่อเรื่อ.. ชม 12459 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-40.html
ชีวิตมีแต่กำไรทุกอนุวินาที
  อย่างในวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอาจารย์ ครั้งที่มีการสร้างหอฉันถวาย ตอนท่านละสังขารไปแล้ว ก.. ชม 12342 ครั้ง (24 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Thanu.html
เกือบไป
  ชายคนหนึ่ง ไม่ค่อยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่เชื่อเรื่องบุญ-บาป มีภรรยาสองคน เมื่อภรรยา.. ชม 12471 ครั้ง (22 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-01-21.html
มงคลที่ ๑๕ บำเพ็ญทาน - ให้ทานอย่างสัตบุรุษ
  ครั้นให้ทานโดยเคารพแล้ว ผลนั้นจะอำนวยให้ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมากและเป็นผู้มี.. ชม 12517 ครั้ง (14 ม.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol03-39.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 42
  ครั้นท้าวเธอได้สดับดังนั้น ก็ทรงมีพระราชหฤทัยโสมนัสเปรมปรีด์ เพราะธรรมดาแก้วมณีนั้น ชื่อ.. ชม 12387 ครั้ง (26 ธ.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita042.html


   ค้นหา บทความธรรมะ