World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4722 รายการ

   Tag :    บารมี

มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล - นางยักษิณี ผู้ใคร่ในธรรม
  นางยักษิณีตนหนึ่ง ได้อุ้มอุตราผู้เป็นธิดา และจูงปุนัพพสุผู้เป็นลูกชายแสวงหาอาหารริมกำแพง แ.. ชม 12976 ครั้ง (25 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-26.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 120
  การบำรุงขวัญชาวเมืองของมโหสถบัณฑิต สำเร็จผลอย่างงดงาม ความหวาดหวั่นครั่นคร้ามของชาวเมืองก็.. ชม 13418 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita120.html
ผลลัพธ์ที่ได้จากสมาธิ
  การนั่งสมาธิ นอกจากจะทำให้ลูกหน้าตา ผิวพรรณผ่องใส หลับง่าย ฝันดี ไม่ปวดหัว ไม่เบื่ออาหาร ย.. ชม 12813 ครั้ง (26 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/USA_Wattana_Sukserm.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 119
  ในการทำศึกสงครามนั้น มโหสถบัณฑิตตระหนักดีว่า สิ่งสำคัญในการสู้ศึก อยู่ที่ขวัญและกำลังใจ เ.. ชม 13022 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita119.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 118
  ฝ่ายอาจารย์ทั้ง ๔ คืออาจารย์เสนกะ อาจารย์ปุกกุสะ อาจารย์กามินทะ และอาจารย์เทวินทะ เมื่อได้.. ชม 13061 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita118.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 117
  ทันใดนั้น พระเจ้าจุลนีจึงทรงประกาศขึ้นในท่ามกลางมหาสมาคมว่า“มา เถิดท่านทั้งหลาย บัดนี้ถึงเ.. ชม 13115 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita117.html
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล - บุญต้อนรับผู้ทำความดี
  อุบาสกซึ่งเป็นผู้เคารพในธรรม เมื่อกำลังฟังธรรมอยู่ ก็ไม่อยากให้การฟังธรรมหยุดชะงักไป จึงได.. ชม 13351 ครั้ง (13 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-22.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 116
  ครั้นแล้วสหายของมโหสถก็รีบดำเนินการตามอุบาย พากันเปล่งเสียงโห่ร้องก้องสนั่น แล้วทุบต่อยไหส.. ชม 13000 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita116.html
มงคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล - มาฟังธรรมกันเถิด
  ความรู้ที่เกิดจากการฟังธรรมของพระ สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นความรู้อันบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจาก.. ชม 12966 ครั้ง (13 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-21.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 115
  มโหสถบัณฑิตจึงได้เรียกเหล่าทหารผู้เป็นสหายบริวารที่เป็นสหชาติทันที แล้วแจ้งแผนการที่จะทำลา.. ชม 13137 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita115.html
โอ้...สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ
  ตัวลูกยังได้แนะนำให้คุณแม่ซึ่งอยู่ที่เมืองไทย ทำบุญ ถือศีล นั่งสมาธิ และดู DMC ซึ่งคุณแม่ข.. ชม 13055 ครั้ง (20 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Germany_Rattanaporn.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 114
  ฝ่ายมโหสถบัณฑิตเมื่อได้รับข่าวจากทูตทหารเหล่านั้น จึงส่งข่าวตอบไปว่า “ขอ ท่านทั้งหลายอย่าไ.. ชม 13184 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita114.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - พญากวางทอง (๒)
  พญากวางทองกล่าวว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า ธรรมดามนุษย์ ปากพูดไปอย่างหนึ่ง การกระทำก็อีกอย่างหนึ.. ชม 13294 ครั้ง (07 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-18.html
วันที่รอคอย
  ถึงแม้คุณพ่อบ้านจะทราบว่า ตนเองจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมงานบวชของลูกๆ ก็ยังทำใจกับการโกนหัวของ.. ชม 13576 ครั้ง (09 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/USA_Anchalee.html
แก้วตาดวงใจ
  เธอเป็นชาวลาวในออสเตรเลีย...ตลอดมาเธอมีความรู้สึกว่า บางสิ่งได้ขาดหายไป จนเมื่อเธอได้มาปฏิ.. ชม 12874 ครั้ง (06 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-08-05.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 113
  เมื่อพราหมณ์เกวัฏกราบทูลแผนการจบลง สุวโปดกมาถูระก็บินรี่ออกจากที่ซ่อน โผลงจับกิ่งสาละที่อย.. ชม 13022 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita113.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - พญากวางทอง (๑)
  คนอกตัญญู แม้จะทำดีด้วยอย่างไร ก็ไม่รู้คุณคน มิหนำซ้ำยังก่อโทษให้อีก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทร.. ชม 13235 ครั้ง (04 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-17.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - อภิชาตบุตรยอดกตัญญู
  อานุภาพของการบำรุงบิดามารดาไม่ใช่ เรื่องธรรมดา ผู้ที่เลี้ยงดูบิดามารดา แม้ยักษ์ผู้มีใจเหี้.. ชม 15047 ครั้ง (30 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-16.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - คุณสมบัติของคนดี
  แม้จะได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติเชˆนนั้น พระสารีบุตร ก็ไม่เคยลืมบุญคุณของพระอัสสชิซึ่งเป็นค.. ชม 14013 ครั้ง (28 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-15.html
ชีวิตเปลี่ยนไป เมื่อได้ดู DMC
  พอมีเรื่องมาให้คิด ลูกก็คิดว่าเรื่องนั้น เหมือนลูกฟุตบอล แล้วลูกก็ kick out (แปลว่า เตะส่ง.. ชม 12905 ครั้ง (04 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Sweden_Ubon.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 112
  พระเจ้าจุลนีทรงสดับอุบายนั้นแล้ว ก็ทรงปีติยินดียิ่งนัก ถึงกับตรัสชมพราหมณ์เกวัฏผู้เป็นต้นค.. ชม 12913 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita112.html
จากครูมาขายผัก, คุณเป็นภรรยาที่ล้านดี
  เรื่องราวความรักของหนุ่มชาวญี่ปุ่นกับอดีตรองนาวสาวไทย...ความรักเริ่มต้นด้วยความหวานชื่น แต.. ชม 13180 ครั้ง (30 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-07-29.html
จุดเริ่มต้นของความสุขที่แท้จริงของมนุษย์
  ลูกได้นั่งสมาธิโดยเริ่มจากการนึกดวงแก้วอยู่ที่กลางท้อง และวางใจเบาๆไว้ที่กลางดวงแก้ว ไม่คิ.. ชม 12805 ครั้ง (04 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Chutiporn.html
จดหมายพระธรรมาจารย์ไห่เทา
  กระผมเชื่อว่า ภายในใจของทุกคนล้วนมีรัตนะอันสว่าง ขอเพียงเรานั่งลง ทำใจหยุดนิ่งก็จะค้นพบตัว.. ชม 13735 ครั้ง (31 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Taiwan_Phra_Hitao_Suksandote.html
นึกได้ก็เห็นได้
  วันนี้ ผู้สื่อข่าว DNN ขอเปลี่ยนบรรยากาศ นำเรื่องราวแสนน่ารักสดใส จากผลการปฏิบัติธรรมของสา.. ชม 12893 ครั้ง (01 ส.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_International_Novice02.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 111
  ราชสำนักทุกแคว้นทั่วชมพูทวีปก็ได้มี คนของมโหสถแฝงเข้าไปรวมอยู่ในหมู่อำมาตย์ของทุกๆพระนคร ช.. ชม 12983 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita111.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - คุณนี้ต้องทดแทน
  ใครก็ตามที่เคยทำอุปการคุณต่อเรา เราต้องหาโอกาสตอบแทนให้ได้ อย่าได้ดูเบา เรื่องความกตัญญูเป.. ชม 13889 ครั้ง (24 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-13.html
ประสบการณ์ภายใน
  ไม่นานใจก็เริ่มสงบ หยุดนิ่ง เหมือนกับใจกำลังสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสทั้งปวง และรู้สึกได.. ชม 13155 ครั้ง (31 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_International_Dhammatayata8.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 110
  เมื่อ ได้ทราบถึงสิ่งของอันเป็นที่ต้องพระทัยของพระราชาทั้ง ๑๐๑ พระองค์แล้ว มโหสถบัณฑิตจึงได.. ชม 13269 ครั้ง (14 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita110.html
ตักบาตรพระ จังหวัดตรัง
  ถึงแม้ว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นหมื่นๆคนก็ตาม แต่ถนนสายบุญนี้ เงียบกริบ ไม่มีการคุยกันเลย ทุกค.. ชม 13251 ครั้ง (28 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Trang.html
หยุดมันเอาไว้, ไม่อยากมีแฟนแบบนี้
  ชายคนหนึ่ง...เขามีเรื่องราวฝังใจกับแม่ผู้ให้กำเนิด เรื่องมีอยู่ว่า เมื่อตอนที่เขาอายุราว 4.. ชม 12978 ครั้ง (23 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-07-22.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 109
  มโหสถบัณฑิตก็ยังมิได้นิ่งนอนใจ ดำริอยู่ในใจว่า “ฐานะ ของเราในยามนี้เท่ากับเป็นผู้พิทักษ์พร.. ชม 13902 ครั้ง (14 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita109.html
แม่พริกขี้หนู, หนูน้อยมหัศจรรย์
  เรื่องราวของหนูน้อยมหัศจรรย์ ที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นข่าวใหญ่มากในหน้าหนังสือพิมพ์ เป็.. ชม 12879 ครั้ง (19 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-07-18.html
ขึ้นชื่อว่า ความพร้อม นั้น ไม่เคยมี
  ก่อนจัดงาน เราก็พิจารณาความพร้อมตามหลักพุทธวิธี ซึ่งในบรรดาสัปปายะทั้งสี่ ถ้าเรามีความพร้อ.. ชม 12734 ครั้ง (22 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/South_Africa_Kanchana.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 108
  พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับถ้อยแถลง ของมโหสถแล้ว ก็ทรงเข้าใจแจ่มแจ้ง และทรงเห็นชัดว่า มโหสถบัณฑ.. ชม 13009 ครั้ง (14 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita108.html
กองทุนให้แสงสว่างและผ้าอาบน้ำฝน
   ชม 13903 ครั้ง (16 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/fund_lent_season_rains-cloth.html
ไม่มีอะไรจะโศกา, ไม่ได้มาง้อ...แต่มาขอล่ำลา
  นับตั้งแต่เด็กจนโต เขามีปัญหาคาใจที่ชวนสงสัย ในเรื่องของกฎแห่งกรรม กล่าวคือ ตัวเขาเองมักจะ.. ชม 12744 ครั้ง (16 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-07-15.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 107
  มโหสถบัณฑิตกราบทูลว่า “จะเปิดเผยก็ได้พระพุทธเจ้าข้า แต่ต้องเลือกบุคคลที่จะเปิดเผยให้ถ่องแท.. ชม 12928 ครั้ง (14 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita107.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 106
  อาจารย์ทั้ง ๔ เมื่อต่างก็ต้องมาตกอยู่ในภาวะคับขัน ที่เหลียวมองไปทางใดก็ยังไม่เห็นว่าจะมีทา.. ชม 13036 ครั้ง (08 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita106.html
คันได้แต่ห้ามปวด
  เรื่องราวตัวอย่างของการชิงช่วงช่วงชิงในตอนที่ใกล้จะละโลก...ชายคนหนึ่ง ในช่วงที่คุณแม่ของเข.. ชม 12808 ครั้ง (12 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-07-11.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - ลูกน้อยโพธิ์สัตว์
  มีครอบครัวหนึ่ง มีลูกชายคนเดียวชื่อ สวิฏฐกะ ได้บำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดี เมื่อมารดาละจ.. ชม 12847 ครั้ง (06 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-06.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 105
  บัดนี้อาจารย์ทั้ง ๔ ผู้ที่พยายามให้ร้ายป้ายสีคิดทำลายมโหสถ ทำให้ได้รับความลำบากลำบนหลายครั.. ชม 12850 ครั้ง (29 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita105.html
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพม่า ครั้งที่5
  พิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมีขึ้นเมื่อเวลา 9.30น.ของวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ ห้องรับรอ.. ชม 14746 ครั้ง (09 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Support_Myanmar4.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - อย่าลบหลู่คุณท่าน
  เขาคิดว่า ถ้าเราบอกว่าเรียนมาจากคนจัณฑาล ก็จะได้รับความอับอาย และเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเส.. ชม 14003 ครั้ง (03 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-05.html
บอกหน่อยได้ไหม, ฝนตกทำไมคล้ายน้ำตา
  ผู้หญิงคนหนึ่ง มีชีวิตครอบครัวที่แตกร้าว สามีแยกทางไปมีภรรยาใหม่ ปล่อยให้เธอดูแลลูกๆ 3คน แ.. ชม 12621 ครั้ง (05 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-07-05.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 104
  พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับเช่นนั้น ก็รู้สึกปลาบแปลบในพระหทัย ที่ความลับของพระองค์มารั่วไหลไปได.. ชม 13149 ครั้ง (29 มิ.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita104.html
มงคลที่ ๒๕ มีความกตัญญู - สละชีวิตเพื่อพ่อ
  ฝ่ายยักษ์รอคอยการมาของพระราชาอยู่ ใต้ต้นไม้ เมื่อเห็นพระโอรสเสด็จมาแทน จึงถามว่า ท่านไม่ร.. ชม 13685 ครั้ง (03 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol05-04.html
ตักบาตรพระ สโมสรทหารเรือ
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะคนเราจะไม่มีอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวนั้นไ.. ชม 14729 ครั้ง (04 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Navi.html
ตักบาตรพระ จังหวัดสกลนคร
  ถึงแม้เราจะอยู่ไกลกันก็ตาม แต่เราในฐานะพุทธบุตรเหมือนกัน มีสมเด็จพ่อ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ.. ชม 13909 ครั้ง (04 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_Sakonnakorn_Takbatara.html
ความสว่างภายใน
  ตอนที่ลูกปฏิบัติธรรมครั้งแรก ลูกก็มืดตื้อมืดมิดไม่เห็นอะไรเลย แต่ใจก็สงบนะคะ วันต่อมาลูกได.. ชม 13157 ครั้ง (05 ก.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Denmark_Rattikarn.html


   ค้นหา บทความธรรมะ