World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บารมี พบ 4590 รายการ

   Tag :    บารมี

เวมานิกเปรต
  อุทาหรณ์สำหรับลูกผู้หญิง...ตอนเด็กๆเธอเป็นคนเรียนเก่ง แต่พอโตขึ้นการเรียนกลับแย่ลง ยิ่งพอไ.. ชม 12827 ครั้ง (03 พ.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-05-02.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ทางแห่งความเสื่อม
  การดำรงตนให้หนักแน่น มั่นคงอยู่บนความเป็นมงคลนั้น ย่อมนำสิ่งที่ดีมาให้กับชีวิตของเรา มงคล .. ชม 14221 ครั้ง (30 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-33.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 80
  นางอมรา เทวี็ให้บริวารนำตัวอาจารย์ทั้ง ๔ ไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้หมดจด เอามีดโกนทื่อ ๆ โ.. ชม 12768 ครั้ง (29 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita080.html
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระศรีลังกา
  พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ องค์พระประธานประดิษฐาน ณ วัดต่างๆ ในศรีลังกา จำนวน 222 องค์.. ชม 13045 ครั้ง (28 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Filling_Buddha_lerics_ceremony.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ผู้ประมาทในวัย
  รอยเท้าของสัตว์ทั้งหลาย ผู้สัญจรไปบนแผ่นดิน ชนิดใดชนิดหนึ่ง ทั้งหมดนั้นย่อมถึงความประชุมล.. ชม 13301 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-31.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อย่ามัวประมาทอยู่เลย
  นางยักษิณีคิดว่า บุรุษนี้มีใจเข้มแข็ง เราจะต้องจับกินให้ได้ นางเดินตามหลังพระโพธิสัตว์ไปเร.. ชม 13146 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-30.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 79
  ครั้นได้รู้ว่าต่างคนต่างก็มาด้วยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน อาจารย์กามินทะจึงเงียบเสียง ปล่อ.. ชม 12713 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita079.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - ผู้ไม่ประมาทย่อมถึงบรมสุข
  สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของก็ตาม ล้วนมีความไม่เที่ยง แปรป.. ชม 12957 ครั้ง (24 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-29.html
จดหมายจากประเทศจีน (2)
  แต่ภายหลัง พอได้อ่านหนังสือ เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไร ที่รวบรวมโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เกี่ยวกับก.. ชม 12485 ครั้ง (26 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/China_Chinese_Monk2.html
จดหมายจากประเทศจีน
  กระผมกลับมาศึกษาพุทธศาสนาเถรวาทอีกครั้ง โดยเริ่มต้นที่วิธีฝึกวิปัสสนา 10วันของประเทศพม่า แ.. ชม 12635 ครั้ง (26 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/China_Chinese_Monk1.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 78
  อาจารย์เสนกะผู้เป็นราชบัณฑิตแห่งมิ ถิลานคร แต่ก่อนนั้นเคยแต่ปราบทิฐิมานะของบุคคลอื่น เป็นท.. ชม 12707 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita078.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 77
  กระทั่งวันหนึ่ง ก็มีของขวัญล้ำค่าบรรจุห่ออย่างดี ถูกส่งจากเรือนของอาจารย์เสนกะเพื่อนำมามอบ.. ชม 12829 ครั้ง (18 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita077.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - อย่างหลงใหลเพลิดเพลิน
  สมัยหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีหญิงงามเมืองผู้มีความงดงามคนหนึ่ง ชื่อ สิริมา ได้เคยประทุษร้ายต่อ.. ชม 13000 ครั้ง (21 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-27.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 76
  มโหสถได้ฟังดังนั้นก็เบาใจ รีบปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดา แล้วเดินทางออกจากกรุงมิถิลามุ่งไปทาง.. ชม 12736 ครั้ง (18 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita076.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - สละทุกสิ่งเพื่อรักษาธรรม
  บ้านของอุบา สิกานั้น ล้อมด้วยกำแพง ๗ ชั้น มีซุ้มประตู ๗ ซุ้ม และยังเลี้ยงสุนัขดุไว้ทุกๆ ปร.. ชม 13554 ครั้ง (19 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-25.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 75
  นางอมราเทวีคาดการณ์ในใจว่า อีกไม่ช้าก็คงจะมีนางทาสจากเรือนของอาจารย์กามินทะและอาจารย์เทวิน.. ชม 12854 ครั้ง (10 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita075.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 74
  นางอมราเทวีเห็นแม่ค้าเปรียงเดินเข้าประตูเรือนไป แล้ว จึงรีบเปิดหม้อเปรียงนั้น แล้วรีบเอามื.. ชม 12626 ครั้ง (10 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita074.html
มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม - กาลเวลากับการเปลี่ยนแแปลง
  เวลา ๑๐๐ ปีในโลกมนุษย์ เท่ากับชั่วครู่เดียวในสวรรค์เท่านั้นเอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อ..บารมีโดยไม่มีข้อแม้ ข้ออ้าง และเงื่อนไข เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไม่ผิดพลาด รีบสั่งสมบุญต.. ชม 13518 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-24.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 73
  อาจารย์เสนกะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น กลับพูดต่อไปด้วยสีหน้าเคร่งเครียดยิ่งขึ้นไปอีกว่า .. ชม 12744 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita073.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - สุราเป็นเหตุ
  วันหนึ่ง ประชาชนเข้ามาขอร้องนายอำเภอว่า ข้าแต่นาย ในงานมหรสพประจำปี ซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่.. ชม 12800 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-23.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 72
  ขณะนั้นเป็นเวลาบ่าย นางอมราผู้ซึ่งบัดนี้ได้รับพระราชทานตำแหน่งสะใภ้หลวง และให้เฉลิมนามว่า .. ชม 12759 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita072.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - เลิกอบายมุข พบสุขที่แท้จริง
  ทันทีที่พระสาคตะเดินมาบิณฑบาต แต่ละครัวเรือนต่างพากันกล่าวเชื้อเชิญให้ดื่มน้ำสุราชั้นเลิศ .. ชม 13445 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-22.html
สิ่งอัศจรรย์ในวันพระใหญ่
  เมื่อวันที่ 5 เมษายน ซึ่งเป็นวันพระใหญ่ ก็มีการลงสวดพระปาติโมกข์ ในระหว่างที่กระผมฟังพระปา.. ชม 12527 ครั้ง (16 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Phavit.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 71
  นางอมราได้ยินพระนางเจ้าอุทุมเทวีตรัสทักทายสามีของ ตนเช่นนั้น ก็รู้สึกแปลกใจยิ่งนัก จึงเหลี.. ชม 12683 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita071.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - แม้เทวดาก็ช่วยไม่ได้
  เรื่องมีอยู่ว่า ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเทวดาองค์หนึ่งได้เห็นจุตินิมิต เหงื่อไหลออกจากรักแร.. ชม 13278 ครั้ง (13 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-21.html
ดวงตะวันแห่งโซโลมอน
  เมื่อได้มาอยู่ที่สวนลิ้นจี่ สถานที่สงบ เย็นสบาย ซึ่งเหมาะมากๆกับการบำเพ็ญสมณธรรม และยังมีก.. ชม 12726 ครั้ง (15 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Sangwean.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 70
  ภายหลังฉุดนางมาได้ ชายเหล่านั้นก็พานางไปพบมโหสถผู้เป็นนาย นางอมราแม้มายืนอยู่เฉพาะหน้าของม.. ชม 12603 ครั้ง (09 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita070.html
บวช 2ชั้น ตั้งใจมั่นเป็นพระแท้
  สำหรับการมาบวช เพื่อบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อในครั้งนี้ กระผมตั้งใจมากว่า จะต้องบวชให้เป.. ชม 12450 ครั้ง (14 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Phra_Boonphasert.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 69
  ชายหนุ่มจึงรีบฉวยโอกาสขึ้นไปนั่งบนเรือนทันที แล้วก็เริ่มพูดเกี้ยวพาราสีนาง ด้วยท่าทางกรุ้ม.. ชม 12824 ครั้ง (08 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita069.html
มงคลที่ ๒๐ สำรวมจากการดื่มน้ำเมา - เลิกดื่มอย่างเด็ดขาด
  ภายใน ๗ วันนั้น ทั้งเมืองจะหยุดการทำงานทุกอย่าง มีแต่การละเล่นมหรสพ และการดื่มสุราเท่านั้น.. ชม 12609 ครั้ง (10 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-19.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 68
  การจะนำกุลสตรีผู้สมบูรณ์ ด้วยสติปัญญา และมารยาทอันงดงามเข้าสู่เรือนในฐานะภรรยาของตนในสภาพท.. ชม 12682 ครั้ง (01 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita068.html
จะเชื่อตอนเป็นหรือจะเห็นตอนตาย ก็เลือกเอา
  จากนั้น กระผมได้ขึ้นปฏิบัติธรรมที่สวนเพชรแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ คราวนี้กระผมใช้เทคนิคที่จำม.. ชม 12498 ครั้ง (08 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Tossaphol.html
วัยรุ่นอยากลอง
  อุทาหรณ์ สำหรับท่านที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต หรือมีลูกมีหลาน ที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต...หญิงสาว.. ชม 13080 ครั้ง (08 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-04-07.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 67
  ในระหว่างเดินทาง มโหสถเป็นห่วงว่านางจะได้รับความลำบาก จึงได้มอบร่มและรองเท้าให้แก่นาง พร้อ.. ชม 12710 ครั้ง (01 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita067.html
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป - อย่าล่วงละเมิดเกินขอบเขต
  การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ที่ไม่ถูกทำนองคลองธรรม เป็นทางมาแห่งบาปอกุศล และเป็นความหมองใจ.. ชม 12595 ครั้ง (02 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-17.html
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป - บาปแม้น้อยนิด อย่าคิดทำ
  เรื่องของพระอรหันต์รูปหนึ่งผู้มีรูปร่างเตี้ย เพราะกรรมที่ทำไว้ในอดีต แต่ท่านก็ได้รับการยก.. ชม 12653 ครั้ง (20 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-16.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 66
  มารดาของอมรา ครั้นได้เห็นงานเย็บชุนผ้าเสร็จเร็วอย่างอัศจรรย์เช่นนั้น ก็พิศวงยิ่งนัก เพราะต.. ชม 12684 ครั้ง (01 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita066.html
ดาวแห่งความดี ที่ศรีสะเกษ
  ลูกคิดว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ช่างมีพระคุณกับพวกเราคณะครูและเด็กดี V-Star เหลือเกิน ที่นอก.. ชม 12759 ครั้ง (04 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/Thailand_V_Star06.html
เบื่อๆอยากๆ
  อุทาหรณ์ของผู้ชอบดื่มสุรา...เมื่อวิบากกรรมส่งผลจะต้องเป็นอย่างไร และผู้ที่เลี้ยงสุราผู้อื่.. ชม 13841 ครั้ง (05 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-04-04.html
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป - งดเว้นจากอกุศลกรรม
  นกกระทาคิดว่า หมู่ญาติของเรามากมายพากันฉิบหายเพราะอาศัยเราผู้เดียว บาปคงจะติดตามเราไปข้าม.. ชม 13246 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-15.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 65
  หลังจากที่ได้สนทนากันมาพอสมควร มโหสถก็พอจะหยั่งรู้ว่า นางอมราเป็นหญิงที่มีความฉลาดหลักแหลม.. ชม 12947 ครั้ง (01 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita065.html
มงคลที่ ๑๙ งดเ้ว้นจากบาป - กลิ่นแห่งความหลุดพ้น
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสตอบติสสฤๅษีว่า ชนเหล่าใดฆ่าสัตว์ ไม่สำรวมในกามทั้งหลาย มีความเห.. ชม 12749 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-14.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 64
  การพบกันเพียงครั้งแรกระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ เกิดความรู้สึกต้องตาต้องใจกันเช่นนี้ ก็เน.. ชม 12868 ครั้ง (31 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita064.html
หมดทุกข์สุขสุดแล้ สุขล้ำกว่าสวรรค์
  ลูกตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไป เพราะเวลาชีวิตเหลือน้อย ต้องติวเข้มเต็มที่ ลูกปรารถนาพระธรรมกายภ.. ชม 12449 ครั้ง (01 เม.ย. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Somsri.html
มงคลที่ ๑๙ งดเว้นจากบาป - สัตว์ร้าย รักษาอุโบสถ
  สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเที่ยว หาอาหาร เห็นช้างตายอยู่ข้างทาง มันดีใจคิดว่า เป็นลาภลอยชิ้นใหญ่.. ชม 12651 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-13.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 63
  พระนางอุทุมพรเทวีจึงทรงดำริในพระทัยว่า “มโหสถน้องชายของเราเติบโตเป็นหนุ่มแล้ว ทั้งมีตำเเหน.. ชม 12696 ครั้ง (31 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita063.html
กรมธรรม์ประกันชีวิต (ในสังสารวัฏ)
  ลูกก็ไม่ได้ภาวนา “สัมมา อะระหัง” อีก เพราะใจหยุดเฉยๆ ไม่ได้คิดอะไร เชื่อคำคุณครูไม่ใหญ่ที่.. ชม 12516 ครั้ง (31 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Thailand_Thanatphorn.html
ทศชาติชาดก เรื่องมโหสถบัณฑิต ผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมี ตอนที่ 62
  วาทะของมโหสถในครั้งนี้ เป็นดุจไม้หน้าสามที่ตีแสกลงกลางกระหม่อมของอาจารย์เสนกะเสียจนหน้าคว่.. ชม 12825 ครั้ง (12 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/jataka/mahosathapandita062.html
มงคลที่ ๑๙ งดเ้ว้นจากบาป - ผู้ก่อบาปกรรม ย่อมแพ้สงครามแห่งชีวิต
  นายจุนทะ ผู้เลี้ยงชีพด้วยการขายเนื้อสุกร เขามีชีวิตอยู่กับการฆ่าสุกรมาตลอด ๕๕ ปี ทุกวันหลั.. ชม 12594 ครั้ง (19 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/mongkol04-12.html
เซียมซีหนีรัก
  เมื่อเธอมาปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย เธอมองเห็นกายมนุษย์ละเอียด นับแต่นั้น เธอก็ปฏิบัติธร.. ชม 12782 ครั้ง (28 มี.ค. 2551)
  http://www.dmc.tv/pages/casestudy/2551-03-27.html


   ค้นหา บทความธรรมะ