World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระพุทธศาสนา พบ 5287 รายการ

   Tag :    พระพุทธศาสนา

ผลการปฏิบัติธรรม พระปัญญา ภานุสิริโก
  เดี๋ยวนี้พอนั่งหลับตา กระผมก็จะเห็นองค์พระในดวงแก้ว อยู่ในกลางกายได้ทันที.. ชม 12292 ครั้ง (11 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100810_1MED1.html
โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท ยุวชนรอบวัด รุ่นที่ 2
  โครงการอบรมสามเณรธรรมทายาท “ยุวชนรอบวัด” ช่วงปิดภาคเรียนตุลาคม เพื่อให้เยาวชนใก..พระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามหลักพุท.. ชม 12315 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100809_bua_patum.html
ข่าวการปลงผมของนาคธรรมทายาทโซโลมอน
  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 เวลา 16.00 น. นาคธรรมทายาทจากโซโลมอนทั้ง 3 ได้เข้าพิธีปลงผม ณ โ.. ชม 12314 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100809_Solomon_1.html
โครงการบรรพชาสามเณร 100 รูป
  ชมรมดร้าก้อนคุณธรรม จัดโครงการบรรพชาสามเณร กว่า 100 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพ.. ชม 12143 ครั้ง (09 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100809_news3.html
คองโก แอฟริกา สว่างแล้วด้วยอุบาสิกาแก้ว
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ประเทศคองโก.. ชม 12856 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100809_4SPE1_LEFT.html
พิธีถวายเทียนพรรษาและยารักษาโรค
  สาธุชนผู้มีบุญ ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาและยารักษาโรค.. ชม 12185 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news2.html
ประชุมพระสังฆาธิการภาค 2
  พระธรรมโกศาสจารย์ ระบุ วัดเปรียบเสมือนหน้าด่าน..พระพุทธศาสนา ถ้าเจ้าอาวาสบริหารวัดดีญาติโยมก็จะศรัทธา และที่สำคัญทำหน้าที่คัดกุลบุตรมาบวชเรี.. ชม 12171 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news4.html
ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3
  พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 3 ได้ร่วมประชุมสงฆ์ทั้งจังหวัดลพบุรี ตามมติของมหาเถรสม.. ชม 12266 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100807_news5.html
กลับมาแล้ว ลูกที่เคยหายไปพร้อมอากาศ
  จดหมายจากพระธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา.. ชม 12233 ครั้ง (08 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100807_3DHM1.html
พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นแรกจากโซโลมอน
  จากอดีตดินแดนมนุษย์กินคน แต่ด้วยความทุ่มเทอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันของพุทธบุตร ณ ..พระพุทธศาสนาได้เริ่มสว่างไสวแล้ว ชม 12364 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100806_1SPE1.html
สัมมนาวิถีพุทธ วิถีพราหมณ์ กับวิถีความเป็นไทย
  คณะกรรมาธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่องวิถีพุทธ วิ.. ชม 12238 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100806_news5.html
บ.เค พี ธรรมสำเร็จ จัดปฏิบัติธรรม
  บริษัท เค พี ธรรมสำเร็จ จัดปฏิบัติธรรม เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและนำความรู้ที.. ชม 12203 ครั้ง (07 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100806_news7.html
ชายไทยบวชน้อยเหตุแห่งปัญหาวัดร้าง
  ความคิดเห็นพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ถึงปัญหาชายไทยบวชน้อยลง ซึ่งส่งผลให้มีจำนว.. ชม 12203 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news6.html
พศ. จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเตรียมจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ.. ชม 12146 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news8.html
ค่ายคุณธรรม พุทธมณฑล
  นักเรียนจากโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์กว่า 300 คน เข้าอบรมโครงการค่ายคุณธรรมที่พุทธมณฑล.. ชม 12258 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news11.html
กรมการค้าภายในเตือน ชุดสังฆทานต้องได้มาตรฐาน
  กรมการค้าภายในเตือนผู้ประกอบการบรรจุชุดสังฆทานต้องได้มาตรฐาน หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธร.. ชม 12138 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100805_news12.html
พระพุทธคุณ ตอน พระคุ้มครอง
  มนุษย์เป็นอันมาก เมื่อถูกภัยคุกคามย่อมยึดเอาภูเขาป่าไม้ว่าเป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งนั้นไม่เก.. ชม 12247 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณ_ตอน_พระคุ้มครอง.html..
พศ. แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัด
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเลื่อนข้าราชการและโยกย้ายข้าราชการในสังกัดจำนวน 13 ราย.. ชม 12486 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news7.html
พิธีตักบาตรและทอดผ้าป่าฉลองพระใหม่ ธุดงคสถานล้านนา
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีตักบาตรและทอดผ้าป่าฉลองพระใหม่ ในโครงการอุปสมบท.. ชม 12169 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news11.html
โครงการอบรมพระนักเทศน์เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แนะพระนักเทศน์จะเป็นนักเทศน์ที่ดีได้ต้อง ขยันฟัง ขยันพูด ให้ธรร.. ชม 12312 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100804_news13.html
พิธีเปิดวัดพระธรรมกายอิบาราขิ ประเทศญี่ปุ่น
  จากสถานที่เล่นปาจิงโกะ...ได้กลายมาเป็นศาสนสถาน วัดพระธรรมกายฮิบาราขิ.. ชม 12498 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100804_3SPE1.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระทวี เตชโสตฺถิโก
  จากนักเลงสุรา มาเป็นพุทธบุตรผู้มุ่งมั่นที่จะฝึกตนให้เป็นพระแท้ จนเข้าถึงความสุขภายใน.. ชม 12377 ครั้ง (05 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100804_2MED1.html
มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค
  ภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ตลอดมา ปีนี้เป็นปีที่ 23 มีพระภิกษุสอบได้เปรียญทั้งหมด 43 รูป.. ชม 12666 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100353_DMC_MU_LEFT.html
วธ. เตรียมประสาน ศธ.นำคะแนนความดีสอบเข้ามหาลัย
  กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ นำคะแนนคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นเกณ.. ชม 12150 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100803_news1.html
พระพุทธคุณไม่มีประมาณ
  ผู้ใดมีความศรัทธา ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า มีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ มีควา.. ชม 12231 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระพุทธคุณไม่มีประมาณ.html..
โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาท ชาวญี่ปุ่น ครั้งที่ 2
  ในปี พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา ชายหนุ่มชาวญี่ปุ่น จำนวน 24 ท่าน ได้ตัดสินใจบวชใน..พระพุทธศาสนาเพื่อเข้ามาศึกษาคำสอนแบบพุทธเถรวาท ณ ประเทศไทย.. ชม 12287 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100803_Japanese_Ordination.html
พุทธบุตรใหม่แดนใต้ รวมใจ บ้าน วัด โรงเรียน
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12421 ครั้ง (04 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100803_4DHM1.html
Novice Ordination Ceremony At Wat Phrabhavana Berlin, Germany
  Sunday, July 25, 2010, Wat Phrabhavana Berlin hosted the 2nd Novice Ordination with 8 ordi.. ชม 12383 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/en_news/201007_novic_berlin.html
คนยากจน vs คนจนยาก
  ทำไมคนบางคนถึงยากจน แต่ทำไมคนบางคนถึงจนยาก รวยแล้วรวยอีก ...อะไรเป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลั.. ชม 13934 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/poor_rich.html
ม.ฮาร์วาร์ด เสนอที่นั่งถาวรวิชาพุทธ
  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เสนอให้จัดทำนั่งถาวรด้านวิชาการ..พระพุทธศาสนา โดยให้ประเทศไทยดำเนินการ ชม 12102 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100802_news6.html
คณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ ทำวัตรพระผู้ใหญ่
  คณะสงฆ์อำเภอราศีไศล พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอศิลาลาด เข้าทำวัตรเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องใน.. ชม 12284 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100802_news8.html
วันประกาศพระพุทธศาสนา
  ความอดทนคือความทนทาน เป็นตบะอย่างยิ่ง ผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพาน ว่าเป็นเยี่ยม บรรพช.. ชม 12204 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วันประกาศพระพุทธศาสนา.html..
ทบทวนบุญ ตักบาตรดอกไม้ จังหวัดสระบุรี
  ปลื้มกันอีกครั้งกับพิธีตักบาตรพระที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรี.. ชม 12513 ครั้ง (03 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100802_4NEW1_RIGHT.html
ลักษณะของชุดขาวที่สวมใส่เพื่อเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี
  พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ท..พระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้ร.. ชม 14182 ครั้ง (17 มี.ค. 2550)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/white_dressing.html
หลวงปู่ หน้าเณร
  เรื่องราวของพระผู้ทรงคุณวิเศษ ทรงอภิญญา...จากความทรงจำของคุณครูไม่ใหญ่.. ชม 12214 ครั้ง (01 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100731_4SPE1_LEFT.html
ชุมชนสว่างไสวด้วยพุทธบุตรใหม่รุ่นแสนรูป
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12424 ครั้ง (01 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100731_3DHM1.html
เด็กดีวีสตาร์กับการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ.. ชม 12693 ครั้ง (01 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100731_1VST1.html
มส. เตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
  มหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพ.. ชม 12120 ครั้ง (02 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100731_news8.html
วัดพุทธเจนีวา จัดอบรมสามเณรรุ่นแรก
  วัดพุทธเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดโครงการอบรมสามเณรรุ่นแรก.. ชม 12156 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100730_news1.html
พศ. จัดงานพุทธมณฑลรำลึก
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดงานพุทธมณฑลรำลึก เพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งพุทธมณฑล.. ชม 12144 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100730_news10.html
ประชุมกรรมการบริหารองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
  องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้จัดการประชุมกรรมการบริหารประจำปีครั้งที่ 57.. ชม 12183 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100730_news11.html
โครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดิน อบจ.ปทุมธานี
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ จัดโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดิน โ.. ชม 12171 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100730_news14.html
จุดเปลี่ยนของศาสนากับการบวชพระแสนรูป
  ปัจจุบันประเทศไทยมีวัดร้าง 5,900 วัด และที่กำลังจะร้างอีกหมื่นกว่าวัด ..พระพุทธศาสนากำลังมีภัยอย่างยิ่ง ชม 12420 ครั้ง (29 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100729_dmc_T.html
พิธีบรรพชาสามเณรและถวายเทียนเข้าพรรษา วัดพระภาวนาเบอร์ลิน
  วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ได้จัดงานบุญพิธีบรรพชาสามเณรรุ่นที่.. ชม 12950 ครั้ง (29 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100725_novic_berlin.html
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีตัดปอยผมสามเณรธรรมทายาท
  วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีตัดปอยผมสามเณรธรรมทายาท.. ชม 12129 ครั้ง (29 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100729_news2.html
พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี 53
  กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย 76 ทุน.. ชม 12245 ครั้ง (29 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100729_news8.html
พิธีจุดเทียนบูชาพระประธานพุทธมณฑลในวันเข้าพรรษา
  พระพิพัฒนาวิริยาภรณ์ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ .. ชม 12253 ครั้ง (29 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100729_news9.html
ประมวลภาพพิธีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี
  ภาพพิธีตักบาตรดอกไม้ ข้าวสารอาหารแห้ง พระ 3,000 รูป ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑปฯ วัดพร.. ชม 12904 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100730_flower_saraburi_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธัญชน์ อาทโร
  จู่ๆกระผมก็เห็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆปรากฏขึ้นตรงหน้า ตอนนั้นกระผมตื่นเต้นมาก.. ชม 12265 ครั้ง (30 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100729_1MED1.html
พิธีอุปสมบทวัดบางเงิน จ.กระบี่
  สามเณรธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทยของศูนย์อบรมวัดบาง.. ชม 12173 ครั้ง (29 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100728_news2.html


   ค้นหา บทความธรรมะ