World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระพุทธศาสนา พบ 5348 รายการ

   Tag :    พระพุทธศาสนา

พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดลำปาง
  จังหวัดลำปางจัดพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด.. ชม 12194 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100824_news4.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 15154 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 14397 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13423 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-20.html
เวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 15616 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-21.html
สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13622 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-22.html
โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16110 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-23.html
โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13707 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-24.html
ไปโปรดพรหม - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13159 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-28.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13448 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-29.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13907 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-30.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13453 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-31.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17760 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
กิจกรรมบูชาข้าวพระ พิธีหล่อเทียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ ได้จัดให้มีกิจกรรมประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันหยุดของประเทศ U.A.E สหรัฐอ.. ชม 12295 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100823_Dubai_1.html
มหัศจรรย์วันออกพรรษา
  พระจันทร์ พระอาทิตย์ ซึ่งปราศจากมลทิน ย่อมแจ่มกระจ่างในท้องฟ้า ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ข้าแ.. ชม 12578 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหัศจรรย์วันออกพรรษา.html..
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขอขมา มส.
  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขอขมาพระรัตนตรัย กรรมการมหาเถรสมาคม และพุทธศาสนิกชน กรณีวาทะกรรมคำ.. ชม 12195 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100821_news7.html
โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทั่วไทย จ.มุกดาหาร
  หนึ่งในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล.. ชม 12247 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_4DHM1.html
AZUSA ประชุมงานบ้านดอกไม้
  AZUSA ประชุมงานบ้านดอกไม้เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อาสาสมัครแผนกดอกไม้ ของวัดพ.. ชม 12126 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/201000820_bua_patum.html
ยมกปาฏิหาริย์
  ภูเขาวิบุละ เขากล่าวกันว่าเป็นภูเขาสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคฤห์ เสตบรรพต เ.. ชม 12497 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยมกปาฏิหาริย์.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานพ ถาวโร
  ในขณะที่ใจกำลังเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่น กระผมก็เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นที่หัวตา แล้วแสงนั้นก็.. ชม 12296 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_2MED1.html
บรรยากาศการเตรียมงานตักบาตรพระ (หาดใหญ่)
  โครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย.. ชม 12277 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_1SPE1.html
ตักบาตร 1,111 รูป ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
   ชม 12216 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100820_NEWS1.html
มส. แต่งตั้งพระสังฆาธิการ
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการจังหวัดสกลนคร และหนองคาย จำนวน 6 รูป.. ชม 12257 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100820_news3.html
ใจหยุด สุดยอดปาฏิหาริย์
  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ คืออิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ภิ.. ชม 12259 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ใจหยุด_สุดยอดปาฏิหาริย์.html..
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
  อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และ..พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคงถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน.. ชม 16699 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16294 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
เด็กดีวีสตาร์ร้องเพลงอีแซวชวนคนเข้าวัด
  ความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเด็กเก่งและดี ในการช่วยฟื้นฟู..พระพุทธศาสนา ชม 12741 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100819_3VST1.html
มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอภูเวียงเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
  มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เ.. ชม 12297 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100819_NEWS3.html
ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน/พรมีความสำคัญอย่างไรและควรให้พรอย่างไร ? - หลวงพ่อตอบปัญหา
  สังคมไทยสมัยก่อน จะให้ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน สิ่งนี้จะพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กได้อย่างไ.. ชม 12968 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode34.html
มหาปูชนียาจารย์ (3)
  ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม.. ชม 12163 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์_3.html
บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
  เมื่อยังไม่หมดกิเลส ต้องสร้างบุญให้เต็มที่ เพราะ "การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทั้งใ.. ชม 12716 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/make-merit.html
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดค่ายอบรม Youth Camp
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดค่ายอบรม Youth Camp.. ชม 12200 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news3.html
สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดห้องรับรองพระภิกษุสามเณร
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร 2 ห้อง คือที่ห้องรับรองพิเศษ 6 และบริเ.. ชม 12253 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news6.html
แนะปรับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล แนะปรับหลักสูตรวิชา..พระพุทธศาสนา ต้องเน้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องหลักธรรม.. ชม 12222 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news9.html
ภัยของพระพุทธศาสนา
  พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เจ้าคณะภาค 3.. ชม 12604 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100818_2DHM1.html
สาธุชนอำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติธรรม
  ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิ พ.. ชม 12176 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100817_news2.html
มหาปูชนียาจารย์ (2)
  ภิกษุใด ยังหนุ่มยังแน่น พากเพียรอยู่ใน..พระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ที่พ้นแล้วจากเมฆหมอก สว่างอยู่ ฉะน.. ชม 12190 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์_2.html
อบรมพระนวกะ อ.เมือง จ.นครนายก
  เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานอบรมพระภิกษุนวกะในช่วงเข้าพรรษา ในเขตปกครองอำเภอเมือง จังห.. ชม 12308 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100817_news1.html
จ.อุบลราชธานี จัดพิธีตักบาตรพระ 1,500 รูป
  จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตักบาตรพระ 1,500 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ.. ชม 12167 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100817_news5.html
ความสำคัญของอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์
  พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.. ชม 12597 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100817_1SPE1_RIGHT.html
ชีวิตสมณะ..ชีวิตที่ฝันใฝ่.. ของลูกผู้ชายตัวจริง
  ไม่น่าเชื่อว่าจากคนธรรมดาสามัญ แต่เมื่อเข้าสู่การเป็นเพศนักบวชใน..พระพุทธศาสนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพระราชามหาเศรษฐี ข้าราชการทุกระดับ ตลอดจนผู้คนทั้งหลาย ต่างก็ต้.. ชม 12829 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/yunaiboon_journal/yu-nai-boon_53_july.html
Scoop โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทั่วไทย จ.ร้อยเอ็ด
  เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล.. ชม 12273 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100816_4SPE1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระบุญรักษ์ คุณธีโร
  อยู่ๆก็มีดวงแก้วโปร่งใสใหญ่ขนาดลูกเทนนิส ลอยมาจากที่ที่ลึกมากๆ ตอนนั้นใจสบาย.. ชม 12615 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100816_1MED1.html
มหาปูชนียาจารย์ (1)
  ปูชา จ ปูชนียานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลาย นี้เป็นมงคลอันสูงสุด.. ชม 12246 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์%20_1.html
ตักบาตรพระ 10,000 รูป ใจกลางนครหาดใหญ่ 29 สิงหาคม 2553
  ย้อนระลึกนึกถึงบุญ 9 ปี ตักบาตรใจกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา พ.ศ.2544-2552.. ชม 12326 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/020753_give_alms.html
ศีลภรตคืออะไร ต่างจากศีลห้าอย่างไร? - หลวงพ่อตอบปัญหา
  ศีลภรตคืออะไร ต่างจากศีลห้าอย่างไร?,การรักษาศีลแปดคือการประพฤติพรหมจรรย์ ถ้ารักษาศีลข้อสาม.. ชม 12398 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode33.html
อินเดีย อบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วครั้งแรก
  นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ สำหรับการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้วครั้งแรก ณ ดินแดนพุทธภูมิ.. ชม 12681 ครั้ง (15 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100814_3SPE1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระเชวลิต ชวธมฺโม
  กระผมรู้สึกว่าใจเรากับใจองค์พระเป็นใจเดียวกัน ดวงตาของเรากับดวงตาขององค์พระเป็นดวงตาเดียวก.. ชม 12401 ครั้ง (15 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100814_1MED1.html
เจริญพุทธานุสติ
  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ พระองค์นั.. ชม 12258 ครั้ง (13 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เจริญพุทธานุสติ.html
ศีล และ สมาธิ เป็นเรื่องสากล
  พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.. ชม 12342 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100813_1SPE1_RIGHT.html


   ค้นหา บทความธรรมะ