World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระพุทธศาสนา พบ 5358 รายการ

   Tag :    พระพุทธศาสนา

กัลยาณมิตร จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมปฏิบัติธรรม
  คณะกัลยาณมิตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และถวายคิลานเภสัช.. ชม 12178 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100827_news6.html
กองทุนรักษาพระภิกษุ-สามเณร เนื่องในวันธรรมชัย จัดขึ้นในวันที่ 27 สิงหาคม
  ขอเชิญยอดกัลยาณมิตรทั้งภายในและต่างประเทศทุกท่านร่วมสร้างบุญใหญ่ในโครงการถวายกองทุนรักษาพร.. ชม 12369 ครั้ง (16 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/20100816_bua_patum.html
พุทธปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด ไม่มีเท้าก็ดี ๒ เท้าก็ดี ๔ เท้าก็ดี มีเ.. ชม 12589 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธปาฏิหาริย์_3500_อย่าง.html..
ต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิมชื่อว่าต้นอะไร?
  ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เดิมชื่อว่าต้น “อัสสัตถพฤกษ์” แต่ที่เรียกกันว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์เพราะพระ.. ชม 14708 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-03.html
ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?
  พระอัญญาโกณฑัญญะเดิมคือพราหมณ์ที่ทำนายว่า..เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสั..พระพุทธศาสนา ชม 14725 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-04.html
กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ก่อนได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ต้องสละชีวิตและอวัยวะมานับภพนับชาติไม่ถ้วน หากเ.. ชม 16541 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/knowledge-biography-of-Lord-Buddha-06.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานะ วิชฺชาทีโป
  กระผมเห็นเป็นดวงแก้วใสมาก ซ้อนกันอยู่สองดวงคลุมตัวกระผมไว้ ดวงใหญ่เลยตัวกระผมออกไปประมาณ 1.. ชม 12356 ครั้ง (27 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100826_ผลการปฏิบัติธรรม.html..
อยากให้ลูกบวช
  ลูกปรารถนาจะให้ลูกชายทั้งสามของลูก มีใจฝักใฝ่อยู่ในเส้นทางธรรม ได้บวชเป็นพระใน..พระพุทธศาสนา ลูกจะมีวิธีปลูกฝังและเลี้ยงดูเขาอย่างไรคะ ?.. ชม 12255 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/Answer_490209.html
มส. มีมติต่ออายุ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น อีก 3 ปี
  มหาเถรสมาคมมีมติให้เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปีและ ที่ประชุมมีการแต่งตั้งที.. ชม 12321 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100825_news2.html
เสวนาวิชาการหลวงพ่อทองคำ...ถอดรหัสพุทธศิลป์สู่พุทธธรรม
  ทุนนิธิพระมหามณฑป วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร จัดงานเสวนาวิชาการ“ หลวงพ่อทองคำ...ถอดรหัสพุท.. ชม 12181 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100825_news6.html
มส. มีมติเห็นชอบตั้งสำนักปฏิบัติธรรมเพิ่มอีก 2 แห่ง
  มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 30 และมีมติเห็นช.. ชม 12205 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100825_news7.html
ครม. มีมติตั้งนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์เป็น ผอ.พศ.
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวย..พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป.. ชม 12292 ครั้ง (26 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100825_news10.html
พระศรีอริยเมตไตรย์
  พระศรีอริยเมตไตรย์ พระองค์ คือ บุคคลที่จะมาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป และย.. ชม 28121 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/พระศรีอริยเมตไตรย์-The-Lord-Buddha.html..
ข่าวการค้นพบร่องรอยของพระพุทธศาสนาในอัฟกานิสถาน
  สิ่งที่ค้นพบบางชิ้น มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 หลังพุทธปรินิพพาน.. ชม 13196 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100824_1SPE1.html
พิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป จังหวัดลำปาง
  จังหวัดลำปางจัดพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป เพื่อนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือพุทธบุตร 266 วัด.. ชม 12197 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100824_news4.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 15265 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 14468 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13478 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-20.html
เวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 15786 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-21.html
สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13674 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-22.html
โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16305 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-23.html
โปรดพุทธบิดา พุทธมารดา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13765 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-24.html
ไปโปรดพรหม - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13208 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-28.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13491 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-29.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13979 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-30.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 13500 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-31.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17972 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
กิจกรรมบูชาข้าวพระ พิธีหล่อเทียน ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ ได้จัดให้มีกิจกรรมประจำวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันหยุดของประเทศ U.A.E สหรัฐอ.. ชม 12306 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100823_Dubai_1.html
มหัศจรรย์วันออกพรรษา
  พระจันทร์ พระอาทิตย์ ซึ่งปราศจากมลทิน ย่อมแจ่มกระจ่างในท้องฟ้า ซึ่งปราศจากเมฆฝน ฉันใด ข้าแ.. ชม 12615 ครั้ง (23 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหัศจรรย์วันออกพรรษา.html..
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขอขมา มส.
  นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ขอขมาพระรัตนตรัย กรรมการมหาเถรสมาคม และพุทธศาสนิกชน กรณีวาทะกรรมคำ.. ชม 12199 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100821_news7.html
โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทั่วไทย จ.มุกดาหาร
  หนึ่งในโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล.. ชม 12252 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_4DHM1.html
AZUSA ประชุมงานบ้านดอกไม้
  AZUSA ประชุมงานบ้านดอกไม้เมื่อวันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2553 อาสาสมัครแผนกดอกไม้ ของวัดพ.. ชม 12129 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/201000820_bua_patum.html
ยมกปาฏิหาริย์
  ภูเขาวิบุละ เขากล่าวกันว่าเป็นภูเขาสูงเยี่ยมกว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ในพระนครราชคฤห์ เสตบรรพต เ.. ชม 12518 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยมกปาฏิหาริย์.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระมานพ ถาวโร
  ในขณะที่ใจกำลังเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่น กระผมก็เห็นแสงสว่างเกิดขึ้นที่หัวตา แล้วแสงนั้นก็.. ชม 12303 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_2MED1.html
บรรยากาศการเตรียมงานตักบาตรพระ (หาดใหญ่)
  โครงการตักบาตรพระหนึ่งล้านรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย.. ชม 12285 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100820_1SPE1.html
ตักบาตร 1,111 รูป ม.ศิลปากร จ.นครปฐม
   ชม 12225 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100820_NEWS1.html
มส. แต่งตั้งพระสังฆาธิการ
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระสังฆาธิการจังหวัดสกลนคร และหนองคาย จำนวน 6 รูป.. ชม 12260 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100820_news3.html
ใจหยุด สุดยอดปาฏิหาริย์
  ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ คืออิทธิปาฏิหาริย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ ภิ.. ชม 12265 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ใจหยุด_สุดยอดปาฏิหาริย์.html..
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
  อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และ..พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมั่นคงถาวร อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน.. ชม 16825 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16432 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
เด็กดีวีสตาร์ร้องเพลงอีแซวชวนคนเข้าวัด
  ความคิดสร้างสรรค์ของเหล่าเด็กเก่งและดี ในการช่วยฟื้นฟู..พระพุทธศาสนา ชม 12759 ครั้ง (20 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100819_3VST1.html
มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งรองเจ้าคณะอำเภอภูเวียงเพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง
  มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เพิ่มอีก 1 ตำแหน่ง เ.. ชม 12305 ครั้ง (21 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100819_NEWS3.html
ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน/พรมีความสำคัญอย่างไรและควรให้พรอย่างไร ? - หลวงพ่อตอบปัญหา
  สังคมไทยสมัยก่อน จะให้ลูกกราบเท้าพ่อแม่ก่อนเข้านอน สิ่งนี้จะพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กได้อย่างไ.. ชม 13000 ครั้ง (14 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/episode34.html
มหาปูชนียาจารย์ (3)
  ดูก่อนวักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม.. ชม 12170 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาปูชนียาจารย์_3.html
บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
  เมื่อยังไม่หมดกิเลส ต้องสร้างบุญให้เต็มที่ เพราะ "การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทั้งใ.. ชม 12746 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/make-merit.html
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดค่ายอบรม Youth Camp
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดค่ายอบรม Youth Camp.. ชม 12207 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news3.html
สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดห้องรับรองพระภิกษุสามเณร
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร 2 ห้อง คือที่ห้องรับรองพิเศษ 6 และบริเ.. ชม 12263 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news6.html
แนะปรับหลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา
  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล แนะปรับหลักสูตรวิชา..พระพุทธศาสนา ต้องเน้นการจัดกิจกรรมเรียนรู้เรื่องหลักธรรม.. ชม 12226 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100818_news9.html
ภัยของพระพุทธศาสนา
  พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เจ้าคณะภาค 3.. ชม 12613 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100818_2DHM1.html
สาธุชนอำเภอโพธาราม ร่วมปฏิบัติธรรม
  ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กว่า 1,000 คน ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิ พ.. ชม 12179 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100817_news2.html


   ค้นหา บทความธรรมะ