World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : พระพุทธศาสนา พบ 5416 รายการ

   Tag :    พระพุทธศาสนา

การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุ.. ชม 13264 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/การทำสมาธิภาวนา-ชีวิตออกแบบได้.html..
บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า “ปุญฺญญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ ตมฺหิ ฉนฺท.. ชม 12518 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บุญไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอง.html..
วัดยานนาวา จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ สมเด็จพระวันรัตน์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แด่พระภิกษ.. ชม 12160 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดยานนาวา-จัดพิธีมอบทุนการศึกษา.html..
มส. ตั้งเจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ
  มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ โชติวโร)ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอ.. ชม 12235 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/เจ้าอาวาสวัดเวฬุราชิณ-พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ.html..
พิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย แด่พระพรหมวชิรญาณ กร.. ชม 12148 ครั้ง (13 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์-พระพรหมวชิรญาณ.html..
ประมวลภาพวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นจัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย จัดพิธีบูชาข้าวพระเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน เมื่.. ชม 12214 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียจัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
อานิสงส์การบวช กับ สามัญญผล
  สาเหตุสำคัญที่มี “โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทั่วไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๓” ..พระพุทธศาสนา อย่างน้อย ๒ ประการ คือ ๑. จำนวนพระภิกษุลดน้อยลงและมีผู้สนใจเข้ามาบวชใหม่ก็น้อยล.. ชม 12423 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อานิสงส์การบวช.html
สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดูก่อนภิกษุทั้ง.. ชม 12396 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/สว่างไสวไปทั่วหมื่นโลกธาตุ.html..
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 82 ปี พระธรรมสิงหบุราจารย์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะ.. ชม 12276 ครั้ง (12 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อาคาร82ปี-พระธรรมสิงหบุราจารย์-หลวงพ่อจรัญ.html..
๔๐ปีวัดพระธรรมกายกับความหมาย“การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน้ำ
  ๔๐ ปี วัดพระธรรมกาย กับความหมาย “การสร้างบารมี”มุ่งสืบสานมโนปณิธานหลวงปู่วัดปากน..พระพุทธศาสนาและเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปอย่างกว้างขวางจน มีลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศ.. ชม 12676 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/๔๐ปีวัดพระธรรมกาย.html
แสนโกฏิจักรวาล
  หมู่สัตว์ ๑ อากาศ ๑ จักรวาลไม่มีที่สุด ๑ และพระพุทธญาณอันหาประมาณมิได้ ๑ ทั้ง ๔ อย่างนี้ ใ.. ชม 12511 ครั้ง (10 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แสนโกฏิจักรวาล.html
กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์
  การบำเพ็ญตนเป็นกัลยาณมิตร จะต้องใช้ทั้งสติปัญญา และจะต้องใช้ทั้งความอดทนด้วย.. ชม 12479 ครั้ง (11 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100910-กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์_LEFT.html..
ตักบาตรพระ 1,250 รูป อ.สะเดา จ.สงขลา
  ตักบาตรพระ 1,250 รูป อ.สะเดา สงขลา ฟื้นฟู..พระพุทธศาสนาชายแดนใต้ โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย จากดำริของพระราชภา.. ชม 12558 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ตักบาตรที่สะเดา-จ.สงขลา.html..
พญาวานรโพธิสัตว์
  การผูกมัดไว้ ไม่เผาลนข้าพระองค์ให้เดือดร้อน ผู้ฆ่าก็จักไม่ให้ข้าพระองค์เดือดร้อน เพราะข้าพ.. ชม 12660 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พญาวานรโพธิสัตว์.html
รวย - หมวดทรัพย์สมบัติ
  ความรวย ในที่นี้ ประกอบด้วย ประสบความสำเร็จในธุรกิจ มีที่ดินสวย มีที่ดินมาก ถูกหวย เป็นมหา.. ชม 13050 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/Karma-Retribution-รวย.html..
เตรียมประชาสัมพันธ์ การจัดงานมอบรางวัลพุทธคุณูปการ ปี 53
  คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร เตรียมประชาสัมพันธ์การจัดงานมอบรางวัลพุทธคุณูปการ ประจำปี 2553 ผ.. ชม 12165 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ประชาสัมพันธ์การจัดงานมอบรางวัลพุทธคุณูปการ-ปี53.html..
ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย แสงสว่างกลางขุนเขา
  ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย ดินแดนแห่งสันติสุข แสงสว่างกลางขุนเขา.. ชม 12624 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100908-ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย.html..
ยอดกัลยาณมิตรของโลก
  บุคคลผู้มีปัญญาไม่พึงคบพวกปาปมิตร ไม่พึงคบพวกบุรุษต่ำทราม พึงคบกัลยาณมิตร พึงคบบุรุษสูงสุด.. ชม 12206 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ยอดกัลยาณมิตรของโลก.html..
มส. แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม
  มหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งพระศรีศาสนวงศ์ (มีชัย วีรปัญโญ) ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตน.. ชม 12267 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม.html..
ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ
  การที่ลูกถวายลูกสาวให้รับใช้..พระพุทธศาสนานั้น ถือว่าเป็นการสร้างทานด้วยชีวิต หรือปรมัตถบารมีหรือไม่ และลูกจะได้บุญจากการท.. ชม 12211 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ.html..
อบรมหัวหน้าศูนย์บวชแสนรูป
  หัวหน้าศูนย์อบรมโครงการบวชอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ร่วมประชุมรับทรา.. ชม 12153 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อบรมหัวหน้าศูนย์บวชแสนรูป.html..
World-PEC ณ ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 3
  โครงการ World-PEC นี้ ได้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารกันภายในครอบครัว โครงการนี้มีประโยชน์มาก.. ชม 12605 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100906-World-PEC-Sri-Lanka.html
พิธีมอบประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจ.. ชม 12243 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/การบริหารกิจการคณะสงฆ์.html..
ร.ร.สิงห์สมุทร ทดลองเรียนศึกษาทางไกลผ่าน DMC
  เด็กนักเรียนจากโรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วมเรียนเพื่อศึกษาทางไกล..พระพุทธศาสนา ชม 12215 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ทดลองเรียนศึกษาทางไกลผ่าน-DMC.html..
คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ
  ลูกเคยทำหน้าที่อบรมบุคลากรช่วยงาน..พระพุทธศาสนา บางครั้งเห็นว่ามีผู้ไม่เหมาะสมก็ต้องคัดออก ซึ่งทำไปตามหน้าที่โดยไม่มีอคติ และยึ.. ชม 12246 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน
  ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใด.. ชม 20482 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/ชีวิตออกแบบได้-ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ.html..
มหาบุรุษ อัครบุรุษแห่งโลก
  บรรดาสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่เป็นสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า มีเท้ามาก เท้าน้อย หรือไม่มีเท้.. ชม 12247 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาบุรุษ_อัครบุรุษแห่งโลก.html..
ขึ้นจากนรก พระมาโปรด
  ด้วยบุญที่ลูกๆได้ทำแล้วอุทิศไปให้พ่อและแม่ ได้ส่งผลทำให้ชีวิตหลังความตายของท่านทั้งสอง มีค.. ชม 12806 ครั้ง (05 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100904-ขึ้นจากนรก-พระมาโปรด_RIGHT.html..
มหาอุปสมบท หนึ่งแสนรูปทั่วไทย ตอนภัยของพระพุทธศาสนา
  พระธรรมเทศนา โดย พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้.. ชม 12638 ครั้ง (05 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100904-มหาอุปสมบทหนึ่งแสนรูปทั่วไทย.html..
กำหนดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 53
  สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศกำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ในระดับชั้นนักธรรมตรี โท เอก แ.. ชม 12301 ครั้ง (06 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กำหนดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี53.html..
พศ. ประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมประชาสัมพันธ์สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น และเตรียมตั้งคณะกรรมการบริหาร.. ชม 12143 ครั้ง (03 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ประชุมคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.html..
ตักบาตร 10,000 รูป อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดตักบาตรพระ 10,000 รูป ตามโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหว.. ชม 12170 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ตักบาตร10,000รูป-อ.หาดใหญ่.html
สูบบุหรี่เป็นประจำ นำไปสู่อบาย นรกขุม 5
  หลายๆท่านอาจจะยังไม่เข้าใจว่า การสูบุหรี่ จะเป็นบาปเป็นกรรมได้อย่างไร นรกขุม 5.. ชม 14598 ครั้ง (04 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100903-สูบบุหรี่เป็นประจำ-นำไปสู่อบาย.html..
วิธีฝึกสมาธิ-หลวงพ่อตอบปัญหา
  เคยชวนเพื่อนมานั่งสมาธิที่วัด เขาสงสัยว่าทำไมวัดเราไม่มีการสอนให้เดินจงกรม และทำไมเวลานั่ง.. ชม 12612 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/วิธีฝึกสมาธิ-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
พศ. เผยทั่วไทย มีวัดร้างกว่า 5,800 แห่ง
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยผลการสำรวจทั่วประเทศพบว่ามีวัดร้างกว่า 5,800 แห่ง โดยวัดร้างที่สำรวจ.. ชม 12231 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ปัญหาเรื่องวัดร้าง.html
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 3 (ตอนภพมารสะดุ้ง)
  เราจะบอกมลทินอันยิ่งกว่ามลทินนั้น อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย เมื่.. ชม 12249 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_3_ตอนภพมารสะดุ้ง.html..
นิสัย-ความสามัคคี-หลวงพ่อตอบปัญหา
  นิสัยของคนเราทั้งดีและไม่ดี เกิดขี้นมาได้อย่างไร,เราจะฝึกลูกหลานของเราอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ.. ชม 12362 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/good_QA/นิสัย-ความสามัคคี-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
เบื้องหลังการออกแบบชีวิต
  คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการ.. ชม 13488 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม/20100901-DMC-L01.html..
เตรียมตั้งกรรมการหาข้อเท็จจริงข้อพิพาท เอกชนเช่าที่ดินวัดร้าง
  ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการ..พระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร เตรียมตั้งคณะกรรมการเพื่อหาข้อเท็จจริงกรณีข้อพิพาทเรื่องเอกชนเช่.. ชม 12215 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/เอกชนเช่าที่ดินวัดร้าง.html..
AIS ถวายสื่อการเรียนการสอน ร.ร.พระปริยัติธรรม แด่ มส.
  AIS ถวายซีดีสานรัก คนเก่งหัวใจแกร่ง และหนังสือเรื่องสั้นในบ้านสานรัก ให้กับคณะกรรมการมหาเถ.. ชม 12146 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/AISถวายสื่อการเรียนการสอน.html..
อานุภาพบุญสร้างอาคาร 100 ปี - ซื้อที่ได้ราคาถูก
  แม้เราจะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพื่อหาทรัพย์ แต่ก็รู้สึกเสมอว่า มันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ.. ชม 12354 ครั้ง (02 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100901-อานุภาพบุญสร้างอาคาร100ปี_RIGHT.html..
พศ. เตรียมจัดงานเทศน์มหาชาติ
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เตรียมจัดเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทส.. ชม 12154 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/เทศน์มหาชาติ.html
มส. อนุมัติค่าผาติกรรมธรณีสงฆ์
  มหาเถรสมาคมมีมติอนุมัติค่าผาติกรรมที่ธรณีสงฆ์ วัดทินกรนิมิตและวัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนน.. ชม 12248 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อนุมัติค่าผาติกรรมธรณีสงฆ์-DMC-News.html..
ตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมแสนรูป จังหวัดสงขลา
  คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนาฯ ตรวจเยี่ยม วัด และ ศูนย์อบรมฯ ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 1 แสนรูป .. ชม 12105 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ตรวจเยี่ยมศูนย์อบรมแสนรูปจังหวัดสงขลา.html..
โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทั่วไทย จ.อุตรดิตถ์
  เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาล.. ชม 12204 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-บวชพระหนึ่งแสนรูป.html..
The Middle Way อบรมสมาธิระดับกลาง รุ่นที่ 4
  สมาธิเป็นของสากลที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ สัญชาติ และความเชื่อใดๆ.. ชม 12385 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100831-The-Middle-Way-Intermediate.html
กมธ. การศาสนาฯ วอนสื่อยกเลิกใช้คำ "อรหันต์-ไอ้เณร"
  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้ยกเลิกใช้ค.. ชม 12157 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ขอความร่วมมือสื่อมวลชน-DMC-News.html..
การแก้คำกล่าวหาแบบพุทธวิธี
  ภิกษุใด ชนะหนามคือกาม ชนะการด่า การฆ่า และ การจองจำได้ ภิกษุนั้น เป็นผู้มั่นคงไม่หวั่นไหวด.. ชม 12388 ครั้ง (30 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การแก้คำกล่าวหาแบบพุทธวิธี.html..
อานุภาพดวงแก้วคุณยายฯ
  งานนี้ เรียกว่า ขอถวายเวลา ด้วยการถวายปัจจัย ตั้งผังรวยก่อนใคร ขอเป็นขุนพลแนวหน้า ไม่ขอคัด.. ชม 12600 ครั้ง (31 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100830_อานุภาพดวงแก้วคุณยาย_RIGHT.html..
ตักบาตรพระนานาชาติ 1,500 รูป ตลาดโรงเกลือ 12 กันยายน นี้ หนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป
  โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูปตักบาตรพระนานาชาติ 1,500 รูป ฟื้นฟู..พระพุทธศาสนา นำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง คณะสงฆ์ ไทย กัมพูชา เวียดนามตลาดโรงเกลือ.. ชม 12457 ครั้ง (28 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100828_tukba1500.html


   ค้นหา บทความธรรมะ