World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 5307 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา
  “อยู่ดีๆโยมแม่ก็กลายเป็นองค์พระแก้วใสมีสีฟ้าเข้มเหมือนสีน้ำทะเล...ผมเห็นองค์พระชัดมาก”.. ชม 12712 ครั้ง (23 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100722_2MED1.html
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัด..ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ชม 12326 ครั้ง (21 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100720_1NEW3.html
วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์.. ชม 12340 ครั้ง (21 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100721_1NEW1.html
ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษา
  “ผมเพิ่งรู้ว่าสภาพใจที่ปราศจากความคิด...มันน่าหลงใหลอย่างนี้นี่เอง ผมมีความสุขมาก”.. ชม 12737 ครั้ง (22 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100721_1MED.html
แสนรูปแสนปลื้ม บรรพชาครั้งประวัติศาสตร์โลก
  เกาะติดสถานการณ์โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12826 ครั้ง (22 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100721_4DHM1.html
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาทรุ่นที่ 1 วัดพุทธฮัมบวร์ก เยอรมนี
  วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15. 00 น. วัดพุทธฮัมบวร์กได้จัดพิธีตัดปอ..ปฏิบัติธรรมกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ จากนั้นพระอาจารย์ได้ให้โอวาทถึงอานิสงส์ของก.. ชม 12521 ครั้ง (19 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/german_idop.html
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_1
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่ง พึงบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ให้เต็มเปี่ยมฉันใด ข้าแต่ท่านมห.. ชม 12517 ครั้ง (19 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_1.html..
กิจวัตรของธรรมทายาทของธุดงคสถานล้านนา
  ธรรมทายาทศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนา ร่วมประกอบกิจวัตรประจำวัน เพื่อเตรียมตัวก่อนการเป็นพระแท.. ชม 12275 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100717_1NEW3.html
กิจกรรมงานบุญ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง ประเทศจีน จัดพิธีถวายสังฆทานปล่อยสัตว์ปล่อยปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทา.. ชม 12350 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100717_1NEW4.html
กิจวัตรของธรรมทายาทของธุดงคสถานล้านนา
  ธรรมทายาทศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนา ร่วมประกอบกิจวัตรประจำวัน เพื่อเตรียมตัวก่อนการเป็นพระแท.. ชม 12352 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100717_1NEW5.html
วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์.. ชม 12294 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100717_1NEW6.html
วันที่แม่และลูกรอคอย
  บรรยากาศพิธ๊ขอขมาและถวายผ้าไตร ณ วัดพระธรรมกาย.. ชม 13048 ครั้ง (18 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100717_2DHM1.html
พศ.ชวนร่วมงานบุญวันอาสาฬหบูชา
  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา .. ชม 12425 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100716_1NEW2.html
กิจกรรมงานบุญ วัดพระธรรมกายมินเนโซต้า
  สาธุชนวัดพระธรรมกายมินเนโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้าป่า เนื่องใน.. ชม 12290 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100716_1NEW3.html
มลรัฐออเรกอน จัดปฏิบัติธรรมร่วมกัน 2 ศาสนา
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา นำสาธุชนเมืองแบนดั้น ..ปฏิบัติธรรม ชม 12369 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100716_1NEW4.html
ปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกายฟลอริดา
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายฟลอริดา เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญบ้านกัลยาณมิตร ณ รัฐฟลอ..ปฏิบัติธรรมเมือง Fort Lauderdale ชม 12410 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100716_1NEW5.html
ผลการปฏิบัติธรรม Peace revolution รุ่นที่ 3
  ประสบการณ์ภายในของเยาวชน 17 คน จาก 14 ประเทศ ที่เดินทางมา..ปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง 21 กรกฎาคม พ.ศ.2553.. ชม 12530 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100716_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม ธรรมทายาทนานาชาติ
  โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 8.. ชม 12644 ครั้ง (16 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100715_1MED1.html
พิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
  นอกจากนี้วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ จังหวัดสงขลา ก็ได้จัดพิธีตัดปอยผมนาคธรรมทายาท ในโครงการบวชพระ.. ชม 12336 ครั้ง (13 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100713_1NEW1.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า ณ สภาธรรมทายาทศูนย์ฝึกอบรม.. ชม 12328 ครั้ง (13 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100713_1NEW4.html
สักครั้ง 'มากประโยชน์' 'อุปสมบท' 'บวช' มีดีมากกว่าบุญ
  ในช่วงก่อนเข้าพรรษา ช่วงนี้ในประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ หลาย ๆ ครอบครัวก็จ.. ชม 12989 ครั้ง (13 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100713_news_LEFT.html
ก้าวสู่อีกขั้นของความบริสุทธิ์
  โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12525 ครั้ง (14 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100713_2DHM1.html
วัดพระภาวนาเบอร์ลินจัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้จัดพิธีบุญบูชาข้าวพระขึ้นเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือน.. ชม 12343 ครั้ง (12 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100712_1NEW5.html
ความรู้สึกของกัลยาณมิตรพัชรา กาสินพิลา...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  โอกาสที่ดีที่สุดของชีวิตลูกผู้ชายที่จะทดแทนพระคุณบิดา-มารดา บวชเข้าพรรษาปีนี้ บวชที่นี่ ไม.. ชม 12849 ครั้ง (13 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100712_1SPE1.html
พิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกาย มินเนโซต้า
  วัดพระธรรมกายมินเนโซต้า จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด ประจำเดือนกรกฎา.. ชม 12341 ครั้ง (10 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100710_1NEW2.html
วัดพระธรรมกายไทเปจัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และพิธีทอดผ้าป่าบวชพระแสนรูป.. ชม 12384 ครั้ง (10 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100710_1NEW6.html
ความรู้สึกของกัลยาณมิตรดรุณี พันธุ์โนราช...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  แม่ทุกคนอยากจะเห็นชายผ้าเหลือง อยากเห็นลูกชายบวชเป็นพระจริงๆค่ะ.. ชม 12958 ครั้ง (13 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100710_1SPE1.html
งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์.. ชม 12356 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100708_1NEW4.html
ทำบุญบ้านกัลยาณมิตร เมืองกลาสโกว์
  พระอาจารย์ จากวัดพุทธนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ จัด..ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสก็อตแลนด์.. ชม 12303 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100709_1NEW2.html
บูชาข้าวพระ ณ บูธ dmc.tv
  ทีมงาน dmc.tv ได้จัดกิจกรรมกับเหล่าบรรดาสมาชิกเว็บทั้งหลายในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน.. ชม 12673 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/20100708_1DMC1.html
วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน เเละพิธีทอดผ้าป่าสร้างที่พักสงฆ์.. ชม 12369 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100709_1NEW5.html
ปฏิบัติธรรมศูนย์กัลยาณมิตร สาธารณรัฐไอร์แลนด์
  พระอาจารย์วัดพุทธนิวคาสเซิล ได้เมตตาเป็นเนื้อนาบุญให้กับกัลยาณมิตร ศูนย์กัลยาณมิตรเมืองลิม.. ชม 12334 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100709_1NEW6.html
ยินดีต้อนรับ ทหารใหม่แห่งกองทัพธรรม
  เกาะติดสถานการณ์ โครงการบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแสนรูป ตอนที่ 1.. ชม 12592 ครั้ง (12 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100709_2DHM1.html
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีอัญเชิญและสักการะพระบรมสารีริกธาตุ.. ชม 12397 ครั้ง (07 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100707_1NEW3.html
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี.. ชม 12399 ครั้ง (07 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100707_1NEW4.html
ความรู้สึกของกัลยาณมิตรศศินา วิมุตตานนท์...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  หลวงพ่อเจ้าคะ มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเจ้าค่ะ ที่เขาเกิดมากจากร่างกายของเรา และในวินาทีน.. ชม 16057 ครั้ง (09 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100707_1SPE1_RIGHT.html
ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดพิธีอุทิศส่วนกุศล
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน จัดตักบาตร และพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว.. ชม 12452 ครั้ง (05 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100705_1NEW1.html
ศูนย์ปฏิบัติธรรม Swindon จัดปฏิบัติธรรม
  ศูนย์ปฏิบัติธรรม Swindon จัด ชม 12287 ครั้ง (05 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100705_1NEW2.html
23-26 กรกฎาคม 2553 นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม รุ่น 4 วัน
  ปฏิบัติธรรม World peace เขาใหญ่ นครราชศรีมา 23-26 กรกฎาคม 25253 รุ่น 4 วัน.. ชม 12504 ครั้ง (05 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100705_Meditation_World_peace.html
กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
  กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี.. ชม 13151 ครั้ง (04 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/about/come_temple.html
โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น
  วันที่ 6 สิงหาคม ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 53 “โครงการบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทชาวญี่ปุ่น” ณ วัดพ.. ชม 12699 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100701_Japanese_Dhammadayada_%20Ordination_Program.htm..
กิจกรรมวันอาทิตย์ สำหรับชาวเว็บ DMC
  ขอเรียนเชิญชาวเว็บ DMC ทุกท่านมาร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ สั่งสมบุญทุกบุญในวันอาทิตย์ทั้งทา.. ชม 12570 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Activities/20100702_activities.html
ครบรอบ 17 ปี วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดทำบุญฉลองครบรอบ 17 ปี ของการเริ่มบุกเบิกสร้างศูนย์สาขาในรัฐแค.. ชม 12399 ครั้ง (02 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100702_1NEW4.html
พศ.จัดประชุมเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ
  สำนักปฏิบัติธรรมใหญ่กว่า 1,140 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนงานการดำเนินงาน.. ชม 12483 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100630_1NEW2.html
สาธุชน จ.ลำพูน ร่วมปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์
  ผู้นำบุญจังหวัดลำพูน และอุบาสก อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนได้ร่วมใจ ..ปฏิบัติธรรม ทุกวันอาทิตย์ ถวายเป็นพุทธบูชา เข้าพรรษาเข้าถึงธรรม.. ชม 12373 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100630_1NEW5.html
งานบุญวันอาทิตย์ วัดภาวนาไถจง
  งานบุญวันอาทิตย์ วัดภาวนาไถจง สาธุชนวัดภาวนาไถจง ร่วมกันทำบุญตักบาตร ..ปฏิบัติธรรมประจำวันอาทิตย์ สาธุชนทุกท่านต่างร่วมแรงร่วมใจกันมาทำบุญตักในวันอาทิตย์ โดยได้ร.. ชม 12327 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100630_1NEW7.html
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีกัลยาณมิตรมาร่วมง.. ชม 12346 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100701_1NEW5.html
งานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีสาธุชน มาร่วมงานกันเป.. ชม 12350 ครั้ง (01 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100702_1NEW2.html
ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายไต้หวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดพระธรรมกายไทเปร่วมกับวัดภาวนาเถาหยวน และวัดภาวนาไถจง ไต้หวัน จัดพิธีทอดผ้าป่า กองบุญ.. ชม 12547 ครั้ง (28 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100628_1NEW5.html
พิธีทอดผ้าป่า ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัด..ปฏิบัติธรรมและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ สภาธรรมทายาท ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ซึ.. ชม 12410 ครั้ง (28 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100628_1NEW9.html


   ค้นหา บทความธรรมะ