World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 5805 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดพิธีบูชาข้าวพระ และสัมนาเพื่อ.. ชม 12372 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายบาวาเรีย-ธ.ค.53.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยาย.. ชม 12368 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายนางาโน่-ธ.ค.53.html..
วัดพระธรรมกายโทจิหงิ จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายโทจิหงิ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุน.. ชม 12323 ครั้ง (12 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายโทจิหงิ-ธ.ค.53.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่า เพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน.. ชม 12408 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดภาวนาเกาลูน-ข้าวพระ-ธ.ค.53.html..
อบรมนักเรียนแกนนำอาสาสมัครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ได้เข้ารับการอบรมนักเรียนแกนนำ.. ชม 12454 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อบรมนักเรียนแกนนำอาสาสมัคร.html..
พระสัพพัญญุตญาณ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้บริสุทธิ์ หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอา.. ชม 13319 ครั้ง (08 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระสัพพัญญุตญาณ.html
พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนวัดพระธรรมกาย คานากาว่า
  วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา ลูกพระธัมฯวัดพระธรรมกาย คานากาว่าได้มาสั่งสมบุญโดยการเตรียมกาย.. ชม 12844 ครั้ง (08 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน.html..
บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน โครงการยอดนิยมแดนปฐมเจดีย์
  การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งล้านคน ที่จังหวัดนครปฐม.. ชม 12893 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101208-บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-โครงการยอดนิยมแดนปฐมเจดีย์..
พิธีมอบกิตติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
  สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานมอบกิตติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุน และผู้เข้าร่วม.. ชม 12369 ครั้ง (09 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีมอบกิตติบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ.html..
วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายเวสเทริ์น ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน.. ชม 12320 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายเวสเทิร์น-ธ.ค.53.html..
พุทธมณฑล จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
  สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในงาน..ปฏิบัติธรรม ชม 12330 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พุทธมณฑล-พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี.html..
ร้อยเอ็ดรวมใจ เข้าเส้นชัยแบบสบายๆ
  การทำหน้าที่ชวนบวชอุบาสิกแก้วหน่ออ่อนหนึ่งล้านคนที่จังหวัดร้อยเอ็ด.. ชม 12611 ครั้ง (08 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101207-ร้อยเอ็ดรวมใจ-เข้าเส้นชัยแบบสบายๆ_RIGHT.html..
ทำบุญวัดพระธรรมกายแฟร้งเฟริต
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ กัลยาณมิตรเมือง Würzburg ประเทศเยอรมนี ได้นิมนต์.. ชม 12696 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายแฟร้งเฟริต.html..
การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม (๒)
  ในโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ล้วนมีทั.. ชม 12845 ครั้ง (06 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม.html..
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าถนนวงตะวัน
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถนนวงตะวัน เพื่อ.. ชม 12627 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดผ้าป่าถนนวงตะวัน.html..
พิธีเปิดสำนักงานกัลยาณมิตรกบินทร์บุรี
  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปิดสำนักงานศูนย์กัลยาณมิตรกบินทร์บุรี เพื่อ.. ชม 12484 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สำนักงานกัลยาณมิตรกบินทร์บุรี.html..
พิธีทอดกฐินสามัคคี วัดภาวนาบอสตัน
  วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 วัดภาวนาบอสตัน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ซึ่งนับเป็นป.. ชม 13287 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีทอดกฐินสามัคคี-วัดภาวนาบอสตัน.html..
สัมมนาครูผู้นำบุญผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคเหนือ
  คณะครูในเขตภาคเหนือร่วมโครงการสัมมนา และ..ปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญ ชม 12410 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/สัมมนาครูผู้นำบุญ-ภาคเหนือ.html..
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัด..ปฏิบัติธรรม ชม 12422 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายฟลอริดา-จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร.html..
โครงการปฏิบัติธรรมคุณครูผู้ประสานงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  คณะครูกว่า 150 ท่าน เข้าโครงการ..ปฏิบัติธรรมคุณครู ผู้ประสานงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก.. ชม 12352 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/โครงการปฏิบัติธรรมคุณครู.html..
เยาวชนตั้งใจทำความดีถวายในหลวง
  กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจพบเยาวชนตั้งใจทำความดีถวายในหลวง ครอบครัวและสังคม.. ชม 12638 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/เยาวชนตั้งใจทำความดีถวายในหลวง.html..
อบรมการเป็นพี่เลี้ยงอุบาสิกาแก้ว จ.กาฬสินธุ์
  อุบาสิกาแก้วรุ่นที่ผ่านมา และนักเรียน V-Star จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสวดมนต์ และ.. ชม 12342 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พี่เลี้ยงอุบาสิกาแก้ว-จ.กาฬสินธุ์.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอู่ทะเลบุญ เชิญชวนบวชอุบาสิกาแก้ว
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอู่ทะเลบุญ ได้เดินขบวนเชิญชวนหญิงไทยร่วมบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน.. ชม 12441 ครั้ง (07 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์ปฏิบัติธรรมอู่ทะเลบุญ-บวช.html..
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นพิเศษ
  แม้ร่างกายจะมีสีผิวแตกต่างกันแต่จะมีองค์พระภายในที่เหมือนๆกัน อีกทั้งจะได้รับผลจากการฝึกสม.. ชม 14943 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101203-ผลการปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาท.html..
โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2554
  โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ปี 2554 ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 39 สำหร.. ชม 13264 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/โครงการบวชพระธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี2554.html..
การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม (๑)
  ความเสื่อมของมนตราอยู่ที่การไม่ทบทวน ความเสื่อมของเรือนอยู่ที่การไม่ซ่อมแซม ความเสื่อมของใ.. ชม 12908 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/การดำรงอยู่ได้นานแห่งพระสัทธรรม%20(๑).html..
วัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ได้จัด..ปฏิบัติธรรม ชม 12352 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายแฟรงค์เฟิร์ต.html..
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว.. ชม 12311 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายซีแอตเติล-จัดพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว.html..
บ.เบญจจินดา โอลดิ้ง จำกัด จัดตักบาตรพระ 51 รูป
  ผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานบริษัทเบญจจินดา โอลดิ้ง จำกัด พร้อมใจกันมา.. ชม 12525 ครั้ง (04 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บ.เบญจจินดา-โอลดิ้ง-จำกัด-ตักบาตรพระ51รูป.html..
นั่งสมาธิไม่สงบ ไม่ก้าวหน้า...จะทำอย่างไรดี
  ฝึกสมาธิแล้วใจไม่สงบ ผลการปฏิบัติไม่ก้าวหน้า จะต้องแก้ไขอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 14527 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101202-ปรโลกนิวส์-นั่งสมาธิไม่สงบ-ไม่ก้าวหน้า-จะทำอย่างไร..
บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน...ยกพื้นที่การศึกษา
  หลายโรงเรียนใน จ.อ่างทอง ได้ตอบรับโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเป็นอย่างดี เพราะเล็งเห็นถ.. ชม 12765 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101202-บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-ยกพื้นที่การศึกษา.html..
วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่า
  วัดภาวนาเกาลูน ประเทศจีน จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน.. ชม 12417 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดผ้าป่า-วัดภาวนาเกาลูน.html..
วัดพระธรรมกายดันนีดิน จัดปฏิบัติธรรม เมือง Queenstown
  วัดพระธรรมกายดันนีดิน ประเทศนิวซีแลนด์ จัด..ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง Queenstown ชม 12590 ครั้ง (03 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วัดพระธรรมกายดันนีดิน-จัดปฏิบัติธรรมเมืองQueenstown.html..
กิจกรรมบ้านกัลยาณมิตร เมือง Feldkirch
  พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ได้จัด..ปฏิบัติธรรม ชม 12353 ครั้ง (01 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/บ้านกัลยาณมิตรเมืองFeldkirch.html..
ต้นคดแต่ปลายตรง...ก็ไปสวรรค์ได้
  หลายคนอาจเคยดำเนินชีวิตผิดพลาด ผิดศีลมามากมาย แต่หากกลับตัวกลับใจ ละชั่ว หมั่นสั่งสมความดี.. ชม 13293 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101201-ปรโลกนิวส์-ต้นคดแต่ปลายตรง-ก็ไปสวรรค์ได้.html..
SBAC จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
  โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และ.. ชม 12497 ครั้ง (02 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/SBAC-จัดพิธีอุปสมบทหมู่.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน.. ชม 12593 ครั้ง (01 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ-จัดพิธีทอดผ้าป่าซื้อที่ดิน.html..
ทอดผ้าป่าสร้างถนนวงตะวันเขาแก้วเสด็จ
  การสร้างถนนเท่ากับการสร้างทางแก่ยานพาหนะ ผู้คน ตลอดจนสัตว์อื่น ย่อมชื่อว่าให้ความสุขได้เช่.. ชม 13390 ครั้ง (29 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ทอดผ้าป่าสร้างถนนคอนกรีต.html..
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทอดกฐิน
  ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีทอดกฐินประจำปี 2553 เพื่อสร้างสถานที่..ปฏิบัติธรรม ชม 12438 ครั้ง (27 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ทอดกฐินธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์.html..
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ2-ทันโลกทันธรรม
  จากแผ่นดินรกร้างว้างเปล่าที่ ไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยที่เป็นพืชผลทางการเกษตร กว่าทศวรรษแล้ว.. ชม 13940 ครั้ง (29 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ2.html..
พุทธญาตัตถจริยา
  วันเวลาหมุนผ่านเราไปทั้งขณะหลับและตื่น พร้อมกับนำความเสื่อมมาให้เราตลอดเวลา เหมือนกับสนิมท.. ชม 14081 ครั้ง (29 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธญาตัตถจริยา.html
จ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมพี่เลี้ยงอุบาสิกาแก้ว
  คณะกัลยาณมิตรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดอบรมพี่เลี้ยงในโครงการอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน.. ชม 12448 ครั้ง (29 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/จ.กาฬสินธุ์-จัดอบรมพี่เลี้ยงอุบาสิกาแก้ว.html..
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ-ทันโลกทันธรรม
  จากพื้นดินทุรกันดาน จากทุ่งหญ้าคาและป่ากก สู่พื้นแผ่นดินแห่งความสว่างไสว สะพรั่งไปด้วยสีทอ.. ชม 16170 ครั้ง (26 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ.html..
ไปสวรรค์เพราะถือศีลแปด ตอนที่ 3
  ชีวิตของการบวชเป็นชีวิตที่สูงส่งและประเสริฐที่สุด ชีวิตของฆราวาสในยามสุขก็ไม่ใช่ความสุขที่.. ชม 12813 ครั้ง (27 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101126-ปรโลกนิวส์-ไปสรรค์เพราะถือศีลแปด-ตอนที่3.html..
ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ได้จัดพิธีทอดผ้าป่า และจุดประทีป เนื่องในวันลอยกร.. ชม 12417 ครั้ง (26 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ศูนย์กัวลาลัมเปอร์จัดพิธีทอดผ้าป่า.html..
ทอดกฐิน วัดพระธรรมกายเบลเยียม
  คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเบลเยียม พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2553.. ชม 12563 ครั้ง (26 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ทอดกฐิน-วัดพระธรรมกายเบลเยียม.html..
ทอดกฐิน วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อเป็นกองทุนขยายโบสถ์.. ชม 12456 ครั้ง (26 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ทอดกฐิน-วัดพระธรรมกายซีแอตเติล.html..
ทอดกฐินล้านนา ยี่เป็งสันทราย ถวายพุทธบูชา
  ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดกฐินสร้างโรงครัวสังฆทานล้านนา และจุดประทีปลอยโค.. ชม 12557 ครั้ง (27 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ทอดกฐินล้านนา-ยี่เป็งสันทราย.html..
อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ
  บุญพิเศษ ๕ บุญ คือ บุญถวายดอกบัวบูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญถวายปานะ บุญถวายอังสะกัน..ปฏิบัติธรรม และบุญบริจาคโลหิต ที่ผมและครอบครัวทำมาตลอด ๕ ปี จะให้อานิสงส์อย่างไรบ้าง ที่สุด.. ชม 13907 ครั้ง (24 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
พิธีทอดผ้าป่า วัดภาวนาเกาลูน
  วัดภาวนาเกาลูน จัดพิธีทอดผ้าป่าวันเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาเกาลูน และพิธีปล่อยสัตว์ให้ชีวิตเป.. ชม 12340 ครั้ง (24 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พิธีทอดผ้าป่าวัดภาวนาเกาลูน.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ