World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 6457 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

จะเป็นอย่างไร เมื่อตายแล้ว ตอนที่ 9
  ถ้าหากในภพชาติต่อๆไป ลูกปรารถนาอยากที่จะกลับมาเกิดเป็นผู้ชายอีก ก็ไม่ยากอะไร ถ้าลูกตั้งใจส.. ชม 13408 ครั้ง (23 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110822-จะเป็นอย่างไร-เมื่อตายแล้ว-ตอนที่-9.html..
อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์
  ดิฉันได้พบพระภิกษุทั้งหลาย ผู้ได้รับความลำบากกาย กระหายนํ้าจึงขวนขวายถวายนํ้าดื่มกับท่าน .. ชม 24399 ครั้ง (20 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายน้ำดื่มแด่พระสงฆ์.html..
จะเป็นอย่างไร เมื่อตายแล้ว ตอนที่ 8
  ลูกได้แลเห็นความเสื่อมในสังขารของตนเองและภรรยา เพราะทุกๆคนบนโลกใบนี้ ล้วนมีความแก่เป็นธรรม.. ชม 13444 ครั้ง (21 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110820-จะเป็นอย่างไร-เมื่อตายแล้ว-ตอนที่-8.html..
อานิสงส์ถวายผ้าเนื้อดี
  พระพุทธเจ้า ผู้เป็นนายก พระนามว่า ปทุมุตตระ ทรงพยากรณ์เราว่า ด้วยการถวายผ้านี้ ท่านจักได้เ.. ชม 14332 ครั้ง (18 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายผ้าเนื้อดี.html..
เวียนเทียน ขั้นตอนการเวียนเทียน
  การเวียนเทียน คือ การถือดอกไม้ธูปเทียนที่จุดแล้วเวียนขวา เวียนประทักษิณ โดยให้สิ่งที่เวียน.. ชม 117427 ครั้ง (17 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนาและหน้าที่ชาวพุทธ-ศาสนพิธี-การเวี..
จะเป็นอย่างไร เมื่อตายแล้ว ตอนที่ 5
  เมื่อตัวลูกในภพชาตินั้น เติบใหญ่ขึ้น ลูกก็ได้ทำตามความใฝ่ฝันของตนเอง ด้วยการไปสมัครเข้ารับ.. ชม 13655 ครั้ง (18 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110817-จะเป็นอย่างไร-เมื่อตายแล้ว-ตอนที่-5_RIGHT.html..
วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนขยายวิชชา.. ชม 13831 ครั้ง (15 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายนางาโน่%20-ประเทศญี่ปุ่น-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างศาลาธรรมทายาท 3 ฤดู ณ วัดท่าเกวียน จ.สระแก้ว
  เนื่องจากวัดท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ. สระแก้ว ร่วมกับโครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปทั่วป..ปฏิบัติธรรม ชม 14165 ครั้ง (15 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ขอเชิญร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี-สมทบทุนสร้างศาลาธรรมทายาท-3-ฤดู.html..
อานิสงส์ถวายภัตตาหาร
  เราถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจ้า นิมนต์พระองค์ผู้เป็นมหามุนีให้เสวยภัตตาหาร พระมุนีผู้ประกอบด้ว.. ชม 28934 ครั้ง (15 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายภัตตาหาร.html..
จัดปฏิบัติธรรม ณ เมือง Wexford ประเทศไอร์แลนด์
  เมื่อวันพฤหัสบดีทื่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2554 กัลยายาณมิตร Dee Mythen และกัลยาณมิตร David Lynch .. ชม 12947 ครั้ง (15 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/จัดปฏิบัติธรรม-ณ-เมือง-Wexford-ประเทศไอร์แลนด์.html..
072 แหล่งกำเนิดความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอน
  ชีวิตคนเราไม่แน่นอนเลย ตอนนี้เรากำลังรุ่งเรือง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตกต่ำอีกเมื่อไหร่ เมื่อได้ม.. ชม 13614 ครั้ง (16 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110815-แหล่งกำเนิดความสุขที่เที่ยงแท้แน่นอน.html..
สร้างสันติภาพโลกจากสันติสุขภายใน
  โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำเยาวชนทางพระพุทธศาสนา หรือเรียกสั้นๆว่า “BLX Program” จัดขึ้นโดย Wor.. ชม 14406 ครั้ง (14 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110813-สร้างสันติภาพโลกจากสันติสุขภายใน_LEFT.html..
อานิสงส์ถวายอาหารบิณฑบาต
  ด้วยกุศลกรรมที่ทำไว้นั้น ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ได้เป็นมเหสีของจอมเทพ ๑,๐๐๐ องค์.. ชม 14845 ครั้ง (13 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายอาหารบิณฑบาต.html..
อานิสงส์ถวายม้าอาชาไนย
  สัตว์ทั้งหลายไม่ควรที่สมณะใช้สอย เราควรแปลงเป็นสิ่งที่ใช้สอยได้ จึงให้ตีราคาม้าสินธพซึ่งมี.. ชม 13338 ครั้ง (12 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายม้าอาชาไนย.html..
วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดกิจกรรม งานบุญถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และพิธีตัดปอยผม
  วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2554 วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศสได้จัดกิจกรรมงานบุญถวายเที.. ชม 14217 ครั้ง (11 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายปารีส-ประเทศฝรั่งเศส-จัดกิจกรรมงานบุญถวายเทียนพรรษา.html..
อานิสงส์ถวายธูปหอม
  เรามีจิตเลื่อมใส ได้ถวายธูปไว้ในพระคันธกุฎีของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะ ผู้เป็นเ.. ชม 18277 ครั้ง (11 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายธูปหอม.html..
กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองซาบรู๊กเค่น ประเทศเยอรมนี จัดปฏิบัติธรรม
  กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองซาบรู๊กเค่น ประเทศเยอรมนี ได้จัด..ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยในเดือนนี้ได้จัดที่บ้านกัลยาณมิตรศิริวรรณ ลุนเนอร์บัค... ชม 13181 ครั้ง (11 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/กลุ่มกัลยาณมิตรเมืองซาบรู๊กเค่น-ประเทศเยอรมนี-จัดปฏิบัติธรรม.html..
บุพกรรมใดทำให้ดวงตาของคุณป้าทั้ง ๒ ข้างเป็นต้อหินจนเกือบบอด
  คุณป้าท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรของลูก ท่านมีปัญหาเรื่องดวงตาทั้ง ๒ ข้างเป็นต้อหินเป็นม.. ชม 15319 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ตาต้อ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
อานิสงส์ถวายขนมเบื้อง
  ในตระกูลที่ไม่มีความศรัทธา มีแต่ความตระหนี่ ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาและศีล ได้.. ชม 13386 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายขนมเบื้อง.html..
เตรียมใจให้พ่อ รอวันไปสวรรค์ ตอนที่ 3
  วิบากกรรมใดทำให้ต้องมาประสบอุบัติเหตุจนแขนหักไม่สามารถใช้งานได้เป็นปกติและในบั้นปลายของชีว.. ชม 13369 ครั้ง (11 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/201108010-เตรียมใจให้พ่อ-รอวันไปสวรรค์-ตอนที่-3_LEFT.html..
พิธีอุปสมบท ลำดับขั้นตอนการอุปสมบท
  อุปสมบท แปลว่า การเข้าถึง คือการบวช เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา อุปสมบท ปัจจุบันใช้หมายถ.. ชม 49768 ครั้ง (08 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/พิธีอุปสมบท-ลำดับขั้นตอนการอุปสมบท.html..
ผู้ที่ผิดศีลข้อที่ ๑ อยู่เป็นประจำสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้หรือไม่
  ศีลไม่ว่าข้อใด ถ้าผิดเป็นประจำ ก็ยากที่จะเข้าถึงธรรมกายในตัวได้ แม้ผิดเพียงข้อเดียวเป็นประ.. ชม 16163 ครั้ง (09 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/good_QA/บาปบริสุทธิ์-หลวงพ่อตอบปัญหา.html..
ฝันที่เป็นจริงด้วยชีวิตที่น่าสรรเสริญ
  เป้าหมายสำคัญที่อยู่ในใจของพระธรรมทายาทนานาชาติตลอดมา คือ บวชแล้ว ต้องเข้าถึงความสุขที่แท้.. ชม 13916 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110809-ฝันที่เป็นจริงด้วยชีวิตที่น่าสรรเสริญ_RIGHT.html..
ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก ตอนที่ 11
  ชีวิตของเราสามารถแก้ไขได้ โดยเริ่มจากการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา พร้อมกับศึกษาหลักธรรม.. ชม 13049 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110809-ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก-ตอนที่-11.html..
ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก ตอนจบ
  ทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม เราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ด้วยการประพฤติปฏิบัติ.. ชม 13177 ครั้ง (10 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110809-ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก-ตอนจบ.html..
โรงทานมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ทันโลก ทันธรรม
  การสนับสนุนสัปปายะ 4 แก่พระภิกษุสงฆ์จะช่วยให้พระภิกษุสงฆ์สามารถบำเพ็ญในช่วงเข้าพรรษาได้อย่.. ชม 15174 ครั้ง (08 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/โรงทาน-มหาเศรษฐี-ผู้ใจบุญ-ทันโลก-ทันธรรม.html..
ชีวิตใหม่ของผมเริ่มต้นที่นี่
  แม้มาจากต่างที่ต่างภาษา แต่ก็มีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกัน มุ่งมั่นฝึกฝนอบรบตนเอง เพื่อเป็นพระแ.. ชม 13543 ครั้ง (09 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110808-ชีวิตใหม่ของผมเริ่มต้นที่นี่_LEFT.html..
อานิสงส์ถวายสังฆทาน
  ด้วยกรรมที่ทำสังฆทานไว้ดีแล้ว และด้วยการตั้งเจตจำนงไว้ เราละร่างมนุษย์แล้ว ได้ไปสวรรค์ชั้น.. ชม 15125 ครั้ง (06 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ถวายสังฆทาน.html..
ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก ตอนที่ 10
  นับเป็นความโชคดีของคุณพ่อของลูกและพวกชาวบ้าน ณ หมู่บ้านเชิงเขาแห่งนั้นเป็นอย่างมาก ที่ได้พ.. ชม 13365 ครั้ง (08 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110806-ทำบุญไว้เถิดประเสริฐนัก-ตอนที่-10.html..
วันเข้าพรรษา วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรม.. ชม 14127 ครั้ง (05 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วันเข้าพรรษา-วัดพระภาวนาเบอร์ลิน-ประเทศเยอรมนี.html..
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญพิธีเข้าพรรษา ครบรอบการสร้างวัด 2 ปี
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2554 พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนเมืองควินซี เ.. ชม 14482 ครั้ง (05 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายบอสตัน-จัดงานบุญพิธีเข้าพรรษา-ครบรอบการสร้างวัด-2-ปี.htm..
อานิสงส์ขอน้อยให้มาก
  เมื่อสามีสั่งว่า เธอจงให้หนึ่งส่วนนะ นางก็มักจะถวายเกินเป็นสองส่วน ทำให้ได้บุญเป็นอันมาก บ.. ชม 13795 ครั้ง (05 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/อานิสงส์ขอน้อยให้มาก.html..
ศูนย์อบรมคุณภาพจังหวัดชัยนาท
  ..ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เราไม่ควรนิ่งดูดาย จึงมีความจำเป็นที่พุทธบริษัท 4 .. ชม 16645 ครั้ง (04 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อบรม-คุณภาพ-จังหวัด-ชัยนาท-ทันโลก-ทันธรรม.html..
มุทุลักขณชาดก-ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง
  สมัยพุทธกาลผ่านมาพระเชตะวันมหาวิหารของพระบรมศาสดาร่มเย็นเป็นที่พึ่งพาของเวไนยสัตว์อย่างทั่.. ชม 20133 ครั้ง (04 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มุทุลักขณชาดก.html..
ขอเชิญร่วมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เทคโนฯบางมด)
  ขอเชิญ สั่งสมบุญ สร้างบารมี “บุญ อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ” ร่วมสวดมนต์..ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมจากพระอาจารย์ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 20.00 น... ชม 13614 ครั้ง (04 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ขอเชิญร่วมสวดมนต์-ปฏิบัติธรรม-ฟังธรรม-ณ-มหาวิทยาลัยเทคโน..
พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 6 วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
  พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 6 วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวี.. ชม 13314 ครั้ง (04 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาทรุ่นที่-6-วัดพระธรรมกายบูโรส-ประเทศสวีเดน..
อบรมยุวธรรมทายาทรุ่นที่ 6 ประเทศสวีเดน
  เมื่อวันที่ 10 ถึง16 กรกฎาคม พ.ศ.2554 คณะพระอาจารย์วัดพระธรรมกายบูโรส และวัดพุทธสต็อคโฮล์ม.. ชม 13307 ครั้ง (02 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/อบรมยุวธรรมทายาทรุ่นที่-6-ประเทศสวีเดน.html..
วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานวันอาสาฬหบูชา 2554
  วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 วัดพระธรรมกายไทเป จัดงานบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พิธีในภาคค่ำ.. ชม 14234 ครั้ง (01 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายไทเป-จัดงานวันอาสาฬหบูชา-2554.html..
ปฏิบัติธรรมวันแม่ Academy of Life ในช่วง วันที่ 12 -14 สิงหาคม พ.ศ. 2554
  โครงการปฏิบัติธรรม Academy of Life ศาสตร์แห่งการเรียนรู้เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน มา.. ชม 13849 ครั้ง (01 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ปฏิบัติธรรมวันแม่-Academy-of-Life-ในช่วง-วันที่-12-14-สิ..
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา
  เมื่อวัน ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2554 วัดพระธรรมกายลอนดอน ได้จัดงานวันอาสาฬหบูชา โดยใ..ปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจา ให้ใส ชม 15534 ครั้ง (01 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายลอนดอน-จัดงานบุญวันอาสาฬหบูชา.html..
กลุ่มกล้าดี ม.รามคำแหง จัดปฏิบัติธรรม ณ คณะเศรษฐศาสตร์
  กลุ่มกล้าดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดศูนย์..ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร โดยได้รับความสนใจจากน้องๆนักศึกษาเข้าร่วมสวดมนต์ .. ชม 13509 ครั้ง (01 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/กลุ่มกล้าดี-ม-รามคำแหง-จัดปฏิบัติธรรม-คณะเศรษฐศาสตร์.html..
บวชเปลี่ยนชีวิต
  จากชีวิตที่มืดมิด ติดเหล้าจนถอนตัวไม่ขึ้น สู่ชีวิตสว่าง มีคุณค่าแก่ชาวโลก บวชอย่างน้อยหนึ่.. ชม 13539 ครั้ง (02 ส.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110801-พลิกชีวิตด้วยบุญบวช-บวชเปลี่ยนชีวิต.html..
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
  กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมก.. ชม 14364 ครั้ง (19 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/กำหนดการ-พิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยธรรมกาย-แคลิฟอร์เนีย..
วัดพุทธสตอกโฮล์ม จัดพิธีบูชาข้าวพระ
  วัดพุทธสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างวัดพุทธสตอก.. ชม 13416 ครั้ง (30 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/วัดพุทธสตอกโฮล์ม-จัดพิธีบูชาข้าวพระ.html..
เหตุใดลูกจึงเกิดมาตัวเล็กแต่แข็งแรง
  ครอบครัวของลูกมีพี่น้องทั้งหมด ๖ คนตัวลูกเป็นคนที่ ๔ พ่อแม่ตั้งชื่อลูกว่า ด.ญ. ภูเขาซึ่งลู.. ชม 14658 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/เด็กหญิงภูเขา-ที่นี่มีคำตอบ.html..
บุญมากบรรลุธรรมง่าย
  บุญเป็นต้นทุนแห่งความสำเร็จในทุกสิ่ง คนมีบุญมากความสุขความสำเร็จมาก มีบุญน้อยความสุขความ.. ชม 14001 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/แรงบันดาลใจ-จากพระไตรปิฎก/บุญมากบรรลุธรรมง่าย.html..
จุดเทียนใจ ณ วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กรกฏาคมที่ผ่านมา เหล่าลูกพระธัมฯ พี่น้องนักสร้างบารมี ในจังหวัดอิบาร.. ชม 13075 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/จุดเทียนใจ-วัดพระธรรมกายอิบาราขิ.html..
ทอดผ้าป่าสามัคคี ปฐพีเกริกธรรม ธุดงคสถาน “นครธรรม”
  มีพระบรมธาตุเจดีย์ ที่ตั้งตระหง่าน ชูยอดแห่งมหารัตนมณีที่สุกใส งดงาม อย่างองอาจ สง่า และสง.. ชม 15354 ครั้ง (29 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ทอดผ้าป่าสามัคคี-ปฐพีเกริกธรรม-ธุดงคสถาน-นครธรรม.html..
บวชเป็นหนึ่งในแสน กอบกู้พระพุทธศาสนา
  เมื่อบวชผ่านไปครึ่งเดือน อาการของโยมพ่อดีขึ้นเรื่อยๆจนเดินได้ กระผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าเป็น.. ชม 14156 ครั้ง (30 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110729-บวชเป็นหนึ่งในแสน-กอบกู้พระพุทธศาสนา.html..
มาสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยการเรียน DOU
  ความรู้ที่ได้รับจาก DOU นั้น มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ทำให้เราสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง.. ชม 13914 ครั้ง (30 ก.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110729-มาสร้างคุณค่าให้ชีวิตด้วยการเรียน-DOU_RIGHT.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ