World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 5237 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(6)
  ชนเหล่าใด เมื่อยังอยู่ในมนุษยโลก เป็นผู้มีกำลังวังชา มีกรรมอันเป็นบาป ย่อมเบียดเบียนด่าว่า.. ชม 12304 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(6).html..
ผลการปฏิบัติธรรมของพระมหาเถระจากประเทศเกาหลี
  การนั่งสมาธิ...ต้องทำง่ายๆ...ต้องทำสบายๆ...ต้องทำใจเย็นๆ.. ชม 12692 ครั้ง (18 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100617_1MED1.html
เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี(2)
  เมื่อใดพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นบัณฑิต เป็นพระราชา ผู้ปราบอริราชศัตรู มีพระประสงค์ด้วยกุศล ท.. ชม 12468 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบําเพ็ญอธิษฐานบารมี_(2).html..
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  ลูกชายของแม่ ถ้ารักแม่ บวชให้แม่สักหนึ่งพรรษาได้ไหม เพื่อให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองพระลูกชา.. ชม 12952 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100615_1SPE1_RIGHT.html
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศโซโลมอน
  จดหมายรายงานความคืบหน้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ดินแดนอดีตมนุษย์กินคน.. ชม 12636 ครั้ง (16 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100615_3SOL1.html
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (5)
  บุคคลอยู่ในเรือนของผู้ใดแม้คืนเดียว ได้กินข้าวและดื่มนํ้าแล้ว ไม่ควรคิดร้ายแก่ผู้นั้นแม้ด้.. ชม 12423 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(5).html..
วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี (6)
  บุคคลผู้มีปัญญา ถึงจะสิ้นทรัพย์ ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนบุคคลผู้ไม่มีปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ แ.. ชม 12330 ครั้ง (14 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบําเพ็ญสัจจบารมี_(6).html..
โครงการปฏิบัติธรรม The middle way
  ผลการปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าหิมวันต์ จังหวัดเลย คอร์สสมาธิ รุ่นที่ 31.. ชม 12598 ครั้ง (15 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100614_3MED1.html
กอ...ขอไม่กระดิก แต่พลิกโลกให้สว่างได้
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา.. ชม 12446 ครั้ง (15 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100614_2DHM1.html
ถ่ายทอดสดงานสัมมนาชวนชาย man man บวชพระ ณ วัดพระยืน จ.ลำพูน
  ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสดงานสัมมนาชวนชาย man man บวชพระ ณ วัดพระยืน จ.ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 13 ม.. ชม 12364 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100612_1sam1.html
จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี (2)
  ภิกษุทั้งหลาย ผู้ประกอบด้วยความอดทน ย่อมไม่หลงทำกาละ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่อมเข้าถึงส.. ชม 12270 ครั้ง (12 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมารบําเพ็ญขันติบารมี_(2).html..
รวมสื่อทำหน้าที่ชวนบวช
  ระยะเวลาการอบรม วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 (112 วัน) วัน.. ชม 13393 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100610_1Srain-retreat.html
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 1 เทวสันนิบาต)
  ความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุแห่งสุข และการสนับสนุนผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุแห่งสุข ภิ.. ชม 12277 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%201%20เทวสันนิบาต).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 2 พุทธคุณ ๘ ประการ)
  บุคคลจะเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาก็ตาม ผู้ถึงพระรัตนตรัยอันประกอบด้วยคุณอันอุดมอย่างนี้ ชื่อว่.. ชม 12235 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%202%20พุทธคุณ%20๘%20ประการ).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 3 สนังกุมารพรหม)
  ชาวโลกนี้ เป็นผู้มืดบอด มีน้อยคนที่เห็นแจ้งในโลกนี้ น้อยคนเหลือเกินที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค.. ชม 12256 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%203%20สนังกุมารพรหม).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 4 โชติบาลกุมาร)
  ความดี คนดีทำง่าย ความดี คนชั่วทำยาก ความชั่ว คนชั่วทำง่าย ความชั่ว อริยบุคคลทำได้ยาก.. ชม 12287 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%204%20โชติบาลกุมาร).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 5 พบมหาพรหม)
  บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศล บุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจดวงจันทร์พ้.. ชม 12310 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%205%20พบมหาพรหม).html..
มหาโควินทสูตร (ตอนที่ 6 ขอลาบวช)
  ชีวิตมีอายุน้อย ถูกชราต้อนเข้าไป ชีวิตที่ถูกชราต้อนเข้าไปแล้ว ย่อมต้านทานไม่ได้ ผู้เห็นภัย.. ชม 12311 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตร_(ตอนที่%206%20ขอลาบวช).html..
งานวันวิสาขบูชาที่ประเทศสิงคโปร์
  การจัดงานในครั้งนี้ ประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ต้องจารึกเอาไว้ถึงความเจริญรุ่งเรืองของพ.. ชม 13412 ครั้ง (10 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100609_4VSK1.html
ความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่ง...เมื่อรู้ว่าต้องเป็นแม่
  กว่าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันกว่านาที ที่แม่รอคอย เพราะฉะนั้น...เราก็ควรจะให้สิ่งที่แม.. ชม 14411 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100608_2SPE1_RIGHT.html
งานวันวิสาขบูชาที่ประเทศอินโดนีเซีย
  บรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนแผ่นดินบรมพุทโธ.. ชม 14535 ครั้ง (09 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100608_4VSK1.html
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (1)
  ดูก่อนเจ้าลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ คือ พระตถาคตอรหั..ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑ กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑ ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแห่งรัตนะ ๕.. ชม 12371 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(1).html..
พระปิยทัสสีพุทธเจ้า (3)
  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ปราชญ์กล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้น สัตว์เหล่าใดเลื่อ.. ชม 12300 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พระปิยทัสสีพุทธเจ้า_(3).html..
สกู๊ปพิเศษ ผลการปฏิบัติธรรมในคองโก
  สมาธิเป็นของกลางที่ทุกคนสามารถทำได้...ไม่จำกัดเชื้อชาติ ไม่จำกัดความเชื่อ.. ชม 12329 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100605_4MED2.html
รายงานผลการปฏิบัติธรรมในคองโก
  สันติภาพที่แท้จริงได้เริ่มเกิดขึ้นแล้ว ณ ดินแดนแอฟริกากลาง.. ชม 12802 ครั้ง (06 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100605_4MED1.html
ลักษณะมหาบุรุษ (1)
  ความมีวรรณะงาม ความมีเสียงเพราะ ความมีทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวาร อิฐ.. ชม 12294 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(1).html
ลักษณะมหาบุรุษ (2)
  สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรร.. ชม 12394 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ลักษณะมหาบุรุษ_(2).html
The Wall Street Journal / Inside the world's Biggest Buddhist Temple
  เนืองแน่นไปด้วยสาธุชนนับล้านและศูนย์..ปฏิบัติธรรมที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก องค์กรพุทธวัดพระธรรมกายในกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายที่ยิ.. ชม 12315 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100603_PR.html
ปฏิบัติธรรม 3 วัน ณ World Peace
  ความสุขที่ทุกคนแสวงหา ณ ดินแดนใกล้บ้านท่าน.. ชม 12455 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100601_1Med1.html
ชัยชนะครั้งที่ 8 (ตอนที่ 1 ชนะพกพรหม)
  พระชินสีห์ผู้เป็นจอมมุนีได้ชนะพกาพรหมผู้มีฤทธิ์ สำคัญตนว่าเป็นผู้รุ่งเรือง ด้วยคุณอันบริสุ.. ชม 12492 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่-8_ตอนที่-1-ชนะพกพรหม.html..
ชัยชนะครั้งที่ 8 (ตอนที่ 2 ชนะพกพรหม)
  เพราะว่า สังสารวัฏกำหนดที่สุดของเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอ.. ชม 12320 ครั้ง (01 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%208_(ตอนที่%202%20ชนะพกพรหม).html..
ชัยชนะครั้งที่ 6 (ตอนที่ 1 ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระจอมมุนีทรงรุ่งเรืองด้วยประทีปคือปัญญา ได้ทรงชนะสัจจกนิครนถ์ผู้เป็นคนมืดบอด มีอัธยาศัยไม.. ชม 12477 ครั้ง (31 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%206_(ตอนที่%201%20ชนะสัจจกนิครนถ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 4 (ตอน ชนะองคุลิมาล)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ทรงใช้ฤทธิ์ทางใจ ให้เป็นอิทธาภิสังขาร ทรงชนะองคุลิมาล ผู้แสนโหดเ.. ชม 12496 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%204_(ตอน%20ชนะองคุลิมาล).html..
ชัยชนะครั้งที่ 2 (ตอน ชนะอาฬวกยักษ์)
  พระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทน มีฤทธิ์มาก ได้เ.. ชม 12638 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%202_(ตอน%20ชนะอาฬวกยักษ์).html..
ชัยชนะครั้งที่ 3 (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  พระผู้มีพระภาคเจ้าจอมมุนี ได้ชัยชนะต่อช้างตัวประเสริฐ ชื่อนาฬาคีรี ซึ่งเป็นช้างตกมัน สุดแส.. ชม 12619 ครั้ง (30 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่%203_(ตอน%20ชนะช้างนาฬาคีรี).html..
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีจุดวิสาขประทีปเเละเวียนประทักษิณ
   ชม 12047 ครั้ง (11 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news//20100610_1NEW1.html
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีจุดวิสาขประทีปเเละเวียนประทักษิณ
   ชม 12582 ครั้ง (11 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100610_1NEW1.html
ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเปรียญธรรม 6 ประโยค
  สามเณรเตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา.. ชม 12648 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100527_1MED1.html
พิธีมอบพระธรรมกายครั้งประวัติศาสตร์ ณ บังคลาเทศ
  เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาวโลกจะได้รับรู้ว่า ชาวพุทธไม่เคยทอดทิ้งกันในยามมีภัย.. ชม 13234 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100527_3SPE1.html
วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก
   ชม 13352 ครั้ง (26 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/20100528_1spd1.html
ผลการปฏิบัติธรรม สามเณรธนา ผิวก่ำ
  สามเณรเปรียญธรรม 7 ประโยค เตรียมบวชอุทิศชีวิตในวันวิสาขบูชา.. ชม 12382 ครั้ง (25 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100524_1NOV1.html
ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมงาน วันวิสาขบูชา
  วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี.. ชม 12487 ครั้ง (25 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100524_4VAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม พระธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 66 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
  พระจักรพันธ์ อินฺทจกฺโก ชม 12427 ครั้ง (23 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100522_1MED1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 4
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี.. ชม 12575 ครั้ง (22 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100521_1CAS1.html
ทหารกองพลสถาปนาพร้อมลุย 24 น.
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษาทั่วไทย เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนสม.. ชม 12544 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_1DHM1.html
Case Study...เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี ตอนที่ 2
  ชีวิตเป็นของน้อย ทุกอนุวินาทีต้องหมั่นสั่งสมบุญกุศล เพราะเราเกิดมาสร้างบารมี.. ชม 12519 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100519_2CAS1.html
โครงการปฏิบัติธรรม World Peace เขาใหญ่
   ชม 12362 ครั้ง (18 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100518_Meditation.html
จดหมายจากบัณฑิต DOU
  มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านพระพุทธศาสนาทางไกลแห่งแรกของโลก.. ชม 12671 ครั้ง (19 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100518_2DOU1.html
แถลงข่าวงานวิสาขบูชาที่ทำเนียบรัฐบาล
  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา.. ชม 12256 ครั้ง (17 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100515_1NEW1.html
บุญใหญ่ขนาดนี้...เทวดาขอมีส่วนด้วย
  โครงการบวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนสมัยพุทธกา.. ชม 12707 ครั้ง (15 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100514_1SPE1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ