World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 5233 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

จดหมายจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดครุนอก จังหวัดสมุทรปราการ
  พระครูปลัดสุพล กนฺตจารี ชม 13029 ครั้ง (08 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100507_3PRA1.html
จุดเปลี่ยนชีวิตเจ้าแม่ไฮโล
  เรื่องราวของชีวิตที่เปลี่ยนไป จากเจ้าแม่ไฮโลมาเป็นอุบาสิกาแก้ว.. ชม 13109 ครั้ง (06 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100505_1UBK1.html
บูชาข้าวพระจนเข้าถึงพระในตัว
  ผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิง ชม 12441 ครั้ง (04 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100503_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรมของธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 27
  ธรรมทายาทหญิง อรจิตต์ แซ่เอี้ยว ชม 12646 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_4MED1.html
Case Study บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม ตอนที่ 2
  ทำไม ต้องมาเป็นนักมวยหญิง ทำไมชอบศิลปะการต่อสู้ ทั้งๆที่เป็นสาวสวย ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 13145 ครั้ง (01 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100430_3CAS1_LEFT.html
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน ณ ประเทศกัมพูชา
  ติดตามบรรยากาศการอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา.. ชม 12775 ครั้ง (01 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100430_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรมของคุณครูผู้ให้แสงสว่าง
  โครงการปฏิบัติธรรมครูผู้นำบุญฟื้นฟูศีลธรรมโลก รุ่นที่ 4.. ชม 12463 ครั้ง (01 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100430_1MED1.html
Case Study บัวริมบึง ก่อเกียรติยิม ตอนที่ 1
  ทำไม ต้องมาเป็นนักมวยหญิง ทำไมชอบศิลปะการต่อสู้ ทั้งๆที่เป็นสาวสวย...ที่นี่มีคำตอบ.. ชม 12817 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_3SPE2_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสมศรี เชิดผล ชม 12401 ครั้ง (30 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100429_1MED1.html
พลังสตรีที่โลกไม่เคยลืม
  เกาะติดสถานการณ์บวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ห้าแสนคน.. ชม 12466 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐนันท์ทิพย์ ตันประเสริฐ, อุบาสิกาแก้วสุชาดา นวลแป้น.. ชม 12501 ครั้ง (29 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100428_2MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุณิษา วงษ์วิทยา ชม 12442 ครั้ง (28 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100427_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...วันปิดงบดุลชีวิต คิดบัญชีบุญ
  ตัวอย่างชีวิตของยอดนักสร้างบารมี ผู้อุทิศตนรับใช้งานพระพุทธศาสนาจนวาระสุดท้ายของชีวิต.. ชม 12643 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_5CAS1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุวิมล เรืองกิจจิตนา.. ชม 12375 ครั้ง (27 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100426_4MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนี้เป็นที่พึ่ง
  “บุญ” มีผลต่อชีวิตหลังความตายหรือไม่อย่างไร.. ชม 12572 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_3CAS1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสะอาด น้อยกลัด ชม 12408 ครั้ง (25 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100424_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วชลอ บุญชื่น ชม 12347 ครั้ง (24 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100423_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุญนั้นสำคัญจริงๆ ตอนที่ 3
  เรื่องราวอานุภาพแห่งบุญ...เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ.. ชม 12533 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_2CAS.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วปิยะพร ชูไทย ชม 12449 ครั้ง (22 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100421_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นห้าแสนคน
  อุบาสิกาแก้วอรพันธุ์ ทองปกรณ์กุล.. ชม 12541 ครั้ง (20 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100420_1MED1.html
กิจกรรมปิดเทอม โครงการบรรพชาสามเณร
  บิดา มารดาหลาย ๆ ท่าน ได้มองหากิจกรรมต่าง ๆ ให้บุตรหลานของตนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการใ.. ชม 12248 ครั้ง (16 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100412_1NEW2.html
รับสมัครเจ้าหน้าที่ www.dmc.tv
  รับสมัครเจ้าหน้าที่ www.dmc.tv จำนวน 3 อัตรา.. ชม 12248 ครั้ง (12 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100412_1NEW1.html
ได้ดีเพราะมีผู้นำสร้างความดี
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12600 ครั้ง (11 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100410_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วอนงค์นาถ โพยะ ชม 12433 ครั้ง (11 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100410_1MED1.html
อัศจรรย์คุณของพระรัตนตรัย และอานุภาพแห่งศีลของอุบาสิกาแก้ว
  จดหมายจากอุบาสิกาแก้วสืบเนื่อง ดีใจ.. ชม 12747 ครั้ง (09 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100409_1SPC1.html
โลกหยุดหมุน เมื่อวีรสตรีผู้ใจบุญ ชวนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12558 ครั้ง (08 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100408_2UBK.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วภัทราพร เขียนบุญเจริญ.. ชม 12362 ครั้ง (08 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100408_1MED1.html
เปลี่ยนทุกอนุวินาทีเป็นบารมีโดยการชวนคนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12577 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_3UBK1.html
แรงบันดาลใจครั้งยิ่งใหญ่ของสมณะ
  ธุดงค์ธรรมชัย พระธรรมทายาท รุ่นกองพลแสนรูป.. ชม 12810 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_2DHM1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วทัสมา บุญบำรุง ชม 12310 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_1MED1.html
สุขอย่างนี้...พี่จึงบอกต่อ
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12432 ครั้ง (06 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วสุภาวดี รักประสิทธิ์.. ชม 12599 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100406_1MED1.html
ขอเชิญนักศึกษา DOU รับข้อสอบได้ในวันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค.
  ขอเชิญนักศึกษา DOU รับข้อสอบได้ในวันที่ 25 เม.ย. - 2 พ.ค... ชม 12201 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100403_1NEW2.html
ผลการปฏิบัติธรรม จากแอฟริกาใต้
  จากผู้เข้าร่วมโครงการ The Middle Way ครั้งที่ 10.. ชม 12501 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_3MID1.html
มหาสารคามผนึกกำลัง...ปลื้มไปด้วยกัน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12467 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_1UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วฐิติรัตน์ คงกะเรียน.. ชม 12320 ครั้ง (04 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100403_1MED1.html
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์
  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ..ปฏิบัติธรรมวันเสาร์เป็นประจำทุกเสาร์ โดยเชิญชวนผู้ที่เคยอบรมอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน จากศูนย์อบ.. ชม 12385 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100331_1NEW1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วกนกวรรณ จันทะวงศ์ศรี.. ชม 12339 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100402_1MED1.html
ธุดงคสถานล้านนา เชิญชวนสตรีบวชอุบาสิกาแก้ว 5 แสนคน
  ธุดงคสถานล้านนา นำโดย พระอาจารย์บุญช่วย จันโทภาโส ประธานสงฆ์ และทีมงานพี่เลี้ยง พร้อมทั้งค.. ชม 12313 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100331_1NEW3.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 4
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12567 ครั้ง (01 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_4CAS1_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วรุ่งนภา คำบุญเรือง ชม 12378 ครั้ง (02 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100401_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส 3
  ศึกษาผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่ว สาเหตุที่แท้จริงของความสุขและความทุกข์.. ชม 12655 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_3CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน รุ่นหนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้ว แพทย์หญิงลำพู โกศัลวิทย์.. ชม 12478 ครั้ง (31 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100331_2MED1.html
โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา อบต.คลองสาม ประจำปี 2553
  สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา ทุกวันพุธ เวลา 14.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส.. ชม 12297 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100330_MED.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วถุงเงิน อบพล ชม 12309 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100330_1MED1.html
โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมผู้บริหารการศึกษา ประจำปี 2553
  ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 570 ท่าน โ..ปฏิบัติธรรม ประจำปี 2553 ณ สวนพนาวัฒน์ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.. ชม 12331 ครั้ง (29 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100327_1NEW1.html
World-PEC อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  ประกาศผลสอบ World-PEC โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12851 ครั้ง (29 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_3WPC1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  สุขแท้ในรอบสิบสามปี ได้บวชสองชั้นเป็นของขวัญวันเกิด.. ชม 12395 ครั้ง (29 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_1MED1.html
ปรโลกนิวส์...บุพเพสันนิวาส
  เรื่องราวของสามี-ภรรยา ที่ต่อสู้ชีวิตด้วยการอาศัยบุญเป็นที่พึ่ง.. ชม 12550 ครั้ง (30 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100329_4CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (ต่างประเทศ)
  ตอน รักแท้ใต้สไบแก้ว ชม 12324 ครั้ง (27 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100327_2MED1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ