World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 5182 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

ปรโลกนิวส์...ยามเมื่อบุญส่งผล
  คนเราเมื่อตายไปแล้ว บุญและบาปเท่านั้น ที่เราจะเอาติดตัวไปได้.. ชม 12390 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_3CAS1_RIGHT.html
สมุทรสงครามสว่างแล้ว
  บรรยากาศชวนบวชอุบาสิกาแก้ว ห้าแสนคน.. ชม 12553 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วสุพรรณ์ษา ตะกรุดมูล.. ชม 12667 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100326_1MED1.html
สสส.แถลงข่าวโครงการ เข้าวัดทุกอาทิตย์จิตแจ่มใส
  มูลนิธิศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ได้ร่วมแถลงข่.. ชม 12274 ครั้ง (26 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100325_1NEW1.html
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ต่างประเทศ)
  ตอน ดูไบไสสว่าง ชม 12332 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน (ต่างประเทศ)
  ตอน Super Mom ยอดมารดาผู้พาครอบครัวไปหารักแท้.. ชม 12344 ครั้ง (24 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100324_1MED1.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่นพี่ พร้อมลุยเต็มที่ให้ได้หนึ่งต่อสิบ
  บรรยากาศการทำหน้าที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน.. ชม 12487 ครั้ง (23 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100323_3UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วนุชนันท์ กันทะวัง ชม 12338 ครั้ง (23 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100323_1MED1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม คุณแม่ของโฮเวิร์ด 2
  จะช่วยให้ บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ ไปอยู่ในภพภูมิที่สูงขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร.. ชม 12505 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_4CAS1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน เมื่อวิถีพุทธถูกปลุกด้วยภารกิจเชิงรุกของพระแท้.. ชม 12622 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_3DHM1.html
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนรุ่นพี่พร้อมทำหน้าที่แบบไม่มีเว้นวรรค
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12470 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  กัลยาณมิตรพรทิพย์ พันธุ์นนท์ ชม 12348 ครั้ง (22 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100322_1MED2.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน บุญลาภครั้งยิ่งใหญ่ ชม 12639 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_4DHM1.html
อุบาสิกาแก้วสว่างแล้วบนยอดดอย
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12537 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_1UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  กัลยาณมิตรนกเล็ก มีอาษา ชม 12212 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100320_1MED1.html
ธุดงค์ธรรมชัย กองพันแสนรูป
  ตอน ย่ำไปถึงไหนสว่างไปถึงนั่น ชม 12764 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_3DHM1.html
โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  ถึงยุคสว่างพร้อมกันทั้งบ้าน วัด โรงเรียน.. ชม 12656 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม ครูผู้ให้แสงสว่าง
  อุบาสิกาแก้วศศินภา นามนิตย์ (ตัวแทนกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร).. ชม 12426 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_1MED1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ตายขณะปฏิบัติธรรม
  เรื่องราวกรณีศึกษาอานิสงส์แห่งบุญ จะมีผลต่อชีวิตหลังความตายอย่างไร.. ชม 12693 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_3CAS1_RIGHT.html
ผอ.เขตสว่างสร้างอุบาสิกาแก้ว
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12517 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_2UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน
  อุบาสิกาแก้วศิกิต อุดมคุณากร ชม 12302 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_1MED1.html
22 เมษา วันคุ้มครองโลก
  วันคุ้มครองโลก สี่บุญใหญ่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด.. ชม 12848 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100317_1SPA1.html
CaseStudy ตายขณะปฏิบัติธรรม
  เสียชีวิตขณะปฏิบัติธรรม...ปรโลกจะเป็นอย่างไร อานิสงส์แห่งบุญจะเป็นอย่างไร.. ชม 12431 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100317_5CAS2_LEFT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วเกษณี บุญประเสริฐ (วัดบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี).. ชม 12268 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100317_2MED1.html
กิจกรรมอบรมอุบาสิกาแก้วศูนย์อบรมวัดเกาะยายฉิม
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนกว่า 100ท่าน ศูนย์อบรมวัดเกาะยายฉิม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกอบก.. ชม 12286 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100316_1NEW3.html
CaseStudy ผลบุญจากการบวชพระรุ่นแสนรูป
  ผลแห่งบุญจากการบวชมีมากมายแค่ไหน...หาคำตอบได้...ที่นี่.. ชม 12545 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_3CAS1_RIGHT.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้วศรีจันทรัตน์ กันทะวัง (วัดเจดีย์ซาวเจดีย์หลวง จังหวัดลำปาง).. ชม 12401 ครั้ง (17 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_2MED1.html
ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมนำแสงสว่างสู่ทุกดวงใจ
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมนำแสงสว่างสู่ทุกดวงใจ.. ชม 12614 ครั้ง (17 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_1UBK2.html
สไบแก้วโกอินเตอร์ สุดยอดดีไซน์เนอร์ยังต้องอาย
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ต่างประเทศ) ตอน สไบแก้วโกอินเตอร์ สุดยอดดีไซน์เนอร์ยังต้อ.. ชม 12794 ครั้ง (17 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_1UBK1.html
กิจกรรมอบรมอุบาสิกาแก้วศูนย์อบรมวัดมุจลินทร์
  อุบาสิกาแก้วศูนย์อบรมวัดมุจลินทร์ จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันทำกิจวัตรกิจกรรม เพื่อหลอมรวมใจ.. ชม 12239 ครั้ง (15 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100313_1NEW1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  กัลยาณมิตรพิมลพรรณ สะกะมณี (วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.).. ชม 12382 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_3MED1.html
เมื่อหน่ออ่อนผลิบาน ไม่ช้านานก็จะขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขไปทั่วโลก
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 12459 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_1UBK2.html
ทหารหญิงจักรพรรดิอัศจรรย์ บวชสองชั้นด้วยพระภายใน
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ต่างประเทศ).. ชม 12360 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_1UBK1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา 2
  เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ผลแห่งกรรมดี กรรมชั่ว...ชีวิตหลังความตาย...เรื่องจริงที่ทุกค.. ชม 12712 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_4CAS1_RIGHT.html
CaseStudy ตอนที่ 2 พ่อเธอตายแล้วไปไหน?
  ต่อจากตอนที่แล้ว...มีอาชีพประมง ตายแล้วไปไหน.. ชม 12516 ครั้ง (13 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100313_4CAS1_RIGHT.html
เมื่อหน่ออ่อนแตกยอดเป็นความสุข
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ต่างประเทศ).. ชม 12453 ครั้ง (14 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100313_3UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้ว ปิ่นเงิน สุเสนา (ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่).. ชม 12341 ครั้ง (14 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100313_1MED2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้ว ฐนิตา พวงมณี (วัดสวนหลวง จังหวัดสมุทรสาคร).. ชม 12322 ครั้ง (14 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100313_1MED1.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม จะทำเล็บ แต่ไฉนมาบวชอุบาสิกาแก้วได้
  กรณีศึกษา ของอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนชาวญี่ปุ่นคนแรกของโลก.. ชม 12392 ครั้ง (12 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100312_3CAS1_RIGHT.html
กิจกรรมอบรมอุบาสิกาแก้วศูนย์อบรมวัดเมืองคง
  บรรยากาศที่ศูนย์อบรมวัดเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีษะเกศ.. ชม 12231 ครั้ง (12 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100312_1NEW2.html
วันแห่งมหาปีติ ยอดทหารหญิงจักรพรรดิ
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน วันแห่งมหาปีติ ยอดทหารหญิงจักรพรรดิ.. ชม 12676 ครั้ง (13 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100312_2UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้ว ฐิติรัตน์ พันธุ์บัว (ระเบียงสาม วัดพระธรรมกาย).. ชม 12350 ครั้ง (13 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100312_1MED2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้ว ยุพวรรณ ประสาน (วัดหลวงเมืองปาน จังหวัดลำปาง).. ชม 12425 ครั้ง (13 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100312_1MED1.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  อุบาสิกาแก้ว พิกุล ทุดปอ (วัดศรีอรุณ จังหวัดมหาสารคาม).. ชม 12313 ครั้ง (10 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100310_2MED1.html
ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมบวชสองชั้น
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิพร้อมบวชสองชั้น.. ชม 12347 ครั้ง (10 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100310_1UBK2.html
ผู้หญิงขอบ้าง...พลิกประวัติศาสตร์จัดบวชทั่วโลก
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ผู้หญิงขอบ้าง...พลิกประวัติศาสตร์จัดบวชทั่วโ.. ชม 12325 ครั้ง (10 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100310_1UBK1.html
CaseStudy กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ตอน อยากเป็นอะไรตามแต่ใจของเรา 1
  เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ผลแห่งกรรมดี กรรมชั่ว...ชีวิตหลังความตาย...เรื่องจริงที่ทุกค.. ชม 12605 ครั้ง (09 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100309_3CAS1_LEFT.html
ทหารหญิงจักรพรรดิ...พร้อมรบ (กับข้าศึกภายใน)
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิ...พร้อมรบ (กับข้าศึกภายใน).. ชม 12807 ครั้ง (09 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100309_1UBK1.html
CaseStudy กฎแห่งกรรม ตอน น้องจัมโบ้
  น้องจัมโบ้ อาสาสมัครผู้รักบุญ...ไฟคลอก...ตายแล้วไปไหน.. ชม 12442 ครั้ง (08 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100308_3CAS1_LEFT.html
ทหารหญิงจักรพรรดิ พร้อมรายงานตัว
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน ทหารหญิงจักรพรรดิ พร้อมรายงานตัว.. ชม 12743 ครั้ง (09 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100308_2UBK1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ