World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : ปฏิบัติธรรม พบ 6101 รายการ

   Tag :    ปฏิบัติธรรมพิเศษ    ปฏิบัติธรรม    สถานที่ปฏิบัติธรรม

AZUSA พิธีวางดวงแก้วบรมจักรพรรดิ์
  เป็นวันมหาปูชนียาจารย์ เป็นวันที่ลูกศิษย์ หลานศิษย์ ทุกท่านได้มาแสดงความกตัญญูแด่มหาปูชนีย.. ชม 13319 ครั้ง (21 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/AZUSAพิธีวางดวงแก้วบรมจักร.html..
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ผู้พิทักษ์สีขาว บุกตะลุยสร้างความดี
  การร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้าที่ชวนบวชพระและอุบาสิกาแก้วของเหล่าพุทธศาสนิกชน เพื่อช่วยกันฟื้นฟ.. ชม 14304 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110221-ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์-ผู้พิทักษ์สีขาว-บุกตะลุยสร้า..
บ้านผีสิงวิญญาณเร่ร่อนที่พริทอเรีย
  คุณซูซาน ลี คิดว่าบ้านของเธอมีผีสิง หาหมอผีหลายรายมาไล่ก็ไม่สำเร็จ ในบ้านของเธอมีผีสิงจริง.. ชม 15841 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110221-กรณีศึกษากฎแห่งกรรม-บ้านผีสิงที่พริทอเรีย_RIGHT.ht..
ภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ
  ภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระในช่วงเช้ามืดเวลาตี3ครึ่ง แล..ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพร้อมกับวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี.. ชม 13586 ครั้ง (19 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/ภาวนาเบอร์ลินประเทศเยอรมนี.html..
จดหมายจากพระธรรมาจารย์ เจินกว่าง ฝ่าซือ
  กระผมรู้สึกว่าวิชชาธรรมกายนั้นพิเศษมาก ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถเรียนรู้ได้ ง่ายต่อการเข้าใจ แ.. ชม 13670 ครั้ง (22 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110219-จดหมายจากพระธรรมมาจารย์-เจินกว่าง-ฝ่าซือ.html..
ประเพณีสร้างองค์พระของชาวพุทธ
  พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาเพื่อสันติภาพโลก ชาวไทยเป็นชาติที่มีพื้นฐานของสันติภาพอยู่ภายในใจตลอ.. ชม 14723 ครั้ง (17 ก.พ. 2552)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/buddhist_tradition_casting_buddha_images_th.html
กรณีศึกษากฎแห่งกรรม ท่านคีร์ซาน...ยอดนักหมากรุก
  บุญใด ทำให้ท่านคีร์ซานมีความสามารถในการเล่นหมารุกเป็นเลิศ จนครองแชมป์หมากรุกของสาธารณรัฐคา.. ชม 14290 ครั้ง (20 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110217-กรณีศึกษากฎแห่งกรรม-ท่านคีร์ซาน-ยอดนักหมากรุก_RIGH..
กำหนดการวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
  รายละเอียดกำหนดการวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554.. ชม 13880 ครั้ง (15 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/กำหนดการวันมาฆบูชา-18-02-54.html..
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์
  อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้.. ชม 17258 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา.html..
วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจบารมี (๕)
  มนุษย์ที่เกิดมา ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อมาสร้างบารมี มา..ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน.. ชม 12886 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจบารมี-5.html..
วิธุรบัณฑิต บำเพ็ญสัจบารมี (๖)
  การทำทาน รักษาศีลและเจริญภาวนา เป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่แท้จริง ทานที่ให้ด้วยความบริสุทธิ์.. ชม 14676 ครั้ง (16 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/วิธุรบัณฑิตบำเพ็ญสัจบารมี-6.html..
แสงแห่งความสมหวัง เกิดขึ้นแล้ว ณ แดนประสูติ
  พิธีบรรพชาสามเณรครั้งประวัติศาสตร์ จำนวน 111 รูป ณ ประเทศเนปาล ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัม.. ชม 13624 ครั้ง (18 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110216-แสงแห่งความสมหวัง-เกิดขึ้นแล้ว-ณ-แดนประสูติ.html..
วัดธรรมกายคานากาว่าบูชาข้าวพระต้นเดือน
  สาธุชนทุกท่านได้มาสั่งสมบุญโดยการเตรียมกาย วาจา ใจให้ใส ก่อนประกอบพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิ.. ชม 13116 ครั้ง (15 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/บูชาข้าวพระต้นเดือน-1.html
บุญนั้นสำคัญอย่างไร
  ชีวิตหลังความตายเป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปของตนเอง และมีระยะเวลายาวนานกว่าชีวิตในโลกมนุษย์มา.. ชม 13127 ครั้ง (17 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110215-ปรโลกนิวส์-บุญนั้นสำคัญอย่างไร.html..
ธรรมศาสตร์ตักบาตรมหากุศล 2,777 รูป
  ธรรมศาสตร์ตักบาตรมหากุศล 2,777 รูป รวมพลังชาวไทย ตักบาตรพระเป็นมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ แ.. ชม 13529 ครั้ง (24 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/ธรรมศาสตร์ตักบาตรมหากุศล.html..
ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร
  การบวชพระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะชายที่มีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยที่เข้าสู.. ชม 149231 ครั้ง (27 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ประเพณีการบวชพระ-ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร.html..
วัดภาวนาเกาลูนจัดพิธีถวายภัตตหารเป็นสังฆทาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดภาวนา
  เมื่อพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ได้เมตตา นำ..ปฏิบัติธรรม รักษากาย วาจาใจ ให้ใสสะอาด เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ยามเช้าด้วยการตัก.. ชม 12954 ครั้ง (12 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดภาวนาเกาลูน-1.html
ใช้สูตร บ ว ร พิชิตใจว่าที่อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนบวชพระ และชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เ.. ชม 14588 ครั้ง (14 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110212-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวช-ใช้สูตร-บวร-พิชิตใจว่าที่อุ..
วัดพุทธเจนีวา ปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯนันทนาวินิสเตอร์เฟอร์
  พระอาจารย์จากวัดพุทธเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เนื่องในโอกาสเป.. ชม 12999 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพุทธเจนีวาปฏิบัติธรรมบ้านกัล.html..
พิธีทอดผ้าป่า มหาสังฆทาน 286 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 69
  ด้วยความเมตตา ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่เล็งเห็นความสำคัญ.. ชม 13118 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/scoop/ทอดผ้าป่า-286วัด-4จังหวัดภาคใต้.html..
ยอดนำไปที่ 100 คนแล้วค่ะ
  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร ชวนบวชพระ และชวนบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เ.. ชม 13296 ครั้ง (13 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110211-เกาะติดสถานการณ์ชวนบวช-ยอดนำไปที่-100-คนแล้วค่ะ.ht..
แค่คิดจะสร้างพระ...ก็รวยแล้ว
  เราเกิดมาแล้ว อย่างน้อยต้องทำบุญที่มีอานิสงส์มากๆ ทำบุญใหญ่ๆสักครั้งหนึ่ง เพื่อให้บุญนี้ติ.. ชม 14663 ครั้ง (11 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110210-พลิกชีวิตด้วยการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-แค่คิดจะสร..
บ้านกัลยาณมิตรเมืองประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและเป็นเมืองใหญ่ติดช.. ชม 12512 ครั้ง (10 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/บ้านกัลยาณมิตร.html
วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดงานบุญวันอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดให้มีพิธีทอดผ้าสร้างวัด โดยพิธีกรรมภาคเช้าเริ่มด้วยก..ปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสๆ ร่วมกัน จากนั้น ชม 12523 ครั้ง (09 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายจอร์เจียจัดงานบุญวันอาทิตย์.html..
จันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี (๒)
  ผู้ประกอบด้วยความอดทนย่อมไม่หลงทำกาละ เมื่อแตกกายทำลายขันธ์ ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์.. ชม 13420 ครั้ง (08 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/จันทกุมาร-บำเพ็ญขันติบารมีตอนที่2.html..
จากเมาๆ...มาม่วนในการสร้างบารมี
  ชีวิตตอนบวชเป็นพระนั้นช่างแสนสุขเหลือเกิน จิตใจสงบและละเอียดอ่อนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เข้า.. ชม 13255 ครั้ง (09 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110208-พลิกชีวิตด้วยการบวช-จากเมาๆมาม่วนในการสร้างบารมี.h..
ทุกชีวิตมีทางแก้...แค่หยุดใจในกลางกาย
  แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างควมเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนกั.. ชม 13278 ครั้ง (09 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110208-ผลการปฏิบัติธรรม-อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-ทุกชีวิตมีทา..
ขุนเขาแห่งตำนานและประวัติศาสตร์แห่งเขาแก้วเสด็จ
  คืนพระจันทร์วันเพ็ญลอยดวงเด่นเหนือท้องฟ้า ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต่างจ้องมองและสังเกตว่า มีดวง.. ชม 17544 ครั้ง (04 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/top_of_week/หนึ่งทศวรรษแห่งความทุ่มเทในศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ.html..
102 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
  มื่อวันพุธที่19 ม.ค. ที่ผ่านมาลูกพระธัมฯวัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลนในเมืองได้พร้อมใจกันจัด.. ชม 13335 ครั้ง (07 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/102ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์-ขนนกยูง.html..
ด้วยบุญของลูกช่วยแม่ไปสวรรค์
  ด้วยบุญที่ลูกสาวอุทิศตนรับใช้พระพุทธศาสนา เป็นบุญหลักที่ช่วยให้แม่ไปเกิดบนสวรรค์ มีความสุข.. ชม 14246 ครั้ง (08 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110207-ปรโลกนิวส์-ด้วยบุญของลูกช่วยแม่ไปสวรรค์_RIGHT.html..
พิธีถวายสังฆทาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
  ภาคเช้าพิธีตักบาตร เมื่อสาธุชนได้เดินทางมาถึงวัดแล้ว พระอาจารย์ได้นำ..ปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาด... ชม 13165 ครั้ง (05 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีถวายสังฆทาน-พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พัก.html..
ลูกผู้หญิงหัวใจสองภาค
  แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างความเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนก.. ชม 13329 ครั้ง (07 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110205-ผลการปฏิบัติธรรม-อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-ลูกผู้หญิงหั..
นรก...น่ากลัวกว่าที่คิด ภาคพิเศษ 1
  ด้วยบุญของลูกสาวที่อุทิศตนทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา ได้กลายเป็นบุญหลักที่ให้แม่พ้นจากทัณฑ์ทร.. ชม 13759 ครั้ง (07 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110205-ปรโลกนิวส์-นรก-น่ากลัวกว่าที่คิด-ภาคพิเศษ-1.html..
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี รัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญอาทิตย์
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ โดยมีพิธีถวายผ้าไตรจีวรกองทุนคุณยายฯและพิธี.. ชม 13029 ครั้ง (04 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี-1.html..
วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์ พระครูวิเทศสุตคุณ
  วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานฉลองสมณศักดิ์และทำบุญคล.. ชม 13746 ครั้ง (04 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/พิธีฉลองสมณศักดิ์พระครูวิเทศสุตคุณ.html..
คุณยาย In my heart
  กระผมมีความสุขมาก สบายใจมาก เป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย ซึ่งถ้าใครได้นั่งสมาธิ แล้วมีประส.. ชม 13027 ครั้ง (05 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110204-ผลการปฏิบัติธรรม-พระธรรมทายาท.html..
วัดภาวนาบอสตันจัดพิธีวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ
  วัดภาวนาบอสตันได้จัดพิธีมุทิตาสักการะเนื่องในวันคล้ายวัน เกิด ครบรอบ ๑๐๒ ปี คุณยายอาจารย.. ชม 12996 ครั้ง (03 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดภาวนาบอสตัน-1.html
ทอดผ้าป่าน้ำประปา ณ ป๊อบเฮ้าส์ (POP House) หมู่บ้านตะวันธรรม
  ขอเชิญร่วมงานบุญ ทอดผ้าป่าน้ำประปา 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ป๊อบเฮ้าส์ (POP House) หมู่บ้า.. ชม 13686 ครั้ง (03 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ทอดผ้าป่าน้ำประปา.html
ปิดทอง-ฝังลูกนิมิต ณ วัดพุหว้า จ.กาญจนบุรี
  งานปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดถ้ำพุหว้า จ.กาญจนบุรี วันที่ 30 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ ..ปฏิบัติธรรม ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย .. ชม 13958 ครั้ง (03 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/merit/ปิดทอง-วัดพุหว้า.html
วันคล้ายวันเกิดคุณยาย ณ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจัน.. ชม 12828 ครั้ง (02 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วันคล้ายวันเกิดคุณยาย.html
จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น ณ วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
  ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้น โดยพิธีกรรมในภาคเช้า เริ่มต้นขึ้นด้วย การสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากน.. ชม 12965 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายอิบาราขิ-1.html..
มหาโควินทสูตรตอนที่ ๖ (ขอลาบวช)
  ชีวิตมีอายุน้อย ถูกชราต้อนเข้าไป ชีวิตที่ถูกชราต้อนเข้าไปแล้ว ย่อมต้านทานไม่ได้ ผู้เห็นภัย.. ชม 12688 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตรตอนที่6.html..
สวนพนาวัฒน์ดินแดนการเข้าถึงธรรม
  สวนพนาวัฒน์แห่งนี้เหมาะ ในการ..ปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งและสถานที่แห่งนี้มีสิ่งสำคัญ สี่ประการ คือ สถานที่ดี อาหารอร่อย สา.. ชม 15279 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/สถานที่ปฏิบัติธรรม-สวนพนาวัฒน์.html..
ไอ ไอ ไอ ไอเลิฟยู ศูนย์กลางกาย
  แม้จะมาจากต่างที่ แม้จะต่างวัย แม้จะต่างความเชื่อ แต่ผลที่ได้รับจากการนั่งสมาธิล้วนเหมือนก.. ชม 13086 ครั้ง (02 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110201-ผลการปฏิบัติธรรม-อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน-ไอเลิฟยูศูนย..
ศน. ขยายผลเข้าวัดวันอาทิตย์
  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สานต่อโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ซึ่งขณะนี้มีวัด.. ชม 12468 ครั้ง (20 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/ศน.-ขยายผลเข้าวัดวันอาทิตย์.html..
มหาโควินทสูตรตอนที่ ๕ (พบมหาพรหม)
  บุคคลใด ละบาปกรรมที่ตนทำไว้แล้วได้ด้วยกุศล บุคคลนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจดวงจันทร์พ้นแ.. ชม 12646 ครั้ง (31 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาโควินทสูตรตอนที่๕.html..
นรก...น่ากลัวกว่าที่คิด
  นรก ดินแดนแห่งความทุกข์ทรมาน ยากที่จะหาคำใดมาอธิบายได้ นรก น่ากลัวกว่าที่เราจินตนาการกันไว.. ชม 16086 ครั้ง (02 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110131-ปรโลกนิวส์-นรก-น่ากลัวกว่าที่คิด_LEFT.html..
วัดโคนอน เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร
  วัดโคนอน เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร เพื่อจัดสวดมนต์ .. ชม 12912 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/วัดโคนอน-เปิดศูนย์ปฏิบัติธรรม.html..
แม่ชีมโนรา ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม แห่งที่ 4
  แม่ชีมโนรา เปิดสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 4 และเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาและ.. ชม 13502 ครั้ง (01 ก.พ. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/news/แม่ชีมโนรา-ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม.html..
The Inner Peace Meditation Retreat in London
  ด้จัดปฎิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่น The Inner Peace Meditation Retreat ครั้งที่ 2.. ชม 13105 ครั้ง (29 ม.ค. 2554)
  https://www.dmc.tv/pages/wwn/TheInnerPeaceMeditationRetreatinLondon.html


   ค้นหา บทความธรรมะ