World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : บิณฑบาต พบ 739 รายการ

   Tag :    บิณฑบาต

มโนชชาดก-ชาดกว่าด้วยคบคนชั่วไม่ได้ความสุขที่ยั่งยืน
  สมัยนั้นมีสหายสองคนผู้เป็นชาวเมืองราชคฤห์ ในสองสหายนั้น คนหนึ่งบวชในสำนักของพระศ..บิณฑบาต ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิจ ส่วนภิกษุที่บวชในสำนักของพระเทวทัตนั้นไม่ต้องออกไป.. ชม 12058 ครั้ง (05 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-มโนชชาดก.html..
พระสุวิเชียร อุตฺตมพนฺโธ เทพบุตรใหม่เขตในดุสิตบุรี ตอนที่1
  เมื่อลมหายใจสุดท้ายของพระลูกชายของลูกหมดลง กายละเอียดของท่านก็ได้หลุดออกมายืนอยู่ข้าง.. ชม 12028 ครั้ง (01 เม.ย. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110331-พระสุวิเชียร-อุตฺตมพนฺโธ-เทพบุตรใหม่เขตในดุสิตบุรี..
ปฎิทินโครงการอบรมบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ศูนย์สาขาภายในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2554
  สามเณร คือ เหล่ากอของสมณะ“ผู้มีบุญ ผู้ได้โอกาส” ....ที่สุดของชีวิตลูกผู้ชาย ได้สร้างบารมีต.. ชม 12013 ครั้ง (21 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ปฏิทิน-สามเณรฤดูร้อน-2554.html..
คิริทัตตชาดก-ชาดกว่าด้วยการเอาอย่าง
  สมัยนั้นมีสหายสองคนเป็นชาวเมืองราชคฤห์ สองสหายนั้นคนหนึ่งบวชในสำนักพระศาสดาอีกคนหนึ่งบวชใ.. ชม 12050 ครั้ง (13 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/นิทานชาดก/นิทานชาดก-คิริทัตตชาดก.html..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๑๐)
  การได้อัตภาพเป็นมนุษย์ นับเป็นความโชคดีที่สุดในโลก... เพราะจะทำให้มีโอกาสได้สั่งสมความดี.. ชม 12011 ครั้ง (18 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี-10.html..
พระโฮเวิร์ด เมธิโก พระธรรมทายาทนานาชาติ
  เรื่องราวความประทับใจในชีวิตสมณะของพระโฮเวิร์ด เมธิโก หรือ โฮเวิร์ด แมกเครี่ (Howard McCra.. ชม 12051 ครั้ง (16 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110315-พระโฮเวิร์ด-เมธิโก-พระธรรมทายาทนานาชาติ_RIGHT.html..
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 83 ปัญญาบารมี
  ปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเ.. ชม 12065 ครั้ง (16 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110315-พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า-ปัญญาบารมี_LEFT..
เส้นทางสว่างของคนกลางคืน
  ดีเจหนุ่มเจ้าของร้านเหล้า เมื่อได้มาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการบวชแล้ว เส้นท.. ชม 12040 ครั้ง (10 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110310-พลิกชีวิตด้วยการบวช-เส้นทางสว่างของคนกลางคืน.html..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๙)
  ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับการสั่งสมบุญน้อยกว่าการสั่งสมทรัพย์ เพราะเราอยู่ในยุค.. ชม 12011 ครั้ง (09 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี-9.html..
ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาบนยอดดอย
  ลมหายใจของเราหากหมดไปเพียงแค่ตายไปจากโลกนี้ แต่หากลมหายใจของพระพุทธศาสนาหมดลงวันใด โลกจะตา.. ชม 12028 ครั้ง (09 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110308-ธุดงค์ธรรมชัย-ลมหายใจแห่งพระพุทธศาสนาบนดอย_RIGHT.h..
ประมวลภาพวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2554
  วันมาฆบูชา ในปีนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 29 พิธีมอบโล่วัชรเก.. ชม 12092 ครั้ง (08 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/Makhapuja-ภาพงานวันมาฆบูชา.html
ก้าวย่างแห่งความสุข และความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่
  การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดนครราชสีมา.. ชม 12014 ครั้ง (07 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110305-ธุดงค์ธรรมชัย-ก้าวย่างแห่งความสุขและความภาคภูมิใจท..
การสร้างนิสัยดีตามพุทธวิธี
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำเอาเรื่องที่เราทุกชีวิตต้องคิด พูด และทำ ในชีวิตประจำวันมาเป็นบทฝึ.. ชม 12035 ครั้ง (12 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/สุขภาพนักสร้างบารมี/การสร้างนิสัยดีตามพุทธวิธี.html..
ให้พระสงฆ์ จังหวัดปัตตานี งดออกบิณฑบาต 1 เดือน
  มหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้พระสงฆ์ในจังหวัดปัตตานีจำนวน 200 วัดงดออก..บิณฑบาตเป็นเวลา 1 เดือน เพื่อความปลอดภัย.. ชม 12009 ครั้ง (01 มี.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ให้พระสงฆ์จังหวัดปัตตานี.html..
ทำอย่างไรเตี่ยจึงจะเลิกเชื่อว่า “ตายแล้วสูญ”
  ลูกพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกวิถีทางให้กับน้องๆ ทั้งสามคนมาเข้าวัด ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เ.. ชม 12011 ครั้ง (25 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ชวนน้องทำบุญตายแล้วไม่สูญ-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ปลดหนี้หนึ่งล้านสี่แสนด้วยบุญบวช
  ประสบการณ์ ความประทับใจ และผลที่ได้รับ จากการเข้าอบรมในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน โครง.. ชม 12029 ครั้ง (25 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110224-พลิกชีวิตด้วยการบวช-ปลดหนี้หนึ่งล้านสี่แสนด้วยบุญบ..
เนมิราชชาดก บำเพ็ญอธิษฐานบารมี (๔)
  ความงามยามราตรีอยู่ที่รัศมีแห่งแสงจันทร์ ความงามของดวงตะวันอยู่ที่การทอแสงให้กับสรรพสัตว์แ.. ชม 12017 ครั้ง (23 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/เนมิราชชาดกบำเพ็ญอธิษฐานบารมี-4.html..
โครงการอบรม ยุวเปรียญธรรม
  การอบรมยุวเปรียญธรรม เป็นการปฏิวัตินิสัยของตนเองโดยใช้ปัจจัย 4 และกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุก.. ชม 12014 ครั้ง (14 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/บวชเณร-ภาคฤดูร้อน.html
แสงแห่งความสมหวัง เกิดขึ้นแล้ว ณ แดนประสูติ
  พิธีบรรพชาสามเณรครั้งประวัติศาสตร์ จำนวน 111 รูป ณ ประเทศเนปาล ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัม.. ชม 12023 ครั้ง (18 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110216-แสงแห่งความสมหวัง-เกิดขึ้นแล้ว-ณ-แดนประสูติ.html..
กรรมใดทำให้แม่เป็นฝีในท้อง
  กรรมใดทำให้แม่ตกร่องไม้กระดาน จนหน้าท้องถูกกระแทก กลายเป็นฝีในท้อง และเดินไม่ได้ถึง ๓ ปี บ.. ชม 12028 ครั้ง (14 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/Answers_law_kamma/ฝีในท้อง-ที่นี่มีคำตอบ.html..
ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร
  การบวชพระเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากอย่างยิ่ง เพราะชายที่มีอายุครบ 20 ปี เป็นวัยที่เข้าสู.. ชม 15921 ครั้ง (27 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/ประเพณีการบวชพระ-ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร.html..
วัดภาวนาเกาลูนจัดพิธีถวายภัตตหารเป็นสังฆทาน พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดภาวนา
  เมื่อพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ได้เมตตา นำปฏิบัติธรรม รักษากาย วาจาใจ ให้ใสสะอาด .. ชม 12012 ครั้ง (12 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดภาวนาเกาลูน-1.html
พิธีถวายสังฆทาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พักสงฆ์ ณ วัดพระธรรมกายฮ่องกง
  ภาคเช้าพิธีตักบาตร เมื่อสาธุชนได้เดินทางมาถึงวัดแล้ว พระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม กลั่นใจ.. ชม 12008 ครั้ง (05 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/พิธีถวายสังฆทาน-พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างที่พัก.html..
ทอดผ้าป่าน้ำประปา ณ ป๊อบเฮ้าส์ (POP House) หมู่บ้านตะวันธรรม
  ขอเชิญร่วมงานบุญ ทอดผ้าป่าน้ำประปา 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ณ ป๊อบเฮ้าส์ (POP House) หมู่บ้า.. ชม 12014 ครั้ง (03 ก.พ. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/merit/ทอดผ้าป่าน้ำประปา.html
ประวัติคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงลูกชาวนาที่มีฐานะดีจากนครชัยศรีผู้ไม่เคยเรียนหนัง.. ชม 12953 ครั้ง (26 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/phramongkolthepmuni/คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง.html..
การใช้ชีวิตแบบ Slow
  ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา หลายๆ ท่านคงได้ใช้วันหยุดยาวกันตามใจชอบ ได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาแบบสบา.. ชม 12061 ครั้ง (17 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/Slow-Life.html
วัดพระธรรมกายฮ่องกง พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีอุทิศส่วนกุศล และ ปล่อยสัตว์-ปลา
  เมื่อสาธุชนได้เดินทางมาถึงวัดแล้ว พระอาจารย์ได้นำปฏิบัติธรรม กลั่นใจให้ใสสะอาด ต่อจากนั้น.. ชม 12008 ครั้ง (13 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/วัดพระธรรมกายฮ่องกง.html
พิธีถวายสังฆทาน 286 วัด ครั้งที่ 68
  วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรจากทั่วโลก ได้จัดพิธีถวาย.. ชม 12004 ครั้ง (12 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ถวายสังฆทาน-286วัด-ครั้งที่-68.html..
ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๖ ชนะสัจจกนิครนถ์)
  ความสุขหรือความทุกข์ที่ทุกคนได้รับในปัจจุบันชาติ ล้วนเป็นผลมาจากกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติ .. ชม 12005 ครั้ง (11 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่๖ตอนที่๖.html..
สานศรัทธาให้มั่นคง ด้วยธุดงค์ธรรมชัย
  การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดยโสธร.. ชม 12017 ครั้ง (08 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110107-ธุดงค์ธรรมชัย-ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.html..
ชัยชนะครั้งที่ ๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอนที่ ๑ ชนะสัจจกนิครนถ์)
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศทั้งพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ.. ชม 12012 ครั้ง (05 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่๖.html
ชัยชนะครั้งที่ ๔ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ชนะองคุลิมาล)
  เวลาแห่งการปฏิบัติธรรม เป็นเวลาที่มีคุณค่ามหาศาล เพราะเราจะได้ทำใจหยุดใจนิ่ง แสวงหาอริยมรร.. ชม 12014 ครั้ง (04 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่๔.html
พลิกวิกฤต สร้างศรัทธา คือ หน้าที่ของพระธุดงค์
  การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา จังหวัดตาก.. ชม 12070 ครั้ง (04 ม.ค. 2554)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20110103-ธุดงค์ธรรมชัย-ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.html..
อุบาสิกาแก้ว อ.สันทราย รวมใจตักบาตรพระ 59 รูป
  อุบาสิกาแก้วศูนย์อบรมในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณ.. ชม 12005 ครั้ง (31 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/อุบาสิกาแก้ว-อ.สันทราย-ตักบาตร.html..
กล้าพันธุ์แห่งความดีที่โลกรอคอย
  การเดินธุดงค์ธรรมชัยของพระธรรมทายาท รุ่นหนึ่งแสนรูปเข้าพรรษา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พัฒนา.. ชม 12021 ครั้ง (29 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101228-ธุดงค์ธรรมชัย-ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา.html..
ชัยชนะครั้งที่ ๓ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ตอน ชนะช้างนาฬาคีรี)
  การจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ จะต้องลงมือปฏิบัติธรรมเท่านั้น จะสวดมนต์อ้อนวอนอย่างไร ย่อมไม่อา.. ชม 12016 ครั้ง (28 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ชัยชนะครั้งที่๓.html
สืบสานศรัทธาให้ยั่งยืน
  การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาท รุ่นแสนรูปเข้าพรรษา เพื่อพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เพื่อฟื้น.. ชม 12013 ครั้ง (22 ธ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101221-ธุดงค์ธรรมชัย-ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา_LEFT.html..
พุทธญาตัตถจริยา
  วันเวลาหมุนผ่านเราไปทั้งขณะหลับและตื่น พร้อมกับนำความเสื่อมมาให้เราตลอดเวลา เหมือนกับสนิมท.. ชม 12028 ครั้ง (29 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/พุทธญาตัตถจริยา.html
ธุดงค์ธรรมชัย อุทิศชีวิตพลิกวิกฤติพระพุทธศาสนา
  การเดินธุดงค์ของพระธรรมทายาทรุ่นอุปสมบทหมู่เข้าพรรษาแสนรูป เพื่อทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งและ.. ชม 12039 ครั้ง (28 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101127-ธุดงค์ธรรมชัย-อุทิศชีวิตพลิกวิกฤติพระพุทธศาสนา_LEF..
กฐินสัมฤทธิ์ยุวชนต้อนรับระดับโลก
  ประธานกฐินสัมฤทธิ์ น้องฮ่องเต้ หรือ ด.ช.สัมมา ปิ่นเจริญ อายุ 7 ขวบ แชมป์เหรียญทองการแข่งขั.. ชม 12043 ครั้ง (26 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101125-กฐินสัมฤทธิ์น้องฮ่องเต้_RIGHT.html..
มัจฉาโพธิสัตว์ (บำเพ็ญสัจบารมี)
  ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน มวลมนุษยชาติต่างปรารถนาจะให้โลกมีสันติสุขอย่างแท้จริง แต่ไม่มีใครรู้.. ชม 12023 ครั้ง (25 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มัจฉาโพธิสัตว์.html
บวชอุบาสิกาล้าน ต้านวิกฤตภัยธรรมชาติ
  พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เมตตามาเป็นประธาน นำพระธรรมทายาทออกเดินธุดงค.. ชม 12027 ครั้ง (18 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101117-บวชอุบาสิกาล้าน-ต้านวิกฤตภัยธรรมชาติ.html..
กมธ.ศาสนาฯ ช่วยวัดน้ำท่วม
  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วย.. ชม 12003 ครั้ง (17 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/กมธ.ศาสนาฯ-ช่วยวัดน้ำท่วม.html..
อะซูซ่าเริงร่าสุดปลื้ม...ธุดงค์ธรรมชัยครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา
  การอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 56 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 15-24 ตุลาคม พ.ศ.25.. ชม 12027 ครั้ง (16 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101115-ธุดงค์ธรรมชัยครั้งแรกของสหรัฐอเมริกา_LEFT.html..
พระธรรมทายาทจากศูนย์วัดห้วยยาง เดินธุดงค์
  คณะพระธรรมทายาทจากศูนย์วัดห้วยยาง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเดินธุดงค์วัตร พร้อมทั้งเชิญชวนสตรี.. ชม 12014 ครั้ง (16 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พระจากศูนย์วัดห้วยยางเดินธุดงค์.html..
มูลนิธิธรรมกายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยวัด จ.สุพรรณบุรี
  คณะสงฆ์ในจังหวัดสุพรรณบุรี ขอความช่วยเหลือถุงยังชีพจากมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด.. ชม 12006 ครั้ง (16 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ถุงยังชีพช่วยวัด-จ.สุพรรณบุรี.html..
ธุดงค์ธรรมชัย-ชิตังเม...ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
  เปิดบันทึกประวัติศาสตร์การสร้างบารมี ที่โลกต้องจารึกเป็นตำนาน เทวดากล่าวขานกันกึกก้อง มนุษ.. ชม 12042 ครั้ง (13 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101112-ธุดงค์ธรรมชัย-ชิตังเม-ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่_LEFT.html..
พระธรรมทายาท จ.ฉะเชิงเทรา บิณฑบาตช่วยเหลือน้ำท่วม
  พระธรรมทายาทศูนย์อบรมวัดใหม่บางคล้า ปรกเจริญธรรม และวัดทดราชเจริญมณีฤทธิ์ ได้ออ..บิณฑบาต ชม 12004 ครั้ง (12 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/พระธรรมทายาท-จ.ฉะเชิงเทรา.html..
ธุดงค์ธรรมชัย ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
  ธุดงค์ธรรมชัย เพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา พัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง.. ชม 12027 ครั้ง (09 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20101108-ธุดงค์ธรรมชัย-บารมีที่เต็มเปี่ยม.html..
พระธรรมทายาทวัดสมศรี ช่วยน้ำท่วม จ.นครราชสีมา
  พระธรรมทายาทศูนย์อบรมวัดสมศรี จังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยวัดและชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวั.. ชม 12001 ครั้ง (09 พ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ช่วยน้ำท่วม-วัดสมศรี-โคราช.html..


   ค้นหา บทความธรรมะ