World-PEC

   ค้นหา บทความธรรมะ    


      หาจาก : สันติภาพ พบ 662 รายการ

   Tag :    สันติภาพ

องค์กรพุทธศาสนามาเลเซีย จัดประชุมพระพุทธศาสนาโลก
  องค์กรหลักของพุทธศาสนาในประเทศมาเลเซีย จัดประชุมพระพุทธศาสนาโลก ภายใต้หัวข้ออยู่อย่างมีควา.. ชม 12989 ครั้ง (02 ต.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/องค์กรพุทธศาสนามาเลเซีย.html..
โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 14.2
  เปิดรับสมัคร โครงการบัณฑิตแก้ว รุ่นที่ 14.2 เนื่องจากการขยายงานพระพุทธศาสนาเป็นไปอย่างรวดเ.. ชม 12635 ครั้ง (24 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/โครงการบัณฑิตแก้ว-รุ่น14.2.html..
พระธรรมโกศาจารย์
  วันเกิดครบรอบปีที่ 55 ของพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งตรงกับวันที.. ชม 12564 ครั้ง (18 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/วันเกิด-พระธรรมโกศาจารย์.html..
ตักบาตรพระ 1,250 รูป อ.สะเดา จ.สงขลา
  ตักบาตรพระ 1,250 รูป อ.สะเดา สงขลา ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาชายแดนใต้ โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป.. ชม 13993 ครั้ง (09 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/ตักบาตรที่สะเดา-จ.สงขลา.html..
เมื่อคองโกห่มขาวในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรกใจกลางอาฟริกา
  เมื่อคองโกห่มขาว ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วครั้งแรกใจกลางอาฟริกา ...ในวันท้องฟ้าแจ่มใส.. ชม 12619 ครั้ง (08 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/อุบาสิกาแก้ว-คองโก.html
World-PEC ณ ประเทศศรีลังกา ครั้งที่ 3
  โครงการ World-PEC นี้ ได้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารกันภายในครอบครัว โครงการนี้มีประโยชน์มาก.. ชม 13796 ครั้ง (07 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100906-World-PEC-Sri-Lanka.html
มหาสมัยสูตรครั้งที่ 2 (ตอนรายนามเหล่าเทวา)
  สติของชนเหล่าใด แล่นไปแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ทั้งกลางวัน และกลางคืน ชนเหล่านั้น เป็นสา.. ชม 12971 ครั้ง (01 ก.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/มหาสมัยสูตรครั้งที่_2_ตอนรายนามเหล่าเทวา.html..
ตามรอยบาทพระศาสดา
  หากว่าแม้พระพุทธเจ้าจะพึงพรรณนาพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยกัน โดยไม่ตรัสอย่างอื่นเลย จนกัปหนึ.. ชม 13108 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ตามรอยบาทพระศาสดา.html..
อธิการ มจร. ชวนคนไทยใช้ศาสนาสร้างปรองดอง
  พระธรรมโกศาจารย์แนะคนไทยใช้ศาสนาสร้างศรัทธาในคนไทยด้วยกันเอง รู้จักให้อภัย เพื่อ..สันติภาพ ชม 12537 ครั้ง (25 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100823_news2.html
ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 26940 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-32.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16283 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-31.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 17687 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-30.html
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 16331 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-29.html
ใครปฏิบัติตามคำสอนก็จะบรรลุธรรมได้ - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 18476 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-19.html
มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องการ แต่สละเพื่อเสด็จออกผนวช - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน มีทุกอย่างที่ชาวโลกต้องก.. ชม 20067 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-09.html
สละชีวิตเป็นเดิมพันสร้างบารมี - พุทธประวัติ
  พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน.. ชม 22847 ครั้ง (19 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/buddha_biography/Lord-Buddha-History-01.html
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน
  อุบาสิกา แก้วหน่ออ่อน คือ ผู้สมัครใจ เข้าใจ และมีความพร้อมที่จะมาเป็นต้นแบบ และต้นบุญให้ก.. ชม 24766 ครั้ง (18 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/scoop/superwoman1m.html
ประมวลภาพตักบาตรคองโก
  ประมวลภาพตักบาตรคองโก ระหว่างวันที่ 13-25 กรกฎาคม ที่ผ่านมาเหตุการณ์ประวัติศาสต..สันติภาพ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร ชม 13068 ครั้ง (17 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/wwn/20100817_bua_patum.html
การสร้างบารมีแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
  พระธรรมเทศนา โดย พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย.. ชม 13498 ครั้ง (13 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100812_1SPE_RIGHT.html
สกู๊ปพิเศษ อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนประเทศคองโก
  สันติภาพได้ก่อเกิดขึ้นแล้ว ณ ดินแดนแห่งความขัดแย้งในกาฬทวีป.. ชม 12905 ครั้ง (10 ส.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100809_4SPE2.html
วิทยาธรชวนบวช!!
  ในช่วงเวลาที่จะมีบุญใหญ่ คือการบวชพระแสนรูปเข้าพรรษา เหล่าวิทยาธรทั้งหลายก็อยากสร้างบุญเช่.. ชม 12886 ครั้ง (31 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100730_1DHM_k_LEFT.html
แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_5
  ดูก่อนสุเมธดาบส ท่านพึงบำเพ็ญแม้ปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ ท่านอย่าได้เว้นใครๆ เลย ไม่ว่าจะเป็น.. ชม 12764 ครั้ง (23 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/แนวคิดการบำเพ็ญบารมี_5.html..
ชีวประวัติพระอาจารย์ใหญ่ ดร.มหาวิจิตร สิงหราช
  เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมไว้อาลัยพระอาจารย์ใหญ่ ด็อกเตอร์มหาวิจิตร สิ.. ชม 12911 ครั้ง (23 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100723_1NEW5.html
ผลการปฏิบัติธรรม Peace revolution รุ่นที่ 3
  ประสบการณ์ภายในของเยาวชน 17 คน จาก 14 ประเทศ ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ .. ชม 12717 ครั้ง (17 ก.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100716_1MED1.html
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ตักบาตรพระนานาชาติ ณ บ้านสวนตะวันธรรม คลองสอง
  ขอเชิญตักบาตรพระนานาชาติ 22 รูป ณ บ้านพลังแห่ง..สันติภาพ (Power Of Peace House) (บ้านสวนตะวันธรรม คลองสอง).. ชม 12340 ครั้ง (19 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/meritorious_news/20100619_1NEW1.html
เกิดเป็นลูกผู้ชาย ต้องบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้า
  ผลบุญจากการบวชพระ แม้จะบวชไม่นาน ขอเพียงตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บุญนั้นก็สามารถ.. ชม 13752 ครั้ง (25 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100624_ORD1_RIGHT.html
ขอทำหน้าที่ให้สุดๆก่อนรุดรีเทิร์นเข้ามาบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชพระรุ่นเข้าพรรษาแสนรูป.. ชม 13139 ครั้ง (22 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100621_2DHM1.html
มหาเถรสมาคมเจริญสัมพันธไมตรีองค์การพุทธศาสนาฯ
  องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ร่วมลงนามกับมหาเถรสมาคม ประเท.. ชม 12635 ครั้ง (17 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100616_1NEW2.html
โครงการปฏิบัติธรรม The middle way
  ผลการปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าหิมวันต์ จังหวัดเลย คอร์สสมาธิ รุ่นที่ 31.. ชม 12992 ครั้ง (15 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100614_3MED1.html
รายงานพระพุทธศาสนาในประเทศคองโก
  สันติภาพที่แท้จริงกำลังจะเกิดขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้.. ชม 13415 ครั้ง (05 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100604_1SPE1.html
พิธีจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชา ครั้งแรก ณ ดินแดนพุทธภูมิ
  เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนในสมัยพุทธกาล.. ชม 12972 ครั้ง (03 มิ.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100602_1SPE1.html
ศาสดาเอกของโลก (1)
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เลิศเมื่ออุบัติขึ้นในโลก ย่อมอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป.. ชม 12706 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(1).html
ศาสดาเอกของโลก (3)
  พระพุทธเจ้า ผู้มีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ บำเพ็ญบารมีทุกประการจนเต็มเปี่ยม บรรลุพระสัมโพธิญา.. ชม 12659 ครั้ง (28 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/dhamma_for_people/ศาสดาเอกของโลก_(3).html
จดหมายจากเหล่ากอสมณะ
  จดหมายจากใจลูกเณรธนาธิป ตินันท์ (วัดศรีลังกา จังหวัดเชียงใหม่).. ชม 12862 ครั้ง (02 พ.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100501_2SPE1.html
โครงการสมาธิ รอบสื่อมวลชน
  โครงการThe Middle Way Meditation Retreat หลักสูตร Meditation for Beginners Meditation Retr.. ชม 12463 ครั้ง (13 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100409_1NEW1.html
เปลี่ยนทุกอนุวินาทีเป็นบารมีโดยการชวนคนบวช
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12949 ครั้ง (07 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100407_3UBK1.html
มหาสารคามผนึกกำลัง...ปลื้มไปด้วยกัน
  เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชอุบาสิกาแก้วห้าแสนคน.. ชม 12830 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_1UBK1.html
ผลการปฏิบัติธรรม จากแอฟริกาใต้
  จากผู้เข้าร่วมโครงการ The Middle Way ครั้งที่ 10.. ชม 12864 ครั้ง (05 เม.ย. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100405_3MID1.html
ร้องเรียน หนังนาคปรก กระทบพระสงฆ์
  องค์กรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรม ห้ามฉาย ภาพยนตร์เรื่อง “นาคปรก”.. ชม 12487 ครั้ง (20 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/news/20100319_1NEW1.html
ผลการปฏิบัติธรรม ครูผู้ให้แสงสว่าง
  อุบาสิกาแก้วศศินภา นามนิตย์ (ตัวแทนกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร).. ชม 12978 ครั้ง (19 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100319_1MED1.html
ผอ.เขตสว่างสร้างอุบาสิกาแก้ว
  โครงการอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 13395 ครั้ง (18 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100318_2UBK1.html
สไบแก้วโกอินเตอร์ สุดยอดดีไซน์เนอร์ยังต้องอาย
  อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ต่างประเทศ) ตอน สไบแก้วโกอินเตอร์ สุดยอดดีไซน์เนอร์ยังต้อ.. ชม 13977 ครั้ง (17 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100316_1UBK1.html
ทหารหญิงจักรพรรดิอัศจรรย์ บวชสองชั้นด้วยพระภายใน
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ต่างประเทศ).. ชม 12799 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_1UBK1.html
เมื่อหน่ออ่อนผลิบาน ไม่ช้านานก็จะขยายเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขไปทั่วโลก
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน.. ชม 13036 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_1UBK2.html
ผลการปฏิบัติธรรม อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
  กัลยาณมิตรพิมลพรรณ สะกะมณี (วัดพระธรรมกาย ดี.ซี.).. ชม 12799 ครั้ง (16 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100315_3MED1.html
ยอดทหารหญิงจักรพรรดิผู้จุดประกายพลังแห่งสันติภาพ
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน (ประเทศไทย).. ชม 13398 ครั้ง (14 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100313_3UBK3.html
วันแห่งมหาปีติ ยอดทหารหญิงจักรพรรดิ
  โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หนึ่งแสนคน ตอน วันแห่งมหาปีติ ยอดทหารหญิงจักรพรรดิ.. ชม 13594 ครั้ง (13 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100312_2UBK2.html
พิธีบูชาข้าวพระ เดือนมีนาคม พ.ศ.2553
  พิธีบูชาข้าวพระ ว้นอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2553.. ชม 13001 ครั้ง (07 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/20100307_1SUN1.html
ประกาศผล World-PEC สำหรับบรรพชิต
  ประกาศผล World-PEC สำหรับบรรพชิต รุ่นกองพลหนึ่งแสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย.. ชม 12736 ครั้ง (07 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100306_2WPC1.html
Peace Revolution
  การประชุมสุดยอดผู้นำสันติภาพภายในสู่การสร้าง ชม 12691 ครั้ง (03 มี.ค. 2553)
  http://www.dmc.tv/pages/latest_update/20100303_4PEV1.html


   ค้นหา บทความธรรมะ