ข่าวประชาสัมพันธ์

    ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ ข่าวโครงการตักบาตร ให้คุณไม่พลาดในทุกๆ บุญ

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ - ผู้อ่าน 18531
ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ ขอเชิญร่วมบุญหล่อองค์พระ "พระบรมพุทธเจ้า" ประดิษฐาน ณ เกาะแก้วเจดีย์สวรรค์ ณ สภาธรรมกายสากล จำนวน 4 ครั้ง ตลอดเดือนมีนาคม อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 - ผู้อ่าน 18225
พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พิธีถวายโคมมาฆประทีป น้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ รัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 11 - ผู้อ่าน 18311
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 11 โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 11 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2566 (เยาวชนชาย อายุ 11-13 ปี) อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ หมู่กฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38 - ผู้อ่าน 18255
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38 โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 38 เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี รุ่นฤดูร้อน อบรมระหว่างวันที่ 4 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566, รุ่นฤดูฝน อบรมระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7 - ผู้อ่าน 18394
โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7 โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7 International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี) ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2566 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 50 (ภาคฤดูร้อน) - ผู้อ่าน 18249
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 50 (ภาคฤดูร้อน) โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 50 (ภาคฤดูร้อน) รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต อบรมวันที่ 26 มีนาคม – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ภาคฤดูร้อน) - ผู้อ่าน 18195
โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ภาคฤดูร้อน) โครงการสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 27 (ภาคฤดูร้อน) นักเรียนอายุระหว่าง 14-17 ปี อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 31 (ภาคฤดูร้อน) - ผู้อ่าน 18205
โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 31 (ภาคฤดูร้อน) โครงการสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 31 (ภาคฤดูร้อน) นักเรียนอายุระหว่าง 10-13 ปี อบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 114 ปี คุณยายอาจารย์ฯ - ผู้อ่าน 18164
กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 114 ปี คุณยายอาจารย์ฯ กำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบ 114 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตสอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  วันสามเณร (วัดพระธรรมกาย) ประจำปี 2566 - ผู้อ่าน 18209
วันสามเณร (วัดพระธรรมกาย) ประจำปี 2566 ขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกๆ ท่านทั่วโลก ร่วมถวายของขวัญและทุนการศึกษาแด่สามเณรเปรียญธรรมวัดพระธรรมกาย กว่า 300 รูป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างบารมี เนื่องใน " วันสามเณร " ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2566 ณ ค่ายจองแชมป์ หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  งานบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 18366
งานบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย งานบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 - วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  สวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 - ผู้อ่าน 18159
สวดมนต์ข้ามปี ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน สวดมนต์ข้ามปีต้อนรับศักราชใหม่ 2566 วันที่ 30 ธันวาคม 2565 - 1 มกรมคม 2566 ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี โทร.02-831-1000 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  ขอเชิญรับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ.2565 - ผู้อ่าน 18155
ขอเชิญรับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ.2565 ขอเชิญรับบุญใส่ถ่าน เตรียมประทีป Led จุดบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 15-19 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.30 น.-17.30 น. รับบุญที่วิหารคด 17 และวิหารคด 25 เส้นทางเข้าออกประตู 7 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  ขอเชิญร่วมพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 4,990,000,082 จบ - ผู้อ่าน 18164
ขอเชิญร่วมพิธีฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร 4,990,000,082 จบ ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ฉลองชัยสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 4,990,000,082 จบ วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2565 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 - ผู้อ่าน 18179
กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือนธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 กิจกรรมงานบุญ ประจำเดือน ธันวาคม ส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  ขอเชิญร่วมตัดดอกเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งเบญจทรัพย์ P11 - ผู้อ่าน 18163
ขอเชิญร่วมตัดดอกเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งเบญจทรัพย์ P11 ขอเชิญร่วมตัดดอกเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งเบญจทรัพย์ P11 ตรงข้ามวิหารคด 13 วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่วันที่ 10-12 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. พระณัฎฐกิตติ์ 083-9242559 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 - ผู้อ่าน 18161
พิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กำหนดการพิธีถวายอุปกรณ์เครื่องกันหนาว แด่คณะพระภิกษุ สามเณร วัดพระธรรมกาย วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565 - ผู้อ่าน 18227
พิธีบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565 ขอเชิญร่วมงานพิธีบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปี 2565 วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 10 - ผู้อ่าน 18277
พิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 10 ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ ปีที่ 10 ถวายแด่เจ้าอาวาสและประธานสงฆ์ 221 ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 28 - ผู้อ่าน 18273
พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 28 พิธีมุทิตาพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ 28 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งประวัติศาสตร์ รวมพระมหาเถระพระเถระ 6 รุ่น รวม 500 กว่ารูป วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
   กำหนดการวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 18322
 กำหนดการวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย กำหนดการวันลอยกระทง วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ สระเศรษฐีทะเลบุญ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2565 - ผู้อ่าน 18628
กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2565 กำหนดการพิธีทอดกฐินธรรมชัย ปีพุทธศักราช 2565 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการครบ 138 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร - ผู้อ่าน 18250
กำหนดการครบ 138 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร กำหนดการครบ 138 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565) - ผู้อ่าน 18392
กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565) กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 
  โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565 - ผู้อ่าน 18931
โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565 โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565 อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - 7 มีนาคม พ.ศ.2566 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-831-1234 อ่านเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์ต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม