ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 180
วัดภาวนาโตรอนโต จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดภาวนาโตรอนโต ประเทศแคนาดา ได้จัดงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 182
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 202
วัดพระธรรมกายโทชิหงิ จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะหลังคาอุโบสถ บูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 133
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  นักศึกษา ม.บูโรส มาเยี่ยมชมและศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส - ผู้อ่าน 113
นักศึกษา ม.บูโรส มาเยี่ยมชมและศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูโรส ประเทศสวีเดน ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ณ วัดพระธรรมกายบูโรส อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี - ผู้อ่าน 161
วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมประตูและหน้าต่าง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก - ผู้อ่าน 263
พิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก สาธุชนกว่า 200 คน ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 897
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น ในกิจกรรม Sunday morning meditation session อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 925
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันออกพรรษา - ผู้อ่าน 943
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดงานบุญวันออกพรรษา วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และงานบุญวันออกพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 978
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมองโกเลีย จัดงานบุญวันออกพรรษา - ผู้อ่าน 987
วัดพระธรรมกายมองโกเลีย จัดงานบุญวันออกพรรษา วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ได้จัดงานบุญวันออกพรรษาและพิธีบุพเปตพลี พร้อมทั้งพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน รับบิณฑบาต ณ ร้านไพลินเอเชียฟู้ด - ผู้อ่าน 1016
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน รับบิณฑบาต ณ ร้านไพลินเอเชียฟู้ด คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายนอร์ธสวีเดน ประเทศสวีเดน ได้รับกิจนิมนต์ไปเป็นเนื้อนาบุญในพิธีตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ ร้านไพลินเอเชียฟู้ด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรมกายโอซาก้า จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1005
วัดพระธรมกายโอซาก้า จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี พิธีจุดประทีปและพิธีเวียนประทักษิณน้อมถวายเป็นพุทธบูชา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมวันออกพรรษา - ผู้อ่าน 977
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดปฏิบัติธรรมวันออกพรรษา วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมวันออกพรรษา และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1005
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 1047
วัดพระธรรมกายอิตาลี จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายอิตาลี ประเทศอิตาลี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี และพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันออกพรรษา - ผู้อ่าน 1078
วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดงานบุญวันออกพรรษา วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และงานบุญวันออกพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันออกพรรษา - ผู้อ่าน 1001
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดงานบุญวันออกพรรษา วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันออกพรรษา และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา - ผู้อ่าน 997
วัดพระธรรมกายออเรกอน จัดพิธีถวายกองบุญการศึกษา วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญการศึกษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายยารักษาโรค - ผู้อ่าน 1017
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายยารักษาโรค วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายยารักษาโรค และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 1018
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ - ผู้อ่าน 310
วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ให้กับชาวญี่ปุ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 313
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 317
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม