ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17578
วัดพระธรรมกายคานากาว่า จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายคานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ, พิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่วิชชาธรรมกาย และพิธีถวายเทียนพรรษา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17643
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดพิธีบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบูโรส จัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ กว่า 30 เรื่องให้กับชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้รับชม - ผู้อ่าน 17587
วัดพระธรรมกายบูโรส จัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ กว่า 30 เรื่องให้กับชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้รับชม วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดฉายภาพยนตร์ 3 มิติ กว่า 30 เรื่องให้กับชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้รับชม อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17580
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17586
วัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ คณะสงฆ์ และคณะกัลยาณมิตรวัดพุทธนอร์ดไรน์ เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี ได้ร่วมใจกันจัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ ทั้งที่วัดและออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  คณะสงฆ์ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ 4 อำเภอ จ.นราธิวาส - ผู้อ่าน 17665
คณะสงฆ์ จ.นราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุ 4 อำเภอ จ.นราธิวาส คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ ในโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้สูงอายุใน 4 อำเภอ จังหวัดนราธิวาส อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17591
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ พิธีทอดผ้าป่าสร้างทุกสิ่ง และพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว สอนสมาธิครูผู้นำทางการศึกษาและครูผู้สอนเด็กเล็ก - ผู้อ่าน 17600
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว สอนสมาธิครูผู้นำทางการศึกษาและครูผู้สอนเด็กเล็ก พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ก ได้นำครูผู้นำทางการศึกษาและคณะครูผู้สอนเด็กเล็ก จากเนอสเซอรี่ เมนส์เกอร์บึด และโรงเรียนอนุบาล สกราบส์เบิ้น ฝึกนั่งสมาธิ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  The Hermitage School กลุ่ม 3 มาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน - ผู้อ่าน 17582
The Hermitage School กลุ่ม 3 มาเรียนรู้พระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน นักเรียนจากโรงเรียน The Hermitage School กลุ่ม 3 ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและชมวัด ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเช่นมาอย่างต่อเนื่อง อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17623
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล - ผู้อ่าน 17576
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดพิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญส่วนต่อขยายสภาธรรมกายสากล อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 17656
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดปฏิบัติธรรมภาคภาษาอังกฤษแก่ชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 17585
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองซูริค - ผู้อ่าน 17583
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ จัดปฏิบัติธรรมเมืองซูริค วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดสอนสมาธิต้อนรับฤดูหนาวให้กับชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 17620
วัดพระธรรมกายบริสเบน จัดสอนสมาธิต้อนรับฤดูหนาวให้กับชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดสอนสมาธิต้อนรับฤดูหนาวให้กับชาวท้องถิ่น อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดกิจกรรมสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น - ผู้อ่าน 17664
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดกิจกรรมสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมสอนสมาธิให้แก่ชาวท้องถิ่น ณ ห้องสมุด Fuitville Public Library อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17662
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมครอบครัวภาคภาษาอังกฤษ - ผู้อ่าน 17610
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดกิจกรรมครอบครัวภาคภาษาอังกฤษ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมครอบครัวภาคภาษาอังกฤษ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นำนักเรียนโรงเรียนมหาโพธิ ลาดัก ประเทศอินเดีย นั่งสมาธิ - ผู้อ่าน 17618
ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นำนักเรียนโรงเรียนมหาโพธิ ลาดัก ประเทศอินเดีย นั่งสมาธิ ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นำนักเรียนโรงเรียนมหาโพธิ ลาดัก ประเทศอินเดีย กว่า 200 คน นั่งสมาธิ พร้อมทั้งมีการบันทึกภาพเพื่อลง Guinness World Record ด้วย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17585
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 7 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17579
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์ และพิธีถวายคิลานเภสัช อ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17658
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด และพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีและหมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน - ผู้อ่าน 17591
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี จัดตักบาตรพระบวชใหม่ - ผู้อ่าน 17594
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี จัดตักบาตรพระบวชใหม่ ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานบุญตักบาตรพระบวชใหม่ ในโครงการอุปสมบทบูชาธรรม 138 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) รุ่นที่ 6 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายยารักษาโรค - ผู้อ่าน 17602
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช จัดพิธีถวายยารักษาโรค วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด และพิธีถวายยารักษาโรค อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ    ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม