ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

    ข่าวกิจกรรมงานพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ครอบคลุมทุกประเทศให้ทุกคนได้ร่วมอนุโมทนาบุญ ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพระพุทธศาสนาได้ทั่วโลก

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ

  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 17229
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดงานบุญวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ - ผู้อ่าน 17224
วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17240
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี - ผู้อ่าน 17233
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17232
วัดพระธรรมกายเท็กซัส จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17253
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17252
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดบูชาข้าวพระออนไลน์ - ผู้อ่าน 17226
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย จัดบูชาข้าวพระออนไลน์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17233
วัดพระธรรมกายมินเนโซตา จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ ผ่านการถ่ายทอดสดออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17238
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายโคมวิสาขประทีปออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17244
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17246
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีถวายกองบุญต่างๆ ผ่านทางระบบออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17257
วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระออนไลน์ ผ่านทางระบบ Zoom และ Facebook live อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17227
วัดพระธรรมกายกุมมะ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศบุญให้แก่หมู่ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17226
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17236
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชชาธรรมกาย ครั้งที่ 165 อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17229
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีจุดประทีปเอกถวายเป็นพุทธบูชา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายคากานาว่า จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17242
วัดพระธรรมกายคากานาว่า จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายคากานาว่า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17227
วัดพระธรรมกายลอนดอน จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดบูชาข้าวพระออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17232
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสออนไลน์ อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17274
วัดพระธรรมกายนางาโน่ จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดพิธีบุพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ผ่านระบบ Zoom อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17230
วัดพระธรรมกายโอซาก้า จัดบูชาข้าวพระ วัดพระธรรมกายโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดภาวนาซานดิเอโก จัดบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 17223
วัดภาวนาซานดิเอโก จัดบูชาข้าวพระ วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดภาวนาซานดิเอโก อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบุพเปตพลี - ผู้อ่าน 17232
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีบุพเปตพลี วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุพเปตพลี โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom และ Facebook live อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 
  วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดตักบาตรพระ - ผู้อ่าน 17254
วัดพระธรรมกายแคนซัส จัดตักบาตรพระ วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตักบาตรพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมา อ่านเรื่องข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม