ความรู้รอบตัว

    ความรู้รอบตัวทั่วไป เกร็ดความรู้ต่างๆ บทความดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนสำคัญของประวัติศาสตร์โลก สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และวันสำคัญที่น่าสนใจ สาระน่ารู้มากมายรวมอยู่ที่นี่แล้ว - DMC รอบรู้

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว

  ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย - ผู้อ่าน 1095
ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย ภาพสวัสดีประจำวัน สำหรับสายบุญ ทางนี้เลย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  คําที่มักเขียนผิด ภาษาไทยในพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 17446
คําที่มักเขียนผิด ภาษาไทยในพุทธศาสนา คำที่มักเขียนผิด ภาษาไทยในพุทธศาสนา เขียนอย่างไรให้ถูกต้อง อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  6 "ข้อที่ควรรู้" ความสำคัญของอุโบสถ - ผู้อ่าน 17177
6 6 "ข้อที่ควรรู้" ความสำคัญของอุโบสถ อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด - ผู้อ่าน 39953
คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด รวมคําขวัญวันต่อต้านยาเสพติดทุกปี คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 คือ มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  คำถามน่ารู้ เกี่ยวกับ "สุนทรภู่" - ผู้อ่าน 17631
คำถามน่ารู้ เกี่ยวกับ คำถามน่ารู้ เกี่ยวกับ "สุนทรภู่" อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ความเป็นมาของอุโบสถ - ผู้อ่าน 17167
ความเป็นมาของอุโบสถ ความเป็นมาของอุโบสถ อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ว่าด้วยเรื่อง...ลูกนิมิต - ผู้อ่าน 20795
ว่าด้วยเรื่อง...ลูกนิมิต ลูกนิมิต คืออะไร มีความหมายและสำคัญอย่างไรในทางพระพุทธศาสนา อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  7 สิ่งที่จะได้จากการบวช - ผู้อ่าน 17166
7 สิ่งที่จะได้จากการบวช 7 สิ่งที่จะได้จากการบวช อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  มกุฏพันธนเจดีย์ - ผู้อ่าน 17135
มกุฏพันธนเจดีย์ มกุฏพันธนเจดีย์ เป็นเจดีย์สร้างขึ้นในรัชสมัย พระเจ้าอโศกมหาราช ตรงบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ สรีระของพระพุทธเจ้าใน วันอัฏฐมีบูชา... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  วันประชากรโลก - ผู้อ่าน 17225
วันประชากรโลก วันประชากรโลก (World Population Day) อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ - ผู้อ่าน 16803
ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ และปลื้มตลอดกาล อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน - ผู้อ่าน 16968
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน ส.ค.ส.พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 กับภาพฝีพระหัตถ์พระราชทาน “ปีกุนหมูอยู่ยั่งยืน” แก่ปวงชนชาวไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  วันดินโลก ( World Soil Day) - ผู้อ่าน 22969
  การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 - ผู้อ่าน 16721
การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน - ผู้อ่าน 24495
ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน ผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฎก) คือผ้าอะไร มีที่มาอย่างไร อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  พุทธศาสนากับภาษาไทย - ผู้อ่าน 18491
พุทธศาสนากับภาษาไทย พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมทางด้านภาษาของไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔) - ผู้อ่าน 16549
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔) ดังเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ หลังจากที่ตรัสรู้ได้เพียง ๒ เดือน ณ..... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี - ผู้อ่าน 16536
วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน - ผู้อ่าน 16624
ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ 25561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พระราชทานเป็น ส.ค.ส.2561 แก่ปวงชนชาวไทย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ปุราณอักษรา - ผู้อ่าน 17203
ปุราณอักษรา เส้นจารเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นลานนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงการสืบทอดพุทธธรรมแล้วยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการอักษรโบราณบนแผ่นดินไทยอีกด้วย อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓) - ผู้อ่าน 16506
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓) ในฉบับที่แล้ว ผู้เขียนเล่าย้อนไปถึงพันธกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทีมงานนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัย (DIRI).... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง - ผู้อ่าน 17040
เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง เพลงรำวงวันลอยกระทง เนื้อเพลง รำวงลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง.. อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน - ผู้อ่าน 16504
รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน การจะได้ใบลานที่จารได้สวยงามนั้น ผู้จารต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด หรือมีการแก้ไขให้น้อยที่สุด.... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ - ผู้อ่าน 16566
ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ ผ้าห่อคัมภีร์มีประเภทที่ทอด้วยเส้นฝ้ายหรือไหมล้วนและแบบที่มีไม้ไผ่สอดสลับ... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 
  หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒) - ผู้อ่าน 16487
หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒) ก่อนที่ผู้เขียนจะเดินทางกลับไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ผู้เขียนได้บันทึกถึงการเดินทางครั้งนี้ไว้ว่าเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คุ้มค่า..... อ่านเรื่องความรู้รอบตัวต่อ 

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม