ธรรมะสอนใจ

    ธรรมะ บทความธรรมะสอนใจ ตามหลักพระพุทธศาสนา กับการดำเนินชีวิต อ่านง่ายสบายใจ นำไปใช้ดำเนินชีวิตได้จริง

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมะสอนใจ

  เมื่ออยุติธรรมเกิดขึ้นจึงรู้ค่าของธรรมะ - ผู้อ่าน 14244
เมื่ออยุติธรรมเกิดขึ้นจึงรู้ค่าของธรรมะ คนเราจะเห็นว่าธรรมสำคัญที่สุดก็ต่อเมื่อตนได้รับความอยุติธรรม ถูกข่มเหงรังแก ถูกเบียดเบียนหรือได้รับทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ - ผู้อ่าน 14340
ลักษณะนิสัยที่ไม่ดี เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ อันลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นมิใช้เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาภายหลัง อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  จงดับทุกข์ด้วยการรักษาจิตให้มั่นคง - ผู้อ่าน 13962
จงดับทุกข์ด้วยการรักษาจิตให้มั่นคง ความจริง ความสุขในชีวิตนั้นหาไม่ยาก ถ้าหากรู้ จักระวังรักษาจิตให้ดี โดยมิให้ยึดเกาะ หรือ ยอมตกเป็นทาสกิเบสตัณหาอารมณ์ต่างๆ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ดีชั่วเป็นของตัวเอง - ผู้อ่าน 13998
ดีชั่วเป็นของตัวเอง ดีชั่วเป็นของต้วเอง เป็นของที่ตัวเองทำให้ตัวเองทั้งสิ้น เมื่อได้รับผลอย่างไร ไม่ควรไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นว่ามาทำให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ความงมงาย - ผู้อ่าน 14496
ความงมงาย โรคตื่นผู้วิเศษย่อมหมดไปไม่ได้ ถ้าคนงมงายยังมีอยู่ ความงมงายทำให้เสียรู้คน เสียประโยชน์ ถ้ายอมเสียเวลาใช้สติปัญญาไตร่ตรองให้รอบคอบ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  รักลูกหลานให้ถูกทาง - ผู้อ่าน 14182
รักลูกหลานให้ถูกทาง รักลูกรักหลาย มิใช้เพียงหาเงินเก็บไว้ให้ลูกให้หลานมากๆ เท่านั้น หากเขาเป็นคนไม่ดี ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมนิสัยที่ดีในเรื่องต่างๆ แล้วเงินทองที่ให้เขาไว้นั้นจะ... อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  เมื่อชนะใจตนเองย่อมเป็นสุข - ผู้อ่าน 14526
เมื่อชนะใจตนเองย่อมเป็นสุข การเอาชนะคะคานคนอื่นได้ เป็นการเพาะศัตรูเข้าไว้ ไม่อาจหมดทุกข์หมด... อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ผู้มีปัญญาย่อมอยู่ด้วยความไม่ประมาท - ผู้อ่าน 14653
ผู้มีปัญญาย่อมอยู่ด้วยความไม่ประมาท คนตายแล้วยังไม่ตาย ก็เพราะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท ส่วนคนเป็นที่ตายแล้ว ก็เพราะมีชีวิตอยู่อย่างประมาท คนพาลชอบอยู่ด้วยความประมาท อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  แค่ลมปากคน - ผู้อ่าน 14414
แค่ลมปากคน เมื่อถูกนินทาหรือได้รับการสรรเสริญต้องมีสติ คือต้องพิจารณาให้ดีว่า ที่เขาด่าว่านินทา หรือที่เขาชมเขาสรรเสริญนั้นมีความเป็นจริงเพียงใด ควรปรับปรุงตัวหรือไม่ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  บุญและความดีคือค่าของชีวิต - ผู้อ่าน 14527
บุญและความดีคือค่าของชีวิต รีบทำความดีเสียแต่วันนี้เดี๋ยวนี้และทำไปเรื่อยๆ ก็จะสะสมบุญได้มาก มัวชักช้าโอ้เอ้อยู่ วันเวลาก็หมดไป อายุก็ผ่านไป อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ทรัพย์เป็นของผู้ที่ก้มหัวให้แก่แผ่นดิน - ผู้อ่าน 14141
ทรัพย์เป็นของผู้ที่ก้มหัวให้แก่แผ่นดิน ทรัพย์ในดินสินในน้ำนั้น จะวิ่งมาหาคนที่ฉลาดมีความพากเพียรพยายามและก้มหัวให้แก่แผ่นดินเท่านั้น อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  จงทำความดีเสียก่อนที่จะหมดโอกาส - ผู้อ่าน 13522
จงทำความดีเสียก่อนที่จะหมดโอกาส คนที่มัวประมาทมัวรอโน่นรอนี้อยู่ หรือผัดวัน ผัดเวลาอยู่ ก็มักจะหมดโอกาสที่จะทำสิ่งที่ควรทำ เมื่อถึงเวลาเรื่ยวแรงก็จะหมดไปเรื่อยๆ อายุก็มากขึ้นเรื่อยๆ อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  พระอรหันต์ของลูก - ผู้อ่าน 16810
พระอรหันต์ของลูก ทำบุญใส่บาตรกราบไหว้พระที่อยู่ในวัดได้บุญ ได้ความดีอย่างไร เลี้ยงดูพ่อแม่ กราบไหว้พ่อแม่ ก็ย่อมได้บุญได้ความดีอย่างนั้น อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว - ผู้อ่าน 18168
คบคนดีเป็นศรีแก่ตัว การคบคนดีเป็นศรีแก่ตัว แต่ทั้งๆ ที่รู้อย่างนี้คนที่ขาดปัญญาและขาดสติก็ยังหลงไปคบกับคนที่เลวคนที่สังคมรังเกียจอยู่ดี โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือทางหายนะของตน อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ใครทำใครได้ - ผู้อ่าน 14266
ใครทำใครได้ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คือผู้ที่รู้แล้วทำตามที่รู้ ไม่ว่าสตรีหรือบุรุษ มีสิทธิเท่าเทียมกัน ในการที่จะปฏิบัติธรรม อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 
  ผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 14300
ผู้ที่จะเข้าถึงพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของคนฉลาด คนอ่อน น้อมถ่อมตน มีจิตใจที่มั่นคง มีสติระวังตัว ระวังคพพูดอยู่เสมอ ผู้เป็นอย่างนี้เท่านั้น อ่านเรื่องธรรมะสอนใจต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม