บางสิ่งที่แสวงหา

    รวมบันทึกการเทศน์สอนธรรมะวันต่อวันของคุณครูไม่ใหญ่ ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตลอดช่วงเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2546

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > บางสิ่งที่แสวงหา

  วันนี้วันที่ 59 นับจากวันเข้าพรรษา : บางสิ่งที่แสวงหา - ผู้อ่าน 13516
วันนี้วันที่ 59 นับจากวันเข้าพรรษา : บางสิ่งที่แสวงหา นับจากวันเข้าพรรษาได้ 59 วันแล้ว เหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนกับหนึ่ง วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้ได้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คือ บรรลุพระธรรมกาย ซึ่งเป็นพระภายในตัวของเราและของทุกคนในโลก ไม่ว่า จะมีเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใด จะเชื่อหรือไม่เชื่อ รู้หรือไม่รู้ก็ตาม ทุกคน ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ภายในกายทั้งสิ้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  อีก 32 วัน ก็จะออกพรรษา : เรามีเวลาจำกัด - ผู้อ่าน 13812
อีก 32 วัน ก็จะออกพรรษา : เรามีเวลาจำกัด เหลืออีก 32 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มคือบรรลุพระธรรมกาย คือ พระภายในตัวของเราทุกคน ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ จะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะรู้หรือไม่รู้ล้วนมีพระธรรมกายในตัวทั้งสิ้น ไม่เชื่อก็ต้องลองปฏิบัติกันดู วิธีการปฏิบัติก็ไม่ยากเพียงแค่ทำใจหยุดใจนิ่งเท่านั้น เราก็จะเข้าถึงพระในตัวได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 55 นับจากวันเข้าพรรษา : วางความเชื่อดั้งเดิมไว้ชั่วคราว - ผู้อ่าน 14067
วันนี้วันที่ 55 นับจากวันเข้าพรรษา : วางความเชื่อดั้งเดิมไว้ชั่วคราว นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 55 วันแล้ว เหลืออีกเพียง 35 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้ว เวลาแห่งการสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์มันกระชั้นเข้ามาเรื่อย ๆ ภายในพรรษานี้เรานับกันวันต่อวันเลย เพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาท ไม่ชะล่าใจว่ายังเหลือเวลาอีกตั้งเยอะในพรรษา ซึ่งความจริงแล้วมันไม่ได้นานเท่าไรพรรษานี้เราตั้งใจกันว่าจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 54 นับจากวันเข้าพรรษา : เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย - ผู้อ่าน 13891
วันนี้วันที่ 54 นับจากวันเข้าพรรษา : เมื่อเราสว่าง โลกก็สว่างด้วย นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 54 วันแล้ว เหลืออีกแค่ 36 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว เวลาผ่านไปเร็วมากสำหรับนักสร้างบารมีซึ่งรู้เป้าหมายของชีวิตว่า เกิดมาสร้างบารมี มาทำพระนิพพานให้แจ้ง จะมีความรู้สึกว่าวันเวลามันหมดไปอย่างรวดเร็วถ้ามนุษย์ทุกคนในโลกเข้าใจเป้าหมายของชีวิต โลกนี้ก็จะเกิดสันติสุขที่แท้จริง อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 53 นับจากวันเข้าพรรษา : บุญ 2 ระดับ - ผู้อ่าน 14078
วันนี้วันที่ 53 นับจากวันเข้าพรรษา : บุญ 2 ระดับ นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 53 วันแล้ว เหลืออีกแค่ 37 วัน ก็จะออกพรรษากันแล้ว เราจะเห็นว่า วันคืนผ่านไปรวดเร็วจริง ๆ หลับตาลืมตาไม่กี่ทีก็มืดแล้ว ผู้ที่อยู่ตามศูนย์ปฏิบัติธรรมต่าง ๆ จะซึ้งถึงคำพูดประโยคเมื่อกี้นี้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 51 นับจากวันเข้าพรรษา : ใจอินโนเซ้นท์ - ผู้อ่าน 13719
วันนี้วันที่ 51 นับจากวันเข้าพรรษา : ใจอินโนเซ้นท์ นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 51 วันแล้ว เหลืออีกไม่ถึง 40 วัน ก็จะออกพรรษาแล้ว เราจะเห็นว่าวันเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็หมดเวลาแล้ว พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มก็คือบรรลุพระธรรมกาย ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัว เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและมวลมนุษยชาติทั้งหลาย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 50 นับจากวันเข้าพรรษา : ในท้องมีพระ - ผู้อ่าน 14046
วันนี้วันที่ 50 นับจากวันเข้าพรรษา : ในท้องมีพระ นับจากวันเข้าพรรษามา 50 วันแล้ว ก็เหลืออีก 40 วัน ตอนต้นพรรษาเราได้ตั้งใจเอาไว้ว่า ให้พรรษานี้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มคือบรรลุพระธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก จะรู้หรือไม่รู้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายภายในทั้งสิ้น ซึ่งหน้าตาเหมือนกันหมด ลักษณะก็เหมือนกัน เป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นพระรัตนตรัยภายใน เป็นกายผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว เป็นที่พึ่งที่ระลึกของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ของมวลมนุษยชาติทั้งปวงพรรษานี้ทุกคนก็จะต้องตั้งใจปฏิบัติให้พบพระให้ได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 48 นับจากวันเข้าพรรษา : อานุภาพพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 13745
วันนี้วันที่ 48 นับจากวันเข้าพรรษา : อานุภาพพระธรรมกาย นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 48 วันแล้ว นับกันเป็นวันๆ ไปเลยก็เหลืออีกไม่กี่วันจะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้มีชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มคือ บรรลุพระธรรมกาย ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นพระภายในตัวของเราและมนุษย์ทุกคนในโลก ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราและของสรรพสัตว์ทั้งหลาย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 47 นับจากวันเข้าพรรษา : ทุกชีวิตต้องปฏิบัติธรรม - ผู้อ่าน 14052
วันนี้วันที่ 47 นับจากวันเข้าพรรษา : ทุกชีวิตต้องปฏิบัติธรรม นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 47 วันแล้ว เหลือเวลาอีกนิดเดียวก็จะออกพรรษา พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรมกาย คือ พระธรรมกายในตัว ซึ่งเป็นพระรัตนตรัยภายใน เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของตัวเราและชาวโลก อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 46 นับจากวันเข้าพรรษา : หมดความแตกต่างเมื่อเข้าถึงธรรม - ผู้อ่าน 13906
วันนี้วันที่ 46 นับจากวันเข้าพรรษา : หมดความแตกต่างเมื่อเข้าถึงธรรม นับจากวันเข้าพรรษามาแล้วได้ 46 วัน เดินมาครึ่งทางเศษแล้ว พรรษาหนึ่ง 3 เดือน นี่เรามาเดือนครึ่งกับอีกหนึ่งวัน ก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มคือบรรลุพระธรรมกายคือ พระรัตนตรัยในตัว เป็นกายตรัสรู้ธรรม เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนมีพระธรรมกายทั้งสิ้น ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามล้วนมีพระธรรมกาย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 45 นับจากวันเข้าพรรษา : ไม่แตกต่าง - ผู้อ่าน 13842
วันนี้วันที่ 45 นับจากวันเข้าพรรษา : ไม่แตกต่าง นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 45 วันแล้ว พรรษาหนึ่งมีเวลา 3 เดือน เรามาได้ครึ่งทางแล้ว พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มก็คือ พรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกาย ซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม จะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะรู้หรือ ไม่รู้ก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ภายในด้วยกันทั้งสิ้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 43 นับจากวันเข้าพรรษา : เงินซื้อไม่ได้ต้องทำเอง - ผู้อ่าน 14189
วันนี้วันที่ 43 นับจากวันเข้าพรรษา : เงินซื้อไม่ได้ต้องทำเอง นับจากวันเข้าพรรษา 43 วันแล้ว เหลืออีกเดือนเศษก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษามีเวลา 3 เดือน อีกไม่นานเลย เราให้ชื่อพรรษานี้ว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มก็คือ บรรลุพระธรรมกาย คือ พระรัตนตรัยภายในตัวของเรา ซึ่งมีอยู่ทุกคนในโลก อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 39 นับจากวันเข้าพรรษา : พึ่งตัวเองได้ (2) - ผู้อ่าน 14235
วันนี้วันที่ 39 นับจากวันเข้าพรรษา : พึ่งตัวเองได้ (2) จากวันเข้าพรรษามาได้ 39 วัน เหลืออีกเดือนเศษก็จะออกพรรษากันแล้ว พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คำเต็มก็คือพรรษาแห่งการบรรลุพระธรรมกาย จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันทุกวันเลย เพราะว่าจะมีสมาชิกใหม่มาเรื่อย ๆ ก็ต้องตอกย้ำจะได้รู้ว่าพรรษานี้มีความสำคัญอย่างไรพระธรรมกายมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม จะรู้หรือไม่รู้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวทั้งสิ้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 38 นับจากวันเข้าพรรษา : พึ่งตัวเองได้ (1) - ผู้อ่าน 14597
วันนี้วันที่ 38 นับจากวันเข้าพรรษา : พึ่งตัวเองได้ (1) นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 38 วันแล้ว เหลืออีกเดือนเศษก็จะออกพรรษาแล้ว พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ธรรมในที่นี้คือ พระธรรมกาย ซึ่งมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลก รวมทั้งตัวเราด้วย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 37 นับจากวันเข้าพรรษา : จัดสรรเวลาให้เป็น - ผู้อ่าน 14056
วันนี้วันที่ 37 นับจากวันเข้าพรรษา : จัดสรรเวลาให้เป็น นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 37 วัน เหลืออีกเดือนเศษก็จะออกพรรษาแล้ว เราจะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมอย่างนี้ทุกวัน ว่ากันไปเป็นวัน ๆ การมีชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน ถือเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับชีวิตที่เราเกิดมาแสวงหาพระนิพพาน หรือมาสร้างบารมี ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีมาก ๆยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง เพราะในหนึ่งวันนั้นเราจะได้โอกาสสำหรับการทำพระนิพพานให้แจ้ง อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 36 นับจากวันเข้าพรรษา : อยากหยุดต้องหยุดอยาก - ผู้อ่าน 15040
วันนี้วันที่ 36 นับจากวันเข้าพรรษา : อยากหยุดต้องหยุดอยาก นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 36 วัน เหลืออีกเดือนเศษก็จะออกพรรษาแล้ว เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินทุกคนในโลกได้ใช้เวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่ากัน ไม่ว่าเด็ก ผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ทุกคนใช้เวลาเท่ากัน แต่ผลที่ได้กลับคืนมาไม่เท่ากัน อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 33 นับจากวันเข้าพรรษา : ยุคเสวยบุญ - ผู้อ่าน 14906
วันนี้วันที่ 33 นับจากวันเข้าพรรษา : ยุคเสวยบุญ นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 33 วัน เหลือเวลาอีกเดือนเศษก็จะออกพรรษา เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า วันเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 32 นับจากวันเข้าพรรษา : เอหิปัสสิโก - ผู้อ่าน 14649
วันนี้วันที่ 32 นับจากวันเข้าพรรษา : เอหิปัสสิโก วันนี้วันที่ 32 นับจากวันเข้าพรรษา พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม บรรลุธรรมในทีนี้ก็คือ บรรลุพระธรรมกายที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใด จะรู้หรือไม่รู้ จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ก็มีอยู่ทุกคน แล้วจะรู้ได้อย่างไร ก็ต้อง เอหิปัสสิโก มาลองพิสูจน์ ทำดูเอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 หยุดอย่างเดียว โดยไม่ต้องทำอะไรเลย อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 31 นับจากวันเข้าพรรษา : มรรคผลนิพพานไม่จำกัดกาลเวลา - ผู้อ่าน 14160
วันนี้วันที่ 31 นับจากวันเข้าพรรษา : มรรคผลนิพพานไม่จำกัดกาลเวลา มรรคผลนิพพานไม่จำกัดกาลเวลา สัมมา อะระหังแม้ป่วยยังเห็นดวงได้ วันนี้วันที่ 31 นับจากวันเข้าพรรษาแล้ว . . . อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 30 ของการเข้าพรรษา : กำไรหรือขาดทุนชีวิต - ผู้อ่าน 15106
วันนี้วันที่ 30 ของการเข้าพรรษา : กำไรหรือขาดทุนชีวิต พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม วันนี้ก็เป็นวันสว่าง วันพระขึ้น 15 ค่ำ เป็นวันที่ 30 ของการเข้าพรรษานี้แล้ว... อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 29 ของการเข้าพรรษา : หยุดนิ่งเป็นบรมสุข - ผู้อ่าน 13848
วันนี้วันที่ 29 ของการเข้าพรรษา : หยุดนิ่งเป็นบรมสุข นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 29 วันแล้ว พรรษาหนึ่งมี 3 เดือน เราก็เดิน ทางมาได้เกือบ 1 ใน 3 ของพรรษาแล้ว พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการ บรรลุธรรม หมายถึงว่า ทุกคนจะตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงพระในตัว ไม่ ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 24 ของการเข้าพรรษา : ความลับจะถูกเปิดเผย - ผู้อ่าน 14551
วันนี้วันที่ 24 ของการเข้าพรรษา : ความลับจะถูกเปิดเผย วันนี้นับจากวันเข้าพรรษามาได้ 24 วัน เราได้ตั้งใจเอาไว้ว่า พรรษานี้จะให้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรมของทุกคน พระในที่นี้คือพระรัตนตรัยในตัวหรือจำง่าย ๆ คือพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกคนในโลก เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 23 ของการเข้าพรรษา : นิ่งจนถึงที่สุดของภาพ - ผู้อ่าน 13887
วันนี้วันที่ 23 ของการเข้าพรรษา : นิ่งจนถึงที่สุดของภาพ วันนี้วันที่ 23 นับจากวันเข้าพรรษา พรรษานี้เราได้ให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คือ พระเห็นพระ เณรเห็นพระ แล้วก็โยมเห็นพระ หมายถึงทุกคนจะต้องเห็นพระให้ได้ พระในที่นี้ก็คือพระรัตนตรัยซึ่งอยู่ภายในตัวของเราทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นพระ เป็นเณร เป็นโยม อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนหรือคนชาติไหนก็ตามล้วนมีพระรัตนตรัยในตัวทั้งสิ้น อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 22 ของการเข้าพรรษา : พิสูจน์กฎแห่งกรรมด้วยพระในตัว - ผู้อ่าน 15132
วันนี้วันที่ 22 ของการเข้าพรรษา : พิสูจน์กฎแห่งกรรมด้วยพระในตัว วันนี้วันที่ 22 นับจากวันเข้าพรรษา เผลอประเดี๋ยวเดียวจะครบ 1 เดือนแล้ว เหลืออีกอาทิตย์เดียวเท่านั้น วันคืนผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน ที่ต้องนับกันไปวัน ๆ เพราะจะได้เตือนพวกเราให้รู้ว่า สิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่ต้นพรรษานั้นจะต้องทำให้สำเร็จให้ได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่ 20 ของการเข้าพรรษา : ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน - ผู้อ่าน 14584
วันนี้วันที่ 20 ของการเข้าพรรษา : ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน วันนี้วันที่ 20 นับจากวันเข้าพรรษา พรรษานี้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม วันนี้เรื่องปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน... อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม