บางสิ่งที่แสวงหา

    รวมบันทึกการเทศน์สอนธรรมะวันต่อวันของคุณครูไม่ใหญ่ ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตลอดช่วงเข้าพรรษา ปีพุทธศักราช 2546

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > บางสิ่งที่แสวงหา

  วันนี้วันที่สิบเก้าของการเข้าพรรษา : รหัสผ่านสู่วงบุญพิเศษ - ผู้อ่าน 13643
วันนี้วันที่สิบเก้าของการเข้าพรรษา : รหัสผ่านสู่วงบุญพิเศษ ถ้าตั้งความปรารถนาจะไปดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ ตัวเราก็ต้องให้พิเศษแตกต่างจากปกติของมนุษย์ธรรมดาพิเศษ คือ จะต้องเข้าถึงพระธรรมกาย มีพระธรรมกายปรากฏชัดใสแจ่มอย่างนี้ แม้พระธรรมกายจะมีอยู่ในตัวทุกคน แต่ถ้ายังเข้าไม่ถึง มีก็เหมือนไม่มี เหมือนน้ำใต้ดิน เรารู้ว่ามีน้ำใต้ดิน แต่ถ้าไม่เจาะไม่ขุดไปให้ถึงก็ไม่ได้น้ำมาดื่มมาใช้ พระธรรมกายในตัวก็เช่นเดียวกัน แม้มีอยู่แต่ถ้าหากยังเข้าไปไม่ถึงก็เอามาใช้ไม่ได้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่สิบแปดของการเข้าพรรษา : ใจหยุด ใจใส ใจจะสูง - ผู้อ่าน 14236
วันนี้วันที่สิบแปดของการเข้าพรรษา : ใจหยุด ใจใส ใจจะสูง วันนี้วันที่ 18 นับจากวันเข้าพรรษา พรรษานี้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คือ พระเห็นพระในตัว เณรเห็นพระในตัว โยมเห็นพระในตัว พระในตัวมีอยู่แล้วในศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่ในกลางกายของเรา เหนือสะดือขึ้นมา 2 นิ้วมือ ที่เราได้ยินรหัสบ่อย ๆ ว่า 072 ตรงนั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของเราเลย สิ่งอื่นไม่ใช่ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่สิบหกของการเข้าพรรษา : นั่งน้อย ไม่ใช่บุญน้อย - ผู้อ่าน 13683
วันนี้วันที่สิบหกของการเข้าพรรษา : นั่งน้อย ไม่ใช่บุญน้อย วันนี้วันที่ 16 ของการเข้าพรรษา เราผ่านวันเข้าพรรษามาถึงวันที่ 16 แล้ว ให้นั่งสมาธิมากๆ แล้วจะเข้าถึงธรรม เพราะเรานั่งน้อยไม่ใช่บุญน้อย... อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่สิบห้าของการเข้าพรรษา : ใจติดแล้วจะติดใจ - ผู้อ่าน 13623
วันนี้วันที่สิบห้าของการเข้าพรรษา : ใจติดแล้วจะติดใจ วันนี้วันที่ 15 นับจากวันเข้าพรรษา พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม ต้องตั้งใจทำความเพียรกันให้ดี เพราะจะหาช่วงจังหวะอากาศดี ๆ อย่างนี้ไม่ใช่ง่าย .. อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่สิบสองของการเข้าพรรษา : พระนิพพานต้องทำให้แจ้ง - ผู้อ่าน 14710
วันนี้วันที่สิบสองของการเข้าพรรษา : พระนิพพานต้องทำให้แจ้ง วันนี้วันที่ 12 นับจากวันเข้าพรรษา พรรษานี้เราให้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม คือ พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ เพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจมั่นกันอย่างนี้แล้วก็จะต้องทำให้ได้ พยายามหมั่นฝึกฝนอบรมใจกันไปเรื่อย ๆ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่สิบเอ็ดของการเข้าพรรษา : ธรรมชาติ - ผู้อ่าน 14166
วันนี้วันที่สิบเอ็ดของการเข้าพรรษา : ธรรมชาติ 11 วันแล้วตั้งแต่วันเข้าพรรษา อ่านเรื่องเล่าวันเข้าพรรษา พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อธัมมชโย ช่วงเข้าพรรษา ปีพ.ศ.2546 มาติดตามกันค่ะ ... อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้วันที่สิบของการเข้าพรรษา : ระดับของการเห็นพระ - ผู้อ่าน 14933
วันนี้วันที่สิบของการเข้าพรรษา : ระดับของการเห็นพระ ช่วงเวลาที่ดีของการเข้าพรรษาดำเนินมาวันนี้เป็นวันที่ 10 แล้ว ในทุกๆวันก็จะเป็นวันที่เราตั้งใจให้พรรษานี้เป็นพรรษาแห่งการบรรลุธรรม... อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่เก้าของการเข้าพรรษา : ต้องหนีกฎแห่งกรรมให้พ้น - ผู้อ่าน 14772
วันนี้เป็นวันที่เก้าของการเข้าพรรษา : ต้องหนีกฎแห่งกรรมให้พ้น วันนี้วันที่ 9 ของการเข้าพรรษา พรรษานี้ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ เป้าหมายชีวิตของมนุษย์คือทำพระนิพพานให้แจ้งและสร้างบารมีต้องทำพระนิพพานให้แจ้ง เพราะในวัฏสงสารนั้นมีภัยมาก อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่แปดของการเข้าพรรษา : มีสิทธิ์เข้าถึงทุกครั้งที่นึก - ผู้อ่าน 14130
วันนี้เป็นวันที่แปดของการเข้าพรรษา : มีสิทธิ์เข้าถึงทุกครั้งที่นึก วันนี้วันที่ 8 ของการเข้าพรรษาที่มีชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ จะนับกันไปเป็นวัน ๆ จะได้กระตุ้น เตือนจิตสำนึกของเราให้ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องการแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้ง เผลอประเดี๋ยวเดียว 8 วันแล้ว เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นก็จะออกพรรษาแล้ว อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่หกของการเข้าพรรษา : ฉลาดคิด - ผู้อ่าน 15390
วันนี้เป็นวันที่หกของการเข้าพรรษา : ฉลาดคิด วันนี้วันที่ 6 ของการเข้าพรรษาที่ชื่อว่า พรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และสร้างบารมี เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์ เพื่อการนี้ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่ห้าของการเข้าพรรษา : เครื่องมือของพระกับมาร - ผู้อ่าน 17026
วันนี้เป็นวันที่ห้าของการเข้าพรรษา : เครื่องมือของพระกับมาร วันนี้วันที่ 5 ของการเข้าพรรษา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 จากหนังสือบางสิ่งที่แสวงหาโดย พระเทพญาณมหามุนี (ไชยบูลย์ ธมฺมชโย).. อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่สี่ของการเข้าพรรษา : การบวชเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่ - ผู้อ่าน 13559
วันนี้เป็นวันที่สี่ของการเข้าพรรษา : การบวชเป็นภูมิอันยิ่งใหญ่ วันนี้วันที่ 4 ของการเข้าพรรษา พรรษานี้ชื่อ พรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ เราจะนับกันไปเป็นวัน ๆ ไปเลย เพราะเรามีเวลาจำกัดแค่ 90 วัน อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่สามของการเข้าพรรษา : มืด เมื่อย ฟุ้ง - ผู้อ่าน 14302
วันนี้เป็นวันที่สามของการเข้าพรรษา : มืด เมื่อย ฟุ้ง วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการเข้าพรรษา พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ เวลาเรานั่งหลับตาแล้วมืดเหมือนมองไม่เห็นอะไรเลย เราก็จะมีความรู้สึกว่า ความมืดเป็นอุปสรรคและเป็นปรปักษ์กับใจของเรา แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่ เพราะความมืดก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมดาของโลก เหมือนโลกภายนอกก็ต้องมีความมืด มีห้องมืด อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันที่สองของการเข้าพรรษา : ความมืดเป็นมิตร - ผู้อ่าน 13973
วันนี้เป็นวันที่สองของการเข้าพรรษา : ความมืดเป็นมิตร วันนี้วันที่ 2 ของการเข้าพรรษา ต้องนับกันไปเป็นวัน ๆ เลย เพราะมีเวลาจำกัดแค่ 90 วันเท่านั้น เพื่อเตือนว่าชีวิตเราผ่านไปแต่ละวันนั้นได้สร้างสิ่งที่ดีได้แค่ไหน ทำให้เราปลื้มปีติภาคภูมิใจไหม ถ้ารู้สึกปลื้มปีติภาคภูมิใจก็ใช้ได้ และเราก็จะได้ไปสรุปกันตอนก่อนจะออกพรรษา อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรก : ปฐมเริ่มพรรษาแห่งการบรรลุธรรม - ผู้อ่าน 14584
วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรก : ปฐมเริ่มพรรษาแห่งการบรรลุธรรม นนี้เป็นวันเข้าพรรษาวันแรก เราตั้งใจว่า พรรษานี้จะให้เป็น พรรษาแห่งการบรรลุธรรม พระเห็นพระ เณรเห็นพระ โยมเห็นพระ นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันแรก เราจะต้องเริ่มต้นกันให้ดีนะ อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 
  บางสิ่งที่แสวงหา - ผู้อ่าน 15865
บางสิ่งที่แสวงหา เคยไหม...บางครั้งที่เราอยู่คนเดียวเงียบๆ แล้วเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่า เรากำลังแสวงหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ แต่เราก็ตอบไม่ได้ ว่าสิ่งนั้นคืออะไร เข้าพรรษานี้เรามีคำตอบค่ะ... อ่านเรื่องบางสิ่งที่แสวงหาต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม